Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 03.06.2019 № 2818 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижних гонок". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 12.08.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.06.2019  № 2818

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 червня 2019 р.

за № 669/33640

Про затвердження Правил спортивних змагань з лижних гонок

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», підпункту 21 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, з метою забезпечення належної організації та проведення в Україні всеукраїнських змагань з лижних гонок НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань з лижних гонок, що додаються.

2. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді та спорту

України

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-президент

Федерації лижного спорту України

Л.

Тікун


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

молоді та спорту України

03 червня 2019 року № 2818

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 червня 2019 р.

за № 669/33640

ПРАВИЛА

спортивних змагань з лижних гонок

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань з лижних гонок.

2. Ці Правила розроблено з урахуванням Міжнародних правил Міжнародної федерації лижного спорту. Вимоги цих Правил не поширюються на організацію та проведення міжнародних спортивних змагань з лижних гонок.

3. У цих Правилах наведено вимоги до спортсменів, суддівської колегії, представників та тренерів, а також до спортивних споруд (лижних стадіонів, лижних трас, спортивного спорядження) та визначення результатів змагань.

4. Терміни та абревіатури, що вживаються у цих Правилах, означають:

журі змагань - орган у складі суддівської колегії, що забезпечує проведення змагань відповідно до цих Правил та Положення (Регламенту) змагань з лижних гонок (далі - Положення);

спортивне спорядження - інвентар, яким користується спортсмен під час змагань;

ВАДА - Всесвітнє антидопінгове агентство;

ФІС - Міжнародна федерація лижного спорту;

ФЛСУ - Федерація лижного спорту України.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про фізичну культуру і спорт».

5. Антидопінговий контроль спортсменів, які беруть участь у змаганнях, здійснюється відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу та Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті», що визначає правові та організаційні засади здійснення антидопінгового контролю в Україні.

6. Використання допінгу заборонено для спортсменів, які беруть участь у змаганнях. Результати спортсменів, які приймали заборонені препарати, анулюються, а цих спортсменів дискваліфікують.

II. Види змагань

1. Спортивні змагання з лижних гонок поділяються на такі види:

1) особисті - спортивні змагання, в яких беруть участь від трьох і більше спортсменів і розігрується тільки особиста першість;

2) особисто-командні - спортивні змагання, в яких загальні підсумки виступів окремих команд територій (установ, організацій, закладів) та особистої першості підводяться відповідно до регламентів;

3) командні - спортивні змагання, в яких беруть участь три і більше команд територій (установ, організацій, закладів), результати яких визначають команду-переможницю.

2. Види та програма проведення змагань визначаються Положенням.

III. Організаційні засади проведення змагань

1. Змагання з лижних гонок проводяться згідно з цими Правилами та Положенням, затвердженим організацією, що їх проводить.

2. Організація, що проводить змагання, зобов’язана створити суддівську колегію, організувати матеріально-технічне забезпечення, медичне обслуговування, підготувати місця для розміщення суддів, забезпечити нагрудними номерами учасників.

3. Власники та орендарі спортивних споруд, на яких проводяться змагання, забезпечують підготовку спортивної споруди відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025.

4. Організація офіційних спортивних змагань проводиться відповідно до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 09 лютого 2018 року № 617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2018 року за № 264/31716.

IV. Правила складання Положення та внесення до нього змін і доповнень

1. Підставою для організації і проведення змагань є Положення.

2. Положення не має суперечити цим Правилам.

3. Положення складається згідно з Вимогами до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання, затвердженими наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 06 серпня 2010 року № 2659, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2010 року за № 766/18061, та має містити такі розділи:

1) цілі та завдання заходу;

2) строки і місце проведення заходу;

3) організація та керівництво проведенням заходу;

4) учасники заходу;

5) характер заходу (змагання особисті, командні, особисто-командні);

6) програма проведення змагань;

7) безпека та підготовка місць проведення заходу;

8) умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;

9) умови фінансування заходу та матеріальне забезпечення учасників;

10) строки та порядок подання заявок на участь у заході;

11) інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного заходу.

4. Положення розсилається організаціям, що братимуть участь у змаганнях, не пізніше ніж за два місяці до їх проведення.

5. Змінити та доповнити Положення має право тільки організація, що його затвердила, не пізніше ніж за два тижні до початку першого жеребкування.

6. Під час змагань за потреби (несприятлива погода, сильний вітер, низька температура, недостатність сніжного покрову тощо) головний суддя за згодою представника організації, що їх проводить, має право вносити зміни до програми змагань. Про внесені зміни повідомляють всіх представників команд, які беруть участь у змаганнях, та представників засобів масової інформації.

V. Умови участі у змаганнях

1. Заявки на участь у змаганнях подають у строки, затверджені Положенням (додаток 1).

2. Правильність оформлення заявок контролює головний секретар змагань разом з лікарем змагань. Підписи лікаря закладу охорони здоров’я із зазначенням його допуску мають стояти навпроти прізвища кожного спортсмена.

3. Спортсмени допускаються до участі у змаганнях на підставі допуску лікаря шляхом проведення медичного огляду та за наявності страхового свідоцтва (поліс, сертифікат) на кожного учасника, передбаченого пунктом 2 частини четвертої статті 6 Закону України «Про страхування».

4. Спортсмени, які не мають допуску лікаря, до участі у змаганнях не допускаються. В окремих випадках лікар змагань може прийняти рішення про проведення додаткового обстеження такого спортсмена.

5. Додаткові заявки про зміни подаються письмово головному судді не пізніше дня, що передує дню змагань (до проведення жеребкування). Зміни приймаються за умови, якщо не збільшується передбачений Положенням чисельний склад команди.

6. Після проведення жеребкування дозволяється зробити заміну спортсмена лише в тому разі, якщо спортсмен, який брав участь у жеребкуванні, не може стартувати з поважної причини (травма, хвороба тощо), та журі погодило його заміну. Заміна спортсмена має бути підтверджена довідкою закладу охорони здоров’я та бути подана до журі за 2 год до початку старту.

7. У разі якщо спортсмен отримав травму під час передстартової розминки, журі може дозволити його заміну іншим, якщо такий випадок буде підтверджено лікарем змагань.

8. Інформація про спортсмена, який є у стартовому протоколі, але у зв’язку із хворобою або з інших причин не може брати участі у змаганнях, має бути доведена представником команди до секретаріату не пізніше ніж за 30 хв до старту.

9. Вік спортсменів має відповідати вимогам цих Правил.

10. У командних змаганнях зміни до складу команд подаються до головної суддівської колегії не пізніше ніж за 1 год до старту. Після цього перестановка спортсменів на етапах забороняється.

VI. Розподіл спортсменів на групи

1. На змаганнях спортсмени розподіляються на дві або три групи, тільки якщо використовується процедура формування стартового протоколу згідно з поточним рейтингом спортсменів (лист фіс-очок).

2. У першу групу входять сильніші спортсмени, список яких має бути сформований журі спільно з представниками команд.

3. Максимальна кількість спортсменів у другій групі - 20 осіб. Група формується зі спортсменів, які залишилися, та визначається журі спільно з представниками команд.

4. Третя група формується з решти спортсменів.

5. Групи стартують у такому порядку: 3, 2, 1. За рішенням журі порядок старту груп може змінюватись.

Жеребкування проводиться окремо у кожній групі у визначеному порядку старту групи.

VII. Жеребкування

1. Порядок старту спортсменів у кожному змаганні та дисципліні визначається рішенням журі шляхом жеребкування або застосовується процедура формування стартового протоколу за поточним рейтингом учасників.

2. До жеребкування допускаються тільки ті спортсмени, які були заявлені у письмовій формі, за умови, що заявки отримані організаторами без запізнення.

3. Спортсмен, заявлений на участь у змаганнях, не представлений представником команди або тренером на зборах представників команд, може бути допущений до жеребкування лише у разі, якщо його участь підтверджена до початку цих зборів по телефону, факсу або телеграмою.

4. На жеребкування запрошують представників усіх команд, які беруть участь у змаганнях.

5. У разі якщо змагання переноситься на іншу дату, проводиться нове жеребкування.

6. У жеребкуванні використовуються методи ручного та комп’ютерного жеребкування. Також стартовий протокол можна скласти без жеребкування. У такому разі порядок старту визначається за рейтингом.

7. На змаганнях проводиться комп’ютерне жеребкування або жеребкування вручну з використанням подвійного випадкового вибору. Під час жеребкування вручну кожен спортсмен отримує свою стартову позицію у протоколі відповідно до групи (1, 2 або 3), до якої він був включений, а також комбінації карток, обраних випадковим відбором, з порядковим номером старту та прізвищем.

8. Жеребкування можна провести до початку зборів представників команд і під керівництвом журі.

9. Процедура комп’ютерного жеребкування вимагає, щоб прізвища спортсменів та їх розподіл на групи було введено у комп’ютер. Процедура комп’ютерного жеребкування контролюється членом журі з метою дотримання правильності її виконання.

10. Стартові номери мають бути виразними як на спині, так і на грудях, та не заважати спортсмену рухатись. Видавати стартові номери повинні організатори змагань.

VIII. Протести

1. Під час проведення змагань протест розглядається журі у разі, якщо він був направлений своєчасно. Протести подаються тільки у письмовій формі секретарю змагань.

2. Типи протестів щодо:

1) допуску спортсменів та змагальної екіпіровки;

2) іншого спортсмена або офіційної особи під час змагань;

3) результатів хронометражу;

4) змагальної траси та умов на трасі;

5) технічних помилок або порушень цих Правил після змагань;

6) рішень журі.

3. Протести щодо спортивної складової змагань подаються до місця, зазначеного на офіційній дошці об’яв, або до місця, про яке було оголошено на зборах представників команд.

4. Строки подання протестів:

1) до жеребкування - щодо допуску учасників та змагального спорядження;

2) не пізніше ніж через 15 хв після закінчення офіційного тренування - щодо змагальної траси та умов на трасі;

3) упродовж 15 хв після публікації неофіційних результатів (протоколу) - щодо іншого учасника, спортивного спорядження учасника або проти офіційної особи у разі їх некоректної поведінки у період змагань - проти результатів хронометражу та рішень журі;

4) упродовж одного місяця після змагань - щодо технічних помилок або порушень цих Правил.

5. Порядок прийому протестів:

1) мають подаватися у письмовій формі;

2) мають містити фактично обґрунтовані докази;

3) мають подаватися вчасно, а протести, подані до журі з порушенням терміну, до розгляду не приймаються;

4) мають подаватися тільки представником команди.

6. Протест може бути знято особою, яка його подає, до оголошення рішення журі.

7. Порядок розгляду протестів:

1) заздалегідь визначається місце та час засідання журі;

2) у голосуванні щодо протесту беруть участь тільки члени журі. Технічний делегат керує процесом розгляду;

3) протокол засідання журі має бути підписаний усіма членами журі, які брали участь у голосуванні. Рішення приймається більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос, наданий технічним делегатом, є вирішальним;

4) рішення щодо протесту негайно розміщується на дошці офіційних об’яв з відображенням дати публікації.

IX. Недопущення спортсменів до старту

1. Спортсмена може бути недопущено до старту на змаганнях.

2. Підстави для недопущення спортсмена до старту:

1) спортсмен носить непристойні написи (символи) на одязі та екіпіровці або демонструє непристойну поведінку у зоні старту щодо офіційних осіб, учасників змагань;

2) спортсмен відмовляється пройти призначене медичне обстеження;

3) спортсмен порушує правила користування спортивним спорядженням.

X. Покарання під час змагань

1. У разі порушення цих Правил журі збирається та приймає рішення про застосування покарань. Усі обґрунтовані докази про порушення цих Правил мають бути ретельно розглянуті журі, а також спортсмену має бути надано можливість захистити себе.

2. Журі під час прийняття рішення про застосування покарань має брати до уваги:

1) специфічні обставини;

2) отримання переваги спортсменом, який порушив ці Правила;

3) негативний вплив на інших спортсменів;

4) вплив на фінальний результат або проміжні результати (спринтерські забіги чи бонусні фініші);

5) рівень змагань;

6) вік та досвід спортсменів;

7) рекомендації щодо роботи журі.

3. Журі може заслухати порушника у разі:

1) ініціювання з боку журі, якщо виникла така потреба;

2) запиту порушника, який подав протест відповідно до цих Правил.

4. Покарання щодо порушень техніки пересування на лижах без використання відеодоказів можуть бути накладені одностайним рішенням двох членів журі.

5. Під час проведення змагань журі може накласти такі види покарань:

1) дискваліфікацію;

2) відсторонення від змагань;

3) часовий штраф;

4) письмове та усне попередження.

XI. Дискваліфікація

1. Дискваліфікація учасника застосовується тільки у разі грубого порушення цих Правил та коли порушення впливає на фінальний результат.

2. Спортсмена може бути дискваліфіковано, якщо він:

1) проходить більше одного етапу в естафеті;

2) піддає ризику здоров’я інших спортсменів та своїми діями спричиняє травмування або пошкодження спортивного інвентарю.

3. Спортсмена, який одержав друге письмове попередження упродовж одного змагального сезону, дискваліфікують.

4. Упродовж етапних змагань порушення, яке карається дискваліфікацією, може бути замінено на часовий штраф. Питання стосовно дискваліфікації або часового штрафу вирішує журі.

5. Журі на змаганнях зі спринту та командного спринту може дозволити спортсмену, порушення якого призводить до дискваліфікації та заважає йому (команді) потрапити до наступного туру змагань, виступати у наступному турі.

У цьому разі спортсмен (команда) стартує з найменш вигідної позиції.

6. Спортсмен дискваліфікується журі у разі:

1) порушення цих Правил;

2) явної непідготовленості, коли подальша участь спортсмена в змаганнях загрожує його здоров’ю чи безпеці інших спортсменів;

3) подання неправильних даних, що не відповідають положенням вікових груп;

4) грубого порушення норм поведінки;

5) участі у змаганнях під чужим стартовим номером;

6) застосування спортивного спорядження, що не відповідає вимогам цих Правил.

7. Після дискваліфікації ім’я спортсмена буде відображено в офіційному підсумковому протоколі з поміткою його статусу як дискваліфікованого. Результат спортсмена у протоколі не відображається.

XII. Відсторонення від змагань

1. Відсторонення від змагань застосовується у разі порушень цих Правил тільки у спринтерських забігах, на проміжних (бонусних) відрізках, фініші та масових змаганнях.

2. Відсторонення від змагань завжди супроводжується письмовим попередженням.

3. У змаганнях зі спринту відсторонення від змагань означає, що спортсмен займе останнє місце у забігу та останнє місце у раунді змагань (6 - у фіналі, 12 - у півфіналі, 30 - у чвертьфіналі).

4. У разі відсторонення від змагань з масового старту та скіатлону спортсмен втрачає результати бонусних спринтів.

5. У масових змаганнях відсторонення від змагань означає, що спортсмен займе останнє місце в протоколі без публікації фінішного результату.

6. У змаганнях з командного спринту відсторонення від змагань означає, що команда займе останнє місце у забігу та останнє місце у раунді змагань.

XIII. Часовий штраф

1. За порушення, пов’язане із фальстартом, накладається часовий штраф.

2. У змаганнях з інтервального старту та кваліфікації спринту за порушення, пов’язане із фальстартом, накладається часовий штраф щонайменше 15 с (результат спортсмена + щонайменше 15 с штрафу).

3. У змаганнях зі стартом переслідування порушення, пов’язане із фальстартом, накладається часовий штраф, що дорівнює різниці між стартовим часом за протоколом та зареєстрованим часом старту порушника + 30 с штрафу.

4. Під час проведення багатоетапних змагань журі може вирішити замінити дискваліфікацію на 3 хв часового штрафу.

XIV. Письмове та усне попередження

1. Письмове попередження має бути застосовано для всіх порушень цих

Правил, які не надали явної переваги порушнику.

2. Усне попередження має бути застосовано тільки для інформування спортсмена про те, що його техніка або поведінка дуже близькі до порушення цих Правил.

XV. Медичний контроль

1. Медичне обслуговування змагань передбачає:

1) організацію пунктів надання медичної допомоги учасникам;

2) присутність лікаря або фельдшера на місці проведення змагань;

3) можливість госпіталізації травмованих спортсменів засобами евакуації з дистанції;

4) наявність аптечки з медикаментами та перев’язувальними матеріалами.

2. Змагання не розпочинається до прибуття медичного працівника.

XVI. Учасники змагань

1. До участі у спортивних змаганнях з лижних гонок допускаються спортсмени таких вікових груп на дистанціях:

вік

група

рекомендовані дистанції

9-10

хлопчики

до 3 км;

11-12

хлопчики

до 5 км;

13-14

молодші юнаки

до 10 км;

15-16

середні юнаки

до 15 км;

17-18

старші юнаки

до 20 км;

19-20

юніори

до 50 км;

21 і старші

чоловіки

усі дистанції;

вік

група

рекомендовані дистанції

9-10

дівчатка

до 2 км;

11-12

дівчатка

до 3 км;

13-14

молодші дівчата

до 5 км;

15-16

середні дівчата

до 10 км;

17-18

старші дівчата

до 15 км;

19-20

юніорки

до 30 км;

21 і старші

жінки

усі дистанції.

2. Змагальний рік (зимовий сезон) триває від 01 липня поточного року до 30 червня наступного року.

3. Дорослі спортсмени (жінки і чоловіки) мають досягти щонайменше 21 року під час календарного року (від 01 січня до 31 грудня). Право стартувати надається з початком змагального сезону з 01 липня поточного року.

4. Юніори і юніорки повинні бути віком 19-20 років під час календарного року (від 01 січня до 31 грудня). Право стартувати надається з початком змагального сезону з 01 липня поточного року.

5. Юніори і юніорки повинні стартувати у своїх вікових групах. Проте можуть виступати також у жіночій або чоловічій вікових групах.

6. Юнаки та дівчата можуть виступати у старшій віковій групі за наявності спеціального дозволу тренера та керівника команди на дистанціях, передбачених для цієї групи діючими Правилами, із дозволу журі змагань або головного судді.

7. Представники команд та особисті тренери спортсменів забезпечують технічну підготовленість та безпеку спортсменів під час проведення змагань.

XVII. Обов’язки та права спортсменів

1. Спортсмен зобов’язаний:

1) дотримуватись норм поведінки як на місцях проведення змагань, так і поза ними;

2) знати ці Правила та неухильно дотримуватись їх;

3) ознайомитися з Положенням та розкладом стартів;

4) завчасно з’явитися на старт у нагрудному номері та стартувати у зазначений час;

5) на офіційній розминці в день змагань одягнути стартовий номер;

6) завчасно з’явитися на церемонію нагородження. Спортсмен, який завчасно не з’явився на нагородження без поважної причини, втрачає свої права на нагороду. У виняткових випадках спортсмен може бути представлений іншим членом команди, але не має права займати місце на п’єдесталі;

7) не втручатись у роботу суддівської колегії, не перешкоджати роботі суддів;

8) зняти номер та сповістити про закінчення гонки найближчому контролеру або представнику своєї команди у разі сходу з дистанції;

9) поводитись обережно, враховуючи видимість на трасі та кількість учасників під час змагань або розминки;

10) пересуватися на лижах тільки у визначеному напрямку по трасі під час тренувань та змагань;

11) виконувати всі вимоги, визначені журі, з метою врегулювання порядку на трасі, в зоні тестування лиж, на стадіоні до змагань, впродовж та після змагань;

12) стартувати в обладнанні у разі використання на змаганнях транспондерів, GPS-датчиків, інших пристроїв, наданих організатором;

13) рухатись по розміченій трасі від старту до фінішу, пройти всіх контролерів та поводитись чесно по відношенню до інших спортсменів. Якщо спортсмен поїхав у неправильному напрямку або покинув промарковану трасу, він повинен повернутися до тієї відмітки, де було зроблено помилку. У цьому разі учасник може пересуватись проти визначеного напрямку на змагальній трасі, не перешкоджаючи іншим. Його не буде покарано за допущену помилку, якщо він не одержав ніякої переваги або не завдав перешкод іншим;

14) пройти всю дистанцію самостійно, використовуючи свої сили та можливості. Допомога лідера або підштовхування не дозволяється;

15) використовувати у змаганнях із класичного стилю лише класичний стиль пересування на лижах;

16) не створювати на змаганнях перешкод для спортсменів та інших порушень. Така поведінка кваліфікується як навмисна загроза, перешкода, блокування, затримання або тиск на учасника будь-якою частиною тіла чи екіпіровки;

17) використовувати на всіх змаганнях з лижоролерів захисний шолом та окуляри.

2. Спортсмен має право:

1) звертатися безпосередньо до суддівської колегії у разі відсутності представника або тренера;

2) отримувати медичну допомогу згідно з цими Правилами;

3) отримувати допомогу на дистанції згідно з цими Правилами;

4) замінити одну лижу, якщо лижа чи кріплення зламане або пошкоджене. Пошкоджене спортивне спорядження має бути представлене журі перед затвердженням результату змагань;

5) змащувати лижі на дистанції й ремонтувати інвентар без сторонньої допомоги;

6) приймати їжу або напої на дистанції;

7) звертатись безпосередньо до суддівської колегії для отримання довідок про змагання і його результати у разі відсутності представника або тренера;

8) замінити палиці.

XVIII. Обов’язки та права представників і тренерів

1. Представник є керівником команди, який забезпечує організованість, поведінку та дисципліну її спортсменів. Представник зобов’язаний знати ці Правила та Положення. Представник забезпечує своєчасну явку спортсменів своєї команди на старт.

2. Представник зобов’язаний бути присутнім на засіданнях суддівської колегії, які проводяться спільно з представниками, і має право бути присутнім на жеребкуванні. Заміна представників команд представниками іншої команди під час обговорення питань на зборах не дозволяється.

3. Представник має право отримувати будь-які довідки щодо проведення змагань у членів суддівської колегії та довідки про результати змагань у секретаріаті суддівської колегії.

4. Представник не втручається в роботу суддівської колегії та не перешкоджає роботі суддів.

5. Представник подає заявки, додаткові заявки та протести щодо проведення змагань.

6. Представник і тренер не залишають місця проведення змагань, не переконавшись, що всі спортсмени команди закінчили змагання.

7. Представник повідомляє старшого суддю на фініші про всіх учасників своєї команди, які зійшли з дистанції.

8. У разі відсутності представника його обов’язки виконує тренер команди, який користується всіма правами представника.

XIX. Правила поведінки офіційних осіб під час змагань

1. За потреби журі надає розпорядження стосовно дотримання порядку на трасі, стадіоні, командних зонах до змагань, впродовж та після змагань для офіційних осіб, журналістів, обслуговувального персоналу, а також для осіб, які не відносяться до учасників змагань.

2. Для забезпечення порядку та контролю на трасі офіційним особам необхідно дотримуватись таких вимог:

1) за 5 хв до старту та впродовж усього часу змагань, поки судді не відкриють траси, забороняється ходити по ній на лижах всім офіційним особам, тренерам, спортсменам, які не беруть участі у змаганнях, а також іншим акредитованим особам. Увесь цей час вони повинні займати певні місця поряд із трасою, не надягаючи лиж;

2) офіційні особи, тренери та інші особи не повинні бігти вздовж траси біля спортсмена більше ніж 30 м, повідомляючи проміжний час та іншу інформацію, виконуючи вищезазначену роботу, офіційні та інші особи не повинні заважати спортсменам під час змагань.

3. Дозвіл на тестування лиж та розминку спортсменів на змагальній трасі або її окремій ділянці до змагань та під час змагань має бути прийнято рішенням журі.

4. Тестування лиж і розминка на трасі мають завжди здійснюватися у визначеному напрямку руху.

5. Під час змагань та офіційного тренування заборонено використовувати електронні засоби тестування лиж на змагальній трасі.

XX. Суддівська колегія змагань

1. Загальні положення

1. Спортивні змагання проводить суддівська колегія, яку затверджує організація, що проводить змагання.

2. Суддівська колегія керує змаганнями та вирішує всі питання, пов’язані з їх проведенням, згідно з цими Правилами та Положенням.

3. Для проведення змагань призначаються головна суддівська колегія та бригади суддів. Кількість суддівських бригад та суддів у них визначається особливостями змагань, програмою, кількістю спортсменів тощо.

4. У разі проведення змагань з невеликою кількістю спортсменів дозволяється зменшення складу суддівської колегії та сумісництво обов’язків суддів.

2. Загальні обов’язки суддів

1. Суддя зобов’язаний знати та неухильно виконувати ці Правила, бути організованим та дисциплінованим.

2. Суддя сповіщає головного суддю про будь-які випадки порушення цих Правил та про порушення спортсменами норм поведінки.

3. Суддя не залишає місця проведення змагань без дозволу головного судді або старшого судді бригади, до якої він входить.

4. Суддя не може бути учасником або представником команди на змаганнях, в яких команда бере участь.

5. Суддя зобов’язаний бути чесним, доброзичливим у ставленні до учасників, вимагати від них дотримуватись дисципліни та виконання цих Правил.

6. Суддя зобов’язаний у визначений термін з’явитись на місце збору суддів, щоб ознайомитись із обов’язками, отримати інвентар, документацію і підготуватись до роботи.

7. Суддя не може надавати допомоги спортсменам, за винятком медичної.

3. Головна суддівська колегія

1. До складу головної суддівської колегії входять:

головний суддя;

технічний делегат;

заступники головного судді - шість осіб;

головний секретар;

асистент технічного делегата (представник організації, що проводить змагання, який має категорію «спортивний суддя першої категорії» або «спортивний суддя Національної категорії»).

2. Обслуговувальний персонал підпорядковується головній суддівській колегії.

3. Головна суддівська колегія працює під керівництвом головного судді. На засіданнях колегія розглядає питання підготовки та проведення змагань.

4. Журі змагань

1. Для проведення змагань призначається журі у кількості трьох осіб. Склад журі на кожне змагання відповідно до календарного плану затверджується зі складу суддівської колегії з лижних гонок за поданням федерації.

2. До складу журі змагань входять:

1) технічний делегат, який очолює журі, має категорію «спортивний суддя Національної категорії»;

2) головний суддя змагань («спортивний суддя Національної категорії»);

3) асистент технічного делегата (представник організації, що проводить змагання, який має категорію «спортивний суддя першої категорії» або «спортивний суддя Національної категорії»).

3. Журі забезпечує організацію та проведення змагань відповідно до цих Правил з моменту його призначення та закінчує роботу після того, як буде розглянуто всі протести змагань.

4. Під час змагань журі співпрацює із суддівською колегією і тренерами команд, забезпечуючи якість суддівства, контроль за виконанням цих Правил та оцінку роботи суддів.

5. Журі визначає й ухвалює такі рішення:

1) перенести або відмінити змагання у разі, якщо температура, заміряна в найхолоднішому місці траси, нижче ніж 20 °С. У разі складних погодних умов (сильний вітер, висока вологість повітря, сильний снігопад тощо) журі після консультації з керівниками команд та лікарем може перенести або відмінити змагання;

2) допустити до участі у змаганнях учасника, який запізнився на старт унаслідок надзвичайної ситуації;

3) включити запасних учасників і прийняти до заявки;

4) прийняти протести й оголосити про покарання;

5) звернутися в президію ФЛСУ для застосування покарань проти учасника або тренера;

6) змінити порядок та вид старту в екстремальних умовах. Надзвичайна ситуація може виникнути в результаті стихійного лиха, різкої зміни погодних умов, відміни або перенесення залізничного транспорту чи авіатранспорту, аварії тощо.

6. Рішення журі ухвалюються більшістю голосів (у разі рівного розподілу голосів вирішальним є рішення ТД). Рішення журі вносяться до протоколу.

7. Журі приймає рішення з усіх протестів.

5. Головний суддя

1. Головний суддя забезпечує проведення змагань.

2. Головний суддя керує проведенням змагань згідно з цими Правилами і Положенням, очолює суддівську колегію, забезпечує правильність вибору, підготовки й оснащення місць змагань відповідно до вимог цих Правил.

Головний суддя призначає склад суддівських бригад та суддів на окремі ділянки роботи.

4. Головний суддя проводить інструктаж суддів щодо їх посадових обов’язків, контролює їх роботу та керує засіданням суддівської колегії перед початком змагань, на жеребкуванні, для розгляду та затвердження результатів, а також тоді, коли вважає за потрібне, під час проведення змагань.

5. Головний суддя зобов’язаний:

1) до початку змагань перевірити підготовку та стан місць їх проведення (лижний стадіон, лижні траси, обладнання старту, наявність потрібної апаратури тощо), підготовленість і оснащення місць для суддів та спортсменів, організувати інформаційне забезпечення під час змагань та медичне обслуговування;

2) перервати або відкласти проведення змагань, якщо виникли умови, що загрожують безпеці спортсменів, а також у разі відсутності медичного обслуговування;

3) завчасно сповістити представників команд про зміну розкладу стартів;

4) разом із журі швидко прийняти рішення у зв’язку з поданням протесту;

5) після закінчення змагань підготувати та здати письмовий звіт і протоколи в організацію, що проводить змагання.

6. Головний суддя має право:

1) не допускати спортсменів до змагань у разі недотримання ними цих Правил та Положення;

2) відстороняти від участі в змаганнях або в певному номері програми спортсмена, який порушив ці Правила або явно непідготовлений до них;

3) переміщувати суддів під час змагань, звільняти від суддівства суддю, який припустився грубої помилки або не справився зі своїми обов’язками.

6. Технічний делегат

1. Технічний делегат забезпечує проведення змагань відповідно до цих Правил.

2. Технічний делегат має категорію «спортивний суддя Національної категорії» та організовує роботу журі.

3. Технічний делегат до початку змагань зобов’язаний:

1) прибути до місця проведення змагань щонайменше за один день до їх початку з метою перевірки готовності трас перед офіційною частиною змагань, а за потреби - надавати рекомендації щодо усунення недоліків;

2) ознайомитися з організацією проживання, харчування і транспортування учасників змагань, а за потреби - надавати рекомендації щодо їх поліпшення;

3) ухвалити рішення про використання резервної траси в разі недостатньої кількості снігового покриву;

4) перевірити спеціальне обладнання (ретрак, снігоходи тощо), потрібне для правильної підготовки трас;

5) перевірити своєчасну готовність документів (схеми і профілі дистанції зі всією технічною інформацією, запрошення тощо), потрібних для інформування команд;

6) узгодити рішення з головним суддею змагань і начальником трас про терміни готовності траси;

7) перевірити готовність траси або доручити це члену журі;

8) перевірити готовність лижного стадіону щодо забезпечення робочих умов на старті та фініші для журі, офіційних осіб та тренерів, а також наявність входу в зону старту і виходу із зони фінішу для учасників;

9) перевірити процедуру старту;

10) перевірити можливість проведення засідань журі та представників команд;

11) перевірити процедуру подання заявок разом із секретарем, розділення на групи для жеребкування і своєчасного друку стартових протоколів та протоколів з результатами змагання;

12) перевірити якість і точність інформації для команд;

13) керувати засіданнями представників команд та процедурами жеребкування;

14) готувати порядок денний усіх засідань разом з головним суддею;

15) стежити за формуванням журі, жеребкуванням, за організацією роботи медичної служби та розташуванням служби першої медичної допомоги;

16) визначити місця і терміни проведення засідань журі;

17) пройти трасу на лижах, зробити висновок про якість підготовки лижної траси та її відповідність вимогам цих Правил.

4. В окремих випадках технічний делегат може делегувати ці функції члену журі.

5. Технічний делегат під час змагань зобов’язаний:

1) прибути на місце змагань за 2 год до старту першого учасника, а за несприятливих погодних умов - раніше;

2) прийняти звіти головного судді й начальника трас із інформацією про готовність до змагань;

3) стежити за тим, щоб спортивне обладнання для змагань відповідало вимогам цих Правил;

4) перебувати на лижному стадіоні до того часу, поки головному судді змагань не відзвітують про готовність усіх служб до змагань та інші організаційні моменти;

5) постійно спілкуватися із членами журі та мати контакт по рації з головним суддею змагань і начальником трас.

6. Технічний делегат зобов’язаний після закінчення змагань:

1) отримати остаточний звіт від головного судді змагань, начальника трас, начальника контролерів та інших служб;

2) провести засідання журі для ухвалення необхідних рішень;

3) отримати у головного секретаря змагань неофіційний протокол результатів змагань і перевірити його разом із секретарем;

4) направити протягом 10 днів після змагань організатору змагань і ФЛСУ детальний письмовий звіт про підготовку, організацію та проведення змагань, а також про якість матеріально-технічного забезпечення;

5) забезпечити підготовку якісної документації з питань дискваліфікації учасника змагань.

7. Технічний делегат має право постійно отримувати інформацію від суддівської колегії про підготовчу роботу і зміни, що можуть бути внесені до організації змагань.

7. Заступники головного судді

1. Обов’язки заступників головного судді визначає головний суддя залежно від особливостей проведення змагань.

2. Головний суддя може визначити заступника, який виконує обов’язки та користується правами головного судді за його відсутності.

3. На змаганнях призначаються такі заступники головного судді:

1) заступник головного судді по трасах (начальник трас):

забезпечує підготовку лижних трас, підготовку місця для змащення лиж, підготовку лижні для розминки, розмітку й огорожу траси, розміщення пунктів надання першої медичної допомоги і харчування, а також забезпечує установку апаратури реєстрації проміжного часу, повну готовність трас у дні офіційних тренувань і перегляду дистанцій, розстановку контролерів. Не пізніше ніж за 30 хв до старту має закінчити підготовку трас та доповісти головному судді про їхню готовність. Після завершення змагань начальник трас або його заступник переглядає трасу за останнім спортсменом, знімає контролерів, збирає, перевіряє протоколи контролерів та доповідає головному судді про закриття траси;

2) заступник головного судді з інформації:

забезпечує керівництво й координацію роботи служб інформації і проведення урочистих церемоній на змаганнях, організовує інформацію для учасників, суддів, представників, тренерів з використанням радіо, табло, інформаційних стендів, забезпечує телефонний, радіозв’язок із контрольними пунктами на трасах, видачу оброблених секретаріатом результатів проходження учасниками відрізків через радіомовлення і табло, координує роботу радіоінформатора, групи суддів і їхніх помічників, що працюють на інформаційних стендах, табло, групи суддів на відрізках і бригади суддів нагородження;

3) заступник головного судді з кадрів:

забезпечує підбір та розстановку суддів по бригадах, визначає кількість потрібних суддів, контролює їхню роботу;

4) заступник головного судді з медичного обслуговування (керівник медичної служби):

забезпечує медичне обслуговування змагань, надає медичну допомогу спортсменам та забезпечує місця для медичного огляду й лікування, госпіталізацію травмованих, разом з начальником трас визначає місця пунктів харчування та надання першої медичної допомоги спортсменам на трасах, повідомляє суддів, учасників, глядачів і представників команд про місця розташування пунктів медичної допомоги (з позначенням цих місць на схемі стадіону і трасах змагань);

5) заступник головного судді із хронометражу й обробки інформації (начальник хронометражу):

забезпечує керівництво й організацію роботи суддів, що працюють у сфері хронометражу, координує з начальником лижного стадіону роботу стартера, судді на фініші, стежить за службою введення інформації та забезпечує електронну інформаційну підтримку засобів масової інформації;

6) заступник головного судді з контролю і служби безпеки:

забезпечує безпеку і стежить, щоб не було сторонніх осіб на трасі, у місцях підготовки команд і на території лижного стадіону, визначає місця розміщення контролерів та доводить до відома контролерів їх обов’язки.

8. Головний секретар та його помічники

1. Головний секретар керує роботою секретаріату, забезпечує підготовку та оформлення всієї документації з проведення змагань, а також забезпечує правильність підрахунку особистих та командних результатів.

2. До початку змагань головний секретар приймає заявки на участь у них, за допомогою працівників секретаріату організовує та проводить жеребкування, організовує збори представників команд, складає протоколи старту, у день змагань видає суддям бланки протоколів, розміщує протоколи на місцях проведення змагань, роздає стартові номери спортсменам.

3. Під час змагань головний секретар отримує відомості від суддів щодо неофіційних результатів, приймає за наявності протести та передає до розгляду журі, розглядає питання стосовно дискваліфікації спортсменів під час гонки.

4. Після закінчення змагань головний секретар, отримавши протоколи, забезпечує швидке оголошення офіційних результатів, визначає особисті й командні результати, представляє їх головному судді змагань для затвердження журі або головній суддівській колегії, після чого передає їх для розмноження й видає представникам організацій, що беруть участь у змаганнях, преси, радіо й телебачення.

5. Головний суддя змагань готує нагородні листи переможців та призерів змагань, а також звіт головної суддівської колегії про проведення змагань.

9. Начальник лижного стадіону

Начальник лижного стадіону забезпечує наявність огорожі, нанесення розмітки й розміщення знаків на території лижного стадіону, координує розміщення ліній старту і фінішу з начальником хронометражу, координує разом з начальником трас усі дії з підготовки снігового покриву.

10. Контролери

1. Кількість контролерів визначається особливістю лижних трас (складний профіль дистанції, закрита лісова місцевість, наявність спусків, підйомів тощо).

Кожен із контролерів спостерігає за проходженням кожним спортсменом ділянки траси, на яку він призначений.

2. Контролер веде протокол проходження дистанції із зазначенням номера спортсмена, реєструє випадки порушення цих Правил.

3. Контролер бере участь у роботі з підготовки та оснащення трас у день змагань та зняття цього оснащення після їх завершення.

4. Контролер після завершення змагань інформує начальника контролерів про будь-які порушення цих Правил та за потреби просить засвідчити це членів журі.

5. На контрольний пост призначаються по два контролери, які стоять у декількох метрах один від одного. Про кількість контролерів та їх розміщення забороняється повідомляти учасників змагань, тренерів чи інших офіційних осіб.

11. Бригади суддів

1. Для проведення змагань призначаються такі бригади суддів:

1) бригада суддів з підготовки та обслуговування лижного стадіону і трас;

2) бригада суддів секретаріату, до складу якої входять заступник головного секретаря, секретар прес-служби, секретар журі, секретарі;

3) бригада суддів з інформації, до складу якої входять старший суддя на відрізках, бригада суддів на відрізках, радіоінформатори, судді на табло, судді на контрольних пунктах;

4) бригада суддів на старті, до складу якої входять старший суддя на старті, стартер, помічник стартера, суддя з маркування, суддя при спортсменах;

5) бригада суддів на фініші, до складу якої входять старший суддя на фініші, суддя-фіксатор, хронометрист, суддя порядку приходу, судді на фініші, судді на електрохронометражі;

6) бригада суддів нагородження, до складу якої входять старший суддя та судді.

2. Кількість суддів у бригадах під час проведення змагань з лижних гонок визначається залежно від рангу змагань та складності профілів дистанцій, кількості спортсменів.

XXI. Формат змагань

1. Довжина дистанцій і трас:

Формат змагань

Дистанція змагання, км

Довжина траси, км

1) змагання з інтервальним стартом

2,5; 3,3; 3,75; 5; 7,5; 10; 15; 30; 50;

2,5; 3,3; 3,75; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 16,7;

2) змагання з масовим стартом

10; 15; 30; 50;

2,5; 3,3; 3,75; 5; 7,5; 10; 12,5; 16,6;

3) масові змагання

без обмеження;

без обмеження;

4) скіатлон

5+5; 7,5+7,5; 10+10; 15+15;

2,5; 3,3; 3,75; 5; 7,5; 10;

5) гонки переслідування

5; 7,5; 10; 15;

2,5; 3,3; 3,75; 5, 7,5; 10;

6) естафети

2,5; 3,3; 5, 7,5; 10;

2,5; 3,3; 3,75; 5, 7,5; 10;

7) індивідуальний спринт

1-1,8;

0,5-1,8;

8) командний спринт

2 х (3-6); 1-1,8.

0,5-1,8.

2. Довжина дистанцій і трас дійсна для організації гонок на довгі дистанції, що складаються з декількох кіл. У разі вибору короткої дистанції з великою кількістю кіл загальна дистанція, формат старту і ширина траси можуть бути переглянуті.

3. Індивідуальні змагання зі спринту та з командного спринту можуть проходити на одному або більше колах.

XXII. Види техніки пересування на лижах

1. Техніка на лижах включає в себе два види пересування - класичний стиль та вільний стиль.

2. Класичний стиль включає в себе поперемінні ходи, одночасні ходи, пересування в підйом «ялиночкою» без фази ковзання, техніку подолання поворотів:

1) поперемінний хід включає в себе поперемінні відштовхування обома руками та ногами, а також пересування «ялинкою» без фази ковзання. У поперемінному ході тільки одна палиця може знаходитись у контакті з поверхнею ґрунту (снігу);

2) техніка виконання поворотів включає в себе кроки внутрішньою (щодо повороту) лижею і відштовхування другою лижею з метою зміни напрямку руху. Коли лижня нарізана, техніка подолання поворотів за допомогою бокового відштовхування не дозволяється. Це правило також застосовується у разі пересування учасника за межами нарізаної лижні. Відрізки траси, де дозволено використання поворотної техніки, мають бути чітко розмічені. На відрізках траси з однією або більшою кількістю лижень повторна (багаторазова) зміна лижні заборонена. Одиночні або подвійні ковзанярські рухи (відштовхування) не дозволяються.

2. Вільний стиль включає в себе всі види пересування на лижах.

3. На змаганнях класичним стилем довжина палок не повинна перевищувати 83 % зросту спортсмена. На змаганнях вільним стилем довжина палок не повинна перевищувати 100 % зросту спортсмена. Зріст спортсмена вимірюється в лижних черевиках та без капелюха. Довжина палок вимірюється від кінця палок до місця кріплення лямок.

XXIII. Лижні траси

1. Траси для лижних гонок прокладаються таким способом, щоб забезпечити перевірку технічної, тактичної і фізичної кваліфікації спортсменів. Рівень складності має відповідати масштабу змагань. Траса має бути максимально природною, слід уникати монотонних горбистих відрізків, підйомів та спусків. За можливістю трасу прокладають у лісі.

2. Ритм руху не повинен порушуватися різкими змінами напрямку або крутими підйомами. Спуски прокладаються так, щоб вони були складними для учасників і в той самий час безпечними навіть під час великої швидкості або в умовах крижаної лижні.

3. Траса для лижних гонок складається з таких частин:

1) одна третина - підйоми з крутизною схилу 9 % (1 : 11) - 18 % (1 : 5,5) та перепадом висоти більше ніж 10 м, плюс декілька коротких підйомів, крутизна яких перевищує 18 %;

2) одна третина - горбиста пересічна місцевість, що використовує всі переваги рельєфу з короткими підйомами і спусками (перепад висоти - 1-9 м);

3) одна третина - різноманітні спуски, розраховані на використання різноманітної техніки.

4. Зона для тестування (відкатки) лиж для всіх команд, які беруть участь у змаганнях, має бути розміщена близько до стадіону. Лижні для тестування мають бути підготовлені ідентично змагальній трасі.

5. Траса для розминки має бути розташована близько до стадіону.

XXIV. Відповідність трас (гомологація)

1. Норми для трас:

1) перепад висоти (далі - ПВ) - різниця між найнижчою і найвищою точками траси змагання;

2) максимальний підйом (далі - МП) - підйом із максимальним перепадом висоти. Він може поєднуватися з ділянкою горбистої місцевості не більше ніж 200 м завдовжки та спуском з перепадом висоти не більше ніж 10 м.

Вимоги до ширини траси враховуються у разі вимірювання траси та її огорожі під час підготовки трас до змагань.

2. Таблиці перепадів висот усіх підйомів на трасі та категорії лижних трас наведено в додатках 2 та 3 до цих Правил.

XXV. Підготовка лижної траси

1. Загальна підготовка трас до змагань:

1) лижна траса має бути повністю підготовлена до змагань за допомогою механічного обладнання;

2) лижна траса має бути підготовлена з урахуванням формату змагань та рекомендованої ширини таким способом, щоб учасники мали змогу вільно змагатись та виконувати обгін, не перешкоджаючи іншим спортсменам;

3) лижна траса та лижня для розминки мають бути готові перед офіційним тренуванням. Лижні для тестування лиж мають бути підготовлені ідентично змагальній трасі;

4) спортсмени повинні змагатись в однакових умовах на трасі;

5) використання будь-яких штучних засобів з метою покращення умов ковзання на поверхні снігу заборонено. В окремих випадках (рихлий, мокрий сніг) дозволяється використання хімічних речовин для затвердіння снігу.

2. Підготовка траси для класичного стилю:

1) кількість підготовленої (нарізаної) лижні має бути визначена журі відповідно до довжини, ширини, профілю траси та змагального формату цих Правил;

2) як правило, лижня прокладається по середині траси (по ідеальній траєкторії), за винятком поворотів;

3) до повороту, на повороті і після нього лижня прокладається у найзручнішому для учасника місці таким способом, щоб він зміг утриматися на лижні, не сходячи з неї. Якщо це неможливо або є небезпечний крутий поворот, лижня має бути перенесена в інше місце або за потреби це місце позначається спеціальним знаком. На поворотах лижня прорізається тільки в тих місцях, де лижі можуть безперешкодно ковзати по лижні.

На крутих поворотах, де швидкість велика, лижня не прорізається. Прорізаючи лижню та готуючи трасу, необхідно брати до уваги можливості сильних учасників і найвищу швидкість пересування. На поворотах лижня прорізається ближче до огорожі, щоб виключити можливість проходження спортсмена між прокладеною лижнею та огорожею;

4) лижня має бути нарізана таким способом, щоб контроль лижі та ковзання було можливо здійснити без латерального гальмового ефекту будь-якою частиною лижного кріплення. Глибина лижні має бути у межах 2-5 см.

5) коли нарізуються дві лижні, відстань між ними має бути щонайменше 1,2 м одна від одної.

3. Траси для вільного стилю повинні бути добре закатані та мати відповідну ширину згідно із форматом змагань. Те, де і як прокладається лижня на спусках, вирішує журі.

4. Маркування траси:

1) маркування проводиться таким способом, щоб учасник не мав сумнівів з приводу її напрямку;

2) показники кілометражу відображають пройдену відстань по трасі. На змаганнях III рангу розмічається кожен кілометр. На змаганнях IV-VI рангів це робиться за можливості;

3) розвилки і перетини на трасі мають бути чітко відмічені добре видимими знаками, а сітка має розміщуватися на вільних ділянках траси.

5. Пункти харчування:

1) організатори змагань повинні забезпечити щонайменше один пункт харчування, розміщеного в зоні фінішу;

2) журі повинне вирішити питання щодо розміщення, кількості й регламентації поведінки учасників у пункті харчування на трасі.

6. Спортсменам та представникам команд має бути надано можливість тренуватись та оглядати трасу в змагальних умовах.

XXVI. Лижний стадіон

1. Підготовка лижного стадіону

1. Лижний стадіон повинен мати добре сплановану зону старту-фінішу.

2. Під час підготовки лижного стадіону забезпечується його функціональність, за потреби територія лижного стадіону розділяється за допомогою воріт, огорож і маркувальних зон.

3. Лижний стадіон має бути підготовлений таким способом, щоб:

спортсмени могли проходити його територією кілька разів;

спортсмени, офіційні особи, преса, обслуговувальний персонал та глядачі могли безперешкодно пройти до своїх місць;

була достатня кількість місць для проведення змагань у різних змагальних форматах.

2. Зона старту

Перші 50 м траси мають бути зоною старту. Цю зону має бути поділено на коридори, де можуть бути нарізані класичні лижні. Кількість, ширина та довжина коридорів мають бути вирішені журі відповідно до формату змагань, цих Правил та можливостей лижного стадіону.

3. Зона фінішу

1. Останні 50-100 м - зона фінішу. Ця зона має бути поділена на коридори. Коридори мають бути добре видимими та чітко промаркованими. Кількість, ширина та довжина коридорів має бути визначена журі відповідно до формату змагань, цих Правил та умов на лижному стадіоні.

2. Фінішна лінія має бути чітко промаркована. Ширина фінішної лінії має бути щонайбільше 10 см.

4. Зона передачі

1. У командних змаганнях зона передачі розміщується після лінії фінішу та має бути достатньо широкою, довгою, чітко промаркованою й розміщеною на рівному місці або місці з невеликим ухилом у зоні лижного стадіону.

2. Розміри (ширина та довжина) зони передачі мають бути адаптовані до формату змагань, цих Правил та можливостей лижного стадіону.

5. Бокси для заміни лиж

Зона боксів для заміни лиж розміщується таким способом, щоб кожен учасник мав свій пронумерований бокс, що відповідає його стартовому номеру, а заїзд у нього був забезпечений з мінімальними перешкодами. Транзитний коридор має бути прокладено таким способом, щоб будь-який спортсмен, який не міняє лиж, мав можливість якнайшвидше подолати зону боксів.

6. Робочі умови

1. Офіційні особи, які обслуговують змагання, забезпечуються відповідними умовами для роботи. Тренери, офіційні особи, представники преси й обслуговувальний персонал повинні мати на території лижного стадіону робочі місця, де вони могли б працювати, не заважаючи процесу старту й фінішу.

Вхід цих осіб на територію лижного стадіону регулюється акредитаціями.

2. Служби хронометражу та підрахунку результатів розміщуються у приміщенні з добре видимим оглядом зони старту та зони фінішу.

3. Для медичної служби надається тепла кімната біля лижного стадіону.

7. Споруди для поточної інформації

1. Інформаційний щит (табло), що показує температуру повітря і снігу, має розміщуватися поблизу командних приміщень та лижного стадіону.

2. Вимірювання температури проводиться в зоні лижного стадіону й у місцях, де може очікуватися екстремальна температура (найнижча точка траси, найвища точка траси).

3. Інформаційні щити (табло) використовуються(ється) для проміжних і неофіційних результатів змагань, а гучномовці - для поточної інформації.

XXVII. Стартова процедура

1. Типи старту

На змаганнях може бути використано такі типи стартів:

1) інтервальний старт із переслідуванням;

2) масовий старт;

3) старт із переслідування;

4) стартові забіги групами (змагання зі спринту).

2. Інтервальний старт

1. Можливість інтервального старту дається з інтервалом у 30 с та 15 с (у кваліфікації зі спринту). Журі може затвердити коротші або довші інтервали старту для того, щоб створити рівні умови всім спортсменам.

2. Під час використання ручного хронометражу для кожного спортсмена стартер за 5 с до старту починає відлік: «5-4-3-2-1!», потім дає команду «Руш!» (англійською мовою - «Go!»). Команда може бути надана голосом або за допомогою звукового сигналу.

3. Під час використання електронного обладнання (турнікета) одночасно разом з командою старту дається чутний електронний сигнал. Електронне табло на старті має розміщуватись таким способом, щоб спортсмен міг бачити час старту. Під час старту спортсмен повинен поставити ступні перед лінією старту. Палиці мають знаходитись над лінією старту або стартових воріт.

4. Під час використання електронного обладнання спортсмен може стартувати у будь-який час у проміжку між трьома секундами до стартового сигналу та трьома секундами після стартового сигналу. Якщо він стартує раніше трьохсекундного інтервалу до сигналу старту,- фіксується фальстарт. Якщо він стартує пізніше ніж у трьохсекундний інтервал, йому зараховується його стартовий час відповідно до стартового протоколу.

5. Спортсмен, який запізнився на старт, може стартувати, не заважаючи старту інших спортсменів. У цьому разі час його старту відповідатиме стартовому часу в стартовому протоколі. Якщо журі вирішить, що спортсмен запізнився на старт з поважної причини, йому зарахується його фактичний час старту незалежно від того, який здійснюється хронометраж - ручний чи електронний.

3. Масовий старт

1. Масовий старт здійснюється з використанням кутової стартової лінії, коли спортсмени розміщуються на фіксованій відстані один від одного. Це означає, що спортсмен з номером «1» займає найвигіднішу позицію. Наступні стартові позиції займають спортсмени у порядку збільшення стартових номерів («2», «3» і так далі) на фіксованій відстані один від одного. Номери стартових позицій розміщуються або всередині лижні, або справа від неї.

2. Процедура старту для масового старту починається за 2 хв до стартового сигналу. У цей час спортсменам, які перебувають на стартових позиціях, надаються інструкції щодо старту. Ці інструкції мають закінчитися в той час, коли надана остання команда зайняти стартові позиції та оголошена команда «Одна хвилина до старту!». Наступна команда - «30 секунд до старту!». Коли всі спортсмени залишаються нерухомими на своїх стартових позиціях, надається стартова команда, постріл або сигнал.

Спортсменам не дозволяється змінювати лижні у маркованих коридорах перші 30-50 м після стартової лінії.

4. Старт із переслідуванням

1. Порядок, згідно з яким стартують спортсмени, та інтервали надаються відповідно до результатів попередніх змагань або поточного загального заліку в багатоденних змаганнях. Десяті долі секунди має бути вилучено у стартовому протоколі.

2. З метою уникнення обгону на коло або затягування змагань журі може дозволити масовий старт («хвильовий старт») для учасників, які мають далекі стартові позиції. Журі може також зменшити кількість спортсменів, які стартують.

3. Старт із переслідуванням проводиться без електронних стартових турнікетів. Відеокамера має застосовуватись для запису процедури старту, щоб надати можливість журі переглянути відеоматеріал у разі спірних питань.

4. Для своєчасного старту протоколи з номерами спортсменів та їх стартовим часом мають бути розміщені у кожному стартовому коридорі. Старт має бути підготовлений таким способом, щоб два або більше спортсменів мали можливість стартувати один біля одного з різних стартових коридорів. Спортсменам не дозволяється змінювати коридорів у маркованій зоні після стартової лінії.

5. Стартові забіги групами (змагання зі спринту)

1. Зона старту включає в себе стартову лінію та передстартову лінію, яка знаходиться в одному метрі до старту.

2. Електронні або механічні стартові ворота можуть використовуватися, якщо було прийнято відповідне рішення журі.

3. Спортсмени забігу шикуються на передстартовій лінії, де надаються стартові інструкції. Суддя-стартер надає команду «На старт!» («Take your start positions!»), за якою спортсмени пересуваються на лінію старту та розміщують лижні палиці перед стартовою лінією або перед стартовим турнікетом. Коли усі спортсмени забігу перебувають на стартовій лінії, суддя-стартер дає команду «Увага!» («Set!»). Після надання цієї команди усі спортсмени мають залишатися нерухомими у «стартовій позиції», а впродовж 2-5 с після надання команди «Увага!» («Set!») суддя-стартер надає стартовий сигнал.

4. Старт, у якому не використовується стартових турнікетів, проводиться за вищезазначеним принципом.

5. Спортсменам не дозволяється змінювати лижень у маркованих коридорах перші 10-15 м після стартової лінії.

6. Судді на старті та їх обов’язки

Стартер дає старт спортсменам та стежить за тим, щоб вони стартували відповідно до свого стартового часу. Помічник стартера має розміщуватись біля стартера та забезпечувати реєстрацію порушень на старті, а також вживати відповідних заходів у разі фальстарту. У разі ручного хронометражу стартер має не менше двох хронометрів. Час, коли треба стартувати, стартер визначає за одним із них, а другий є запасним. Хронометр стартового часу має працювати синхронно з хронометрами на фініші.

7. Фальстарт

1. На змаганнях з інтервальним стартом або стартом з переслідуванням спортсмена, який допустив фальстарт, не повертають на стартову лінію. Порушення фіксується стартовою бригадою, а протокол порушення надається журі.

2. На змаганнях із масовим стартом або стартом забігів групами (спринтом) за кожним фальстартом має бути повторний старт.

У цьому разі суддя-стартер або стартовий турнікет надає сигнал фальстарту, а помічник стартера, який перебуває на відповідній дистанції (50-70 м) від стартової лінії, зупиняє та повертає спортсменів на лінію старту.

8. Маркування лиж

1. Маркування лиж проводиться за рішенням журі.

2. З метою контролю обидві лижі маркуються безпосередньо перед стартом. Учасник зі стартовим номером повинен персонально та вчасно з’явитись на місце маркування.

9. Температура

Якщо температура повітря, яку було виміряно в найхолоднішій точці на трасі, нижче ніж 20 °С, змагання має бути перенесено або відмінено за рішенням журі.

У разі складних погодних умов (сильний вітер, висока вологість, снігопад, висока температура повітря) журі може, порадившись із представниками команд та медичними працівниками, які забезпечують проведення змагань, перенести або відмінити змагання.

XXVIII. Хронометраж

1. На змаганнях для хронометражу за можливості використовується електронне устаткування. Електронний хронометраж завжди дублюється ручним хронометражем, а результати цих двох систем підлягають перехресній перевірці.

2. У разі якщо електронне обладнання тимчасово виходить з ладу, використовується ручний хронометраж із корегуванням середньої різниці у часі, яка може утворитися між електронним та ручним хронометражами.

3. Якщо електронне обладнання часто виходить із ладу або повністю вийшло з ладу під час змагань, результати ручного хронометражу застосовуються для всіх спортсменів.

4. У разі ручного хронометражу час старту визначається за стартовим протоколом. Під час використання ручного хронометражу фінішний час фіксується у той момент, коли нога спортсмена, яка знаходиться попереду, перетинає фінішну лінію.

5. Під час проведення змагань може бути застосовано такі електронні технології для реєстрації фінішного часу спортсменів:

1) система електронного хронометражу на базі фотоелементів. Фінішний час фіксується в разі переривання контакту фотобар’єра. Точка вимірювання світлового або фотобар’єра має знаходитись на висоті 25 см від снігового покриву;

2) система електронного хронометражу на базі транспондерів (чіпів) може використовуватись як дублююча система з метою фіксації результатів на проміжних відрізках та неофіційних результатів;

3) система фотофінішу. Час реєструється, коли носок черевика перетинає лінію фінішу.

6. Коли спортсмен падає, перетинаючи лінію фінішу, його фінішний час має бути визначено відповідно до вимог цих Правил за умови, якщо всі частини його тіла перетнули фінішну лінію без будь-якої зовнішньої допомоги.

7. На всеукраїнських змаганнях рекомендовано використовувати фотофініш, особливо на змаганнях зі спринту, командного спринту, гонок переслідування та масового старту.

8. Для підрахунку результатів стартовий та фінішний час фіксується з точністю до 1/100 (0,01) с. Результат спортсмена підраховується відніманням стартового часу від фінішного. Кінцевий результат кожного спортсмена підраховується з точністю до 1/10 (0,1 с) за допомогою відкидання сотих часток чистого часу. Наприклад: 38:05,47 стає 38:05,4.

9. Час із сотими частками секунди застосовується лише у кваліфікаційному турі змагань зі спринту.

10. Якщо декілька спортсменів одночасно перетинають фотофініш, їх розподіл здійснюється відповідно до послідовності, у якій ступні ніг (що знаходяться попереду) спортсменів перетинають вертикальну площину фінішної лінії. Ширина фінішної лінії не повинна перевищувати 10 см.

11. Суддя на фініші забезпечує фіксацію порядку перетину фінішної лінії спортсменом, перебуває навпроти лінії фінішу, називає секретарю номери спортсменів під час перетину ними лінії фінішу. Оформлені та підписані протоколи надаються головному хронометристу.

XXIX. Підрахунок результатів

1. Результат підраховується шляхом визначення різниці між часом фінішу та часом старту. На багатоденних змаганнях час, бонусні секунди та штрафний час має бути підсумовано.

2. Якщо два або більше спортсменів мають однаковий час, вони повинні зайняти однакове місце в протоколі. При цьому спортсмен із меншим стартовим номером розміщується першим. Подальші місця за ними спортсменам не присуджуються. Після спортсменів, які показали однакові результати, залишається стільки незайнятих місць, скільки спортсменів мають однаковий результат і ще мінус один. У цьому разі спортсмени посідають однакове місце, отримують призи, титули, грамоти, а в разі командних змагань - однакову кількість балів.

3. Публікація результатів:

1) протокол із неофіційними результатами вивішується на офіційному табло за можливості відразу після фінішу останнього спортсмена із вказівкою часу його опублікування;

2) протокол офіційних результатів змагань має містити таку інформацію:

зайняте місце спортсмена;

стартовий номер спортсмена;

час спортсмена;

проміжний час спортсмена;

очки змагань;

кількість і прізвища спортсменів, які стартували, але не фінішували;

письмові попередження щодо спортсменів;

технічні характеристики траси (довжина, максимальний підйом, сума перепаду висот);

погодні умови;

температура;

склад журі;

3) головний секретар та технічний делегат змагань підписують протокол офіційних результатів.

XXX. Формати змагань

1. Змагання з інтервальним стартом

1. На змаганнях з інтервальним стартом кожен спортсмен стартує відповідно до свого стартового часу, а фінішний результат визначається як різниця між фінішним та стартовим часом.

2. Таблицю рекомендованих нормативів для підготовки трас і лижного стадіону у змаганнях з інтервальним стартом наведено в додатку 4 до цих Правил.

2. Змагання з масовим стартом

1. На змаганнях з масовим стартом усі спортсмени стартують в однаковий стартовий час. Фінальний результат визначається відповідно до послідовності фінішу спортсменів.

2. Таблицю рекомендованих нормативів для підготовки трас і лижного стадіону у змаганнях з масовим стартом наведено в додатку 5 до цих Правил.

3. Якщо заміну лиж дозволено рішенням журі, лижний стадіон має бути підготовлено таким способом, щоб спортсмени, які змінюють лижі, проходили більш довгу відстань, ніж спортсмени, які не змінюють лиж.

3. Змагання зі скіатлону

1. Скіатлон - комбіновані змагання з масового старту класичним стилем у першій частині гонки з обов’язковою заміною лиж у боксах на лижному стадіоні та другою частиною гонки - вільним стилем.

2. Таблицю рекомендованих нормативів для підготовки трас і лижного стадіону у змаганнях зі скіатлону наведено в додатку 6 до цих Правил.

3. Зона заміни лиж:

1) ширина траси впродовж заїзду в зону боксів має складати не менше ніж 4 м, ширина траси на виїзді - не менше ніж 6 м;

2) упродовж всієї зони для заміни лиж контроль техніки пересування на них не здійснюється;

3) спорядження для вільного стилю має розміщуватися у спеціально відведеному боксі, який відповідає номеру спортсмена, до початку масового старту. Інше обладнання залишати у боксах заборонено;

4) спорядження для обміну розміщується у боксах спортсменами самостійно без сторонньої допомоги. Замінений інвентар має залишатися у боксі до того часу, поки спортсмен не завершить змагання;

5) тренери та обслуговувальний персонал повинні покинути зону боксів для заміни лиж не пізніше ніж за 5 хв до старту.

4. Змагання з персьюту (гонки з переслідуванням)

1. Гонка з переслідуванням (персьют) - комбіновані змагання, у яких стартовий час спортсменів у другій гонці залежить від результату попередніх змагань, а фінальні результати фіксуються залежно від порядку перетинання спортсменами фінішної лінії в останній гонці.

2. Таблицю рекомендованих нормативів для підготовки трас і лижного стадіону у змаганнях із персьюту (гонки з переслідуванням) наведено в додатку 7 до цих Правил.

3. Заміна учасника відповідно до цих Правил можлива тільки перед першою частиною змагань гонки переслідування.

4. Хронометраж та результати:

1) підрахунки фінальних результатів гонки переслідування здійснюються за допомогою комбінації результатів попередньої гонки (десяті долі секунди не враховуються) та фінальних результатів останньої гонки з десятими долями секунди;

2) фінальний протокол формується відповідно до порядку приходу учасників, що фінішували.

5. Змагання зі спринту

1. Індивідуальні змагання зі спринту - змагання, що починаються з кваліфікаційного раунду, організованого як змагання з інтервальним стартом. Після кваліфікації спортсмени, які кваліфікувались, змагаються у фінальних забігах, починаючи із чвертьфіналу/півфіналу/фіналу (залежно від рішення журі та складу спортсменів).

2. Таблицю рекомендованих нормативів для підготовки трас і лижного стадіону у змаганнях зі спринту наведено в додатку 8 до цих Правил.

3. Лижна траса кваліфікаційного раунду та фінальних забігів визначається відповідно до формату змагань цих Правил.

4. Порядок старту і стартова процедура.

Кваліфікаційний раунд - процедура інтервального старту, що проводиться відповідно до цих Правил. Стартові інтервали можуть бути 15, 20 або 30 с. Якщо використовуються - два кола, може бути здійснено блок-старт. Якщо кваліфікаційний час збігається, учасники, які проходять до чвертьфіналу, розподіляються по місцях відповідно до їх рейтингу. Учасники з однаковим кваліфікаційним часом, які не пройшли до фіналу, займуть однакові місця.

Проведення фіналу спринту включає в себе проведення чвертьфіналів, півфіналів, фіналів. Процедура старту забігів проводиться відповідно до цих Правил.

Раунд, з якого починаються змагання (чвертьфінал, півфінал, фінал), а також наявність фіналу «Б» у змаганнях вирішує журі.

Стартові позиції обираються спортсменами у такому порядку:

у чвертьфіналі стартові позиції визначаються місцями, зайнятими учасниками у кваліфікаційному раунді (часу кваліфікації);

у півфіналі стартові позиції визначаються згідно з результатами чвертьфіналу та часу кваліфікації;

у фіналі стартові позиції визначаються згідно з результатами півфіналу та часу кваліфікації.

У кожному із забігів послідовність вибору стартових позицій така: перші два переможці (відповідно до результатів кваліфікації), два спортсмени, які зайняли другі й наступні місця, можуть вибирати свої стартові позиції.

Спортсмени, які не пройшли до півфіналу, зайняли треті, четверті й наступні місця в чвертьфіналі, у протоколі результатів займатимуть місця відповідно до формату спринту (4 або 5 чвертьфіналів) та згідно з їх кваліфікаційним часом. Спочатку відбирають спортсменів, які зайняли треті місця в чвертьфіналах, потім - четверті і так далі. Якщо обидва спортсмени фінішують одночасно, до наступного раунду виходить спортсмен, який показав кращий час у кваліфікації.

Кваліфікаційний раунд і фінал спринту можуть проводитися в один день. Інтервал між раундами (чвертьфінал, півфінал, фінал) встановлюється за рішенням журі.

Розподіл спортсменів у чвертьфіналах визначається відповідно до місць у кваліфікаційному раунді. Стартові позиції у забігах також розподіляються відповідно до зайнятих місць або часу в попередньому раунді. Таблиці розподілу спортсменів по забігах, коли забіги не хронометруються, наведено в додатках 9, 10 до цих Правил.

На змаганнях, у яких забіги не хронометруються, шосте місце у півфіналах визначається серед спортсменів, що зайняли треті місця у всіх чвертьфіналах таким способом, що спортсмен, який має кращий час кваліфікації, стартує в першому півфіналі, а спортсмен із другим кращим часом стартує в другому півфіналі.

На змаганнях, у яких проводиться хронометраж забігів, розподіл спортсменів у півфіналах та фіналі проводиться таким способом: на шості місця у півфіналах потрапляють два найшвидші спортсмени, які зайняли треті або четверті місця у чвертьфіналах. Найшвидший спортсмен розподіляється у перший півфінал, а другий - у другий півфінал. У разі однакового часу цих спортсменів їх місця у півфіналах спочатку визначаються відповідно до їх часу кваліфікації, потім - спринтерського рейтингу (спринтерських фіс-поінтів), а потім - за допомогою жеребкування. У фінал «А» потрапляють спортсмени, які зайняли перші та другі місця у півфіналах та два найшвидші спортсмени, які зайняли треті або третє та четверте місця у півфіналах. Усі спортсмени півфіналів, що залишились, потрапляють до фіналу «Б».

У змаганнях із кількістю менше ніж 20 спортсменів у кваліфікаційному раунді журі може вирішити використати розподіл спортсменів по забігах відповідно до цих Правил або може розподілити учасників безпосередньо у півфінали або фінали, коли кількість заявлених спортсменів невелика.

Учаснику, який зробив фальстарт, надається письмове попередження. Другий фальстарт в одному і тому самому забігу (будь-якого учасника) означає, що спортсмен, який зробив його, має припинити участь у змаганнях. Такому спортсмену надається останнє місце в цьому фіналі, чвертьфіналі або півфіналі (місце 6, 12, 30 або 4, 8, 16).

5. Хронометраж, результати і складання протоколів

У всіх змаганнях зі спринту головною вимогою до обладнання хронометражу є точність 1/100 с.

Кваліфікаційний раунд:

1) у разі однакового часу кваліфікації спортсмени, які потрапили до чвертьфіналу, розподіляються згідно з їх спринтерськими фіс-поінтами;

2) спортсмени з однаковим часом кваліфікації, які не потрапили до чвертьфіналу, займають однакове місце у фінальному протоколі.

Фінальні забіги:

1) спортсмени, які мають однакові місця у чвертьфіналах або півфіналах (якщо не проводиться фінал «Б»), але не потрапили до наступного раунду, розподіляються у фінальному протоколі згідно із часом кваліфікації;

2) у змаганнях зі спринту, у яких 30 спортсменів кваліфікувались до чвертьфіналу, фінальний протокол має бути складено:

місця від 31 до останнього - згідно з результатами кваліфікації;

місця 26-30 розподіляються між спортсменами, які зайняли шості місця у чвертьфіналах, згідно з результатами кваліфікації;

місця 21-25 розподіляються між спортсменами, які зайняли п’яті місця у чвертьфіналах, згідно з результатами кваліфікації;

місця 16/17-20 розподіляються між спортсменами, які зайняли четверті місця у чвертьфіналах, згідно з результатами кваліфікації (виняток, якщо один із спортсменів, що зайняв четверте місце, кваліфікувався у півфінал);

місця 13-15/16 розподіляються між спортсменами, які зайняли треті місця у чвертьфіналах та не кваліфікувались до півфіналу згідно з результатами кваліфікації;

місця 7-12 розподіляються між спортсменами згідно з результатом фіналу «Б». Якщо фінал «Б» не проводиться,- згідно з результатами півфіналу та результатами кваліфікації;

місця 1-6 розподіляються між спортсменами згідно з результатом фіналу «А».

У змаганнях зі спринту, у яких 16 спортсменів кваліфікувались до чвертьфіналу, фінальний протокол має бути складено:

місця від 17 до останнього - згідно з результатами кваліфікації;

місця 13-16 розподіляються між спортсменами, які зайняли четверті місця у чвертьфіналах, згідно з результатами кваліфікації;

місця 9-12 розподіляються між спортсменами, які зайняли треті місця у чвертьфіналах, згідно з результатами кваліфікації;

місця 5-8 розподіляються між спортсменами згідно з результатом фіналу «Б». Якщо фінал «Б» не проводиться,- згідно з результатом півфіналу та результатом кваліфікації;

місця 1-4 розподіляються між спортсменами згідно з результатом фіналу «А». У разі якщо спортсмени мають однаковий час у чвертьфіналі або півфіналі, спортсмен із кращим часом кваліфікації займає вищу позицію;

у разі якщо спортсмени мають однаковий час у фіналі «А» або фіналі «Б», вони займають однакові місця у фінішному протоколі.

Якщо учасник не вийшов на старт або не закінчив дистанції у своєму забігу, він займає останню позицію цього раунду змагань (чвертьфінали, півфінали, фінали - місця 6, 12, 30 або 4, 8, 16).

Протести щодо результатів подаються після кваліфікаційного раунду та фіналів. Протести під час проведення чвертьфіналів та півфіналів, у зв’язку із жорстким тимчасовим графіком проведення забігів, не розглядаються.

6. Змагання з командного спринту

1. Змагання з командного спринту - змагання, що проводяться у форматі естафети з двома спортсменами у кожній команді, які долають по 3-6 етапів кожен.

2. Таблицю рекомендованих нормативів для підготовки трас і лижного стадіону у змаганнях з командного спринту наведено в додатку 11 до цих Правил.

3. Кількість та довжина кіл на трасі публікуються в офіційних документах (програмі змагань, офіційному запрошенні).

4. Відрізки траси мають бути спроектовані прямими, широкими та достатньо довгими, щоб надати учасникам можливість обгону.

5. Зона підготовки лиж має бути розміщена близько від зони передачі.

6. Кількість сервісного персоналу та кількість столів для підготовки лиж для кожної команди затверджує журі.

7. Поіменна заявка з розподілом по етапах має бути надана у секретаріат не пізніше ніж за 2 год до засідання представників команд.

8. Заміна спортсмена можлива відповідно до цих Правил. Стартова позиція спортсмена, якого заявили, залишається такою самою, як і у спортсмена, якого замінили.

9. Стартовий номер команди залишається незмінним.

10. У разі перезаявки команда втрачає свою стартову позицію та буде стартувати з кінця зони старту. Стартова позиція у кінці зони старту має бути такою самою, як і оригінальна стартова позиція. Попередня стартова позиція має залишатися пустою.

11. Стартова процедура та розподіл команд:

1. Розподіл команд на два півфінали («А» та «Б») має бути проведено для відбору команд до фінального раунду змагань із командного спринту.

Команди має бути розподілено до півфіналів так:

1) краща команда за загальними фіс-поінтами буде розподілена до півфіналу «А»;

2) команди, що залишились, буде розподілено на визначені пари відповідно до рейтингу (наприклад, команди 2 та 3, 4 та 5) до різних півфіналів;

3) кращі спринтерські або дистанційні фіс-очки спортсмена має бути використано. У разі якщо заявлений спортсмен не має фіс-очок, до розподілу для нього залучається 999 фіс-очок;

4) в одному півфінальному забігу кількість команд не повинна перевищувати 20, а у фіналі - 15;

5) стартові позиції півфіналу: команда з найменшими сумарними поінтами команди (спринтерськими або дистанційними) буде стартувати під номером «1», команда з другими найменшими сумарними поінтами буде стартувати під номером «2» і так далі. У разі якщо команди мають однакові сумарні поінти, команда з найменшими поінтами одного спортсмена буде стартувати першою. Коли і ці показники рівні, стартові позиції визначаються жеребкуванням.

2. Розподіл команд із півфіналів до фіналу проводиться таким способом:

1) якщо півфінали не хронометруються, п’ять перших команд з кожного півфіналу виходять у фінал;

2) якщо фінали хронометруються, по дві кращих команди з кожного півфіналу та наступні шість команд, які зайняли місця у півфіналах від 3 до 8, потрапляють до фіналу.

3. Стартові позиції у фіналі розподіляються за результатами півфіналів, визначених відповідно до фінішного часу:

1) переможець півфіналу із кращим часом отримує першу стартову позицію;

2) переможець півфіналу з гіршим часом отримує другу стартову позицію;

3) команда, що зайняла друге місце у півфіналі із кращим часом, отримує третю стартову позицію;

4) команда, що зайняла друге місце у півфіналі з гіршим часом, отримує четверту стартову позицію і так далі.

12. Хронометраж, результати і складання фінішного протоколу:

1) у всіх змаганнях із командного спринту головною вимогою до обладнання хронометражу є точність 1/100 секунд;

2) підсумковий протокол: усі команди, що беруть участь у фіналі, займають місця у підсумковому протоколі відповідно до результатів фіналу. Якщо є півфінали, команди, що не потрапили до фіналу, будуть розміщені у підсумковому протоколі у такому порядку: команди, що зайняли однакові місця у відповідних півфіналах, займуть наступні можливі місця у підсумковому протоколі. Наприклад, якщо п’ять команд із кожного півфіналу потрапляють до фіналу, шості команди із кожного півфіналу займуть місця 11 та 12 відповідно до їх часу у півфіналах, сьомі команди із кожного півфіналу займуть місця 13 та 14 відповідно до їх часу у півфіналах і так далі.

13. Під час проведення змагань із командного спринту протести щодо результатів подаються тільки після кваліфікаційного раунду та фіналів. Протести під час проведення чвертьфіналів та півфіналів, у зв’язку із жорстким тимчасовим графіком проведення забігів, не розглядаються.

7. Естафетна гонка

1. Естафетна гонка - вид змагань, які виконуються різними членами команди, яка складається відповідно до Положення з трьох або чотирьох спортсменів, кожен із яких може бігти тільки один етап.

2. Таблицю рекомендованих нормативів для підготовки трас і лижного стадіону з естафетної гонки наведено в додатку 12 до цих Правил.

3. На змаганнях в естафетній гонці перші два етапи спортсмени долають класичним стилем на класичній трасі, а третій та четвертий етапи - вільним стилем на трасі для вільного стилю.

4. Довжина першого етапу може коливатись у межах +/- 5 % від довжини наступних етапів залежно від можливостей лижного стадіону.

5. Поіменна заявка з розподілом по етапах має бути надана до секретаріату не пізніше ніж за 2 год до початку зборів представників команд.

6. Стартовий номер команди після перезаявки залишається незмінним.

7. У разі якщо спортсмена, якого перезаявили, було заявлено за іншу команду, ця команда до старту не допускається.

8. Стартова позиція команди після перезаявки залишається без змін. Як правило, стартовий порядок в естафеті вирішується за підсумками жеребкування. Стартовий порядок для команд визначає зайняте місце на попередніх змаганнях. Для команд, що не брали участі у попередніх змаганнях, проводиться жеребкування. Якщо організація має можливість заявити ще одну команду або команди, крім офіційної (згідно з положенням (регламенту) або рішенням журі), перша команда повинна бути розміщена на стартовій лінії попереду другої, третьої та наступних команд. Неофіційні команди повинні мати менш вигідну стартову позицію.

9. Для стартових номерів використовуються певні кольори на кожному етапі. На першому етапі - червоний, на другому - зелений, на третьому - жовтий (коричневий), на четвертому - блакитний.

10. Хронометраж та результати:

1) проміжний час спортсмена на етапі фіксується у той момент, коли він перетинає лінію фінішу. Водночас цей момент є часом старту наступного спортсмена;

2) загальний командний час в естафеті є проміжком часу між загальним стартом і перетином лінії фінішу останнім спортсменом команди;

3) порядок приходу спортсменів останнього етапу до фінішу визначає командні місця в естафеті.

11. Передання естафети під час командних змагань здійснюється спортсменом, який завершує свій етап, за допомогою торкання рукою будь-якої частини тіла наступного спортсмена тільки за умови, якщо обидва спортсмени перебувають у зоні передання естафети. Наступний спортсмен може входити в зону передання тільки за запрошенням судді.

8. Обгін спортсменів під час змагань

1. На змаганнях із інтервальним стартом спортсмен, якого обганяє інший, повинен поступитися лижнею, сходячи з неї обома лижами на першу вимогу. Виняток становлять випадки, коли обидва спортсмени перебувають у маркованій або фінішній зоні. Це стосується як класичних дистанцій, так і дистанцій для вільного стилю, навіть якщо на трасі є дві лижні, а спортсмен, якого обганяють, обмежується у своїх рухових діях.

2. На всіх інших змаганнях, коли трапляється обгін, спортсмени не повинні чинити перешкод один одному. Правильний обгін (без перешкод) покладається на спортсмена, який здійснює обгін. Спортсмен, який здійснює обгін, повинен розміщувати свої лижі попереду лиж спортсмена, якого він обганяє, у той момент, коли він змінює траєкторією руху.

3. На ділянках із промаркованими коридорами спортсмени повинні пересуватись у вибраному коридорі. Спортсмену дозволяється змінювати коридори відповідно до цих Правил (за винятком стартових коридорів, де їх зміна заборонена).

4. Правило обгону на коло у змаганнях із гонки переслідування, скіатлону, масового старту, командного спринту та естафетній гонці використовується, якщо це вирішило журі заздалегідь (збори представників команд). У такому разі спортсмен або команда, якого (яку) обігнали на коло або якому (якій) було надано інструкції суддею зупинитись, має припинити змагання. На всіх змаганнях спортсмени або команди займуть місця у підсумковому протоколі відповідно до позиції, зайнятої на останньому проміжному пункті.

5. Коли на змаганнях використовуються бокси для заміни лиж, обгін уздовж коридорів до боксів дозволяється тільки зі сторони, віддаленої від боксів.

9. Заміна інвентарю під час змагань

1. На всіх змаганнях лижні палки може бути замінено.

2. Лижі може бути замінено:

1) якщо одна або обидві лижі були зламані або було пошкоджено кріплення. У цьому разі пошкоджене спорядження має бути представлене журі після змагань;

2) у змаганнях зі скіатлону, командному спринті та змаганнях на довгі дистанції, де використовуються бокси для заміни лиж.

3. Заміну лиж учасник робить самостійно без сторонньої допомоги та за межами лижної траси.

4. Змащування й очищення лиж учасника під час гонки забороняється. Виняток становлять змагання з дистанціями класичним стилем. Учасник може очистити свої лижі від снігу або льоду та за потреби додати лижне мастило.

5. У разі якщо на змаганнях зі скіатлону або на довгі дистанції використовуються бокси для заміни лиж, учаснику дозволяється замінити лижі

один або декілька разів у будь-який час, пройшовши через бокси. Максимальна кількість замін не може перевищувати:

1) одного разу на дистанції до 30 км;

2) двох разів на дистанції понад 30 км.

XXXI. Організація та проведення масових змагань

1. Загальні положення

1. Масові змагання - це змагання, які проводяться з метою надання учасникам, що змагаються, можливості отримати задоволення від участі у змаганнях. У зв’язку з тим, що такі змагання привертають увагу учасників з різним рівнем підготовленості та фізичних можливостей, основною вимогою має бути коректна спортивна поведінка та виявлення пошани до інших учасників.

2. Масові змагання є відкритими для всіх учасників без обмежень довжини дистанцій або форм організації та проведення.

3. Оголошення про змагання містить таку інформацію:

1) назва змагання;

2) місце проведення змагання та запасне місце, якщо воно є;

3) дистанція та стиль;

4) дата проведення змагання та час старту;

5) процедура відбору учасників по групах;

6) терміни подачі заявок;

7) розміщення учасників, їх доправлення до місця змагань;

8) нагородження;

9) повернення внесків у разі відміни змагань;

10) час та місце зборів представників команд, нарад журі, прес-конференцій та інших зборів;

11) інша потрібна інформація.

Організатори, суддівська колегія та журі під час проведення масових змагань у своїй роботі керуються цими Правилами з урахуванням специфіки змагань, передбачених Положенням.

2. Учасники масових змагань

1. Учасників, які не дотримуються цих Правил, може бути дискваліфіковано за рішенням журі.

2. Учасники розподіляються на групи відповідно до результатів попередніх змагань. Вони також можуть розподілятися на групи за статтю й віком або за датою відправки заявки. Відбір учасників може включати елітну стартову групу, склад якої базується на попередніх результатах або визначається головною суддівською колегією змагань.

3. Протоколи результатів чоловіків та жінок мають публікуватися окремо.

4. Під час масових змагань учасник повинен:

1) пройти розмічену трасу від старту до фінішу з усіма контрольними пунктами;

2) пройти самостійно всю трасу на лижах, без сторонньої допомоги;

3) не заважати іншим учасникам змагань;

4) дотримуватись цих Правил. У разі недотримання Правил учасника може бути дискваліфіковано за рішенням журі;

5) користуватись правою стороною траси, а більш кваліфікований учасник - лівою.

3. Підготовка траси

1. Траса розчищається від перешкод та робиться максимально широкою. Мінімальна ширина має дозволити прокласти по всій трасі дві лижні. Для змагань у вільному стилі ширина траси має дозволяти обігнати спортсмена, при цьому не заважаючи йому.

2. У передсезонний період траса має бути утрамбована та зберігатися так, щоб було забезпечено безпеку проведення змагань в умовах мінімального снігового покриву.

3. У зимовий період траса регулярно вкатується та готується впродовж усієї зими та після кожного снігопаду.

4. Траса для класичного стилю, як правило, має дві лижні. Там, де ширина траси дозволяє, їх має бути більше. На крутих спусках та в інших місцях, визначених головним суддею змагань, лижень не прокладається. В окремих випадках проводиться вкатування траси під час змагань.

5. Траса для вільного стилю на змаганнях має бути добре вкатана та мати ширину, що дозволяє двом лижникам йти поряд. Уздовж усієї траси збоку прокладається одна лижня.

6. Коли змагання проводяться з використанням обох стилів одночасно на одній трасі, траса для вільного стилю має бути відокремлена від траси для класичного стилю відповідним бар’єром або розміткою, щоб спортсмени, які пересуваються класичним стилем, не перейшли на іншу частину траси, та навпаки. Кожна траса має бути підготовлена відповідно до вимог цих Правил.

4. Підготовка зони старту під час проведення масових змагань

1. Зона старту має бути на плоскій або майже плоскій місцевості, щоб виходити відразу на трасу та бути досить широкою для уникнення стовпотворіння спортсменів.

2. Стартова зона має поступово звужуватися до ширини траси, а ця відстань має бути такою, щоб спортсмени могли розділитися в одну, дві та більше колон до виходу на трасу.

3. У зоні старту мають проводитися маркування лиж, перевірка номерів спортсменів, розподіл спортсменів на групи.

5. Підготовка зони фінішу під час проведення масових змагань

1. Перехід від траси до зони фінішу має проходити по рівній площині. Зона фінішу має бути рівною та широкою, щоб була можливість фінішувати декільком учасникам одночасно, не створюючи при цьому перешкод один одному.

2. У змаганнях вільним стилем в зоні фінішу останні 200 м мають бути завширшки щонайменше 10 м та розділені на три коридори з відповідною розміткою.

3. У змаганнях класичним стилем у зоні фінішу останні 200 м повинні мати якомога більшу кількість коридорів з нарізаною лижнею.

4. У зоні фінішу, там, де проводиться більше ніж одне змагання (дві гонки на різні дистанції) на одній трасі в один час, мають бути окремі фінішні коридори для забезпечення вільного проходження спортсменів на довшій та коротшій дистанціях.

5. У зоні фінішу не повинно бути сторонніх осіб.

6. Вимірювання та розмітка траси

Довжину траси змагання має бути виміряно від старту до фінішу мірним тросом, рулеткою або мірним колесом та має бути відмічено кожен кілометр траси. Останні 500 м та 200 м також мають бути розмічені. Небезпечні ділянки, такі як круті спуски, різкі повороти, перетини чи інші потенційно небезпечні місця на трасі, має бути відмічено відповідними розмітками.

7. Розміщення пунктів харчування на трасі

Пункти харчування розміщуються за можливості кожні 10 км. Якщо траса важка, відстань між пунктами може бути скорочено, а на легких ділянках - збільшено. Доступ до пунктів харчування, одягу, душових або транспортування до них мають бути чітко позначені, ці пункти мають бути розміщенні недалеко від зони фінішу. Під час проведення змагань на дистанції більше ніж 50 км учасникам має бути надано різні види напоїв та інше відповідне харчування.

8. Безпека трас

Масові змагання організовуються так, щоб забезпечити умови для всіх учасників. Небезпечні ділянки повинні мати чіткі розмітки, а за потреби має бути встановлено спеціальні захисні засоби. Спортсменів має бути проінформовано про ці заходи заздалегідь.

9. Контроль під час проведення масових змагань

1. Підготовка та проведення змагань підлягають контролю з метою забезпечення безпечного та справедливого проведення змагань.

2. Місця розміщення контрольних пунктів та розміщення контролерів визначаються головним суддею змагань. При цьому особлива увага приділяється:

1) контролю за стилем пересування, за потреби;

2) правильності проходження траси змагань;

3) проходженню траси змагань на маркованих лижах, якщо маркування проводиться;

4) гарантованій допомозі будь-якому учаснику змагань;

5) недопущенню перешкод на трасі змагань;

6) іншим засобам контролю.

10. Медичне обслуговування масових змагань

1. На кожне масове змагання керівником медичної служби призначається лікар. Керівник медичної служби є членом журі.

2. Керівник медичної служби зобов’язаний своєчасно підготувати план запобігання захворювань, травм та нещасних випадків (включаючи можливі

летальні наслідки), систему евакуації й транспортування на машинах швидкої медичної допомоги. Інформація про вищезазначені заходи надається як в експрес-доповідях (телефонограмах), так і в письмових звітах офіційним особам змагань.

3. Керівник медичної служби визначає як загальну чисельність медперсоналу, так і груп, що діють у екстрених та надзвичайних ситуаціях.

4. Станції першої допомоги, що містяться на трасі, повинні мати відповідні позначення (знаки). На старті та фініші вони розміщуються у теплих приміщеннях.

11. Безпека під час проведення масових змагань у холодну погоду

1. Якщо температура прогнозується у межах між -15 °С і -20 °С у будь-якому місці траси, учасникам та офіційним особам змагань надаються рекомендації щодо захисту в холодну погоду. На довгих дистанціях, де встановлено контрольний час проходження окремих контрольних ділянок траси, цей час може бути скорочено.

2. Відповідний контроль має бути встановлений для виконання рекомендацій для захисту здоров’я та безпеки учасників змагань. За таких умов учасники, отримавши цю інформацію, дотримуються рекомендацій організатора.

3. Якщо температура на більшій частині траси знижується до -20 °С або нижче, змагання переносять або скасовують.

12. Безпека під час проведення масових змагань у теплу погоду

Якщо прогноз погоди під час змагань обіцяє підвищення температури понад +5 °С і при цьому очікується сонячна погода, учасникам надаються рекомендації щодо одягу, захисту шкіри, а також щодо вживання відповідної кількості рідини до та під час змагань. Пункти харчування повинні мати відповідну кількість напоїв, щоб задовольнити потребу учасників.

Станціям першої допомоги потрібно своєчасно виявити перші ознаки дегідратації (обезводнення) або небезпечного впливу сонячної енергії та вжити відповідних заходів.

13. Порядок скасування та перенесення масових змагань

1. Для скасування або перенесення змагань беруться до уваги такі чинники: температура повітря, погодні умови, стан снігового покриву й умови на трасі, безпека учасників та офіційних осіб тощо. У разі перенесення змагання призначається нова дата його проведення.

2. У разі перенесення або скасування змагання всі учасники інформуються про це за шість днів до початку змагань. Інформація має негайно надійти до ФЛСУ та засобів масової інформації. Рішення про скасування змагань більше ніж за шість днів до їх початку приймає журі.

3. Термінове попередження про скасування змагань робиться у тому разі, якщо до початку змагань залишається шість та менше днів. Повідомлення про скасування змагань включається до інформації для учасників, а рішення про скасування приймає журі.

Заступник директора

департаменту олімпійського

спорту -

начальник відділу циклічних

та швидкісно-силових літніх

олімпійських видів спорту

Л. Мирський

Додаток 1

до Правил спортивних змагань

з лижних гонок

(пункт 1 розділу V)

ПОІМЕННА ЗАЯВКА

на участь у змаганнях


Додаток 2

до Правил спортивних змагань

з лижних гонок

(пункт 2 розділу XXIV)

ТАБЛИЦЯ

перепадів висот усіх підйомів на трасі

Дистанція

Мінімальний

підйом в PHD m

ПВ

МП

TC

Спринт вільний стиль

-

щонайбільше 50 м

0-30 м

0-60 м

Спринт класичний стиль

1 підйом >15 м

щонайбільше 50 м

10-40 м

20-60 м

2,5 км

1 підйом >25 м

щонайбільше 50 м

30-50 м

75-105 м

3,3 км

1 підйом >25 м

щонайбільше 65 м

30-65 м

100-140 м

3,75 км

1 підйом >30 м

щонайбільше 80 м

30-80 м

110-160 м

5 км

1 підйом >30 м

щонайбільше 100 м

30-80 м

150-210 м

7,5 км

2 підйоми >30 м

щонайбільше 125 м

30-80 м

200-315 м

8,3 км

2 підйоми >30 м

щонайбільше 125 м

30-80 м

210-350 м

10 км

3 підйоми >30 м

щонайбільше 125 м

30-80 м

250-420 м

Додаток 3

до Правил спортивних змагань

з лижних гонок

(пункт 2 розділу XXIV)

ТАБЛИЦЯ

категорії лижних трас

Категорія траси

Мінімальна ширина траси

Використовується на змаганнях

Підйоми

Рівнина

Спуски

A

3 м

3 м

3 м

Інтервальний старт (класичний стиль)

B

4 м

4 м

4 м

Інтервальний старт (вільний стиль)

Естафета (класичний стиль)

C

6 м

6 м

6 м

Масстарт (класичний стиль)

Скіатлон (класичний стиль)

Гонка з переслідування (класичний стиль)

Естафета (вільний стиль)

Спринт (класичний стиль)

Командний спринт (класичний стиль)

D

9 м

7,5 м

6 м

Масстарт (вільний стиль)

Скіатлон (вільний стиль)

Гонка з переслідування (вільний стиль)

Спринт (вільний стиль)

Командний спринт (вільний стиль)

E

12 м

9 м

6 м

Скіатлон (обидва стилі на одній трасі)

Додаток 4

до Правил спортивних змагань

з лижних гонок

(пункт 2 глави 1 розділу XXX)

ТАБЛИЦЯ

рекомендованих нормативів для підготовки трас і лижного стадіону у змаганнях з інтервальним стартом

Підготовка траси до змагань

Класичний стиль

Вільний стиль

Траса змагань

Категорія

А

В

Класична лижня

1-2 по оптимальній траєкторії

-

Відстань між лижнями

Щонайменше 1,2 м

-

Старт

Організація/підготовка

1 коридор

1 коридор

Класична лижня

1

Відсутня

Довжина лижні (після лінії старту)

До кінця стартової зони

Відстань між лижнями

-

-

Фініш

Ширина (щонайменше)

4 м

4 м

Кількість коридорів

3-4 лижні

3 або 4 коридори

(3 м кожен)

Відстань між лижнями

Щонайменше 1,2 м

-

Додаток 5

до Правил спортивних змагань

з лижних гонок

(пункт 2 глави 2 розділу XXX)

ТАБЛИЦЯ

рекомендованих нормативів для підготовки трас і лижного стадіону у змаганнях з масовим стартом

Підготовка траси до змагань

Класичний стиль

Вільний стиль

Траса змагань

Категорія

С

D

Класична лижня

4 лижні

-

Відстань між лижнями

Щонайменше 1,2 м

-

Старт

Організація/підготовка

Кутова стартова лінія

Кутова стартова лінія

Класична лижня

Непарна кількість:

від 3 та більше

Непарна кількість:

від 3 та більше

Довжина лижні (після лінії старту)

50-100 м

30-50 м

Відстань між лижнями

Щонайменше 1,2 м

Щонайменше 1,2 м

Фініш

Ширина (щонайменше)

6 м

12 м

Кількість коридорів

Щонайменше 3 лижні

3-4 коридори

(3 м кожен)

Відстань між лижнями

Щонайменше 1,2 м

-

Додаток 6

до Правил спортивних змагань

з лижних гонок

(пункт 2 глави 3 розділу XXX)

ТАБЛИЦЯ

рекомендованих нормативів для підготовки трас і лижного стадіону у змаганнях зі скіатлону

Підготовка траси до змагань

Класичний стиль

Вільний стиль

Траса змагань

Категорія

С або Е

D або Е

Класична лижня

4 лижні

-

Відстань між лижнями

Щонайменше 1,2 м

-

Старт

Організація/підготовка

Кутова стартова лінія

-

Класична лижня

Непарна кількість:

від 3 та більше

-

Довжина лижні (після лінії старту)

50-100 м

-

Відстань між лижнями

Щонайменше 1,2 м

-

Фініш

Класичний стиль

Вільний стиль

Ширина (щонайменше)

-

Щонайменше 12 м

Кількість коридорів

-

3-4 коридори

(3 м кожен)

Відстань між лижнями

-

-

Піт-бокси

Рекомендовані розміри

Довжина - 2-2,5 м

Ширина - 1,2-1,5 м

Додаток 7

до Правил спортивних змагань

з лижних гонок

(пункт 2 глави 4 розділу XXX)

ТАБЛИЦЯ

рекомендованих нормативів для підготовки траси і лижного стадіону у змаганнях з персьюту (гонка з переслідуванням)

Підготовка траси до змагань

Класичний стиль

Вільний стиль

Траса змагань

Категорія

В

С

Класична лижня

4 лижні

-

Відстань між лижнями

Щонайменше 1,2 м

-

Старт

Організація/підготовка

2-5 коридорів

2-5 коридорів

Класична лижня

1 на коридор

-

Довжина лижні (після лінії старту)

До кінця стартової зони

10 м

Відстань між лижнями

3 м

3 м

Фініш

Ширина (щонайменше)

Щонайменше 6 м

Щонайменше 12 м

Кількість коридорів

3-4 лижні

3-4 коридори

(3 м кожен)

Відстань між лижнями

Щонайменше 1,2 м

-

Додаток 8

до Правил спортивних змагань

з лижних гонок

(підпункт 2 пункту 1 глави 5 розділу XXX)

ТАБЛИЦЯ

рекомендованих нормативів для підготовки трас і лижного стадіону у змаганнях зі спринту

Підготовка траси до змагань

Класичний стиль

Вільний стиль

Траса змагань

Категорія

С

D

Класична лижня

4 лижні

Відстань між лижнями

Щонайменше 1,2 м

-

Старт

-

Організація/підготовка

Додатковий коридор

для кваліфікаційного раунду,

6 коридорів / стартових турнікетів для фінальних забігів

Додатковий коридор

для кваліфікаційного раунду,

6 коридорів / стартових турнікетів для фінальних забігів

Підготовка траси до змагань

Класичний стиль

Вільний стиль

Класична лижня

1 на коридор

1 на коридор

Довжина лижні (після лінії старту)

До кінця стартової зони

15 м

Відстань між лижнями

1,8 м

Щонайменше 1,8 м

Фініш

Ширина

Щонайменше 6 м

Щонайменше 12 м

Кількість коридорів

Щонайменше 3 лижні

3-4 коридори

(3 м кожен)

Відстань між лижнями

Щонайменше 1,2 м

-

Додаток 9

до Правил спортивних змагань

з лижних гонок

(пункт 4 глави 5 розділу XXX)

ТАБЛИЦЯ

розподілу спортсменів за забігами, коли забіги не хронометруються

Чвертьфінали - 5 забігів по 6 спортсменів (щонайбільше 30 спортсменів).

Кількість спортсменів від 1 до 20

Ч1

Ч2

Ч3

Ч4

Ч5

1

4

5

2

3

10

7

6

9

8

11

14

15

12

13

20

17

16

19

18

Кількість спортсменів від 21 до 25

21

24

25

22

23

Кількість спортсменів від 26 до 30

30

27

26

29

28

Півфінали (12 спортсменів)

Фінали (12 спортсменів)

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал «А»

Фінал «Б»

Ч1#1

Ч4#1

П1#1

П1#4

Ч1#2

Ч4#2

П2#1

П2#4

Ч2#1

Ч5#1

П1#2

П1#5

Ч2#2

Ч5#2

П2#2

П2#5

Ч3#1

Ч3#2

П1#3

П1#6

3-Кв2*

3-Кв1*

П2#3

П2#6

Умовні позначення в таблиці: Ч - чвертьфінал, П - півфінал, номер після Ч, П - номер чвертьфіналу (півфіналу), номер після решітки (#) - місце спортсмена у чвертьфіналі (півфіналі).

__________

* 3-Кв1, Кв2 - у змаганнях, де забіги не хронометруються, 6 місце у півфіналах визначається серед спортсменів, що зайняли треті місця у всіх чвертьфіналах так, що спортсмен, який має кращий час кваліфікації, стартує у другому півфіналі, а спортсмен з другим кращим часом кваліфікації - у першому.


Додаток 10

до Правил спортивних змагань

з лижних гонок

(пункт 4 глави 5 розділу XXX)

ТАБЛИЦЯ

розподілу спортсменів за забігами, коли забіги не хронометруються

Чвертьфінали - 4 забіги по 4-6 спортсменів (щонайбільше 24 спортсмени).

Розподіл по забігах

Ч1

Ч2

Ч3

Ч4

Кількість спортсменів від 1 до 16

1

4

2

3

8

5

7

6

9

12

10

11

16

13

15

14

Кількість спортсменів від 17 до 20

17

20

18

19

Кількість спортсменів від 21 до 24

24

21

23

22

Півфінали (8 спортсменів)

Фінали (8 спортсменів)

П1

П2

Фінал «Б»

Фінал «А»

Ч1#1

Ч3#1

П1#3

П1#1

Ч1#2

Ч3#2

П1#4

П1#2

Ч2#1

Ч4#1

П2#3

П2#1

Ч2#2

Ч4#2

П2#4

П2#2

Умовні позначення в таблиці: Ч - чвертьфінал, П - півфінал, номер після Ч, П - номер чвертьфіналу (півфіналу), номер після решітки (#) - місце спортсмена у чвертьфіналі (півфіналі).


Додаток 11

до Правил спортивних змагань

з лижних гонок

(пункт 2 глави 6 розділу XXX)

ТАБЛИЦЯ

рекомендованих нормативів для підготовки трас і лижного стадіону у змаганнях з командного спринту

Підготовка траси до змагань

Класичний стиль

Вільний стиль

Траса змагань

Категорія

С

D

Класична лижня

4 лижні

-

Відстань між лижнями

Щонайменше 1,2 м

-

Старт

Організація/підготовка

Кутова стартова лінія

Кутова стартова лінія

Класична лижня

Непарна кількість:

від 3 та більше

Непарна кількість:

від 3 та більше

Довжина лижні (після лінії старту)

До кінця стартової зони

15 м

Відстань між лижнями

Щонайменше 1,2 м

1,2 м

Фініш

Ширина (щонайменше)

6 м

12 м

Кількість коридорів

Щонайменше 3 лижні

3-4 коридори

(3 м кожен)

Відстань між лижнями

Щонайменше 1,2 м

-

Зона передачі

Довжина

45 м

45 м

Ширина

9 м

15 м

Додаток 12

до Правил спортивних змагань

з лижних гонок

(пункт 2 глави 7 розділу XXX)

ТАБЛИЦЯ

рекомендованих нормативів для підготовки трас і лижного стадіону у змаганнях з естафетної гонки

Підготовка траси до змагань

Класичний стиль

Вільний стиль

Траса змагань

Категорія

В

С

Класична лижня

2 лижні

-

Відстань між лижнями

Щонайменше 1,2 м

-

Старт

Організація/підготовка

Кутова стартова лінія

Кутова стартова лінія

Класична лижня

Непарна кількість:

від 3 та більше

Непарна кількість:

від 3 та більше

Довжина лижні (після лінії старту)

До кінця стартової зони

15 м

Відстань між лижнями

Щонайменше 1,2 м

1,2 м

Фініш

Ширина (щонайменше)

6 м

12 м

Кількість коридорів

Щонайменше 3 лижні

3-4 коридори

(3 м кожен)

Відстань між лижнями

1,2 м

-

Зона передачі

Довжина

30 м

30 м

Ширина

9 м

9 м


Документи та файли

Сигнальний документ — f486723n777.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.07.2019 — 2019 р., № 55, стор. 165, стаття 1933, код акта 95144/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -