Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 27.05.2019 № 2642 "Про затвердження Правил спортивних змагань з роликового спорту в дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 05.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.05.2019  № 2642

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 червня 2019 р.

за № 650/33621

Про затвердження Правил спортивних змагань з роликового спорту в дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», абзацу п’ятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, з метою забезпечення належної організації та проведення в Україні всеукраїнських змагань з роликового спорту в дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань з роликового спорту в дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах, що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді та спорту

України

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Президент Української федерації

ролікового спорту

О.М.

Симоненко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

молоді та спорту України

27 травня 2019 року № 2642

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 червня 2019 р.

за № 650/33621

ПРАВИЛА

спортивних змагань з роликового спорту в дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань з роликового спорту в дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах.

2. Ці Правила розроблені з урахуванням Правил змагань міжнародної федерації роликового спорту «WORLD SKATE» та є обов’язковими для всіх організацій, що проводять змагання з роликового спорту в дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах.

Вимоги цих Правил не поширюються на організацію та проведення міжнародних спортивних змагань з роликового спорту в дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах.

3. У цих Правилах наведено вимоги до спортсменів та їх екіпірування, представників команд, мандатної комісії, суддівської колегії, суддівства та визначення результатів змагань, а також спортивних майданчиків.

4. Змагання з роликового спорту в дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах проводяться з метою:

1) розвитку і популяризації роликового спорту взагалі та дисципліни зі швидкісного бігу на роликових ковзанах зокрема в Україні;

2) визначення кращих спортсменів, команд клубів, адміністративно-територіальних одиниць, що розвивають роликовий спорт у дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах;

3) підвищення спортивної майстерності та виконання нормативів, зазначених у Положенні про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженому наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (зі змінами);

4) визначення кандидатів для формування збірних команд клубів, адміністративно-територіальних одиниць, збірних команд України;

5) встановлення спортивних рекордів відповідно до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 18 грудня 2013 року № 1276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2014 року за № 13/24790 (зі змінами);

6) покращення методів та практики суддівства змагань з роликового спорту в дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах;

7) обміну досвідом, знаннями та інформацією.

5. Терміни та абревіатури, що вживаються у цих Правилах, означають:

ГСК - головна суддівська колегія, яка забезпечує належне суддівство під час змагань;

естафета - вид командної гонки, що відбувається з переданням умовного сигналу розпочати участь у змаганні від одного спортсмена до іншого способом натискання двома руками на стегна товариша по команді;

кубок - вид змагання, що складається з кількох етапів, які проводяться в різний час, у різному місці, але з одного виду програми та включають однакові види гонок;

роад - це траса гонок, яка може бути з «відкритим» або «закритим» колом;

роад із «закритим» колом - це траса гонок на асиметричному замкненому колі, яке спортсмени проходять один або кілька разів відповідно до дистанції гонки;

роад із «відкритим» колом - це траса гонок, на якій спортсмени долають дистанцію не по колу;

ТКШБ УФРС - технічний комітет зі швидкісного бігу Української федерації роликового спорту, метою діяльності якого є розвиток дисципліни роликового спорту - швидкісний біг на роликових ковзанах в Україні;

трек - це траса гонок на відкритому чи закритому об’єкті з двома паралельними прямими однакової довжини і з двома симетричними поворотами, що мають однаковий радіус та поперечний нахил;

УФРС - Всеукраїнська громадська організація «Українська федерація роликового спорту», асоційований член міжнародної федерації роликового спорту «WORLD SKATE».

6. Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про фізичну культуру і спорт».

7. Антидопінговий контроль спортсменів, які беруть участь у змаганнях, здійснюється відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу та Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті», що визначає правові та організаційні засади здійснення антидопінгового контролю в Україні.

8. Використання допінгу заборонено для спортсменів, які беруть участь у змаганнях. Результати спортсменів, які приймали заборонені препарати, анулюються, а ці спортсмени дискваліфікуються.

II. Види і характер змагань

1. Змагання з роликового спорту в дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах поділяються за тривалістю їх проведення на такі:

одноденні;

багатоденні.

2. Змагання поділяються на такі:

1) змагання серед чоловіків;

2) змагання серед жінок;

3) змагання загальної (відкритої) категорії без відокремленого заліку за ґендерною диференціацією.

3. Змагання з роликового спорту в дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах поділяються за видом програми відповідно до типу траси, на яких вони проходять, на такі:

змагання на треку;

змагання на роаді.

4. На змаганнях застосовуються такі види заліку:

1) особистий - результати зараховуються індивідуально кожному спортсмену;

2) командний - результати зараховуються тільки командам;

3) особисто-командний - результати зараховуються одночасно: окремо спортсменам, окремо командам, у складі яких вони змагаються;

4) багатоборство - результати зараховуються індивідуально кожному спортсмену у вигляді суми балів за всі дистанції, що включені до змагань з одного виду програми;

5) сумарний - результати зараховуються у вигляді суми балів одночасно: окремо спортсменам, окремо командам, у складі яких вони змагаються, за участь у розіграші Кубка.

III. Організація змагань

1. Положення про змагання (регламент)

1. Підставою для організації та проведення змагань з роликового спорту у дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах є Положення.

2. Положення не повинно суперечити цим Правилам.

3. Положення складається згідно з Вимогами до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання, затвердженими наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 06 серпня 2010 року № 2659, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2010 року за № 766/18061, та має містити такі розділи:

1) цілі і завдання змагань;

2) строки і місце проведення заходу;

3) організація та керівництво проведенням заходу;

4) учасники заходу;

5) характер заходу (змагання особисті, командні, особисто-командні);

6) програма проведення змагань;

7) безпека та підготовка місць проведення заходу;

8) умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;

9) умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників;

10) строки та порядок подання заявок на участь у заході;

11) інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного заходу.

4. Положення розсилається організаціям, що братимуть участь у змаганнях, не пізніше ніж за один місяць до їх проведення.

5. Змінити та доповнити Положення має право тільки організація, яка його затвердила, не пізніше ніж за два тижні до початку першого жеребкування.

2. Мандатна комісія

1. До складу мандатної комісії входять:

голова - головний суддя;

головний секретар;

лікар.

2. Завдання мандатної комісії:

перевіряти відповідність відомостей, що містяться в іменній заявці, документам спортсменів;

приймати остаточне рішення щодо допуску спортсменів до змагань на підставі поданих документів.

3. До мандатної комісії представником команди подаються такі документи:

1) іменна командна заявка із зазначенням допуску лікаря (додаток 1);

2) документ, що засвідчує особу;

3) кваліфікаційна книжка спортсмена, завірена УФРС;

4) страхове свідоцтво (поліс, сертифікат), передбачене пунктом 2 частини 4 статті 6 Закону України «Про страхування».

IV. Учасники змагань

1. Спортсмени

1. Вікові категорії у дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах:

діти D (хлопчики та дівчатка) - 5-6 років;

діти C (хлопчики та дівчатка) - 7-8 років;

діти В (хлопці та дівчата) - 9-10 років;

діти А (хлопці та дівчата) - 11-12 років;

кадети (кадети та кадетки) - 13-14 років;

юніори (юніори та юніорки) - 15-18 років;

дорослі (чоловіки та жінки) - 19 років та старші (доки не почнуть змагатися у категорії «ветерани»);

ветерани (чоловіки та жінки) - 30 років та старші:

до 40 (чоловіки та жінки) - 30-39 років;

до 50 (чоловіки та жінки) - 40-49 років;

до 60 (чоловіки та жінки) - 50-59 років;

старші 60 (чоловіки та жінки) - 60 років та старші.

Вік спортсменів визначається по року народження від 01 січня до 31 грудня в рік проведення змагань.

Спортсменам віком до 18 років дозволяється брати участь у змаганнях за наявності письмової згоди одного з батьків/опікунів.

2. Спортсмени кожної вікової категорії змагаються тільки між собою. В окремих випадках за рішенням ТКШБ УФРС, на підставі письмової заяви від спортивної організації, до якої належить спортсмен або тренер, дозволяється участь спортсменів однієї вікової категорії у змаганнях старшої вікової категорії, але не вище ніж на один щабель.

3. Спортсмен, який взяв участь у змаганнях старшої вікової категорії, надалі не може брати участі у своїй віковій категорії у будь-якому іншому змаганні.

4. Обов’язки спортсменів, які беруть участь у змаганнях:

1) дотримуватися вимог заходів безпеки, цих Правил;

2) ознайомитися з Положенням та розкладом стартів;

3) підпорядковуватися розпорядку дня та режиму, встановленим на змаганнях;

4) завчасно з’являтися на старт за викликом судді-стартера;

5) називати своє прізвище, стартовий номер та організацію, яку він представляє, на вимогу судді;

6) виконувати вказівки представників суддівської колегії;

7) бути коректним з іншими спортсменами, суддями та обслуговувальним персоналом;

8) дотримуватися положень Всесвітнього антидопінгового кодексу.

5. Спортсмен має право:

1) звертатися до суддів за роз’ясненнями лише через представника команди;

2) отримувати медичну допомогу згідно з цими Правилами;

3) повідомити про вимушене вибуття із числа учасників змагань суддівську колегію через представника команди.

6. Спортсмени, які беруть участь у змаганнях, не виконують на цих змаганнях функцій та обов’язків члена суддівської колегії.

2. Представник і тренер команди

1. Представник є керівником команди, який забезпечує організованість та дисципліну її спортсменів.

У разі відсутності представника команди його обов’язки виконує тренер команди.

2. Обов’язки представника і тренера команди:

1) знати та виконувати ці Правила, Положення та програму змагань;

2) своєчасно подавати заявки на участь команди у змаганнях до мандатної комісії;

3) забезпечити своєчасне прибуття команди до місця проведення змагань;

4) бути присутнім на місці проведення змагань до їх завершення;

5) забезпечити дотримання всіма членами команди цих Правил, Положення і програми змагання, вимог дисципліни, режиму спортивної діяльності та відпочинку;

6) інформувати спортсменів і тренерів команди про зміни у програмі змагань і про всі розпорядження суддівської колегії;

7) забезпечити своєчасне прибуття команди на урочисті заходи - церемонії відкриття і закриття змагань, нагородження переможців;

8) не втручатися в роботу суддівської колегії;

9) відпускати спортсменів поза межі розміщення або місця проведення змагань лише з дозволу головного судді змагань.

3. Представник команди має право:

1) бути присутнім на нарадах суддівської колегії, якщо вони проводяться спільно з представниками команд (з правом дорадчого голосу);

2) подавати позови та протести головному судді змагань і надавати з цього приводу до суддівській колегії свої пояснення щодо проведення змагань.

V. Екіпірування спортсменів

1. Уніформа для гонок (комбінезон) у спортсменів однієї команди має бути однієї моделі. Під час нагородження спортсмени повинні одягати роликові ковзани (діти можуть одягти спортивне взуття), комбінезони для гонок, у яких брали участь у змаганнях, або спортивні костюми своєї команди. На п’єдестал піднімаються без головного убору та сонцезахисних окулярів.

2. Обов’язковим захисним спорядженням спортсмена є жорсткий шолом, що має правильну форму без виступів та сертифікований відповідно до міжнародних стандартів безпеки. Шолом кріпиться на голові спортсмена згідно з інструкціями з техніки безпеки виробника. Спортсмен особисто дбає про те, щоб його екіпіровка відповідала найвищим критеріям безпеки. Якщо спортсмен знімає свій шолом до кінця гонки - його дискваліфікують.

3. Роликові ковзани можуть мати максимальну кількість коліс - п’ять, закріплених у лінію. Відстань між крайніми точками першого та останнього коліс не перевищує 50 см.

Рами мають бути міцно прикріплені до черевика, а їх осі - не виступати з-під коліс.

Роликові ковзани з гальмами на змаганнях заборонені.

Максимальний діаметр колеса відповідно до вікової категорії спортсменів не повинен перевищувати:

для дорослих та юніорів - 110 мм (у марафоні - 125 мм);

для кадетів - 100 мм;

для дітей А, В, С, D - 90 мм.

4. Захисне спорядження для безпеки спортсмена використовується на коліна, лікті та зап’ястя рук. Захисне спорядження є обов’язковим для вікових категорій «діти» та «кадети», а для інших вікових категорій є бажаним.

5. Номери для гонок використовуються для ідентифікації спортсменів на змаганнях. Отримують їх під час проходження реєстрації. Обов’язкова наявність номерів на костюмі для гонок на одному зі стегон та шоломі. За потреби номери додатково розміщують на комбінезоні для гонок на другому стегні та на спині. Номери повинні бути виразними та мати розміри згідно з додатком 2 до цих Правил.

6. Забороняється використання іншого екіпірування, а також радіопередавальних пристроїв, мікрофонів та навушників.

7. Дозволяється використання:

годинників, обладнаних монітором серцевого ритму;

невеликих пластикових пляшок з водою або адаптованого до гідратації екіпірування у марафонах та гонках на довгі дистанції.

8. Суддя має право попросити спортсмена зняти будь-який предмет екіпірування, що, на його обґрунтовану думку, може становити небезпеку для нього чи інших спортсменів.

Заборонено кататись із гіпсом, синтетичним гіпсом або будь-яким твердим предметом, що фіксує травмовану кінцівку.

VI. Суддівська колегія змагань

1. Для забезпечення фіксації результатів та визначення переможців змагань формується суддівська колегія із числа осіб, яким присвоєно УФРС суддівську категорію з роликового спорту в дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах.

Залежно від рангу змагань суддівська колегія відповідає таким вимогам:

змагання III-IV рангів:

головний суддя - не нижче I категорії;

заступники головного судді та головний секретар - не нижче II категорії;

змагання V-VI рангів:

головний суддя - не нижче II категорії.

2. Кількісний склад суддівської колегії визначається залежно від рангу і програми змагань та затверджується організатором за 14 днів до початку їх проведення.

Головна суддівська колегія (далі - ГСК), яку очолює головний суддя змагань, складається з трьох найбільш підготовлених суддів. До складу суддівської колегії входять:

головний суддя;

заступник головного судді;

головний секретар;

суддя-стартер;

помічник судді-стартера;

судді на трасі гонок;

бригада суддів-хронометристів;

судді на фініші;

суддя - лічильник кіл;

суддя-інформатор;

лікар.

3. Максимальна кількість членів суддівської колегії залежно від програми змагань та тривалості їх проведення не повинна перевищувати:

у змаганнях на треку - 15;

у змаганнях на роаді - 20 (у марафоні - 25).

4. Усі судді одягаються в однакову форму та мають картку реєстрації (бейдж).

5. Головний суддя контролює технічні аспекти, проведення і суддівство змагання та залежно від рангу змагань має необхідну кількість заступників, які йому підпорядковуються та виконують його доручення.

Обов’язки головного судді:

1) формує список суддівської колегії з осіб, що мають суддівську категорію з роликового спорту в дисципліні швидкісний біг на роликових ковзанах відповідно до рангу змагань, та подає його на затвердження організатору змагань за 14 днів до проведення змагань;

2) завчасно прибуває на місце проведення змагань і перевіряє якість підготовки матеріально-технічного забезпечення змагань, контролює проведення розмітки траси гонок;

3) до початку змагань проводить суддівську нараду, розподіляє обов’язки між суддями, акцентуючи їхню увагу на основних вимогах правил суддівства змагань, узгоджує план-графік перебігу змагань та проводить жеребкування;

4) керує роботою суддів, контролює та приймає рішення в разі невідповідностей, вилучає або заміщує тих суддів, які, на його обґрунтовану думку, не виконують належним чином своїх обов’язків;

5) вирішує технічні проблеми, які можуть виникнути під час змагань;

6) доводить до відома представників команд, спортсменів програму змагань, план-графік перебігу гонок, нагадує перед початком змагань усім учасникам основні вимоги заходів безпеки;

7) приймає рішення про повторення забігів, коли, на його обґрунтовану думку, будь-який з них було проведено невідповідно;

8) контролює своєчасне оприлюднення поточних результатів змагань, доведення потрібної інформації до глядачів і учасників змагань;

9) контролює виконання Положення і цих Правил усіма спортсменами та представниками команд;

10) застосовує заходи дисциплінарного впливу щодо спортсменів та представників команд, передбачені цими Правилами, якщо їх поведінка цього вимагає;

11) стежить за своєчасністю оголошення про дискваліфікацію спортсмена суддею-інформатором та своєчасністю сходження з траси гонок дискваліфікованого спортсмена;

12) негайно дискваліфікує тих спортсменів, які не виконують попередження суддів та допускають помилки повторно;

13) приймає рішення щодо протестів, поданих представниками команд;

14) підписує протоколи змагань, складені секретарем, та дипломи учасникам змагань;

15) надає протоколи змагань та письмові звіти про їх проведення організатору змагань та УФРС.

6. Заступник головного судді призначається головним суддею для контролю за окремими ділянками змагань та за роботою обслуговувального персоналу. Залежно від рангу змагань та чисельності учасників визначається кількість заступників.

За відсутності головного судді призначений ним заступник користується всіма правами головного судді та виконує всі його обов’язки.

7. Головний секретар підпорядковується безпосередньо головному судді змагань, а для проведення технічної роботи, залежно від рангу змагань, має необхідну кількість секретарів, які діють під його керівництвом і за його вказівками.

Обов’язки головного секретаря:

1) опрацьовує іменні заявки, перевірені мандатною комісією;

2) організовує процедуру жеребкування та готує стартові протоколи;

3) забезпечує суддів планом-графіком перебігу змагань, робочими бланками протоколів;

4) формує забіги кваліфікаційних раундів разом із головним суддею;

5) організовує доведення поточних результатів змагань до учасників та глядачів;

6) здійснює підрахунок результатів і визначає місця спортсменів в особистому та командному заліку, контролює правильність підготовки протоколів та достовірність результатів у них;

7) готує матеріали та забезпечує звірку всіх протоколів змагань для підсумкового звіту суддівської колегії;

8) готує інформацію та нагородну атрибутику для церемонії нагородження переможців та призерів змагань;

9) контролює правильність складання протоколів фіксації рекордних досягнень;

10) веде облік роботи суддів;

11) надає матеріали для засобів масової інформації у ході змагань за погодженням із головним суддею;

12) передає головному судді всі опрацьовані матеріали змагань (оригінали протоколів особистої та командної першостей, звіт суддівської колегії, заявки, суддівські записки, робочі матеріали тощо) не пізніше ніж через 1 добу після закінчення змагань.

8. Суддя-стартер контролює всі події на старті.

Обов’язки судді-стартера:

1) стежить за тим, щоб роликові ковзани всіх спортсменів були за лінією старту;

2) надає сигнал старту після згоди головного судді;

3) сигналізує про фальстарти та повертає спортсменів назад до лінії старту;

4) визначає правильність старту і вирішує питання, що виникають на старті, маючи виключне право приймати остаточне рішення.

9. Помічник судді-стартера співпрацює та підпорядковується судді-стартеру.

Обов’язки помічника судді-стартера:

1) збирає спортсменів перед початком кожної гонки та надає їм передстартові інструкції;

2) перевіряє екіпіровку спортсменів, наявність шолома та правильність кріплення стартових номерів, розмір коліс;

3) оголошує спортсменам, коли вони повинні бути на старті гонки, в якій беруть участь;

4) перевіряє, щоб ніхто зі спортсменів не мав доступу до траси гонок без дозволу головного судді;

5) запрошує спортсменів на старт та оголошує розміщення їх на лінії старту;

6) надає дозвіл спортсменам вийти на трасу гонок за розпорядженням головного судді.

10. Судді на трасі гонок поділяються відповідно до свого розміщення вздовж траси гонок треку або роаду:

судді на прямих відрізках траси;

судді на поворотах;

естафетні судді.

Обов’язки судді на трасі:

1) контролює хід гонки відповідно до свого розташування вздовж траси;

2) негайно повідомляє головного суддю про порушення, що трапляються під час гонки, та дублює інформацію про попередження спортсмену(ам), який(і) допустив(ли) помилки (пункти 3-5 розділу X цих Правил) після оголошення суддею-інформатором;

3) веде записи спортсменів, які відстали на коло, були зняті з гонки та тих, хто зійшов із дистанції, та повідомляє про це головного суддю.

11. Судді на фініші визначають порядок перетину спортсменами фінішної лінії. Під час гонки на довгі дистанції із загального старту кількість суддів визначається відповідно до вимог їх проведення. Головний суддя визначає особливі завдання кожному судді.

12. Судді-хронометристи визначають результат спортсменів на фініші. До складу суддівської бригади з хронометражу входять:

1 головний суддя-хронометрист;

3 судді-хронометристи;

1 заступник судді-хронометриста.

Обов’язки суддів-хронометристів:

1) кожен суддя-хронометрист використовує один секундомір;

2) судді-хронометристи перебувають на лінії фінішу та запускають свої секундоміри після сигналу старту, поданого стартером;

3) головний суддя-хронометрист знімає показники секундомірів після завершення гонки. Якщо кілька суддів-хронометристів з будь-якої причини не зафіксували часу, головний суддя-хронометрист записує час, що зафіксував заступник судді-хронометриста.

Результат кожного спортсмена визначається під керівництвом головного судді-хронометриста та фіксується у протоколі судді-хронометриста:

якщо два секундоміри показують однаковий час, а третій секундомір показує інший час, результатом буде час, зафіксований двома секундомірами;

якщо три секундоміри показують різний час, результатом буде середній час трьох секундомірів;

якщо час одного секундоміра відрізняється на 0,5 с щодо інших двох, його показник не враховується, а результатом буде середній час двох секундомірів;

якщо лише два секундоміри зафіксували час, результатом буде середній час двох секундомірів.

13. Суддя - лічильник кіл підпорядковується судді на фініші та працює під його керівництвом.

Обов’язки судді - лічильника кіл:

1) фіксує кількість пройдених кіл спортсменами;

2) сигналізує про кількість кіл, які ще залишилось пройти, використовуючи лічильний прилад;

3) змінює показник лічильного приладу для лідера, коли той перебуває за 100 м до лінії фінішу;

4) подає сигнал дзвоником про останнє коло гонки для лідера та про наступний розіграш балів у гонці на бали або наступне вибування у гонці на вибування.

14. Суддя-інформатор (диктор) підпорядковується головному судді та судді на фініші й оголошує інформацію тільки з їхнього дозволу. Оголошення судді-інформатора не повинно заважати роботі суддівської колегії.

Обов’язки судді-інформатора:

1) інформує глядачів та учасників змагань про програму, план-графік перебігу змагань, умови проведення гонок;

2) озвучує попереднє запрошення спортсменів на старт;

3) оголошує проміжні та кінцеві результати;

4) ознайомлює глядачів зі спортивною характеристикою спортсменів та їх тренерів, з рекордами, особливостями техніки та тактики ведення гонок;

5) озвучує оголошення та коментарі головного судді;

6) представляє переможців та призерів змагань під час церемонії нагородження, а також осіб, які проводять нагородження.

15. Лікар забезпечує медичне обслуговування змагань.

Обов’язки лікаря змагань:

1) бере участь у роботі мандатної комісії з метою перевірки правильності оформлення заявок на допуск спортсменів до змагань;

2) бере участь у нараді представників, тренерів та суддів перед початком змагань;

3) здійснює медичний нагляд за спортсменами під час змагань;

4) надає спортсменам медичну допомогу у разі травмувань або захворювань та вирішує питання (з головним суддею) щодо можливості подальшої участі цих спортсменів у змаганнях;

5) готує медичний висновок про зняття спортсмена зі змагань у разі його неспроможності продовжувати змагання;

6) забезпечує своєчасне відправлення спортсменів до медичного закладу.

VII. Правила проведення змагань

1. Дистанції та види гонок

1. Гонки проводяться як на треку, так і на роаді на офіційних дистанціях:

короткі дистанції - 100 м, 200 м, 300 м, 1 коло, 500 м, 1 000 м;

довгі дистанції - 3 000 м, 5 000 м, 10 000 м, 15 000 м, 20 000 м, 42 195 м (марафон).

Марафон проводиться лише на роаді.

Допускається проведення гонок на інших дистанціях за рішенням організатора змагань.

2. Гонки поділяються на такі чотири види гонок (додаток 3):

1) гонка на час (тайм-тріал);

2) гонка на коротку дистанцію (спринт);

3) гонка з переслідуванням;

4) гонка із загального старту.

2. Особливості проведення гонок

1. Індивідуальна гонка на час проводиться на треку або на роаді (дистанція 200 м, 300 м) за системою тайм-тріал. Відлік часу індивідуальної гонки на час починається у момент перетину спортсменом лінії старту.

Фінішний час фіксується за допомогою автоматичного хронометражу та визначає рейтинг спортсмена у турнірній таблиці.

У разі фіксації результату за допомогою ручного хронометражу відлік часу починається за сигналом судді-стартера (пострілом пістолета, відмашкою сигнального прапорця) у момент перетину спортсменом лінії старту.

Подвійна індивідуальна гонка на час проводиться на треку (дистанція 200 м) за системою тайм-тріал одночасно для двох спортсменів, які стартують на протилежних прямих треку.

Якщо кількість спортсменів більше ніж 12 осіб, головний суддя приймає рішення про проведення фінального раунду та визначає кількість його учасників. У фіналі беруть участь спортсмени, що показали найкращий час.

2. Командна гонка на час проводиться на треку і на роаді. Команди складаються з трьох спортсменів, які проходять дистанцію, а їхній час фіксується за допомогою хронометражу. Спортсмени лише однієї команди одночасно стартують та разом проходять дистанцію. Фінішний час фіксується, коли другий спортсмен команди перетинає фінішну лінію.

3. Гонка на коротку дистанцію (спринт) 100 м проводиться на роаді лише на прямій доріжці траси гонок, з певною кількістю раундів, щоб потрапити у фінал. Фінал проводиться серед двох або трьох спортсменів.

Траса гонок може мати дві або три бігові доріжки (по 2,6 м) залежно від ширини траси, які позначаються білою лінією завтовшки 5 см згідно з розміткою траси гонок на коротку дистанцію (спринт) 100 м (додаток 4).

Спортсмени долають дистанцію лише по прямій траєкторії. У разі наїзду роликом на білу лінію призначається технічна помилка, яка призводить до дискваліфікації.

Головний суддя встановлює кількість раундів і систему кваліфікації відповідно до кількості спортсменів і кількості бігових доріжок.

Забіги першого кваліфікаційного раунду формуються відповідно до стартових номерів учасників, з урахуванням приналежності до команди, згідно з розподілом учасників змагань на забіги за методом серпантину (додаток 5).

У першому кваліфікаційному раунді відбираються спортсмени, що показали кращий час серед учасників усіх забігів у загальному заліку. Спортсмени, які мають однаковий час у кваліфікаційному раунді, відбір проходять в алфавітному порядку прізвищ.

Наступні раунди проходять серед тих спортсменів, хто переміг у попередніх раундах, а також до них приєднуються ті, що показали кращі результати у попередніх раундах у загальному заліку.

Якщо кількість спортсменів менше ніж 27 осіб, забіги на трьох бігових доріжках відбуваються за встановленим зразком, наведеним у додатку 6 до цих Правил.

Якщо кількість спортсменів більше ніж 27 осіб, забіги на трьох бігових доріжках відбуваються за встановленим зразком, наведеним у додатку 7 до цих Правил.

За наявності двох бігових доріжок та кількості спортсменів більше ніж 16 осіб забіги відбуваються протягом двох днів за встановленим зразком, наведеним у додатку 8 до цих Правил.

Якщо кількість спортсменів менше ніж 16 осіб, у кваліфікаційному раунді відбирається вісім найкращих спортсменів за часом до чвертьфіналу.

Якщо кількість спортсменів менше ніж вісім осіб, забіги відбуваються протягом одного дня та у кваліфікаційному раунді відбираються чотири найкращі спортсмени за часом до півфіналу.

4. Гонка на коротку дистанцію 500 м, яка відбувається на треку, та гонка на 1 коло, яка відбувається на роаді, проводяться лише у чотири раунди, щоб потрапити до фіналу.

Головний суддя встановлює кількість раундів і систему кваліфікації відповідно до кількості спортсменів і ширини траси гонок.

Забіги першого кваліфікаційного раунду для 500 м на треку формуються відповідно до стартових номерів (300 м під час проведення), а для 1 кола на роаді згідно з результатами 100 м, враховуючи належність до команди за системою у вигляді серпантину. Із першого кваліфікаційного раунду до чвертьфіналу відбирається 16 спортсменів за кращим часом.

Якщо кількість спортсменів менше ніж 16 осіб, із першого кваліфікаційного раунду до півфіналу відбирається вісім спортсменів за кращим часом. Якщо 16-й чи 8-й кваліфіковані спортсмени та наступні за ними спортсмени показали однаковий час, то 17-й та 18-й чи 9-й та 10-й тощо входять п’ятими до забігів наступного раунду.

У наступних раундах після кваліфікаційного раунду відбираються лише переможець та другий спортсмен із кожного забігу. У фіналі змагаються лише чотири спортсмени.

Забіги чвертьфінальних, півфінальних та фінального раундів після кваліфікаційного раунду формуються відповідно до результатів попереднього раунду, з використанням системи у вигляді серпантину за встановленим зразком, наведеним у додатку 9 до цих Правил.

5. Гонка на коротку дистанцію 1 000 м проводиться або на треку, або на роаді лише у три раунди: чвертьфінал, півфінал та фінал.

Головний суддя встановлює систему кваліфікації відповідно до кількості спортсменів і ширини траси гонок.

Забіги першого кваліфікаційного раунду чвертьфіналу формуються відповідно до результатів 300 м чи 500 м для треку або 100 м для роаду за системою у вигляді серпантину.

Лише переможець у кожному забігу кваліфікаційного раунду відразу відбирається до наступного раунду. Інші спортсмени кваліфікуються у загальному рейтингу відповідно до їх найкращого часу в раунді.

Забіги наступного раунду формуються відповідно до результатів попереднього раунду з використанням системи у вигляді серпантину: спочатку - переможці з першого по останній забіги, а потім - спортсмени, що показали кращий кваліфікаційний час, відповідно до їх рейтингу в попередньому раунді. У фіналі змагається вісім спортсменів.

Склад раундів та кваліфікація на дистанції 1 000 м формується за встановленим зразком, наведеним у додатку 10 до цих Правил.

6. Гонка переслідування проводиться як на треку, так і на роаді із «закритим» колом у вигляді попередніх забігів двох спортсменів або двох команд. Старт гонки відбувається з двох точок, рівновіддалених одна від одної. Спортсмени або команди, що складаються з трьох чи чотирьох спортсменів, проходять фіксовану дистанцію.

Якщо спортсмен або команда випереджає суперника, попередній забіг вважається закінченим. У командній гонці передостанній спортсмен - це той, хто встановлює рейтинг на вибування.

7. Гонка на вибування із загального старту проводиться як на треку, так і на роаді із «закритим» колом способом вибування одного або кількох спортсменів на одній або кількох фіксованих точках траси.

Головний суддя оголошує правила вибування перед початком змагань:

за одне коло до вибування подається сигнал, який сповіщає про вибування (спринт);

останній спортсмен, який вибуває, визначається за моментом перетину лінії фінішу останньою частиною його другого роликового ковзана;

якщо спортсмен покидає трасу гонок через падіння або втому, таке сходження з траси буде вважатися черговим вибуванням;

у разі масового падіння з одночасним вибуванням групи спортсменів, вибування припиняється протягом кількох кіл. Суддя-інформатор оголошує, з якого кола вибування буде поновлено;

якщо під час гонки на вибування спортсмен порушує ці Правила, головний суддя може усунути його та замінити на спортсмена, який перетнув фінішну лінію останнім на цьому колі гонки;

суддя-інформатор оголошує номер та ім’я вибулого спортсмена;

на протилежній лінії від лінії фінішу суддя показує номер вибулого спортсмена на дошці (ручній або електронній);

якщо спортсмен не покидає траси гонок після третього оголошення, його буде дискваліфіковано на час участі у цій гонці.

У фіналі гонки на вибування 10 000 м, що проводиться на треку, беруть участь не більше ніж 30 спортсменів.

Система вибування спортсменів планується так:

після останнього вибування для фіналу залишається три спортсмени для визначення переможця та призерів;

допускається подвійне вибування, що складається з вибування останніх двох спортсменів;

вибування відбувається кожні два кола, а на останніх трьох колах - кожне коло.

Якщо у фіналі беруть участь 30 спортсменів, планують таке:

п’ять кіл без вибування;

27 вибувань, три з яких подвійні, щоб залишилось три спортсмени на останнє коло.

Якщо у фіналі беруть участь менше ніж 30 спортсменів, систему вибування планують за встановленим зразком, наведеним у додатку 11 до цих Правил.

Якщо участь у гонці бере більше ніж 30 спортсменів, кваліфікаційні забіги плануються так:

п’ять кіл без вибування;

вибування кожні два кола без подвійних вибувань;

коли кількість учасників, що підлягає кваліфікації, буде досягнута, кваліфікаційні забіги завершуються.

У фіналі гонки на вибування 5 000 м для юніорів, що проводяться на треку, беруть участь 12 спортсменів.

Система вибування спортсменів планується так:

після останнього вибування для фіналу залишається три спортсмени для визначення переможця та призерів;

перші п’ять кіл без вибування, далі - 18 кіл із вибуваннями кожні два кола.

Якщо у гонці беруть участь більше ніж 12 спортсменів, головний суддя проводить кваліфікаційні забіги, додаючи два подвійні вибування, залежно від кількості спортсменів. Систему вибування кваліфікаційних забігів гонки на вибування 5 000 м наведено у додатку 12 до цих Правил.

Якщо є більше ніж 56 спортсменів, завдання головного судді - організувати проведення кваліфікації з більшою кількістю подвійних вибувань.

У разі проведення гонки на вибування 15 000 м чи 20 000 м, що проходить на роаді із «закритим» колом, фінал планується так, щоб після останнього вибування за одне коло до фінішу залишалось три або п’ять спортсменів для того, щоб визначити переможця та призерів. Головний суддя може змінити кількість спортсменів у фіналі, враховуючи довжину та ширину траси гонки.

8. Гонка на бали із загального старту проходить як на треку, так і на роаді із «закритим» колом. У цій гонці присуджуються бали кожному спортсмену після проходження кожної фіксованої точки траси гонок. Спортсмен, який під час підрахунку набрав більшу кількість балів, виграє гонку. Спортсменам, що не набрали балів, результат гонки визначається за фінішним часом, що фіксується способом хронометражу.

Головний суддя оголошує правила перед початком змагань:

за одне коло до розіграшу балів, коли лідер гонки перетнув фінішну лінію, подається сигнал, який сповіщає про розіграш балів;

якщо головний суддя вважає, що спортсмен зробив помилку в будь-який період гонки, головний суддя може змінити порядок прибуття на фініш і нарахування балів;

якщо спортсмен не завершив гонки з будь-якої причини, він втрачає бали, які йому нараховано під час цієї гонки;

під час розіграшу балів спортсмен, який перетнув лінію фінішу першим, отримує 2 бали, другим - 1. На останньому розіграші перший спортсмен отримує 3 бали, другий - 2, а третій - 1;

у разі однакової кількості балів у двох або більше спортсменів перемагає той, хто першим перетнув лінію фінішу на останньому колі.

Суддя-коментатор неофіційно оголошує спортсменів, яким нараховано бали після кожного розіграшу балів. Офіційне нарахування балів фіксується у протоколах після перегляду відеоматеріалів фотофінішу та відеосканерів.

У фіналі гонки на бали 10 000 м, що проходить на роаді із «закритим» колом, беруть участь не більше ніж 50 спортсменів. Гонка проводиться за встановленим зразком, наведеним у додатку 13 до цих Правил.

Якщо є більше ніж 50 спортсменів, плануються кваліфікаційні забіги, які формуються на основі жеребкування, з відбором до фіналу від 40 до 42 спортсменів. Систему кваліфікації для гонки на бали 10000 м, що проходять на роаді із «закритим» колом, проводять за встановленим зразком, наведеним у додатку 14 до цих Правил.

Під час проведення гонки на бали на будь-якій дистанції, що проходить на треку, головний суддя визначає кількість спортсменів у фіналі та кількість кваліфікаційних забігів відносно кількості спортсменів, які беруть участь у гонці.

9. Гонка на вибування та бали із загального старту проводиться як на треку, так і на роаді із «закритим» колом на основі вибування одного або кількох спортсменів на одній або більше фіксованих точках дистанції, і в цих самих фіксованих точках вибування, досягнення кожного спортсмена оцінюється в балах почергово. Після закінчення дистанції бали, набрані спортсменами, сумуються. Перемога надається спортсмену, який набрав найбільшу кількість балів.

Головний суддя оголошує правила вибування та отримання балів перед початком змагань:

вибування проводиться відповідно до пункту 7 глави 2 цього розділу цих Правил;

бали нараховуються відповідно до пункту 8 глави 2 цього розділу цих Правил;

гонка починається із розіграшу балів, вибування відбувається на наступному колі;

за одне коло до розіграшу балів подається сигнал, який сповіщає про спринт;

спортсмен, який вибув з будь-якої причини, втрачає бали, які йому нараховані до цього моменту;

якщо кількість спортсменів недостатня для проведення всіх потрібних вибувань, перші вибування не проводяться. При цьому кількість розіграшів балів залишається незмінною.

У гонці на вибування та бали 10 000 м, що проводиться на треку, фінал планується так, щоб після останнього вибування, за 3 кола до фінішу залишилось 10 спортсменів. Відповідно до рішення головного судді у фіналі можуть брати участь від 30 до 40 спортсменів.

Якщо у фіналі беруть участь 30 спортсменів, планують таке:

сім вільних кіл без вибування та нарахування балів;

20 вибувань, щоб залишилось 10 спортсменів для фіналу;

розігрують 60 балів: на 20 колах - 2-1 бали та на фініші - 3-2-1 бали.

Якщо у фіналі змагаються від 31 до 40 спортсменів, перші 10 вибувань можуть бути подвійними вибуваннями залежно від кількості учасників гонки. Система вибування та нарахування балів у гонці на вибування та бали 10 000 м, що проходить на треку, відбувається за встановленим зразком, наведеним у додатку 15 до цих Правил.

Якщо участь у гонці бере більше ніж 40 спортсменів, плануються кваліфікаційні забіги, які формуються на основі жеребкування, з відбором до фіналу від 30 до 32 спортсменів. Систему кваліфікації для гонки на вибування та бали 10 000 м, що проходить на треку, проводять за встановленим зразком, наведеним у додатку 16 до цих Правил.

Вибування та нарахування балів у кваліфікаційних забігах для гонки на вибування та бали 10 000 м, що проходить на треку, у яких беруть участь від 35 до 45 спортсменів, та з відбором у фінал 15 спортсменів проводять за встановленим зразком, наведеним у додатку 17 до цих Правил.

Для кваліфікаційних забігів з іншою кількістю спортсменів система вибування та нарахування балів складається за таким самим принципом.

Якщо кількість спортсменів недостатня для проведення всіх потрібних вибувань, перші вибування не проводяться. При цьому кількість розіграшів балів залишається незмінною.

Під час проведення гонки на вибування та бали на будь-якій дистанції, що проходить на роаді із «закритим» колом, головний суддя визначає кількість спортсменів у фіналі, враховуючи довжину та ширину траси гонок, та кількість кваліфікаційних забігів.

10. Гонка на витривалість із загального старту відбувається як на треку, так і на роаді. У гонці бере участь необмежена кількість спортсменів одночасно. Змагання проводяться протягом визначеного часу. Після закінчення гонки перемога надається спортсмену, який подолав найдовший відрізок дистанції.

11. Естафета проводиться як на треку, так і на роаді. Для участі в естафетній гонці команди складаються з трьох спортсменів, які повинні бути одягнені в однакову уніформу для гонок. Якщо уніформа двох команд схожа між собою, головний суддя може запропонувати одній із команд внести зміни до її форми. Кожна команда сама вирішує, через яку кількість кіл передавати естафету.

Зона передання естафети:

1) визначається на прямій траси гонок, де знаходиться лінія фінішу та зона очікування для спортсменів, що беруть участь в естафеті;

2) починається після закінчення повороту і закінчується на лінії фінішу, але за потреби може бути продовжена за лінію фінішу (до кінця фінішної прямої);

3) початок та закінчення зони передання естафети позначається білими лініями завширшки 2 см.

Спортсмен вважається таким, що знаходиться в зоні передання естафети, з того моменту, коли останнє колесо його другого роликового ковзана повністю перетнуло лінію початку зони передання естафети.

Спортсмен вважається таким, що покинув зону передання естафети, з того моменту, коли перше колесо його першого роликового ковзана перетнуло лінію закінчення зони передання естафети.

Принцип передання естафети:

1) перед стартом гонки головний суддя оголошує, яким шляхом спортсмени, що передали естафету, повертатимуться, щоб не втручатися в хід гонки;

2) естафета є переданою, коли спортсмен, що передає естафету, двома руками натиснув на стегна спортсмена, який її приймає;

3) естафета через доторкання та штовхання однією рукою не допускається та карається дискваліфікацією команди;

4) передання естафети відбувається всередині зони передання естафети, а якщо передання відбулося поза зоною, команду буде дискваліфіковано;

5) якщо спортсмен входить у зону передання естафети, але не передає естафету товаришу по команді, він продовжує гонку до наступного передання естафети;

6) останнє передання естафети відбувається до початку останнього кола.

12. Марафон проводять як на роаді із «закритим» колом (не менше ніж 3 км), так і на роаді з «відкритим» колом, де рух спортсменів відбувається в одному напрямку від однієї фіксованої точки до іншої. У марафоні бере участь необмежена кількість спортсменів одночасно. Гонка відбувається із загального старту.

Процедура хронометражу здійснюється в електронному форматі з використанням транспондерів та фотофінішу.

VIII. Правила суддівства змагань

1. Перед початком старту гонки спортсмени повинні бути присутніми в зоні виклику за запрошенням судді-інформатора змагань або самостійно за 15 хв до старту.

У зону виклику спортсмени повинні прибути в повній екіпіровці та з наявністю стартового номера.

Помічник судді-стартера контролює наявність спортсменів, що беруть участь у гонці, та їх готовність до старту.

2. Розміщення спортсменів на старті:

у гонці із загального старту відповідно до жеребкування міст чи команд суддівською колегією. В одному забігу не може бути більше ніж два спортсмени з одного міста чи однієї команди;

у фіналі індивідуальної гонки на час (300 м) спортсмени стартують у зворотному порядку - від гіршого результату до кращого;

у кваліфікаційних забігах першого раунду гонки на коротку (500 м, 1 000 м та 1 коло) та довгу дистанції першими стартують спортсмени, які брали участь на дистанції 300 м на треку чи 100 м на роаді, а ті спортсмени, що не брали участі у цій гонці, стартуватимуть останніми;

у забігах наступних раундів гонки на коротку та довгу дистанції - відповідно до результатів попередніх раундів.

3. Порядок старту спортсменів:

для індивідуальної гонки на час спортсменів викликають на старт відповідно до стартових номерів;

для гонки на коротку дистанцію (100 м, 500 м, 1 000 м та 1 коло) спортсменів викликає по одному на лінію старту помічник судді-стартера відповідно до рейтингу розміщення на старті. Спортсмен обирає вільне місце на стартовій лінії. Його вибір є остаточним;

для гонки на довгу дистанцію спортсменів викликає по одному на лінію старту помічник судді--стартера відповідно до порядку розміщення на старті, де вони розміщуються послідовно від внутрішнього до зовнішнього краю траси гонок. Номер ряду визначає помічник судді-стартера відповідно до ширини траси, а місце завширшки не менше ніж 50 см передбачено для кожного спортсмена.

Якщо спортсмен не виходить на старт після виклику помічника судді-стартера двічі з інтервалом 1 хв, його вважають таким, що не стартував, та він не потрапляє до рейтингу цієї гонки.

4. Умови старту гонки на час:

хоча б один із роликових ковзанів спортсмена має знаходитись у межах «стартової зони», що являє собою дві лінії (перша з яких стартова), що розміщені на відстані 60 см одна від одної. Перший рух роликового ковзана відбувається в напрямку гонки;

обидва роликові ковзани мають торкатися землі. Допускається розхитування корпуса спортсмена. Роликові ковзани можуть котитися назад, але забороняється перетинати другу лінію стартової зони;

спортсмен має 15 с після команди судді-стартера «Дозволено!», щоб розпочати гонку, а якщо не робить цього, оголошується фальстарт і спортсмен отримує одне попередження;

за наказом судді-стартера старт може бути повторено, коли спортсмен не дотримався умов старту і перемістив роликові ковзани до старту або впав через механічні дефекти чи з будь-якої іншої причини. У такому разі оголошують фальстарт і спортсмен отримує одне попередження;

якщо суддя-стартер помічає порушення функції автоматичного хронометражу під час старту спортсмена, цей спортсмен повторює старт останнім. У будь-якому разі передбачено щонайменше 10 хв відпочинку;

для командної гонки на час стартувати будуть усі три спортсмени, а суддя-стартер дає команду «До старту!» та стріляє з пістолета.

5. Умови старту гонки на коротку дистанцію:

коли всі викликані спортсмени перебувають у стартовому коридорі, суддя-стартер дає їм дозвіл зайняти місце на лінії старту, даючи команду «До старту!»;

спортсмени мають до 5 с, щоб зайняти їх місце у стартовій зоні, де розміщують свій перший ролик, не торкаючись жодних ліній - ні стартової, ні бокових, ні другої. Другий ролик може бути всередині чи зовні стартової зони;

після команди «До старту!» лунає команда «Сісти!», за якою спортсмени займають стартові позиції та повинні бути нерухомими. За власним рішенням судді-стартера він стріляє зі стартового пістолета;

якщо у спортсмена виникли труднощі після першої команди «До старту!», він може повідомити про це суддю-стартера підняттям руки. Така можливість допускається лише один раз для кожного спортсмена. У цьому разі суддя-стартер зупиняє процедуру старту і просить усіх спортсменів залишити стартову зону, а потім відновлює процедуру старту;

за вказівкою судді-стартера старт може бути повторено в разі серйозних порушень (падіння кількох спортсменів) на початку гонки (раунду, півфіналу чи фіналу), які впливають на її результат, на обґрунтовані доводи судді-стартера або головного судді.

6. Умови старту гонки із загального старту:

стартовий сигнал подається, коли спортсмени стоять за лінією старту на відстані 50 см один від одного, а ряди спортсменів мають бути на відстані близько 50 см один від одного;

суддя-стартер подає старт за допомогою команд «До старту!», «Сісти!» та пострілу зі стартового пістолета;

за наказом судді-стартера старт може бути повторено у разі фальстарту, падіння одного спортсмена, який спричиняє падіння кількох інших спортсменів, у межах 100 м від лінії старту.

7. Нейтралізація гонки відбувається за рішенням головного судді в разі виникнення перешкод після падіння спортсмена або групи спортсменів, що отримали незначні травмування, способом втручання у хід гонки задля безпеки спортсменів.

Нейтралізація гонки сигналізується спортсменам так: усі судді змагань виходять на середину треку на 1 м від внутрішнього краю та махають синім прапором (50 х 40 см). У цей час спортсмени уповільнюють швидкість і зберігають свої позиції в групі. Спортсменам, які відстали від основної групи, дозволено приєднатися до неї.

Під час гонки на бали розіграш балів призупиняється. У разі гонки на вибування та бали суддя-інформатор оголошує: «Відсутність вибування!» або «Відсутність балів!», що означає тимчасове припинення вибування та присудження балів на певному етапі гонки.

Активний хід гонки відновлюється, коли головний суддя просить суддівську бригаду повернутися всередину треку. Спортсмени, що впали та спричинили нейтралізацію гонки, не продовжують гонки. Решта спортсменів продовжує гонку з моменту її нейтралізації.

Не допускається жодної нейтралізації на останніх 1 000 м, а також під час долання коротких дистанцій. Нейтралізація не може бути довше ніж 4 хв. Дозволено дві нейтралізації, а якщо виникає третій інцидент, - перегони припиняють.

8. Зупинення гонки на певний проміжок часу за рішенням головного судді відбувається у таких випадках:

падіння основної групи спортсменів;

у разі серйозної травми одного зі спортсменів, який потребує негайної медичної допомоги, або у разі евакуації принаймні одного спортсмена;

у разі зміни погодних умов, які перешкоджають нормальному проходженню гонки.

Зупинення гонки здійснюється подвійним пострілом стартового пістолета, гучномовцем або іншими способами.

У разі зупинення гонки головний суддя забезпечує внесення змін до офіційної програми та інформує спортсменів і організатора змагань.

Якщо перервана гонка починається спочатку, спортсмени, які змагалися на момент зупинення, беруть участь у ній. Якщо гонка на час (індивідуальна чи командна) була зупинена, усі зареєстровані або кваліфіковані спортсмени, якщо це фінал, беруть участь у гонці повторно.

9. Скасування гонки як складової частини змагань відбувається у разі несприятливих погодних умов чи інших причин за рішенням головного судді та за погодженням з організатором змагань.

10. Сигнал дзвоника під час проведення змагань використовується суддею-лічильником кіл та означає:

останнє коло в гонці (за винятком індивідуальної гонки на час);

наступне вибування під час гонки на вибування;

наступний розіграш балів під час гонки на бали;

наступний розіграш балів під час гонки на вибування та бали. Жодного сигналу для вибування в такій гонці не подається.

Сигнал подається лише для лідера гонки. Якщо відстань між лідером чи групою спортсменів, яка лідирує, та іншими є значною, сигнал подається для лідерів та наступної групи спортсменів.

11. Лічильник кіл у вигляді електронного табло або перекидних табличок використовують для відліку кіл, що залишилося подолати до фінішу. Покази лічильника кіл змінюються, коли лідер перетинає фінішну лінію.

12. Момент фіксування фінішного результату:

під час гонки із загального старту (на вибування, на бали, естафетної тощо) кваліфікаційні забіги, командна гонка на час і гонка в межах встановленого часу, рейтингове положення спортсменів визначаються залежно від часу, у момент перетину фінішної лінії першим колесом ролика, який торкається поверхні траси;

якщо на фінішній лінії перший із роликових ковзанів не торкається поверхні траси, час спортсмена фіксується по частині другого роликового ковзана, що торкається поверхні траси;

у разі падіння на фініші спортсмен перетинає лінію фінішу, не торкаючись роликовими ковзанами поверхні траси, а час спортсмена фіксується по першій частині першого колеса другого роликового ковзана, що перетне лінію фінішу;

під час гонки на вибування вибування буде встановлено за моментом перетину лінії фінішу останньою частиною роликових ковзанів спортсмена (торкаючись або не торкаючись поверхні траси);

під час командної гонки на переслідування фінішний час фіксується по другому спортсмену;

у гонці на витривалість лінія фінішу позначається зафіксованою точкою, де перебуває спортсмен після закінчення відведеного часу.

13. Ліміт часу для змагань на роаді обчислюється способом додавання 25 % часу до часу, показаного найшвидшим учасником.

IX. Місце проведення змагань

1. Траса гонок та її обладнання

1. Трасою гонок може бути або трек, або роад. Роад розрізняють з «відкритим» або із «закритим» колом.

2. Траса гонок вимірюється:

на треку і роаді з внутрішнього краю білої лінії завтовшки 5 см, якою позначають внутрішній край траси гонок;

на роаді із «закритим» колом, що має праві та ліві повороти, заміри виконуються вздовж уявної лінії від дальнього кінця власне поворотів, як наведено у додатку 18 до цих Правил;

у разі «відкритих» кіл роаду заміри дистанції здійснюються посередині дорожнього полотна під час використання всієї його ширини для траси гонок або посередині визначеної траси гонок під час використання частини дорожнього полотна.

3. Межі траси гонок чітко позначаються наявними краями дорожнього полотна або з використанням виразних позначок. Такі позначки ніколи не розміщують на власне трасі гонок, тому що вони можуть становити небезпеку для спортсменів.

4. Під час змагань дозволяється перебувати на трасі гонок суддям та спортсменам. Представники команд та лікар можуть виходити на трасу, коли отримують на це дозвіл головного судді.

5. По внутрішньому краю траси гонок визначають зону безпеки завширшки 2 м, вільну від будь-яких перешкод, що можуть становити небезпеку для спортсменів.

6. Відповідність траси для використання під час гонок встановлюється головним суддею перед початком змагання.

7. Напрямок гонки спрямовується проти годинникової стрілки. Для змагань на треку чи роаді із «закритим» колом, спортсмени розміщуються так, щоб їхні ліві руки знаходилися всередині кола траси гонок.

8. Лінія старту траси гонок:

позначається білою суцільною лінією завтовшки 5 см на треку, розміщується на середині прямої траси гонок, а на роаді не повинна знаходитись на повороті траси гонок;

друга лінія стартової зони розміщується на відстані 60 см від стартової лінії. Для дистанції 1 000 м вона не повинна бути білого кольору;

для дистанції 100 м стартова зона визначає два або три рівні стартові місця по 2,6 м для кожного спортсмена;

для дистанції 500 м, 1000 м та 1 коло стартова зона визначає шість рівних стартових місць по 1 м для кожного спортсмена. Якщо ширина траси гонок 5 м, - по 80 см для кожного спортсмена.

9. Фінішна лінія траси гонок розміщується на прямому відрізку траси щонайменше через 60 м після повороту та позначається білою суцільною лінією завширшки 5 см. Заборонено розміщення фінішної лінії на повороті траси гонок.

10. Обладнання ліній старту та фінішу:

фотоелементи на лінії старту розміщуються на висоті 30 см від траси гонок, на лінії фінішу - на висоті 10 см, як наведено у додатку 19 до цих Правил;

якщо гонки відбуваються в темний період доби, лінія фінішу освітлюється, щоб забезпечити відповідне функціонування фотофінішу (мінімум 1 500 лк);

у разі застосування транспондерів фотофініш використовується для визначення офіційного рейтингу принаймні 10 перших спортсменів.

11. Інше обладнання, що розміщується всередині траси гонок, враховуючи зону безпеки (пункт 5 цього розділу), не має становити ніякої загрози для спортсменів. До нього належать:

фотоелементи обладнання фотофінішу або відеосканер і фотоелектричні елементи;

лічильник кіл і табло з відображенням кількості кіл, яку залишилось пройти до кінця дистанції;

дзвоник або будь-який інший пристрій, що подає сигнал, для позначення певного кола. Він розміщується в середині внутрішнього краю траси гонок біля лічильника кіл.

12. Хронометраж має два методи визначення результату - автоматичний і ручний. Результат фіксується за допомогою електронного хронометричного обладнання. Якщо перевага надається автоматичному хронометражу, процедура ручного хронометражу використовується у випадках неполадок системи автоматичного хронометражу.

13. Процедура ручного хронометражу така:

для ручного хронометражу використовують лише цифрові електронні секундоміри, що мають можливість вимірювати і відображати час із точністю до однієї сотої секунди;

під час гонки на роаді з «відкритим» колом організатори забезпечують транспорт для пересування суддів-хронометристів від лінії старту до лінії фінішу.

14. Процедура автоматичного хронометражу така:

система вимірювання часу запускається автоматично під час пострілу стартового пістолета або під час перетину оптичної лінії та автоматично фіксує перетин фінішної лінії кожним спортсменом;

дозволено використовувати різні технології або рішення для визначення автоматичного хронометражу, а саме такі:

електронна система на основі оптичних датчиків для фіксування старту та фінішу спортсмена за допомогою двох комплектів фотоелементів, які встановлюють на лініях старту та фінішу лише для гонки на час (200 м, 300 м);

система на основі транспондера з використанням сигналів передавача, який кріпиться на роликовому ковзані спортсмена біля кісточки щиколотки;

система фотофінішу з використанням фотографічного підтвердження перетину спортсменом лінії фінішу, щоб зафіксоване зображення зі шкалою часу можна було відтворити відразу після фінішу.

15. Відеозапис застосовується у змаганнях для фіксування точності результатів і порушення цих Правил та використовується як допоміжна аргументація для головного судді і дисциплінарної комісії.

16. Тренерська зона розміщується поряд із трасою гонок так, щоб тренери могли спілкуватися зі спортсменами під час змагань. Цю зону розміщують у кутку перед відрізком фінішної прямої - неподалік від початку зони передання естафети (пункт 11 глави 2 розділу VII цих Правил).

2. Трек

1. Довжина треку становить 200 м з допусками 5 см, що відповідає стандартним нормам міжнародної федерації роликового спорту «WORLD SKATE». Довжина двох паралельних прямих становить 55 % (допуск становить 2 см), а довжина поворотів становить 45 % (допуск - 2 см) від загальної протяжності треку. Довжина траси гонок вимірюється по внутрішньому краю треку, який позначено білою лінією завтовшки 5 см.

2. Ширина треку становить 6,5 м, де із них:

ширина траси гонок, що вимірюється від огорожі до внутрішнього краю треку, - 6 м (допуск - 2 см);

зона, заборонена для катання, розміщується у внутрішній частині треку - 50 см. Її позначають неслизькими самоклеючими смугами, розміщеними поперечно на кожних 10 см, завтовшки щонайменше 2 см і заввишки 2 мм.

3. Трек має два симетричні повороти із внутрішнім радіусом 13 метрів.

4. Профіль треку має бути:

рівним у середній частині прямих треку, що становить 33 % довжини прямих. Відхилення в 0,5 % допускається;

з максимальним поперечним нахилом 1 % від зовнішнього до внутрішнього краю на кожній прямій по її довжині;

плавно переходити зі збільшенням нахилу в бік повороту та зменшенням нахилу в бік прямих на перехідних частинах треку від прямих до поворотів.

5. Поверхню траси гонок треку покривають асфальтом чи заливають бетоном та вона має абсолютно гладку і неслизьку поверхню, щоб не становити загрози безпеці спортсменів. Для ефективності зчеплення рекомендовано використовувати спеціальне полімерне покриття поверх бетону чи асфальту. Розфарбовування та розміщення реклами на поверхні траси гонок треку заборонено.

6. Засоби безпеки:

трек закривається огорожею з полікарбонату (бажано прозорого) заввишки 120 см, яка має панель для захисту ніг заввишки 20 см і завширшки 3 см та знаходиться від землі на відстані 2 см;

огорожа має бути без небезпечних виступів всередині треку, ворота огорожі мають відкриватися назовні;

конструкція огорожі має бути міцною, щоб витримувати падіння групи спортсменів;

зона безпеки облаштовується згідно із пунктом 5 глави 1 цього розділу цих Правил;

якщо огорожі немає, край траси гонок позначається білою смугою завширшки 5 см. По периметру всього треку має залишатися вільна зона завширшки 1,5 м.

3. Роад

1. Ширина роаду становить не менше ніж 8 м у будь-якій своїй точці. Поверхня роаду має бути рівномірною й досить гладкою, без западин і тріщин. Нахил траси гонок від внутрішнього краю до зовнішнього не повинен перевищувати 5 %. Потрібно розміщувати захисні пристрої в місцях, які головний суддя обґрунтовано вважає небезпечними.

2. Траса роаду із «закритим» колом не повинна бути коротшою ніж 400 м та довшою ніж 600 м. Довжина прямих траси гонок становить не менше ніж 60 % від довжини роаду. Для марафону (42 195 м) закрите коло роаду має бути завдовжки 3 км.

3. Роад із «відкритим» колом має градієнти не вище ніж 5 %, а у виняткових випадках допускається лише 25 % від усієї траси. Поверхня має бути без тріщин або виїмок. В іншому разі їх заповнюють відповідним матеріалом для безпеки спортсменів. Якщо нерівномірності роаду не може бути усунено, їх позначають знаками білою фарбою. Під час гонки, що перевищує дистанцію 20 км, слід забезпечити пункт харчування для спортсменів, який має бути розміщено десь на середині траси.

4. Відрізок роаду, де позначено фінішну лінію, обов’язково огороджують із зовнішнього боку, а за потреби - з обох боків:

за 150 м перед фінішною лінією та 100 м після неї встановлюють паркани;

за 300 м перед фінішною лінією і до початку парканів огороджують шпагатами або кольоровими стрічками.

5. Позначення фінішної лінії роаду з «відкритим» колом:

напис «Фініш» розміщують безпосередньо над фінішною лінією;

якщо є попередні фінішні лінії, їх позначають написом на власне трасі гонок;

обов’язково позначають місце траси гонок за 500 м до фінішу, а на марафоні - ще й за 1 000 м.

6. Під час гонки із загального старту на роаді з «відкритим» колом спортсмени тримаються правої сторони. Заборонено переходити центр траси. Потрібно дотримуватися інструкцій організатора.

X. Помилки та покарання під час змагань

1. Усі спортсмени змагаються у гонках чесно, за принципом справедливого суперництва. Спортсменів, які виявляють негативне ставлення до змагань, суддів та інших учасників або неспроможні чітко сприймати ці Правила та Положення, може бути дискваліфіковано.

2. Помилки, які спортсмени допускають під час змагань, поділяються на технічні, спортивні та дисциплінарні. У будь-якому разі головний суддя може кваліфікувати спортивну помилку, яка проявляється негативним ставленням, як дисциплінарну. Спортсмен, який допустив помилку, буде покараний головним суддею.

3. Технічними вважаються такі помилки:

1) фальстарт, який відбувається за таких умов:

спортсмен заїжджає роликовими ковзанами за лінію старту або починає старт до подання сигналу. У такому разі старт скасовується, і суддя-стартер сигналізує попередження про фальстарт спортсмену жовтою карткою. Лише один фальстарт допускається для спортсмена;

спортсмен вчинив два фальстарти. У такому разі старт скасовується, і суддя-стартер сигналізує про другий фальстарт спортсмену червоною карткою;

якщо один спортсмен спричиняє фальстарт і тим самим спричиняє старт інших спортсменів, лише цьому спортсмену надається одне попередження за фальстарт;

у будь-якій гонці у разі фальстарту суддя-стартер викликає спортсменів назад до лінії старту (одним або двома пострілами з пістолета або двома сигналами свистка). Спортсмени відновлюють свої позиції і старт повторюється;

під час проведення індивідуальної гонки на час (200 м, 300 м) фальстарт фіксується, коли спортсмен наїхав на стартову лінію. Допускається тільки один фальстарт під час кваліфікаційного відбору та один фальстарт у фіналі;

під час проведення гонки на коротку дистанцію (100 м, 500 м, 1000 м та 1 коло) фальстарт фіксується, коли спортсмен поворухнувся чи почав рух до пострілу стартового пістолета. Старт відміняється та спортсмен отримує попередження через один фальстарт. На таких гонках допускається тільки один фальстарт у будь-якому раунді (чвертьфінал, півфінал, фінал тощо). Приклад: якщо спортсмен допускає фальстарт на дистанції у чвертьфіналі та другий раз на цій самій дистанції у півфіналі, його дискваліфіковують за технічне порушення;

під час проведення гонки із загального старту спортсмен, що вчинив фальстарт, карається попередженням.

2) вихід із траси:

вихід за межі лінії розмежування траси гонок, бігових доріжок для дистанції 100 метрів чи наїзд на білу лінію;

під час масового падіння спортсменів чи для запобігання цьому судді приймають виключне рішення про винесення покарання;

3) некоректне передання естафети:

передання естафети поза межами зони передання естафети;

передання естафети торканням однієї руки.

4. Спортивними вважаються такі помилки:

1) зміна траєкторії на фінішній прямій, як наведено у додатку 20 до цих Правил;

2) створення перешкод для інших спортсменів:

лідером гонки або спортсменами, що відстають, змінюючи траєкторію, як наведено у додатку 21 до цих Правил;

тягнення, штовхання один одного чи «підрізання» інших спортсменів, що заборонено;

рух спортсменів, що перешкоджає іншим (розштовхування силою або вклинення силою в групу спортсменів);

3) допомога спортсмену:

у разі падіння спортсмен, що може продовжувати гонку, встає без будь-якої допомоги третіх осіб;

протягом марафону та більш довгої дистанції спортсмену заборонено приймати будь-яку допомогу, крім передання води чи харчування члену своєї команди;

спортсмен може отримувати тільки поради або інформацію від тренерів;

4) ігнорування інструкцій суддів:

невиконання вказівок головного судді;

ігнорування оголошень судді-інформатора.

5. Дисциплінарними вважаються такі помилки:

1) прояв агресії:

негативне ставлення до інших учасників змагань. Головний суддя має повноваження кваліфікувати спортивну помилку як дисциплінарну, враховуючи аспект «навмисно чи ненавмисно»;

2) командне порушення:

дії спортсмена щодо іншого учасника своєї команди, які допомагають отримати йому перемогу чи перевагу (взяття на буксир, підштовхування, створення перешкоди спортсменам іншої команди);

3) негативна поведінка:

поведінка, що призводить до образи, або будь-які насильницькі дії з боку спортсмена чи іншого учасника змагань стосовно членів суддівської колегії чи інших учасників.

6. Покарання за помилки під час змагань стосовно спортсменів, за порушення інструкцій суддівської колегії або принципів спортивної етики:

1) попередження:

покарання відбувається за технічні та спортивні помилки. Будь-який суддя негайно повідомляє головного суддю про порушення в ході гонки для винесення попередження спортсмену. Головний суддя надає інформацію про попередження для оголошення судді-інформатору;

попередження накопичуються до наступного раунду, забігу або фіналу та діють тільки для одного виду гонки;

2) пониження рангу в турнірній таблиці:

покарання за помилки спортсмена під час гонок на бали, на вибування, на вибування та бали, які допущені стосовно одного чи кількох суперників, а також у разі отримання ним допомоги від члена команди;

3) дискваліфікація:

за технічні помилки застосовується в таких випадках:

якщо спортсмен допустив два фальстарти один за одним під час індивідуальної гонки на час (300 м);

якщо спортсмен допустив два фальстарти під час проведення раундів гонки на коротку дистанцію (100 м, 500 м, 1 000 м та 1 коло);

якщо спортсмен під час гонки на 100 м наїхав або перетнув лінію розмежування своєї бігової доріжки;

якщо спортсмен допустив помилку під час передання естафети, дискваліфікується вся команда:

за спортивні помилки застосовується в таких випадках:

якщо спортсмен отримав три попередження під час одного виду гонки, (накопичених у раунді, кваліфікаційному забігу та фіналі);

якщо спортсмен допустив одну помилку, що вважається навмисною чи небезпечною для інших учасників або призвела до падіння інших спортсменів;

якщо спортсмен отримав вигоду, скориставшись допомогою інших учасників змагань;

якщо спортсмен покинув трасу гонки з будь-якої причини без попередження суддів;

якщо спортсмен не поважає технічних правил (використовує нестандартний розмір коліс, скидає шолом, використовує радіозв’язок, мобільний зв’язок, аудіоапаратуру);

якщо спортсмен не покидає траси гонок після третього оголошення про його вибування у гонці на вибування;

якщо спортсмен не з’явився на нагородження;

за дисциплінарні помилки застосовується в таких випадках:

якщо спортсмен проявляє агресію або негативну поведінку до інших учасників змагань чи суддів, головний суддя за рішенням ГСК може відсторонити його від змагань;

якщо спортсмен спричинив командне порушення, головний суддя за рішенням ГСК може відсторонити його від змагань, а інший спортсмен команди, який отримав вигоду від командного порушення, понижується у ранзі турнірної таблиці;

якщо спортсмен неодноразово проявляє агресію або негативну поведінку до інших учасників змагань чи суддів, рішенням Колегії суддів УФРС за підписом президента, згідно із заявою ГКС змагань, може бути відсторонений від участі у будь-яких офіційних змаганнях на термін до шести місяців.

7. Покарання призначаються головним суддею та доводяться до відома учасників змагань через оголошення судді-інформатора. Якщо спортсмен отримує дискваліфікацію за спортивну помилку, він не допускається на наступну гонку, навіть якщо ця гонка розпочинається з кваліфікаційного раунду.

Покарання у турнірній таблиці відображаються такими символами:

одне попередження - П1;

два попередження - П2;

перший фальстарт - ФС1;

пониження рангу - ПР;

дискваліфікація за технічні порушення - ДСК-TП. Результати спортсмена, що дискваліфікований, враховуються у протоколах наприкінці раунду, до якого його відібрали;

дискваліфікація за спортивні порушення - ДСК-СП. Результати спортсмена, який дискваліфікований, не враховуються у протоколах, а його прізвище розміщується в кінці протоколу офіційних результатів як дискваліфікованого. В офіційному заліку його результати не враховуються;

спортсмен, який не стартував, - НС;

спортсмен, який не фінішував, - НФ.

XI. Позови та протести

1. Позови до мандатної комісії подаються представником команди щодо допуску спортсмена з його команди до змагань або колективно всіма членами команди, які вважають, що постраждали через допуск до змагань спортсмена, який належить іншій команді та не має права на участь. Позови подаються у довільній письмовій формі головному судді не пізніше ніж за 30 хв до початку змагань.

2. Представник команди має право подати протест під час змагань на рішення суддівської колегії та на дії спортсмена, які виражаються агресивною або негативною поведінкою до інших учасників змагань. Протест подається письмово у встановленій формі, наведеній у додатку 22 до цих Правил, протягом 15 хв після закінчення гонки, але не пізніше офіційного оголошення результатів.

3. Протест розглядається ГСК із залученням судді, відповідального за певну ділянку змагань у межах його повноважень, та з фото- і відеоматеріалами, за наявності. Рішення приймається колегіально, але вирішальний голос залишається за головним суддею. Рішення головного судді є остаточним.

4. Рішення з розгляду протестів доводиться до відома представника команди, що подав протест, в усній формі протягом 30 хв. Рішення разом із протестом додається до звіту про змагання.

XII. Визначення переможців

1. У гонці на час рейтинг визнається за найкращим часом, який відразу озвучується після перетину фінішної лінії спортсменом.

У разі однакових результатів, що показали декілька спортсменів у гонці на час (тайм-тріал), спортсмени ще раз проходять дистанцію для визначення їх рейтингу.

2. У гонці на коротку дистанцію (100 м, 500 м та 1 коло) рейтинг визначається за місцем у фіналі, а для інших учасників гонки першим критерієм є їх місце у забігу, другим - їх час у раунді, в якому вони не були кваліфіковані.

У гонці на коротку дистанцію 1 000 м рейтинг визначається за місцем у фіналі, а для інших учасників гонки за часом у раунді, в якому вони не були кваліфіковані.

У гонці на коротку дистанцію 500 м та 1 000 м без проведення фіналу з будь-якої причини рейтинг спортсменів визначається за результатами кваліфікаційних забігів попереднього раунду.

3. У гонці на будь-яку іншу коротку дистанцію під час проходження кількох забігів кваліфікаційного раунду без проведення фіналу з будь-якої причини рейтинг спортсменів визначається за найкращим часом серед цих забігів кваліфікаційного раунду.

4. У гонці на вибування рейтинг визначається за найкращим часом спортсменів, що пройшли всю дистанцію.

Спортсменам, що вибули, рейтинг визначається за найдовшою пройденою дистанцією.

5. У гонці на бали рейтинг визначається за найбільшою кількістю набраних балів. Решта учасників гонки, що не набрали балів, - за їх найкращим часом.

У разі отримання спортсменами однакової кількості балів пріоритет має учасник із кращим часовим результатом.

6. У гонці на вибування та бали рейтинг визначається за найбільшою кількістю набраних балів та за найкращим часом тих спортсменів, що фінішували.

Спортсменам, що вибули, рейтинг визначається за найдовшою пройденою дистанцією.

7. У гонці із загального старту рейтинг визначається за найкращим часом.

Якщо група спортсменів перетинає фінішну пряму разом і немає можливості визначити їх точний порядок фінішування, усім цим спортсменам присуджується однакове розміщення в рейтинговій таблиці в алфавітному порядку.

Спортсмени, яких було вилучено з дистанції (кругові), будуть розміщені в порядку, зворотному їх вибуттю.

8. Результат спортсмена, який вирішив зійти з гонки з будь-якої причини або через падіння, визначається відповідно до позиції на момент сходження з дистанції;

9. Якщо група спортсменів після одночасного падіння не має можливості продовжити гонку, усім цим спортсменам присуджується однакове розміщення в рейтинговій таблиці відповідно до позиції на момент сходження з дистанції в алфавітному порядку.

10. Якщо два або більше учасників показали однаковий результат, вони займають однакове місце. Наступний за ними учасник займає місце з урахуванням кількості попередніх учасників у рейтинговій таблиці.

11. Якщо спортсмена дискваліфіковано за спортивне порушення, він розміщується в кінці турнірної таблиці без нарахування балів, а його результат скасовується.

12. У розіграші Кубка рейтинг визначається за найбільшою кількістю набраних балів.

Якщо двоє або більше спортсменів мають однакову кількість балів, остаточний рейтинг визначається відповідно до кращого результату, досягнутого на останньому етапі.

13. Під час підрахунку балів за різні дистанції гонок у межах одного змагання (етапу Кубка), якщо спортсмени набрали однакову кількість балів, вищий рейтинг у того спортсмена, який мав кращий результат на останній найдовшій дистанції.

14. Результати змагань вважаються офіційними тільки після підпису протоколу головним суддею.

Заступник директора

департаменту

фізичної культури

та неолімпійських

видів спорту -

начальник відділу

пріоритетних неолімпійських

видів спорту

О. Анастасьєва

Додаток 1

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(підпункт 1 пункту 3 глави 2 розділу III)

ІМЕННА КОМАНДНА ЗАЯВКА

Додаток 2

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 5 розділу V)

НОМЕРИ

для гонок

для шолома


Додаток 3

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 2 глави 1 розділу VII)

ВИДИ

гонок

Види гонок

Індивідуальні

Командні

Гонка на час (тайм-тріал)

200 метрів (подвійна)

300 метрів

Командна гонка на час

Гонка на коротку дистанцію (спринт)

100 метрів

500 метрів

1 коло

1 000 метрів

-

Гонка переслідування

Індивідуальна

Командна

Гонка із загального старту

На вибування

На бали

На вибування та бали

На витривалість

Марафон

Естафета

Додаток 4

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 3 глави 2 розділу VII)

РОЗМІТКА

траси гонок на коротку дистанцію (спринт) 100 м


Додаток 5

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 3 глави 2 розділу VII)

РОЗПОДІЛ

учасників змагань на забіги за методом серпантину

1 забіг

2 забіг

3 забіг

Стартові номери

1 →→

→→ 2 →→

→→ 3

6 ←←

←← 5 ←←

←← 4

7 →→

→→ 8 →→

→→ 9

Додаток 6

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 3 глави 2 розділу VII)

ПРОВЕДЕННЯ ГОНКИ

на коротку дистанцію (спринт) 100 м на трьох бігових доріжках

за кількості спортсменів менше ніж 27 осіб

3 доріжки

Чвертьфінал

Півфінал

Кількість спортсменів

Кількість забігів та спортсменів у них

Відбір до півфіналу

Кількість забігів та спортсменів у них

Відбір до фіналу

9

3 х 3

3 переможці

10-12

4 х 2-3

9 кращих за часом

13-15

5 х 2-3

16-18

6 х 2-3

19-21

7 х 2-3

22-24

8 х 2-3

25-27

9 х 2-3

Додаток 7

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 3 глави 2 розділу VII)

ПРОВЕДЕННЯ ГОНКИ

на коротку дистанцію (спринт) 100 м на трьох бігових доріжках

за кількості спортсменів більше ніж 27 осіб

3 доріжки

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Кількість спортсменів

Кількість забігів та спортсменів у них

Відбір до чвертьфіналу

Кількість забігів та спортсменів у них

Відбір

до півфіналу

Кількість забігів та спортсменів у них

Відбір

до фіналу

28-30

10 х 2-3

15 кращих

за часом

5 х 3

5 переможців 4 за часом

3 х 3

3 переможці

31-33

11 х 2-3

18 кращих

за часом

6 х 3

6 переможців 3 за часом

34-36

12 х 2-3

37-39

13 х 2-3

40-42

14 х 2-3

21 кращих

за часом

7 х 3

7 переможців 2 за часом

43-45

15 х 2-3

45-48

16 х 2-3

49-51

17 х 2-3

24 кращих

за часом

8 х 3

8 переможців 1 за часом

52-54

18 х 2-3

більше

X забігів

Додаток 8

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 3 глави 2 розділу VII)

ПРОВЕДЕННЯ ГОНКИ

на коротку дистанцію (спринт) 100 м на двох бігових доріжках

за кількості спортсменів більше ніж 16 осіб

2 доріжки

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Перший

день

Кількість забігів та спортсменів у них

Відбір

до 1/8 фіналу

Кількість забігів та спортсменів у них

Відбір до чвертьфіналу

X забігів

16 найкращих за часом

8 х 2

8 переможців

Другий

день

Чвертьфінал

Півфінал

Кількість забігів та спортсменів у них

Відбір до півфіналу

Кількість забігів та спортсменів у них

Відбір до фіналу

4 х 2

4 переможці

2 х 2

2 переможці

У фіналі переможці півфіналу змагаються за 1 місце,

а ті, кого не відібрали до фіналу, - за 3 місце

Додаток 9

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 4 глави 2 розділу VII)

ФОРМУВАННЯ

забігів гонок на короткі дистанції 500 м та 1 коло

Додаток 10

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 5 глави 2 розділу VII)

СКЛАД

раундів та кваліфікація на дистанції 1 000 м


Додаток 11

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 7 глави 2 розділу VII)

ГОНКА

на вибування 10 000 м для кількості спортсменів

менше ніж 30 осіб

Кола

Вибування

Кількість спортсменів

Кола

Вибування

Кількість спортсменів

50

5 вільних кіл

30

25

B14

49

Дзвоник 24

16

48

23

B15

47

Дзвоник 22

15

Дзвоник 46

21

B16

45

В1 / В2

Дзвоник 20

14

Дзвоник 44

28

19

B17

43

B3 / В4

Дзвоник 18

13

Дзвоник 42

26

17

B18

41

B5 / В6

Дзвоник 16

12

Дзвоник 40

24

15

B19

39

B7

Дзвоник 14

11

Дзвоник 38

23

13

B20

37

B8

Дзвоник 12

10

Дзвоник 36

22

11

B21

35

B9

Дзвоник 10

9

Дзвоник 34

21

9

B22

33

B10

Дзвоник 8

8

Дзвоник 32

20

7

B23

31

B11

Дзвоник 6

7

Дзвоник 30

19

5

В24

29

B12

Дзвоник 4

6

Дзвоник 28

18

Дзвоник 3

B25

6

27

B13

Дзвоник 2

В26

5

Дзвоник 26

17

Дзвоник 1

B27, останнє

4

0

Фініш

3

Умовні позначення: В - вибування; арабська цифра після скороченого найменування вибування позначає його порядковий номер.


Додаток 12

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 7 глави 2 розділу VII)

СИСТЕМА

вибування кваліфікаційних забігів гонки на вибування 5 000 м

Кількість спортсменів

Кількість забігів та спортсменів у них

Відбір до фіналу в кожному забігу

Фінал

30-34

2 х 15-17

6

12

до 45

3 х 15

4

до 56

4 х 14

3

Додаток 13

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 8 глави 2 розділу VII)

ГОНКА

на бали 10 000 м, що проходить на роаді із «закритим» колом

Довжина кола 400 м (25 кіл)

Довжина кола більше ніж 400 м

Перші 2 кола без нарахування балів

Наступні 22 кола - розіграш:

2-1 балів

Фінішне коло - розіграш:

3-2-1 балів

Перший 1 км без нарахування балів

Наступні кола - розіграш:

2-1 балів

Фінішне коло - розіграш:

3-2-1 балів

Додаток 14

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 8 глави 2 розділу VII)

КВАЛІФІКАЦІЯ

для гонки на бали 10 000 м, що проходить на роаді із «закритим» колом

Кількість спортсменів

Кількість забігів

та спортсменів у них

Відбір до фіналу

в кожному забігу

Фінал

51-80

2 х 25-40

20

40

81-120

3 х 27-40

14

42

121-160

4 х 31-40

10

40

Додаток 15

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 9 глави 2 розділу VII)

СИСТЕМА

вибування та нарахування балів у гонці на вибування та бали 10 000 м, що проходить на треку


Додаток 16

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 9 глави 2 розділу VII)

КВАЛІФІКАЦІЯ

для гонки на вибування та бали 10 000 м, що проходить на треку

Кількість спортсменів

Кількість забігів та спортсменів у них

Кількість простих вибувань

Кількість подвійних вибувань

Відбір до фіналу у кожному забігу

Фінал

41-90

2 х 20-45

6-20

1-10

15

30

91-120

3 х 30-40

20

1-10

10

121-142

4 х 30-38

20

2-10

8

32

Додаток 17

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 9 глави 2 розділу VII)

СИСТЕМА

вибування та нарахування балів у кваліфікаційних забігах

для гонки на вибування та бали 10 000 м, що проходить на треку


Додаток 18

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 2 глави 1 розділу IX)

ВИМІРЮВАННЯ

траси гонок, що має ліві та праві повороти


Додаток 19

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 10 глави 1 розділу IX)

РОЗМІЩЕННЯ

фотоелементів на лініях старту та фінішу


Додаток 20

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(підпункт 1 пункту 4 розділу X)

СПОРТИВНА ПОМИЛКА -

зміна траєкторії на фінішній прямій

Дозволяється зміна траєкторії (рух спортсмена по найкоротшій уявній лінії) лише під час проходження гонки.


Додаток 21

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(підпункт 2 пункту 4 розділу X)

СПОРТИВНА ПОМИЛКА -

створення перешкод для інших спортсменів

Додаток 22

до Правил спортивних змагань

з роликового спорту в дисципліні

швидкісний біг на роликових ковзанах

(пункт 2 розділу XI)

ПРОТЕСТ


Документи та файли

Сигнальний документ — f487385n707.doc
Сигнальний документ — f487385n708.doc
Сигнальний документ — f487385n713.doc
Сигнальний документ — f487385n710.doc
Сигнальний документ — f487385n711.doc
Сигнальний документ — f487385n712.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.08.2019 — 2019 р., № 60, стор. 165, стаття 2101, код акта 95359/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -