Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 03.07.2019 № 3391 "Про затвердження Положення про спартакіаду серед державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 13.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2019  № 3391

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 липня 2019 р.

за № 821/33792

Про затвердження Положення про спартакіаду серед державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Відповідно до пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 травня 2019 року № 305 «Про підготовку та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про спартакіаду серед державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що додається.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства молоді та спорту України від 18 червня 2013 року № 20 «Про затвердження Положення про проведення Спартакіади серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 липня 2013 року за № 1148/23680.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до функціональних обов’язків.

Міністр молоді та спорту

України

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Голова Професійної спілки працівників

державних установ України

Ю.

Джигир

Ю. Піжук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

молоді та спорту України

03 липня 2019 року № 3391

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 липня 2019 р.

за № 821/33792

ПОЛОЖЕННЯ

про спартакіаду серед державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

I. Мета і завдання

1. Спартакіада серед державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (далі - Спартакіада) проводиться з метою зміцнення здоров’я державних службовців.

2. Основними завданнями Спартакіади є впровадження фізичної культури у повсякденне життя державних службовців, активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, популяризація рухової активності, її широке використання у загартуванні, оздоровленні, профілактиці захворювань, пропаганді здорового способу життя.

II. Керівництво проведенням Спартакіади

1. Загальне керівництво з підготовки та проведення Спартакіади здійснює Організаційний комітет, склад якого затверджує Міністерство молоді та спорту України.

2. Безпосереднє проведення Спартакіади покладається на Головну суддівську колегію, склад якої затверджує Міністерство молоді та спорту України.

III. Програма та умови проведення Спартакіади

1. Спартакіада проводиться щороку в місті Києві протягом вересня - грудня.

2. Програму та умови проведення Спартакіади (перелік видів спорту, загальні строки проведення, строки проведення з видів спорту, характер змагань, кількість учасників у виді спорту) щороку визначає Організаційний комітет.

Формат, система та умови проведення змагань Спартакіади з виду спорту визначаються суддівською колегією з відповідного виду спорту.

3. Склад суддівських колегій з видів спорту затверджує Міністерство молоді та спорту України з урахуванням пропозицій відповідних федерацій з видів спорту.

4. Змагання Спартакіади проводяться згідно з правилами спортивних змагань з відповідного виду спорту.

IV. Учасники Спартакіади

1. До участі у Спартакіаді допускаються збірні команди міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Апарату Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України за умови їхньої ініціативи та згоди (допускається тільки одна команда від установи з кожного виду спорту).

Збірні команди формуються із числа державних службовців державних органів, зазначених у цьому пункті, на яких поширюється дія Закону України «Про державну службу».

Також у Спартакіаді можуть брати участь працівники патронатних служб державних органів, посади яких передбачені штатним розписом та які працюють за трудовим договором на платній основі.

2. Збірні команди міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також Апарату Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України мають взяти участь не менш як у трьох видах спорту за програмою Спартакіади.

У разі якщо збірна команда відповідної установи представлена менш як у трьох видах спорту, вона виступає поза конкурсом (тобто результат не зараховується в командний та загальнокомандний залік).

3. Команди виступають у спортивній формі.

4. Команди поділяються на три групи:

група «А» - команди силових структур, до яких належать центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковуються Збройні Сили України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України, правоохоронні органи, рятувальні та інші спеціальні служби;

група «В» - команди міністерств, Апарату Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України;

група «С» - команди інших центральних органів виконавчої влади.

V. Визначення переможців Спартакіади

1. Переможці та призери Спартакіади визначаються в кожній окремій групі:

в особистому та командному заліках з кожного виду спорту згідно з правилами спортивних змагань з виду спорту;

в загальнокомандному заліку окремо в кожній групі.

2. Загальнокомандне місце за підсумками Спартакіади в кожній окремій групі «А», «В» і «С визначається за сумою очок, які набрали команди з видів спорту.

Команді, яка посіла I місце в ігрових видах спорту, нараховується 1 очко, II місце - 2, III місце - 3 і так далі. Команді, яка посіла I місце в інших видах спорту, нараховуються 2 очки, II місце - 3, III місце - 4 і так далі.

Переможцями у загальнокомандному заліку стають команди, які набрали найменшу кількість очок.

У разі однакової суми очок у двох або декількох команд перевага надається команді, яка має більше I, II, III місць і так далі.

3. У разі неучасті збірної команди міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Апарату Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України в одному з видів спорту програми Спартакіади команді зараховуються штрафні очки (кількість команд групи, які брали участь у змаганнях Спартакіади, плюс одне очко).

VI. Нагородження

1. Учасники, які посіли I-III місця в особистому заліку, нагороджуються медалями та дипломами Міністерства молоді та спорту України.

2. Команди, які посіли I-III місця в окремих видах спорту Спартакіади, нагороджуються кубками та дипломами Міністерства молоді та спорту України.

3. Команди, які посіли I-III місця в загальнокомандному заліку Спартакіади, нагороджуються кубками, дипломами та призами Міністерства молоді та спорту України.

VII. Фінансові витрати

Витрати, пов’язані з організацією та проведенням Спартакіади (оренда спортивних споруд, спортивного інвентарю та обладнання, придбання малоцінного спортивного інвентарю, харчування суддів, нагороджувальна атрибутика, медичне забезпечення, транспортні послуги, придбання канцтоварів, поліграфічні послуги, призи та цінні подарунки), здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених Міністерству молоді та спорту України на відповідний рік, та в межах затвердженого кошторису.

VIII. Порядок і строки подання заявок

1. Попередня заявка на участь у Спартакіаді (додаток 1) за видами спорту подається до Міністерства молоді та спорту України за підписом керівника (заступника керівника) відповідної установи у терміни, що визначаються Організаційним комітетом.

2. Поіменна заявка на участь у Спартакіаді (додаток 2) подається до суддівської колегії з виду спорту за підписом керівника (заступника керівника) відповідної установи, лікаря перед початком змагань з відповідного виду спорту.

У поіменній заявці навпроти прізвища кожного учасника лікар ставить візу «Допущений», яку завіряє підписом.

Належно оформлена поіменна заявка є підставою для допуску осіб, що в ній зазначені, до участі у змаганнях.

Відповідність інформації, зазначеної у поіменній заявці, вимогам пункту 1 розділу IV цього Положення засвідчується керівником (заступником керівника) відповідної установи.

Поіменні заявки, що не відповідають встановленій формі, головною суддівською колегією не приймаються та команда не допускається до змагань.

3. Відповідно до затвердженої поіменної заявки на участь у змаганнях з відповідного виду спорту кожний учасник надає представнику Міністерства молоді та спорту України документ, що посвідчує особу.

IX. Підготовка спортивних споруд

1. Підготовка спортивних споруд здійснюється відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025.

2. Підготовка та підтримання у належному технічному стані спортивних споруд покладаються на їх власників.

X. Оскарження результатів змагань

1. Скарги щодо результатів змагань (в частині проведення змагань з відповідного виду спорту) можуть бути подані представником збірної команди відповідної установи не пізніше ніж через 30 хвилин після закінчення змагання у письмовій формі до суддівської колегії з виду спорту та розглядаються на місці.

2. Скарги щодо питань порушення умов Спартакіади подають у день проведення змагань (протягом доби) представнику Головної суддівської колегії Спартакіади в письмовому вигляді або в електронному вигляді на email: vfvrvn@gmail.com, розглядають протягом двох днів та про результати розгляду скарги інформують заявника.

Директор департаменту

фізичної культури

та неолімпійських видів спорту

М. Бідний

Додаток 1

до Положення про спартакіаду

серед державних службовців міністерств

та інших центральних органів

виконавчої влади

(пункт 1 розділу VIII)

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА

на участь у Спартакіаді серед державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Додаток 2

до Положення про спартакіаду

серед державних службовців міністерств

та інших центральних органів

виконавчої влади

(пункт 2 розділу VIII)

ПОІМЕННА ЗАЯВКА

на участь у Спартакіаді серед державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади


Документи та файли

Сигнальний документ — f487706n76.doc
Сигнальний документ — f487706n77.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.08.2019 — 2019 р., № 64, стор. 178, стаття 2221, код акта 95527/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -