Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 04.07.2019 № 3404/930 "Про затвердження Порядку здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України «GOxChange»". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 13.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2019  № 3404/930

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 липня 2019 р.

за № 823/33794

Про затвердження Порядку здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України «GOxChange»

Відповідно до пункту 430 глави 19 розділу III плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1106, з метою творчого, інтелектуального і духовного розвитку молоді, підтримки її ініціатив та інноваційного потенціалу НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України «GOxChange», що додається.

2. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, закладам освіти сприяти здійсненню національних обмінів студентами між різними регіонами України «GOxChange».

3. Департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Міністерства молоді та спорту України, управлінню з питань інформаційної політики та комунікацій Міністерства освіти і науки України забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційних сайтах Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра молоді та спорту України, Міністра освіти і науки України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

молоді та спорту України

І.

Жданов

Міністр

освіти і науки України

Л. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини

Л. Левшун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді

та спорту України,

Міністерства освіти

і науки України

04 липня 2019 року № 3404/930

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 липня 2019 р.

за № 823/33794

ПОРЯДОК

здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України «GOxChange»

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України «GOxChange» (далі - національні обміни студентами).

2. Національні обміни студентами - заходи, які проводяться щороку на території різних регіонів України в приймаючих громадах та передбачають надання студентам можливості налагодити конструктивний діалог, розвинути співпрацю, обмінятись досвідом та напрацювати власні проекти, подолати наявні штучно сформовані стереотипи, глибше пізнати різноманіття національної культури, традицій та історичної спадщини різних регіонів, що є важливою складовою державотворчих процесів в Україні та єднання українського народу.

3. Метою здійснення національних обмінів студентами є творчий, інтелектуальний і духовний розвиток молоді, підтримка її ініціатив та інноваційного потенціалу.

4. Завданнями здійснення національних обмінів студентами є:

сприяння формуванню ціннісного фундаменту української молоді та набуттю і засвоєнню нею нових знань і навичок, зокрема з командотворення;

забезпечення обміну досвідом, посилення міжрегіональної взаємодії студентів;

підвищення рівня громадської активності, соціальної інтеграції та мобільності студентів.

II. Умови здійснення національних обмінів студентами

1. Національні обміни студентами здійснюються шляхом участі студентської молоді в заходах, які реалізуються Мінмолодьспортом спільно зі структурними підрозділами з питань молоді обласних, Київської міської держадміністрацій (далі - організатори заходів зі здійснення національних обмінів студентами) у партнерстві з МОН, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, інститутами громадянського суспільства (громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи, органи студентського та учнівського самоврядування, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об’єднання, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства) (за згодою).

2. Планування, організація та проведення заходів зі здійснення національних обмінів студентами відбуваються з урахуванням процедури, визначеної Порядком реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 року № 808, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 453/28583 (далі - Порядок реалізації програм, проектів та проведення заходів).

3. Учасником національних обмінів студентами може бути активна молодь із числа здобувачів освіти (студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти).

4. Здійснення національних обмінів студентами протягом календарного року складається з таких етапів:

1) підготовчий етап:

визначення організаторами заходів зі здійснення національних обмінів студентами шляхом комунікацій приймаючих громад та партнерів;

загальнонаціональний відбір учасників для участі в заходах зі здійснення національних обмінів студентами, який складається з:

опублікування на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту оголошення про здійснення відбору із зазначенням термінів його проведення та вимог до учасників;

заповнення потенційними учасниками онлайн-заявки на участь у заході, розробленої Мінмолодьспортом;

здійснення відбору шляхом розгляду організаторами та партнерами заходу надісланих заявок, а також за потреби проведення співбесід;

визначення учасників заходів зі здійснення національних обмінів студентами відповідно до вимог до учасників, визначених цим Порядком;

планування та організація заходів зі здійснення національних обмінів студентами;

2) основний етап:

проведення заходів зі здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України, що включає такі складові:

освітня (зокрема в частині розуміння й уміння реалізовувати права та обов’язки громадян, активізації участі в суспільному житті та процесах реформування держави, розвитку компетентностей ХХI століття, а саме критичного мислення, емоційного інтелекту, медіаграмотності тощо);

практична (закріплення набутих знань, умінь і навичок та їх поглиблення);

результативна (розроблення студентами проектів з метою їх подальшого втілення, розвитку комунікацій та громадянської участі);

3) фінальний етап:

щорічний підсумковий захід за участі представників із регіонів України, які протягом календарного року брали участь у заходах зі здійснення національних обмінів студентами.

5. Під час відбору учасників для участі в заходах зі здійснення національних обмінів студентами мають ураховуватись:

участь у громадській діяльності, соціальних, волонтерських проектах;

мотивація;

персональні досягнення;

інноваторство та уміння бачити вирішення соціальних проблем.

Під час відбору учасників щорічного підсумкового заходу за участі представників із регіонів України також має ураховуватися стан втілення проектів, розроблених студентською молоддю під час участі у заходах зі здійснення національних обмінів студентами протягом календарного року.

6. Мінмолодьспорт і структурні підрозділи з питань молоді обласних, Київської міської держадміністрацій, на території яких відбуватимуться заходи зі здійснення національних обмінів студентами, забезпечують:

дотримання під час планування, організації та проведення заходів зі здійснення національних обмінів студентами процедури, визначеної Порядком реалізації програм, проектів та проведення заходів;

організацію та координацію підготовчого, основного та фінального етапів національних обмінів студентами.

7. МОН забезпечує:

налагодження ефективної комунікації із закладами освіти щодо їх залучення до реалізації заходів зі здійснення національних обмінів студентами;

інформування молоді з числа здобувачів освіти щодо можливості участі в заходах зі здійснення національних обмінів студентами;

сприяння в організації та проведенні заходів зі здійснення національних обмінів студентами.

III. Фінансування національних обмінів студентами

1. Фінансове забезпечення заходів зі здійснення національних обмінів студентами здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах видатків, передбачених на відповідний бюджетний рік за бюджетною програмою «Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій», та інших джерел, не заборонених законодавством.

2. Використання коштів державного бюджету на проведення заходів зі здійснення національних обмінів студентами здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 116.

Заступник директора

департаменту молодіжної

політики -

начальник відділу

підтримки молодіжних

та дитячих громадських

об’єднань Мінмолодьспорту

А. Білий

Генеральний директор

директорату вищої

освіти і освіти дорослих МОН

О. Шаров


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.08.2019 — 2019 р., № 64, стор. 183, стаття 2223, код акта 95528/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -