Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 26.07.2019 № 3846 "Про затвердження Правил спортивних змагань зі стрибків у воду". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 11.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2019  № 3846

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 серпня 2019 р.

за № 947/33918

Про затвердження Правил спортивних змагань зі стрибків у воду

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», абзацу п’ятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, з метою забезпечення належної організації та проведення всеукраїнських змагань зі стрибків у воду НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань зі стрибків у воду, що додаються.

2. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор Федерації України

зі стрибків у воду

Н.Д.

Уманець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

молоді та спорту України

26 липня 2019 року № 3846

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 серпня 2019 р.

за № 947/33918

ПРАВИЛА

спортивних змагань зі стрибків у воду

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань зі стрибків у воду.

Ці Правила розроблено з урахуванням правил Міжнародної федерації плавання (далі - FINA).

Вимоги цих Правил не поширюються на проведення міжнародних змагань зі стрибків у воду.

2. Ці Правила застосовуються на всіх офіційних Всеукраїнських змаганнях, які проводяться на території України.

Терміни, використані у цих Правилах, вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про фізичну культуру і спорт».

3. Антидопінговий контроль спортсменів, які беруть участь у змаганнях, здійснюється відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу та Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті».

4. Вікові групи учасників змагань:

дорослі - 21 рік і старші;

молодь - 19-20 років;

групи А та В - юніори, юніорки 14-18 років;

група С - старші юнаки, дівчата 12-13 років;

група D - молодші юнаки, дівчата 10-11 років;

група Е - діти 9 років і молодші.

5. Умови та вимоги для присвоєння спортсменам спортивних звань та спортивних розрядів визначаються Положенням про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393.

6. Всі знаряддя для стрибків у воду мають відповідати вимогам Правил FINA.

Якщо змагання зі стрибків у воду проводяться в одній спортивній споруді з іншим видом спорту, весь інвентар та обладнання для стрибків у воду мають бути доступними для користування заявленими на змагання спортсменами у дні проведення змагань.

7. До участі у Чемпіонатах та Кубках України серед дорослих допускаються спортсмени без обмеження віку.

8. Позначення номера стрибка:

1) всі стрибки позначають трьома або чотирма цифрами з літерою після них;

2) перша цифра відповідає класу, до якого належить стрибок:

стрибок з передньої стійки з обертанням вперед (I клас);

стрибок із задньої стійки з обертанням назад (II клас);

стрибок з передньої стійки з обертанням назад (III клас);

стрибок із задньої стійки з обертанням вперед (IV клас);

стрибок з обертанням у двох площинах з гвинтами (V клас);

стрибок зі стійки на руках (VI клас);

3) у стрибках I-IV класів цифра 1 на другому місці означає наявність фази польоту під час його виконання - стрибок «льотом». Якщо фаза польоту «льотом» відсутня, другою цифрою має бути «0»;

4) третя цифра відповідає числу виконуваних півобертів вперед або назад (наприклад, 1 = пів-оберта, 3 = півтора оберта тощо);

5) у стрибках VI класу (зі стійки на руках) друга цифра відповідає напрямку його виконання:

із передньої стійки на руках з обертанням вперед;

із задньої стійки на руках з обертанням назад;

із передньої стійки на руках з обертанням назад;

6) у стрибках V класу (гвинтові стрибки), позначення яких починаються з цифри 5, друга цифра означає клас стрибка і напрямок відштовхування;

7) у стрибках V класу (гвинтові стрибки) і стрибках VI класу (зі стійки на руках) четверта цифра означає кількість півобертів вліво або вправо - півгвинтів;

8) літера наприкінці номера стрибка будь-якого класу відповідає положенню тіла, в якому виконується стрибок:

А - пряме;

В - зігнувшись;

С - згрупувавшись;

D - вільне;

9) вільне положення D означає будь-яку комбінацію інших положень, воно обмежено у використанні в деяких гвинтових стрибках.

9. Коефіцієнт складності (далі - КС):

1) КС розраховується за формулою (значення складових якої можуть змінюватися згідно з рішенням FINA й публікуються на офіційному сайті FINA - www.fina.org):

А + В + С + D + Е = КС;

2) стрибки зі своїми номерами і КС розраховані та зведені FINA у таблицю, що розміщена на офіційному сайті FINA www.fina.org;

3) будь-якому стрибку, що не зазначений, але виконується на змаганнях, надаються номер і КС;

4) під час розрахунку КС для гвинтових стрибків слід враховувати таке:

стрибки з півобертами і гвинтами можуть виконуватися лише в положенні А, В або С;

стрибки з одним або півтора обертами і гвинтами можуть виконуватися тільки в положенні D;

стрибки з двома або більше обертами і гвинтами можуть виконуватися тільки в положенні В або С;

стрибки зі стійки на руках з одним, півтора або двома обертами та одним або більше гвинтами можуть виконуватися тільки в положенні D.

II. Положення (Регламент) змагання

1. Підставою для організації і проведення змагань є Положення змагання (далі - Регламент).

2. Регламент визначає умови проведення змагання і включає такі розділи:

1) цілі та завдання заходу;

2) строки і місце проведення заходу;

3) організація та керівництво заходу;

4) учасники заходу;

5) вид заходу (особисті, командні, особисто-командні);

6) програма проведення змагань;

7) безпека та підготовка місць проведення заходу;

8) умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;

9) умови фінансування заходу та матеріальне забезпечення учасників;

10) строки та порядок надання заявок для участі у заході;

11) інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного заходу.

3. Регламент розробляють на підставі цих Правил.

4. Регламент не має суперечити цим Правилам.

5. Регламент розробляється на календарний рік або (за потреби) на кожний окремий захід та затверджується організатором цього заходу не пізніше ніж за 2 місяці до початку його проведення відповідно до Вимог до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання, затверджених наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 06 серпня 2010 року № 2659, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 вересня 2010 року за № 766/18061.

III. Змагання

1. Загальні положення:

1) черговість стрибків визначається методом випадкового жеребкування перед кожними попередніми змаганнями. Жеребкування проводиться на технічній нараді перед початком попередніх змагань. За можливості жеребкування проводиться з використанням комп’ютера;

2) у півфіналах стрибуни виступають у порядку, зворотному тому, який визначений за сумою балів, набраних ними за підсумками попередніх змагань. У разі рівності балів порядок виконання стрибків визначається жеребкуванням між стрибунами, які показали однаковий результат;

3) у фінальних змаганнях, за винятком змагань, де застосовується турнірна система, стрибуни виступають у зворотному порядку від своїх місць, визначених за набраними ними сумами балів у півфінальних змаганнях. У разі рівності балів порядок виступу визначається жеребкуванням між стрибунами, які показали однаковий результат;

4) якщо застосовується турнірна система, стрибуни мають виступати у всіх сесіях змагань, що залишились, у зворотному порядку від місць, які вони посіли, згідно з сумою балів, набраних ними у попередніх змаганнях. У разі рівності балів черговість виступів має визначатися жеребкуванням між тими стрибунами, які показали однаковий результат;

5) загальна кількість стрибків, що виконуються в одній сесії, не має перевищувати 210. У разі перевищення цього ліміту сесія має бути розділена на дві або більше частин, крім випадку, коли у суддівстві задіяні дві бригади суддів;

6) якщо стрибун не може взяти участі у будь-якій сесії змагань, його місце займає стрибун, який посів наступне за ним місце в попередній сесії, щоб мати потрібну кількість стрибунів у кожній сесії;

7) якщо два або більше стрибунів набирають однакову суму балів, всі вони оголошуються такими, що посіли зазначене місце у турнірній таблиці;

8) в індивідуальних видах стрибун, який набрав найбільшу суму балів, оголошується переможцем цього виду змагань;

9) у змаганнях з синхронних стрибків команда, яка набрала найбільшу суму балів, оголошується переможцем цього виду змагань.

2. Формат змагань на трампліні 1 м:

1) на Чемпіонатах та Кубках України мають бути проведені попередні та фінальні змагання;

2) до фіналу за підсумками попередніх змагань відбираються кращі шість стрибунів;

3) попередні та фінальні змагання проводяться окремо, нарахування балів за кожне з яких починається з 0.

3. Формат індивідуальних змагань на трампліні 3 м і вишці 10 м:

1) на Чемпіонатах та Кубках України мають бути попередні, півфінальні та фінальні змагання;

2) до півфінальних змагань за підсумками попередніх змагань відбираються кращі дванадцять стрибунів, до фіналу - вісім кращих за підсумками півфінальних;

3) попередні, півфінальні та фінальні змагання проводяться окремо, нарахування балів за кожне з яких починається з 0.

4. Формат змагань з синхронних стрибків на трампліні 3 м і вишці 10 м:

1) на Чемпіонатах та Кубках України мають бути попередні та фінальні змагання;

2) на Чемпіонатах та Кубках України у фінальних змаганнях беруть участь кращі вісім команд за підсумками попередніх;

3) попередні та фінальні змагання проводяться окремо, нарахування балів за кожне з яких починається з 0.

5. Командні змагання серед змішаних пар (чоловік та жінка) на трампліні 3 м і вишці 10 м на Чемпіонатах та Кубках України можуть бути тільки фінальними.

6. Змагання з синхронних стрибків серед змішаних пар (чоловік та жінка) на трампліні 3 м і вишці 10 м на Чемпіонатах та Кубках України можуть бути тільки фінальними.

7. В усіх змаганнях кількість етапів та учасників регулюється Регламентом.

IV. Формат змагань

1. Усі змагання поділяються на:

індивідуальні змагання;

синхронні змагання;

синхронні змагання змішаних пар;

змагання змішаних пар, командні.

2. Змагання серед чоловіків як в індивідуальних, так і в синхронних видах програми мають складатися з шести стрибків.

3. Змагання серед жінок як в індивідуальних, так і в синхронних видах програми мають складатися з п’яти стрибків.

4. Серед шести стрибків (чоловіки), п’яти стрибків (жінки) не може бути двох однакових.

5. Стрибки, що мають однакові номери, але виконані у різних положеннях, вважаються однаковими.

6. Формат змагань на трампліні 1 м або 3 м серед чоловіків або жінок:

1) змагання жінок на трампліні мають складатися з п’яти стрибків з різних класів без обмеження КС;

2) змагання чоловіків на трампліні мають складатися з шести стрибків без обмеження КС, обраних по одному з кожного класу, та додаткового стрибка, що може бути обраний з будь-якого класу.

7. Формат змагань на вишці серед чоловіків або жінок:

1) змагання жінок на вишці мають складатися з п’яти стрибків з різних класів без обмеження КС;

2) змагання чоловіків на вишці мають складатися з шести стрибків з різних класів без обмеження КС;

3) на Чемпіонатах та Кубках України (крім змагань серед вікових груп) змагання можуть відбуватись лише на вишці заввишки 10 м.

8. Формат змагань з синхронних стрибків (трамплін 3 м або вишка 10 м) серед чоловіків або жінок:

1) у змаганнях із синхронних стрибків беруть участь два спортсмени, які стрибають одночасно з трампліна або вишки. Сума балів за стрибок складається з оцінки техніки виконання стрибка кожним спортсменом та оцінки синхронності виконання стрибка;

2) на комплексних змаганнях, що проводяться за Регламентом, команди мають складатися з двох спортсменів від осередків Федерації України зі стрибків у воду (далі - Федерація);

3) кожне змагання серед жінок на трампліні 3 м і вишці має складатися з п’яти раундів стрибків, вибраних з п’яти різних класів, з урахуванням таких умов:

два раунди стрибків з КС 2 для кожного стрибка;

три раунди стрибків без обмеження КС.

Всі стрибки з передньої стійки (стрибки I, III, V класів) на трампліні виконуються з розбігу;

4) кожне змагання серед чоловіків на трампліні 3 м і вишці складається з шести раундів стрибків, вибраних з п’яти різних класів, з урахуванням таких умов:

два раунди стрибків з КС 2 для кожного стрибка незалежно від формули;

чотири раунди стрибків без обмеження КС.

Всі стрибки з передньої стійки (стрибки I, III, V класів) на трампліні виконуються з розбігу;

5) у кожному раунді обидва стрибуни виконують стрибок з однаковим номером і в однаковому положенні.

9. Формат змагань з синхронних стрибків (трамплін 3 м або вишка 10 м) серед змішаних пар:

1) кожне змагання для змішаних синхронних стрибків на трампліні 3 м і вишці 10 м складається з п’яти раундів стрибків, вибраних з п’яти класів;

2) перші два раунди стрибків з КС 2 для кожного стрибка незалежно від формули і три раунди без обмеження КС.

10. Формат змагань у командних змаганнях серед змішаних пар:

1) до складу команди входять одна жінка та один чоловік;

2) кожне змагання складається з шести різних стрибків, шести різних класів. Два стрибки з обмеженим КС 2 за кожен та чотири - без обмеження КС;

3) три стрибки виконуються жінкою, інші три - чоловіком. Три виконуються з трампліна 3 м, інші - з вишки 10 м. Кожен стрибун виконує не менше одного стрибка з трампліна 3 м та одного з вишки 10 м;

4) два стрибки з обмеженим КС 2 можуть бути виконані в будь-який час і з будь-якої висоти кожним членом команди, один - чоловіком та один - жінкою;

5) у командних змаганнях Team Event команди виконують три послідовні раунди, починаючи з будь-кого із двох стрибунів.

V. Запис-протокол

1. Кожен стрибун або його представник має здати рефері або представнику рефері, який призначається особисто рефері, повний запис-протокол на бланку змагань із зазначенням обраних стрибків як для попередніх змагань, так і для всіх наступних сесій. У разі наявності спеціальної скриньки для записів-протоколів вони мають опускатися в скриньку.

2. Кожен стрибун і його представник забезпечують достовірність даних у записі-протоколі, який вони мають підписати.

3. Запис-протокол має бути наданий не пізніше ніж за 24 години до початку кожного виду попередніх змагань.

4. У разі використання на змаганнях електронної системи підрахунку результатів представники команд не пізніше ніж за 48 годин до початку змагань мають (залежно від прийнятої для цих змагань системи електронного подання записів-протоколів та реєстрації) надати в електронному вигляді попередні записи-протоколи представникові секретаріату, відповідальному за комп’ютерне забезпечення змагань, або пройти процедуру онлайн-реєстрації та заповнення записів-протоколів для участі у змаганнях на вебсайті Федерації.

5. Якщо запис-протокол не буде наданий у зазначений час, стрибун до змагань не допускається.

6. На змаганнях стрибун або його представник може змінити запис-протокол до початку півфінальної або фінальної частини змагань - за умови, що змінений запис-протокол буде зданий рефері або призначеному ним його представнику не пізніше ніж через тридцять хвилин після закінчення попередньої сесії. Якщо новий запис-протокол не буде наданий у зазначений час, стрибун буде зобов’язаний виконувати стрибки, які були записані у першому варіанті запису-протоколу.

7. На змаганнях у разі надзвичайних обставин стрибун може бути замінений на іншого з тієї самої команди не пізніше ніж за три години до початку попередніх змагань. У синхронних видах заміна може бути проведена також перед початком фінальних змагань. Рефері має прийняти запис-протокол та зробити зміни в стартовому протоколі.

8. Як в індивідуальних, так і в синхронних стрибках після встановленого часу зміни у записах-протоколах не допускаються.

9. У записі-протоколі міститься така інформація щодо стрибків:

номер кожного стрибка;

положення, в якому виконується стрибок;

висота трампліна або вишки;

КС.

10. Стрибки у кожному раунді виконуються всіма стрибунами один за одним відповідно до черговості виступу.

11. Запис-протокол має пріоритет порівняно із записом на табло або іншим оголошенням.

VI. Процедура змагань

1. Змагання веде рефері за сприяння головного судді разом з суддями та секретаріатом.

2. Суддівський корпус, який обслуговує Всеукраїнські змагання, має складатися не менше ніж із 40 осіб:

члени головної суддівської колегії (головний суддя, головний секретар, заступник головного судді, заступник головного секретаря) - 4 особи;

судді на лінії - не менше ніж 22 особи;

судді секретаріату - не менше ніж 10 осіб;

рефері - не менше ніж 4 особи.

3. Номер стрибка, що буде виконуватися, та прізвище стрибуна (за можливості) висвітлюються на електронному табло, яке мають добре бачити стрибун і судді.

4. За роботою суддів спостерігають члени колегії суддів. За можливості змагання забезпечується комп’ютерною програмою (електронне суддівство), що відображає виставлені оцінки суддів за стрибки.

5. Склад суддівських бригад:

1) за можливості до суддівства індивідуальних видів змагальної програми мають бути залучені 7 суддів, синхронних видів - 9 або 11;

2) у всіх змаганнях в індивідуальних видах змагальної програми можуть працювати 5 суддів. У всіх синхронних видах мають бути залучені 9 суддів, 5 з яких оцінюють синхронність виконання стрибка, 2 - техніку виконання одного стрибуна і 2 - іншого, або 11 суддів, 5 з яких оцінюють синхронність виконання стрибка, 3 - техніку виконання одного стрибуна і 3 - іншого;

3) за наявності необхідної кількості суддів до суддівської бригади на півфінальні та фінальні змагання не залучаються судді, які є особистими тренерами спортсменів-учасників півфіналів і фіналів;

4) за потреби у кожному виді змагань може бути дві бригади суддів. У разі використання двох бригад друга починає роботу з четвертого раунду змагань. У разі несприятливих умов (наприклад, надмірна спека або вологість) бригади можуть змінюватися після закінчення кожного раунду за рішенням рефері;

5) рефері розміщує суддів по обидва боки від трампліна або вишки, на яких проводяться змагання. Якщо це неможливо, судді можуть бути розміщені разом на одному боці;

6) суддя може пересісти на інше місце лише з дозволу рефері (тільки у разі виняткових обставин);

7) якщо суддя не може продовжувати виконання своїх обов’язків після початку змагань, його слід замінити;

8) після виконання стрибка (за сигналом рефері) кожний суддя негайно та одночасно з іншими суддями, не спілкуючись один з одним, чітко показує свою оцінку виконаного стрибка. У разі використання електронного суддівського пристрою судді виставляють свої оцінки шляхом натискання відповідних кнопок;

9) оцінки суддів мають бути висвітлені на електронному табло, яке зазвичай не в полі зору суддів. Оцінки, але без інформації про розстановку стрибунів у заліку на цей момент, мають бути легко помітними для суддів на ручних терміналах.

VII. Обов’язки рефері та помічника рефері

1. Рефері контролює перебіг змагань та перебуває в місці, з якого найбільш зручно керувати змаганнями.

2. Помічник рефері:

1) зобов’язаний спостерігати за стрибуном (стрибунами) на вишці (якщо немає камери);

2) розміщується під час синхронних стрибків на протилежному боці басейну, щоб спостерігати за виступом стрибунів з цієї позиції.

3. Рефері перевіряє записи-протоколи. Якщо запис-протокол неправильний, він зобов’язаний негайно поінформувати стрибуна або його представника про те, які саме виправлення потрібно внести.

4. У разі виникнення непередбачених обставин рефері може оголосити коротку перерву, відкласти або припинити змагання. За можливості перерву має бути оголошено після завершення повного раунду стрибків.

5. Після перерви змагання продовжуються з моменту, з якого були зупинені. Бали, набрані спортсменами перед перервою, переносяться в ту частину змагань, що залишилась. Остаточні результати визначаються після завершення останнього раунду змагань.

Якщо немає можливості продовжити змагання, результати мають бути визначені апеляційним журі.

6. У разі сильного вітру у відкритих басейнах рефері може давати стрибунам право на повторний старт без зменшення оцінки за стрибок.

7. Перед кожним стрибком рефері або диктор змагань має оголосити прізвище стрибуна і стрибок, який він виконуватиме. У змаганнях, в яких використовуються вишки різної висоти, їхня висота має оголошуватися.

Якщо використовується електронне табло, інформація, що стосується стрибка, має бути висвітлена на ньому, оголошення може бути обмежено тільки викликом стрибуна.

8. Якщо стрибок оголошений неправильно, стрибун або його представник має негайно повідомити про це рефері, який повинен підтвердити, що саме внесено до запису-протоколу.

9. Якщо неправильно оголошений стрибок був виконаний стрибуном, рефері може скасувати його і вимагати оголошення та негайного виконання іншого стрибка. Оцінки за перший стрибок записуються у разі подання протесту.

10. Стрибок виконується негайно після сигналу рефері. Сигналу не має бути подано до того, як стрибун стане у стартове положення на трампліні або вишці, а рефері перевірить інформацію, висвітлену на електронному табло. Для стрибків з відштовхуванням із задньої стійки назад та вперед стрибун не має права підходити до краю трампліна або вишки до сигналу рефері.

11. У кожного стрибуна має бути достатньо часу для підготовки і виконання стрибка, однак якщо на це потрібно більше однієї хвилини після сигналу рефері, стрибун отримує 0 балів за оголошений стрибок.

12. Якщо стрибун виконує стрибок до того, як було подано сигнал, рефері має вирішити, повторювати цей стрибок чи ні.

13. У виняткових випадках рефері може дозволити стрибуну повторити стрибок без покарання. Оцінки за перший стрибок мають бути збережені на випадок подання протесту. Запит про такий повтор має бути подано негайно самим стрибуном або його представником.

14. Якщо стрибун до відштовхування здійснює подвійне підстрибування на краю трампліна або подвійне підстрибування на краю вишки, рефері має оголосити стрибок повністю невдалим (подвійне підстрибування на краю трампліна або подвійне підстрибування на краю вишки - ступні відриваються від трампліна або платформи, подвійний змах руками та/або два явних згинання колін перед відштовхуванням).

15. Якщо у стрибках з розбігу останній крок не з однієї ноги, рефері має оголосити про повністю невдалий стрибок.

16. Якщо відштовхування з трампліна не є одночасним з обох стоп, рефері має оголосити про повністю невдалий стрибок.

17. Якщо стрибок виконано в положенні, що не відповідає оголошеному, рефері перед тим, як попросити суддів показати оцінки, має повторити оголошення і заявити, що максимальна оцінка за стрибок може дорівнювати 2 балам. Якщо після цього суддя виставляє більше 2 балів, рефері має оголосити, що оцінка цього судді становить 2 бали.

18. Якщо при вході у воду гвинт більше або менше за оголошений на 90°, рефері має оголосити про повністю невдалий стрибок.

19. Якщо рефері впевнений, що стрибун виконав стрибок з іншим номером, ніж був оголошений, він має оголосити цей стрибок повністю невдалим.

20. Якщо у стрибку із входом у воду ногами одна або обидві руки утримуються над головою або при вході у воду головою - нижче голови, рефері має оголосити, що максимальна оцінка за такий стрибок дорівнює 4,5 бала. Якщо після цього суддя виставляє оцінку більше 4,5 бала, рефері має оголосити, що оцінка цього судді дорівнює 4,5 бала.

21. У стрибках із входом у воду головою, якщо ноги входять у воду раніше ніж голова або руки, рефері має оголосити стрибок повністю невдалим.

22. У стрибках із входом у воду ногами, якщо голова або руки входять у воду раніше ніж ноги, рефері має оголосити стрибок повністю невдалим.

23. Під час виконання стрибка ніхто не має права надавати допомогу стрибуну (надання допомоги дозволяється між стрибками).

24. Рефері може оголосити стрибок повністю невдалим, якщо він вважатиме, що стрибуну була надана допомога після стартового сигналу.

25. Якщо стрибун під час виконання стрибка з розбігу робить крок, а потім зупиняється або якщо в стрибку з місця зупиняє рух в процесі відштовхування, рефері має оголосити, що був здійснений повторний старт, і зменшити на 2 бали оцінки кожного судді.

26. Якщо відбувся повторний старт у стрибку з розбігу, з місця або зі стійки на руках, рефері має зменшити на 2 бали оцінки кожного судді.

27. Якщо друга спроба (повторний старт) виявиться невдалою, рефері має оголосити стрибок повністю невдалим.

28. Якщо стрибун відмовляється виконувати стрибок, рефері має оголосити стрибок повністю невдалим.

29. Якщо стрибун під час змагань заважає їх проведенню, рефері може виключити його зі змагань. Якщо перебігу змагань заважає один з членів команди, тренер або офіційна особа, рефері може видалити цю особу з місця змагань.

30. Рефері може відсторонити від обслуговування змагань будь-якого суддю, чиє суддівство (на його думку) виявиться незадовільним, і замінити його іншим суддею. Після закінчення змагань рефері складає письмовий звіт.

31. Заміна судді можлива тільки після завершення сесії або раунду стрибків усіма стрибунами.

32. Після закінчення змагань рефері має затвердити остаточні результати у записі-протоколі, засвідчивши їх своїм підписом.

VIII. Обов’язки секретаріату

1. Записи-протоколи змагань веде секретаріат на чолі з головним секретарем змагань.

2. Для прискорення підрахунку балів може використовуватися комп’ютер, калькулятор або таблиця.

3. В індивідуальних видах змагальної програми оцінки суддів мають оголошуватися згідно з порядком їхнього розташування. Перший секретар записує всі оцінки у запис-протокол стрибуна за порядком їх оголошення.

У синхронних видах змагальної програми суддівські оцінки за техніку виконання мають оголошуватися згідно з порядком розташування суддів, які оцінюють техніку виконання стрибка. Потім оголошуються оцінки за синхронність виконання стрибка згідно з порядком розташування суддів, які оцінюють синхронність. У разі використання комп’ютера й електронного табло оголошення оцінок суддів не є обов’язковим - секретар може записувати оцінки з монітора.

4. Другий секретар має вносити до записів-протоколів оцінки, показані суддями. Якщо для визначення суми балів використовується комп’ютер, другий секретар може записувати оцінки з монітора.

5. В індивідуальних видах під час вирахування оцінки за стрибок у разі роботи 7 суддів секретарі мають викреслити дві вищі та дві нижчі оцінки суддів. Якщо більше двох суддівських оцінок виявляться рівними, викреслюються тільки дві рівні оцінки. Якщо працюють 5 суддів, секретарі викреслюють вищу і нижчу оцінки суддів.

6. У синхронних стрибках під час вирахування оцінки за стрибок у разі роботи 11 суддів секретарі мають викреслити вищу та нижчу суддівські оцінки за техніку виконання одного стрибуна, вищу та нижчу оцінки - за техніку виконання іншого, а також вищу і нижчу оцінки суддів - за синхронність. Якщо більше двох оцінок суддів виявляться рівними, викреслюються тільки дві рівні.

7. У синхронних стрибках у разі роботи 9 суддів секретарі мають викреслити вищі та нижчі оцінки суддів за техніку виконання, а також вищі та нижчі - за синхронність. Якщо дві або більше оцінок виявляться рівними, викреслена має бути будь-яка з рівних.

8. Для обчислення суми балів за стрибок секретарі мають незалежно один від одного скласти оцінки, що залишилися після викреслення, і помножити отриману суму на КС стрибка:

в індивідуальних змаганнях (на прикладі стрибка 303 С з КС 2):

оцінки 5 суддів:

розрахунок суми балів:

(7,5 + 7,5 + 7,5) х 2 = 45;

оцінки 7 суддів:

розрахунок суми балів:

(7,5 + 7,5 + 7,5) х 2 = 45;

у синхронних стрибках (на прикладі стрибка 107 С з КС 2,8):

оцінки 9 суддів:

виконання стрибуна 1: 7, 6,5;

розрахунок суми балів:

(6,5 + 5,5 + 8 + 8 + 7,5) / 5 = 7,1;

7,1 х 3 = 21,3;

21,3 х 2,8 = 59,64;

оцінки 11 суддів:

розрахунок суми балів:

(6,5 + 5,5 + 8 + 7,5 + 8) / 5 = 7,1;

7,1 х 3 = 21,3

21,3 х 2,8 = 59,64.

9. Якщо суддя через непередбачені обставини не виставив оцінку за будь-який стрибок, має бути прийнята середня оцінка інших суддів. Оцінка має бути округлена вгору або вниз до найближчого півбала або цілого бала. Середні оцінки, які закінчуються на 0,25-0,45 бала, мають бути округлені до 0,5 бала. Середні оцінки, які закінчуються на 0,75-0,95 бала, мають бути округлені до 1 бала.

10. У синхронних стрибках, якщо суддя через непередбачені причини не виставив оцінку за будь-який стрибок, замість відсутньої оцінки у разі роботи 11 суддів має бути прийнята середня інших двох суддів, які оцінюють виконання одного і того самого стрибуна, або середня оцінка інших чотирьох суддів, які оцінюють синхронність. Оцінка має бути округлена вгору або вниз до найближчого півбала або цілого бала. Середні оцінки, що закінчуються на 0,25-0,45 бала, мають бути округлені до 0,5 бала. Середні оцінки, які закінчуються на 0,75-0,95 бала, мають бути округлені до 1 бала. У разі роботи 9 суддів за відсутню оцінку має бути прийнята оцінка іншого судді, який оцінює техніку виконання того самого стрибуна.

11. Наприкінці змагань два секретарі мають перевірити підсумкові протоколи.

12. Результати змагань визначаються за підсумковими протоколами.

13. У разі електронного підрахунку балів задіяний лише один секретаріат, який записує оцінки з метою пересвідчення, що фінальний результат може бути підрахований навіть у разі, якщо електронне суддівське обладнання вийде з ладу.

IX. Суддівство

1. Загальна частина:

1) суддя виставляє оцінку від 0 до 10 балів за стрибок відповідно до свого загального враження за такими критеріями:

відмінний стрибок

10 балів;

дуже гарний стрибок

8,5-9,5 бала;

гарний стрибок

7-8 балів;

задовільний стрибок

5-6,5 бала;

недосконалий стрибок

2,5-4,5 бала;

незадовільний стрибок

0,5-2 бали;

повністю невдалий стрибок

0 балів;

2) під час суддівства стрибка суддя не має права керуватися жодними іншими факторами, крім техніки та стилю виконання стрибка. Стрибок має оцінюватися без урахування виходу в стартове положення, складності стрибка або будь-якого руху під водою;

3) чинниками, що мають враховуватися під час формування загального враження про стрибок, мають бути техніка і витонченість:

стартового положення та розбігу;

відштовхування;

польоту;

входу у воду;

4) якщо стрибок виконаний в положенні, що явно відрізняється від заявленого, він вважається незадовільним. Суддівські оцінки за такий стрибок не мають перевищувати 2 балів;

5) якщо стрибок виконаний частково не в тому положенні, як оголошено, судді мають оцінити його на свій розсуд;

6) якщо стрибок не виконано у положеннях - прямому А, зігнувшись В, згрупувавшись С або у вільному положенні D, судді на свій розсуд мають зменшити оцінку на 0,5-2 бали;

7) якщо суддя вважає, що був виконаний стрибок з іншим номером, він має виставити оцінку 0 балів, незважаючи на те, що рефері не оголосив стрибок повністю невдалим.

2. Стартове положення:

1) після сигналу рефері стрибун має стати у стартове положення;

2) у стартовому положенні тіло має бути прямим, голова - рівною, руки - прямими у будь-якому положенні;

3) якщо у стартовому положенні не дотримано вимог, визначених у підпункті 2 цього пункту, кожен суддя віднімає від своєї оцінки від 0,5 до 2 балів;

4) стрибки з місця:

стрибун вважається таким, що став у стартове положення, коли він знаходиться на краю трампліна або вишки;

під час виконання стрибка з місця ноги мають залишатися в контакті з трампліном або платформою до відштовхування;

якщо ноги відриваються від трампліна або платформи до відштовхування («воронячий підскок»), суддя має на свій розсуд відняти від оцінки від 0,5 до 2 балів;

5) стрибки з розбігу:

стрибун вважається таким, що став у стартове положення, коли він готовий зробити перший крок розбігу;

6) стрибки зі стійки на руках:

стрибун вважається таким, що став у стартове положення, коли обидві руки розташовані на передньому краю вишки, а ноги відірвані від вишки;

якщо в стрибках зі стійки на руках не зафіксовано впевненої і чіткої рівноваги в прямому вертикальному положенні, кожен суддя має відняти від оцінки від 0,5 до 2 балів;

повторне виконання має бути дозволено у разі, якщо стрибун втрачає рівновагу, одна чи обидві ноги опускаються на вишку або якщо будь-яка частина його тіла, крім рук, торкається вишки. Коли стрибун втрачає рівновагу і зрушує одну або дві руки з початкового положення на краю вишки, це вважається повторним стартом.

3. Розбіг:

1) під час виконання стрибка з розбігу (з трампліна або вишки) розбіг має бути естетичним і безперервним до кінця трампліна або вишки, а останній крок має робитися з однієї ноги;

2) якщо розбіг не буде безперервним або естетичним чи не буде спрямованим на край трампліна або вишки, кожен суддя віднімає від своєї оцінки від 0,5 до 2 балів;

3) якщо останній крок робиться не з однієї ноги, суддя має виставити 0 балів, незважаючи на те, що рефері не оголосив стрибок повністю невдалим;

4) стрибун не може подвійно підскакувати на краю трампліна або подвійно підскакувати на краю вишки перед відштовхуванням. Якщо суддя вважає, що стрибун подвійно підскакував або подвійно стрибнув під час виконання стрибка, він має виставити 0 балів, навіть якщо рефері не оголосив стрибок повністю невдалим.

Подвійне підстрибування на краю трампліна або подвійне підстрибування на краю вишки: ступні відриваються від трампліна або платформи, подвійний змах руками та/або два явних згинання колін перед відштовхуванням.

4. Відштовхування:

1) відштовхування у стрибках із передньої стійки вперед і назад може виконуватися або з місця, або з розбігу. Відштовхування у стрибках із задньої стійки назад та вперед має виконуватися з місця;

2) відштовхування з трампліна має відбуватися з обох ніг одночасно. Відштовхування в стрибках з передньої стійки назад з вишки має робитися з однієї ноги;

3) якщо відштовхування з трампліна не виконується з обох ніг одночасно, суддя виставляє 0 балів, навіть якщо рефері не оголосив стрибок повністю невдалим;

4) у стрибках з розбігу та з місця відштовхування має бути чітким, високим і впевненим, робитися з переднього краю трампліна або вишки;

5) якщо відштовхування не буде чітким, високим і впевненим або буде зроблено не з переднього краю трампліна або вишки, кожен суддя віднімає від оцінки від 0,5 до 2 балів;

6) у гвинтових стрибках закручування не має виконуватися явно з трампліна або вишки. Якщо закручування робиться явно з трампліна або вишки, кожен суддя віднімає від оцінки від 0,5 до 2 балів.

5. Політ:

1) стрибок має виконуватись у прямій лінії польоту;

2) якщо під час виконання стрибка стрибун стрибає в бік від прямої лінії польоту, кожен суддя знижує свою оцінку;

3) якщо під час виконання стрибка стрибун торкається краю трампліна або вишки руками чи ногами, кожен суддя знижує свою оцінку;

4) якщо під час виконання стрибка стрибун робить стрибок небезпечно близько від краю трампліна або вишки чи торкається краю трампліна або вишки головою, кожен суддя має оцінити стрибок максимум у 2 бали. Якщо більшість суддів (не менше 3 із 5 суддів та не менше 4 із 7 суддів) оцінюють стрибок у 2 або менше бали, усі більш високі бали мають вважатися як 2 бали. Судді вказують рефері, використовуючи комп’ютерне забезпечення, або за його відсутності піднявши одну руку, що оцінювання у 2 або менше балів означає, що стрибок виконано небезпечно близько від краю трампліна чи вишки.

Стрибок може виконуватися у таких положеннях:

пряме А:

у прямому положенні тіло не має бути зігнутим у корпусі. Ноги - прямі (не зігнуті ні в колінах, ні в стегнах), з’єднані разом, носки витягнуті. Положення рук - будь-яке на розсуд стрибуна;

якщо пряме положення не має естетичного вигляду, кожен суддя відраховує від своєї оцінки від 0,5 до 2 балів;

у всіх стрибках «льотом» положення тіла має бути виражено прямим та має прийматися після відштовхування або після одного оберту. Якщо пряме положення не показано принаймні протягом ј оберту (90°) у стрибках з одним обертом і принаймні протягом Ѕ оберту (180°) у стрибках з більше ніж одним обертом, максимальна оцінка суддів має бути 4,5 бала.

Зігнувшись В:

у положенні зігнувшись тіло має бути зігнуте в корпусі, ноги - прямі в колінах, ступні - з’єднані разом, носки витягнуті. Положення рук - будь-яке на розсуд стрибуна;

якщо положення зігнувшись не має естетичного вигляду, кожен суддя відраховує від своєї оцінки від 0,5 до 2 балів;

у стрибках зігнувшись з гвинтами положення зігнувшись має бути чітко вираженим. Якщо це положення не буде показано, кожен суддя знижує свою оцінку від 0,5 до 2 балів.

Згрупувавшись С:

у положенні згрупувавшись тіло має бути компактним, зігнутим у корпусі, ноги - зігнутими в колінах, коліна і ступні - розташованими близько разом (в межах ліній тіла та плечей). Руки мають охоплювати нижню частину ніг, носки мають бути витягнутими;

якщо положення згрупувавшись не має естетичного вигляду, кожен суддя знижує свою оцінку від 0,5 до 2 балів;

у стрибках згрупувавшись з гвинтами має бути чітко виражене положення згрупувавшись. Якщо таке положення не показано, кожен суддя відраховує від своєї оцінки від 0,5 до 2 балів.

Вільне положення D:

у вільному положенні положення тіла може бути будь-яким (А, В, С), ноги мають бути з’єднані, носки - витягнутими;

якщо вільне положення не має естетичного вигляду, кожен суддя віднімає від своєї оцінки від 0,5 до 2 балів;

у стрибках з обертами та гвинтами гвинт може виконуватися в будь-який момент стрибка.

6. Вхід у воду:

1) вхід у воду зазвичай має бути вертикальним, не підгвинченим, тіло - пряме, ступні - з’єднані, носки - витягнуті;

2) якщо вхід у воду здійснюється з переходом або недоходом чи з підгвинченням, або тіло не пряме, або ступні не з’єднані, або носки не витягнуті, судді знижують свої оцінки за стрибок;

3) під час входу у воду головою руки та голова мають бути витягнутими в одну лінію з тілом, а кисті - зведеними. Якщо одна або обидві руки під час входу у воду будуть розміщені нижче голови, суддя має оцінити цей стрибок до 4,5 бала, незважаючи на те, що рефері не оголосив, що стрибок оцінюється максимально в 4,5 бала;

4) під час входу у воду ногами руки мають бути притиснутими до тіла без згинання в ліктях. Якщо одна або дві руки під час входу у воду будуть розміщені над головою, суддя оцінює цей стрибок до 4,5 бала, незважаючи на те, що рефері не оголосив, що стрибок оцінюється максимально в 4,5 бала;

5) якщо руки в неправильному положенні під час входу у воду головою або ногами, кожен суддя віднімає від своєї оцінки від 0,5 до 2 балів;

6) якщо під час входу у воду гвинт на 90° більший або менший від заявленого, суддя ставить 0 балів, навіть якщо рефері не оголосив стрибок повністю невдалим;

7) стрибок вважається завершеним, коли все тіло стрибуна перебуває повністю під водою.

Х. Реферування та суддівство синхронних стрибків

1. У синхронних стрибках оцінюються індивідуальна майстерність виконання стрибків кожним стрибуном та синхронізація рухів обома стрибунами.

2. До оцінки техніки виконання синхронних стрибків мають застосовуватися правила суддівства індивідуальних стрибків, за винятком тих випадків, коли один або обидва стрибуни виконують стрибок з іншим номером чи в іншому положенні в повітрі, ніж оголошено, в такому разі рефері має оголосити стрибок повністю невдалим.

3. Під час суддівства синхронності стрибунів береться до уваги загальне враження від синхронності стрибків.

4. Під час суддівства синхронних стрибків слід враховувати:

стартове положення, підхід і відштовхування, включаючи однаковість висоти;

однаковість та одночасність рухів під час польоту;

однаковість вертикальних кутів входу у воду;

порівняльну відстань від трампліна або вишки при вході у воду;

одночасність входу у воду.

5. Якщо будь-який із стрибунів досягає поверхні води до того, як інший стрибун залишає трамплін або вишку, рефері оголошує такий стрибок повністю невдалим.

6. Рефері має оголосити про зниження оцінки кожного з суддів на 2 бали за повторний старт одного або обох стрибунів.

7. Судді, які оцінюють техніку виконання стрибка, не мають враховувати жодних чинників, крім техніки виконання стрибка одним стрибуном (а не обома стрибунами).

8. Якщо суддя, який оцінює техніку виконання стрибка, вважає, що стрибун виконав стрибок під іншим номером, він має право поставити 0 балів, навіть якщо рефері не оголосив цей стрибок повністю невдалим. Якщо обидва судді, які оцінюють техніку виконання стрибка одного стрибуна у разі роботи 9 суддів, або 3 судді, які оцінюють техніку виконання у разі роботи 11 суддів, ставлять 0 балів, рефері має оголосити стрибок повністю невдалим. Якщо рефері оголошує стрибок повністю невдалим, 0 балів мають виставити всі 9 або 11 суддів.

9. Судді, які оцінюють синхронність виконання стрибка, не мають враховувати жодних інших чинників, крім координованого виконання стрибка двома стрибунами, незважаючи на техніку виконання.

10. Якщо всі судді, які оцінюють синхронність виконання, ставлять 0 балів, рефері оголошує стрибок повністю невдалим.

11. Судді, які оцінюють синхронність виконання, мають відняти від своєї оцінки від 0,5 до 2 балів за відсутності синхронності в таких частинах стрибка:

стартове положення, розбіг, відштовхування або висота;

одночасність виконання рухів під час польоту;

однаковість вертикальних кутів входу у воду;

порівняльна відстань від трампліна або вишки при вході у воду;

одночасність входу у воду.

XI. Перелік покарань

1. Рефері оголошує стрибок повністю невдалим (0 балів), якщо:

1) стрибун витрачає на підготовку до стрибка більше ніж 1 хв після попередження;

2) стрибун здійснює подвійний підскок на передньому краю трампліна або подвійний підскок на передньому краю вишки перед відштовхуванням;

3) у стрибках з розбігу останній крок не з однієї ноги;

4) відштовхування з трампліна не є одночасним з обох стоп;

5) під час входу у воду гвинт більший або менший за оголошений на 90°;

6) стрибун виконав стрибок не з того номера, що було оголошено;

7) ноги входять у воду раніше ніж голова або руки - у стрибку з входом у воду головою;

8) голова або руки входять у воду раніше ніж ноги в стрибку з входом у воду ногами;

9) стрибуну після стартового сигналу була надана допомога;

10) друга спроба (повторний старт) виявиться невдалою;

11) стрибун відмовиться виконувати стрибок;

12) стрибун або обидва стрибуни виконують стрибок з іншим номером або в іншому положенні (у синхронних стрибках);

13) будь-який зі стрибунів досягає поверхні води до того, як інший стрибун залишає трамплін або вишку (у синхронних стрибках);

14) усі судді, які оцінюють техніку виконання одного стрибуна, ставлять 0 балів (у синхронних стрибках);

15) всі оцінки суддів за синхронність - 0 балів (у синхронних стрибках).

2. Рефері оголошує про зниження оцінок суддів на 2 бали, якщо:

1) стрибун робить крок і зупиняється або припиняє рух для відштовхування;

2) відбувся повторний старт у стрибках з місця, з розбігу або зі стійки на руках;

3) повторний старт робить один або обидва стрибуни (у синхронних стрибках).

3. Рефері оголошує, що максимальна оцінка за стрибок має бути 2 бали у разі, якщо стрибун виконує стрибок у положенні, відмінному від оголошеного.

4. Рефері оголошує, що максимальна оцінка за стрибок має бути 4,5 бала у разі, якщо стрибун тримає одну або обидві руки над головою під час входу у воду ногами або нижче голови під час входу у воду головою.

5. Судді оцінюють стрибок в 0 балів, якщо:

1) був виконаний стрибок з іншим номером;

2) останній крок робиться не з однієї ноги;

3) стрибун подвійно підстрибує на кінці трампліна або робить подвійний стрибок на кінці платформи до відштовхування;

4) відштовхування з трампліна виконується не з обох ніг одночасно;

5) під час входу у воду гвинт на 90° більший або менший за заявлений;

6) суддя, який оцінює техніку виконання, вважає, що стрибок виконано з іншим номером.

6. Судді оцінюють стрибок максимально в 2 бали, якщо:

1) стрибок виконаний в положенні, відмінному від оголошеного;

2) під час виконання стрибка стрибун робить стрибок небезпечно близько від краю трампліна або вишки чи торкається краю трампліна або вишки головою.

7. Судді оцінюють стрибок максимально в 4,5 бала, якщо:

1) у стрибку «льотом» положення тіла не є чітко прямим принаймні в ј оберту (90°) у стрибках з одним обертом і принаймні в Ѕ оберту (180°) у стрибках з більше ніж одним обертом;

2) у стрибках з входом у воду головою руки не випрямлені, не з’єднані нижче голови і не розташовані на одній лінії з тілом;

3) руки залишаються над головою в стрибках з входом у воду ногами.

8. Судді знижують оцінку від 0,5 до 2 балів, якщо:

1) стрибок виконаний в положенні, яке відрізняється від його опису в цих Правилах;

2) у стартовому положенні тіло, голова, руки не є прямими;

3) у стрибку з місця ноги відриваються від трампліна або платформи («воронячий підскок»);

4) у стрибку зі стійки на руках чітко і впевнено не показано рівноваги в прямому вертикальному положенні;

5) розбіг не є безперервним, естетичним і таким, щоб він постійно наближався у напрямі до кінця трампліна або вишки;

6) відштовхування не є чітким, високим і впевненим;

7) у стрибку з гвинтами закручування робиться явно з трампліна або вишки;

8) пряме положення не відображається;

9) положення зігнувшись не показано;

10) у стрибку зігнувшись з гвинтом положення зігнувшись не показано чітко;

11) положення згрупувавшись не показано;

12) у стрибку згрупувавшись з гвинтом положення згрупувавшись не показано чітко;

13) вільне положення не показано;

14) як у стрибку у воду ногами, так і головою руки не перебувають у правильному положенні;

15) не буде показано таке (у синхронних стрибках):

однаковість стартового положення, розбігу, відштовхування або висоти;

одночасність рухів під час польоту;

однаковість вертикальних кутів входу у воду;

однаковість відстані від трампліна або вишки при вході у воду;

одночасність входу у воду.

9. Судді знижують оцінку, якщо:

1) стрибок виконаний частково не в тому положенні, як оголошено;

2) під час виконання стрибка стрибун стрибає в бік від прямої лінії польоту;

3) під час виконання стрибка стрибун торкається краю трампліна або вишки руками або ногами;

4) вхід у воду не є вертикальним чи майже вертикальним або згвинченим, або тіло не пряме, або ноги не з’єднані, або носки не витягнуті.

XII. Вимоги до проведення змагань серед вікових груп

1. Змагання, що проводяться серед вікових груп, мають відповідати цим Правилам з урахуванням вимог FINA.

2. Вікові групи:

1) вікові групи визначаються правилами з урахуванням вимог FINA;

2) спортсмени усіх вікових груп з 00:00 01 січня до 24:00 31 грудня року змагань зберігають приналежність до вікової групи згідно з роком свого народження.

3. Формат змагань у вікових групах:

1) група «Молодь» (вік 19-20 років та молодші станом на 31 грудня року проведення змагань):

формат і програма змагань у віковій групі «Молодь» затверджуються Регламентом;

2) група А (вік 16-18 років станом на 31 грудня року проведення змагань):

формат змагань групи А:

трамплін 1 м і 3 м - юніорки. Ці змагання складаються з дев’яти різних стрибків: п’яти, кожен з яких вибраний з різних класів, загальна сума КС яких не перевищує 9,5 для трампліна 3 м і 9 - для трампліна 1 м, та чотирьох - без обмеження КС, кожен з яких вибраний з різних класів;

вишка 5 м, 7,5 м, 10 м - юніорки. Ці змагання складаються з восьми різних стрибків: чотирьох, вибраних з різних класів, загальна сума КС яких не перевищує 7,6, та чотирьох - без обмеження КС, кожен з яких вибраний з різних класів. Мають бути використані принаймні п’ять різних класів;

трамплін 1 м і 3 м - юніори. Ці змагання складаються з десяти різних стрибків: п’яти, кожен з яких вибраний з різних класів, загальна сума КС яких не перевищує 9,5 для трампліна 3 м і 9 - для трампліна 1 м, а також п’яти - без обмеження КС, причому кожен має бути вибраний з різних класів;

вишка 5 м, 7,5 м, 10 м - юніори. Ці змагання складаються з дев’яти різних стрибків, чотири з яких мають належати до різних класів із загальною сумою КС, яка не перевищує 7,6, та п’ять - без обмеження КС, вибраних з різних класів. Мають бути задіяні всі шість класів;

3) групи А та В у синхронних стрибках об’єднані:

синхронні стрибки з трампліна 3 м - серед юніорок та юніорів. Ці змагання складаються з п’яти стрибків: двох - із запропонованим КС, який дорівнює 2 незалежно від формули, та трьох - без обмеження КС. Стрибки мають бути обрані принаймні з чотирьох різних класів;

синхронні стрибки з вишки 5 м, 7,5 м, 10 м - серед юніорок та юніорів. Ці змагання складаються з п’яти стрибків: двох стрибків із запропонованим КС, який дорівнює 2 незалежно від формули, та трьох - без обмеження КС. Стрибки мають бути обрані принаймні з чотирьох різних класів.

Змішані командні стрибки:

команди складаються з двох - чотирьох стрибунів обох статей та обох категорій (A, B) з тієї самої Федерації;

змішані командні змагання складаються з п’яти стрибків без обмеження КС з щонайменше чотирьох різних груп:

один стрибок виконується дівчиною чи хлопцем з трампліна (1 м, 3 м) та платформи (5 м, 7,5 м або 10 м) кожним. Додаткові два стрибки виконуються як змішані синхронні з трампліна 1 м та 3 м. Змішаний синхронний стрибок з трампліна 1 м має бути з гвинтового класу, змішаний з трампліна 3 м - з II або III класу. Три індивідуальних стрибки мають бути з будь-якого класу;

два змішані синхронні стрибки мають бути виконані двома віковими групами А або віковою групою B. Три окремі можуть бути виконані стрибунами від вікової групи А або В, але обидві вікові групи мають бути задіяні;

змагання оцінюється двома бригадами з 7 суддів. Одна бригада судить стрибки 1, 2, 5, інша - 3, 4;

4) група В (вік 14-15 років станом на 31 грудня року проведення змагання):

формат змагань групи В:

трамплін 1 м і 3 м - юніорки. Ці змагання складаються із восьми різних стрибків: п’яти стрибків, кожен з яких вибраний з різних класів із загальною сумою КС, що не перевищує 9,5 для трампліна 3 м і 9 - для трампліна 1 м, та трьох - без обмеження КС, кожен з яких вибраний з різних класів;

вишка 5 м, 7,5 м, 10 м - юніорки. Ці змагання складаються із семи різних стрибків: чотирьох стрибків, кожен з яких вибраний з різних класів із загальною сумою КС, що не перевищує 7,6, та трьох - без обмеження КС, кожен з яких вибраний з різних класів. Мають бути задіяні принаймні п’ять класів;

трамплін 1 м і 3 м - юніори. Ці змагання складаються з дев’яти різних стрибків: п’яти стрибків, кожен з яких вибраний з різних класів із загальною сумою КС, що не перевищує 9,5 для трампліна 3 м і 9 - для трампліна 1 м, та чотирьох - без обмеження КС, кожен з яких вибраний з різних класів;

вишка 5 м, 7,5 м, 10 м - юніори. Ці змагання складаються з восьми різних стрибків: чотирьох стрибків, кожен з яких вибраний з різних класів із загальною сумою КС, що не перевищує 7,6, та чотирьох - без обмеження КС, кожен з яких вибраний з різних класів. Мають бути задіяні принаймні п’ять різних класів;

5) група С (вік 12–13 років станом на 31 грудня року проведення змагань):

формат змагань групи С:

трамплін 1 м і 3 м - дівчата. Ці змагання складаються з семи різних стрибків: п’яти, вибраних з різних класів, із загальною сумою КС, що не перевищує 9,5 для трампліна 3 м та 9 - для трампліна 1 м, і двох - без обмеження КС, кожен з яких вибраний з різних класів;

вишка 5 м або 7,5 м - дівчата. Ці змагання складаються з шести різних стрибків: чотирьох, вибраних з різних класів, із загальною сумою КС, що не перевищує 7,6, і двох - без обмеження КС, кожен з яких вибраний з різних класів;

трамплін 1 м і 3 м - старші юнаки. Ці змагання складаються з восьми різних стрибків: п’яти, вибраних з різних класів, із загальною сумою КС, що не перевищує 9,5 для трампліна 3 м та 9 - для трампліна 1 м, і трьох - без обмеження КС, кожен з яких вибраний з різних класів;

вишка 5 або 7,5 м - старші юнаки. Ці змагання складаються з семи різних стрибків: чотирьох, кожен з яких вибраний з різних класів, із загальною сумою КС, що не перевищує 7,6, і трьох - без обмеження КС, кожен з яких вибраний з різних класів;

6) група D (вік 10-11 років станом на 31 грудня року проведення змагань):

формат і програма змагань у віковій групі D затверджуються Регламентом;

7) група Е (вік 9 років та молодші станом на 31 грудня року проведення змагань):

формат і програма змагань у віковій групі Е затверджуються Регламентом.

XIII. Процедура подання протестів

1. Протести подаються:

якщо порушено ці Правила або Регламент;

якщо певні умови ставлять під загрозу учасників або проведення змагань;

на рішення рефері.

Подання протестів не допускається щодо рішень про зміну суддівської оцінки.

2. Протест представник команди подає протягом 30 хв після завершення змагання (крім випадку, коли протестний випадок відзначено до початку заходу) рефері змагання у письмовому вигляді із зазначенням пункту правил, що порушено.

Якщо умови, які викликають протестний випадок, відзначено до початку заходу, протест подається до старту.

3. Усі протести розглядає рефері. Якщо рефері відхиляє протест, він зазначає причину свого рішення. Представник команди може оскаржити відмову в суддівській колегії.

4. Усні скарги від спортсмена або представника команди приймаються відразу після виконання стрибка, раунда стрибків або частини змагань. Якщо скарга не приймається, офіційний протест може бути зроблено, як зазначено у пункті 2 цього розділу.

В.о. директора департаменту

олімпійського спорту

Т. Федюшина


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.09.2019 — 2019 р., № 74, стор. 86, стаття 2598, код акта 96120/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -