<<
>>

НАКАЗ від 24.07.2019 № 3799 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську спартакіаду серед регіональних збірних команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 10.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.07.2019  № 3799

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 серпня 2019 р.

за № 928/33899

Про затвердження Положення про Всеукраїнську спартакіаду серед регіональних збірних команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Відповідно до пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 травня 2019 року № 305-р «Про підготовку та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнську спартакіаду серед регіональних збірних команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що додається.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до функціональних обов’язків.

Міністр молоді

та спорту України

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Голова Професійної спілки працівників

державних установ України

Заступник голови Громадської організації

«Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак»

Ю.

Джигир

Ю. Піжук

Г.В. Верзун


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді

та спорту України

24 липня 2019 року № 3799

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 серпня 2019 р.

за № 928/33899

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнську спартакіаду серед регіональних збірних команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

I. Цілі та завдання Всеукраїнської спартакіади

1. Всеукраїнська спартакіада серед регіональних збірних команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (далі - Всеукраїнська спартакіада) проводиться з метою зміцнення здоров’я державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Основними завданнями Всеукраїнської спартакіади є залучення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до занять фізичною культурою і спортом, організація їх активного відпочинку, розвиток найбільш популярних видів спорту, пропаганда здорового способу життя.

3. Переможці та призери змагань визначаються за результатами проведення Всеукраїнської спартакіади.

II. Строки і місце проведення Всеукраїнської спартакіади

1. Всеукраїнська спартакіада проводиться щороку в три етапи:

перший (січень - травень) - на рівні району, міста, в тому числі міських об’єднаних територіальних громад;

другий (травень - липень) - Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські;

третій - фінальні змагання.

2. Строки та місце проведення третього етапу (фінальних змагань) визначає організаційний комітет.

III. Організація та керівництво Всеукраїнської спартакіади

1. Загальне керівництво з підготовки та проведення змагань здійснюють організаційні комітети:

на першому етапі - під керівництвом районних державних адміністрацій і районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також виконавчих комітетів міських рад, у тому числі міських рад об’єднаних територіальних громад;

на другому етапі - під керівництвом Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій;

на третьому етапі - під керівництвом організаційного комітету Всеукраїнської спартакіади, склад якого затверджує Міністерство молоді та спорту України.

2. Проведення змагань Всеукраїнської спартакіади забезпечують:

на першому етапі - профільні з питань розвитку фізичної культури та спорту структурні підрозділи районних державних адміністрацій, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, виконавчі органи міських рад, у тому числі міських рад об’єднаних територіальних громад, спільно з районними, міськими організаціями Профспілки працівників державних установ України та міськими організаціями фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» (за згодою);

на другому етапі - профільні з питань розвитку фізичної культури та спорту структурні підрозділи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій разом з Кримською республіканською, обласними, Київською та Севастопольською міськими організаціями Професійної спілки працівників державних установ України, територіальними організаціями фізкультурно-спортивного товариства «Спартак»;

на третьому етапі - Міністерство молоді та спорту України, Професійна спілка працівників державних установ України, громадська організація «Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак».

3. З метою якісної підготовки, організації та проведення третього етапу змагань створюється мандатна комісія у кількості 5 осіб, персональний склад якої затверджується головою організаційного комітету Всеукраїнської спартакіади. Мандатна комісія опрацьовує попередньо надані поіменні заявки, а також проводить реєстрацію команд - учасників фінального етапу змагань в офіційний день приїзду і працює протягом проведення фінальних змагань.

Під час реєстрації мандатна комісія перевіряє поіменні заявки та документи, зазначені у підпункті 3 пункту 2 розділу IХ цього Положення, приймає відповідне рішення щодо допуску учасників до змагань.

Під час перевірки поданих документів мандатна комісія:

відхиляє заявки, які не відповідають встановленій формі або неправильно оформлені;

розглядає скарги, подані представниками збірних команд, щодо порушення умов участі у Всеукраїнській спартакіаді;

у разі виявлення зазначених порушень приймає відповідне рішення щодо дискваліфікації команди або учасника змагань та повідомляє про це головну суддівську колегію.

Під час своєї роботи мандатна комісія з метою перевірки достовірності поданих відомостей у поіменній заявці може користуватися усіма наявними відкритими джерелами інформації, а також звертатися до Національного агентства України з питань державної служби, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та інших установ і організацій.

4. Безпосереднє проведення змагань покладається на Головну суддівську колегію та на суддівські колегії з видів спорту, які затверджуються:

на першому етапі - профільними з питань розвитку фізичної культури та спорту структурними підрозділами районних державних адміністрацій, виконавчими органами міських рад, у тому числі міських рад об’єднаних територіальних громад, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій;

на другому етапі - профільними з питань розвитку фізичної культури та спорту структурними підрозділами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також територіальними організаціями громадської організації «Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак»;

на третьому етапі - громадською організацією «Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак».

IV. Учасники Всеукраїнської спартакіади

1. Змагання першого та другого етапів Всеукраїнської спартакіади проводяться з видів спорту, передбачених розділом V цього Положення, а також з інших видів спорту, що розвиваються в організаціях, які мають для їх розвитку відповідні умови.

Види спорту, кількісний склад учасників, визначення переможців першого та другого етапів проводяться згідно з положеннями про проведення (певного етапу) Всеукраїнської спартакіади на місцях, які затверджуються:

на першому етапі - районними державними адміністраціями та міськими радами, у тому числі міськими радами об’єднаних територіальних громад, а також районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями;

на другому етапі - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями.

У змаганнях беруть участь державні службовці місцевих державних адміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, на яких поширюється дія Закону України «Про державну службу», посадові особи місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», працівники патронатних служб державних органів, посади яких передбачені штатним розписом та які працюють за трудовим договором на платній основі.

2. До змагань третього етапу допускаються збірні команди, сформовані з державних службовців органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників патронатних служб державних органів, які отримали допуск лікаря шляхом проведення медичного огляду та мають страховий поліс, що діє на термін проведення змагання (далі - учасники).

3. Усі учасники беруть участь у змаганнях у спортивній формі.

Склад збірної команди - 24 особи, з них: 22 учасники, 1 представник команди, 1 керівник делегації.

Кожному учаснику команди дозволяється брати участь тільки в одному виді спорту.

4. У разі нещасних випадків, хвороби, травмування учасника команди під час змагань (підтверджених старшим лікарем змагань) дозволяється його заміна у змаганнях з видів спорту програми Всеукраїнської спартакіади (футзал, волейбол) іншим учасником зі складу збірної команди у межах затвердженого розкладу проведення змагань.

V. Програма Всеукраїнської спартакіади

До Програми Всеукраїнської спартакіади на всіх етапах включено змагання з таких видів спорту:

футзал:

змагання командні;

склад команди - 8 осіб;

час гри - два тайми по 12 хв загального часу;

систему проведення змагань визначає суддівська колегія з виду спорту залежно від кількості заявлених команд;

змагання проводяться з урахуванням правил спортивних змагань з цього виду спорту;

волейбол:

змагання командні;

склад команди - 8 осіб незалежно від статі;

зустрічі проводяться з трьох партій;

систему проведення змагань визначає суддівська колегія з виду спорту залежно від кількості заявлених команд;

змагання проводяться з урахуванням правил спортивних змагань з цього виду спорту;

теніс настільний:

змагання особисто-командні в одиночних розрядах;

склад команди - 2 особи (чоловік та жінка);

систему проведення змагань визначає суддівська колегія з виду спорту залежно від кількості заявлених команд;

особисті змагання серед чоловіків та жінок проводяться окремо;

змагання проводяться з урахуванням правил спортивних змагань з цього виду спорту;

шахи:

змагання особисто-командні;

проводяться окремо серед чоловіків та жінок;

склад команди - 2 особи (чоловік та жінка);

змагання проводяться за швейцарською системою з урахуванням правил спортивних змагань з цього виду спорту;

шашки:

змагання особисто-командні;

проводяться окремо серед чоловіків та жінок;

склад команди - 2 особи (чоловік та жінка);

змагання проводяться за швейцарською системою з урахуванням правил спортивних змагань з цього виду спорту.

VI. Безпека та підготовка місць проведення Всеукраїнської спартакіади

Підготовка спортивних споруд для проведення Всеукраїнської спартакіади здійснюється відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 (зі змінами).

VII. Умови визначення та нагородження переможців і призерів Всеукраїнської спартакіади

1. Переможці першого та другого етапів змагань визначаються згідно з положеннями про проведення (певного етапу) Всеукраїнської спартакіади на місцях, що затверджуються відповідно до пункту 1 розділу IV цього Положення.

2. Переможці фінальних змагань Всеукраїнської спартакіади визначаються:

в особистій (командній) першості у кожному виді програми з виду спорту;

у командній першості у видах спорту;

у загальнокомандній першості серед регіональних збірних команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Особиста першість у кожному виді програми з виду спорту визначається згідно з чинними правилами спортивних змагань з відповідного виду спорту.

У таких видах спорту, як теніс настільний, шахи та шашки, учаснику за зайняте особисте місце нараховуються очки згідно з таблицею нарахування очок (додаток 1) (особисті змагання з видів спорту). У таких видах спорту, як волейбол та футзал, команді нараховуються очки згідно з таблицею нарахування очок (командні змагання з видів спорту).

Командна першість у таких видах спорту, як теніс настільний, шахи та шашки, визначається за найбільшою сумою очок, набраних учасниками команди у видах програм з видів спорту. Командна першість визначається за найбільшою сумою очок, які набрали учасники команди. Якщо однакову кількість очок отримали дві або більше команд, перевага надається команді з більшою кількістю 1, 2, 3 тощо особистих місць з видів програм з видів спорту.

Загальнокомандне місце визначається за найбільшою сумою очок, набраних командами з усіх видів спорту.

У разі однакової кількості очок у загальнокомандному заліку у двох або більше команд перевага надається командам, що мають більше 1, 2, 3 тощо місць у командному заліку. Якщо такі показники однакові, перевага надається командам, що мають більше 1, 2, 3 тощо особистих місць з видів програм з видів спорту.

3. Учасники, які посіли 1, 2, 3 місця в особистій першості у кожному з видів спорту, є переможцями і нагороджуються медалями, дипломами, кубками, а також цінними подарунками Професійної спілки працівників державних установ України.

Команди, які посіли 1, 2, 3 місця у командному і загальнокомандному заліках, нагороджуються дипломами та кубками.

VIII. Умови фінансування Всеукраїнської спартакіади

1. Витрати на підготовку та проведення змагань першого та другого етапів Всеукраїнської спартакіади здійснюються за рахунок:

1) місцевих державних адміністрацій (районних та обласних), міських рад, у тому числі міських рад об’єднаних територіальних громад;

2) районних, міських та обласних організацій Професійної спілки працівників державних установ;

3) інших джерел, не заборонених законодавством.

2. Витрати на підготовку та проведення третього етапу (фінальних змагань) здійснюються за рахунок:

1) громадської організації «Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак» - харчування місцевих суддів та медичного персоналу; проїзд, добові в дорозі, проживання та харчування суддів з інших міст, членів мандатної комісії, членів організаційного комітету; нагородження медалями, дипломами, кубками переможців в особистому, командному та загальнокомандному заліках; придбання канцелярських товарів; послуги (оренда) спортивних споруд; оренда приміщень та обладнання; оформлення місць змагань, поліграфічні послуги, медичне забезпечення, оплата інших послуг, необхідних для проведення третього етапу (фінальних змагань);

2) професійної спілки працівників державних установ України - придбання пам’ятних призів для нагородження переможців змагань та кращих учасників з видів спорту;

3) інших джерел, не заборонених законодавством.

3. За рахунок місцевих (районних та обласних) державних адміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування, що відряджають учасників для участі у Всеукраїнській спартакіаді, оплачуються їх проїзд в обидва кінці, добові в дорозі, проживання і харчування під час змагань.

IХ. Строки та порядок подання заявок на участь у Всеукраїнській спартакіаді

1. Строки та порядок подання заявок на участь у Всеукраїнській спартакіаді першого та другого етапів визначаються положеннями про проведення (певного етапу) Всеукраїнської спартакіади на місцях, що затверджуються відповідно до пункту 1 розділу IV цього Положення.

2. Для участі у третьому етапі Всеукраїнської спартакіади подаються:

1) попередня заявка (додаток 2) із зазначеною кількістю учасників та видів спорту за підписом Голови або заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - до громадської організації «Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак» у паперовому та електронному вигляді до 10 серпня (01103, м. Київ, вул. Чеська, 9, e-mail: spartak_crada_kiev@ukr.net);

2) поіменна заявка (додаток 3) в електронному вигляді за 10 днів до початку змагань - до громадської організації «Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак» (01103, м. Київ, вул. Чеська, 9, e-mail: spartak_crada_kiev@ukr.net);

3) у день приїзду команди на змагання до мандатної комісії подаються:

наказ (розпорядження) про відрядження з даними, що ідентифікують кожного учасника, представника команди та керівника делегації (прізвище, ім’я, по батькові);

поіменна заявка на участь у Всеукраїнській спартакіаді - у двох примірниках за підписом голови (заступника голови) державної адміністрації, представника команди та лікаря, підпис якого має бути затверджено медичною установою;

акредитаційна картка (додаток 4) на кожного учасника;

технічна заявка (додаток 5) на кожний вид спорту;

пред’являються:

паспорт громадянина України, службове посвідчення та довідка з місця роботи на кожного учасника з інформацією, що учасник є державним службовцем відповідно до Закону України «Про державну службу», або посадовою особою місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», або працівником патронатної служби державного органу, посада якого передбачена штатним розписом та який працює за трудовим договором на платній основі, із зазначенням дати і номера розпорядження (наказу) про призначення на посаду за підписом керівника відповідної служби управління персоналом відповідного органу державної влади або місцевого самоврядування;

страховий поліс на кожного учасника.

3. Під час прийому документів мандатна комісія може проводити співбесіду з кожним учасником змагань.

4. Дата і час роботи мандатної комісії визначаються Планом заходів з підготовки та проведення Всеукраїнської спартакіади, який затверджує організаційний комітет.

5. У виняткових випадках у разі здійснення заміни учасників збірної команди у день приїзду команди на змагання до мандатної комісії подаються заявка на заміну (додаток 6) та інші підтвердні документи, визначені підпунктом 3 пункту 2 цього розділу.

Х. Оскарження результатів Всеукраїнської спартакіади

1. Результати кожного змагання Всеукраїнської спартакіади можуть бути оскаржені представником команди після закінчення змагань усним попередженням судді, який обслуговував змагання, та не пізніше ніж через 30 хвилин після закінчення змагань у письмовій формі до суддівської колегії змагань з цього виду спорту.

2. Оскарження умов участі у Всеукраїнській спартакіаді розглядає мандатна комісія.

3. Оскарження спортивних результатів розглядають головний суддя змагань та головна суддівська колегія.

4. У разі виявлення під час проведення змагань учасника, який не відповідає вимогам пункту 2 розділу IV цього Положення, результат гри за його участю скасовується і команді (йому) зараховується технічна поразка.

5. Несвоєчасно подані протести мандатна комісія та суддівська колегія третього етапу Всеукраїнської спартакіади не розглядають.

Директор департаменту

фізичної культури

та неолімпійських видів спорту

М. Бідний


Додаток 1

до Положення про Всеукраїнську

спартакіаду серед регіональних

збірних команд державних

службовців та посадових осіб

місцевого самоврядування

(пункт 2 розділу VII)

ТАБЛИЦЯ НАРАХУВАННЯ ОЧОК

Особисті змагання з видів спорту (теніс настільний, шахи, шашки)

Командні змагання з видів спорту (волейбол, футзал)

У видах спорту нарахування очок кожному учаснику

У командних ігрових видах спорту нарахування очок команді

місце

очки

місце

очки

1

30

1

120

2

28

2

110

3

26

3

100

4

24

4

90

5

23

5

85

6

22

6

80

7

21

7

75

8

20

8

70

9

19

9

65

10

18

10

60

11

17

11

57

12

16

12

54

13

15

13

51

14

14

14

48

15

13

15

45

16

12

16

42

17

11

17

39

18

10

18

36

19

9

19

33

20

8

20

30

21

7

21

27

22

6

22

24

23

5

23

21

24

4

24

18

25

3

25

15

26

2

26

12

27

1

27

10


Додаток 2

до Положення про Всеукраїнську

спартакіаду серед регіональних

збірних команд державних

службовців та посадових осіб

місцевого самоврядування

(підпункт 1 пункту 2 розділу IX)

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА*

на участь у третьому етапі Всеукраїнської спартакіади серед регіональних збірних команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

___________________________________________________________________

(назва збірної команди)

№ з/п

Вид спорту

Кількість учасників

Судді

Кількість тренерів, представників

усього

з них:

кількість

вид спорту

чоловіків

жінок

1

Волейбол

2

Футзал

3

Теніс настільний

4

Шахи

5

Шашки

Усього

Голова (заступник Голови)  адміністрації

_______________

(підпис)

___________________________

(прізвище, ініціали)

М.П.

__________

* Оформлюється на офіційному бланку.


Додаток 3

до Положення про Всеукраїнську

спартакіаду серед регіональних

збірних команд державних

службовців та посадових осіб

місцевого самоврядування

(підпункт 2 пункту 2 розділу IX)

ПОІМЕННА ЗАЯВКА

на участь у третьому етапі Всеукраїнської спартакіади серед регіональних збірних команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Додаток 4

до Положення про Всеукраїнську

спартакіаду серед регіональних

збірних команд державних

службовців та посадових осіб

місцевого самоврядування

(підпункт 3 пункту 2 розділу IX)

АКРЕДИТАЦІЙНА КАРТКА


Додаток 5

до Положення про Всеукраїнську

спартакіаду серед регіональних

збірних команд державних

службовців та посадових осіб

місцевого самоврядування

(підпункт 3 пункту 2 розділу IX)

ТЕХНІЧНА ЗАЯВКА

Команда ____________________________________

Тренер команди _________________________________________

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Вид спорту

1

2

3

4

5

6

7

8

Представник команди

_____________

(підпис)

________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 6

до Положення про Всеукраїнську

спартакіаду серед регіональних

збірних команд державних

службовців та посадових осіб

місцевого самоврядування

(пункт 5 розділу IX)

ЗАЯВКА НА ЗАМІНУ

для участі у третьому етапі Всеукраїнської спартакіади серед регіональних збірних команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування


Документи та файли

Сигнальний документ — f488609n163.doc
Сигнальний документ — f488609n164.doc
Сигнальний документ — f488609n165.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.10.2019 — 2019 р., № 75, стор. 21, стаття 2607, код акта 96132/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -