Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 06.04.2016 № 139 "Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань ". Генеральна прокуратура України. 2016

Документ актуальний на 06.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.04.2016  № 139

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 травня 2016 р.

за № 680/28810

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Офісу Генерального прокурора № 298 від 30.06.2020}

Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної прокуратури

№ 147 від 22.05.2017

№ 16 від 31.01.2019}

На виконання частини другої статті 214 та пункту 22 розділу ХІ «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України, з метою забезпечення реєстрації кримінальних правопорушень (проваджень) та обліку прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, що їх вчинили, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, що додається.

2. Управлінню організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов’язків

Генерального прокурора

України

Ю.

Севрук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

В.о. Міністра фінансів України

Заступник Голови

Служби безпеки України

Директор Національного

антикорупційного бюро України

Заступник Голови Національної поліції України -

начальник Головного слідчого управління

полковник поліції

А.Б. Аваков

О. Маркарова

С. Базюк

А. Ситник

О.Ф. Вакуленко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

06.04.2016  № 139

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 травня 2016 р.

за № 680/28810

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань

І. Основні засади ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань

1. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – Реєстр), а також надання відомостей з нього.

2. Реєстр – створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюються збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, зазначених у пункті 1 глави 2 цього розділу, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до Реєстру, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та законодавства, яким врегульовано питання захисту персональних даних та доступу до інформації з обмеженим доступом.

3. Реєстр утворений та ведеться відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) з метою забезпечення:

реєстрації кримінальних правопорушень (проваджень) та обліку прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, які їх учинили, та результатів судового провадження;

оперативного контролю за додержанням законів під час проведення досудового розслідування;

аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі;

інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів.

4. Держателем Реєстру є Генеральна прокуратура України (далі – Держатель).

5. Держатель здійснює:

розробку засобів організаційного, методологічного та програмно-технічного ведення Реєстру;

виконання функцій адміністратора електронної бази даних (технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, адміністрування та моніторинг використання системи, зберігання та захист даних Реєстру, контроль права доступу тощо);

організацію взаємодії з іншими державними інформаційними системами, реєстрами та базами даних;

{Абзац четвертий пункту 5 глави 1 розділу I в редакції Наказу Генерального прокуратура № 16 від 31.01.2019}

розробку та удосконалення нормативних документів щодо створення, ведення та користування даними Реєстру.

6. Виконання функцій адміністратора Реєстру також покладається на регіональні прокуратури (за винятком військових), якими забезпечуються адміністрування та моніторинг використання системи, надання (обмеження) реєстраторам доступу до Реєстру у визначених цим Положенням випадках, перевірка дотримання дисципліни та системи безпеки, проведення навчання щодо наповнення та користування Реєстром, а також виконання інших функцій, передбачених цим Положенням.

7. Користувачі і реєстратори військових прокуратур регіонів, підпорядкованих їм прокуратур гарнізонів та інших військових прокуратур (на правах місцевих) отримують носії з електронним ключем доступу у регіональних прокуратурах за місцем розташування цих прокуратур.

8. Реєстраторами Реєстру (далі – Реєстратор) є:

прокурори, у тому числі керівники прокуратур;

керівники органів досудового розслідування;

слідчі органів прокуратури, поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та органів Державного бюро розслідувань; детективи підрозділів детективів та внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України (далі – Національне бюро), уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

{Абзац червертий пункту 8 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної прокуратури № 147 від 22.05.2017, № 16 від 31.01.2019}

9. Користувачами Реєстру (далі – Користувач) є:

керівники прокуратур та органів досудового розслідування;

прокурори;

слідчі органів поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та Державного бюро розслідувань, детективи Національного бюро;

{Абзац червертий пункту 9 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної прокуратури № 147 від 22.05.2017, № 16 від 31.01.2019}

інші уповноважені особи органів прокуратури та досудового розслідування, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків (оперативних, оперативно-облікових, дактилоскопічних тощо) відповідно до чинного законодавства.

10. Відомості про Реєстратора та Користувача заносяться до довідника організаційної структури Реєстру окремо щодо кожного органу досудового розслідування та прокуратури.

11. Кадрові підрозділи органів прокуратури, поліції, Служби безпеки України, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, Національного бюро, Державного бюро розслідувань у день підписання наказу про призначення чи звільнення керівника прокуратури, прокурора, керівника органу досудового розслідування та слідчого, детективів підрозділів детективів та внутрішнього контролю Національного бюро письмово повідомляють про це осіб, відповідальних за ведення довідників зазначених відомств, для внесення до них змін про Реєстратора та Користувача.

{Пункт 11 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної прокуратури № 147 від 22.05.2017, № 16 від 31.01.2019}

2. Порядок внесення відомостей до Реєстру

1. До Реєстру вносяться відомості про:

час та дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;

інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела;

попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудового розслідування або за місцем проведення досудового розслідування (частина п’ята статті 36, частина сьома статті 214, статті 216, 218 КПК України);

прізвище, ім’я, по батькові керівника прокуратури, органу досудового розслідування, слідчого, прокурора, який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслідування чи процесуальне керівництво;

{Абзац восьмий пункту 1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 147 від 22.05.2017}

дату затримання (звільнення) особи;

{Абзац дев’ятий пункту 1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

обрання, зміну та скасування запобіжного заходу (статті 176–178, 200, 202, 492, 493, 508 КПК України);

час та дату повідомлення про підозру, зміну, скасування повідомлення про підозру, особу, яку повідомлено про підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність (частина четверта статті 278, стаття 279, частина друга статті 307 КПК України);

{Абзац одинадцятий пункту 1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

час та дату складання повідомлення про підозру, особу, стосовно якої складено повідомлення про підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність у разі неможливості повідомлення такій особі про підозру з об’єктивних причин (стаття 277 КПК України);

юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру (частина восьма статті 214 КПК України);

дату та підставу здійснення (скасування) спеціального досудового розслідування (частина шоста статті 297-4 КПК України);

зупинення та відновлення досудового розслідування (частина четверта статті 280, частина друга статті 281, частина третя статті 282 КПК України);

оголошення розшуку підозрюваного (стаття 281 КПК України);

об’єднання та виділення матеріалів досудових розслідувань (стаття 217 КПК України);

продовження строків тримання під вартою та досудового розслідування (статті 197, 199, 219, 294 КПК України);

встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми пред’явлених позовів у кримінальному провадженні, вартість арештованого майна;

закінчення досудового розслідування (частина третя статті 283 КПК України);

інші відомості, передбачені в електронних картках.

{Абзац двадцять перший пункту 1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

2. Результати судового провадження інтегруються з автоматизованої системи документообігу суду.

3. Внесення відомостей здійснюється шляхом фіксації Реєстратором інформації в Реєстрі та вибору даних у довідниках для заповнення електронних карток про:

кримінальне правопорушення, що містить реквізити, передбачені у додатку 1 до цього Положення;

наслідки досудового розслідування кримінального правопорушення, що містить реквізити, передбачені у додатку 2 до цього Положення;

заподіяні збитки, результати їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності, що містить реквізити, передбачені у додатку 3 до цього Положення;

особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у його вчиненні, що містить реквізити, передбачені у додатку 4 до цього Положення;

рух кримінального провадження, що містить реквізити, передбачені у додатку 5 до цього Положення.

{Пункт 3 глави 2 розділу I в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

4. Установлений перелік реквізитів електронних карток, довідників є єдиним для Реєстраторів усіх правоохоронних органів. Унесення змін та доповнень до них здійснює Держатель Реєстру.

{Пункт 4 глави 2 розділу I в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

5. Облік кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, проводиться за територіальним принципом їх вчинення (юрисдикцією місця вчинення кримінального правопорушення) або за визначенням прокурора відповідного рівня згідно з вимогами статті 218 КПК України.

6. Обмін інформацією, що міститься у Реєстрі та інших державних інформаційних системах, реєстрах та базах даних, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

{Пункт 6 глави 2 розділу I в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

{Пункт 7 глави 2 розділу I виключено на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

3. Строки внесення відомостей до Реєстру

1. Унесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням строків, визначених КПК України та цим Положенням, а саме про:

заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення – у термін, визначений частиною першою статті 214 КПК України;

призначення слідчого, процесуального керівника, прийняття до провадження – невідкладно;

юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, – невідкладно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447, частинами першою, другою статті 368-3, частинами першою, другою статті 368-4 Кримінального кодексу України (далі – КК України), або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258–258-5 КК України;

дату складання (скасування) повідомлення про підозру, дату і час вручення повідомлення про підозру, зміну раніше повідомленої підозри – невідкладно;

{Абзац п’ятий пункту 1 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

передачу матеріалів та відомостей (частина п’ята статті 36, частина сьома статті 214, стаття 216, частина четверта статті 218 КПК України), зупинення та відновлення досудового розслідування (частина четверта статті 280, частина друга статті 281, частина третя статті 282 КПК України), об’єднання, виділення матеріалів досудового розслідування (стаття 217 КПК України), закінчення досудового розслідування (частина третя статті 283 КПК України) – протягом 24 годин з моменту прийняття процесуальних рішень;

продовження строків досудового розслідування прокурором (статті 219, 295, пункт 1 частини третьої статті 294 КПК України) - протягом 24 годин з моменту задоволення прокурором клопотання з цих питань;

{Абзац сьомий пункту 1 глави 3 розділу I в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

продовження строків досудового розслідування слідчим суддею (статті 219, 295-1, пункти 2, 3 частини третьої статті 294 КПК України) - протягом 24 годин з моменту постановлення ухвали про задоволення слідчим суддею клопотання з цих питань;

{Пункт 1 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

оголошення розшуку (стаття 281 КПК України) – протягом 24 годин з моменту винесення прокурором або слідчим відповідної постанови;

вжиті заходи забезпечення кримінального провадження (стаття 131 КПК України), відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні (стаття 290 КПК України) – протягом 24 годин з моменту вчинення процесуальної дії;

повернення судом кримінального провадження, обвинувального акта, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, клопотання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру у порядку частини третьої статті 314, частини четвертої статті 288, частини другої статті 407 КПК України – упродовж 24 годин з моменту надходження із суду матеріалів до прокурора;

інші відомості, передбачені в електронних картках, – упродовж 24 годин з моменту прийняття процесуального рішення.

{Абзац дванадцятий пункту 1 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Генерального прокуратура № 16 від 31.01.2019}

4. Надання відомостей з Реєстру

1. Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу в порядку, встановленому КПК України, за формою, наведеною у додатку 6 до цього Положення.

2. Витяг з Реєстру - згенерований програмними засобами ведення Реєстру документ, який засвідчує факт реєстрації в Реєстрі відомостей про кримінальне правопорушення, отриманих за визначеними у пункті 3 цієї глави параметрами, які є актуальними на момент його формування.

{Пункт 2 глави 4 розділу I в редації Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

3. До витягу з Реєстру включається інформація про:

номер та дату реєстрації кримінального провадження (виділення матеріалів досудового розслідування);

{Абзац другий пункту 3 глави 4 розділу I в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

дату надходження заяви, повідомлення та дату і час внесення відомостей про заяву, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Реєстру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, наслідок розслідування кримінального правопорушення;

прізвище, ім’я, по батькові потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР));

короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

прізвище, ім’я, по батькові та дату народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї;

найменування, код ЄДР, юридичну адресу, розрахунковий рахунок, місце та дату державної реєстрації юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, а також анкетні дані її представника;

орган досудового розслідування;

прізвище, ім’я, по батькові слідчого (слідчих) органів досудового розслідування, працівника (працівників) підрозділів детективів та внутрішнього контролю Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування, та прокурора (прокурорів), який (які) здійснює(ють) процесуальне керівництво.

4. Реєстратори самостійно формують (отримують) витяг з Реєстру у межах унесеної інформації та посвідчують його своїм підписом.

5. Надання витягу з Реєстру на всіх стадіях кримінального провадження, а також копії інформації, яка міститься у Реєстрі, у конкретному кримінальному провадженні до закінчення досудового розслідування здійснюється Реєстраторами, уповноваженими на здійснення досудового розслідування та нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у ньому.

{Главу 4 розділу I доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

6. Держатель надає відомості з Реєстру з додержанням вимог КПК України та Закону України «Про захист персональних даних».

7. Перевірка наявності вже розпочатих досудових розслідувань здійснюється за однією ознакою або сукупністю відомостей про кримінальні правопорушення, внесені до Реєстру всіма Реєстраторами, а саме про:

дату вчинення кримінального правопорушення;

територію вчинення правопорушення;

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;

найменування юридичної особи;

інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

прізвище, ім’я, по батькові та дату народження особи, яку повідомлено про підозру.

8. Доступ до внесених у Реєстр відомостей щодо захоплення заручників, кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, а також пов’язаних з прийняттям пропозиції, обіцянки одержання або одержанням неправомірної вигоди, незаконним зайняттям гральним бізнесом, створенням або утриманням місць розпусти, звідництвом, сутенерством або втягненням особи в зайняття проституцією, збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, відкривається з моменту оголошення підозри особі або прийняття рішення про закриття провадження без оголошення підозри особі.

Винятком з цього правила є Генеральний прокурор України, слідчий та прокурор, які здійснюють процесуальне керівництво, керівник слідчого підрозділу та керівник прокуратури, які відповідно проводять досудове розслідування та здійснюють контроль і нагляд у цьому кримінальному провадженні.

ІІ. Порядок формування та ведення Реєстру

1. Порядок внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Реєстру

1. Формування Реєстру розпочинається з моменту внесення до нього Реєстратором відповідних відомостей про кримінальне правопорушення, зазначених у заяві чи повідомленні про його вчинення або виявлених ним самостійно з будь-якого джерела. Усні заяви заносяться слідчим або прокурором до протоколу, який підписується заявником.

2. Відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела, повинні відповідати вимогам пункту 4 частини п’ятої статті 214 КПК України, зокрема мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

3. У разі виявлення ознак правопорушення на морському, річковому судні чи військовому кораблі, а також миротворчим контингентом та персоналом, що перебуває за межами України, під час виконання міжнародних миротворчих місій поза межами України досудове розслідування розпочинається негайно, відомості про правопорушення вносяться до Реєстру при першій можливості (частина третя статті 214 КПК України).

4. Облік кримінальних правопорушень при настанні надзвичайних і невідворотних обставин (непереборної сили) на території проведення антитерористичної операції забезпечується шляхом передачі відомостей про заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення засобами факсимільного, електронного або телефонного зв’язку до військової прокуратури регіону, підпорядкованої їй прокуратури гарнізону або іншої військової прокуратури (на правах місцевої). Військова прокуратура регіону (або підпорядкована їй прокуратура) організовує внесення відомостей до Реєстру з дотриманням порядку та строків, визначених статтею 214 КПК України.

2. Облік кримінальних правопорушень

1. Облік кримінальних правопорушень за заявами, повідомленнями, які надійшли прокурору або органу досудового розслідування, або виявленими з інших джерел обставинами, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, здійснюється Реєстратором за дорученням керівника прокуратури або органу досудового розслідування шляхом внесення до Реєстру відомостей, визначених частиною п’ятою статті 214 КПК України.

2. Керівник прокуратури, органу досудового розслідування після перевірки внесених до Реєстру відомостей реєструє кримінальне провадження. У Реєстрі автоматично фіксується дата обліку інформації та присвоюється номер кримінального провадження. Факт реєстрації кримінального правопорушення (провадження) настає з моменту підтвердження керівником прокуратури або органу досудового розслідування таких відомостей.

3. Номер кримінального провадження складається з таких реквізитів: код органу, який розпочав досудове розслідування, рік, код відомства та територіального органу, номер кримінального провадження. Реквізити номера кримінального провадження зберігаються на всіх стадіях досудового розслідування.

4. Код регіону, району, на території яких учинено кримінальне правопорушення, слідчий або прокурор після внесення відомостей до Реєстру про кримінальне правопорушення визначає згідно із довідником регіонів. Кодування регіонів, районів єдині для всіх органів досудового розслідування.

5. Облік у Реєстрі відомостей за фактами смерті людей здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

{Пункт 5 глави 2 розділу II в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 147 від 22.05.2017}

6. При цьому одночасно з визначенням правової кваліфікації за статтями 115–118 КК України (в редакції 2001 року), статтями 94–98 КК України (в редакції 1960 року) підлягають внесенню до Реєстру додаткові відмітки щодо розмежування очевидних вбивств (у тому числі у ході бойових дій), фактів природної смерті, самогубств, зникнення безвісти, нещасних випадків.

7. До Реєстру підлягають внесенню відомості, які характеризують кримінальне правопорушення. Факт внесення цих відомостей відображається у Реєстрі та вони є доступними прокурору відповідного рівня для перегляду з дотриманням правил доступу, визначених розділом ІІІ цього Положення.

8. Відомості про декілька вчинених кримінальних правопорушень, зазначених в одній заяві, повідомленні або виявлених безпосередньо прокурором, слідчим чи працівником іншого підрозділу, незалежно від часу їх учинення, наявності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, вносяться до Реєстру за кожним правопорушенням окремо.

9. На виявлене під час досудового розслідування кримінальне правопорушення в рамках одного кримінального провадження слідчий за Довідником 1 «Перелік інших джерел, з яких виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення» (додаток 7) вносить до Реєстру інформацію про джерело, з якого виявлено кримінальне правопорушення, та відомості про кримінальне правопорушення. Кримінальному провадженню за цим правопорушенням присвоюється новий номер.

10. При встановленні факту здійснення досудового розслідування стосовно аналогічних правопорушень (дублікатів), заяви і повідомлення про які надійшли з різних джерел, прокурор, керівник прокуратури об’єднує такі матеріали в одне провадження, після чого Реєстратор (слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, керівник органу прокуратури) за допомогою функції присвоює одному з них статус «дублікат».

11. Обліку підлягають кримінальні правопорушення, щодо яких кримінальні провадження надійшли в установленому законом порядку з органів досудового розслідування іноземних держав за місцем учинення кримінального правопорушення (стосовно громадян України), якщо відомості про це кримінальне правопорушення раніше не було внесено до Реєстру.

Облікованим кримінальним правопорушенням (провадженням) цієї категорії присвоюється реквізит «у кримінальному провадженні, що надійшло для проведення досудового розслідування з іноземних держав».

12. При виділенні з кримінального провадження матеріалів щодо окремої особи у випадку вчинення кримінального правопорушення групою осіб (усіма її членами) відомості про правопорушення у Реєстрі обліковуються у новоствореному кримінальному провадженні з присвоєнням нового номера. При цьому використовується реквізит «виділено».

13. При виділенні досудового розслідування стосовно особи, яка входила до злочинної групи, але кримінальне правопорушення вчинила самостійно, у першому кримінальному провадженні правопорушення, вчинені цією особою, виключаються і обліковуються із заповненням реквізитів "основна", або "кримінальні правопорушення, які на день набрання чинності КПК перебувають у провадженні", або "кримінальні правопорушення минулих років та щодо яких прийнято рішення" у новому кримінальному провадженні у загальному порядку за новим номером.

{Пункт 13 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 147 від 22.05.2017}

14. При внесенні до Реєстру відомостей про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (фабули), в обов’язковому порядку відображаються дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби та інші особливості вчинення кримінального правопорушення, розмір збитків, прізвище фізичної особи (осіб) або дані про юридичну особу (осіб), яка (які) є потерпілими, дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, інші необхідні відомості.

{Пункт 14 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

15. У разі якщо невідомі дата та час учинення кримінального правопорушення, зазначається дата реєстрації заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відомості, невідомі на час реєстрації кримінального правопорушення, вносяться до Реєстру після їх встановлення відповідно до порядку, визначеного главою 8 цього розділу.

{Пункт 15 глави 2 розділу II в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

16. При внесенні відомостей до Реєстру про попередження кримінального правопорушення працівником відповідного підрозділу правоохоронного органу необхідно враховувати, що попередженими вважаються кримінальні правопорушення, про підготовку яких було заздалегідь відомо із показань підозрюваних, затриманих, свідків, із заяв громадян, повідомлень посадових осіб підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації або особистих спостережень працівників цих органів, коли в результаті проведення ними оперативних та інших заходів осіб було затримано при готуванні до злочину чи замаху на вчинення правопорушення або поставлено в умови, що унеможливлювали доведення правопорушення до кінця.

17. Попередженими за ініціативою правоохоронних органів також уважаються кримінальні правопорушення, учинення яких не було допущено представниками громадськості за пропозиціями, проханнями та рекомендаціями працівників правоохоронних органів.

18. Не підлягають обліку в числі попереджених кримінальних правопорушень діяння, що не містять у собі ознак готування до злочину чи замаху на правопорушення, що зазначені у статтях 14, 15 КК України.

19. Внесення відомостей щодо кваліфікації кримінального правопорушення, пов’язаного з бюджетними коштами, проводиться з урахуванням даних, визначених Довідником 9 «Додаткові відмітки щодо кваліфікації правопорушень» (додаток 7).

До кримінальних правопорушень цієї категорії належать злочини, вчинені при складанні, розгляді, затвердженні й виконанні бюджетів Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Рахунковою палатою, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також при здійсненні ними контролю за виконанням бюджету, використанням на підприємствах, в установах та організаціях асигнувань, виділених їм з відповідного бюджету, тобто кримінальні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про бюджетну систему; привласненням, розтратою або заволодінням фінансовими ресурсами шляхом зловживання службовим становищем, шахрайства, де предметом посягання є бюджетні кошти; службовою діяльністю посадових осіб державних установ, які завдали істотної шкоди державним, громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, при виконанні чи невиконанні ними своїх службових обов’язків, де предметом посягання є бюджетні кошти.

{Абзац другий пункту 19 глави 2 розділу II в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

20. До Реєстру включаються відомості про кримінальні правопорушення, вчинені в громадських місцях.

До громадських місць належать місця, що використовуються громадянами для спільної роботи, відпочинку, пересування, проведення масових заходів та інших потреб (вулиці, площі, вокзали, аеропорти, магазини, кафе, бари, ресторани, музеї, клуби, пляжі в період їх роботи, а також громадський транспорт під час перебування в ньому громадян, ділянки лісу, поля під час проведення на їх території організованих масових зібрань), приміщення вокзалів, пасажирські (приміські) потяги, літаки, катери, пароплави, перони, платформи, пристані та інші місця під час очікування посадки та висадки пасажирів.

21. Не вважаються такими, що вчинені у громадських місцях, кримінальні правопорушення, що скоюються протягом тривалого часу (продовжувані кримінальні правопорушення), та кримінальні правопорушення, вчинені у приміщеннях, відведених для проживання (хоча б тимчасово), і тих, які виконують функції житла (власні домоволодіння, квартири, жилі кімнати будівель та приміщень готелів, гуртожитків, санаторіїв, пансіонатів, профілакторіїв, будинків відпочинку, кемпінгів), учинені в місцях загального користування за місцем проживання, на сходах, сходовій клітці, на горищах, у підвалах, ліфтах жилих будинків, учинені на території підприємств, установ та організацій (незалежно від обмеження до них доступу адміністрацією), крім випадків, коли особи, які знаходяться у вказаних місцях, своїми неправомірними діями порушують інтереси сторонніх осіб (наприклад особа, перебуваючи на балконі чи у вікні квартири, викрикує непристойні слова або своїми діями порушує спокій громадян).

22. Не вважаються громадськими місцями території залізничних станцій, морських і річкових портів, аеропортів, вантажних районів та дворів, контейнерних площадок, території підприємств, установ та організацій залізничного, морського, річкового та повітряного транспорту, які не пов’язані з обслуговуванням пасажирів та які мають обмежений доступ.

23. Із загальної кількості кримінальних правопорушень, учинених у громадських місцях, виділяються вуличні. Вулицею вважається відкрита частина території міста чи населеного пункту (крім приміщень та будівель), на якій перебувають громадяни, рухається транспорт і до якої є вільний доступ у будь-яку пору року та час доби. Також вулицею вважається проїжджа частина дороги, у тому числі автомагістралі, тротуари, площі, проспекти, бульвари, набережні, мости, шляхопроводи, естакади, проїзди, зупинки громадського транспорту, парки, сквери, провулки, завулки, двори, за винятком приватних домоволодінь, уключаючи зелені насадження та елементи благоустрою.

24. Крім того, до кримінальних правопорушень, що вчинені в умовах вулиці, належать:

крадіжки з ресторанів, кафе, закладів громадського харчування, магазинів, ларків, кіосків, транспортних засобів, інших об’єктів, якщо проникнення в них здійснено безпосередньо з вулиці;

незаконне заволодіння транспортним засобом, якщо він знаходився на вулиці, біля будинків, на стоянках, які не охороняються.

25. При визначенні кримінальних правопорушень, що вчинені на автомобільних дорогах, у тому числі на автомагістралях, у населених пунктах та за їх межами, потрібно керуватися визначеннями цих понять, що наведені у Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.

26. Кримінальні правопорушення (особи, які їх вчинили) за видами економічної діяльності визначаються та заносяться до Реєстру з використанням Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності» (далі – КВЕД), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року № 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» (із змінами). При цьому потрібно керуватися кодом КВЕД, який зазначено у графі «Клас» цього Класифікатора (наприклад код центрального банку «КВЕД-64.11» до Реєстру заноситься як «6411»).

{Пункт 26 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

27. Внесення відомостей до Реєстру про фізичних та юридичних осіб, які потерпіли від кримінальних правопорушень, відбувається на підставі заяви про вчинення щодо них кримінального правопорушення або залучення їх до провадження як потерпілих (стаття 55 КПК України). Виняток становлять випадки, коли потерпілу особу не встановлено, особа зникла безвісти, загинула від злочинних діянь, є неповнолітньою або визнана в установленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною.

28. Якщо особа, яка потерпіла від кримінального правопорушення, на початок досудового розслідування не була визнана потерпілою відповідно до статті 55 КПК України або під час досудового розслідування відбулися зміни щодо відомостей про осіб, які потерпіли від кримінальних правопорушень (склад потерпілих; особа, яка потерпіла від кримінального правопорушення, померла; установлено особу, яка була невідома; надійшла інша інформація про потерпілих осіб), до Реєстру вносяться відповідні зміни згідно з пунктом 1 глави 8 цього розділу.

3. Облік кримінальних проваджень

1. Облік відомостей про рух кримінальних проваджень під час досудового розслідування здійснюється шляхом внесення до Реєстру відомостей про:

{Абзац перший пункту 1 глави 3 розділу II в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

кримінальне правопорушення та номер кримінального провадження;

передачу кримінального провадження чи матеріалів за підслідністю (частина сьома статті 214, стаття 216 КПК України) або за місцем проведення досудового розслідування (стаття 218 КПК України);

об’єднання матеріалів досудових розслідувань (частина перша статті 217 КПК України), при цьому об’єднаному кримінальному провадженню присвоюється номер раніше розпочатого провадження;

виділення досудового розслідування в окреме провадження, якому присвоюється новий номер кримінального провадження;

прийняття кримінального провадження для проведення досудового розслідування;

закінчення досудового розслідування (стаття 283 КПК України);

зупинення досудового розслідування (стаття 280 КПК України);

продовження строку досудового розслідування (статті 219, 294 КПК України);

доручення прокурором здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, у тому числі слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу (частина п’ята статті 36 КПК України);

відновлення досудового розслідування;

відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні (стаття 290 КПК України);

повернення судом клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності прокурору в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 288 КПК України;

повернення судом кримінального провадження у порядку, передбаченому частиною третьою статті 289, пунктом 1 частини третьої статті 314, пунктом 2 частини другої статті 407 КПК України;

повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору в порядку, передбаченому пунктом 3 частини третьої статті 314 КПК України.

2. У разі продовження слідчим суддею строку досудового розслідування на підставі пунктів 2, 3 частини третьої статті 294, статті 295-1 КПК України, повернення матеріалів кримінального провадження судом на підставі частини четвертої статті 288, частини третьої статті 289, пункту 1 та пункту 3 частини третьої статті 314, статті 407 КПК України відомості до Реєстру вносить прокурор, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.

{Пункт 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

3. Кримінальні провадження, що надходять для проведення досудового розслідування з органів прокуратури до органу досудового розслідування або з органів досудового розслідування до іншого органу досудового розслідування, а також провадження, що надійшли з одного району (міста) в інший район (місто), удруге не обліковуються і закінчуються провадженням за номером первинної реєстрації.

При прийнятті рішення про передачу кримінального провадження за підслідністю відомості до Реєстру вносяться одночасно з направленням до органу досудового розслідування матеріалів кримінального провадження.

При отриманні кримінального провадження керівником органу досудового розслідування (прокуратури) інформація про призначення слідчого та процесуального керівника, а слідчим – про прийняття до провадження вноситься невідкладно.

Облік кримінальних проваджень стосовно громадян України, що надійшли для проведення досудового розслідування з компетентних органів іноземних держав, щодо кримінальних правопорушень, вчинених на їх території, проводиться за місцем розташування органу, якому доручено проведення їх розслідування.

Кримінальні провадження про правопорушення, вчинені іноземцями, знімаються з обліку при направленні органом досудового розслідування України до правоохоронного органу іноземної держави кримінального провадження для проведення досудового розслідування.

4. Облік наслідків досудового розслідування кримінальних правопорушень, результатів відшкодування матеріальних збитків та вилучення предметів злочинної діяльності

1. Реєстратори у межах повноважень, визначених КПК України, вносять до Реєстру відомості про наслідки досудового розслідування кримінальних правопорушень, об’єднаних у кримінальному провадженні.

2. Зазначені відомості є підставою для відображення у звітності даних про наслідки досудового розслідування кримінальних правопорушень у зв’язку з прийняттям рішення про закінчення досудового розслідування (стаття 283 КПК України), зупинення досудового розслідування (стаття 280 КПК України), а також про передачу матеріалів досудового розслідування за підслідністю (частина сьома статті 214, стаття 216 КПК України), за місцем проведення досудового розслідування (стаття 218 КПК України).

{Пункт 2 глави 4 розділу II в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

3. Слідчий, працівник підрозділу детективів та внутрішнього контролю Національного бюро на підставі матеріалів кримінального провадження вносить до Реєстру відомості з урахуванням вимог частини четвертої статті 284 КПК України. Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, включає до Реєстру результати досудового розслідування відповідно до вимог частини третьої статті 283 КПК України.

{Пункт 3 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

4. При внесенні відомостей до Реєстру про кримінальні правопорушення, вчинені у складі організованих груп та злочинних організацій, потрібно керуватися розділом VI КК України, Законом України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».

Додатково злочинні угруповання можуть характеризуватися за етнічним (національним) складом, наявністю міжрегіональних, транснаціональних та корумпованих зв'язків у злочинному середовищі.

До організованих груп та злочинних організацій з міжрегіональними зв’язками належать організовані групи та злочинні організації (далі – ОГ та ЗО), злочинна діяльність яких охоплює територію двох або більше регіонів України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь).

До організованих груп та злочинних організацій з транснаціональними зв’язками належать ОГ та ЗО за умови вчинення ними хоча б одного злочину, що має транснаціональний характер:

за кордоном або на території двох чи більше держав;

на території однієї держави, але істотна частина його підготовки, планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі;

на території однієї держави, але за участю організованої групи або злочинної організації, яка здійснює злочинну діяльність на території двох або більше держав;

на території однієї держави, але його істотні наслідки мають місце в іншій державі.

До організованих груп та злочинних організацій з корумпованими зв’язками належать ОГ та ЗО, учасники яких для підготовки, вчинення або приховування кримінальних правопорушень використовують зв’язки в правоохоронних та контролюючих органах, органах законодавчої, виконавчої, судової влади та місцевого самоврядування.

До організованих груп та злочинних організацій, сформованих на етнічній основі, належать ОГ та ЗО, учасники яких учиняли кримінальні правопорушення на території України та до складу яких входила більшість осіб – представників національних меншин.

5. Кримінальними правопорушеннями, вчиненими у стані алкогольного, наркотичного, психотропного або токсичного сп’яніння, уважати такі правопорушення, коли наявність такого стану у особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, затриманої безпосередньо на місці його вчинення або неподалік одразу після вчинення правопорушення та у встановлений строк підданої медичному огляду, підтверджується висновком закладу охорони здоров’я чи матеріалами розслідування кримінального провадження.

6. При визначенні та внесенні відомостей до Реєстру про кримінальні правопорушення, пов’язані з домашнім насильством, необхідно керуватися Кримінальним, Сімейним кодексами України, Житловим кодексом Української РСР та Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

{Пункт 6 глави 4 розділу II в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

7. При віднесенні кримінальних правопорушень до корупційних потрібно керуватися вимогами КК України, Законом України «Про запобігання корупції».

8. Відомості про заподіяні збитки, їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності вносяться до Реєстру одночасно з інформацією про наслідки досудового розслідування у разі:

звернення до суду з обвинувальним актом (пункт 3 частини другої статті 283 КПК України), клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (стаття 292 КПК України), клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності (статті 44-49 КК України);

закриття кримінального провадження у разі смерті підозрюваного, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого (пункт 1 частини другої статті 283, пункт 5 частини першої статті 284 КПК України).

Суми збитків, встановлених під час досудового розслідування, їх відшкодування, суми коштів і майна (у грошовому виразі), на які судом накладено арешт, вносяться до Реєстру у закінчених кримінальних провадженнях (крім замахів) у тисячах гривень. Якщо зазначені суми виражені в будь-якій іноземній валюті, їх відображають у перерахунку на гривні за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення кримінального правопорушення.

Розмір збитків має відповідати сумі, зазначеній в обвинувальному акті, клопотанні про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанні про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, постанові про закриття кримінального провадження.

Під час формування показника розміру відшкодованих збитків (у тисячах гривень) ураховуються наявні у кримінальному провадженні докази - заяви, розписки потерпілих, первинні фінансові документи (платіжні доручення, прибуткові касові ордери, чеки), інші докази, які підтверджують фактичне отримання потерпілим, цивільним позивачем (їх представниками) коштів (майна) як компенсації спричинених збитків та фактичну сплату сум заподіяних збитків.

До відшкодованих збитків також належать суми повернутої заробітної плати у закінчених кримінальних провадженнях.

Відомості про площу та вартість повернутих у ході досудового розслідування земельних ділянок обліковуються в Реєстрі, якщо факт припинення права власності або користування підтверджується відповідним документом уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Повернення земель за рішенням суду, ініційоване прокурором або іншими особами в порядку цивільного, господарського або адміністративного судочинства, до відшкодованих збитків не включається.

Сума відшкодування збитків у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, обчислюється з врахуванням норм глави 9 Податкового кодексу України.

Показник відшкодування збитків у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з ухиленням від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, визначається відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Під час формування показника розміру суми, на яку пред’явлено цивільний позов у кримінальних провадженнях, враховується сума, на яку в ході досудового розслідування пред’явлено цивільні позови цивільним позивачем, його представником або прокурором у порядку кримінального судочинства.

У разі залишення судом позову без розгляду або відмови в його розгляді у зв’язку із закриттям провадження на підставі акта амністії або з інших передбачених законом підстав та в подальшому пред’явлення цього позову в порядку цивільного судочинства суми позовних вимог у Реєстрі підлягають коригуванню шляхом виключення.

{Пункт 8 глави 4 розділу II в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

5. Облік осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та які підозрюються у їх вчиненні

1. Облік осіб, яких повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, здійснюється Реєстратором шляхом внесення відомостей до Реєстру після:

складання повідомлення про підозру (стаття 277 КПК України);

вручення (дата та час) повідомлення про підозру (стаття 278 КПК України).

2. Особа, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та стосовно якої прийнято рішення, передбачене пунктами 1-4, 6, 9-1 частини першої статті 284 КПК України, пунктом 1-1 частини другої статті 307 КПК України, виключається із загальної кількості облікованих осіб у кримінальному провадженні.

{Пункт 2 глави 5 розділу II в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

3. Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність вноситься до Реєстру з урахуванням усіх правопорушень, у вчиненні яких підозрюється особа.

4. Відомості про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, вносяться до Реєстру при:

зверненні до суду з обвинувальним актом (пункт 3 частини другої статті 283, стаття 291 КПК України), з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності (статті 44–49 КК України), з клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (стаття 292 КПК України);

закритті кримінального провадження у разі смерті підозрюваного, обвинуваченого, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого (пункт 1 частини другої статті 283, пункт 5 частини першої статті 284 КПК України);

закритті кримінального провадження щодо підозрюваного, якщо потерпілий, а у випадках, передбачених КПК України, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення (пункт 1 частини другої статті 283, пункт 7 частини першої статті 284 КПК України);

закритті кримінального провадження стосовно податкових зобов’язань особи, яка вчинила дії, передбачені статтею 212 КК України, коли досягнуто податковий компроміс відповідно до підрозділу 9-2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України (пункт 9 частини першої статті 284 КПК України).

5. При внесенні до Реєстру відомостей про особу, яка вчинила кримінальні правопорушення, керуються такими правилами:

відомості про вік правопорушника вносяться у повних роках (наприклад, якщо злочинцю на момент учинення кримінального правопорушення було 28 років 11 місяців 28 днів, до Реєстру вноситься запис «у віці 28 років»);

відомості про працездатних осіб (16 років і більше), які не працюють і не навчаються, вносяться до Реєстру у випадках, коли особа до моменту вчинення кримінального правопорушення ніде не навчалася або фактично ніде не працювала і незалежно від того, скільки часу пройшло з моменту залишення нею останнього місця роботи (звільнення) або навчання. У числі непрацюючих не вказуються пенсіонери, інваліди 1-2 груп, безробітні, вагітні жінки та особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною;

до осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, включаються всі особи, які раніше були засуджені або звільнялися від кримінальної відповідальності на підставі статей 44–49, 97 КК України. З цієї категорії виокремлюються особи, щодо яких згідно із законом судимість не знято і не погашено. Правові наслідки судимості визначаються статтею 88 КК України, рецидив – статтею 34 КК України;

відомості про рід заняття, службове становище особи, яка вчинила кримінальні правопорушення, заповнюються на момент учинення правопорушення;

інформація про осіб, які вчинили кримінальне правопорушення у складі ОГ та ЗО, вноситься до Реєстру з використанням положень пункту 4 глави 4 цього розділу;

відомості, визначені для внесення до Реєстру при закінченні досудового розслідування стосовно особи, враховуються у звітності після внесення прокурором результатів досудового розслідування відповідно до вимог частини третьої статті 283 КПК України.

6. Особливості обліку відомостей про кримінальні правопорушення минулих років і таких, які обліковуються в органах досудового розслідування, а також осіб у цих провадженнях

1. Відомості про кримінальні правопорушення за заявами і повідомленнями, що надійшли до органів дізнання, слідчих, прокурорів до набрання чинності КПК України, щодо яких не прийнято рішення про порушення кримінальної справи чи про відмову в порушенні кримінальної справи, вносяться органами досудового розслідування до Реєстру протягом десяти днів з моменту його впровадження.

2. Рішення щодо кримінальних правопорушень, які станом на 18 листопада 2012 року перебували в провадженні, вносяться слідчими до Реєстру після попереднього обліку кримінальних правопорушень та раніше прийнятих щодо них рішень. При внесенні цих відомостей до Реєстру використовується реквізит «кримінальні правопорушення, які на день набрання чинності КПК перебувають у провадженні».

3. Рішення щодо кримінальних правопорушень минулих років та щодо яких станом на 18 листопада 2012 року зупинено або закрито кримінальне провадження, вносяться до Реєстру у порядку, передбаченому пунктом 1 глави 6 цього розділу, після відновлення провадження у них або скасування постанови про закриття кримінального провадження. При внесенні цих відомостей до Реєстру використовується реквізит «кримінальні правопорушення минулих років та щодо яких прийнято рішення».

4. При внесенні інформації про кримінальні правопорушення минулих років, у яких встановлено особу правопорушника, одночасно відображаються відомості щодо його затримання, порушення кримінальної справи стосовно нього, пред’явлення обвинувачення за нормами КПК України (у редакції 1960 року), оголошення розшуку тощо.

5. Відомості про зареєстровані кримінальні правопорушення та прийняті до набрання чинності новим КПК України рішення щодо кримінальних правопорушень цієї категорії не включаються до статистичної звітності.

6. Облік судових рішень у кримінальних справах, надісланих до суду до 18 листопада 2012 року включно, здійснюється інформаційно-аналітичними підрозділами органів поліції за територіальним принципом на підставі інформації судів для використання при оперативно-довідковому обліку осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

7. Порядок розрахунку показників, пов’язаних з результатами розслідування і розкриття кримінальних правопорушень

1. Дані про розкриття кримінальних правопорушень визначаються за остаточними результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Розкритим вважається кримінальне правопорушення, за результатами досудового розслідування якого прийнято одне з таких рішень:

прокурором затверджено або складено обвинувальний акт та передано його до суду відповідно до статті 291 КПК України;

прокурором затверджено або складено клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та передано його до суду відповідно до статті 292 КПК України;

прокурором складено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності та направлено його до суду відповідно до статті 287 КПК України;

прокурором прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі пункту 5 частини першої статті 284 КПК України;

прокурором прийнято рішення про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного на підставі пунктів 7, 9 частини першої статті 284 КПК України.

До числа розкритих кримінальних правопорушень включаються ті, щодо яких у звітному періоді до Реєстру внесено відомості про остаточні результати досудового розслідування.

Результати досудового розслідування у кримінальних правопорушеннях, зареєстрованих до 01 січня 2013 року, до цієї кількості не включаються.

Починаючи з 01 січня 2014 року, формування даних про розкриті кримінальні правопорушення проводиться з урахуванням рішень, прийнятих у кримінальних провадженнях за правопорушеннями, зареєстрованими після 01 січня 2013 року.

Відсоток розкритих кримінальних правопорушень визначається співвідношенням числа розкритих кримінальних правопорушень, помноженого на 100, до суми числа розкритих і нерозкритих кримінальних правопорушень.

2. Нерозкритим є кримінальне правопорушення, провадження у якому вперше зупинено на підставі пунктів 2, 3 статті 280 КПК України (оголошено в розшук підозрюваного, виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва) у звітному періоді.

{Абзац перший пункту 2 глави 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 147 від 22.05.2017}

До числа нерозкритих включаються правопорушення, провадження у яких вперше зупинено в цьому звітному періоді незалежно від часу реєстрації даних про них у Реєстрі.

Крім того, до числа нерозкритих кримінальних правопорушень включаються ті, з моменту реєстрації яких пройшло більше двох місяців, але до Реєстру не внесено дані про оголошення підозри або продовження чи зупинення слідства через те, що оголошено в розшук підозрюваного, або через необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, а також кримінальні правопорушення, щодо яких з моменту оголошення підозри пройшло більше двох місяців, але до Реєстру не внесено відомості про прийняття рішення у кримінальному провадженні.

{Абзац третій пункту 2 глави 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 147 від 22.05.2017}

Відсоток кримінальних правопорушень, що залишились нерозкритими у звітному періоді, визначається співвідношенням числа нерозкритих кримінальних правопорушень, помноженого на 100, до суми числа розкритих і нерозкритих кримінальних правопорушень.

3. З метою контролю за процесом розкриття кримінальних правопорушень та вжиття відповідних заходів використовуються дані про кримінальні правопорушення, за якими особам оголошено підозру.

При цьому до числа розкритих (з підозрою) кримінальних правопорушень включаються ті, щодо яких у звітному періоді до Реєстру внесено відомості про фактичне оголошення підозри особі, яка вчинила це правопорушення.

Відсоток розкритих (з підозрою) кримінальних правопорушень визначається співвідношенням числа розкритих (з підозрою) кримінальних правопорушень, помноженого на 100, до суми числа розкритих (з підозрою) і нерозкритих кримінальних правопорушень.

Нерозкритими при цьому є кримінальні правопорушення, з моменту реєстрації яких пройшло більше двох місяців та щодо яких в Реєстрі відсутні дані про вручення особі письмового повідомлення про підозру, а також зупинені на підставі пунктів 2, 3 статті 280 КПК України (оголошення в розшук підозрюваного, виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва) після складання повідомлення про підозру, але без фактичного її оголошення.

{Абзац четвертий пункту 3 глави 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 147 від 22.05.2017}

До числа нерозкритих включаються правопорушення, провадження у яких вперше зупинені із вищезазначених підстав у цьому звітному періоді незалежно від часу внесення даних до Реєстру досудових розслідувань.

Відсоток кримінальних правопорушень, що залишились нерозкритими, визначається співвідношенням числа нерозкритих кримінальних правопорушень, помноженого на 100, до суми числа розкритих (з підозрою) і нерозкритих кримінальних правопорушень.

4. Разом із розкриттям кримінальних правопорушень у звітному періоді визначається результативність роботи органів досудового розслідування з розкриття кримінальних правопорушень минулих років.

Розкритими злочинами минулих років вважаються злочини, зареєстровані у минулі роки, а досудове розслідування у провадженнях щодо яких закінчено з підстав, передбачених абзацами третім – сьомим пункту 1 цієї глави.

Відсоток розкриття кримінальних правопорушень минулих років визначається співвідношенням числа розкритих кримінальних правопорушень минулих років, помноженого на 100, до суми числа розкритих і нерозкритих кримінальних правопорушень минулих років.

8. Редагування відомостей Реєстру

1. Редагування (зміна) зафіксованих у Реєстрі відомостей проводиться шляхом внесення Реєстратором оновлених даних до відповідного пункту електронного контуру картки.

2. Редагування проводиться Реєстраторами у разі необхідності внесення змін до форм «Правопорушення» та «Правопорушник» у провадженнях із статусом «у провадженні», «зупинено», «до суду», «закрито» та «повернуто судом». Виняток становить набір функцій руху кримінального провадження, використання яких доступне для проваджень/правопорушень з іншим статусом.

Внесення змін щодо встановлення/скасування ознаки ОГ і ЗО можливе також у провадженнях зі статусом «результат суду».

3. Редагування (зміна) відомостей у разі виявлення неточностей, технічних помилок або неповноти даних здійснюється Реєстратором у межах, визначених у розділі ІІІ цього Положення.

ІІІ. Доступ до відомостей, внесених до Реєстру

Право доступу до відомостей, внесених до Реєстру, мають:

Держатель – у повному обсязі з урахуванням повноважень, якими наділені прокурори та керівники підрозділів Генеральної прокуратури України;

Директор Національного бюро, перший заступник Директора Національного бюро, керівник Підрозділу детективів Національного бюро, керівник Управління внутрішнього контролю Національного бюро – у межах, визначених статтею 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»;

прокурори та керівники регіональних, місцевих та військових прокуратур – у межах кримінальних правопорушень, щодо яких слідчими прокуратури та слідчими піднаглядних їм органів проводиться досудове розслідування;

керівники органів прокуратури та досудового розслідування, слідчі органів прокуратури, поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, Державного бюро розслідувань, Національного бюро (за винятком посадових осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту) – у межах кримінальних правопорушень, щодо яких цими органами проводиться досудове розслідування та здійснюється контроль за додержанням вимог кримінального процесуального законодавства;

{Абзац п'ятий розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної прокуратури № 147 від 22.05.2017, № 16 від 31.01.2019}

Користувачі – у межах наданих адміністратором прав доступу для отримання інформації про розпочаті досудові розслідування та прийняті під час досудового розслідування рішення, забезпечення ведення спеціальних обліків, проведення аналізу результатів діяльності правоохоронних органів.

IV. Захист відомостей, внесених до Реєстру

1. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

2. Адміністратор за кожним фактом втрати або пошкодження Реєстратором електронного ключа доступу невідкладно вживає заходів до його блокування та повідомляє про це Держателя Реєстру.

3. Адміністратор негайно інформує відповідного керівника прокуратури та органу досудового розслідування про намагання Реєстратора отримати інформацію за межами наданого йому доступу.

V. Звітність

1. На підставі внесених реєстраторами відомостей про кримінальні правопорушення та результати досудового розслідування Адміністраторами Реєстру формується єдина звітність про кримінальні правопорушення, осіб, які їх учинили, та рух кримінальних проваджень.

2. Форма, періодичність подання звітності та правила її формування визначаються окремими нормативними актами за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

3. Коригування даних звітності допускається впродовж звітного періоду. У разі виявлення помилок минулих років коригування у звітах не проводиться, а допущені помилки відображаються у спеціальній доповідній записці, що додається до звіту.

4. До загальної кількості облікованих у звітності кримінальних правопорушень не включаються правопорушення, кримінальні провадження за якими закрито з таких підстав:

встановлено відсутність події кримінального правопорушення (пункт 1 частини першої статті 284 КПК України);

встановлено відсутність у діянні складу кримінального правопорушення (пункт 2 частини першої статті 284 КПК України);

набрав чинності закон, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою (пункт 4 частини першої статті 284 КПК України);

існує вирок за тим самим обвинуваченням, що набрав законної сили, або постановлено ухвалу суду про закриття кримінального провадження за тим самим обвинуваченням (пункт 6 частини першої статті 284 КПК України);

існує нескасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 частини першої статті 284 КПК України, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалося із дотриманням вимог щодо підслідності (пункт 9-1 частини першої статті 284 КПК України);

{Пункт 4 розділу V доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}

не приймаються до обрахунку кримінальні правопорушення, яким присвоєно статуси «дублікат» чи «виділено», а також з відміткою «у кримінальному провадженні, що надійшло для проведення досудового розслідування з іноземних держав».

VI. Контроль та нагляд

1. Прокурори, керівники органів досудового розслідування усіх рівнів забезпечують у відомствах контроль за своєчасним, повним та достовірним внесенням інформації до Реєстру у строки, визначені КПК України та цим Положенням.

2. Прокурори, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, перед внесенням до Реєстру відповідно до частини третьої статті 283 КПК України даних про результати досудового розслідування особисто перевіряють правильність та повноту відомостей про кримінальне правопорушення, осіб, які їх учинили, та рух кримінальних проваджень.

3. Керівники підрозділів організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України, підрозділів ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи прокуратур регіонального рівня забезпечують проведення систематичних перевірок об’єктивного внесення Реєстраторами до Реєстру відомостей про кримінальні правопорушення та результати їх розслідування з урахуванням вимог КПК України та цього Положення.

4. У разі встановлення фактів невідповідності внесеної до Реєстру інформації матеріалам кримінального провадження або її неповноти вживаються заходи щодо усунення виявлених порушень.

VII. Інше

1. Реєстратор є відповідальною особою за своєчасність, повноту та об’єктивність внесених до Реєстру відомостей згідно з чинним законодавством.

2. Реєстратори та Користувачі відповідають за порушення вимог цього Положення, втрату, пошкодження електронних ключів доступу та незаконне втручання в роботу Реєстру згідно з чинним законодавством.

Заступник Генерального

прокурора України

Р. Говда

Додаток 1

до Положення про порядок ведення

Єдиного реєстру досудових розслідувань

(пункт 3 глави 2 розділу І)

КАРТКА

про кримінальне правопорушення

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної прокуратури № 147 від 22.05.2017, № 16 від 31.01.2019}

Додаток 2

до Положення про порядок ведення

Єдиного реєстру досудових розслідувань

(пункт 3 глави 2 розділу І)

КАРТКА

про наслідки досудового розслідування кримінального правопорушення

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної прокуратури № 147 від 22.05.2017, № 16 від 31.01.2019}

Додаток 3

до Положення про порядок ведення

Єдиного реєстру досудових розслідувань

(пункт 3 глави 2 розділу І)

КАРТКА

про заподіяні збитки, результати їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної прокуратури № 147 від 22.05.2017, № 16 від 31.01.2019}


Додаток 4

до Положення про порядок ведення

Єдиного реєстру досудових розслідувань

(пункт 3 глави 2 розділу І)

КАРТКА

на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у його вчиненні

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної прокуратури № 147 від 22.05.2017, № 16 від 31.01.2019}

Додаток 5

до Положення про порядок ведення

Єдиного реєстру досудових розслідувань

(пункт 3 глави 2 розділу І)

КАРТКА

про рух кримінального провадження

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної прокуратури № 147 від 22.05.2017, № 16 від 31.01.2019}


Додаток 6

до Положення про порядок ведення

Єдиного реєстру досудових розслідувань

(пункт 1 глави 4 розділу І)

ВИТЯГ

З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

1

Номер кримінального провадження

2

Дата реєстрації провадження (виділення матеріалів досудового розслідування)

3

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення

4

Прізвище, ім’я, по батькові потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР))

5

Дата та час внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення

6

Правова кваліфікація кримінального правопорушення

7

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення

8

Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї

9

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Прізвище, ім’я, по батькові представника юридичної особи

10

Наслідок розслідування кримінального правопорушення

11

Орган досудового розслідування

12

Прізвище, ім’я, по батькові слідчого (слідчих), який (які) здійснює(ють) досудове розслідування

13

Прізвище, ім’я, по батькові прокурора (прокурорів), який (які) здійснює(ють) процесуальне керівництво

Підпис Реєстратора _______________________ Прізвище, ім’я, по батькові Реєстратора

Посада Реєстратора

Дата формування витягу

{Додаток 6 в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019}


Додаток 7

до Положення про порядок ведення

Єдиного реєстру досудових розслідувань

(пункти 9, 19 глави 2 розділу ІІ)

ДОВІДНИКИ

ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАРТОК ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ОСІБ, ЩО ЇХ ВЧИНИЛИ, РУХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

ДОВІДНИК 1

Перелік інших джерел, з яких виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення

1. Усна заява (повідомлення) про кримінальне правопорушення.

2. Повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових осіб.

3. Матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

4. Повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу, відповідно до частини другої статті 207 КПК України.

5. Повідомлення в засобах масової інформації.

6. Самостійне виявлення слідчим кримінального правопорушення, у тому числі під час досудового розслідування.

7. Дублікат заяви.

8. Інші.

9. Самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення за результатами перевірки у порядку нагляду.

10. У тому числі виявлення кримінального правопорушення прокурором під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів.

11. Самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення.

ДОВІДНИК 2

Перелік підрозділів, які попередили, виявили кримінальне правопорушення або ведуть досудове розслідування

Прокурор

60

Слідчі:

прокуратури

01

Національної поліції

02

у тому числі детективного підрозділу

109

у тому числі

з розслідування організованої злочинної діяльності*

03

з них

відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями*

47

СБУ

05

податкової міліції

06

Державного бюро розслідувань

40

Державної кримінально-виконавчої служби України

108*

Детектив підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України

96

Детектив підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України

97

Штатний працівник дізнання*

04

Працівники кримінальної поліції:

карного розшуку (КР)

07

підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків (БНОН)*

08

підрозділів протидії наркозлочинності

98

Державної служби з боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ)*

09

Департаменту захисту економіки (ДЗЕ)

99

кримінальної міліції у справах дітей (КМСД)*

10

підрозділів боротьби з організованою злочинністю (БОЗ)*

11

підрозділів стратегічних розслідувань

110

внутрішньої безпеки

12

кримінального пошуку*

13

кримінальної розвідки

100

оперативно-пошукових відділів по боротьбі з кишеньковими крадіжками*

14

підрозділів фінансової та економічної безпеки (ФЕБ)*

45

підрозділів кіберполіції

50

підрозділів боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми

53

підрозділів по боротьбі зі злочинними зазіханнями на вантажі – для транспортних органів (БЗЗВ)*

54

підрозділів оперативно-технічних заходів

55

підрозділів забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами

111

Працівники поліції:

підрозділів превентивної діяльності з ювенальної превенції

101

дільничний офіцер поліції

16

підрозділів безпеки дорожнього руху

17

патрульної служби

18

патрульної поліції

106

у тому числі

групи швидкого реагування

107

підрозділів патрульної служби поліції особливого призначення

112

підрозділи поліції на воді

113

Беркуту*

19

підрозділів поліції особливого призначення

102

Державної поліції охорони

20

чергової служби

21

робочого апарату українського бюро Інтерполу

22

підрозділів у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб*

24

підрозділів міліції міграційного контролю*

44

підрозділів інформаційної підтримки

25

підрозділів ветеринарної міліції*

58

підрозділів кінологічної діяльності

26

метрополітену (для територіальних органів внутрішніх справ)*

27

вибухотехнічної служби

105

Працівники експертної служби МВС

23

Працівники приймальника-розподільника*

31

Працівники спецприймальника*

32

Працівники приймальника-розподільника для дітей*

33

Працівники ізоляторів тимчасового тримання (ІТТ)

35

Внутрішні війська*

36

Національна гвардія

103

Дільничний інспектор міліції спільно з військовослужбовцями внутрішніх військ*

51

Дільничний офіцер поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії

104

Працівники патрульно-постової служби спільно з військовослужбовцями внутрішніх військ*

52

Інші підрозділи Національної поліції

37

Кримінальні правопорушення, виявлені силами громадськості

90

Працівники державної міграційної служби

68

Працівники:

податкової міліції

15

внутрішньої безпеки органів державної фіскальної служби

38

СБУ

65

прикордонної служби

66

митних підрозділів

39

органів державного пожежного нагляду

28

установ виконання покарань

29

у тому числі

СІЗО

30

органів пробації (кримінально-виконавчої інспекції)

34

Військові формування, правоохоронні органи спеціального призначення, інші органи у військовій та оборонній сферах:

військовий прокурор

95

слідчий військової прокуратури

91

військовослужбовець (працівник) Військової служби правопорядку Збройних Сил України

92

__________

*- Підрозділи розформовано, внесення інформації в Реєстр заблоковано.

ДОВІДНИК 3

Повідомлення негласного апарату, який сприяв розкриттю кримінального правопорушення

Агент

Агент в ізоляторі тимчасового тримання

Платний агент

Платний агент в ізоляторі тимчасового тримання

Резидент

Утримувач конспіративної квартири

Оперативно-розшукова справа

Агент, який перебуває на зв’язку у резидента

Довірені особи

Карний розшук (КР) (07)

01

16

20

36

40

51

61

72

Підрозділи боротьби з наркозлочинністю (98)

02

82

21

87

41

52

62

73

Департамент захисту економіки (ДЗЕ) (99)

03

83

22

88

42

53

63

74

Підрозділи превентивної діяльності з ювенальної превенції (10)

04

84

23

89

43

54

64

75

Підрозділи внутрішньої безпеки (12)

06

86

25

91

45

66

77

Підрозділи боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми (53)

15

17

34

37

48

58

69

80

Підрозділи кіберполіції (50)

100

101

102

103

104

105

106

107

Податкова міліція (ПМ) (15)

08

27

47

56

68

79

Міжрегіональне управління з виконання покарань та пробації (МУВП) (29)

09

28

57

Слідчі ізолятори (СІЗО) (30)

10

29

Виправні колонії (ВК)

117

118

119

Виправні центри (ВЦ)

120

121

122

Ізолятор тимчасового тримання (ІТТ) (35)

13

32

Кримінальна розвідка (100)

108

109

110

111

112

113

114

115

Інші служби

14

33

ДОВІДНИК 4

Класифікатор видів економічної діяльності

Код

Назва

NACE

(Rev. 1.1)

ISIC

(Rev. 4)

A

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

A

01

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

01.1

Вирощування однорічних і дворічних культур

011

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.11*

0111

01.12*

0111

01.12

Вирощування рису

01.11*

0112

01.13

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

01.11*

0113

01.12*

0113

01.14

Вирощування цукрової тростини

01.11*

0114

01.15

Вирощування тютюну

01.11*

0115

01.16

Вирощування прядивних культур

01.11*

0116

01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

01.11*

0119

01.12*

0119

01.2

Вирощування багаторічних культур

012

01.21

Вирощування винограду

01.13*

0121

01.22

Вирощування тропічних і субтропічних фруктів

01.13*

0122

01.23

Вирощування цитрусових

01.13*

0123

01.24

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

01.13*

0124

01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників

01.12*

0125

01.13*

0125

01.26

Вирощування олійних плодів

01.11*

0126

01.13*

0126

01.27

Вирощування культур для виробництва напоїв

01.13*

0127

01.28

Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур

01.11*

0128

01.12*

0128

01.13*

0128

01.29

Вирощування інших багаторічних культур

01.11*

0129

02.01*

0129

01.3

Відтворення рослин

013

01.30

Відтворення рослин

01.12*

0130

01.4

Тваринництво

014

01.41

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

01.21*

0141*

01.42

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

01.21*

0141*

01.43

Розведення коней та інших тварин родини конячих

01.22*

0142

01.44

Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих

01.25*

0143

01.45

Розведення овець і кіз

01.22*

0144

01.46

Розведення свиней

01.23*

0145

01.47

Розведення свійської птиці

01.24*

0146

01.49

Розведення інших тварин

01.22*

0149

01.25*

0149

01.5

Змішане сільське господарство

015

01.50

Змішане сільське господарство

01.30

0150

01.6

Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність

016

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

01.41*

0161

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

01.42

0162

92.72*

0162

01.63

Післяурожайна діяльність

01.11*

0163

01.13*

0163

01.41*

0163

01.64

Оброблення насіння для відтворення

01.11*

0164

01.12*

0164

01.13*

0164

01.41*

0164

01.7

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг

017

01.70

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг

01.50*

0170

02

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

02.1

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

021

02.10

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

01.12*

0210

02.01*

0210

02.2

Лісозаготівлі

022

02.20

Лісозаготівлі

02.01*

0220

02.3

Збирання дикорослих недеревних продуктів

023

02.30

Збирання дикорослих недеревних продуктів

01.12*

0230

01.13*

0230

02.01*

0230

02.4

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

024

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

02.02

0240

74.14*

0240

03

Рибне господарство

03

03.1

Рибальство

031

03.11

Морське рибальство

05.01*

0311

03.12

Прісноводне рибальство

05.01*

0312

03.2

Рибництво (аквакультура)

032

03.21

Морське рибництво (аквакультура)

05.02*

0321

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

01.25*

0322

05.02*

0322

B

ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ

B

05

Добування кам'яного та бурого вугілля

05

05.1

Добування кам'яного вугілля

051

05.10

Добування кам'яного вугілля

10.10*

0510

05.2

Добування бурого вугілля

052

05.20

Добування бурого вугілля

10.20*

0520

06

Добування сирої нафти та природного газу

06

06.1

Добування сирої нафти

061

06.10

Добування сирої нафти

11.10*

0610

06.2

Добування природного газу

062

06.20

Добування природного газу

11.10*

0620

07

Добування металевих руд

07

07.1

Добування залізних руд

071

07.10

Добування залізних руд

13.10*

0710

07.2

Добування руд кольорових металів

072

07.21

Добування уранових і торієвих руд

12.00*

0721

07.29

Добування руд інших кольорових металів

13.20*

0729

08

Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

08

08.1

Добування каменю, піску та глини

081

08.11

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

14.11*

0810*

14.12*

0810*

14.13*

0810*

08.12

Добування піску, гравію, глин і каоліну

14.21*

0810*

14.22*

0810*

08.9

Добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у.

089

08.91

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив

14.30*

0891

08.92

Добування торфу

10.30*

0892

08.93

Добування солі

14.40*

0893

08.99

Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у.

14.50*

0899

09

Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів

09

09.1

Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу

091

09.10

Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу

11.10*

0910

11.20

0910

09.9

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

099

09.90

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

10.10*

0990

10.20*

0990

10.30*

0990

12.00*

0990

13.10*

0990

13.20*

0990

14.11*

0990

14.12*

0990

14.13*

0990

14.21*

0990

14.22*

0990

14.30*

0990

14.40*

0990

14.50*

0990

C

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

C

10

Виробництво харчових продуктів

10

10.1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

101

10.11

Виробництво м'яса

15.11

1010*

15.12*

1010*

10.12

Виробництво м'яса свійської птиці

15.12*

1010*

10.13

Виробництво м'ясних продуктів

15.13*

1010*

10.2

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

102

10.20

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

15.20*

1020

10.3

Перероблення та консервування фруктів і овочів

103

10.31

Перероблення та консервування картоплі

15.31

1030*

10.32

Виробництво фруктових і овочевих соків

15.32

1030*

10.39

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

01.41*

1030*

15.33*

1030*

51.31*

1030*

10.4

Виробництво олії та тваринних жирів

104

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів

01.13*

1040*

15.41

1040*

15.42

1040*

10.42

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів

15.43

1040*

10.5

Виробництво молочних продуктів

105

10.51

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

15.51

1050*

10.52

Виробництво морозива

15.52

1050*

10.6

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів

106

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

15.61

1061

10.62

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів

15.62*

1062

10.7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

107*

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

15.81*

1071*

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

15.82

1071*

10.73

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів

15.85*

1074

10.8

Виробництво інших харчових продуктів

107*

10.81

Виробництво цукру

15.83

1072

10.82

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

15.84

1073

10.83

Виробництво чаю та кави

15.86

1079*

10.84

Виробництво прянощів і приправ

14.40*

1079*

15.87

1079*

10.85

Виробництво готової їжі та страв

15.13*

1075

15.20*

1075

15.33*

1075

15.81*

1075

15.85*

1075

10.86

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів

15.88

1079*

10.89

Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.

15.13*

1079*

15.62*

1079*

15.81*

1079*

15.89

1079*

10.9

Виробництво готових кормів для тварин

108

10.91

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

15.71

1080*

10.92

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

15.72

1080*

11

Виробництво напоїв

11

11.0

Виробництво напоїв

110

11.01

Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв

15.91

1101

15.92*

1101

51.34*

1101

11.02

Виробництво виноградних вин

01.13*

1102*

15.93

1102*

51.34*

1102*

11.03

Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин

15.94

1102*

11.04

Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів

15.95

1102*

11.05

Виробництво пива

15.96

1103*

11.06

Виробництво солоду

15.97

1103*

11.07

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

15.98

1104

12

Виробництво тютюнових виробів

12

12.0

Виробництво тютюнових виробів

120

12.00

Виробництво тютюнових виробів

16.00

1200

13

Текстильне виробництво

13

13.1

Підготування та прядіння текстильних волокон

131*

13.10

Підготування та прядіння текстильних волокон

17.11

1311

17.12

1311

17.13

1311

17.14

1311

17.15

1311

17.16

1311

17.17

1311

13.2

Ткацьке виробництво

131*

13.20

Ткацьке виробництво

17.21

1312

17.22

1312

17.23

1312

17.24

1312

17.25

1312

18.30*

1312

13.3

Оздоблення текстильних виробів

131*

13.30

Оздоблення текстильних виробів

17.30

1313

52.74*

1313

13.9

Виробництво інших текстильних виробів

139

13.91

Виробництво трикотажного полотна

17.60

1391

18.30*

1391

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

17.40*

1392

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

17.51

1393

13.94

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток

17.52*

1394

13.95

Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу

17.53

1399*

13.96

Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення

17.54*

1399*

13.99

Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.

17.54*

1399*

36.63*

1399*

14

Виробництво одягу

14

14.1

Виробництво одягу, крім хутряного

141

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

18.10*

1410*

14.12

Виробництво робочого одягу

18.21

1410*

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

18.22

1410*

14.14

Виробництво спіднього одягу

18.23

1410*

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

17.71*

1410*

18.24*

1410*

14.2

Виготовлення виробів із хутра

142

14.20

Виготовлення виробів із хутра

18.30*

1420

14.3

Виробництво трикотажного та в'язаного одягу

143

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

17.71*

1430*

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

17.72

1430*

15

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

15

15.1

Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра

151

15.11

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра

18.30*

1511

19.10

1511

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів

19.20*

1512

36.63*

1512

15.2

Виробництво взуття

152

15.20

Виробництво взуття

19.30*

1520

16

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

16

16.1

Лісопильне та стругальне виробництво

161

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

02.01*

1610

20.10

1610

16.2

Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

162

16.21

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону

20.20

1621

16.22

Виробництво щитового паркету

20.30*

1622*

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

20.30*

1622*

16.24

Виробництво дерев'яної тари

20.40*

1623

16.29

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

19.30*

1629

20.51*

1629

20.52*

1629

36.63*

1629

17

Виробництво паперу та паперових виробів

17

17.1

Виробництво паперової маси, паперу та картону

170*

17.11

Виробництво паперової маси

21.11

1701*

17.12

Виробництво паперу та картону

21.12

1701*

17.2

Виготовлення виробів з паперу та картону

170*

17.21

Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари

21.21

1702

17.22

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення

17.54*

1709*

21.22*

1709*

17.23

Виробництво паперових канцелярських виробів

21.23

1709*

22.22*

1709*

17.24

Виробництво шпалер

21.24

1709*

17.29

Виробництво інших виробів з паперу та картону

21.25*

1709*

36.63*

1709*

18

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

18

18.1

Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг

181

18.11

Друкування газет

22.21

1811*

18.12

Друкування іншої продукції

21.22*

1811*

21.25*

1811*

22.22*

1811*

18.13

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг

22.24

1812*

22.25

1812*

18.14

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг

22.23

1812*

18.2

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення

182

18.20

Тиражування звуко-, відеозаписів і программного забезпечення

22.31

1820

22.32

1820

22.33

1820

19

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

19.1

Виробництво коксу та коксопродуктів

191

19.10

Виробництво коксу та коксопродуктів

23.10

1910

24.14*

1910

19.2

Виробництво продуктів нафтоперероблення

192

19.20

Виробництво продуктів нафтоперероблення

10.10*

1920

10.20*

1920

10.30*

1920

23.20

1920

20

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

20.1

Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах

201

20.11

Виробництво промислових газів

24.11

2011*

20.12

Виробництво барвників і пігментів

24.12

2011*

20.13

Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин

23.30*

2011*

24.13

2011*

20.14

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин

15.92*

2011*

24.14*

2011*

20.15

Виробництво добрив і азотних сполук

24.15*

2012

20.16

Виробництво пластмас у первинних формах

24.16

2013*

20.17

Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах

24.17

2013*

20.2

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

202*

20.20

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

24.20

2021

20.3

Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик

202*

20.30

Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик

24.30

2022

20.4

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів

202*

20.41

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування

24.51*

2023*

20.42

Виробництво парфумних і косметичних засобів

24.51*

2023*

24.52

2023*

20.5

Виробництво іншої хімічної продукції

202*

20.51

Виробництво вибухових речовин

24.61

2029*

36.63*

2029*

20.52

Виробництво клеїв

24.62*

2029*

20.53

Виробництво ефірних олій

24.63

2029*

20.59

Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.

24.62*

2029*

24.64

2029*

24.66*

2029*

20.6

Виробництво штучних і синтетичних волокон

203

20.60

Виробництво штучних і синтетичних волокон

24.70

2030

21

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

21.1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів

210*

21.10

Виробництво основних фармацевтичних продуктів

24.41

2100*

21.2

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

210*

21.20

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

23.30*

2100*

24.42*

2100*

22

Виробництво гумових і пластмасових виробів

22

22.1

Виробництво гумових виробів

221

22.11

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок

25.11

2211

25.12

2211

22.19

Виробництво інших гумових виробів

19.30*

2219

25.13*

2219

36.62*

2219

36.63*

2219

22.2

Виробництво пластмасових виробів

222

22.21

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

25.21*

2220*

22.22

Виробництво тари з пластмас

25.22

2220*

22.23

Виробництво будівельних виробів із пластмас

25.23*

2220*

36.63*

2220*

22.29

Виробництво інших виробів із пластмас

19.30*

2220*

25.24*

2220*

36.63*

2220*

23

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

23

23.1

Виробництво скла та виробів зі скла

231

23.11

Виробництво листового скла

26.11

2310*

23.12

Формування й оброблення листового скла

26.12

2310*

23.13

Виробництво порожнистого скла

26.13

2310*

23.14

Виробництво скловолокна

26.14

2310*

23.19

Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних

26.15*

2310*

23.2

Виробництво вогнетривких виробів

239*

23.20

Виробництво вогнетривких виробів

26.26

2391

23.3

Виробництво будівельних матеріалів із глини

239*

23.31

Виробництво керамічних плиток і плит

26.30

2392*

23.32

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини

26.40*

2392*

23.4

Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки

239*

23.41

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів

26.21

2393*

23.42

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

26.22

2393*

23.43

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури

26.23

2393*

23.44

Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення

26.24

2393*

31.62*

2393*

23.49

Виробництво інших керамічних виробів

26.25

2393*

23.5

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей

239*

23.51

Виробництво цементу

26.51

2394*

23.52

Виробництво вапна та гіпсових сумішей

26.52

2394*

26.53

2394*

23.6

Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу

239*

23.61

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

26.61

2395*

23.62

Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва

26.62

2395*

23.63

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

26.63

2395*

23.64

Виробництво сухих будівельних сумішей

26.64

2395*

23.65

Виготовлення виробів із волокнистого цементу

26.65

2395*

23.69

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

26.66

2395*

23.7

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

239*

23.70

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

26.70

2396

23.9

Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.

239*

23.91

Виробництво абразивних виробів

26.81*

2399*

23.99

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.

26.82

2399*

24

Металургійне виробництво

24

24.1

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

241*

24.10

Виробництво чавуну сталі та феросплавів

27.10

2410*

24.2

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі

241*

24.20

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі

27.22

2410*

24.3

Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі

241*

24.31

Холодне волочіння прутків і профілів

27.31

2410*

24.32

Холодний прокат вузької штаби

27.32

2410*

24.33

Холодне штампування та гнуття

27.33

2410*

28.11*

2410*

24.34

Холодне волочіння дроту

27.34

2410*

24.4

Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів

242

24.41

Виробництво дорогоцінних металів

27.41

2420*

24.42

Виробництво алюмінію

27.42

2420*

24.43

Виробництво свинцю, цинку й олова

27.43

2420*

24.44

Виробництво міді

27.44

2420*

24.45

Виробництво інших кольорових металів

27.45

2420*

24.46

Виробництво ядерних матеріалів

23.30*

2420*

24.5

Лиття металів

243

24.51

Лиття чавуну

27.21

2431*

27.51

2431*

24.52

Лиття сталі

27.52

2431**

24.53

Лиття легких кольорових металів

27.53

2432*

24.54

Лиття інших кольорових металів

27.54

2432*

25

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

25

25.1

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів

251*

25.11

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

28.11*

2511*

25.12

Виробництво металевих дверей і вікон

28.12*

2511*

25.2

Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів

251*

25.21

Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення

28.22*

2512*

25.29

Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів

28.21*

2512*

25.3

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення

251*

25.30

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення

28.30*

2513

25.4

Виробництво зброї та боєприпасів

252

25.40

Виробництво зброї та боєприпасів

29.60*

2520

25.5

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

259*

25.50

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

28.40

2591

25.6

Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів

259*

25.61

Оброблення металів та нанесення покриття на метали

28.51

2592*

25.62

Механічне оброблення металевих виробів

28.52*

2592*

25.7

Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення

259*

25.71

Виробництво столових приборів

28.61*

2593*

28.75*

2593*

25.72

Виробництво замків і дверних петель

28.63*

2593*

25.73

Виробництво інструментів

28.62*

2593*

29.56*

2593*

25.9

Виробництво інших готових металевих виробів

259*

25.91

Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів

28.71*

2599*

25.92

Виробництво легких металевих паковань

28.72

2599*

25.93

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин

28.73

2599*

28.74*

2599*

25.94

Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів

28.74*

2599*

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.

28.75*

2599*

31.62*

2599*

36.63*

2599*

26

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

26.1

Виробництво електронних компонентів і плат

261

26.11

Виробництво електронних компонентів

24.66*

2610*

31.10*

2610*

31.20*

2610*

31.30*

2610*

32.10*

2610*

32.30*

2610*

26.12

Виробництво змонтованих електронних плат

32.10*

2610*

26.2

Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання

262

26.20

Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання

30.02*

2620

32.30*

2620

26.3

Виробництво обладнання зв'язку

263

26.30

Виробництво обладнання зв'язку

31.62*

2630

32.20*

2630

32.30*

2630

26.4

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення

264

26.40

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення

32.30*

2640

36.50*

2640

26.5

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників

265

26.51

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації

31.62*

2651

33.20*

2651

26.52

Виробництво годинників

33.50*

2652

26.6

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання

266

26.60

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання

33.10*

2660

26.7

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання

267

26.70

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання

32.30*

2670

33.20*

2670

33.40*

2670

26.8

Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних

268

26.80

Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних

24.65

2680

27

Виробництво електричного устатковання

27

27.1

Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури

271

27.11

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

31.10*

2710*

31.62*

2710*

27.12

Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури

31.20*

2710*

27.2

Виробництво батарей і акумуляторів

272

27.20

Виробництво батарей і акумуляторів

31.40

2720

27.3

Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв

273

27.31

Виробництво волоконно-оптичних кабелів

31.30*

2731

33.40*

2731

27.32

Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів

31.30*

2732

27.33

Виробництво електромонтажних пристроїв

25.23*

2733

25.24*

2733

31.20*

2733

27.4

Виробництво електричного освітлювального устатковання

274

27.40

Виробництво електричного освітлювального устатковання

31.50

2740

31.61*

2740

31.62*

2740

27.5

Виробництво побутових приладів

275

27.51

Виробництво електричних побутових приладів

29.71*

2750*

27.52

Виробництво неелектричних побутових приладів

29.72*

2750*

27.9

Виробництво іншого електричного устатковання

279

27.90

Виробництво іншого електричного устатковання

29.43*

2790

31.20*

2790

31.30*

2790

31.62*

2790

32.10*

2790

28

Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у.

28

28.1

Виробництво машин і устатковання загального призначення

281*

28.11

Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів

29.11*

2811

29.12*

2811

34.30*

2811

28.12

Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання

29.12*

2812

29.13*

2812

28.13

Виробництво інших помп і компресорів

29.12*

2813*

28.14

Виробництво інших кранів і клапанів

29.13*

2813*

28.15

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів

29.14*

2814

28.2

Виробництво інших машин і устатковання загального призначення

281*

28.21

Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників

29.21*

2815

29.71*

2815

29.72*

2815

28.22

Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання

29.22*

2816

35.50*

2816

28.23

Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання

30.01

2817

32.30*

2817

36.12*

2817

28.24

Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів

29.41*

2818

28.25

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання

29.23*

2819*

29.71*

2819*

28.29

Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у.

29.24*

2819*

29.43*

2819*

33.20*

2819*

28.3

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства

282*

28.30

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства

29.31*

2821

29.32*

2821

29.53*

2821

28.4

Виробництво металообробних машин і верстатів

282

28.41

Виробництво металообробних машин

28.62*

2822*

29.42*

2822*

28.49

Виробництво інших верстатів

28.62*

2822*

29.43*

2822*

31.62*

2822*

28.9

Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення

282*

28.91

Виробництво машин і устатковання для металургії

29.51*

2823

28.92

Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва

28.62*

2824

29.52*

2824

34.10*

2824

28.93

Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну

29.53*

2825

28.94

Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів

29.54*

2826

29.56*

2826

28.95

Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону

29.55*

2829*

28.96

Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми

29.56*

2829*

28.99

Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у.

29.56*

2829*

31.62*

2829*

33.20*

2829*

33.40*

2829*

35.30*

2829*

36.50*

2829*

36.63*

2829*

29

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

29

29.1

Виробництво автотранспортних засобів

291

29.10

Виробництво автотранспортних засобів

34.10*

2910

29.2

Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

292

29.20

Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

34.20*

2920

29.3

Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів

293

29.31

Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів

31.61*

2930*

29.32

Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів

34.30*

2930*

36.11*

2930*

30

Виробництво інших транспортних засобів

30

30.1

Будування суден і човнів

301

30.11

Будування суден і плавучих конструкцій

35.11*

3011

36.11*

3011

30.12

Будування прогулянкових і спортивних човнів

35.12*

3012

30.2

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

302

30.20

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

31.62*

3020

35.20*

3020

36.11*

3020

30.3

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання

303

30.30

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання

29.60*

3030

35.30*

3030

36.11*

3030

30.4

Виробництво військових транспортних засобів

304

30.40

Виробництво військових транспортних засобів

29.60*

3040

30.9

Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у.

309

30.91

Виробництво мотоциклів

34.10*

3091

35.41

3091

30.92

Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок

35.42

3092

35.43*

3092

36.63*

3092

30.99

Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у.

35.50*

3099

31

Виробництво меблів

31

31.0

Виробництво меблів

310

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

35.50*

3100*

36.11*

3100*

36.12*

3100*

31.02

Виробництво кухонних меблів

36.11*

3100*

36.13*

3100*

31.03

Виробництво матраців

36.15

3100*

31.09

Виробництво інших меблів

36.11*

3100*

36.14*

3100*

32

Виробництво іншої продукції

32

32.1

Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів

321

32.11

Карбування монет

36.21

3211*

32.12

Виробництво ювелірних і подібних виробів

33.50*

3211*

36.22

3211*

32.13

Виробництво біжутерії та подібних виробів

33.50*

3212

36.61

3212

32.2

Виробництво музичних інструментів

322

32.20

Виробництво музичних інструментів

36.30*

3220

32.3

Виробництво спортивних товарів

323

32.30

Виробництво спортивних товарів

36.40*

3230

32.4

Виробництво ігор та іграшок

324

32.40

Виробництво ігор та іграшок

36.50*

3240

32.5

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів

325

32.50

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів

17.40*

3250

24.42*

3250

25.13*

29.24*

33.10*

33.20*

33.40*

32.9

Виробництво продукції, н. в. і. у.

329

32.91

Виробництво мітел і щіток

36.62*

3290*

32.99

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.

18.10*

3290*

18.24*

3290*

19.20*

3290*

20.51*

3290*

20.52*

3290*

22.11*

3290*

25.13*

3290*

25.24*

3290*

28.75*

3290*

33.10*

3290*

36.40*

3290*

36.63*

3290*

33

Ремонт і монтаж машин і устатковання

33

33.1

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання

331

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

28.11*

3311

28.21*

3311

28.22*

3311

28.30*

3311

28.61*

3311

28.62*

3311

28.63*

3311

28.71*

3311

28.75*

3311

29.60*

3311

34.20*

3311

35.50*

3311

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

28.52*

3312

29.11*

3312

29.12*

3312

29.13*

3312

29.14*

3312

29.21*

3312

29.22*

3312

29.23*

3312

29.24*

3312

29.31*

3312

29.32*

3312

29.41*

3312

29.42*

3312

29.43*

3312

29.51*

3312

29.52*

3312

29.53*

3312

29.54*

3312

29.55*

3312

29.56*

3312

72.50*

3312

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання

29.24*

3313

31.10*

3313

31.62*

3313

32.10*

3313

32.30*

3313

33.10*

3313

33.20*

3313

33.40*

3313

33.50*

3313

33.14

Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання

27.91*

3314

31.10*

3314

31.20*

3314

31.62*

3314

33.10*

3314

33.20*

3314

33.15

Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів

35.11*

3315*

35.12*

3315*

33.16

Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів

35.30*

3315*

33.17

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

35.20*

3315*

35.43*

3315*

35.50*

3315*

33.19

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання

17.40*

3319

17.52*

3319

20.40*

3319

20.51*

3319

25.13*

3319

25.21*

3319

25.24*

3319

26.15*

3319

26.40*

3319

26.81*

3319

36.30*

3319

36.50*

3319

33.2

Установлення та монтаж машин і устатковання

332

33.20

Установлення та монтаж машин і устатковання

25.21*

3320

26.15*

3320

26.40*

3320

26.81*

3320

28*

3320

29*

3320

30*

3320

31*

3320

32*

3320

33*

3320

33.30

3320

34*

3320

35*

3320

36*

3320

D

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ

D

35

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

35

35.1

Виробництво, передача та розподілення електроенергії

351

35.11

Виробництво електроенергії

40.11*

3510*

35.12

Передача електроенергії

40.12

3510*

35.13

Розподілення електроенергії

40.13*

3510*

35.14

Торгівля електроенергією

40.13*

3510*

35.2

Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

352

35.21

Виробництво газу

40.21

3520*

35.22

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

40.22*

3520*

35.23

Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

40.22*

3520*

35.3

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

353

35.30

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

40.30

3530

E

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

E

36

Забір, очищення та постачання води

36

36.0

Забір, очищення та постачання води

360

36.00

Забір, очищення та постачання води

41.00

3600

37

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

37

37.0

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

370

37.00

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

90.01

3700

38

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

38

38.1

Збирання відходів

381

38.11

Збирання безпечних відходів

90.02*

3811

90.03*

3811

38.12

Збирання небезпечних відходів

23.30*

3812

40.11*

3812

90.02*

3812

38.2

Оброблення та видалення відходів

382

38.21

Оброблення та видалення безпечних відходів

14.50*

3821

24.15*

3821

90.02*

3821

38.22

Оброблення та видалення небезпечних відходів

23.30*

3822

90.02*

3822

38.3

Відновлення матеріалів

383

38.31

Демонтаж (розбирання) машин і устатковання

37.10*

3830*

38.32

Відновлення відсортованих відходів

37.10*

3830*

37.20*

3830*

39

Інша діяльність щодо поводження з відходами

39

39.0

Інша діяльність щодо поводження з відходами

390

39.00

Інша діяльність щодо поводження з відходами

90.03*

3900

F

БУДІВНИЦТВО

F

41

Будівництво будівель

41

41.1

Організація будівництва будівель

410

41.10

Організація будівництва будівель

70.11*

4100*

41.2

Будівництво житлових і нежитлових будівель

410*

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

20.30*

4100*

25.23*

4100*

28.11*

4100*

45.21*

4100*

45.23*

4100*

42

Будівництво споруд

70.11*

42

42.1

Будівництво доріг і залізниць

421

42.11

Будівництво доріг і автострад

45.23*

4210*

42.12

Будівництво залізниць і метрополітену

45.21*

4210*

45.23*

4210*

42.13

Будівництво мостів і тунелів

45.21*

4210*

42.2

Будівництво комунікацій

422

42.21

Будівництво трубопроводів

45.21*

4220*

45.24*

4220*

45.25*

4220*

42.22

Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

45.21*

4220*

42.9

Будівництво інших споруд

429

42.91

Будівництво водних споруд

45.24*

4290*

42.99

Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

45.21*

4290*

45.23*

4290*

43

Спеціалізовані будівельні роботи

43

43.1

Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику

431

43.11

Знесення

45.11*

4311

43.12

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

45.11*

4312*

43.13

Розвідувальне буріння

45.12

4312*

43.2

Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи

432

43.21

Електромонтажні роботи

45.31*

4321

45.34*

4321

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

45.31*

4322

45.33

4322

43.29

Інші будівельно-монтажні роботи

29.22*

4329

45.31*

4329

45.32

4329

45.34*

4329

43.3

Роботи із завершення будівництва

433

43.31

Штукатурні роботи

45.41

4330*

43.32

Установлення столярних виробів

20.30*

4330*

25.23*

4330*

28.12*

4330*

45.42

4330*

43.33

Покриття підлоги й облицювання стін

45.43

4330*

43.34

Малярні роботи та скління

45.44

4330*

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

45.45*

4330*

43.9

Інші спеціалізовані будівельні роботи

439

43.91

Покрівельні роботи

20.30*

4390*

45.22*

4390*

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

45.21*

4390*

45.22*

4390*

45.24*

4390*

45.25*

4390*

45.45*

4390*

45.50

4390*

G

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

G

45

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

45.1

Торгівля автотранспортними засобами

451

45.11

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

50.10*

4510*

45.19

Торгівля іншими автотранспортними засобами

50.10*

4510*

45.2

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

452

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

50.20*

4520

45.3

Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

453

45.31

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

50.30*

4530*

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

50.30*

4530*

45.4

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

454

45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

50.40

4540

46

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

46.1

Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту

461

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

51.11

4610*

46.12

Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

51.12

4610*

46.13

Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

51.13

4610*

46.14

Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками

51.14

4610*

46.15

Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

51.15

4610*

46.16

Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами

51.16

4610*

46.17

Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

51.17

4610*

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

51.18

4610*

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

51.19

4610*

46.2

Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами

462

46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

51.21

4620*

51.25

4620*

46.22

Оптова торгівля квітами та рослинами

51.22

4620*

46.23

Оптова торгівля живими тваринами

51.23

4620*

46.24

Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою

51.24

4620*

46.3

Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

463

46.31

Оптова торгівля фруктами й овочами

51.31*

4630*

51.38*

4630*

46.32

Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами

51.32

4630*

46.33

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

51.33

4630*

46.34

Оптова торгівля напоями

51.34*

4630*

46.35

Оптова торгівля тютюновими виробами

51.35

4630*

46.36

Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами

51.36

4630*

46.37

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

51.37

4630*

46.38

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

51.38*

4630*

46.39

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

51.39

4630*

46.4

Оптова торгівля товарами господарського призначення

464

46.41

Оптова торгівля текстильними товарами

51.41

4641*

46.42

Оптова торгівля одягом і взуттям

51.42

4641*

46.43

Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

51.43*

4649*

51.47*

4649*

46.44

Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення

51.44*

4649*

46.45

Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами

51.45

4649*

46.46

Оптова торгівля фармацевтичними товарами

51.46

4649*

46.47

Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям

51.43*

4649*

51.47*

4649*

46.48

Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами

51.47*

4649*

46.49

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

51.44*

4649*

51.47*

4649*

46.5

Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням

465

46.51

Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням

51.84

4651

46.52

Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього

51.43*

4652

51.86

4652

46.6

Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням

466*

46.61

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням

51.88

4653

46.62

Оптова торгівля верстатами

51.81

4659*

46.63

Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва

51.82

4659*

46.64

Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва

51.83

4659*

46.65

Оптова торгівля офісними меблями

51.85*

4659*

46.66

Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням

51.85*

4659*

46.69

Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням

51.87

4659*

46.7

Інші види спеціалізованої оптової торгівлі

466*

46.71

Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

51.51

4661

46.72

Оптова торгівля металами та металевими рудами

51.52

4662

46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

51.44*

4663*

51.47*

4663*

51.53

4663*

46.74

Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього

51.54

4663*

46.75

Оптова торгівля хімічними продуктами

51.55*

4669*

46.76

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

51.55*

4669*

51.56

4669*

46.77

Оптова торгівля відходами та брухтом

51.57

4669*

46.9

Неспеціалізована оптова торгівля

469

46.90

Неспеціалізована оптова торгівля

51.90

4690

47

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

47.1

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах

471

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

52.11

4711

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

52.12

4719

47.2

Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

472

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

52.21

4721*

52.27

4721*

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

52.22

4721*

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

52.23

4721*

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

52.24

4721*

47.25

Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

52.25

4722

47.26

Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

52.26

4723

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

52.27*

4721*

47.3

Роздрібна торгівля пальним

473

47.30

Роздрібна торгівля пальним

50.50

4730

47.4

Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах

474

47.41

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

52.48*

4741*

47.42

Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах

52.48*

4741*

47.43

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення

52.45*

4742

47.5

Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах

475

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

52.41

4751

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

52.46

4752

47.53

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

52.44*

4753

52.48*

4753

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

52.45*

4759*

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

52.44*

4759*

52.45*

4759*

52.48*

4759*

47.6

Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах

476

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

52.47*

4761*

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

52.47*

4761*

47.63

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах

52.45*

4762

47.64

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

52.48*

4763

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

52.48*

4764

47.7

Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах

477

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

52.42

4771*

47.72

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

52.43

4771*

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

52.31

4772*

47.74

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

52.32

4772*

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

52.33

4772*

47.76

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

52.48*

4773*

47.77

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

52.48*

4773*

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

52.48*

4773*

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

52.50

4774

52.63*

4774

47.8

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

478

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

52.62*

4781

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

52.62*

4782

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

52.62*

4789

47.9

Роздрібна торгівля поза магазинами

479

47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

52.61

4791

52.63*

4791

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

52.63*

4799

H

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

H

49

Наземний і трубопровідний транспорт

49

49.1

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення

491*

49.10

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення

60.10*

4911

49.2

Вантажний залізничний транспорт

491*

49.20

Вантажний залізничний транспорт

60.10*

4912

49.3

Інший пасажирський наземний транспорт

492*

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

60.21*

4921

49.32

Надання послуг таксі

60.22

4922*

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.

60.21*

4922*

60.23

4922*

49.4

Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей

492*

49.41

Вантажний автомобільний транспорт

60.24*

4923*

49.42

Надання послуг перевезення речей (переїзду)

60.24*

4923*

49.5

Трубопровідний транспорт

493

49.50

Трубопровідний транспорт

60.30

4930

50

Водний транспорт

50

50.1

Пасажирський морський транспорт

501*

50.10

Пасажирський морський транспорт

61.10*

5011

50.2

Вантажний морський транспорт

501*

50.20

Вантажний морський транспорт

61.10*

5012

50.3

Пасажирський річковий транспорт

502*

50.30

Пасажирський річковий транспорт

61.20*

5021

50.4

Вантажний річковий транспорт

502*

50.40

Вантажний річковий транспорт

61.20*

5022

51

Авіаційний транспорт

51

51.1

Пасажирський авіаційний транспорт

511

51.10

Пасажирський авіаційний транспорт

62.10*

5110

62.20*

5110

51.2

Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт

512

51.21

Вантажний авіаційний транспорт

62.10*

5120*

62.20*

5120*

51.22

Космічний транспорт

62.30*

5120

52

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

52.1

Складське господарство

521

52.10

Складське господарство

63.12

5210

52.2

Допоміжна діяльність у сфері транспорту

522

52.21

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

11.10*

5221

50.20*

5221

60.10*

5221

63.21

5221

52.22

Допоміжне обслуговування водного транспорту

11.10*

5222

61.10*

5222

61.20*

5222

63.22*

5222

52.23

Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту

62.30*

5223

63.23*

5223

52.24

Транспортне оброблення вантажів

63.11

5224

52.29

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

63.40*

5229

53

Поштова та кур'єрська діяльність

53

53.1

Діяльність національної пошти

531

53.10

Діяльність національної пошти

64.11*

5310

53.2

Інша поштова та кур'єрська діяльність

532

53.20

Інша поштова та кур'єрська діяльність

64.12

5320

I

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

I

55

Тимчасове розміщування

55

55.1

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

551*

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

55.10

5510*

55.2

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

551*

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

55.21*

5510*

55.23*

5510*

55.3

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів

552

55.30

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів

55.21*

5520

55.22

5520

55.9

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

559

55.90

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

55.23*

5590

56

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

56.1

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

561

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

55.30

5610

56.2

Постачання готових страв

562

56.21

Постачання готових страв для подій

55.52*

5621

56.29

Постачання інших готових страв

55.51

5629

55.52*

5629

56.3

Обслуговування напоями

563

56.30

Обслуговування напоями

55.40

5630

J

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

J

58

Видавнича діяльність

58

58.1

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність

581

58.11

Видання книг

22.11*

5811

72.40*

5811

58.12

Видання довідників і каталогів

22.11*

5812

72.40*

5812

58.13

Видання газет

22.12

5813*

72.40*

5813*

58.14

Видання журналів і періодичних видань

22.13

5813*

72.40*

5813*

58.19

Інші види видавничої діяльності

22.15

5819

22.22*

5819

72.40*

5819

58.2

Видання програмного забезпечення

582

58.21

Видання комп'ютерних ігор

72.21*

5820*

72.40*

5820*

58.29

Видання іншого програмного забезпечення

72.21*

5820*

72.40*

5820*

59

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

59.1

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

591

59.11

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

92.11*

5911

92.20*

5911

59.12

Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

92.11*

5912

59.13

Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

92.12

5913

59.14

Демонстрація кінофільмів

92.13

5914

59.2

Видання звукозаписів

592

59.20

Видання звукозаписів

22.14

5920

72.40*

5920

74.87*

5920

92.11*

5920

92.20*

5920

60

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

60.1

Діяльність у сфері радіомовлення

601

60.10

Діяльність у сфері радіомовлення

64.20*

6010

72.40*

6010

92.20*

6010

60.2

Діяльність у сфері телевізійного мовлення

602

60.20

Діяльність у сфері телевізійного мовлення

64.20*

6020

72.40*

6020

92.20*

6020

61

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

61.1

Діяльність у сфері проводового електрозв'язку

611

61.10

Діяльність у сфері проводового електрозв'язку

64.20*

6110

61.2

Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку

612

61.20

Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку

64.20*

6120

61.3

Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку

613

61.30

Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку

64.20*

6130

61.9

Інша діяльність у сфері електрозв'язку

619

61.90

інша діяльність у сфері електрозв'язку

64.20*

6190

62

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

62.0

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

620

62.01

Комп'ютерне програмування

72.21*

6201

72.22*

6201

72.40*

6201

62.02

Консультування з питань інформатизації

72.10

6202*

72.22*

6202*

62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням

72.30*

6202*

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

30.02*

6209

72.22*

6209

72.60

6209

63

Надання інформаційних послуг

63

63.1

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали

631

63.11

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

72.30*

6311

72.40*

6311

63.12

Веб-портали

72.40*

6312

63.9

Надання інших інформаційних послуг

639

63.91

Діяльність інформаційних агентств

92.40*

6391

63.99

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

74.87*

6399

K

ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

K

64

Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

64

64.1

Грошове посередництво

641

64.11

Діяльність центрального банку

65.11

6411

64.19

Інші види грошового посередництва

65.12

6419

64.2

Діяльність холдингових компаній

642

64.20

Діяльність холдингових компаній

65.23*

6420

74.15*

6420

64.3

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

643

64.30

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

65.23*

6430

64.9

Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

649

64.91

Фінансовий лізинг

65.21

6491

64.92

Інші види кредитування

65.22*

6492

64.99

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

65.22*

6499

65.23*

6499

65

Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування

65

65.1

Страхування

651

65.11

Страхування життя

66.01*

6511

65.12

Інші види страхування, крім страхування життя

66.03*

6512

65.2

Перестрахування

652

65.20

Перестрахування

66.01*

6520

66.02*

6520

66.03*

6520

65.3

Недержавне пенсійне забезпечення

653

65.30

Недержавне пенсійне забезпечення

66.02*

6530

66

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування

66

66.1

Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

661

66.11

Управління фінансовими ринками

67.11

6611

66.12

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

67.12*

6612

67.13*

6612

66.19

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

67.13*

6619

66.2

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

662

66.21

Оцінювання ризиків та завданої шкоди

67.20*

6621

66.22

Діяльність страхових агентів і брокерів

67.20*

6622

66.29

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

67.20*

6629

66.3

Управління фондами

663

66.30

Управління фондами

67.12*

6630

L

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

L

68

Операції з нерухомим майном

68

68.1

Купівля та продаж власного нерухомого майна

681*

68.10

Купівля та продаж власного нерухомого майна

70.12

6810*

68.2

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

681*

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

70.20

6810*

68.3

Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

682

68.31

Агентства нерухомості

70.31

6820*

68.32

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

70.32*

6820*

M

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

M

69

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

69.1

Діяльність у сфері права

691

69.10

Діяльність у сфері права

74.11

6910

69.2

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

692

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

74.12

6920

70

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

70.1

Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

701

70.10

Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

74.15*

7010

70.2

Консультування з питань керування

702

70.21

Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю

74.14*

7020*

70.22

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

05.01*

7020*

74.14*

7020*

71

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

71.1

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування

711

71.11

Діяльність у сфері архітектури

74.20*

7110*

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

74.20*

7110*

71.2

Технічні випробування та дослідження

712

71.20

Технічні випробування та дослідження

74.30

7120

72

Наукові дослідження та розробки

72

72.1

Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук

721

72.11

Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій

73.10*

7210*

72.19

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

73.10*

7210*

72.2

Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

722

72.20

Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

73.10*

7220

73.20*

7220

73

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

73.1

Рекламна діяльність

731

73.11

Рекламні агентства

74.40*

7310*

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

74.40*

7310*

73.2

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

732

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

74.13

7320

74

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

74.1

Спеціалізована діяльність із дизайну

741

74.10

Спеціалізована діяльність із дизайну

74.87*

7410

74.2

Діяльність у сфері фотографії

742

74.20

Діяльність у сфері фотографії

74.20*

7420

74.81

7420

92.40*

7420

74.3

Надання послуг перекладу

749*

74.30

Надання послуг перекладу

74.85*

7490*

74.9

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

749*

74.90

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

63.40*

7490*

74.14*

7490*

74.20*

7490*

74.60*

7490*

74.87*

7490*

75

Ветеринарна діяльність

75

75.0

Ветеринарна діяльність

750

75.00

Ветеринарна діяльність

85.20

7500

N

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

N

77

Оренда, прокат і лізинг

77

77.1

Надання в оренду автотранспортних засобів

771

77.11

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

71.10

7710*

77.12

Надання в оренду вантажних автомобілів

71.21*

7710*

77.2

Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

772

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

71.40*

7721

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

71.40*

7722

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

71.40*

7729

77.3

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів

773

77.31

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання

71.31

7730*

77.32

Надання в оренду будівельних машин і устатковання

71.32*

7730*

77.33

Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів

71.33

7730*

77.34

Надання в оренду водних транспортних засобів

71.22

7730*

77.35

Надання в оренду повітряних транспортних засобів

71.23

7730*

77.39

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н. в. і. у.

71.21*

7730*

71.32*

7730*

71.34

7730*

77.4

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

774

77.40

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

74.87*

7740

78

Діяльність із працевлаштування

78

78.1

Діяльність агентств працевлаштування

781

78.10

Діяльність агентств працевлаштування

74.50*

7810

92.72*

7810

78.2

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування

782

78.20

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування

74.50*

7820

78.3

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

783

78.30

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

74.50*

7830

79

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

79

79.1

Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів

791

79.11

Діяльність туристичних агентств

63.30*

7911

79.12

Діяльність туристичних операторів

63.30*

7912

79.9

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

799

79.90

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

63.30*

7990

69.32*

7990

92.34*

7990

92.62*

7990

92.72*

7990

80

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

80.1

Діяльність приватних охоронних служб

801

80.10

Діяльність приватних охоронних служб

74.60*

8010

80.2

Обслуговування систем безпеки

802

80.20

Обслуговування систем безпеки

45.31*

8020

74.60*

8020

80.3

Проведення розслідувань

803

80.30

Проведення розслідувань

74.60*

8030

81

Обслуговування будинків і територій

81

81.1

Комплексне обслуговування об'єктів

811

81.10

Комплексне обслуговування об'єктів

70.32*

8110

75.14*

8110

81.2

Діяльність із прибирання

812

81.21

Загальне прибирання будинків

74.70*

8121

81.22

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів

74.70*

8129*

81.29

Інші види діяльності із прибирання

74.70*

8129*

90.03*

8129*

81.3

Надання ландшафтних послуг

813

81.30

Надання ландшафтних послуг

01.41*

8130

82

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82

82.1

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність

821

82.11

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг

74.85*

8211

82.19

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність

64.11*

8219

74.85*

8219

82.2

Діяльність телефонних центрів

822

82.20

Діяльність телефонних центрів

74.86

8220

82.3

Організування конгресів і торговельних виставок

823

82.30

Організування конгресів і торговельних виставок

74.87*

8230

82.9

Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

829

82.91

Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій

74.87*

8291

82.92

Пакування

74.82

8292

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

74.85*

8299

74.87*

8299

75.13*

8299

O

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

O

84

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

84

84.1

Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління

841

84.11

Державне управління загального характеру

75.11

8411

75.14*

8411

84.12

Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування

75.12

8412

84.13

Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

75.13*

8413

84.2

Надання державних послуг суспільству в цілому

842

84.21

Міжнародна діяльність

75.21*

8421

84.22

Діяльність у сфері оборони

75.22

8422

84.23

Діяльність у сфері юстиції та правосуддя

75.23

8423*

84.24

Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки

75.24

8423*

84.25

Діяльність пожежних служб

75.25

8423*

84.3

Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування

843

84.30

Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування

75.30

8430

P

ОСВІТА

P

85

Освіта

85

85.1

Дошкільна освіта

851

85.10

Дошкільна освіта

80.10*

8510*

85.2

Початкова освіта

851

85.20

Початкова освіта

80.10*

8510*

85.3

Середня освіта

852

85.31

Загальна середня освіта

80.21

8521

85.32

Професійно-технічна освіта

63.22*

8522

63.23*

8522

80.22

8522

80.42*

8522

85.4

Вища освіта

853

85.41

Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу

80.30*

8530*

85.42

Вища освіта

80.30*

8530*

85.5

Інші види освіти

854

85.51

Освіта у сфері спорту та відпочинку

80.42*

8541

92.62*

8541

93.05*

8541

85.52

Освіта у сфері культури

80.42*

8542

92.34*

8542

85.53

Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів

80.41

8549*

85.59

Інші види освіти, н. в. і. у.

80.42*

8549*

85.6

Допоміжна діяльність у сфері освіти

855

85.60

Допоміжна діяльність у сфері освіти

74.14*

8550

Q

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Q

86

Охорона здоров'я

86

86.1

Діяльність лікарняних закладів

861

86.10

Діяльність лікарняних закладів

85.11*

8610

86.2

Медична та стоматологічна практика

862

86.21

Загальна медична практика

85.12*

8620*

86.22

Спеціалізована медична практика

85.12*

8620*

86.23

Стоматологічна практика

85.13*

8620*

86.9

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

869

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

85.14*

8690

87

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

87.1

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання

871

87.10

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання

85.14*

8710

87.2

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію

872

87.20

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію

85.11*

8720

85.14*

8720

85.31*

8720

87.3

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів

873

87.30

Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів

85.14*

8730

85.31*

8730

87.9

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

879

87.90

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

85.31*

8790

88

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

88.1

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

881

88.10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

85.32*

8810

88.9

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання

889

88.91

Денний догляд за дітьми

85.32*

8890*

88.99

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.

75.21*

8890*

85.32*

8890*

R

МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК

R

90

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

90.0

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

900

90.01

Театральна та концертна діяльність

92.31*

9000*

92.34*

9000*

90.02

Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів

92.31*

9000*

92.32*

9000*

92.34*

9000*

90.03

Індивідуальна мистецька діяльність

92.31*

9000*

92.40*

9000*

90.04

Функціювання театральних і концертних залів

92.32*

9000*

91

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

91.0

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

910

91.01

Функціювання бібліотек і архівів

75.14*

9101

92.51

9101

91.02

Функціювання музеїв

92.52*

9102*

91.03

Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури

92.52*

9102*

91.04

Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників

92.53

9103

92

Організування азартних ігор

92

92.0

Організування азартних ігор

920

92.00

Організування азартних ігор

92.71

9200

93

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

93.1

Діяльність у сфері спорту

931

93.11

Функціювання спортивних споруд

92.61

9311*

92.62*

9311*

93.12

Діяльність спортивних клубів

92.62*

9312

93.13

Діяльність фітнес-центрів

93.04*

9311*

93.19

Інша діяльність у сфері спорту

92.62*

9319

93.2

Організування відпочинку та розваг

932

93.21

Функціювання атракціонів і тематичних парків

92.33

9321

93.29

Організування інших видів відпочинку та розваг

92.34*

9329

92.62*

9329

92.72*

9329

S

НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ

S

94

Діяльність громадських організацій

94

94.1

Діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних організацій

941

94.11

Діяльність організацій промисловців і підприємців

91.11

9411

94.12

Діяльність професійних громадських організацій

91.12

9412

94.2

Діяльність професійних спілок

942

94.20

Діяльність професійних спілок

91.20

9420

94.9

Діяльність інших громадських організацій

949

94.91

Діяльність релігійних організацій

91.31

9491

94.92

Діяльність політичних організацій

91.32

9492

94.99

Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

01.50*

9499

91.33

9499

95

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

95.1

Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку

951

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання

72.50*

9511

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

32.20*

9512

52.74*

9512

95.2

Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку

952

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення

52.72*

9521

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

29.32*

9522

52.72*

9522

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

52.71

9523

52.74*

9523

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

36.11*

9524

36.12*

9524

36.13*

9524

36.14*

9524

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

52.73

9529*

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

17.40*

9529*

36.30*

9529*

52.74*

9529*

96

Надання інших індивідуальних послуг

96

96.0

Надання інших індивідуальних послуг

960

96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

93.01

9601

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

93.02

9602

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

93.03

9603

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

93.04*

9609*

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

93.05*

9609*

T

ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ

T

97

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

97

97.0

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

970

97.00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

95.00

9700

98

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання

98

98.1

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання

981

98.10

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання

96.00

9810

98.2

Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання

982

98.20

Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання

97.00

9820

U

ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ

U

99

Діяльність екстериторіальних організацій і органів

99

ДОВІДНИК 5

Знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення

Зброя вогнепальна нарізна: гвинтівки, карабіни бойові 01, автомати 02, пістолети-кулемети (кулемети) 03, пістолети (револьвери) 08, гвинтівки, карабіни мисливські 04, рушниці комбіновані 06, гвинтівки спортивні 07; гладкоствольна: рушниці мисливські 05, рушниці бойові 97; обрізи всіх видів (нарізної зброї та гладкоствольних рушниць) 10; саморобна зброя 11; інша вогнепальна зброя 98.

Пристрої для відстрілу патронів несмертельної дії (у тому числі з гумовою кулею): пістолети, револьвери 12.

Пневматична зброя 14.

Гранатомети та реактивні системи: гранатомети 99, гранати реактивні 100, інші системи зброї з реактивними снарядами 101.

Зброя холодна: довгоклинкова (шаблі, шашки, шпаги, мечі, тесаки тощо) 17; мисливські ножі, кинджали 21; бойові ножі, кинджали, багнети, кортики 22; саморобні ножі, стилети, кинджали 23; кийки, битки, булави тощо 27; нункану, кистені 26; кастети 24; метальні ножі, сюрикени тощо 102; арбалети, луки 31; інша холодна зброя 103.

Газова зброя й отруйні речовини: аерозольні упакування 29, пістолети (револьвери) 30, інші отруйні речовини спеціального виготовлення 104.

Вибухові речовини: тротил 33, високобризантні вибухові речовини (пластид, гексоген тощо) 105, вибухові речовини промислового призначення (вугленіт, амоніт тощо) 106, саморобні вибухові речовини 35.

Боєприпаси: підривачі 107, міни 38, гранати 39, боєприпаси артилерійські та для гранатометів 40, детонатори промислові 108, детонуючий (вогнепровідний) шнур 109, заряди вибухових речовин промислового призначення 110, саморобні вибухові пристрої 111.

Знаряддя і засоби: домкрат 41, газорізка 42, фомка 43, сокира 44, пристосовані предмети (пристрої для примусової зупинки автомототранспорту) 45, комп'ютерна техніка 46, програмні продукти 47, магнітні носії 48, кредитні картки 112, платіжні картки 113.

Технічні знаряддя зняття інформації: радіостанції 49, спеціальні стетоскопи 51, приймачі 52, зняття інформації з телефонної лінії 53, сховані диктофони 54, маскіратори телефонних переговорів 55, мікрофони 56, радіовипромінювальні пристрої 57, відеокамери 58, інша техніка для отримання інформації 59.

Спосіб проникнення, скоєння правопорушення: удушення 60, утоплення 61, завдання вогнепального поранення 62, нанесення тілесних ушкоджень 63, знущання 64, вибух 65, підпал 66, пожежа 67, збут 68, зберігання 69, підбір ключа 70, віджим 71, злом 72, пролом 73, свердління 74, врізка до нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів 114, через вікно 75, через кватирку 115, через загорожу 76, відчинення дверей 77, вільний доступ 78, шляхом довіри 79, з пошкодженням сигналізації 80, ривок 81, погроза 82, із застосуванням транспортного засобу 83, підробка документа 84, підробка печатки 85, дописка в документах 86, знищення документів 87, внесення неправильних відомостей 88, створення фіктивних об'єднань 89, шапка-маска 90, через балкон 91, перепилювання 92, отруєння 93, у формі працівника правоохоронного органу 94, з використанням посвідчення працівника правоохоронного органу 95, у формі військовослужбовця Збройних Сил України чи іншого військового формування України 96.

ДОВІДНИК 6

Предмет посягання

Транспортні засоби: автомобіль легковий 01, вантажний 03; причеп 132, напівпричеп 133, автобус 05, трамвай (тролейбус) 134, мотоцикл 07, мопед 08, велосипед 09, трактор 10, сільськогосподарська техніка 11, інші транспортні засоби 12.

Деталі автомашин: лобове скло 13, колеса 14, авторадіоапаратура 15, акумулятор 16, інші запчастини 17, номерні знаки 18.

Гроші, цінні папери, фінансово-платіжні документи: гроші 19, валюта 20, бюджетні кошти 143, державні кошти 145, акції 21, авізо 22, кредитні картки 23, чекові книжки 24, вексель 25, облігації 26, чеки 27, сертифікати 28, лотерейні квитки 29, інші 30.

Документи: паспорт 31, посвідчення особи 32, інші 33.

Коштовне каміння: алмази 34, діаманти 35, бурштин: у сировині 207, необроблений 208, оброблений 209, інше коштовне каміння 36.

Коштовні метали: золото 37, срібло 38, інші коштовні метали 39.

Вироби: із золота 40, із срібла 41.

Метали: кольорові 42, рідкоземельні 43, чорні 44, металопрокат 45.

Радіоактивні матеріали 46.

Пально-мастильні матеріали: бензин 47, мазут 48, керосин 49, дизельне паливо 50, газ 51, нафта 52, вугілля 53, інші 54.

Електроенергія 55.

Нерухомість: гараж 56, дача 57, земельна ділянка 58, квартира 59, приватний будинок 60, майновий комплекс 144, інша нерухомість 61.

Антикваріат 62, у тому числі ікона 63, церковне оздоблення 64, колекції (ордени, медалі, монети) 65, картини 66, витвір мистецтва 67, інші культурні цінності 68; предмети, що не мають художньої або культурної цінності 135.

Зброя: вогнепальна нарізна 69, вогнепальна гладкоствольна 70, пневматична 71, газова 72, холодна 73, боєприпаси 74, вибухові речовини 75, вибухові пристрої 142, гранатомети 203, реактивні системи 204, інша зброя 76.

Військова, спеціальна техніка та засоби пересування 205, інше військове майно 206.

Наркотичні засоби та психотропні речовини 77, прекурсори 78, сильнодіючі речовини 136, отруйні речовини 137.

Обладнання різноманітне 79, прилади 80, лічильники 81, інструменти 82, музичні інструменти 83.

Промтовари 84, одяг 85, взуття 86, хутряні вироби 87, галантерейні вироби 88, парфумерія 89, тканини 90.

Оргтехніка 91, комп’ютерне обладнання 92, побутова техніка 93, пральна машина 138, мікрохвильова піч 139, холодильник 94, годинник 95, господарчі товари 96, фотокінотовари 97.

Кабельно-провідникова продукція 98. Телекомунікаційне обладнання та мережі: Держспецзв’язку 210, ПАТ «Укртелеком» 211, ТОВ «Інтертелеком» 212, ПрАТ «Київстар» 213, ТОВ «Лайфселл» 214, ПрАТ «ВФ «Україна» 215.

Телевідеорадіоапаратура: відеокамера 99, відеомагнітофон 100, магнітофон 101, радіотовари 102, радіостанції (радіоприймач) 103, телевізор 104, телефон стаціонарний 105, телефон мобільний 140, музичний центр 141.

Спортінвентар 106, меблі 107, спальне обладнання 108.

Ліс і лісоматеріали 109, будматеріали 110, сировина 111.

Продтовари, продукти 112, винно-горілчані 113, спирт 146, тютюнові 114.

Сільськогосподарська продукція 115, зерно 116, худоба (домашня тварина) 117, птиця 118.

Каса 119, сейф 120, гаманець 121, валіза 122, сумка 123.

Вантажі, що транспортуються: залізницею 124, автомагістралями 125, повітряним 126, річковим 127, морським 128 транспортом, трубопроводами 147.

Підакцизні товари 129, марки акцизного збору 130, контрольні марки 131.

Для транспортних органів: система централізованого блокування 200, обладнання рухомого складу залізничного транспорту 201, деталі верхньої будови колії 202.

Інші 150.

ДОВІДНИК 7

Статистична класифікація країн світу (СККС)

Код

Назва країни

(коротка)

Назва країни

(коротка, англійською мовою)

004

Афганістан

Afghanistan

008

Албанія

Albania

010

Антарктика

Antarctica

012

Алжир

Algeria

016

Американське Самоа

American Samoa

020

Андорра

Andorra

024

Ангола

Angola

028

Антигуа і Барбуда

Antigua and Barbuda

031

Азербайджан

Azerbaijan

032

Аргентина

Argentina

036

Австралія

Australia

040

Австрія

Austria

044

Багамські Острови

Bahamas

048

Бахрейн

Bahrain

050

Бангладеш

Bangladesh

051

Вірменія

Armenia

052

Барбадос

Barbados

056

Бельгія

Belgium

060

Бермудські Острови

Bermuda

064

Бутан

Bhutan

068

Болівія

Bolivia, Plurinational State of

070

Боснія і Герцеговина

Bosnia and Herzegovina

072

Ботсвана

Botswana

074

Острів Буве

Bouvet Island

076

Бразилія

Brazil

084

Беліз

Belize

086

Британська територія в Індійському океані

British Indian OceanTerritory

090

Соломонові Острови

Solomon Islands

092

Віргінські Острови (Брит.)

Virgin Islands, British

096

Бруней-Даруссалам

Brunei Darussalam

100

Болгарія

Bulgaria

104

М'янма

Myanmar

108

Бурунді

Burundi

112

Білорусь

Belarus

116

Камбоджа

Cambodia

120

Камерун

Cameroon

124

Канада

Canada

132

Кабо-Верде

Cabo Verde

136

Кайманові Острови

Cayman Islands

140

Центральноафриканська Республіка

Central African Republic

144

Шри-Ланка

Sri Lanka

148

Чад

Chad

152

Чилі

Chile

156

Китай

China

158

Тайвань, Провінція Китаю

Taiwan, Province of China

162

Острів Різдва

Christmas Island

166

Кокосові (Кілінг) Острови

Cocos (Keeling) Islands

170

Колумбія

Colombia

174

Комори

Comoros

175

Майотта

Mayotte

178

Конго

Congo

180

Конго, Демократична Республіка

Congo, Democratic Republic of the

184

Острови Кука

Cook Islands

188

Коста-Рика

Costa Rica

191

Хорватія

Croatia

192

Куба

Cuba

196

Кіпр

Cyprus

203

Чехія

Czech Republic

204

Бенін

Benin

208

Данія

Denmark

212

Домініка

Dominica

214

Домініканська Республіка

Dominican Republic

218

Еквадор

Ecuador

222

Сальвадор

El Salvador

226

Екваторіальна Гвінея

Equatorial Guinea

231

Ефіопія

Ethiopia

232

Еритрея

Eritrea

233

Естонія

Estonia

234

Фарерські Острови

Faroe Islands

238

Фолклендські (Мальвінські) Острови

Falkland Islands (Malvinas)

239

Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови

South Georgia and the South Sandwich Islands

242

Фіджі

Fiji

246

Фінляндія

Finland

248

Аландські Острови

Aland Islands

250

Франція

France

254

Французька Гвіана

French Guiana

258

Французька Полінезія

French Polynesia

260

Французькі Південні Території

French Southern Territories

262

Джибуті

Djibouti

266

Габон

Gabon

268

Грузія

Georgia

270

Гамбія

Gambia

275

Палестина

State of Palestine

276

Німеччина

Germany

288

Гана

Ghana

292

Гібралтар

Gibraltar

296

Кірибаті

Kiribati

300

Греція

Greece

304

Гренландія

Greenland

308

Гренада

Grenada

312

Гваделупа

Guadeloupe

316

Гуам

Guam

320

Гватемала

Guatemala

324

Гвінея

Guinea

328

Гаяна

Guyana

332

Гаїті

Haiti

334

Острів Герд і Острови Макдоналд

Heard Island and McDonald Islands

336

Святий Престол (Держава-місто Ватикан)

Holly See (Vatican City State)

340

Гондурас

Honduras

344

Гонконг

Hong Kong

348

Угорщина

Hungary

352

Ісландія

Iceland

356

Індія

India

360

Індонезія

Indonesia

364

Іран, Ісламська Республіка

Iran, Islamic Republic of

368

Ірак

Iraq

372

Ірландія

Ireland

376

Ізраїль

Israel

380

Італія

Italy

384

Кот-Д’Івуар Республіка Кот-Д’Івуар

Cote d'Ivoire

388

Ямайка

Jamaica

392

Японія

Japan

398

Казахстан

Kazakhstan

400

Йорданія

Jordan

404

Кенія

Kenya

408

Корейська Народно-Демократична Республіка

Korea, Democratic People’s Republic

410

Корея, Республіка

Korea, Republic of

414

Кувейт

Kuwait

417

Киргизстан

Kyrgyzstan

418

Лаоська Народно-Демократична Республіка

Lao People’s Democratic Republic

422

Ліван

Lebanon

426

Лесото

Lesotho

428

Латвія

Latvia

430

Ліберія

Liberia

434

Лівія

Libya

438

Ліхтенштейн

Liechtenstein

440

Литва

Lithuania

442

Люксембург

Luxembourg

446

Макао

Macaо

450

Мадагаскар

Madagascar

454

Малаві

Malawi

458

Малайзія

Malaysia

462

Мальдіви

Maldives

466

Малі

Mali

470

Мальта

Malta

474

Мартиніка

Martinique

478

Мавританія

Mauritania

480

Маврикій

Mauritius

484

Мексика

Mexico

492

Монако

Monaco

496

Монголія

Mongolia

498

Молдова, Республіка

Moldova, Republic of

499

Чорногорія

Montenegro

500

Монтсеррат

Montserrat

504

Марокко

Morocco

508

Мозамбік

Mozambique

512

Оман

Oman

516

Намібія

Namibia

520

Науру

Nauru

524

Непал

Nepаl

528

Нідерланди

Netherlands

531

Кюрасао

Curacao

533

Аруба

Aruba

534

Сінт-Мартен (Нідерландська частина)

Sint-Maarten (Dutch part)

535

Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба

Bonaire, Saint Eustatius and Saba

540

Нова Каледонія

New Caledonia

548

Вануату

Vanuatu

554

Нова Зеландія

New Zealand

558

Нікарагуа

Nicaragua

562

Нігер

Niger

566

Нігерія

Nigeria

570

Ніуе

Niue

574

Острів Норфолк

Norfolk Island

578

Норвегія

Norway

580

Північні Маріанські Острови

Northern Mariana Islands

581

Малі Віддалені Острови США

United States Minor Outlying Islands

583

Мікронезія, Федеративні Штати

Micronesia, Federated States of

584

Маршаллові Острови

Marshall Islands

585

Палау

Palau

586

Пакистан

Pakistan

591

Панама

Panama

598

Папуа-Нова Гвінея

Papua New Guinea

600

Парагвай

Paraguay

604

Перу

Peru

608

Філіппіни

Philippines

612

Піткерн

Pitcairn

616

Польща

Poland

620

Португалія

Portugal

624

Гвінея-Бісау

Guinea-Bissau

626

Тимор-Лешті

Timor-Leste

630

Пуерто-Рико

Puerto Rico

634

Катар

Qatar

638

Реюньйон

Reunion

642

Румунія

Romania

643

Російська Федерація

Russian Federation

646

Руанда

Rwanda

652

Сен-Бартелемі

Saint Barthelemy

654

Острів Святої Єлени

Saint Helena

659

Сент-Кітс і Невіс

Saint Kitts аnd Nevis

660

Ангілья

Anguilla

662

Сент-Люсія

Saint Lucia

663

Сен-Мартен (Французька частина)

Saint Martin (French part)

666

Сен-П'єр і Мікелон

Saint Pierre and Miquelon

670

Сент-Вінсент і Гренадіни

Saint Vincent and the Grenadines

674

Сан-Марино

San Marino

678

Сан-Томе і Принсіпі

San Tome and Principe

680

Сарк

Sark

682

Саудівська Аравія

Saudi Arabia

686

Сенегал

Senegal

688

Сербія

Serbia

690

Сейшельські Острови

Seychelles

694

Сьєрра-Леоне

Sierra Leone

702

Сингапур

Singapore

703

Словаччина

Slovakia

704

В'єтнам

Viet Nam

705

Словенія

Slovenia

706

Сомалі

Somalia

710

Південна Африка

South Africa

716

Зімбабве

Zimbabwe

724

Іспанія

Spain

728

Південний Судан

South Sudan

729

Судан

Sudan

732

Західна Сахара

Western Sahara

740

Суринам

Suriname

744

Шпіцберген та Ян-Маєн

Svalbard and Jan Mayen

748

Свазіленд

Swaziland

752

Швеція

Sweden

756

Швейцарія

Switzerland

760

Сирійська Арабська Республіка

Syrian Arab Republic

762

Таджикистан

Tajikistan

764

Таїланд

Thailand

768

Того

Togo

772

Токелау

Tokelau

776

Тонга

Tonga

780

Тринідад і Тобаго

Trinidad and Tobago

784

Об'єднані Арабські Емірати

United Arab Emirates

788

Туніс

Tunisia

792

Туреччина

Turkey

795

Туркменистан

Turkmenistan

796

Острови Теркс і Кайкос

Turks and Caicos Islands

798

Тувалу

Tuvalu

800

Уганда

Uganda

804

Україна

Ukraine

807

Республіка Македонія (колишня Югославська Республіка)

Macedonia (The former Yugoslav Republic of)

818

Єгипет

Egypt

826

Велика Британія

United Kingdom

831

Гернсі

Guernsey

832

Джерсі

Jersey

833

Острів Мен

Isle of Man

834

Танзанія, Об'єднана Республіка

Tanzania, United Republic of

840

США

United States

850

Віргінські Острови (США)

Virgin Islands, U.S.

854

Буркіна-Фасо

Burkina Faso

858

Уругвай

Uruguay

860

Узбекистан

Uzbekistan

862

Венесуела

Venezuela, Bolivarian Republic of

876

Уолліс і Футуна

Wallis and Futuna Islands

882

Самоа

Samoa

887

Ємен

Yemen

894

Замбія

Zambia

ДОВІДНИК 8

Рід занять, службове становище

Власник підприємства 01, приватний підприємець 03, особа, яка займається індивідуальною або творчою діяльністю 05.

Керівник підприємства, організації, установи 46, у тому числі державної форми власності 95, інших форм власності 96; керівник підрозділу 47, керівник сільськогосподарського підприємства 48, у тому числі фермерського 49.

Працівник підприємства, організації, установи 07, у тому числі державної форми власності 97, інших форм власності 98; працівник сільськогосподарського підприємства 14, у тому числі фермерського 15, службовець (фахівець) 08, інженерно-технічний працівник 26.

Працівник фінансової сфери 50, із них банківських установ 51, у тому числі посадові та службові особи Національного банку України 225, кредитних спілок 212, бухгалтерський працівник 52, касир 53, інкасатор 54, матеріально відповідальна особа 55, працівник Державної виконавчої служби України 110, Рахункової палати 121, працівник Держказначейства 122, служитель культу 12, представник наукової або творчої інтелігенції 13, лікар 16, фармацевт 17, учитель 18, журналіст 19, керівник ЗМІ (редактор) 20, кореспондент 21, інший працівник засобів масової інформації 22, листоноша 23, інший працівник пошти 24, працівник культури та мистецтва 25.

Учні, студенти, курсанти, слухачі тощо: середніх навчальних закладів (шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій та інших) 30, професійно-технічних навчальних закладів (ПТУ, вищих професійних училищ, ліцеїв та інших) 34, вищих навчальних закладів (технікумів, училищ, коледжів, інститутів, університетів, академій та інших) 36.

Особа, яка перебуває на соціальному забезпеченні 37, особа без постійного джерела доходів 38, утриманець 39, безробітний 40, особа похилого віку 41, особа з інвалідністю 1-2 груп 42, вагітна 43, перебуває у відпустці по догляду за дитиною 44, працездатний, який не працює і не навчається 45, особа без визначеного місця проживання (безхатченко) 118, особа, яка тримається в установах попереднього ув’язнення, обмеження та позбавлення волі або яка перебуває у місцях застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян 123.

Працівники правоохоронних органів: органів Національної поліції 63, у тому числі особою вищого складу 226, прокуратури 244, у тому числі військової 64, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 227, органів безпеки 66, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства 67, органів державної податкової служби 68, органів державного бюро розслідувань 213, органів Державної кримінально-виконавчої служби 222, у тому числі особою вищого начальницького складу 228, Національного антикорупційного бюро 216, митної служби 69, прикордонної служби 124, органів та підрозділів цивільного захисту 125, у тому числі особою вищого начальницького складу 229, органів державної пенітенціарної служби 126, державної фінансової інспекції 127, рибоохорони 128, державної лісової охорони 129, державної охорони природно-заповідного фонду 217, інших органів, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції 130, посадові і службові особи оборонно-промислового комплексу 215.

Працівник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 131.

Член громадського формування з охорони громадського порядку 72.

Професійні судді 65, у тому числі Голова та судді Верховного Суду України 93, голови та судді вищих спеціалізованих судів України 94; Голова та члени (судді) Конституційного Суду України 133, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 136, службові особи секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 137, Голова, заступник Голови, секретарі секції Вищої ради юстиції 164, інші члени Вищої ради юстиції 165, інші працівники суду 134, народні засідателі та присяжні 135, адвокати 70, Голова, заступник Голови, член чи інспектор Вищої ради правосуддя 219, керівник, заступник, інші посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя 220, Голова, заступник Голови, член чи інспектор Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 221.

Військові посадові особи: Збройних Сил України 138, інших утворених відповідно до законів України військових формувань 139, інші військовослужбовці 57.

Посадові та службові особи Кабінету Міністрів України 140, Адміністрації Президента 141, міністерств 142, центральних органів виконавчої влади 143, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом 144, інших центральних органів та установ 145.

Посадові та службові особи державних адміністрацій: голова обласної державної адміністрації 146, заступник голови обласної державної адміністрації 147, начальник управління обласної державної адміністрації 148, заступник начальника управління обласної державної адміністрації 149, начальник відділу обласної державної адміністрації 150, заступник начальника відділу обласної державної адміністрації 151, інші посадові та службові особи обласної державної адміністрації 152, голова районної (міської) державної адміністрації 153, заступник голови районної (міської) державної адміністрації 154, начальник управління районної (міської) державної адміністрації 155, заступник начальника управління районної (міської) державної адміністрації 156, начальник відділу районної (міської) державної адміністрації 157, заступник начальника відділу районної (міської) державної адміністрації 158, інші посадові та службові особи районної (міської) державної адміністрації 159, інших органів державної влади 28.

Посадові особи та працівники дипломатичної служби України 160.

Посадові особи іноземних держав 161, дипломат іноземної держави 56.

Посадові особи міжнародних організацій 162.

Депутати всіх рівнів: Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим 58, обласної ради (Київської та Севастопольської міських рад) 59, міської ради 60, районної ради 61, селищної та сільської рад 62. Помічник-консультант депутата та інших виборних осіб 29.

Посадові особи місцевого самоврядування: голова та заступник голови сільської, селищної рад 170, міський голова 171, заступник міського голови 172, голова районної 173, обласної ради 174, інші посадові особи місцевого самоврядування 27.

Члени Національного агентства з питань запобігання корупції 218.

Члени окружних, територіальних та дільничних виборчих комісій 175, члени Центральної виборчої комісії 177.

Працівники громадських організацій 176.

Посадові особи юридичних осіб публічного права 180.

Особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги: аудитори 185, нотаріуси 186, експерти, оцінювачі 187, незалежні посередники чи члени трудового арбітражу 188, третейські судді 189, інші 190.

Особи, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми 195.

Посадові особи юридичних осіб, фізичні особи 196.

Працівник транспорту: водій автомототранспорту 73, у тому числі таксист 74, машиніст, помічник машиніста 75, приймальник-здавальник вантажної служби 76, працівник охорони 77, працівник поїзної бригади 78, екіпажу повітряного, водного суден 79, працівник станції, порту 80, інші працівники транспорту 81.

Президент України 200, радник або помічник Президента України 230, Голова Верховної Ради України, його перший заступник та заступники 201, радник або помічник Голови Верховної Ради України 231, голови постійних комісій Верховної Ради України та їх заступники 214, Прем’єр-міністр 202, радник, помічник Прем’єр-міністра 232, міністри (члени Кабінету Міністрів України) 210, перший заступник та заступники міністра 233, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники 211, Голова Служби безпеки України, його перший заступник та заступники 203, Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники 204, у тому числі заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 234, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники 205, Голова Рахункової палати 206, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 235, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 236, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 237, член Антимонопольного комітету України 238, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України 239, Голова Фонду державного майна України, його перший заступник та заступник 240, член Ради Національного банку України 241, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступник 242, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступник 243, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 207, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим 208, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим 209.

Інше посадове та службове становище 71, інший рід занять 120.

Для військових формувань та об’єднань. Цифрові індекси осіб, які вчинили кримінальні правопорушення (за званнями):

рядові строкової служби 82, молодші командири (начальники) строкової служби 83, рядові контрактної служби 84, молодші командири (начальники) контрактної служби 85, прапорщики (мічмани) 86, офіцер за призовом (223), молодші офіцери 87, старші офіцери 88, вищі офіцери 89, державний службовець (90), цивільний персонал військових формувань 91, цивільний працівник підприємства, що не входить до військового формування (224);

цивільна особа 92.

Рід занять, службовий стан потерпілих від кримінальних правопорушень:

військовослужбовець (крім строкової служби) 102, військовослужбовець строкової служби 103, військовослужбовець, потерпілий від порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності підлеглості 104, військовослужбовець, якому заподіяно тяжкі тілесні ушкодження (інвалідність) 106;

цивільна особа 109.

ДОВІДНИК 9

Додаткові відмітки щодо кваліфікації правопорушень

Статті 262, 289, 308, 312, 313, 332-2, 357, 362 КК:

1 Поєднані з насильством або з погрозою насильства.

2 Шляхом крадіжки.

3 Шляхом грабежу.

4 Шляхом розбою.

5 Шляхом шахрайства.

6 Шляхом вимагання.

Кримінальні правопорушення, що вчинені (пов’язані):

7 Шляхом зловживання службовим становищем.

89 З використанням високих інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж.

100 З незаконним відшкодуванням ПДВ.

101 З коштами державного бюджету.

102 З коштами місцевих бюджетів.

113 З коштами Пенсійного фонду.

103 З коштами резервного фонду бюджетів усіх рівнів.

104 З коштами субвенцій бюджетів усіх рівнів.

105 З коштами, призначеними на виконання державних цільових програм.

106 У сфері державних закупівель.

107 Інші правопорушення, пов’язані з бюджетними коштами.

108 У сфері соціальних витрат.

109 З приватизацією.

110 З приватизацією землі.

111 Інші правопорушення у сфері земельних відносин.

112 Із зовнішньоекономічною діяльністю.

Статті 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 436–438, 442, 444, 447, 258–258-5 КК:

144 Вчинені юридичною особою.

Статті 115–118, 121, 185–187, 190 КК:

86 Стосовно водіїв транспортних засобів.

87 Стосовно пасажирів.

Статті 115–118 КК (в редакції 2001 року):

135 Очевидне вбивство.

136 Природна смерть.

137 Самогубство.

138 Зникнення безвісти.

140 Нещасний випадок.

145 Очевидне вбивство, з них у ході бойових дій.

Статті 115, 121, 127, 146, 147, 149, 150-1, 176, 177, 185, 186, 187, 188-1, 189, 190, 191, 192, 197, 197-1, 198, 199, 200, 201, 203-1, 203-2, 204, 205, 206, 206-2, 210, 212, 212-1, 213, 216, 218-1, 220-1, 222, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 229, 231, 232-1, 233, 236, 239-1, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 248, 249, 253, 255, 256, 257, 258-258-5, 262, 263, 263-1, 265, 265-1, 267-1, 268, 289, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 317, 318, 319, 320, 321, 321-1, 321-2, 322, 327, 328, 330, 332, 332-1, 333, 334, 353, 354, 357, 358, 359, 361, 361-1, 361-2, 362, 363-1, 364, 364-1, 365, 365-2, 366, 367, 368-369, 369-2, 369-3, 370, 410, 422, 426-1, 432, 433, 435, 440, 446 КК України:

146 Предикатні злочини.

Стаття 149 КК (учинених з метою):

114 Сексуальної експлуатації.

115 Трудової експлуатації.

116 Участі у збройних конфліктах.

117 Використання в порнобізнесі.

118 Вилучення органів.

119 Втягнення у злочинну діяльність.

Статті 185–187, 189–191 КК, із:

8 Складів, баз.

9 Магазинів.

10 Ринків.

11 Інших торговельних точок (ларки, кіоски, буфети, їдальні, ресторани тощо).

12 Гаражів та автостоянок, що охороняються.

13 Транспортних засобів.

14 У тому числі з автомобілів.

15 Автозаправних станцій.

120 Закладів розважального, ігрового та шоу-бізнесу.

18 Нафтобаз.

19 Банків.

21 Ощадбанків.

121 Страхових установ та пенсійних фондів.

22 Пунктів обміну валют.

23 Кас підприємств.

24 Інкасаторських засобів перевезення.

25 Відділень зв’язку, пошт, телеграфів, переговорних пунктів.

122 Нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів.

29 Нотаріальних контор.

31 Офісів партійної організації.

32 Офісів редакцій (газет, журналів).

33 Музеїв, картинних галерей, виставочних залів.

34 Бібліотек.

35 Архівів.

123 Історико-культурних заповідників.

36 Місць відправлення релігійного культу.

37 Медичних закладів, закладів аптечної мережі.

38 Ломбардів.

Для транспортних органів:

39 Вагона.

40 Контейнера.

Статті 185–187 КК:

41 Кишенькова крадіжка.

42 Квартирна крадіжка.

46 З приватних будинків.

43 З готелю, гуртожитку, будинку відпочинку, санаторію, кемпінгу.

44 З дачі, садового будинку.

124 З погреба, сараю, подвір’я.

147 Викрадення обладнання операторів зв’язку.

Статті 194, 195, 252, 259, 277, 347, 347-1, 352, 360, 378, 399 КК:

47 Шляхом підпалу.

48 Шляхом вибуху.

148 Пошкодження обладнання операторів зв’язку (для статті 194 КК).

149 Умисне пошкодження ліній зв’язку (для статті 360 КК).

Статті 190, 358, 366 КК:

88 З посередництва у працевлаштуванні за кордоном, суб’єктів туристичної діяльності, шлюбних та модельних агенцій.

139 Пов’язане із здійсненням телефонних дзвінків та повідомленням потерпілих про затримання їх родичів працівниками органів внутрішніх справ і вимаганням грошової винагороди за їх звільнення (для статті 190 КК).

Стаття 204 КК:

74 Виготовлення.

75 Зберігання.

76 Збут.

77 Транспортування.

Стаття 209 КК:

78 Для здійснення підприємницької або іншої господарської діяльності.

79 Для створення організованих груп в Україні чи за її межами.

Стаття 212 КК:

80 Податок на прибуток підприємств.

81 Податок на додану вартість (ПДВ).

82 Акцизний податок.

83 Інші податки і платежі.

Статті 216, 318 КК:

70 Виготовлення.

71 Підроблення.

72 Використання.

73 Збут.

Частина перша статті 263, стаття 414 КК:

56 Вогнепальна зброя.

57 Боєприпаси.

58 Вибухові речовини.

59 Вибухові пристрої.

Стаття 286 КК:

84 Зникнення з місця події водія.

Стаття 301 КК:

125 Предметом правопорушення є порнографічні предмети, створені за участю дитини або з використанням її образу.

126 Порностудія.

127 Канал надходження порнографії.

Стаття 304 КК, втягнення у:

50 Злочинну діяльність.

51 Пияцтво.

52 Заняття жебрацтвом.

53 Заняття азартними іграми.

Стаття 307:

133 Із залученням неповнолітнього.

134 Із залученням малолітнього або щодо малолітнього.

Статті 307, 310–312, 321, 321-1 КК:

60 Промислове виробництво.

61 Виготовлення, придбання, зберігання.

62 Перевезення, пересилання.

63 Збут.

Статті 308, 312, 313 КК:

64 Із складів, баз, аптек, лікувальних закладів.

65 З хімічно-фармацевтичних підприємств.

66 З державних посівів наркотичних культур і місць їх переробки.

Стаття 317 КК:

67 Для незаконного вживання.

68 Виробництва чи виготовлення.

69 Надання приміщення.

Стаття 358 КК:

54 Паспортів та посвідчень особи.

55 Посвідчень водія.

130 Дипломів середніх навчальних закладів.

131 Дипломів професійно-технічних навчальних закладів.

132 Дипломів вищих навчальних закладів.

Стаття 402 КК:

90 Інше умисне невиконання наказу.

Стаття 405 КК:

91 Заподіяння тілесних ушкоджень, побоїв начальникові або вчинення інших насильницьких дій щодо нього.

Статті 407, 408 КК:

92 Нез'явлення на службу.

Статті 410–413 КК:

93 Зброї.

94 Боєприпасів.

141 Вибухових або інших бойових речовин (для статті 410 КК).

142 Засобів пересування, військової та спеціальної техніки.

143 Іншого військового майна.

95 Шляхом зловживання службовим становищем (для статті 410 КК).

Стаття 415 КК:

96 Транспортної машини.

Статті 415, 416 КК:

97 Правил експлуатації.

Стаття 422 КК:

98 Втрата документів, матеріалів, предметів.

Статті 402-405, 407-411, 413, 418-421, 425-426-1, 428, 435 КК:

150 В умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці.

ДОВІДНИК 10

Вилучено предметів злочинної діяльності

Коштовні метали в грамах

01 Золото.

02 Срібло.

03 Платина.

04 Метали платинової групи.

05 У виробах та брухті золота.

06 У виробах та брухті срібла.

07 У виробах та брухті платини.

08 У виробах та брухті металів платинової групи.

Коштовне каміння в каратах

11 Алмази.

12 Діаманти.

13 Сапфіри.

14 Смарагди.

15 Рубіни.

16 Олександрити.

17 Перли.

18 Необроблене дорогоцінне каміння.

Коштовне каміння в кілограмах

19 Бурштин.

Кольорові метали в кілограмах

21 Алюміній.

22 Бронза.

23 Латунь.

24 Мідь.

25 Олово.

26 Ртуть.

27 Сполуки ртуті.

28 Свинець.

29 Титан.

30 Радіоактивні матеріали.

Зброя та боєприпаси в одиницях

Нарізна:

31 гвинтівки, карабіни бойові;

32 автомати;

33 пістолети-кулемети (кулемети);

34 пістолети, револьвери;

35 гвинтівки, карабіни мисливські;

56 гвинтівки спортивні;

57 рушниці комбіновані.

36 Інша зброя.

Гладкоствольна:

37 рушниці мисливські;

38 рушниці бойові;

39 саморобна зброя;

40 пристрої для відстрілу патронів несмертельної дії (у тому числі з гумовою кулею);

59 обрізи усіх видів.

58 Гранатомети та реактивні системи.

41 Інша вогнепальна зброя.

42 Пневматична зброя.

43 Газова зброя та отруйні речовини.

44 Холодна зброя.

Боєприпаси:

45 патрони;

46 гранати;

47 міни;

48 боєприпаси артилерійські та до гранатометів;

49 саморобні вибухові пристрої;

50 підривачі, детонатори промислові, детонуючі (вогнепровідні) шнури, заряди вибухових речовин промислового призначення;

51 вибухові речовини (у кілограмах).

598 Військова та спеціальна техніка (в одиницях).

Технічні засоби в одиницях

52 Автомобілі.

410 Мотоцикли.

411 Катери.

412 Яхти.

413 Гелікоптери.

53 Радіозасоби.

54 Засоби особистого захисту.

55 Комп’ютерна техніка.

60 Програмне забезпечення для ПК.

414 Аудіо-, відеотехніка.

Наркотичні засоби в грамах

250

3-метилтіофентаніл.

251

3-метилфентаніл.

422

3-моноацетилморфін.

423

6-моноацетилморфін.

252

Алілпродин.

253

Алфентаніл.

254

Альфамепродин.

255

Альфаметадол.

256

Альфа-метилфентаніл.

424

Альфа-метилтіофентаніл.

257

Альфапродин.

258

Альфацетилметадол.

259

Анілеридин.

260

Ацетил-альфа-метилфентаніл.

261

Ацетилдигідрокодеїн.

262

Ацетилметадол.

611

Ацетилфентаніл

263

Ацеторфін.

264

Безитрамід.

265

Бензетидин.

425

Бензилморфін.

266

Бета-гідроксифентаніл.

426

Бета-гідрокси-3-метилфентаніл.

267

Бетамепродин.

268

Бетаметадол.

269

Бетапродин.

270

Бетацетилметадол.

65

Бупренорфін.

71

Героїн.

271

Гідрокодон.

272

Гідроксипетидин.

273

Гідроморфінол.

274

Гідроморфон.

275

Дезоморфін.

276

Декстроморамід.

277

Декстропропоксифен.

278

Дигідроеторфін.

279

Дигідрокодеїн.

280

Дигідроморфін.

281

Дименоксадол (естоцин).

282

Димепгептанол.

283

Диметилтіамбутен.

284

Дипіпанон.

285

Дифеноксилат.

286

Дифеноксин.

287

Діампромід.

288

Діетилтіамбутен.

289

Діоксафетилбутират.

290

Дротебанол.

68

Екстракти і настойки канабісу.

427

Екгонін, його складні ефіри та похідні, які можуть бути перетворені в екгонін і кокаїн.

291

Етилметилтіамбутен.

72

Етилморфін.

292

Етоксеридин.

293

Етонітазен.

294

Еторфін.

295

Ізометадон.

66

Канабіс.

428

Кетобемідон.

296

Клонітазен.

73

Кодеїн.

429

Кокаїновий кущ, кока лист.

297

Кодоксим.

74

Кокаїн.

298