Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 21.01.2019 № 172/5/10 "Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»". Генеральна прокуратура України. 2019

Документ актуальний на 17.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.01.2019  № 172/5/10

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2019 р.

за № 87/33058

Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення»

{Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2655/5/362 від 06.08.2020}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції

№ 1473/5/194 від 17.04.2020

№ 2655/5/362 від 06.08.2020 - застосовується з 01.07.2020}

Відповідно до статті 9 Закону України «Про прокуратуру», пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, Мінімальних стандартних правил Організації Об’єднаних Націй, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила»), ухвалених резолюцією № 40/33 від 29 листопада 1985 року Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, та з метою застосування належних правових процедур до учасників кримінального провадження щодо неповнолітніх НАКАЗУЄМО:

1. Запровадити пілотний проект «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» (далі - пілотний проект).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2655/5/362 від 06.08.2020}

{Пункт 2 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1473/5/194 від 17.04.2020}

2.

Затвердити Порядок реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення», що додається.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2655/5/362 від 06.08.2020}

3. Офісу Генерального прокурора, Координаційному центру з надання правової допомоги вжити вичерпних заходів, необхідних для реалізації пілотного проекту.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1473/5/194 від 17.04.2020}

4. Координаційному центру з надання правової допомоги:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1473/5/194 від 17.04.2020}

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

до 01 серпня 2020 року подати Міністру юстиції України звіт про результати реалізації пілотного проекту відповідно до цього наказу.

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1473/5/194 від 17.04.2020}

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Смачило І.В. та заступника Генерального прокурора України Єніна Є.В.

Міністр юстиції України

П.Д. Петренко

Генеральний прокурор

Ю.В. Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Директор державної установи «Центр пробації»

О.Б. Янчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України,

Генеральної прокуратури України

21.01.2019  № 172/5/10

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2019 р.

за № 87/33058

ПОРЯДОК

реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення»

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2655/5/362 від 06.08.2020}

1. Цей Порядок встановлює механізм реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» на базі системи надання безоплатної правової допомоги (далі - пілотний проект).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2655/5/362 від 06.08.2020}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

медіація - добровільна, позасудова процедура, під час якої неповнолітній, який є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, та потерпілий за допомогою посередника намагаються врегулювати конфлікт шляхом укладення угоди про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2655/5/362 від 06.08.2020}

посередник - адвокат, включений до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2655/5/362 від 06.08.2020}

{Порядок доповнено новим пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1473/5/194 від 17.04.2020}

3. Пілотний проект ґрунтується на відновних підходах у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки та нетяжкі злочини, вчинені неповнолітніми, і включає в себе скоординовану організацію ефективної комунікації між такими неповнолітніми і потерпілими від вчинених ними кримінальних правопорушень з метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, максимально раннього виведення неповнолітніх правопорушників із кримінального процесу з обов’язковим ужиттям узгоджених заходів для їх ресоціалізації та запобігання повторним кримінальним правопорушенням.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2655/5/362 від 06.08.2020}

4. Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення (далі - Програма), може бути застосована у разі:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2655/5/362 від 06.08.2020}

наявності потерпілої сторони - фізичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди;

вчинення неповнолітнім вперше кримінального проступку або нетяжкого злочину;

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2655/5/362 від 06.08.2020}

визнання неповнолітнім факту вчинення кримінального правопорушення;

{Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2655/5/362 від 06.08.2020}

згоди неповнолітнього і потерпілого на участь у Програмі.

5. У разі якщо обставини кримінального провадження відповідають умовам, визначеним у пункті 4 цього Порядку, прокурор:

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1473/5/194 від 17.04.2020}

інформує неповнолітнього, його законного представника та потерпілого, його законного представника (далі - сторони) про можливість реалізації Програми шляхом залучення регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр) посередника та укладення угоди про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення (далі - угода), форма якої наведена у додатку 1 до цього Порядку;

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1473/5/194 від 17.04.2020; № 2655/5/362 від 06.08.2020}

роз’яснює, що результати участі у Програмі враховуватимуться під час прийняття рішення про наявність підстав для звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до статей 45, 46 (у разі вчинення неповнолітнім вперше кримінального проступку або необережного нетяжкого злочину), статті 48 Кримінального кодексу України або закриття кримінального провадження на підставі частини четвертої статті 56, пункту 7 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2655/5/362 від 06.08.2020}

6. У разі отримання згоди сторін прокурор пропонує їм заповнити заяву про участь у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, та згоду на обробку персональних даних (далі - заява) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2655/5/362 від 06.08.2020}

7. Протягом одного робочого дня після заповнення заяви прокурор передає її та інформацію щодо правової кваліфікації кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється неповнолітня особа, із зазначенням статті (її частини) Кримінального кодексу України, дати закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до регіонального центру.

8. Регіональний центр протягом одного робочого дня після отримання заяви та відповідної інформації від прокурора:

приймає рішення про застосування Програми та видає відповідне доручення для проведення медіації посереднику і передає йому копію заяви та інформацію, отриману від прокурора;

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1473/5/194 від 17.04.2020}

організовує проведення зустрічі між сторонами та посередником.

{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1473/5/194 від 17.04.2020}

9. Посередник на зустрічі зі сторонами роз’яснює їм процедуру Програми, її наслідки, надає можливість сторонам дійти згоди щодо умов угоди і в разі згоди сторін на її проходження надає їм примірну форму угоди для ознайомлення і визначення дати наступної зустрічі для її укладення. У разі неможливості чи відмови сторін від укладення угоди інформує про це регіональний центр.

10. Для визначення заходів, що можуть бути передбачені в угоді, а також отримання консультативної підтримки з питань їх обрання стосовно конкретного неповнолітнього регіональний центр укладає меморандуми про взаємодію з Державною установою «Центр пробації», установами, організаціями, діяльність яких спрямована, зокрема, на розвиток особистості неповнолітніх, їх ресоціалізацію.

11. Не пізніше наступного робочого дня після укладення угоди, посередник передає її регіональному центру або повідомляє про відмову в її укладенні.

12. Після виконання угоди регіональний центр готує інформацію щодо результатів участі неповнолітнього у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, та надсилає її прокурору.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2655/5/362 від 06.08.2020}

13. Прокурор:

1) у разі надходження від регіонального центру інформації щодо результатів участі неповнолітнього у Програмі:

до закінчення досудового розслідування - долучає її до кримінального провадження;

після закінчення досудового розслідування - роз’яснює неповнолітньому, який брав участь у Програмі, та його представнику право надавати її самостійно у відповідному судовому засіданні;

2) протягом 7 робочих днів повідомляє регіональний центр про рішення у кримінальному провадженні, прийняте відповідно до частини другої статті 283 Кримінального процесуального кодексу України;

3) протягом 10 робочих днів з моменту набрання законної сили судовим рішенням у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього, який брав участь у Програмі, надає його копію і ґрунтовну інформацію про перебіг досудового розслідування та судового розгляду до Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора.

{Підпункт 3 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1473/5/194 від 17.04.2020, № 2655/5/362 від 06.08.2020}

14. Для забезпечення реалізації пілотного проекту можуть утворюватися робочі групи за участю прокурора, соціального працівника, психолога, представників регіонального центру та органу пробації.

Директор

Координаційного центру

з надання правової допомоги

О.П. Бонюк

Начальник управління

ювенальної юстиції

Генеральної прокуратури

України

Р.В. Романчук

Додаток 1

до Порядку реалізації пілотного проекту

«Програма відновлення для неповнолітніх,

які є підозрюваними у вчиненні кримінального

правопорушення»

(пункт 5)

УГОДА

про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1473/5/194 від 17.04.2020, № 2655/5/362 від 06.08.2020}

Додаток 2

до Порядку реалізації пілотного проекту

«Програма відновлення для неповнолітніх,

які є підозрюваними у вчиненні кримінального

правопорушення»

(пункт 6)

ЗАЯВА

про участь у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, та згоду на обробку персональних даних

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2655/5/362 від 06.08.2020}

Додаток 3

до Порядку реалізації пілотного проекту

«Програма відновлення для неповнолітніх,

які є підозрюваними у вчиненні кримінального

правопорушення»

(пункт 12)

ІНФОРМАЦІЯ

щодо результатів участі неповнолітнього у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1473/5/194 від 17.04.2020, № 2655/5/362 від 06.08.2020}


Документи та файли

Сигнальний документ — f481585n92.doc
Сигнальний документ — f481585n93.doc
Сигнальний документ — f481585n94.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.02.2019 — 2019 р., № 10, стор. 78, стаття 368, код акта 93272/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Генеральна прокуратура України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими органів прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 31.01.2019 № 16 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 28.03.2019 № 51 "Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 28.02.2019 № 37 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 26 липня 2016 року № 265". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 17.12.2019 № 336 "Про внесення змін до Порядку проходження прокурорами атестації, затвердженого наказом Генерального прокурора від 3 жовтня 2019 року № 221". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 17.12.2019 № 337 "Про внесення змін до Порядку роботи кадрових комісій, затвердженого наказом Генерального прокурора від 17 жовтня 2019 року № 233". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.04.2018 № 75 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 10. НАКАЗ від 26.07.2018 № 152 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям військових прокуратур винагороди за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 11. про житлові комісії в органах військової прокуратури. Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 12. НАКАЗ від 25.09.2018 № 187 "Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах військової прокуратури та Положення про житлові комісії в органах військової прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 25.09.2018 № 188 "Про внесення змін до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 23.10.2018 № 211 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 19.11.2018 № 238 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 25 серпня 2016 року № 308". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 13.07.2018 № 134 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних в інформаційній автоматизованій системі «Облік передачі та отримання даних з Євроюсту»". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 19.12.2018 № 253 "Про затвердження Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 18. про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків. Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 13.02.2017 № 46 "Про затвердження Змін до Порядку організації діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". Генеральна прокуратура України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 14.04.2017 № 116/227 "Про затвердження Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень". Генеральна прокуратура України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -