Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 23.10.2018 № 211 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018

Документ актуальний на 05.12.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.10.2018  № 211

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 листопада 2018 р.

за № 1257/32709

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки прокуратури України

Відповідно до статті 9 Закону України «Про прокуратуру», Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки», з метою вдосконалення організації роботи із заохочення працівників прокуратури та Національної академії прокуратури України за вагомі особисті досягнення у професійній діяльності, сумлінне і зразкове виконання службових обов’язків, ініціативність у роботі, тривалу й бездоганну службу НАКАЗУЮ:

1. Установити такі відомчі заохочувальні відзнаки прокуратури України:

Подяка Генерального прокурора;

Грамота Генерального прокурора;

Почесна грамота Генерального прокурора;

нагрудний знак «За сумлінну службу в органах прокуратури»;

нагрудний знак «Почесний працівник прокуратури України»;

нагрудний знак «Ветеран прокуратури України».

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки прокуратури України;

ескіз відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - Подяки Генерального прокурора;

опис відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - Подяки Генерального прокурора;

ескіз відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - Грамоти Генерального прокурора;

опис відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - Грамоти Генерального прокурора;

ескіз відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - Почесної грамоти Генерального прокурора;

опис відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - Почесної грамоти Генерального прокурора;

ескіз відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - нагрудного знака «За сумлінну службу в органах прокуратури»;

опис відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - нагрудного знака «За сумлінну службу в органах прокуратури»;

ескіз відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - нагрудного знака «Почесний працівник прокуратури України»;

опис відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - нагрудного знака «Почесний працівник прокуратури України»;

ескіз відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - нагрудного знака «Ветеран прокуратури України»;

опис відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - нагрудного знака «Ветеран прокуратури України»;

ескізи посвідчень до відомчих заохочувальних відзнак прокуратури України - нагрудних знаків «За сумлінну службу в органах прокуратури», «Почесний працівник прокуратури України», «Ветеран прокуратури України»;

описи посвідчень до відомчих заохочувальних відзнак прокуратури України - нагрудних знаків «За сумлінну службу в органах прокуратури», «Почесний працівник прокуратури України», «Ветеран прокуратури України».

3.

Департаменту кадрової роботи та державної служби Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників регіональних, місцевих та військових прокуратур, ректора Національної академії прокуратури України.

Генеральний

прокурор України

Ю. Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Голова профспілкового комітету

первинної профспілкової організації працівників

Генеральної прокуратури України

Заступник голови Комісії

державних нагород та геральдики

А. Барцицький

О. Дніпров


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

23 жовтня 2018 року № 211

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 листопада 2018 р.

за № 1257/32709

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчі заохочувальні відзнаки прокуратури України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок відзначення відомчими заохочувальними відзнаками прокуратури України працівників прокуратури та Національної академії прокуратури України за вагомі особисті досягнення у професійній діяльності, сумлінне і зразкове виконання службових обов’язків, ініціативність у роботі, тривалу й бездоганну службу.

2. У прокуратурі України встановлюються такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відомчі відзнаки):

Подяка Генерального прокурора;

Грамота Генерального прокурора;

Почесна грамота Генерального прокурора;

нагрудний знак «За сумлінну службу в органах прокуратури»;

нагрудний знак «Почесний працівник прокуратури України»;

нагрудний знак «Ветеран прокуратури України».

Вищою відзнакою прокуратури України є нагрудний знак «Почесний працівник прокуратури України».

3. Гранична кількість відомчих відзнак, якими можуть бути нагороджені працівники протягом календарного року, не може перевищувати:

Подяк Генерального прокурора - 300 одиниць;

Грамот Генерального прокурора - 300 одиниць;

Почесних грамот Генерального прокурора - 200 одиниць;

нагрудних знаків «За сумлінну службу в органах прокуратури» - 300 одиниць;

нагрудних знаків «Почесний працівник прокуратури України» - 200 одиниць;

нагрудних знаків «Ветеран прокуратури України» - 100 одиниць.

II. Підстави та порядок представлення до відзначення відомчими заохочувальними відзнаками

1. Подякою Генерального прокурора (далі - Подяка) відзначаються працівники органів прокуратури, Національної академії прокуратури України за успішне виконання службових обов’язків, ініціативність та оперативність у роботі.

2. Грамотою Генерального прокурора (далі - Грамота) відзначаються працівники органів прокуратури, Національної академії прокуратури України за сумлінне виконання службових обов’язків та високу професійну майстерність.

3. Почесною грамотою Генерального прокурора (далі - Почесна грамота) відзначаються працівники органів прокуратури, Національної академії прокуратури України за зразкове виконання службових обов’язків та високі результати в роботі.

Відзначення Почесною грамотою здійснюється після відзначення Грамотою Генерального прокурора.

4. Нагрудним знаком «За сумлінну службу в органах прокуратури» відзначаються прокурори і слідчі органів прокуратури, працівники Національної академії прокуратури України за сумлінну службу в органах прокуратури та зразкове виконання службових обов’язків, які мають стаж роботи на посадах прокурорів або слідчих прокуратури не менше 5 років.

5. Нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури України» відзначаються прокурори і слідчі органів прокуратури, а також працівники Національної академії прокуратури України за тривалу і бездоганну службу в органах прокуратури, досягнення вагомих результатів у професійній діяльності та виконання завдань особливої важливості і складності, які мають не менше 15 років стажу роботи на посадах прокурорів або слідчих в органах прокуратури.

6. Нагрудним знаком «Ветеран прокуратури України» відзначаються працівники органів прокуратури та Національної академії прокуратури України за довголітню бездоганну роботу в органах і установах прокуратури не менше 25 років.

7. До стажу роботи на посадах прокурорів або слідчих, визначених пунктами 4-6 цього розділу, зараховується час роботи на посадах, визначених частиною першою статті 15 Закону України «Про прокуратуру», на посадах стажистів, слідчих, старших слідчих, старших слідчих та слідчих в особливо важливих справах органів прокуратури, старших помічників і помічників прокурорів, старших прокурорів та прокурорів прокуратур усіх рівнів, а також період роботи на відповідних посадах під час відрядження прокурора до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Національної академії прокуратури України чи до інших органів у визначених Законом України «Про прокуратуру» випадках.

8. Відзначення працівників органів прокуратури та Національної академії прокуратури України після звільнення у зв’язку з виходом на пенсію здійснюється за наявності у них відповідного стажу роботи.

9. Повторне відзначення тією самою відомчою відзнакою, крім Грамоти або Подяки, не здійснюється.

10. Особи, відзначені нагрудними знаками «Почесний працівник прокуратури України», «Ветеран прокуратури України», після звільнення мають право на проходження у приміщення відповідних органів та установ прокуратури України у разі пред’явлення посвідчення.

11. Висунення кандидатур для відзначення відомчими відзнаками прокуратури України здійснюється відкрито, як правило, у колективі за основним місцем роботи осіб.

12. На працівника, який працює в органах прокуратури та Національній академії прокуратури України і представляється до відзначення, складається нагородний лист для представлення до відзначення відомчою заохочувальною відзнакою прокуратури України (додаток 1) та біографічна довідка (додаток 2).

13. У нагородному листі зазначаються заслуги працівника, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення.

14. Відзначення здійснюється наказом Генерального прокурора за власною ініціативою або за поданням заступників Генерального прокурора, керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, погодженим заступниками Генерального прокурора згідно з розподілом обов’язків, ректора Національної академії прокуратури України, керівників регіональних та прирівняних до них прокуратур, а непрацюючих пенсіонерів, які мають відповідний стаж роботи в прокуратурі,- також за поданням ветеранських організацій органів прокуратури України.

15. До відзначення не представляються працівники органів прокуратури та Національної академії прокуратури України, які мають незняті дисциплінарні стягнення.

16. У разі відкриття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів дисциплінарного провадження рішення про заохочення приймається після його завершення.

17. Документи про представлення до відзначення відомчою відзнакою попередньо опрацьовуються у кадрових підрозділах Генеральної прокуратури України та Головної військової прокуратури.

III. Порядок вручення відомчих відзнак

1. Вручення відомчих відзнак здійснюється Генеральним прокурором або за його дорученням заступниками Генерального прокурора, керівниками самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, керівниками регіональних прокуратур, військовими прокурорами регіонів, ректором Національної академії прокуратури України.

2. Особі, відзначеній відомчою відзнакою у вигляді нагрудного знака, разом з відзнакою вручається посвідчення встановленого зразка за підписом Генерального прокурора або особи, яка виконує його обов’язки.

3. Витяг із наказу про відзначення долучається до особової справи працівника. До трудової книжки (послужного списку) працівника вноситься відповідний запис.

4. Про вручення відомчої відзнаки та посвідчення до неї складається протокол вручення відомчих заохочувальних відзнак прокуратури України (додатки 3, 4), який у тижневий строк після вручення відомчої відзнаки передається до кадрових підрозділів Генеральної прокуратури України та Головної військової прокуратури.

IV. Порядок носіння і зберігання відомчих відзнак

1. Відомчі відзнаки у вигляді нагрудних знаків носяться з правого боку грудей і розміщуються нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох нагрудних знаків дозволяється носити не більше трьох таких знаків.

2. У разі втрати чи пошкодження відомчої відзнаки прокуратури України її дублікат не видається.

Начальник

Департаменту кадрової

роботи та державної служби

Генеральної прокуратури

України

О. Горбань

Додаток 1

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

прокуратури України

(пункт 13 розділу II)

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

для представлення до відзначення відомчою заохочувальною відзнакою прокуратури України


Додаток 2

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

прокуратури України

(пункт 13 розділу II)

Фото

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Класний чин

Прізвище, ім’я, по батькові

на посаді (займана посада) _____________________________

з __. __. ____ (день, місяць, рік призначення)

Число, місяць, рік народження

Місце народження

Освіта

Спеціальність (напрям підготовки)

Рівень вищої освіти та/або освітньо- кваліфікаційний рівень

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

Володіння мовами

Інформація про накладені дисциплінарні стягнення (дата накладення, суб’єкт застосування)

Нагороди, почесні звання

СЛУЖБОВА (ТРУДОВА) ДІЯЛЬНІСТЬ

Період службової (трудової) діяльності (місяць, рік початку і завершення)

Займана посада, найменування підприємства, установи, організації

Керівник кадрового підрозділу

___________________________________________

                            (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 3

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

прокуратури України

(пункт 4 розділу III)

ПРОТОКОЛ

вручення відомчих заохочувальних відзнак прокуратури України (для Генеральної прокуратури України)

Додаток 4

до Положення про відомчі

заохочувальні відзнаки

прокуратури України

(пункт 4 розділу III)

ПРОТОКОЛ

вручення відомчих заохочувальних відзнак прокуратури України (для регіональних прокуратур)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

23 жовтня 2018 року № 211

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - Подяки Генерального прокурора

Начальник

Департаменту кадрової

роботи та державної служби

Генеральної прокуратури

України

О. Горбань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

23 жовтня 2018 року № 211

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - Подяки Генерального прокурора

Бланк Подяки Генерального прокурора виготовляється з високоякісного крейдованого дизайнерського паперу і має форму прямокутника білого кольору розміром 210 х 297 мм (формат А4), обрамленого синьою рамкою завтовшки 8 мм від краю.

На синій рамці розміщено дві додаткові рамки золотистого кольору - зовнішня та внутрішня (завтовшки 1,1 мм та 0,5 мм відповідно). Відстань між золотистими рамками - 0,9 мм. Відстань від золотистих рамок до краю синьої рамки - 2,5 мм. Відстань від внутрішньої золотистої рамки до блакитного фону - 3 мм.

У верхній частині Подяки посередині зображено емблему Генеральної прокуратури України заввишки 49 мм з тонкою золотистою облямівкою, обабіч якої фігурні синьо-жовті стрічки заввишки 39,2 мм, завширшки 149 мм.

Під зображенням емблеми Генеральної прокуратури України виконано напис «ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ» темно-синього кольору заввишки 5 мм, під ним - тисненням напис темно-синього кольору «ПОДЯКА» заввишки 16 мм. Елементи емблеми Генеральної прокуратури України виконано тисненням зі срібленням та позолотою.

У центральній частині Подяки передбачено місце для тексту із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади особи, яка нагороджується, підстави для нагородження.

У нижній частині Подяки передбачено місце для скріплення Подяки підписом Генерального прокурора та гербовою печаткою.

Начальник

Департаменту кадрової

роботи та державної служби

Генеральної прокуратури

України

О. Горбань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

23 жовтня 2018 року № 211

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - Грамоти Генерального прокурора

Начальник

Департаменту кадрової

роботи та державної служби

Генеральної прокуратури

України

О. Горбань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

23 жовтня 2018 року № 211

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - Грамоти Генерального прокурора

Бланк Грамоти Генерального прокурора виготовляється з високоякісного крейдованого дизайнерського паперу і має форму прямокутника блакитного кольору розміром 210 х 297 мм (формат А4), обрамленого синьою рамкою завтовшки 8 мм від краю.

На синій рамці розміщено дві додаткові рамки золотистого кольору - зовнішня та внутрішня (завтовшки 1,1 мм та 0,5 мм відповідно). Відстань між золотистими рамками - 0,9 мм. Відстань від золотистих рамок до краю синьої рамки - 2,5 мм. Відстань від внутрішньої золотистої рамки до блакитного фону - 3 мм.

У верхній частині Грамоти посередині зображено емблему Генеральної прокуратури України заввишки 49 мм з тонкою золотистою облямівкою, обабіч якої фігурні синьо-жовті стрічки заввишки 39,2 мм, завширшки 149 мм.

Під зображенням емблеми Генеральної прокуратури України виконано напис «ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ» темно-синього кольору заввишки 5 мм, під ним - тисненням жовтою фольгою напис «ГРАМОТА» заввишки 13 мм. Елементи емблеми Генеральної прокуратури України виконано тисненням зі срібленням та позолотою.

У центральній частині Грамоти передбачено місце для тексту із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади особи, яка нагороджується, підстави для нагородження.

У нижній частині Грамоти передбачено місце для скріплення Грамоти підписом Генерального прокурора та гербовою печаткою.

Начальник

Департаменту кадрової

роботи та державної служби

Генеральної прокуратури

України

О. Горбань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

23 жовтня 2018 року № 211

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - Почесної грамоти Генерального прокурора

Начальник

Департаменту кадрової

роботи та державної служби

Генеральної прокуратури

України

О. Горбань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

23 жовтня 2018 року № 211

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - Почесної грамоти Генерального прокурора

Бланк Почесної грамоти Генерального прокурора виготовляється з високоякісного крейдованого дизайнерського паперу і має форму прямокутника кремового кольору розміром 210 х 297 мм (формат А4), обрамленого синьою рамкою завтовшки 8 мм від краю.

На синій рамці розміщено дві додаткові рамки золотистого кольору - зовнішня та внутрішня (завтовшки 1,1 мм та 0,5 мм відповідно). Відстань між золотистими рамками - 0,9 мм. Відстань від золотистих рамок до краю синьої рамки - 2,5 мм. Відстань від внутрішньої золотистої рамки до блакитного фону - 3 мм.

У верхній частині Почесної грамоти посередині зображено емблему Генеральної прокуратури України заввишки 49 мм з тонкою золотистою облямівкою, обабіч якої фігурні синьо-жовті стрічки заввишки 39,2 мм, завширшки 149 мм.

Під зображенням емблеми Генеральної прокуратури України виконано напис «ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ» темно-синього кольору заввишки 5 мм, під ним - тисненням жовтою фольгою напис «ПОЧЕСНА ГРАМОТА» заввишки 11 мм. Елементи емблеми Генеральної прокуратури України виконано тисненням зі срібленням та позолотою.

У центральній частині Почесної грамоти передбачено місце для тексту із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади особи, яка нагороджується, підстави для нагородження.

У нижній частині Почесної грамоти передбачено місце для скріплення Почесної грамоти підписом Генерального прокурора та гербовою печаткою.

Начальник

Департаменту кадрової

роботи та державної служби

Генеральної прокуратури

України

О. Горбань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

23 жовтня 2018 року № 211

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - нагрудного знака «За сумлінну службу в органах прокуратури»

Начальник

Департаменту кадрової

роботи та державної служби

Генеральної прокуратури

України

О. Горбань


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

23 жовтня 2018 року № 211

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - нагрудного знака «За сумлінну службу в органах прокуратури»

Нагрудний знак «За сумлінну службу в органах прокуратури» (далі - нагрудний знак) має вигляд рівностороннього хреста із розбіжними сторонами та заокругленими кінцями білого металу, покритого емаллю синього кольору. Між сторонами хреста розбіжні промені білого металу.

Посередині хреста вміщено композицію елементів емблеми Генеральної прокуратури України: меч, терези, малий Державний Герб України, дубові гілки. Зображення терезів, Знака Княжої Держави Володимира Великого, пружок щита малого Державного Герба України та гілки - позолочені. Простір, обмежений гілками, покрито емаллю темно-синього кольору, щит малого Державного Герба України - емаллю синього кольору.

Пружки хреста - білого металу.

Усі зображення рельєфні.

Розмір нагрудного знака - 45 х 45 мм.

Зворотний бік нагрудного знака плоский з викарбуваним номером та двома голками з цанговими затискачами для прикріплення до одягу.

Начальник

Департаменту кадрової

роботи та державної служби

Генеральної прокуратури

України

О. Горбань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

23 жовтня 2018 року № 211

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - нагрудного знака «Почесний працівник прокуратури України»

Начальник

Департаменту кадрової

роботи та державної служби

Генеральної прокуратури

України

О. Горбань


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

23 жовтня 2018 року № 211

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - нагрудного знака «Почесний працівник прокуратури України»

Нагрудний знак «Почесний працівник прокуратури України» (далі - нагрудний знак) має вигляд прямого рівностороннього хреста із розбіжними сторонами, на кінцях яких кутові виступи, покриті емаллю темно-синього кольору. Сторони хреста мають два пружки жовтого металу, простір між якими покритий емаллю синього кольору. Між сторонами хреста розбіжні промені білого металу.

Посередині хреста - круглий медальйон жовтого металу, на якому зображено емблему Генеральної прокуратури України. Круг емблеми покрито емаллю темно-синього кольору, щит малого Державного Герба України - емаллю синього кольору. Медальйон має два пружки, між якими написи по колу «ПОЧЕСНИЙ ПРАЦІВНИК» (зверху) та «ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ» (знизу).

Усі зображення і написи рельєфні.

Розмір нагрудного знака - 45 х 45 мм.

Зворотний бік нагрудного знака плоский з викарбуваним номером та двома голками з цанговими затискачами для прикріплення до одягу.

Начальник

Департаменту кадрової

роботи та державної служби

Генеральної прокуратури

України

О. Горбань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

23 жовтня 2018 року № 211

ЕСКІЗ

відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - нагрудного знака «Ветеран прокуратури України»

Начальник

Департаменту кадрової

роботи та державної служби

Генеральної прокуратури

України

О. Горбань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

23 жовтня 2018 року № 211

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки прокуратури України - нагрудного знака «Ветеран прокуратури України»

Нагрудний знак «Ветеран прокуратури України» (далі - нагрудний знак) має вигляд рівностороннього стрільчастого хреста із оксидованого білого металу, між сторонами якого розбіжні промені жовтого металу.

Посередині хреста - круглий медальйон жовтого металу, на якому зображено емблему Генеральної прокуратури України. Круг емблеми покрито емаллю темно-синього кольору, щит малого Державного Герба України - емаллю синього кольору. Медальйон має два пружки, між якими напис по колу зверху «ВЕТЕРАН ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ».

Усі зображення і напис рельєфні.

Розмір нагрудного знака - 45 х 45 мм.

Зворотний бік нагрудного знака плоский з викарбуваним номером та двома голками з цанговими затискачами для прикріплення до одягу.

Начальник

Департаменту кадрової

роботи та державної служби

Генеральної прокуратури

України

О. Горбань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

23 жовтня 2018 року № 211

ЕСКІЗИ ПОСВІДЧЕНЬ

до відомчих заохочувальних відзнак прокуратури України - нагрудних знаків «За сумлінну службу в органах прокуратури», «Почесний працівник прокуратури України», «Ветеран прокуратури України»

ПОСВІДЧЕННЯ

до нагрудного знака «За сумлінну службу в органах прокуратури»

ПОСВІДЧЕННЯ

до нагрудного знака «Почесний працівник прокуратури України»

ПОСВІДЧЕННЯ

до нагрудного знака «Ветеран прокуратури України»

Начальник

Департаменту кадрової

роботи та державної служби

Генеральної прокуратури

України

О. Горбань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

23 жовтня 2018 року № 211

ОПИСИ ПОСВІДЧЕНЬ

до відомчих заохочувальних відзнак прокуратури України - нагрудних знаків «За сумлінну службу в органах прокуратури», «Почесний працівник прокуратури України», «Ветеран прокуратури України»

1. Посвідчення до нагрудного знака «За сумлінну службу в органах прокуратури» являє собою бланк розміром 75 х 110 мм із твердого картону в обкладинці синього кольору, складений на згин у вигляді книжки.

На обкладинці посвідчення розташовано зображення малого Державного Герба України, під яким виконано напис великими друкованими літерами жовтого кольору «ПОСВІДЧЕННЯ».

На внутрішній площині посвідчення у розгорнутому вигляді, виконаній з паперу блакитно-жовтого кольору, розміщено:

у лівій частині:

зверху посередині - напис «Прокуратура України»;

у центрі - зображення нагрудного знака «За сумлінну службу в органах прокуратури»;

унизу посередині - знак номера «№ _____» для нумерації нагрудних знаків;

у правій частині:

зверху посередині - напис великими друкованими літерами «ЗА ЗРАЗКОВЕ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ»;

у центрі посередині - написи «прізвище», «ім’я», «по батькові» (заповнюються від руки);

під написами «прізвище», «ім’я», «по батькові» посередині літерами чорного кольору в першому рядку - «НАГОРОДЖЕНО», у другому - «НАГРУДНИМ ЗНАКОМ», у третьому та четвертому літерами червоного кольору - «ЗА СУМЛІННУ СЛУЖБУ» та «В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ», у п’ятому та шостому літерами чорного кольору - «НАКАЗ» та « № _____ від «____»__________ 20___ р.»;

унизу зліва - напис чорного кольору «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР», під ним збоку - «__________» (місце для підпису).

2. Посвідчення до нагрудного знака «Почесний працівник прокуратури України» являє собою бланк розміром 75 х 110 мм із твердого картону в обкладинці синього кольору, складений на згин у вигляді книжки.

На обкладинці посвідчення розташовано зображення малого Державного Герба України, під яким виконано напис великими друкованими літерами жовтого кольору «ПОСВІДЧЕННЯ».

На внутрішній площині посвідчення у розгорнутому вигляді, виконаній з паперу блакитно-жовтого кольору, розміщено:

у лівій частині:

зверху посередині - напис «Прокуратура України»;

у центрі - зображення нагрудного знака «ПОЧЕСНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ»;

унизу посередині - знак номера «№ _____» для нумерації нагрудних знаків;

у правій частині:

зверху посередині - напис великими друкованими літерами «ЗА ТРИВАЛУ І БЕЗДОГАННУ СЛУЖБУ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ»;

у центрі посередині - написи «прізвище», «ім’я», «по батькові» (заповнюються від руки);

під написами «прізвище», «ім’я», «по батькові» посередині літерами чорного кольору в першому рядку - «НАГОРОДЖЕНО», у другому - «НАГРУДНИМ ЗНАКОМ», у третьому та четвертому літерами червоного кольору - «ПОЧЕСНИЙ ПРАЦІВНИК», «ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ», у п’ятому та шостому літерами чорного кольору «НАКАЗ» та «№ _____ від «____»_______________ 20___ р.»;

унизу зліва - напис чорного кольору «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР», під ним збоку «__________» (місце для підпису).

3. Посвідчення до нагрудного знака «Ветеран прокуратури України» являє собою бланк розміром 75 х 110 мм із твердого картону в обкладинці бордового кольору, складений на згин у вигляді книжки.

На обкладинці посвідчення розташовано зображення малого Державного Герба України, під яким виконано напис великими друкованими літерами жовтого кольору «ПОСВІДЧЕННЯ».

На внутрішній площині посвідчення у розгорнутому вигляді, виконаній з паперу блакитно-жовтого кольору, розміщено:

у лівій частині:

зверху посередині - напис «Прокуратура України»;

у центрі - зображення нагрудного знака «Ветеран прокуратури України»;

унизу посередині - знак номера «№ _____» для нумерації нагрудних знаків;

у правій частині:

зверху посередині - напис великими друкованими літерами «ЗА ДОВГОЛІТНЮ БЕЗДОГАННУ РОБОТУ В ОРГАНАХ І УСТАНОВАХ ПРОКУРАТУРИ»;

у центрі посередині - написи «прізвище», «ім’я», «по батькові» (заповнюються від руки);

під написами «прізвище», «ім’я», «по батькові» посередині літерами чорного кольору в першому рядку - «НАГОРОДЖЕНО», у другому - «НАГРУДНИМ ЗНАКОМ», у третьому та четвертому літерами червоного кольору - «ВЕТЕРАН» та «ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ», у п’ятому та шостому літерами чорного кольору - «НАКАЗ» та «№ _____ від «____»_______________ 20___ р.»;

унизу зліва - напис чорного кольору «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР», під ним збоку - «__________» (місце для підпису).

Начальник

Департаменту кадрової

роботи та державної служби

Генеральної прокуратури

України

О. Горбань


Документи та файли

Сигнальний документ — f479447n221.doc
Сигнальний документ — f479447n220.doc
Сигнальний документ — f479447n219.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.11.2018 — 2018 р., № 90, стор. 160, стаття 2999, код акта 92225/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Генеральна прокуратура України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими органів прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 21.01.2019 № 172/5/10 "Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 31.01.2019 № 16 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 28.03.2019 № 51 "Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 28.02.2019 № 37 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 26 липня 2016 року № 265". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 17.12.2019 № 336 "Про внесення змін до Порядку проходження прокурорами атестації, затвердженого наказом Генерального прокурора від 3 жовтня 2019 року № 221". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 17.12.2019 № 337 "Про внесення змін до Порядку роботи кадрових комісій, затвердженого наказом Генерального прокурора від 17 жовтня 2019 року № 233". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 18.04.2018 № 75 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 11. НАКАЗ від 26.07.2018 № 152 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям військових прокуратур винагороди за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 12. про житлові комісії в органах військової прокуратури. Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 25.09.2018 № 187 "Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах військової прокуратури та Положення про житлові комісії в органах військової прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 25.09.2018 № 188 "Про внесення змін до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 19.11.2018 № 238 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 25 серпня 2016 року № 308". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 13.07.2018 № 134 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних в інформаційній автоматизованій системі «Облік передачі та отримання даних з Євроюсту»". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 19.12.2018 № 253 "Про затвердження Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 18. про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків. Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 13.02.2017 № 46 "Про затвердження Змін до Порядку організації діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". Генеральна прокуратура України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 14.04.2017 № 116/227 "Про затвердження Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень". Генеральна прокуратура України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -