Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 28.03.2019 № 51 "Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні". Генеральна прокуратура України. 2019

Документ актуальний на 18.04.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2019  № 51

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 квітня 2019 р.

за № 363/33334

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Офісу Генерального прокурора № 309 від 30.09.2021}

Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні

Відповідно до статті 131-1 Конституції України, статей 36-40, пункту 1 розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України, статей 9, 22, 25 Закону України «Про прокуратуру», з метою забезпечення належної організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, що додається.

2. Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників регіональних, місцевих і військових прокуратур.

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

28 березня 2019 року № 51

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 квітня 2019 р.

за № 363/33334

ПОРЯДОК

організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру організації діяльності слідчих прокуратури, керівників органів досудового розслідування органів прокуратури (з урахуванням вимог розділу Х «Прикінцеві положення» та розділу ХI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України та розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державне бюро розслідувань») та прокурорів усіх рівнів у кримінальному провадженні, а саме організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів досудового розслідування, підтримання публічного (державного) обвинувачення (далі - обвинувачення) в суді, оскарження судових рішень, здійснення інших повноважень в межах компетенції органів прокуратури.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Кримінального кодексу України (далі - КК України), Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), Закону України «Про прокуратуру».

3. Перший заступник та заступники Генерального прокурора, заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор, заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівники регіональних, місцевих, військових прокуратур, їх перші заступники та заступники, керівники самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних і військових прокуратур регіонального рівня, їх заступники у межах повноважень, визначених цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами, і відповідно до розподілу обов’язків забезпечують:

єдину систему організації діяльності та взаємодії прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні;

діяльність прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні (далі - прокурор у кримінальному провадженні), на засадах процесуальної самостійності та незалежності;

виконання вимог закону при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасне внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР);

повне, ефективне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень відповідно до вимог законодавства;

створення міжрегіональних груп слідчих прокуратури або прокурорів;

своєчасне вжиття заходів щодо відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди державним інтересам;

обов’язкову участь прокурора (групи прокурорів) у суді, крім випадків, передбачених законом;

реагування на виявлені порушення закону з часу надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення до прийняття остаточного рішення у провадженні;

виконання інших повноважень, передбачених КПК України.

4. Виконання повноважень Генеральним прокурором, керівниками регіональної прокуратури та військової прокуратури регіону (далі - прокуратури регіонального рівня), їх першими заступниками та заступниками у кримінальному провадженні забезпечують згідно з компетенцією самостійні структурні підрозділи прокуратур відповідного рівня, а керівниками місцевих прокуратур (у структурі яких утворені відділи) - керівники відділів, які здійснюють:

щоденний моніторинг ЄРДР, систематичний - Єдиного державного реєстру судових рішень (далі - ЄДРСР);

витребування та вивчення інформації про хід і результати досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, матеріалів кримінального провадження та засвідчених копій судових рішень;

підготовку проектів процесуальних та інших документів із питань діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, які подаються на підпис Генеральному прокурору, керівникам прокуратур регіонального рівня, їх першим заступникам та заступникам;

вивчення стану додержання вимог кримінального процесуального законодавства;

інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури, вивчення та узагальнення практики застосування законодавства;

підготовку та проведення нарад із питань діяльності прокурорів і слідчих, залучення до участі в таких нарадах відповідних працівників прокуратур нижчого рівня;

виконання інших доручень Генерального прокурора, керівників прокуратур регіонального рівня, їх перших заступників та заступників.

5. Керівники прокуратур регіонального рівня, їх перші заступники та заступники відповідно до розподілу обов’язків забезпечують ефективну взаємодію у кримінальному провадженні регіональних, військових та місцевих прокуратур, розташованих у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці; за необхідності створюють за погодженням із Генеральною прокуратурою України міжрегіональні групи прокурорів або слідчих прокуратури.

6. Організацію взаємодії у кримінальному провадженні між регіональними прокуратурами та військовими прокуратурами регіонального рівня забезпечують перший заступник та заступники Генерального прокурора згідно з розподілом обов’язків, заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор.

7. Прокурори у кримінальному провадженні за наявності в діях судді ознак дисциплінарного проступку ініціюють звернення до Вищої ради правосуддя із заявою про його дисциплінарну відповідальність.

II. Загальні засади організації досудового розслідування

1. Керівники прокуратур регіонального рівня, а в Генеральній прокуратурі України - Генеральний прокурор, перший заступник та заступники Генерального прокурора, заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор, заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури згідно з розподілом обов’язків забезпечують внесення відповідних відомостей до ЄРДР після подання заяви або повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, з дотриманням вимог частини п’ятої статті 214 КПК України.

2. Керівники органів досудового розслідування органів прокуратури:

організовують інформаційно-аналітичну, методичну роботу з питань досудового розслідування та здійснення фіксації за допомогою технічних засобів процесуальних дій під час досудового розслідування у випадках, визначених законом;

визначають слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування, а в складних кримінальних провадженнях - слідчу групу та старшого цієї групи, який керуватиме діями інших слідчих;

організовують досудове розслідування, вивчають стан слідства у кримінальних провадженнях;

реагують на факти порушень вимог закону слідчим;

у разі передачі кримінальних проваджень від одного слідчого до іншого забезпечують складання відповідного акта приймання-передавання, у якому обов’язково відображаються кількість томів, аркушів у них, вилучені документи і майно, їх процесуальний статус, заходи забезпечення кримінального провадження, строк їх дії та відомості про їх місцезнаходження;

здійснюють інші повноваження, передбачені КПК України.

3. При визначенні слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування, або слідчої групи керівники органів досудового розслідування органів прокуратури дотримуються рівномірного розподілу кримінальних проваджень з урахуванням таких критеріїв навантаження на слідчого:

кількість кримінальних проваджень, які перебувають у його провадженні;

досвід роботи слідчого, його спеціалізація;

кількість слідчих, які здійснюють досудове розслідування;

складність кримінальних проваджень, а саме багатоепізодність, суспільний резонанс, тяжкість злочину, місце скоєння злочину, необхідність проведення першочергових і невідкладних слідчих і процесуальних дій, обсяг слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, обсяг участі слідчого в розгляді слідчими суддями клопотань, скарг тощо під час досудового розслідування, строки досудового розслідування та запобіжного заходу стосовно підозрюваного, необхідність підготовки документів для їх продовження, участь у продовженні строків, кількість учасників кримінального провадження.

4. Старший слідчої групи, керуючи діями інших слідчих, забезпечує загальне планування, розподіл обов’язків та навантаження між членами групи, їх доступ до матеріалів досудового розслідування, організовує обмін інформацією між ними, контролює своєчасність і повноту проведення процесуальних, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, передачу матеріалів кримінального провадження від одного слідчого до іншого, складання відповідного акта приймання-передавання.

5. Слідчі органів прокуратури:

вживають вичерпних заходів до здійснення ефективного досудового розслідування;

у разі виконання повноважень у складі слідчої групи перед здійсненням процесуальних дій та прийняттям процесуальних рішень узгоджують їх зі старшим цієї групи, рішення якого є остаточним;

забезпечують облік та зберігання вилученого під час досудового розслідування майна;

вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення вилучених під час досудового розслідування речей та документів, які не мають значення для кримінального провадження;

не допускають передачі закритих кримінальних проваджень до архівних фондів органів прокуратури без вирішення питань щодо забезпечення спеціальної конфіскації, долі вилучених та арештованих речей і документів, а також скасування заходів забезпечення кримінального провадження;

у випадках надходження звернень щодо повернення вилученого майна, речових доказів, скасування арешту майна в закритих кримінальних провадженнях роз’яснюють право заявників на звернення до суду для вирішення зазначених питань;

під час розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчих висловлюють мотивовану правову позицію щодо законності та обґрунтованості дій та рішень;

здійснюють інші повноваження, передбачені КПК України.

6. Відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого (стаття 39 КПК України), доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування у разі неефективного досудового розслідування (стаття 36 КПК України) здійснюються відповідно до вимог законодавства з урахуванням таких критеріїв:

не забезпечено виконання завдань кримінального провадження;

порушено загальні засади кримінального провадження, що негативно вплинуло або може вплинути на обґрунтованість, всебічність і повноту у кримінальному провадженні;

низька якість процесуальної діяльності слідчого (слідчої групи), внаслідок чого отримані результати такої діяльності не відповідають обґрунтовано допустимим результатам, які повинні були та об’єктивно могли бути досягнуті за цей час з огляду на складність і специфіку розслідування кримінального правопорушення.

III. Організація роботи прокурорів на початку досудового розслідування

1. Керівники органів прокуратури упродовж доби інформують керівників прокуратури вищого рівня про кримінальні правопорушення та події, які набули суспільного резонансу, і здійснюють за потреби виїзди на місце події для забезпечення якісного проведення невідкладних першочергових слідчих (розшукових) дій.

2. Керівники регіональних прокуратур упродовж доби інформують Генерального прокурора про кожний факт вчинення кримінального правопорушення працівником органів прокуратури.

3. Перший заступник, заступники Генерального прокурора, керівники регіональних прокуратур, їх перші заступники та заступники згідно з розподілом обов’язків (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та військових прокуратур) не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, вчинене у складі організованої групи чи злочинної організації, або повідомлення особі про підозру у вчиненні такого кримінального правопорушення (крім віднесених до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України та військових злочинів) визначають групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, до складу якої старшим групи включають прокурора структурного підрозділу, що забезпечує нагляд за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури відповідного рівня.

4. У випадках вчинення злочинів організованими групами та злочинними організаціями на території різних регіонів, за межами України, а також у разі особливої складності та багатоепізодності кримінальних проваджень старшого групи призначає перший заступник або заступник Генерального прокурора згідно з розподілом обов’язків, включаючи до групи прокурорів працівників регіональних прокуратур, а за потреби - прокурорів Генеральної прокуратури України.

IV. Організація діяльності прокурорів під час проведення досудового розслідування

1. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування забезпечують Генеральний прокурор, перший заступник та заступники Генерального прокурора, заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор, заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівники регіональних, місцевих, військових прокуратур відповідно до компетенції, їх перші заступники та заступники згідно з розподілом обов’язків, а також:

1) у місцевих прокуратурах нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування слідчими органів Національної поліції забезпечують прокурори місцевих прокуратур;

2) у Генеральній прокуратурі України та регіональних прокуратурах нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування забезпечують:

слідчими органів Національної поліції - керівники та підпорядковані їм прокурори структурних підрозділів, які здійснюють нагляд за додержанням законів Національною поліцією України;

слідчими органів безпеки - керівники та підпорядковані їм прокурори структурних підрозділів, які здійснюють нагляд за додержанням законів Службою безпеки України;

слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства,- керівники та підпорядковані їм прокурори структурних підрозділів, які здійснюють нагляд за додержанням законів органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;

слідчими органів державного бюро розслідувань (крім злочинів, передбачених в абзаці п’ятому підпункту 3 цього пункту) та слідчими органів прокуратури (крім слідчих військових прокуратур) - керівники та підпорядковані їм прокурори структурних підрозділів, які здійснюють нагляд за додержанням законів органами державного бюро розслідувань та слідчими органів прокуратури;

детективами Національного антикорупційного бюро України - керівники та підпорядковані їм прокурори структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

3) з урахуванням спеціалізації, визначеної наказами Генеральної прокуратури України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування забезпечують:

слідчими органів досудового розслідування (крім детективів Національного антикорупційного бюро України, слідчих Генеральної прокуратури України та військових прокуратур) кримінальних правопорушень, вчинених у складі організованої групи або злочинної організації (крім злочинів, передбачених в абзаці шостому цього підпункту),- керівники та підпорядковані їм прокурори структурних підрозділів, які здійснюють нагляд за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю;

слідчими органів досудового розслідування (крім детективів Національного антикорупційного бюро України та слідчих військових прокуратур) щодо неповнолітньої особи, в тому числі якщо кримінальне провадження здійснюється стосовно кількох осіб, з яких хоча б одна є неповнолітньою, щодо осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності, про діяння, в яких законом України про кримінальну відповідальність окремо передбачено захист прав і свобод неповнолітньої особи,- керівники та підпорядковані їм прокурори структурних підрозділів ювенальної юстиції;

слідчими головних слідчих управлінь Національної поліції України, Служби безпеки України та органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, у кримінальних провадженнях, перейнятих від компетентних органів інших держав,- керівники та підпорядковані їм прокурори структурного підрозділу з питань міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України;

слідчими органів досудового розслідування (крім детективів Національного антикорупційного бюро України та за винятком випадків, передбачених законом) кримінальних правопорушень, вчинених працівниками органів прокуратури,- керівник та прокурори Генеральної інспекції;

слідчими військових прокуратур, слідчими інших органів досудового розслідування (крім детективів Національного антикорупційного бюро України) кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), а також вчинених військовослужбовцями військових формувань і правоохоронних органів, військовослужбовцями та працівниками державних органів, які комплектуються військовослужбовцями, працівниками військових формувань, установ, підприємств, організацій оборонно-промислового комплексу держави,- керівники і підпорядковані їм прокурори військових прокуратур гарнізонів та інших військових прокуратур (на правах місцевих), військових прокуратур регіонального рівня та Головної військової прокуратури;

слідчими органів досудового розслідування (крім детективів Національного антикорупційного бюро України) у кримінальних провадженнях про правопорушення, вчинені на тимчасово окупованих територіях, досудове розслідування в яких розпочато Генеральною прокуратурою України, слідчими головних слідчих управлінь Національної поліції України, Служби безпеки України та органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства,- керівники та підпорядковані їм прокурори структурного підрозділу процесуального керівництва досудовими розслідуваннями злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України.

Контроль за станом досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, що надійшли до органів прокуратури України з-за кордону в порядку перейняття, а також кримінальних проваджень, зареєстрованих за результатами розгляду повідомлень компетентних органів іноземних держав про вчинення кримінальних правопорушень громадянами України, у межах компетенції здійснюють керівники та підпорядковані їм прокурори підрозділів міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України, структурних підрозділів з міжнародно-правових доручень регіональних прокуратур або спеціально визначені працівники прокуратур, де такі підрозділи не створені.

За потреби вони включаються до складу груп прокурорів для здійснення у кримінальних провадженнях зазначеної категорії нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування.

2. Керівники прокуратур усіх рівнів, структурних підрозділів прокуратур усіх рівнів, їх перші заступники та заступники відповідно до розподілу обов’язків та у межах повноважень, передбачених КПК України:

не рідше одного разу на місяць забезпечують проведення вивчення стану додержання органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, крім Національного антикорупційного бюро України, вимог статті 214 КПК України в частині своєчасності внесення відомостей до ЄРДР, повноти і правильності кваліфікації кримінальних правопорушень за заявами та повідомленнями громадян, матеріалами правоохоронних органів;

невідкладно призначають прокурора у конкретному кримінальному провадженні;

при визначенні прокурора у кримінальному провадженні обов’язково дотримуються рівномірного розподілу кримінальних проваджень з урахуванням таких критеріїв навантаження на прокурора:

кількість кримінальних проваджень, у яких він здійснює повноваження прокурора самостійно та у складі групи прокурорів;

досвід роботи прокурора, його спеціалізація;

кількість прокурорів у конкретному кримінальному провадженні;

складність кримінальних проваджень, а саме багатоепізодність, суспільний резонанс, тяжкість злочину, місце скоєння злочину, необхідність проведення першочергових і невідкладних слідчих і процесуальних дій, обсяг слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, обсяг участі прокурора в розгляді слідчими суддями клопотань, скарг під час досудового розслідування, строки досудового розслідування та запобіжного заходу стосовно підозрюваного, необхідність підготовки документів для їх продовження, участь у продовженні строків, кількість учасників кримінального провадження;

кількість слідчих, які здійснюють досудове розслідування у конкретному кримінальному провадженні, їхні досвід роботи та спеціалізація;

у складному кримінальному провадженні відповідною постановою визначають групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у провадженні, у тому числі з числа прокурорів прокуратур різних рівнів, а також прокурора для керівництва такою групою (старшого групи прокурорів), який забезпечує загальне планування, розподіл обов’язків та навантаження між членами групи, доступ членів групи до накопиченої інформації, організацію обміну потрібною інформацією, контроль за своєчасністю та повнотою проведення процесуальних і слідчих дій, враховує мотивовані позиції прокурорів групи щодо додержання вимог законодавства, виконання завдань кримінального провадження, реагує на факти порушень вимог кримінального процесуального законодавства;

скасовують незаконні та необґрунтовані постанови слідчих і прокурорів, зокрема про закриття кримінальних проваджень, зупинення досудового розслідування, незалежно від їх оскарження учасниками кримінального провадження та вживають вичерпних заходів реагування щодо осіб, винних у порушенні вимог КПК України чи КК України, наслідком якого стало незаконне притягнення громадян до кримінальної відповідальності чи порушення інтересів держави;

організовують щоквартальне проведення перевірок стану та умов зберігання речових доказів, схоронності вилученого та арештованого майна і документів, а також відповідно у визначених законодавством випадках вживають невідкладних заходів щодо передачі активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

вивчають ефективність досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні або організовують таке вивчення;

вивчають проекти угод про визнання винуватості, надають підпорядкованим прокурорам практичну та методичну допомогу з метою забезпечення дотримання законних підстав укладення угод та їх відповідності вимогам закону, про що робиться відмітка на копії угоди, яка долучається до наглядового провадження;

забезпечують достовірність і повноту відображених даних у відповідних інформаційних реєстрах та базах з огляду на результати та процесуальні рішення у кримінальному провадженні.

3. Прокурор у кримінальному провадженні, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, відповідно до вимог законодавства:

забезпечує виконання завдань кримінального провадження з дотриманням його загальних засад;

перед погодженням клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій перевіряє наявність правових підстав для прийняття таких процесуальних рішень, відповідність наведених у них даних вимогам законів, матеріалам і фактичним обставинам кримінального провадження;

вирішує питання про погодження таких клопотань або відмову в їх погодженні;

вживає заходів до об’єднання матеріалів досудового розслідування щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, якщо це впливає на правильність кваліфікації дій та можливе призначення покарання;

перевіряє законність і обґрунтованість рішення про закриття кримінального провадження, у тому числі повноту проведення досудового розслідування, захист інтересів учасників кримінального провадження, вирішення питань про спеціальну конфіскацію, долю майна та документів, вилучених або наданих під час досудового розслідування, скасування обмежувальних заходів;

після виявлення фактів винесення слідчим незаконних або необґрунтованих рішень скасовує їх;

у разі згоди з прийнятим рішенням про закриття кримінального провадження за фактами вчинених правопорушень робить відмітку про законність і обґрунтованість такого рішення на копії відповідної постанови, яку долучає до наглядового провадження;

у разі здійснення повноважень у складі групи прокурорів перед вчиненням процесуальних дій та прийняттям процесуальних рішень узгоджує їх зі старшим прокурором групи, рішення якого є остаточним;

забезпечує накопичення документів (копій документів) у наглядовому провадженні у порядку, визначеному чинним законодавством;

контролює виконання доручень і вказівок, наданих слідчому, органу досудового розслідування, відповідному оперативному підрозділу, щодо проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій;

перевіряє за потреби своєчасність і повноту розгляду слідчими клопотань сторони захисту, потерпілого та його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій і законність прийнятих рішень за результатами розгляду, забезпечує виконання вказаних вимог у разі особистого розгляду таких клопотань;

ініціює перед керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого за наявності підстав, передбачених КПК України, для його відводу або у разі неефективного досудового розслідування;

вживає заходів, передбачених статтями 96-1, 96-2 КК України, статтями 100, 170-174 КПК України, щодо забезпечення спеціальної конфіскації, а також вирішення долі вилучених та арештованих речей і документів у разі закриття кримінального провадження;

відповідно до закону реагує на факти невиконання слідчим письмових вказівок прокурора та за наявності підстав ініціює притягнення слідчого до відповідальності;

у разі закриття кримінального провадження щодо підозрюваного впродовж 3 діб із часу прийняття рішення для перевірки його законності та обґрунтованості надає матеріали закритого кримінального провадження керівнику прокуратури відповідного рівня або його першому заступнику чи заступнику, які в межах компетенції здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування;

у передбачених законом випадках бере участь у розгляді слідчим суддею питань, пов’язаних із проведенням досудового розслідування, висловлює щодо них мотивовану правову позицію, у встановленому законом порядку оскаржує ухвали слідчого судді, бере участь в апеляційному розгляді цих питань;

під час розгляду слідчим суддею скарг на рішення дії чи бездіяльність прокурора, висловлює мотивовану правову позицію щодо законності та обґрунтованості таких дій та рішень;

надає для вивчення керівнику прокуратури або його першому заступнику чи заступнику згідно з розподілом обов’язків проект угоди про визнання винуватості, опрацьовує пропозиції відповідного керівника, після чого за наявності законних підстав укладає угоду;

здійснює інші повноваження, передбачені КПК України.

4. Керівники прокуратур регіонального рівня за участю їх перших заступників та заступників згідно з розподілом обов’язків, а також групи прокурорів після попереднього розгляду на нарадах законності та обґрунтованості клопотань про продовження строку досудового розслідування забезпечують їх надходження до Генеральної прокуратури України разом із копіями протоколів нарад не пізніше ніж за 20 діб до закінчення визначеного строку досудового розслідування.

5. Керівники структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, що забезпечують нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях конкретної категорії відповідно до компетенції, передбаченої пунктом 1 цього розділу, надають Генеральному прокурору, його першому заступнику або заступнику згідно з розподілом обов’язків не пізніше ніж за 10 діб до закінчення визначеного строку досудового розслідування клопотання про продовження строку досудового розслідування прокурора або слідчого Генеральної прокуратури України.

6. Керівник прокуратури відповідного рівня після надходження матеріалів кримінального провадження, закритого щодо підозрюваного, у межах компетенції та строків, визначених чинним законодавством, вивчає законність і обґрунтованість постанови прокурора та реалізує свої повноваження, передбачені частиною шостою статті 36 КПК України, або погоджується з прийнятим рішенням.

У разі згоди з постановою про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного такий керівник протягом 3 діб забезпечує направлення до прокуратури вищого рівня матеріалів цього провадження разом зі своїм висновком.

7. У кримінальних провадженнях, стан розслідування в яких взято на контроль Генеральною прокуратурою України, прокуратурою регіонального рівня, ведуться контрольні наглядові провадження, у яких накопичуються копії необхідних документів.

8. Генеральний прокурор, перший заступник та заступники Генерального прокурора, керівники регіональних прокуратур, їх перші заступники та заступники відповідно до розподілу обов’язків у найбільш складних та резонансних кримінальних провадженнях за потреби включають до складу груп прокурорів прокурорів підрозділів підтримання обвинувачення в суді прокуратур відповідного рівня, у тому числі визначаючи їх старшими прокурорами груп.

V. Організація діяльності прокурорів у судовому провадженні

1. Діяльність прокурорів у судовому провадженні відповідно до компетенції організовують керівники прокуратур усіх рівнів, їх перші заступники та заступники, керівники самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, прокуратур регіонального рівня, їх заступники та підпорядковані прокурори, а також прокурори, яких визначено керівниками групи прокурорів у кримінальному провадженні.

2. У судовому провадженні в суді першої інстанції бере участь прокурор у провадженні (група прокурорів).

3. Участь у судовому провадженні з перегляду судових рішень беруть:

1) у суді апеляційної інстанції:

прокурор у провадженні (група прокурорів), керівник органу прокуратури вищого рівня, який подав апеляційну скаргу, у разі наявності позиції щодо їх особистої участі в апеляційному розгляді;

прокурори структурних підрозділів, визначених у підпунктах 2, 3 пункту 1 розділу IV цього Порядку, у разі наявності позиції щодо участі в апеляційному розгляді чи делегування таких повноважень;

прокурори структурних підрозділів підтримання обвинувачення у суді прокуратур регіонального рівня у кримінальних провадженнях за скаргами на судові рішення, ухвалені за участю прокурорів місцевих прокуратур;

2) у суді касаційної інстанції:

прокурор у кримінальному провадженні (група прокурорів), керівник органу прокуратури вищого рівня, який подав касаційну скаргу, за наявності позиції щодо їх особистої участі у касаційному розгляді;

прокурори, які брали участь у провадженні в суді апеляційної інстанції, за наявності позиції щодо їх особистої участі у касаційному розгляді;

прокурори підрозділу підтримання обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України;

прокурори структурних підрозділів, визначених у підпунктах 2, 3 пункту 1 розділу IV цього Порядку, у разі наявності позиції щодо участі у касаційному розгляді чи делегування таких повноважень;

3) за нововиявленими або виключними обставинами:

прокурор у кримінальному провадженні (група прокурорів), керівник органу прокуратури вищого рівня, який подав відповідну заяву, за наявності позиції щодо його особистої участі у судовому розгляді;

прокурор органу прокуратури вищого рівня стосовно прокурора, який брав участь у провадженні в суді, про перегляд рішення якого подано заяву;

прокурори, визначені керівником органу прокуратури відповідного рівня.

4. Прокурори у судовому провадженні відповідно до вимог законодавства:

заявляють самовідвід за наявності конфлікту інтересів чи інших обставин, які можуть викликати сумнів у процесуальній незалежності;

реагують на порушення закону, що обмежують права учасників судового провадження або можуть вплинути на законність прийнятого рішення;

особисто беруть участь у судових засіданнях, ініціюють привід обвинуваченого чи зміну запобіжного заходу на більш суворий, порушують перед судом питання про дисциплінарну відповідальність захисника, накладення грошових стягнень на учасників судового провадження у разі зловживання ними своїми процесуальними правами;

висловлюють мотивовану позицію з приводу клопотань інших учасників судового провадження;

забезпечують своєчасне внесення до відповідної інформаційно-аналітичної системи обліку та статистики органів прокуратури відомостей про ухвалене судове рішення у кримінальному провадженні, а впродовж трьох днів із дня ухвалення судового рішення також зазначають про свою позицію щодо його законності та наявності підстав для апеляційного, касаційного оскарження;

здійснюють інші повноваження, передбачені КПК України.

5. Старші групи прокурорів відповідно до вимог законодавства:

організовують участь прокурорів групи в усіх судових засіданнях;

особисто беруть участь у судових засіданнях;

під час судового провадження координують діяльність прокурорів групи та узгоджують їх процесуальні позиції;

підписують процесуальні документи прокурорів про зміну або відмову від обвинувачення, висунення додаткового обвинувачення, а також погоджують такі рішення з прокурором вищого рівня, укладають угоди про визнання винуватості.

При здійсненні повноважень у судовому розгляді групою прокурорів, до складу якої входять прокурори прокуратур різних рівнів, виконання вимог статті 341 КПК України щодо погодження процесуальних документів про зміну обсягу обвинувачення або відмову від обвинувачення покладається на керівників прокуратур вищого рівня або їх перших заступників та заступників згідно з розподілом обов’язків.

6. Прокурори у підготовчому судовому засіданні відповідно до вимог законодавства:

мотивують позицію щодо можливості призначення судового розгляду;

заявляють клопотання про здійснення судового виклику осіб для допиту;

за наявності підстав заявляють клопотання про витребування речей чи документів, розгляд судом питання про обрання, зміну, скасування або продовження заходів забезпечення кримінального провадження (в тому числі запобіжного заходу щодо обвинуваченого), долучення документів і матеріалів, що мають значення для кримінального провадження;

у передбачених законом випадках ініціюють надання доручення органу пробації щодо складання досудової доповіді та виклик його представника для участі в судовому засіданні;

звертають увагу суду на необхідність обов’язкового роз’яснення обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, права на розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних, а у випадку призначення такого розгляду під час відбору присяжних використовують право ставити запитання, які можуть мати значення для їх відводу;

здійснюють інші повноваження, передбачені КПК України.

7. Прокурори під час судового розгляду відповідно до вимог законодавства:

вживають заходів щодо забезпечення явки до суду свідків обвинувачення;

при дослідженні доказів з’ясовують обставини кримінального правопорушення та інші факти, що мають значення для кримінального провадження;

доводять перед судом належність і допустимість доказів, зібраних стороною обвинувачення, об’єктивно оцінюють сукупність доказів із точки зору їх достатності для доведення винуватості;

заперечують проти долучення до кримінального провадження як доказів матеріалів сторони захисту, до яких не було надано доступ стороні обвинувачення, а у випадку встановлення очевидної недопустимості доказу сторони захисту заявляють клопотання про припинення його дослідження;

у межах повноважень забезпечують своєчасне та повне виконання органом досудового розслідування доручень суду про проведення слідчих (розшукових) дій, ухвалених за їх клопотаннями;

у разі встановлення нових фактичних обставин кримінального правопорушення змінюють обвинувачення (у тому числі обсяг обвинувачення у разі часткової відмови від обвинувачення) та наводять у новому обвинувальному акті мотиви прийнятого рішення, а в разі отримання відомостей про можливе вчинення обвинуваченим іншого кримінального правопорушення заявляють клопотання про розгляд додаткового обвинувачення в одному провадженні з первісним обвинуваченням;

після з’ясування усіх обставин, встановлених під час кримінального провадження, та перевірки їх доказами відмовляються від обвинувачення, якщо пред’явлене особі обвинувачення повністю не підтвердилось, про що виносять мотивовану постанову;

надають для вивчення керівнику прокуратури або його першому заступнику чи заступнику згідно з розподілом обов’язків проект угоди про визнання винуватості, опрацьовують пропозиції відповідного керівника, після чого за наявності законних підстав укладають угоду;

забезпечують під час розгляду угоди про визнання винуватості доведення перед судом наявності обставин, які без сумніву вказують на те, що укладення угоди прокурора з обвинуваченим відповідає вимогам закону та інтересам суспільства, не порушує права учасників кримінального провадження; можливості виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов’язань щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо такі домовленості мали місце);

у кожному випадку укладення угоди про примирення обвинуваченого з потерпілим із явним порушенням вимог закону орієнтують суд на відмову в її затвердженні;

у судових дебатах висловлюють позицію з дотриманням принципу верховенства права, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та правових висновків Верховного Суду;

висловлюють позицію щодо призначення покарання з дотриманням принципів справедливості, законності та індивідуалізації, а також відповідності міри покарання ступеню тяжкості та обставинам вчиненого правопорушення, характеру і розміру заподіяної шкоди, особі обвинуваченого;

здійснюють інші повноваження, передбачені КПК України.

8. Прокурори, які беруть участь в апеляційному провадженні, під час виконання своїх повноважень відповідно до вимог законодавства:

висловлюють мотивовану позицію щодо законності оскарженого судового рішення в межах вимог, викладених в апеляційних скаргах, а за наявності підстав для прийняття рішення на користь осіб, в інтересах яких апеляційні скарги не надійшли, ініціюють прийняття судом відповідного рішення;

ініціюють повторне дослідження обставин кримінального провадження за умови, що вони досліджені судом першої інстанції неповністю або з порушеннями, а також ставлять питання про дослідження доказів, клопотання про дослідження яких судом першої інстанції відхилені або про які стало відомо після ухвалення судового рішення;

здійснюють інші повноваження, передбачені КПК України.

9. Прокурори, які беруть участь у касаційному провадженні, під час виконання своїх повноважень відповідно до вимог законодавства:

висловлюють доводи щодо законності оскарженого судового рішення з позиції відповідності його вимогам чинного законодавства;

встановлюють підстави та за їх наявності заявляють мотивовані письмові клопотання про передачу касаційного провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду;

інформують про результати касаційного розгляду керівника прокуратури регіонального рівня або його першого заступника чи заступника згідно з розподілом обов’язків, а прокурори Генеральної прокуратури України - Генерального прокурора або його першого заступника чи заступника, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури згідно з розподілом обов’язків.

10. Прокурори органу прокуратури вищого рівня, які беруть участь у судовому провадженні в судах апеляційної та касаційної інстанцій, готуючись до судових процесів, вивчають матеріали кримінального провадження, досліджені в суді, за результатами складають мотивовані висновки із зазначенням своєї позиції щодо законності оскарженого судового рішення та підстав для його перегляду.

11. Структурні підрозділи, визначені у підпунктах 2, 3 пункту 1 розділу IV цього Порядку, та підрозділи підтримання обвинувачення в суді прокуратур регіонального рівня та Генеральної прокуратури України в межах компетенції забезпечують реалізацію передбаченого частиною четвертою статті 36 КПК України повноваження Генерального прокурора, керівника регіональної прокуратури, їх першого заступника та заступників згідно з розподілом обов’язків на подання апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

12. Прокурори у кримінальному провадженні (старші групи прокурорів) надають керівнику прокуратури відповідного рівня, його першому заступнику та заступнику згідно з розподілом обов’язків у всіх провадженнях:

копію угоди про визнання винуватості - не пізніше наступної доби після її укладення;

копію апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими, виключними обставинами, у тому числі повторно поданої,- не пізніше наступної доби після її подання;

копію судового рішення про залишення апеляційної, касаційної скарги прокурора без руху, її повернення або відмову у відкритті провадження, повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими, виключними обставинами - не пізніше наступної доби після його надходження;

рішення про відмову від апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими, виключними обставинами - невідкладно після його прийняття.

13. Прокурор у провадженні (старший групи прокурорів), прокурор, який брав участь у суді апеляційної інстанції при перегляді судового рішення, упродовж п’яти діб після ухвалення судом рішення складає висновок з правовою позицією щодо його законності і наявності підстав для подальшого оскарження цього рішення в апеляційному чи касаційному порядку, який упродовж трьох діб погоджується керівником відповідного структурного підрозділу та керівником прокуратури відповідного рівня, його першим заступником або заступником згідно з розподілом обов’язків.

14. Керівники прокуратур регіонального рівня, місцевих прокуратур та військових прокуратур гарнізонів, їх перші заступники та заступники надсилають до уповноважених структурних підрозділів, визначених у підпунктах 2, 3 пункту 1 розділу IV цього Порядку, прокуратури вищого рівня:

копію процесуального документа про зміну обвинувачення, висунення нового обвинувачення, відмову від підтримання обвинувачення - не пізніше наступної доби після його погодження або відмови в погодженні;

процесуальні документи, перелік яких наведено в пункті 12 цього розділу,- не пізніше наступної доби після їх отримання від прокурора;

висновок із правовою позицією щодо законності ухваленого судом першої та апеляційної інстанцій рішення і наявності підстав для його перегляду - не пізніше наступної доби після його погодження.

15. Структурні підрозділи нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування прокуратур регіонального рівня відповідно до статті 36 КПК України забезпечують перевірку висновків місцевих прокуратур про законність ухвалених судами першої інстанції рішень та відсутність підстав для їх оскарження в апеляційному порядку.

У разі відсутності підстав для реагування зазначені висновки, крім висновків у кримінальних провадженнях, нагляд за якими здійснюється структурним підрозділам ювенальної юстиції органів прокуратури, та тих, у яких досудове розслідування здійснювалося слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, у строки, визначені керівником регіональної прокуратури, передаються для опрацювання до підрозділу підтримання обвинувачення в суді регіональних прокуратур.

У разі встановлення підрозділами підтримання обвинувачення в суді регіональних прокуратур та Генеральної прокуратури України підстав для подання апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, доповнення, зміни або відмови від скарги, заяви, внесених ними або прокурорами нижчого рівня, вони письмово повідомляють про це заступника керівника регіональної прокуратури, відповідального за стан організації наглядової роботи згідно з розподілом обов’язків.

У разі наявності різних позицій щодо оскарження судових рішень питання вирішується на відповідному рівні керівником регіональної прокуратури чи Генеральним прокурором.

16. Керівники прокуратур регіонального рівня забезпечують:

інформування у триденний строк із дня ухвалення виправдувального вироку або ухвали про закриття провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої, пунктом 2 частини другої статті 284, частиною другою статті 501, частиною третьою статті 513 КПК України (далі - реабілітуюче судове рішення), про прийняття такого рішення, а надалі - про його скасування чи набрання законної сили - структурних підрозділів Генеральної прокуратури, визначених у підпунктах 2, 3 пункту 1 розділу IV цього Порядку, та підрозділу підтримання обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України;

складання після набрання реабілітуючим судовим рішенням законної сили структурними підрозділами регіональних прокуратур, визначеними у підпунктах 2, 3 пункту 1 розділу IV цього Порядку, та підрозділом підтримання обвинувачення в суді із залученням прокурора у кримінальному провадженні (старшого прокурора групи прокурорів) мотивованого висновку щодо належного виконання процесуальних обов’язків прокурором (прокурорами) у кримінальному провадженні та законності судового рішення;

затвердження та направлення у місячний строк із дня набрання реабілітуючим судовим рішенням законної сили такого висновку разом із копіями

судових рішень і документами прокурорського реагування до відповідних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, визначених у підпунктах 2, 3 пункту 1 розділу IV цього Порядку, та підрозділу підтримання обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України.

17. Контроль за виконанням засудженим угоди про визнання винуватості у разі покладеного обов’язку щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, здійснюється прокурором, яким укладено угоду, прокурором у кримінальному провадженні щодо відповідного кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, керівниками відповідних прокуратур, їх першими заступниками або заступниками згідно з розподілом обов’язків.

18. Про невиконання засудженим взятих за угодою зобов’язань прокурор у кримінальному провадженні щодо відповідного кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, який не є стороною угоди, невідкладно письмово доповідає керівнику відповідної прокуратури, його першому заступнику або заступнику згідно з розподілом обов’язків і складає мотивоване повідомлення, яке з підтвердними документами (за їх наявності) надсилає керівнику прокуратури, прокурором якої укладено угоду, для вирішення питання щодо звернення до суду з клопотанням про скасування вироку.

19. Перший заступник, заступники Генерального прокурора, керівники прокуратур регіонального рівня, їх перші заступники та заступники, керівники структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та прокуратур регіонального рівня, які здійснюють функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян (відповідно до вимог пункту 9 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України), забезпечують участь прокурора у судовому засіданні при продовженні, зміні або припиненні застосування примусових заходів медичного характеру; застосуванні до засуджених акта амністії; у судовому провадженні з перегляду судових рішень зазначених категорій при вирішенні судом питань, пов’язаних із виконанням вироку; а також у судовому провадженні з перегляду судових рішень зазначених категорій.

У місцевих прокуратурах та військових прокуратурах гарнізонів участь у таких засіданнях беруть прокурори, визначені керівником відповідної прокуратури, згідно з розподілом обов’язків.

У судовому засіданні з розгляду питань, передбачених пунктами 12, 14 частини першої статті 537 КПК України, в частині, не пов’язаній з виконанням кримінальних покарань, а також із перегляду судових рішень визначених категорій бере участь прокурор у кримінальному провадженні, а за неможливості його участі - інший прокурор, визначений керівником прокуратури відповідного рівня.

Перший заступник

Генерального прокурора

Д. Сторожук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.04.2019 — 2019 р., № 27, стор. 33, стаття 955, код акта 94103/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Генеральна прокуратура України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими органів прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 21.01.2019 № 172/5/10 "Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 31.01.2019 № 16 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 28.02.2019 № 37 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 26 липня 2016 року № 265". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 17.12.2019 № 336 "Про внесення змін до Порядку проходження прокурорами атестації, затвердженого наказом Генерального прокурора від 3 жовтня 2019 року № 221". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 17.12.2019 № 337 "Про внесення змін до Порядку роботи кадрових комісій, затвердженого наказом Генерального прокурора від 17 жовтня 2019 року № 233". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.04.2018 № 75 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 10. НАКАЗ від 26.07.2018 № 152 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям військових прокуратур винагороди за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 11. про житлові комісії в органах військової прокуратури. Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 12. НАКАЗ від 25.09.2018 № 187 "Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах військової прокуратури та Положення про житлові комісії в органах військової прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 25.09.2018 № 188 "Про внесення змін до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 23.10.2018 № 211 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 19.11.2018 № 238 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 25 серпня 2016 року № 308". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 13.07.2018 № 134 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних в інформаційній автоматизованій системі «Облік передачі та отримання даних з Євроюсту»". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 19.12.2018 № 253 "Про затвердження Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 18. про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків. Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 13.02.2017 № 46 "Про затвердження Змін до Порядку організації діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". Генеральна прокуратура України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 14.04.2017 № 116/227 "Про затвердження Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень". Генеральна прокуратура України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -