Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 19.12.2018 № 253 "Про затвердження Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків". Генеральна прокуратура України. 2018

Документ актуальний на 17.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2018  № 253

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2019 р.

за № 45/33016

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Офісу Генерального прокурора № 269 від 09.06.2020}

Про затвердження Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків

Відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, що додається.

2. Затвердити Інструкцію про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків, що додається.

3.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генеральної прокуратури України від 24 лютого 2016 року № 104 «Про затвердження Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 березня 2016 року за № 401/28531.

4. Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, керівників військових прокуратур.

Генеральний

прокурор України

Ю. Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Голови

Державної служби України у справах ветеранів

війни та учасників антитерористичної операції

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

А. Рева

І.В. Мальцев

Г.В. Осовий


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

19 грудня 2018 року № 253

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2019 р.

за № 45/33016

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні функції, завдання, повноваження та склад комісії Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі - Комісія), а також порядок організації її роботи.

2. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (далі - Порядок).

3. Комісія утворюється наказом Генеральної прокуратури України з метою реалізації заходів, пов’язаних з наданням та позбавленням статусу учасника бойових дій військовослужбовців військових прокуратур, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

5. Для вирішення питання про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям військових прокуратур військові прокурори регіонів зобов’язані:

у місячний строк після завершення ними виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (після видання відповідного наказу керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України) подати на розгляд Комісії довідки за формою згідно з додатком 1 до Порядку та документи, передбачені пунктом 4 Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій. У разі якщо місце постійної дислокації військової прокуратури регіону (на правах регіональної) або підпорядкованої військової прокуратури гарнізону (на правах місцевої) розташоване безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, документи військовими прокурорами регіонів подаються на розгляд Комісії не раніше ніж через 30 календарних днів після призначення військовослужбовців військових прокуратур на відповідні посади;

після закінчення 30 календарних днів участі таких військовослужбовців у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях подати на розгляд Комісії довідки за формою згідно з додатком 4 до Порядку та документи, передбачені пунктом 4 Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

6. Підготовку документів, зазначених у пункті 5 розділу I цього Положення, стосовно військовослужбовців Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України та подання їх на розгляд Комісії здійснює кадровий підрозділ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, а щодо інших військовослужбовців - кадрові підрозділи військових прокуратур (на правах регіональних).

7. Керівники військових прокуратур регіонів (на правах регіональних) подають документи на розгляд Комісії через кадровий підрозділ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України або безпосередньо до Комісії.

8. У разі неподання керівником до Комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, військовослужбовці, а також особи, звільнені з військової служби, можуть звернутися до Комісії самостійно або через кадровий підрозділ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

II. Основні завдання та повноваження Комісії

1. Основним завданням Комісії є прийняття рішення про надання військовослужбовцям військових прокуратур статусу учасника бойових дій.

2. Комісія має право:

1) вивчати довідки і документи, надіслані до Комісії керівниками та військовослужбовцями військових прокуратур особисто, та у разі потреби уточнювати інформацію про осіб, щодо яких вони подані (надсилати запити тощо);

2) у разі потреби заслуховувати пояснення військовослужбовців військових прокуратур, стосовно яких подані довідки та документи, свідків;

3) приймати рішення про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям військових прокуратур;

4) подавати на розгляд міжвідомчої комісії, утвореної Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія), документи зі спірних питань щодо осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, що потребують міжвідомчого врегулювання;

5) повертати керівникам за відсутності підстав для подальшого доопрацювання документи стосовно військовослужбовців військових прокуратур;

6) приймати рішення про відмову в наданні статусу учасника бойових дій;

7) приймати рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій;

8) повторно розглядати за рішенням Генерального прокурора питання про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям військових прокуратур, яким було відмовлено в наданні такого статусу раніше.

3. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій на підставі документів, визначених пунктом 4 Порядку.

4. Комісія розглядає заяви та інші документи і приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій у місячний строк з дня надходження документів.

5. Комісія у місячний строк інформує Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формами, наведеними у додатках 3, 4 до Порядку.

6. Комісія позбавляє військовослужбовця статусу учасника бойових дій у разі:

1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

2) виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення або подання недостовірних даних про особу;

3) подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

7. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

8. Комісія надсилає військовослужбовцю військової прокуратури, стосовно якого прийнято рішення про позбавлення його статусу учасника бойових дій, або видає йому письмове повідомлення із зазначенням причин такого рішення і роз’ясненням порядку його оскарження. Посвідчення учасника бойових дій вилучається або визнається недійсним.

9. Комісія в місячний строк інформує Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем перебування пільговика на обліку про позбавлення статусу учасника бойових дій за формою, визначеною в додатку до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117.

III. Склад Комісії

1. Персональний склад Комісії затверджується наказом Генеральної прокуратури України.

2. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени Комісії, які є працівниками Генеральної прокуратури України.

3. Голова Комісії:

1) очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях Комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію Комісії з міжвідомчою комісією;

4) підписує протоколи та рішення, що приймаються Комісією;

5) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Комісії.

4. У разі відсутності голови Комісії на засіданні головує його заступник.

IV. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за наявності документів для розгляду, але не частіше одного разу на місяць.

2. Про дату проведення засідання та порядок денний члени Комісії повідомляються не пізніше ніж за 2 робочі дні до початку засідання.

3. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

4. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

5. За рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії, а в разі відсутності голови - його заступника, який головує на засіданні.

6. Головою Комісії може бути прийнято рішення про проведення таємного голосування, рішення за яким також приймається простою більшістю голосів.

7. У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово викладає свої заперечення в рапорті (доповідній записці), що додається до протоколу засідання Комісії і є його невід’ємною частиною.

8. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом не пізніше п’яти робочих днів з дня його проведення.

Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

9. Рішення комісії Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій згідно з додатком до цього Положення та документи, на підставі яких Комісія прийняла рішення про надання військовослужбовцям статусу учасника бойових дій, зберігаються у кадровому підрозділі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

Заступник

Генерального прокурора -

Головний військовий прокурор

А. Матіос

Додаток

до Положення про комісію

Генеральної прокуратури України

з питань розгляду матеріалів

про визнання учасниками бойових дій

(пункт 9 розділу IV)

РІШЕННЯ

комісії Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій


Документи та файли

Сигнальний документ — f481628n75.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.02.2019 — 2019 р., № 11, стор. 18, стаття 377, код акта 93251/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Генеральна прокуратура України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими органів прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 21.01.2019 № 172/5/10 "Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 31.01.2019 № 16 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 28.03.2019 № 51 "Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 28.02.2019 № 37 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 26 липня 2016 року № 265". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 17.12.2019 № 336 "Про внесення змін до Порядку проходження прокурорами атестації, затвердженого наказом Генерального прокурора від 3 жовтня 2019 року № 221". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 17.12.2019 № 337 "Про внесення змін до Порядку роботи кадрових комісій, затвердженого наказом Генерального прокурора від 17 жовтня 2019 року № 233". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 18.04.2018 № 75 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 11. НАКАЗ від 26.07.2018 № 152 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям військових прокуратур винагороди за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 12. про житлові комісії в органах військової прокуратури. Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 25.09.2018 № 187 "Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах військової прокуратури та Положення про житлові комісії в органах військової прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 25.09.2018 № 188 "Про внесення змін до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 23.10.2018 № 211 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 19.11.2018 № 238 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 25 серпня 2016 року № 308". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 13.07.2018 № 134 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних в інформаційній автоматизованій системі «Облік передачі та отримання даних з Євроюсту»". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 18. про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків. Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 13.02.2017 № 46 "Про затвердження Змін до Порядку організації діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". Генеральна прокуратура України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 14.04.2017 № 116/227 "Про затвердження Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень". Генеральна прокуратура України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -