Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків. Генеральна прокуратура України. 2018

Документ актуальний на 17.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

19 грудня 2018 року № 253

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 січня 2019 р.

за № 46/33017

{Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Офісу Генерального прокурора № 269 від 09.06.2020}

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків

1. Ця Інструкція визначає порядок обліку, зберігання, заповнення, видачі, вилучення та визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків.

2. Підставою для видачі посвідчення учасника бойових дій і відповідного нагрудного знака є рішення комісії Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі - Комісія), а також рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, яка утворюється Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

3. Посвідчення учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки видаються (або направляються для вручення до військових прокуратур регіонів України) військовослужбовцям військових прокуратур, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, кадровим підрозділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

4. Посвідчення учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки військовослужбовців, які проходять військову службу у військових прокуратурах регіонів України та прокуратурах гарнізонів, направляються для подальшого їх вручення кадровим підрозділам військових прокуратур регіонів України.

5.

Облік і зберігання бланків посвідчень учасника бойових дій та відповідних нагрудних знаків здійснюються кадровим підрозділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

6. Одержані бланки посвідчень учасника бойових дій обліковуються в журналі обліку отримання бланків посвідчень учасника бойових дій за формою відповідно до додатка 1 до цієї Інструкції.

7. У разі якщо до посвідчення учасника бойових дій внесено помилковий запис, за рапортом особи, що його виявила, чи за заявою особи, якій його виписано, видається нове посвідчення, а зіпсоване знищується, про що складається акт про знищення бланків за формою відповідно до додатка 2 до цієї Інструкції, який зберігається в кадровому підрозділі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України. Перед знищенням знімається фотокопія бланка посвідчення учасника бойових дій, яка зберігається у відповідному наряді.

8. Якщо посвідчення стало непридатним або втрачено, за заявою особи (військовослужбовця військової прокуратури або особи, що звільнена з органів військової прокуратури) видається нове посвідчення після отримання від неї письмових пояснень щодо обставин псування або втрати посвідчення учасника бойових дій.

9. Бланки посвідчень учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки до моменту їх видачі зберігаються в кадровому підрозділі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України в пристосованих для цього приміщеннях, забезпечених сейфами або металевими шафами.

10. Організація роботи з видачі посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків покладається на кадровий підрозділ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

11. Посвідчення учасника бойових дій заповнюється працівниками кадрового підрозділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, підписується заступником Генерального прокурора - Головним військовим прокурором, а за його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов’язки, та скріплюється гербовою печаткою Генеральної прокуратури України.

12. Видача (отримання) учасникам(и) бойових дій посвідчень і відповідних нагрудних знаків засвідчується їх особистими підписами.

13. Видача посвідчень і відповідних нагрудних знаків реєструється кадровим підрозділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України в книзі персонального обліку військовослужбовців військових прокуратур, яким видані посвідчення учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки (далі - Книга персонального обліку), за формою відповідно до додатка 3 до цієї Інструкції.

14. Кадрові підрозділи військових прокуратур регіонів України складають заповнені відомості вручення посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків за формою відповідно до додатка 4 до цієї Інструкції, які надсилаються до кадрового підрозділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України протягом 10 робочих днів після видачі посвідчень учасника бойових дій, а копії зазначених відомостей долучаються до відповідної номенклатурної справи.

15. У разі прийняття рішення про позбавлення військовослужбовця статусу учасника бойових дій Комісія надсилає або видає йому письмове повідомлення із зазначенням причин такого рішення і роз’ясненням порядку оскарження.

Видане раніше військовослужбовцю Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України посвідчення кадровий підрозділ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України вилучає або публікує в офіційних засобах масової інформації оголошення про визнання недійсним такого посвідчення.

Посвідчення, видані військовослужбовцям військових прокуратур регіонів та гарнізонів, вилучаються та визнаються в установленому порядку недійсними кадровими підрозділами військових прокуратур регіонів України з подальшим направленням відповідного повідомлення до кадрового підрозділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

16. Посвідчення військовослужбовців, позбавлених статусу учасника бойових дій, знищуються в порядку, визначеному пунктом 7 цієї Інструкції.

17. Звіт про використання бланків посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків складається за формою відповідно до додатка 5 до цієї Інструкції секретарем Комісії щокварталу не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Зазначений звіт зберігається у кадровому підрозділі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

До звіту додаються копії сторінок з Книги персонального обліку.

18. Щороку до 01 січня проводиться інвентаризація посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків. Інвентаризація проводиться також в разі зміни відповідальної посадової особи, встановлення фактів втрати бланків посвідчень в установі або в інших необхідних випадках за рішенням заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора.

Для проведення інвентаризації призначається інвентаризаційна комісія із числа працівників Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України. Акти інвентаризації бланків зберігаються у кадровому підрозділі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

Заступник

Генерального прокурора -

Головний військовий прокурор

А. Матіос


Додаток 1

до Інструкції про порядок видачі,

вилучення або визнання недійсними

Генеральною прокуратурою України

посвідчень учасника бойових дій

і відповідних нагрудних знаків

(пункт 6)

ЖУРНАЛ

обліку отримання бланків посвідчень учасника бойових дій

№ з/п

Дата отримання (виготовлення) бланків

Кількість, шт. (словами)

Серії та номери бланків (з номера по номер)

Звідки отримано (ким виготовлено)

Номер накладної на отримання бланків

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

Додаток 2

до Інструкції про порядок видачі,

вилучення або визнання недійсними

Генеральною прокуратурою України

посвідчень учасника бойових дій

і відповідних нагрудних знаків

(пункт 7)

АКТ

про знищення бланків


Додаток 3

до Інструкції про порядок видачі,

вилучення або визнання недійсними

Генеральною прокуратурою України

посвідчень учасника бойових дій

і відповідних нагрудних знаків

(пункт 13)

КНИГА

персонального обліку військовослужбовців військових прокуратур, яким видані посвідчення учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки

Ліва сторона

№ з/п

Військове звання

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, місце служби

Підстава для визначення учасником бойових дій

1

2

3

4

5

Права сторона

Номер, дата протоколу Комісії

Серія та номер посвідчення

Дата й підпис про отримання

Серія та номер листів талонів

Дата й підпис про отримання

1

2

3

4

5

Додаток 4

до Інструкції про порядок видачі,

вилучення або визнання недійсними

Генеральною прокуратурою України

посвідчень учасника бойових дій

і відповідних нагрудних знаків

(пункт 14)

ВІДОМІСТЬ

вручення посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків

_________________________________________________

(найменування військової прокуратури регіону)

Номер з/п

Військове звання (за наявності)

Прізвище, ім’я, по батькові

Серія, номер посвідчення

Підпис, дата отримання посвідчення, нагрудного знака

Примітка

1

2

3

4

5

6

Керівник кадрового підрозділу

_______________

(підпис)

____________________

(прізвище, ініціали)

Додаток 5

до Інструкції про порядок видачі,

вилучення або визнання недійсними

Генеральною прокуратурою України

посвідчень учасника бойових дій

і відповідних нагрудних знаків

(пункт 17)

ЗВІТ

про використання бланків посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків

(станом на «____» ____________ 20___ року)

№ з/п

Учасники бойових дій

Загальна чисельність

Вручено

посвідчень

нагрудних знаків

1

Військовослужбовці

Усього:

Залишок:

посвідчень учасника бойових дій _______

нагрудних знаків _______

Секретар комісії

Генеральної прокуратури України

з питань розгляду матеріалів

про визнання учасниками

бойових дій

__________

(підпис)

______________________

(прізвище, ініціали)


Документи та файли

Сигнальний документ — f481629n54.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.02.2019 — 2019 р., № 11, стор. 23, стаття 377, код акта 93251/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Генеральна прокуратура України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими органів прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 21.01.2019 № 172/5/10 "Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 31.01.2019 № 16 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 28.03.2019 № 51 "Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 28.02.2019 № 37 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 26 липня 2016 року № 265". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 17.12.2019 № 336 "Про внесення змін до Порядку проходження прокурорами атестації, затвердженого наказом Генерального прокурора від 3 жовтня 2019 року № 221". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 17.12.2019 № 337 "Про внесення змін до Порядку роботи кадрових комісій, затвердженого наказом Генерального прокурора від 17 жовтня 2019 року № 233". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 18.04.2018 № 75 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 11. НАКАЗ від 26.07.2018 № 152 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям військових прокуратур винагороди за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 12. про житлові комісії в органах військової прокуратури. Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 25.09.2018 № 187 "Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах військової прокуратури та Положення про житлові комісії в органах військової прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 25.09.2018 № 188 "Про внесення змін до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 23.10.2018 № 211 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 19.11.2018 № 238 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 25 серпня 2016 року № 308". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 13.07.2018 № 134 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних в інформаційній автоматизованій системі «Облік передачі та отримання даних з Євроюсту»". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 19.12.2018 № 253 "Про затвердження Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 13.02.2017 № 46 "Про затвердження Змін до Порядку організації діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". Генеральна прокуратура України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 14.04.2017 № 116/227 "Про затвердження Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень". Генеральна прокуратура України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -