Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

про житлові комісії в органах військової прокуратури. Генеральна прокуратура України. 2018

Документ актуальний на 09.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

25 вересня 2018 року № 187

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 жовтня 2018 р.

за № 1154/32606

ПОЛОЖЕННЯ

про житлові комісії в органах військової прокуратури

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає організаційно-правові основи діяльності житлової комісії в органах військової прокуратури (далі - житлова комісія) щодо надання жилих приміщень прокурорам та слідчим органів військової прокуратури (далі - військовослужбовці).

2. Житлова комісія створюється в Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України, військових прокуратурах регіонів та гарнізонів (далі - відповідні органи військової прокуратури).

Рішення про утворення житлової комісії приймається на загальних зборах військовослужбовців, які перебувають на обліку осіб, що потребують покращення житлових умов у військовій прокуратурі, відкритим голосуванням, яке проводиться під головуванням керівника військової прокуратури.

3. Комісія є колегіальним органом, утвореним для вирішення житлових питань військовослужбовців військових прокуратур.

4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Житловим кодексом Української РСР, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

ІІ. Склад житлової комісії

1. Кількість членів житлової комісії має бути непарною.

На першому засіданні члени житлової комісії відкритим голосуванням обирають зі свого складу голову житлової комісії, його заступника та секретаря, розподіляють обов’язки.

Результати першого засідання житлової комісії заносяться до протоколу.

У разі наявності в одному гарнізоні двох або більше військових прокуратур утворюється об’єднана комісія, до складу якої входять представники усіх військових прокуратур.

2.

Наказ про утворення та діяльність житлової комісії видається один раз на три роки. У разі переобрання членів житлової комісії до наказу можуть вноситися зміни.

3. Рішення про припинення діяльності житлової комісії приймає посадова особа, яка видала наказ про її утворення.

У наказі про припинення зазначаються правонаступник та термін передачі обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов шляхом надання жилих приміщень для постійного проживання.

ІІІ. Порядок та форми діяльності житлової комісії

1. Житлова комісія здійснює свою діяльність у формі засідань.

2. Основними завданнями житлової комісії є:

прийняття рішень про надання жилих приміщень військовослужбовцям відповідного органу військової прокуратури;

прийняття рішень про звільнення військовослужбовцями жилих приміщень;

прийняття та перевірка наданих військовослужбовцями документів;

розгляд питань щодо виключення жилих приміщень з числа службових;

розгляд пропозицій, заяв і скарг з питань, які належать до компетенції житлової комісії.

3. Засідання житлової комісії є правоможними за умови присутності на засіданні не менше двох третин її складу.

4. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови житлової комісії.

5. Рішення житлової комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні та оформлюються протоколом, який підписує голова (за відсутності - заступник голови), секретар житлової комісії. Протягом двадцяти робочих днів протокол затверджується керівником військової прокуратури та оголошується в наказі.

6. Прийняття рішень про забезпечення житловою площею керівника військової прокуратури здійснюється житловою комісією, затверджується та оголошується в наказі старшим керівником за підпорядкованістю.

7. На підставі рішення житлової комісії про надання жилого приміщення видається наказ керівника відповідного органу військової прокуратури.

8. Рішення житлової комісії може бути оскаржене в судовому порядку.

ІV. Повноваження членів житлової комісії

1. Голова житлової комісії:

здійснює керівництво діяльністю житлової комісії та веде її засідання;

визначає дату проведення засідання житлової комісії;

попередньо розглядає матеріали, які виносяться для обговорення на засіданні житлової комісії;

забезпечує дотримання вимог законодавства в діяльності житлової комісії;

доручає членам житлової комісії підготовку матеріалів з окремих питань для винесення їх на розгляд житлової комісії;

опрацьовує проекти наказів керівника військової прокуратури, якими затверджуються та оголошуються всі рішення житлової комісії;

висловлює власну думку та вносить пропозиції;

має право брати участь у засіданнях комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями.

2. Заступник голови житлової комісії:

здійснює облік осіб, які отримують грошову компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень;

перевіряє документи, надані військовослужбовцями військових прокуратур разом з рапортом на отримання компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень;

опрацьовує проекти наказів керівника військової прокуратури про виплату (припинення виплати) компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень;

висловлює власну думку та вносить пропозиції;

у разі відсутності голови житлової комісії виконує його обов’язки.

3. Секретар житлової комісії:

здійснює організаційне забезпечення роботи житлової комісії;

готує матеріали засідань житлової комісії;

контролює своєчасність подання та повноту документації для розгляду на засіданні житлової комісії;

веде протокол засідання житлової комісії;

скликає за дорученням голови житлової комісії засідання;

висловлює власну думку та вносить пропозиції.

4. Члени житлової комісії:

беруть участь у засіданнях житлової комісії;

за дорученням голови здійснюють підготовку матеріалів з окремих питань для розгляду їх на засіданні житлової комісії;

вивчають матеріали справ, що виносяться на розгляд житлової комісії;

висловлюють власну думку та вносять пропозиції.

Заступник Головного

військового прокурора

В. Король


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.10.2018 — 2018 р., № 83, стор. 88, код акта 91935/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Генеральна прокуратура України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими органів прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 21.01.2019 № 172/5/10 "Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 31.01.2019 № 16 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 28.03.2019 № 51 "Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 28.02.2019 № 37 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 26 липня 2016 року № 265". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 17.12.2019 № 336 "Про внесення змін до Порядку проходження прокурорами атестації, затвердженого наказом Генерального прокурора від 3 жовтня 2019 року № 221". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 17.12.2019 № 337 "Про внесення змін до Порядку роботи кадрових комісій, затвердженого наказом Генерального прокурора від 17 жовтня 2019 року № 233". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 18.04.2018 № 75 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 11. НАКАЗ від 26.07.2018 № 152 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям військових прокуратур винагороди за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 12. НАКАЗ від 25.09.2018 № 187 "Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах військової прокуратури та Положення про житлові комісії в органах військової прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 25.09.2018 № 188 "Про внесення змін до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 23.10.2018 № 211 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 19.11.2018 № 238 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 25 серпня 2016 року № 308". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 13.07.2018 № 134 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних в інформаційній автоматизованій системі «Облік передачі та отримання даних з Євроюсту»". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 19.12.2018 № 253 "Про затвердження Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 18. про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків. Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 13.02.2017 № 46 "Про затвердження Змін до Порядку організації діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". Генеральна прокуратура України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 14.04.2017 № 116/227 "Про затвердження Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень". Генеральна прокуратура України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -