Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 14.04.2017 № 116/227 "Про затвердження Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень". Генеральна прокуратура України. 2017

Документ актуальний на 30.05.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2017  № 116/227

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 травня 2017 р.

за № 616/30484

Про затвердження Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень

Відповідно до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», статей 27, 83 Закону України «Про прокуратуру», з метою організації і здійснення виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень, що додається.

2. Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Генерального прокурора України, Міністра оборони України згідно з розподілом обов’язків.

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Центрального комітету

профспілки працівників

державних установ України

Ю.М.

Піжук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України,

Міністерства оборони України

14.04.2017 № 116/227

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 травня 2017 р.

за № 616/30484

ІНСТРУКЦІЯ

про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень

1. Ця Інструкція розроблена з метою реалізації статті 27 Закону України «Про прокуратуру», пункту 7 статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і визначає особливості виплати особам офіцерського складу Збройних Сил України, які проходять службу у військових прокуратурах (далі - військовослужбовці військових прокуратур), грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень (далі - грошова компенсація).

2. Грошова компенсація військовослужбовцям військових прокуратур виплачується у разі, якщо вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби, не отримали за рахунок держави грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення та перебувають на квартирному обліку, а також якщо військова частина не орендує для них та членів їх сімей житло.

3. Грошова компенсація виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) у розмірах та на умовах, визначених Порядком виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450, та в межах бюджетних призначень Міністерства оборони України, затверджених для цих потреб.

Конкретний розмір грошової компенсації на відповідний рік визначається Міністерством оборони України.

4. Виплата грошової компенсації військовослужбовцям військових прокуратур здійснюється у військових частинах або установах, на забезпечення до яких зараховані органи військових прокуратур (далі - військові частини), на підставі наказу заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, керівника військової прокуратури регіону, військового прокурора гарнізону (далі - керівник військової прокуратури) про виплату такої компенсації.

Зарахування військових прокуратур на забезпечення до військових частин здійснюється Міністерством оборони України на підставі звернення Генеральної прокуратури України.

Інформація щодо сум, які спрямовуються на органи військових прокуратур, військові частини, під час планування потреби в коштах на грошову компенсацію, подання заявок на фінансування та звітування про використання коштів на ці цілі відображається окремо.

Грошова компенсація виплачується, починаючи з дня реєстрації у військовій прокуратурі поданого в установленому порядку керівнику військової прокуратури рапорту на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла (додаток 1) після надходження до військової частини наказу керівника військової прокуратури про виплату такої компенсації військовослужбовцю.

5. Для отримання грошової компенсації та визначення її розміру військовослужбовець військової прокуратури разом з рапортом на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла щороку подає керівнику військової прокуратури такі документи:

копії паспорта військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

копії облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

витяг (інформаційна довідка) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нерухоме майно;

довідка про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання (перебування), видана житлово-експлуатаційною організацією, підприємством, установою або органом місцевого самоврядування (військовослужбовці військових прокуратур, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім'ї, видану кадровим підрозділом Головної військової прокуратури або військових прокуратур регіонів);

довідка (додаток 2) квартирно-експлуатаційного органу про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (військовослужбовці військових прокуратур, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку квартирно-експлуатаційного органу, в зоні відповідальності якого розташована військова прокуратура за новим місцем дислокації, на підставі облікових списків станом на 01 липня 2014 року);

завірена копія довідки про отримання (неотримання, здачу) жилого приміщення з попереднього місця проходження військової служби, виданої відповідним квартирно-експлуатаційним органом (службою) (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження);

витяг з послужного списку;

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (за наявності).

6. Для ведення обліку осіб, які отримують грошову компенсацію, та перевірки документів, наданих військовослужбовцями військових прокуратур разом з рапортом на отримання цієї компенсації, керівниками військових прокуратур призначаються посадові особи з числа військовослужбовців військової прокуратури.

7. Грошова компенсація не виплачується у разі:

наявності у власності військовослужбовця військової прокуратури або членів його сім'ї за місцем проходження військової служби жилого приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площею, що відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством;

нездачі службового жилого приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

8. Військовослужбовці військової прокуратури повинні повідомляти керівника військової прокуратури про зміни у складі сім'ї, що впливають на розмір виплати грошової компенсації, протягом десяти днів з дня їх настання, про що керівник військової прокуратури видає наказ. Грошова компенсація у новому розмірі виплачується з дня настання змін після надходження відповідного наказу до військової частини.

У разі отримання (придбання) військовослужбовцем військової прокуратури або членами його сім'ї жилого приміщення за місцем проходження служби військовослужбовець військової прокуратури зобов'язаний у триденний строк письмово повідомити про це керівника органу прокуратури, про що видається наказ, який направляється до військової частини.

Якщо військовослужбовець військової прокуратури не повідомив про зміни у складі сім'ї або отримання (придбання) жилого приміщення та відмовляється добровільно повернути отримані грошові кошти, питання щодо повернення суми отриманої грошової компенсації вирішується в судовому порядку.

9. Виплата військовослужбовцю військової прокуратури грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

отримання (придбання) жилого приміщення;

переведення до іншого місця служби в інший населений пункт (за винятком військовослужбовців, тимчасово відряджених до інших прокуратур);

вибуття у закордонне відрядження разом із сім'єю;

заселення в орендовані військовою частиною житлові приміщення;

отримання грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення;

звільнення з органів прокуратури.

Про настання підстав для припинення виплати грошової компенсації керівник військової прокуратури невідкладно видає наказ, який направляється до військової частини.

10. На кожного військовослужбовця військової прокуратури за місцем виплати йому грошової компенсації оформлюється облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення (додаток 3), яка обліковується в журналі обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла (додаток 4), який зберігається у фінансовому органі зазначеної військової частини протягом трьох років після його закінчення. Облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення зберігається у фінансовому органі військової частини протягом трьох років після припинення виплати військовослужбовцю військової прокуратури зазначеної компенсації.

У разі розформування військової частини облікова картка виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення та журнал обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла, передаються правонаступнику цієї військової частини, а за його відсутності - до архіву.

11. Контроль за своєчасністю виплати грошової компенсації за піднайом (найом) житла покладається на командира військової частини.

Заступник Головного

військового прокурора

генерал-майор юстиції

І. Козлов

Начальник Головного

квартирно-експлуатаційного

управління Збройних

Сил України

полковник

О. Галушко


Додаток 1

до Інструкції про особливості

виплати військовослужбовцям

військових прокуратур грошової

компенсації за піднайом (найом)

жилих приміщень

(пункт 4)

РАПОРТ

на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла

Додаток 2

до Інструкції про особливості

виплати військовослужбовцям

військових прокуратур грошової

компенсації за піднайом (найом)

жилих приміщень

(пункт 5)

ДОВІДКА

Додаток 3

до Інструкції про особливості

виплати військовослужбовцям

військових прокуратур грошової

компенсації за піднайом (найом)

жилих приміщень

(пункт 10)

ОБЛІКОВА КАРТКА

виплати грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення


Додаток 4

до Інструкції про особливості

виплати військовослужбовцям

військових прокуратур грошової

компенсації за піднайом (найом)

жилих приміщень

(пункт 10)

ЖУРНАЛ

обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла

_____________________________________________

(найменування військової частини)

№ з/п

Дата та вхідний номер рапорту

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце проходження служби військовослужбовця, прізвище, ім’я, по батькові,членів його сім’ї

Перелік документів, доданих до рапорту

Номер облікової картки на отримання грошової компенсації за піднайом житла

Примітка

1

2

3

4

5

6

Командир військової частини

Особа, відповідальна за ведення журналу

__________________

               (підпис)

__________________

           (підпис)

М.П.


Документи та файли

Сигнальний документ — f467179n68.doc
Сигнальний документ — f467179n71.doc
Сигнальний документ — f467179n70.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.06.2017 — 2017 р., № 43, стор. 138, стаття 1354, код акта 86058/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Генеральна прокуратура України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими органів прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 21.01.2019 № 172/5/10 "Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 31.01.2019 № 16 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 28.03.2019 № 51 "Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 28.02.2019 № 37 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 26 липня 2016 року № 265". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 17.12.2019 № 336 "Про внесення змін до Порядку проходження прокурорами атестації, затвердженого наказом Генерального прокурора від 3 жовтня 2019 року № 221". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 17.12.2019 № 337 "Про внесення змін до Порядку роботи кадрових комісій, затвердженого наказом Генерального прокурора від 17 жовтня 2019 року № 233". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 18.04.2018 № 75 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 11. НАКАЗ від 26.07.2018 № 152 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям військових прокуратур винагороди за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 12. про житлові комісії в органах військової прокуратури. Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 25.09.2018 № 187 "Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах військової прокуратури та Положення про житлові комісії в органах військової прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 25.09.2018 № 188 "Про внесення змін до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 23.10.2018 № 211 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 19.11.2018 № 238 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 25 серпня 2016 року № 308". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 13.07.2018 № 134 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних в інформаційній автоматизованій системі «Облік передачі та отримання даних з Євроюсту»". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 19.12.2018 № 253 "Про затвердження Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 19. про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків. Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 13.02.2017 № 46 "Про затвердження Змін до Порядку організації діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". Генеральна прокуратура України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -