Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОЛОЖЕННЯ про житлово-побутові комісії органів прокуратури. Генеральна прокуратура України. 2016

Документ актуальний на 15.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної

прокуратури України

11.11.2016  № 377

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 листопада 2016 р.

за № 1550/29680

ПОЛОЖЕННЯ

про житлово-побутові комісії органів прокуратури

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає організаційно-правові основи діяльності житлово-побутової комісії відповідного органу прокуратури (далі - комісія) щодо надання службових жилих приміщень та інших жилих приміщень для тимчасового проживання (далі - жилі приміщення) прокурорам та іншим працівникам органів прокуратури (далі - працівники).

2. Комісія створюється в Генеральній прокуратурі України та регіональних прокуратурах (далі - відповідні органи прокуратури).

3. Комісія є колегіальним органом, утвореним для вирішення житлово-побутових питань працівників.

4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Житловим кодексом Української РСР, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

ІІ. Склад комісії

1. Комісія утворюється у складі голови, його заступника, секретаря та членів комісії.

До складу комісії входить представник первинної профспілкової організації працівників відповідного органу прокуратури.

2. Персональний склад комісії затверджується наказом керівника відповідного органу прокуратури.

ІІІ. Порядок та форми діяльності комісії

1. Комісія здійснює свою роботу у формі засідань.

2. Основними завданнями комісії є:

прийняття рішень про надання жилих приміщень працівникам відповідного органу прокуратури;

прийняття рішень про звільнення працівниками жилих приміщень;

прийняття та перевірка наданих працівниками документів;

розгляд питань щодо виключення жилих приміщень з числа службових;

розгляд пропозицій, заяв і скарг з питань, які належать до компетенції комісії.

3.

У своїй діяльності комісія взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями відповідно до законодавства України.

4. Засідання комісії є правомочними за умови присутності не менше двох третин її складу.

5. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні та оформляються протоколом, який підписується головою або у разі його відсутності - заступником голови комісії та секретарем комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

6. У разі незгоди з рішенням комісії окрема думка члена комісії зазначається в протоколі засідання.

7. На підставі рішення комісії про надання службового жилого приміщення видається наказ керівника відповідного органу прокуратури.

8. Рішення Комісії може бути оскаржене в судовому порядку.

ІV. Повноваження членів комісії

1. Голова комісії:

здійснює керівництво діяльністю комісії та веде її засідання;

визначає дату проведення засідань комісії;

попередньо розглядає матеріали, які виносяться для обговорення на засіданні комісії;

забезпечує дотримання вимог законодавства в діяльності комісії;

підписує протоколи засідань комісії;

доручає членам комісії підготовку матеріалів з окремих питань для винесення їх на розгляд комісії;

висловлює власну думку та вносить пропозиції.

2. Заступник голови комісії:

у разі відсутності голови комісії виконує його обов’язки;

підписує протоколи засідань комісії;

висловлює власну думку та вносить пропозиції.

3. Секретар комісії:

здійснює організаційне забезпечення роботи комісії;

готує матеріали засідань комісії;

контролює своєчасність подання та повноту документації для розгляду на засіданні комісії;

веде протокол засідання комісії;

скликає за дорученням голови комісії засідання;

висловлює власну думку та вносить пропозиції.

4. Члени комісії:

беруть участь у засіданнях комісії;

за дорученням голови здійснюють підготовку матеріалів з окремих питань для розгляду їх на засіданні комісії;

вивчають матеріали справ, що виносяться на розгляд комісії;

висловлюють власну думку та вносять пропозиції.

Начальник

Департаменту інформаційних

технологій, документального

та матеріально-технічного

забезпечення

К. Моргун


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.12.2016 — 2016 р., № 93, стор. 196, стаття 3047, код акта 84002/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Генеральна прокуратура України:

 1. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими органів прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 21.01.2019 № 172/5/10 "Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 31.01.2019 № 16 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 28.03.2019 № 51 "Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 28.02.2019 № 37 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 26 липня 2016 року № 265". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 24.06.2019 № 105 "Про внесення змін до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 17.12.2019 № 336 "Про внесення змін до Порядку проходження прокурорами атестації, затвердженого наказом Генерального прокурора від 3 жовтня 2019 року № 221". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 17.12.2019 № 337 "Про внесення змін до Порядку роботи кадрових комісій, затвердженого наказом Генерального прокурора від 17 жовтня 2019 року № 233". Генеральна прокуратура України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 18.04.2018 № 75 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 11. НАКАЗ від 26.07.2018 № 152 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям військових прокуратур винагороди за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 12. про житлові комісії в органах військової прокуратури. Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 25.09.2018 № 187 "Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах військової прокуратури та Положення про житлові комісії в органах військової прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 25.09.2018 № 188 "Про внесення змін до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах прокуратури". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 23.10.2018 № 211 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки прокуратури України". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 19.11.2018 № 238 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Генеральної прокуратури України від 25 серпня 2016 року № 308". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 13.07.2018 № 134 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних в інформаційній автоматизованій системі «Облік передачі та отримання даних з Євроюсту»". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 19.12.2018 № 253 "Про затвердження Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків". Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 19. про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків. Генеральна прокуратура України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 13.02.2017 № 46 "Про затвердження Змін до Порядку організації діяльності органів прокуратури у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". Генеральна прокуратура України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -