<<
>>

"ПРОТОКОЛ між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вилучення окремих товарів з режиму вільної торгівлі до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вільну торгівлю від 6 липня 2001 року". Міжнародна угода. 2016

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРОТОКОЛ
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вилучення окремих товарів з режиму вільної торгівлі до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вільну торгівлю від 6 липня 2001 року

{Протокол ратифіковано Законом  № 748-VIII від 04.11.2015}

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Таджикистан, далі - "Сторони",

беручи до уваги зміни, внесені до національного законодавства держав Сторін з регламентування зовнішньої економічної діяльності,

керуючись статтею 1 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вільну торгівлю від 6 липня 2001 року,

на період до набрання чинності для держав Сторін Договору про зону вільної торгівлі, вчиненого 18 жовтня 2011 року у м. Санкт-Петербурзі,

домовилися про таке:

Стаття 1

Товари, номенклатура яких наведена у Додатку 1 до цього Протоколу, вилучаються з режиму вільної торгівлі і обкладаються Таджицькою стороною імпортним митом при їх поставці з митної території України на митну територію Республіки Таджикистан.

Товари, номенклатура яких наведена у Додатку 2 до цього Протоколу, вилучаються з режиму вільної торгівлі і обкладаються Українською стороною експортним митом при їх поставці з митної території України на митну територію Республіки Таджикистан.

Стаття 2

Стосовно товарів, номенклатура яких наведена у Додатку 1 і Додатку 2 до цього Протоколу, які вилучаються з режиму вільної торгівлі, кожна із Сторін надає на запит другої Сторони інформацію щодо:

• мита, податків і митних зборів, що стягуються при їх експорті/імпорті, включаючи методи справляння мита, податків і зборів;

• положень, що стосуються митного оформлення . їх транзиту, транспортування, складування, перевантаження та інших похожих послуг;

• методів і видів платежів;

• видачі експортних ліцензій.

Стаття 3

До цього Протоколу можуть бути внесені зміни або доповнення за узгодженням Сторін.

Ці зміни і доповнення здійснюються у письмовій формі і будуть становити невід’ємну частину цього Протоколу.

Стаття 4

Цей Протокол є невід'ємною частиною Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вільну торгівлю від 6 липня 2001 року і набирає чинності згідно із статтею 14 цієї Угоди.

Вчинено у м. Києві 28 червня 2012 року у двох примірниках, кожний українською, таджицькою і російською мовами, при цьому усі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей у питаннях тлумачення і застосування положень цього Протоколу текст російською мовою матиме переважаючу силу.

За Кабінет Міністрів
України

(підпис)


За Уряд
Республіки Таджикистан

(підпис)


Додаток 1
до Протоколу між Кабінетом Міністрів
України і Урядом Республіки
Таджикистан про вилучення
з режиму вільної торгівлі до Угоди
між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Республіки Таджикистан
про вільну торгівлю
від б липня 2001 року

ТОВАРИ,
які вилучаються з режиму вільної торгівлі і обкладаються Таджицькою стороною імпортним митом при їх поставці з митної території України на митну територію Республіки Таджикистан

КОД ТН ЗЕД

Найменування товару

2201

Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без додання цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лід та сніг

2202

Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин, інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009

220300

Пиво із солоду (солодове)

2204

Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009

2205

Вермут та інше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

2207

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об.% або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

2208

Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

2402

Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками

5701

Вузликові килими та інші текстильні покриття для підлоги, готові або неготові

5702

Килими та інші текстильні покриття для підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", "кермані" та подібні килими ручної роботи

5703

Килими та інші текстильні покриття для підлоги, тафтингові, готові або неготові

5704

Килими та інші текстильні покриття для підлоги з повсті, нетафтингові, нефлоковані, готові або неготові

570500

Інші килими та інші текстильні покриття для підлоги, готові або неготові


Додаток 2
до Протоколу між Кабінетом Міністрів
України і Урядом Республіки
Таджикистан про вилучення
з режиму вільної торгівлі до Угоди
між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Республіки Таджикистан
про вільну торгівлю
від 6 липня 2001 року

ТОВАРИ,
які вилучаються з режиму вільної торгівлі і обкладаються Українською стороною експортним митом при їх поставці з митної території України на митну територію Республіки Таджикистан

КОД УКТЗЕД

Найменування товару

1206 00 99 00

Насіння соняшнику, подрібнене або не подрібнене інше

4101

Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок

4102

Необроблені шкури овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1 (с) до цієї групи

4103 90 00 00

Інші необроблені шкури (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1(b) або 1(c) до цієї групи інші

7202 99 80 00

ферохромнікель та інші феросплави

7204

Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)

7218 10 00 00

Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах; напівфабрикати з корозійностійкої (нержавіючої) сталі зливки та інші первинні форми

7401 00 00 00

Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена)

7402 00 00 00

Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування

7403 12 00 00

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені: ваєрбарси (литі заготівки з металу для виробництва дроту)

7403 13 00 00

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені: білети (заготівки з металу квадратного чи круглого поперечного перерізу для подальшої прокатки сортових профілів)

7403 19 00 00

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені: інші

7403 21 00 00

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені: сплави на основі міді та цинку (латуні)

7403 22 00 00

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені: сплави на основі міді та олова (бронзи)

7403 29 00 00

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені: сплави на основі міді та нікелю (купронікелі) або з міді, нікелю та цинку (нейзильбери)

7403 29 00 00

Мідь рафінована та мідні сплави необроблені: інші мідні сплави (за винятком лігатур товарної позиції 7405)

7404 00

Відходи і брухт мідні

7405 00 00 00

Лігатури на основі міді

7406

Порошки та луска з міді

7415 29 00 00

Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби (за винятком тих, що включені до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби мідні або з чорних металів з мідними головками; гвинти, болти, гайки, глухарі, гаки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружні) та аналогічні вироби мідні: інші вироби без різьби

7415 39 00 00

Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби (за винятком тих, що включені до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби мідні або з чорних металів з мідними головками; гвинти, болти, гайки, глухарі, гаки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружні) та аналогічні вироби мідні: інші вироби з різьбою

7418 19 90 00

Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини мідні; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби мідні; обладнання санітарно-технічне та його частини мідні: інші

7419

Інші вироби мідні

7503 00

Відходи та брухт нікелеві

7602 00

Відходи та брухт алюмінієві

7802 00 00 00

Відходи та брухт свинцеві

7902 00 00 00

Відходи та брухт цинкові

8002 00 00 00

Відходи та брухт олов’яні

8101 97 00 00

Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи відходи та брухт: відходи та брухт

8105 30 00 00

Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт: відходи та брухт

8108 30 00 00

Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт: відходи та брухт

8113 00 40 00

Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт: відходи та брухт


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.04.2016 — 2016 р., № 25, / № 94, 2015, ст. 3198 /, стор. 163, стаття 1015, код акта 81286/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні угоди України:

 1. ЛИСТ-УГОДА між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН від імені Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту: «Технічна допомога для ведення відповідального рибальства і сталої аквакультури» в контексті програми ГКРС. Міжнародна угода. 2017 рікк
 2. УГОДА між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво в процесі впровадження пробації в Україні. Міжнародна угода. 2017 рікк
 3. РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ. Міжнародна угода. 2017 рікк
 4. ПРОТОКОЛ між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди. Міжнародна угода. 2017 рікк
 5. МЕМОРАНДУМ між Міністерством соціальної політики України і Міністерством праці, добробуту та соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері. Міжнародна угода. 2017 рікк
 6. УГОДА про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Соціалістичної Республіки В'єтнам. Міжнародна угода. 2017 рікк
 7. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом Австралії, Урядом Королівства Бельгія, Урядом Малайзії, Урядом Королівства Нідерландів та Урядом України щодо політичної підтримки кримінального переслідування винних у збитті літака рейсу МН17 17 липня 2014 року. Міжнародна угода. 2017 рікк
 8. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва". Міжнародна угода. 2016 рікк
 9. "УГОДА між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень". Міжнародна угода. 2016 рікк
 10. "УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ". Міжнародна угода. 2016 рікк
 11. УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ГЕЛІКОПТЕРА МІ-8ПС-9. Міжнародна угода. 2016 рікк
 12. "Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат". Міжнародна угода. 2016 рікк
 13. "УГОДА між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати". Міжнародна угода. 2016 рікк
 14. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених". Міжнародна угода. 2016 рікк
 15. "УГОДА між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа"програми "Креативна Європа"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 16. "ДОГОВІР між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги". Міжнародна угода. 2016 рікк
 17. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 18. "ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ ПРОЕКТ "ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 19. "УГОДА між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом". Міжнародна угода. 2016 рікк
 20. "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")". Міжнародна угода. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -