<<
>>

ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 257 "Про встановлення заохочувальних відзнак правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
19.05.2011 N 257
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2011 р.

за N 915/19653

Про встановлення заохочувальних відзнак
правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
N 57 ( z0305-15 ) від 25.02.2015
N 104 ( z0386-16 ) від 16.02.2016
N 141 ( z1010-17 ) від 21.07.2017 }

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), пункту 14 Статуту Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, затвердженого постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 14.10.2010 N 204, правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд) П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Установити заохочувальні відзнаки правління Фонду: нагрудний знак правління Фонду "За значний внесок у розвиток
системи державного соціального страхування України на випадок
безробіття"; Почесну грамоту правління Фонду; Подяку правління Фонду.
2. Затвердити такі, що додаються: Положення про нагрудний знак правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття "За значний внесок у розвиток системи
державного соціального страхування України на випадок безробіття"; Положення про Почесну грамоту правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття ( z0916-11 ); Положення про Подяку правління Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
( z0917-11 ).

3. Виконавчій дирекції Фонду в установленому порядку подати
цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова правління Фонду О.Шевчук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник голови об'єднаного
профкому Міністерства праці
та соціальної політики України В.Дєда

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
19.05.2011 N 257
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2011 р.
за N 915/19653

ПОЛОЖЕННЯ
про нагрудний знак правління
Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
"За значний внесок у розвиток системи
державного соціального страхування
України на випадок безробіття"

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає підстави для нагородження
нагрудним знаком правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття "За значний
внесок у розвиток системи державного соціального страхування
України на випадок безробіття", встановлює порядок представлення
до нагородження.
1.2. Нагрудний знак правління Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
"За значний внесок у розвиток системи державного соціального
страхування України на випадок безробіття" (далі - Нагрудний знак)
є вищою заохочувальною відзнакою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд) у системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття.
1.3. Особі, удостоєній вищої заохочувальної відзнаки
правління Фонду, вручаються Нагрудний знак та посвідчення до
нього.
1.4. Виконавча дирекція Фонду забезпечує виготовлення та
збереження Нагрудних знаків та бланків посвідчень, їх оформлення
та облік.
1.5. Нагрудним знаком нагороджуються: працівники виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, а
також підпорядкованих їм установ, які мають відповідний стаж
роботи у державній службі зайнятості не менше двох років; { Абзац
другий пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття N 57 ( z0305-15 ) від
25.02.2015 } члени правління Фонду, які виконували свої обов’язки у складі
правління Фонду не менше двох років, представники сторін
соціального діалогу, державні службовці, представники органів
місцевого самоврядування, науковці та інші; { Абзац третій пункту
1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 57 ( z0305-15 ) від 25.02.2015 } особи, які виконували обов'язки члена правління, наглядової
ради Фонду, працювали у виконавчій дирекції Фонду, її робочих
органах, а також у підпорядкованих їм установах; представники міжнародних та іноземних організацій у сфері
праці, соціального захисту від безробіття.
1.6. Посвідчення про вручення Нагрудного знака підписується
Головою правління Фонду або його заступником.
1.7. Вручення Нагрудного знака проводиться в урочистій
обстановці, як правило, Головою правління Фонду або за його
дорученням заступником Голови правління, членом правління або
керівництвом виконавчої дирекції Фонду.
1.8. Разом з Нагрудним знаком за рішенням правління
нагородженому виплачується грошова винагорода в розмірі
п'яти мінімальних заробітних плат за рахунок коштів Фонду,
передбачених бюджетом цього Фонду за напрямом витрат, визначеним
абзацом четвертим частини другої статті 16 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ). Іноземцям та особам без громадянства
грошова винагорода не виплачується. { Пункт 1.8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття N 57 ( z0305-15 ) від 25.02.2015 }
1.9. Про нагородження Нагрудним знаком приймається постанова
правління Фонду.
1.10. Особа може бути нагороджена Нагрудним знаком один раз.
Повторне нагородження не проводиться.
1.11. Дублікати Нагрудного знака та (або) посвідчення про
його вручення у разі втрати не видаються.
II. Підстави для нагородження
2.1. Нагрудним знаком нагороджуються особи за значний внесок
у розвиток системи загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття.
2.2. Конкретні заслуги та досягнення особи, що стали
підставою для нагородження Нагрудним знаком, зазначаються у
відомості про досягнення (додаток).
2.3. Нагородження Нагрудним знаком відбувається з нагоди
державних свят, Дня працівника соціальної сфери та річниці
утворення державної служби зайнятості.
III. Порядок представлення до нагородження
3.1. Правління Фонду приймає рішення про нагородження
Нагрудним знаком за результатами розгляду подання та клопотань із
відомостями про досягнення осіб. Форми подання та клопотання
розробляються та затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.
3.2. Право внесення на розгляд правління Фонду клопотань із
відомостями про досягнення осіб щодо нагородження Нагрудним знаком
мають Голова правління, його заступники та керівник виконавчої
дирекції Фонду (особа, яка його замінює у випадку відсутності). На підставі цих клопотань із відомостями виконавча дирекція
Фонду готує подання. Клопотання виконавчої дирекції Фонду про нагородження
працівників виконавчої дирекції Фонду (крім керівників робочих
органів виконавчої дирекції Фонду – регіональних центрів
зайнятості) погоджується з первинними профспілковими організаціями
або на зборах трудового колективу відповідної установи. { Пункт
3.2 доповнено абзацом третім згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 104 ( z0386-16 ) від 16.02.2016 } Клопотання виконавчої дирекції Фонду про нагородження
керівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду –
регіональних центрів зайнятості погоджуються з відповідними
регіональними організаціями роботодавців та їх об’єднань,
об’єднаннями профспілок. { Пункт 3.2 доповнено абзацом четвертим
згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття N 104
( z0386-16 ) від 16.02.2016 }
3.3. Відомості про досягнення осіб щодо нагородження
Нагрудним знаком готуються кожною представницькою стороною
правління Фонду та виконавчою дирекцією Фонду самостійно на кожну
особу, яку пропонується нагородити.
{ Пункт 3.4 розділу III виключено на підставі Постанови Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 141 ( z1010-17 ) від 21.07.2017 }
3.5. Нагрудним знаком нагороджуються особи, які попередньо
нагороджені Подякою правління Фонду та Почесною грамотою правління
Фонду. { Розділ III доповнено пунктом згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 57 ( z0305-15 ) від 25.02.2015 }
Начальник відділу
організаційної роботи
Державного центру зайнятості -
виконавчої дирекції Фонду О.Задорожна

Додаток
до Положення про нагрудний
знак правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
"За значний внесок
у розвиток системи
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття"

ВІДОМОСТІ
про досягнення осіб, які представляються
до нагородження нагрудним знаком правління
Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
"За значний внесок у розвиток системи державного
соціального страхування України
на випадок безробіття"

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
(посада)
__________________________________________________________________
(період роботи у Фонді або сприяння їй)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(обов'язки, що виконувалися: робота у постійно діючих комісіях,
вивчення питань на місцях та надання допомоги у реалізації
правових, фінансових та організаційних засад у сфері
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття тощо)
__________________________________________________________________
(особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________ ____________ _____________________________
(посада(*)) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________________20__ року М.П.
(*) Голова правління Фонду та його заступники, координатори
сторін у складі правління Фонду, керівник виконавчої дирекції
Фонду, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду (або
особи, які їх замінюють у випадку відсутності).


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.08.2011 — 2011 р., № 59, стор. 326, стаття 2387, код акта 57831/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд соцстраху по безробіттю:

 1. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ від 31.01.2020 № 211 "ПОСТАНОВА". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.04.2020 № 217 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 166 "Про внесення змін до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 167 "Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 5. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 205 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 6. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 206 "Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 7. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 215 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 8. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 210 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 9. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 211 "Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 29.01.2009 N 94 "Про здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків"". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 10. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 14.10.2010 N 211 ( z1084-10 ) "ЗМІНИ до Порядку фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи ( z0245-09 )". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 227 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2011 році". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 12. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 223 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 222 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 14. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 241 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 242 "Про внесення змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 255 "Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 266 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 267 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 19. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 19.05.2011 N 257 ( z0915-11 ) "ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 20. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 19.05.2011 N 257 ( z0915-11 ) "ПОЛОЖЕННЯ про Подяку правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -