<<
>>

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 19.05.2011 N 257 ( z0915-11 ) "ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
19.05.2011 N 257
( z0915-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2011 р.
за N 916/19654

ПОЛОЖЕННЯ
про Почесну грамоту правління
Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
N 57 ( z0305-15 ) від 25.02.2015
N 104 ( z0386-16 ) від 16.02.2016
N 141 ( z1010-17 ) від 21.07.2017 }

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає підстави для нагородження Почесною
грамотою правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття, встановлює
порядок представлення до нагородження.
1.2. Почесна грамота правління Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
(далі - Почесна грамота) є заохочувальною відзнакою правління
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття (далі - Фонд) у системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття.
1.3. Виконавча дирекція Фонду забезпечує виготовлення та
збереження бланків Почесних грамот, їх оформлення та облік.
1.4. Почесною грамотою нагороджуються: працівники виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, а
також підпорядкованих їм установ, які мають відповідний стаж
роботи у державній службі зайнятості не менше двох років; { Абзац
другий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття N 57 ( z0305-15 ) від
25.02.2015 } члени правління Фонду, які виконували свої обов’язки у складі
правління Фонду не менше двох років, представники сторін
соціального діалогу, державні службовці, представники органів
місцевого самоврядування, науковці та інші; { Абзац третій пункту
1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 57 ( z0305-15 ) від 25.02.2015 } особи, які виконували обов'язки члена правління, наглядової
ради Фонду, працювали у виконавчій дирекції Фонду, її робочих
органах, а також у підпорядкованих їм установах, передусім - з
нагоди Дня працівника соціальної сфери та річниць утворення
державної служби зайнятості; представники міжнародних та іноземних організацій у сфері
праці, соціального захисту від безробіття.

1.5. Почесна грамота підписується Головою правління Фонду або
його заступником.
1.6. Вручення Почесної грамоти проводиться в урочистій
обстановці, як правило, Головою правління Фонду або за його
дорученням заступником Голови правління, членом правління або
керівництвом виконавчої дирекції Фонду.
1.7. Разом з Почесною грамотою за рішенням правління
нагородженому виплачується грошова винагорода в розмірі трьох
мінімальних заробітних плат за рахунок коштів Фонду за напрямом
витрат, визначеним абзацом четвертим частини другої статті 16
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ). Іноземцям та
особам без громадянства грошова винагорода не виплачується. { Пункт 1.7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття N 57 ( z0305-15 ) від 25.02.2015 }
1.8. Про нагородження Почесною грамотою приймається постанова
правління Фонду.
1.9. Особу може бути представлено до нагородження Почесною
грамотою один раз на три роки.
II. Підстави для нагородження
2.1. Почесною грамотою нагороджуються за високі досягнення у
забезпеченні ефективної діяльності Фонду.
2.2. Конкретні заслуги та досягнення особи, що стали
підставою для нагородження Почесною грамотою, зазначаються у
відомостях про досягнення (додаток).
2.3. Нагородження Почесною грамотою відбувається з нагоди
державних, професійних та інших свят, визначних подій, пам'ятних,
знаменних та ювілейних дат.
III. Порядок представлення до нагородження
3.1. Правління Фонду приймає рішення про нагородження
Почесною грамотою за результатами розгляду подання та клопотань із
відомостями про досягнення осіб. Форми подання та клопотання
розробляються та затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.
3.2. Право внесення на розгляд правління Фонду клопотань із
відомостями про досягнення осіб щодо нагородження Почесною
грамотою мають Голова правління, його заступники, керівник
виконавчої дирекції Фонду (особа, яка виконує його обов'язки). На підставі цих клопотань із відомостями виконавча дирекція
Фонду готує та вносить на розгляд правління Фонду подання. Клопотання виконавчої дирекції Фонду про нагородження
працівників виконавчої дирекції Фонду (крім керівників робочих
органів виконавчої дирекції Фонду - регіональних центрів
зайнятості) погоджується з первинними профспілковими організаціями
або на зборах трудового колективу відповідної установи. { Пункт
3.2 доповнено абзацом третім згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 104 ( z0386-16 ) від 16.02.2016 } Клопотання виконавчої дирекції Фонду про нагородження
керівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду -
регіональних центрів зайнятості погоджуються з відповідними
регіональними організаціями роботодавців та їх об'єднань,
об'єднаннями профспілок. { Пункт 3.2 доповнено абзацом четвертим
згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття N 104
( z0386-16 ) від 16.02.2016 }
3.3. Відомості про досягнення осіб щодо нагородження Почесною
грамотою готуються кожною представницькою стороною правління Фонду
та виконавчою дирекцією Фонду самостійно на кожну особу, яку
пропонується нагородити.
{ Пункт 3.4 розділу III виключено на підставі Постанови Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 141 ( z1010-17 ) від 21.07.2017 }
3.5. Почесною грамотою нагороджуються особи, які попередньо
нагороджені Подякою правління Фонду. { Розділ III доповнено пунктом згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 57 ( z0305-15 ) від 25.02.2015 }
Начальник відділу
організаційної роботи
Державного центру зайнятості -
виконавчої дирекції Фонду О.Задорожна

Додаток
до Положення про Почесну
грамоту правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття

ВІДОМОСТІ
про досягнення осіб, які представляються
до нагородження Почесною грамотою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
(посада)
__________________________________________________________________
(період роботи у Фонді або сприяння їй)
__________________________________________________________________
(обов'язки, що виконувалися: робота у постійно діючих
комісіях, вивчення питань на місцях та надання допомоги у
реалізації правових, фінансових та організаційних засад у сфері
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття тощо)
__________________________________________________________________
(особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття)
___________________ ____________ _____________________________
(посада(*)) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________________20__ року М.П.
(*) Голова правління Фонду та його заступники, координатори
сторін у складі правління Фонду, керівник виконавчої дирекції
Фонду, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду (або
особи, які їх замінюють у випадку відсутності).


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.08.2011 — 2011 р., № 59, стор. 330, стаття 2387, код акта 57831/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд соцстраху по безробіттю:

 1. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ від 31.01.2020 № 211 "ПОСТАНОВА". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.04.2020 № 217 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 166 "Про внесення змін до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 167 "Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 5. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 205 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 6. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 206 "Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 7. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 215 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 8. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 210 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 9. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 211 "Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 29.01.2009 N 94 "Про здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків"". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 10. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 14.10.2010 N 211 ( z1084-10 ) "ЗМІНИ до Порядку фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи ( z0245-09 )". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 227 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2011 році". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 12. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 223 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 222 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 14. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 241 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 242 "Про внесення змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 255 "Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 266 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 267 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 257 "Про встановлення заохочувальних відзнак правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 20. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 19.05.2011 N 257 ( z0915-11 ) "ПОЛОЖЕННЯ про Подяку правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -