<<
>>

від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018

Документ актуальний на 09.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

РІШЕННЯ № 1/2018

Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року,

що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

РАДА АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНА - ЄС,

Враховуючи Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підписану в Брюсселі 27 червня 2014 року,

Беручи до уваги, що:

(1) Відповідно до статті 486 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), частини Угоди, в тому числі положення про скасування увізних мит, а також пов’язаний з ними Додаток I-A до Глави 1 Розділу IV Угоди, тимчасово застосовуються станом на 1 січня 2016 року.

(2) Регламентом (ЄС) № 374/2014 Європейського Парламенту та Ради-1 в односторонньому порядку встановлено преференції, які дозволили зменшення або скасування мит на товари, що походять з України, відповідно до Додатка I цього Регламенту.

(3) Такі преференції відповідали тарифним поступкам, які мали застосовуватися в перший рік виконання Угоди про асоціацію Україна - ЄС відповідно до Додатка I-A до Глави 1 Розділу IV Угоди.

(4) Регламент (ЄС) № 1150/2014 Європейського Парламенту і Ради-2, inter alia, надав роз'яснення щодо модальностей зменшення, яке повинне застосовуватися до базової ставки увізного мита для кожного "перехідного періоду", згаданого в Додатку I цього Регламенту.

__________

-1 Регламент (ЄС) № 374/2014 Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про зменшення або скасування мит на товари, що походять з України.

-2 Регламент (ЄС) № 1150/2014 Європейського Парламенту та Ради від 29 жовтня 2014 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 374/2014 про зменшення або скасування мит на товари, що походять з України.

(5) В інтересах уточнення положень Угоди відповідне роз’яснення необхідне для обумовлення модальностей зменшення, яке буде застосовуватись до базової ставки увізних мит впродовж усіх наступних років для кожного "перехідного періоду", зазначеного у Додатку I-A до Глави 1 Розділу IV Угоди.

Такі умови зниження мит відповідають взаємним розумінням, досягнутим з Україною під час переговорів, і будуть застосовуватися обома сторонами Угоди.

(6) Стаття 463 (2) Угоди передбачає, що Рада асоціації є форумом для обміну інформацією стосовно заходів з імплементації та забезпечення виконання Угоди.

(7) Стаття 463 (3) Угоди передбачає, що Рада асоціації може актуалізувати або вносити зміни до Додатків до Угоди.

(8) Тому Рада асоціації може прийняти рішення щодо доповнення Додатка I-A до Глави 1 Розділу IV Угоди,

УХВАЛИЛА ТАКЕ РІШЕННЯ:

Стаття 1

Нове Доповнення C додається до Додатка I-A до Глави 1 Розділу IV Угоди, як це викладено в Додатку до цього Рішення, для уточнення положень щодо зменшення базових ставок увізних мит, які будуть застосовуватися впродовж усіх наступних років для кожного "перехідного періоду", зазначеного у Додатку I-A до Глави 1 Розділу IV Угоди.

Стаття 2

Це Рішення набирає чинності з дня його ухвалення.


ДОДАТОК

ДОПОВНЕННЯ ДО ДОДАТКА I-A ДО ГЛАВИ 1 РОЗДІЛУ IV УГОДИ

СКАСУВАННЯ УВІЗНИХ МИТ

ТАРИФНІ ГРАФІКИ

скасування увізних мит Сторін на товари, що походять з іншої Сторони

Це Доповнення визначає методологію скасування увізних мит, яка застосовується до кожного "перехідного періоду"

1. Якщо інше не передбачене у тарифних графіках скасування ввізних мит Сторін, включених до Додатка I-A до Глави 1 Розділу IV Угоди (далі - Графіки), до скасування ввізних мит Сторін відповідно до статті 29 ("Скасування ввізного мита") Розділу IV ("Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею") цієї Угоди застосовуватимуться такі роз’яснення:

(a) мита на товари, що походять з України чи з ЄС (далі - товари, що походять зі Сторін), для яких у тарифних лініях визначений перехідний період "0" у Графіках, повинні бути скасовані повністю, і такі товари повинні бути вільні від будь-яких митних тарифів на дату набрання чинності цією Угодою;

(b) мита на товари, що походять зі Сторін, для яких у тарифних лініях визначений перехідний період "1"у Графіках, повинні бути скасовані впродовж двох однакових етапів починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і після цього такі товари повинні бути вільні від будь-яких митних тарифів;

(c) мита на товари, що походять зі Сторін, для яких у тарифних лініях визначений перехідний період "2" у Графіках, повинні бути скасовані впродовж трьох однакових етапів починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і після цього такі товари повинні бути вільні від будь-яких митних тарифів;

(d) мита на товари, що походять зі Сторін, для яких у тарифних лініях визначений перехідний період "3" у Графіках, повинні бути скасовані впродовж чотирьох однакових етапів починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і після цього такі товари повинні бути вільні від будь-яких митних тарифів;

(e) мита на товари, що походять зі Сторін, для яких у тарифних лініях визначений перехідний період "5" у Графіках, повинні бути скасовані впродовж шести однакових етапів починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і після цього такі товари повинні бути вільні від будь-яких митних тарифів;

(f) мита на товари, що походять зі Сторін, для яких у тарифних лініях визначений перехідний період "7" у Графіках, повинні бути скасовані впродовж восьми однакових етапів починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і після цього такі товари повинні бути вільні від будь-яких митних тарифів;

(g) мита на товари, що походять зі Сторін, для яких у тарифних лініях визначений перехідний період "10" у Графіках, повинні бути скасовані впродовж одинадцяти однакових етапів починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і після цього такі товари повинні бути вільні від будь-яких митних тарифів;

(h) мита на товари, що походять зі Сторін, для яких у тарифних лініях визначено зменшення "на 20 % впродовж 5 років" у Графіках, повинні бути зменшені на 20 % впродовж шести однакових етапів починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і після цього такі товари повинні підпадати під обсяг мита, еквівалентний базовій ставці, зменшеній на 20 %;

(i) мита на товари, що походять зі Сторін, для яких у тарифних лініях визначено зменшення "на 20 % впродовж 10 років" у Графіках, повинні бути зменшені на 20 % впродовж одинадцяти однакових етапів починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і після цього такі товари повинні підпадати під обсяг мита, еквівалентний базовій ставці, зменшеній на 20 %;

(j) мита на товари, що походять зі Сторін, для яких у тарифних лініях визначено зменшення "на 30 % впродовж 5 років" у Графіках, повинні бути зменшені на 30 % впродовж шести однакових етапів починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і після цього такі товари повинні підпадати під обсяг мита, еквівалентний базовій ставці, зменшеній на 30 %;

(k) мита на товари, що походять зі Сторін, для яких у тарифних лініях визначено зменшення "на 50 % впродовж 5 років" у Графіках, повинні бути зменшені на 50 % впродовж шести однакових етапів починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і після цього такі товари повинні підпадати під обсяг мита, еквівалентний базовій ставці, зменшеній на 50 %;

(l) мита на товари, що походять зі Сторін, для яких у тарифних лініях визначено зменшення "на 50 % впродовж 7 років" у Графіках, повинні бути зменшені на 50 % впродовж восьми однакових етапів починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і після цього такі товари повинні підпадати під обсяг мита, еквівалентний базовій ставці, зменшеній на 50 %;

(m) мита на товари, що походять зі Сторін, для яких у тарифних лініях визначено зменшення "на 50 % впродовж 10 років" у Графіках, повинні бути зменшені на 50 % впродовж одинадцяти однакових етапів починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і після цього такі товари повинні підпадати під обсяг мита, еквівалентний базовій ставці, зменшеній на 50 %;

(n) мита на товари, що походять зі Сторін, для яких у тарифних лініях визначено зменшення "на 60 % впродовж 5 років" у Графіках, повинні бути зменшені на 60 % впродовж шести однакових етапів починаючи з дати набрання чинності цією Угодою, і після цього такі товари повинні підпадати під обсяг мита, еквівалентний базовій ставці, зменшеній на 60 %;

(o) мита на товари, що походять зі Сторін, для яких у тарифних лініях в перехідному періоді зазначено "адвалерна вільна (вхідна ціна-3)" у Графіках, повинні бути скасовані на дату набрання чинності цією Угодою; лібералізація стосується тільки адвалерного мита; окреме мито, пов’язане із системою вхідної ціни, що застосовується для цих товарів, що походять зі Сторін, буде збережено.

__________

-3 Див. Додаток 2 до Додатка I до Регламенту Ради (ЄЕС) № 2658/87 від 23 липня 1987 року про тарифну і статистичну номенклатуру та єдиний митний тариф.

2. Базова ставка мита і перехідний період для визначення ставки мита, яке діє на кожному з етапів скорочення для окремої тарифної лінії, зазначені у відповідній тарифній лінії у Графіку.

3. Для цілей скасування ввізних мит, ставка мита, що застосовується на кожному етапі, округлюється в меншу сторону принаймні до найближчої десятої відсоткового пункту або, якщо ставка мита виражається в грошових одиницях, то принаймні до найближчої десятої офіційної грошової одиниці Сторони.

4. Для цілей цього Доповнення перше зниження мит відбудеться на дату набрання чинності цією Угодою, а кожне наступне зниження набиратиме чинності з 1 січня відповідного року.

5. Якщо набрання чинності цією Угодою відбудеться на дату після 1 січня і до 31 грудня того самого року, обсяг в межах квоти буде розподілений на пропорційній основі протягом решти календарного року.

Прийнято у Брюсселі 02-06-2018

Від Ради асоціації

Голова

Секретарі

F. MOGHERINI

O. STEFANISHYNA

(підпис)

(підпис)

D. FLOREAN

(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.12.2018 — 2018 р., № 96, стор. 205, стаття 3199

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Рада Європи:

 1. РІШЕННЯ № 1/2019 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 25/03-2019 про створення списку арбітрів, передбаченого статтею 323(1) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2019 рікк
 2. РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року. Рада Європи. 2018 рікк
 3. Протокол N 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "{Протокол втратив чинність з дати набрання чинності Протоколом N 14 до Конвенції ( 994_527 ). Див. статтю 9 цього Протоколу }"{ Щодо застосування Протоколу Україною додатково див.Лист МЗС ( v612-321-10 ) від 21.01.2010 }. Рада Європи. 2018 рікк
 4. РІШЕННЯ № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2018 рікк
 5. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рікк
 6. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рікк
 7. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо. Рада Європи. 2017 рікк
 8. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рікк
 9. КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016 рікк
 10. ВЕРБАЛЬНА НОТА. Рада Європи. 2014 рікк
 11. Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рікк
 12. Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рікк
 13. СТАТУС Конвенции о внедрении системы регистрации завещаний (ETS N 077)(по состоянию на 3 августа 2012 г.). Рада Європи. 2012 рікк
 14. ЧЕТВЕРТИЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВИДАЧУ ПРАВОПОРУШНИКІВ. Рада Європи. 2012 рікк
 15. Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_518 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк
 16. Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 132) (Страсбург, 5 мая 1989 года) ( 994_444 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк
 17. ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ для України на 2011 - 2014 роки. Рада Європи. 2011 рікк
 18. Домовленість (у формі обміну нотами) між Представництвом України при Європейському Союзі "та Генеральним секретаріатом Ради Європейського Союзу про виправлення технічних помилок в україномовному тексті Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства"(Державний герб України) Представництво України при Європейському Союзі Mission d'Ukraine aupres de l'Union Europeenne. Рада Європи. 2011 рікк
 19. Коментарі Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Міністрів Ради Європи "Щодо проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду""Страсбург, 16 березня 2011 року. Рада Європи. 2011 рікк
 20. Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 171) (Страсбург, 9 сентября 1998 года) ( 994_090 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк