<<
>>

ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ для України на 2011 - 2014 роки. Рада Європи. 2011

Документ актуальний на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ

для України на 2011 - 2014 роки

23 червня 2011 року

Документ підготовлений Секретаріатом Ради Європи

Вступ

З моменту вступу України до Ради Європи 9 листопада 1995 року головна мета всіх заходів співпраці полягала в тому, щоб сприяти країні в виконанні її статутних обов'язків як держави - члена РЄ. Проте, крім оцих статутних обов'язків, Україна добровільно взяла на себе ряд конкретних зобов'язань, аби зміцнювати демократію, утверджувати права людини і верховенство права в країні, причому ці різноманітні обов'язки й зобов'язання зафіксовано в Висновкові ПАРЄ № 190 (1995).

Згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України і Радою Європи щодо створення в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу від 6 листопада 2006 року (далі - "Меморандум") Сторони ухвалили рішення сприяти подальшому демократичному розвитку в Україні, зокрема шляхом повного і дієвого виконання Плану дій.

Даний План дій враховує досвід і результати реалізації Плану дій Ради Європи для України 2008 - 2011 рр. ((DSP(2008)15), затвердженого на 1032-му Засіданні заступників міністрів 9 - 10 червня 2008 року, і спрямований на надання Україні підтримки в виконанні решти її статутних та індивідуальних зобов'язань як держави - члена Ради Європи, передбачаючи пакет пріоритетних заходів, покликаних допомогти в приведенні українського законодавства, інститутів та практики у відповідність до європейських стандартів щодо прав людини, верховенства права і демократії.

Водночас проекти, запропоновані в Плані дій, спрямовані на підтримку демократичних реформ, започаткованих Президентом України і її Урядом, включаючи забезпечення вільних і справедливих виборів, реформування судової влади, боротьбу з корупцією, протидію легалізації "брудних" грошей, свободу вираження поглядів та посилення соціальних гарантій.

План дій 2011 - 2014 був розроблений у тісній співпраці з українськими органами влади в рамках двосторонніх консультацій і координаційних нарад з Міністерством закордонних справ, профільних міністерств і відомств, а також інших національних зацікавлених сторін, за сприяння Управління представника Генерального секретаря з координації програм співробітництва в Києві.

Пропозиції щодо заходів співпраці наведено за трьома основними напрямками і їхніми відповідними секторами, як їх визначає Програма діяльності Ради Європи на 2012 - 13 роки.

Основні відомості про конкретні проекти представлено по кожному сектору відповідно до затверджених критеріїв, включно з інформацією про параметри проектів.

Проекти, включені у План дій, фінансуватимуться за рахунок коштів Регулярного бюджету Організації та Добровільних внесків. Окрім цього, згідно з Меморандумом кошти на окремі проекти збиратиме Представник Генерального секретаря Ради Європи на основі узгодження дій із відповідними службами Ради Європи і Делегацією ЄС в Україні.

План дій підлягатиме періодичному спільному моніторингу з боку Ради Європи і українських органів влади з метою оцінки реалізації затверджених проектів, їхніх досягнень і результатів, впливів і наслідків, а також включення, за згодою Сторін, інших доречних проектів, відповідно до чітких критеріїв і термінів, які буде визначено далі шляхом двосторонніх консультацій.

Як передбачено в Меморандумі, Представник Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва РЄ раз на півроку, а також за особливої потреби подає звіт про хід виконання визначених у Плані дій проектів Генеральному секретареві Ради Європи. Копія такого звіту надсилається в міністерство закордонних справ України до його відома і для аналізу ефективності реалізації Плану дій.

Проекти, включені до Плану дій, охоплюють три основні напрями програми Ради Європи - права людини, верховенство права і демократія. Перелік планів конкретних проектів подано за кожним із секторів у порядку їхнього статусу виконання (поточний або запропонований) та з зазначенням стану фінансування.

Наприкінці періоду реалізації План дій підлягає аналізові з метою оцінки його результатів, стійкості, впливів і наслідків.

1. ПРАВА ЛЮДИНИ

1.1. Забезпечення захисту прав людини

Проект 1.1.1: Посилення захисту прав людини в контексті Європейської конвенції з прав людини шляхом зміцнення потенціалу Урядового уповноваженого в справах Європейського суду з прав людини

Тривалість: 2011 - 2014 рр.

Стан виконання: запропоновано

Загальна вартість: € 25000 (запропонований кошторис кожного візиту становить € 5000)

Стан фінансування: Наявне фінансування на 2011 р., за рахунок РБ. Більш системна підтримка вимагала б додаткового фінансування.

Партнери: Міністерство юстиції України (включно з Секретаріатом Урядового уповноваженого в справах суду), Верховний Суд України

Джерело обґрунтування

1. Рішення Суду, в яких встановлено порушення з боку України (невиконання рішень національних судів, тривалі і необґрунтовані періоди тримання під вартою, порушення права на справедливий судовий розгляд, майнових прав, та інших положень ЄКПЛ).

2. Доповідь Комісара РЄ з прав людини про наслідки візиту в Україну, 10 - 17 грудня 2006 року.

3. Інтерлакенська декларація.

4. Запити національних органів влади і інституцій-партнерів щодо здійснення заходів і проведення консультацій із Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) і Департаментом у справах виконання рішень ЄСПЛ.

Загальна мета - сприяти зміцненню співробітництва між Радою Європи та Україною в галузі захисту прав людини.

Конкретна ціль - сприяти подальшому вдосконаленню механізмів Конвенції та дотриманню прав людини, зміцненню потенціалу працівників Секретаріату Урядового уповноваженого в справах Суду в застосуванні європейських стандартів і норм у сфері прав людини в їхній повсякденній роботі; підвищити рівень європейської культури прав людини в Україні - з огляду на прагнення здобути членство в Європейському Союзі чи зміцнити зв'язки з ним - шляхом поліпшення просвіти, навчання, моніторингу та інформування щодо європейських стандартів прав людини та вдосконалення дії міжнародних правозахисних механізмів, зокрема у сфері дотримання і імплементації положень Конвенції.

Очікувані результати та основні заходи

Заходи, запропоновані в рамках Проекту, включають надання експертної підтримки та забезпечення навчання працівників Секретаріату Урядового вповноваженого у справах Суду щодо імплементації Конвенції і діяльності Суду, і, зокрема, проведення додаткового навчання щодо стандартів Конвенції і прецедентної практики Суду. Здійснення проекту уможливить підвищити рівень їхньої поінформованості про європейські стандарти прав людини та сприятиме дотриманню ними цих прав у професійній діяльності.

1.2. Утвердження прав людини

Проект 1.2.1: Посилення боротьби з жорстоким поводженням і безкарністю

Тривалість: 01/07/11 - 31/12/13

Стан виконання: Поточна Спільна програма ЄС/РЄ. Підтверджено подальшу Програму.

Загальна вартість: € 700000 (прогнозована частка для України)

Стан фінансування: Фінансування забезпечене (Спільна програма ЄС/РЄ)

Партнери: Мін'юст, МВС, ВРУ і нижчі суди, Національна школа суддів, ГПУ, Уповноважений ВРУ з прав людини об'єднання адвокатів, Державна кримінально-виконавча служба України, Національна академія прокуратури, об'єднання адвокатів, Центр суддівських студій, Асоціація суддів.

Джерело обґрунтування

1. Рішення ЄСПЛ, в яких встановлено порушення з боку України в зв'язку з жорстоким поводженням і неналежним розслідуванням (див. найновіше рішення в справі "Новак проти України"; заява № 60846/10).

2. Доповіді Європейського комітету з запобігання катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК) за результатами періодичних візитів в Україну в 2002, 2005 і 2007 роках (Доповідь за наслідками візиту 2009 року ще не готова).

3. Доповідь Комісара РЄ з прав людини про наслідки візити в Україну, 10 - 17 грудня 2006 року.

4. Інтерлакенська декларація.

5. Запити національних органів влади і інституцій-партнерів щодо здійснення заходів і консультацій із Європейським судом з прав людини ("ЄСПЛ") і Департаментом у справах виконання рішень Суду.

Загальна мета - зміцнити національний потенціал у сфері боротьби з жорстоким поводженням з боку співробітників правоохоронних органів і пенітенціарних установ, у тому числі шляхом підвищення ефективності розслідування заяв про жорстоке поводження.

Конкретна мета - сприяти подальшій розробці нормативно-правової бази та забезпечити підтримку системи розгляду скарг, яка б відповідала міжнародним стандартам, задля того, щоб ключові групи правників та осіб, уповноважених ухвалювати рішення, застосовували ці стандарти в своїй повсякденній роботі, а також сприяти регіональній взаємодії та співпраці.

Очікувані результати та основні заходи

Проект здійснюватиметься на розвиток поточної Спільної програми (СП) Європейського Союзу та Ради Європи "Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю". Він ставить за мету, не втрачаючи набраного темпу і спираючись на досягнення останнього, розвивати продуктивні партнерські відносини з національними органами влади та іншими зацікавленими сторонами з метою подальшого поширення накопиченого досвіду та впровадження нових важливих складників, а саме: заходів протидії жорстокому поводженню в місцях досудового ув'язнення і установах виконання покарань.

Проект сприятиме більшому ступеню відповідності до європейських стандартів нормативно-правової бази та інституційних / оперативних систем запобігання та ефективного розслідування скарг на жорстоке поводження, з наступним застосуванням санкцій, коли це необхідно. Відповідні суб'єкти, включаючи суддів, прокурорів, адвокатів, співробітників правоохоронних органів та пенітенціарних установ, пройдуть навчання та отримають доступ до відповідних матеріалів та будуть у змозі виконувати свої обов'язки відповідно до цих стандартів. Зміцниться регіональне співробітництво і здійснюватиметься обмін належною практикою між Україною та іншими чотирма країнами-бенефіціарами, при сприянні інших держав - членів Ради Європи (РЄ), які мають відповідний досвід.

Заходи включатимуть ряд зустрічей міжнародних і національних експертів із ключовими особами, уповноваженими на ухвалення рішень, та фахівцями в галузі права; серію навчальних семінарів для відповідних зацікавлених сторін з питань європейських критеріїв ефективного розслідування випадків жорстокого поводження; регіональні конференцій для обміну передовим досвідом; підготовку, видання та поширення національними мовами відповідних навчальних, освітньо-інформаційних матеріалів, включаючи прецедентну практику Суду; експертизу законодавства, дослідження організаційної структури; підготовку посібників, модулів та брошур; виробництво і телетрансляцію відеокліпів про права затриманих і ув'язнених та обов'язки співробітників правоохоронних органів та пенітенціарних установ.

Проект 1.2.2: Посилення професійної підготовки щодо ЄКПЛ - Європейська програма освіти в галузі прав людини для юристів (Програма HELP-II)

Тривалість: з 01.02.2010 р. по 31.01.2013 р.

Стан виконання: поточний

Загальна вартість: € 150000 (РБ, прогноз кошторису для України за рахунок регіональної програми)

Стан фінансування: За фінансової підтримки Цільового фонду з прав людини Ради Європи

Партнери: Національна академія прокуратури, Національна школа суддів, Центр суддівських студій, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Державна судова адміністрація України.

Загальна мета - сприяти розбудові національного потенціалу для забезпечення сталого навчання з питань ЄКПЛ

Конкретна мета - сприяти національним закладам навчання суддів і прокурорів в повній інтеграції ЄКПЛ у їхні навчальні програми і практику базової і безперервної освіти, з урахуванням національної системи навчання та досвіду.

Очікувані результати та основні заходи

Наслідком реалізації Проекту буде інтеграція типових навчальних програм з питань ЄКПЛ в національні курси обов'язкової професійної підготовки суддів і прокурорів, з використанням методології та засобів HELP, що забезпечують доступ до матеріалів та інструментів ЄКПЛ, включно з доступними в режимі онлайн. Український навчальні заклади стануть частиною європейської мережі підготовки кадрів, що забезпечує обмін належними практиками та досвідом.

Ці заходи включають засідання Робочих груп з питань методології навчання у галузі ЄКПЛ і тематичних питань; пленарні засідання у РЄ в Страсбурзі для представників національних установ професійної підготовки суддів і прокурорів; ознайомчі візити до Ради Європи, в тому числі і до Суду, а також до установ-партнерів у Європі; підготовку довідників з окремих статей ЄСПЛ та наскрізних тем; плани навчальних курсів, що містять усі відповідні концепції і принципово нові прецеденти Суду; презентації PowerPoint за всіма матеріально-правовими статтями ЄКПЛ, практичні приклади та матеріали до навчальних судових процесі; посібники з підготовки інструкторів; інтерактивні курси електронного навчання на основі судових рішень Великої Палати. Ці матеріали доступні безкоштовно англійською, французькою, німецькою, російською і сербською на сайті HELP (www.coe.int/help).

Комплексні питання

Що стосується до всіх вищезазначених проектів у рамках Сектора Програми 1.2 "Утвердження прав людини", то особливу увагу тут буде приділено впливові заходів.

Досвід показує, що навіть ефективне навчання не дає справжньої впевненості в тому, що цільова аудиторія застосовуватиме здобуті знання, повернувшись до виконання своїх повсякденних функції. Було б важливо проаналізувати, які можливі перешкоди заважають суддям, прокурорам та іншим представникам правничого фаху повною мірою застосовувати ЄКПЛ, і відтак сформулювати рекомендації щодо їх усунення.

Проект 1.2.3: Створення активної мережі незалежних несудових правозахисних структур (багатосторонні Програми в рамках Спільних проектів ЄС-Ради Європи під назвою "Рівний із рівним I і II")

Тривалість: березень 2010 р. - лютий 2012 р. (Peer-To-Peer II)

Хід виконання: Проект триває

Бюджет, заброньований для України: € 15000 на участь у багатосторонній програмі + € 65000 на семінар у Києві

Стан фінансування: Фінансування забезпечене (РБ; будь-який наступний проект після 2012 року включатиме виділення частки фінансування для України).

Партнери: Уповноважений ВРУ з прав людини

Цілі:

Посилити спроможність інституту Омбудсмена дієво вирішувати позасудовими засобами питання різноманітних порушень прав людини, утверджувати незалежність цього інституту, зміцнити його зв'язок із активно діючою мережею правозахисних структур у державах-членах. Сприяти ратифікації Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань (OPCAT) і допомогти у визначенні відповідного булови майбутнього Національного механізму запобігання катуванням (НПМ).

Очікувані результати і основні заходи:

Омбудсмен попереджає, припиняє і забезпечує відшкодування в випадку різних категорій порушень прав людини, здійснюючи попередній аналіз на відповідність правам людини (проектів) законів, підзаконних актів та практики адміністративних органів та забезпечуючи можливість позасудових шляхів відшкодування фізичних осіб, зокрема представників вразливих категорій населення. Створено додаткову систему регулярних, незалежних превентивних відвідувань місць позбавлення волі з метою насамперед запобігання небезпеці жорстокого поводження і відкриття на цій підставі справ за ст. 3 у Суді.

Спеціалісти з Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини беруть регулярну й активну участь у тематичних семінарах, організованих в рамках проекту "Рівний з рівним II" інститутами подібного статусу в Європі, в ході яких ці спеціалісти отримують повну інформацію щодо міжнародних норм права, що визначають їхні відповідні області компетенції, а також щодо низки практичних заходів, які їхні інститути можуть реалізувати самі в конкретних випадках.

Український Омбудсмен виступає співорганізатором і приймає в Києві тематичний семінар в рамках Проекту P2P 24 - 25 травня 2011 року "Роль національних правозахисних структур у захисті і утвердженні прав людей з обмеженими можливостями", участь у якому беруть представники НПЗС 25 держав-членів.

Можливе проведення консультативної зустрічі в Києві, співорганізатором і приймаючою стороною якої виступає Омбудсмен, на якій місцеві політичні діячі та інші зацікавлені сторони могли б узяти разом із керівниками окремих НПМ із держав-членів участь у дискусії різних варіантів створення НПМ в Україні, аргументів "за" і "проти" відповідних взірців, при цьому така нарада могла б фінансуватися в рамках Європейського проекту НПМ (напрям Проекту "Рівний з рівним", що співфінансується Спеціальним фондом прав людини).

Проект 1.2.4: Забезпечення ефективної імплементації на національному рівні Європейської конвенції з прав людини ключовими групами правників

Тривалість: 01/06/11 - 31/05/14

Стан виконання: Запропоновано

Загальна вартість: € 500000

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Мін'юст, МВС, ВСУ і нижчі суди, ВАСУ, ГПУ, Національна академія прокуратури, Національна школа суддів, об'єднання адвокатів, ДПА, Уповноважений ВРУ з прав людини, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Джерело обґрунтування

1. Рішення Суду, в яких встановлено порушення з боку України (невиконання рішень національних судів, тривале і необґрунтоване тримання під вартою, положень ЄКПЛ щодо права на справедливий судовий розгляд, майнові права).

2. Доповідь Комісара РЄ з прав людини про наслідки візити в Україну, 10 - 17 грудня 2006 року.

3. Інтерлакенська декларація

4. Запити національних органів влади і інституцій-партнерів щодо здійснення заходів і проведення консультацій із Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) і Департаментом у справах виконання рішень ЄСПЛ

Загальна мета - посилити ефективність імплементації ЄКПЛ на національному рівні.

Конкретна мета - розширити застосування ЄКПЛ ключовими групами фахівців у галузі права в їхній повсякденній роботі і сприяти зміцненню кадрового потенціалу національних навчальних закладів для забезпечення підготовки з питань ЄКПЛ.

Очікувані результати та основні заходи

Судді, прокурори, адвокати, співробітники правоохоронних органів, податкові інспектори і інші фахівців будуть у змозі застосовувати європейські стандарти в галузі прав людини у своїй повсякденній роботі; буде забезпечено їх доступ до матеріалів прецедентної практики Суду та бази даних HUDOC, а також до відповідних цільових матеріалів з питання прав людини; буде зміцнено потенціал національних навчальних закладів задля здійснення ними регулярного навчання з питань ЄКПЛ.

Заходи включатимуть серію експертних зустрічей і семінарів, у тому числі тематичних і поглиблених, які вестимуть міжнародні експерти Ради Європи, а також каскадних семінарів під орудою національних інструкторів з проблематики ЄКПЛ, симпозіуми, круглі столи, конференції та ознайомчі візити до Ради Європи, в тому числі до Страсбурзького Суду та установ-партнерів у Європі; підготовка і розповсюдження відповідних навчальних матеріалів.

1.3. Рівність, розмаїття та права малозахищених груп

Проект 1.3.1: Утвердження стандартів і механізмів ґендерної рівності, включаючи ліквідацію всіх форм ґендерної дискримінації, шляхом створення і посилення механізмів моніторингу на центральному і місцевому рівнях.

Тривалість: 2012 - 2014

Стан виконання: запропоновано

Загальна вартість: € 1000000

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Міністерство соціальної політики, міністерство освіти, науки, молоді і спорту, мін'юст, МЗС, громадські організації.

Загальна мета - посилити національний потенціал щодо забезпечення стандартів ґендерної рівності.

Конкретні цілі - Підвищити поінформованість громадськості і потенціал експертів з ґендерних питань щодо можливостей протидіяти ґендерній дискримінації; підвищити рівень поінформованості державних відомств і широкого загалу щодо стандартів ґендерної рівності

Очікувані результати та головні напрями діяльності:

1. Налаштовано формальні й неформальні канали співпраці з організаціями громадянського суспільства, мета діяльності яких полягає в досягненні ґендерної рівності.

2. Організація мережі національних інструкторів, спроможних працювати над такими питаннями, як стандарти і механізми ґендерної рівності.

Проект 1.3.2: Запобігання насильству проти жінок і насильству в сім'ї та боротьба з ними

Тривалість: 2012 - 2014 рр.

Стан виконання: запропоновано

Загальна вартість: € 1000000

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Міністерство соціальної політики, мін'юст, МВС, МОЗ, МЗС, громадські організації

Загальна мета: Посилити потенціал національних інститутів у запобіганні й боротьбі з насильством проти жінок та насильством у сім'ї та підвищення рівня поінформованості про насильство проти жінок і насильство в сім'ї

Конкретна мета: Підготувати ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання й протидію насильству проти жінок і насильству в сім'ї (CAHVIO), CETS 210.

Очікуванні результати і головні напрями діяльності

1. Імплементація положень Конвенції Ради Європи про запобігання й протидію насильству проти жінок і насильству в сім'ї в нормах українського законодавства, включно з ухваленням необхідних національних нормативних актів і заходів.

2. Націлені на широкий загал інформаційно-просвітні кампанії з проблеми насильства проти жінок і насильства в сім'ї як порушення права людини.

3. Розробка програм превентивного втручання і лікування з метою запобігання подальшим актам насильства в сім'ї і сексуального насильства.

4. Удосконалення характеру і якості підтримки потерпілим від насильства, включаючи організацію послуг та реалізацію заходів із підтримки і захисту потерпілих від насильства.

5. Участь приватного сектора, галузі інформаційно-комунікаційних технологій та ЗМІ в розробці, а також імплементації місцевої, регіональної і національної політики та зусиль, спрямованих на запобігання насильству проти жінок.

Проект 1.3.3: Формування механізму невідкладного реагування на проблеми осіб у складних життєвих обставинах, включаючи запобігання насильству в в сім'ї, боротьбу з торгівлею людьми та ґендерною дискримінацією, шляхом створення всеукраїнської "інтелектуальної" лінії швидкого реагування

Тривалість: 2012 - 2014 рр.

Стан виконання: запропоновано

Загальна вартість: € 1000000

Стан фінансування: можливий фінансовий внесок українського партнера: € 492800 (платня працівникам "інтелектуальних" ліній швидкого реагування)

Партнери: Міністерство соціальної політики; місцеві адміністрації, соціальні служби для сім'ї, дітей і молоді, соціальні служби для дітей.

Загальна мета: Забезпечити вчасне втручання та допомогу особам у скрутних обставинах; створити механізм швидкого реагування на проблем осіб у скрутних обставинах; підвищити рівень поінформованості громадськості про можливості розв'язання соціальних проблем і отримання допомоги.

Очікувані результати і головні напрями діяльності

Очікувані результати:

1. Національні інструктори проходять навчання з алгоритму роботи "інтелектуальних ліній швидкого реагування; наявні докладні настанови для працівників "інтелектуальної" ліній; опубліковано інформаційно-рекламні матеріали для рекламних кампаній; персонал ознайомлений із закордонним досвідом роботи існуючих служб.

2. Населення поінформоване про існування "інтелектуальних" ліній швидкого реагування.

Заходи:

1. Вивчення міжнародного досвіду запровадження "інтелектуальних" ліній швидкого реагування; проведення семінарів для національних інструкторів; розробка керівних принципів для персоналу "інтелектуальних" ліній швидкого реагування з урахуванням національних особливостей.

2. Публікація інформаційно-рекламних матеріалів; проведення широкої пропагандистської кампанії про можливості "інтелектуальних" ліній швидкого реагування.

Проект 1.3.4: Здійснення Плану дій Ради Європи з утвердження прав і повної участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві: покращення на національному рівні якості життя людей з обмеженими можливостями в Європі на 2006 - 2015 рр.

Тривалість: 2011 - 2014 рр.

Стан виконання: Запропоновано (продовження заходів 2009 - 2011 рр.)

Загальна вартість: € 160000

Стан фінансування: Фінансування частково забезпечене в РБ (2011: фінансування наявне; 2012 - 2013/2014: джерела визначатимуться)

Партнери: Міністерство соціальної політики, Уповноважений ВРУ з прав людини, Верховна Рада України, національні громадські організації людей з обмеженими можливостями або такі, чия діяльність спрямована на них, Українська асоціація "Національна асамблея людей з обмеженими можливостями"

Компонент № 1: Посилити потенціал і знання зацікавлених сторін - державних і недержавних суб'єктів у сфері інвалідності.

Надати допомогу при: здійсненні Плану дій Ради Європи 2006 - 2015 рр. у таких пріоритетних галузях, як освіта, професійне навчання, реабілітація та працевлаштування людей із обмеженими можливостями; універсальний дизайн та доступність антропогенного середовища, участь людей із обмеженими можливостями в політичному та суспільному житті, участь людей з обмеженими можливостями в культурному житті, дозвіллі та спортивних заходах; визначення напрямів, у яких потрібний поступальний рух і конкретні дії. Зміцнити потенціал та поглибити знання державних і недержавних суб'єктів, діяльність яких пов'язана з проблематикою обмежених можливостей, щодо сучасної європейської передової практики. Розвивати співробітництво між державним і недержавним секторами та зміцнити потенціал національних НУО, створених людьми з обмеженими можливостями, для участі в процесі ухвалення рішень з питань, що їх торкаються. Залученими до цього процесу будуть експерти з інших європейських країн.

Компонент 2: Перегляд законодавства, політики і практики.

Надати допомогу в процесі співставлення існуючого законодавства, політики і практики з Планом дій РЄ для людей з обмеженими можливостями; визначити напрями, на яких слід забезпечити поступ, і конкретні заходів, які треба здійснити; розробити національні стратегії чи плани дій з метою пропаганди національного порядку денного для людей з обмеженими можливостями відповідно до Плану дій РЄ для людей з обмеженими можливостями і визначених національних пріоритетів.

Очікувані результати та основні заходи

Поглиблено знання і посилено потенціал державних і недержавних суб'єктів, діяльність яких пов'язана з проблемами людей з обмеженими можливостями. Підвищено спроможність до здійснення Плану дій Ради Європи на 2006 - 2015 роки.

Проект 1.3.3: Забезпечення ефективної соціальної інтеграції ромів: розробка та прийняття комплексного національного плану для ромів в Україні і забезпечення інструментарію для її здійснення, включаючи навчальну програму для ромів посередників (ROMED) та інформаційно-просвітницькі заходи ("Dosta!")

Тривалість: 2011 - 2013 рр.

Стан фінансування: РБ і ДВ для Компоненту 1 (навчальна програма ROMED) забезпечено на 2011 рік, фінансування на 2012 - 2013 рр. уточнюється. Компонент 3 ("Доста!") міг би почасти фінансуватися за рахунок коштів ОБ і ДВ впродовж 2012 - 2013 рр., залежно від підтвердження ДВ, виділених на кампанію "Доста!". Потрібне фінансування для решти проекту, зокрема Компоненту 2 (розробка нового національного Плану дій для ромів).

Загальна вартість: € 400000 (включаючи наявні кошти Компонент 1 в 2011 р., тобто € 50000).

Відповідальний MAE: Спеціальний представник Генерального секретаря у справах ромів

Партнери: Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти, науки, молоді і спорту, МОЗ, міністерство економічного розвитку й торгівлі, Уповноважений ВРУ з прав людини.

Запропонований проект включав би три головні компоненти:

Компонент 1: ROMED - Програма тренінгів для медіаторів

Загальна мета: поліпшити якість і ефективність роботи посередників-медіаторів з питань шкільної освіти / охорони здоров'я / працевлаштування з метою забезпечення кращої підтримки комунікації та співпраці між ромами і державними установами (школа / заклади охорони здоров'я / бюро з працевлаштування)

Очікувані результати та основні заходи

Посилений діалог між ромськими громадами і державними установами (завдяки справжній і ефективній міжкультурній медіації з боку посередників); інтеграція в програму правозахисних підходів; наявність нових навчальних програм кількома мовами; участь у демократичних процесах та помітне розширення прав і можливостей ромських громад; посилення підзвітності державних установ.

Компонент 2: Розробка нового всеосяжного національного Плану дій для ромів

Загальна мета: сприяти ефективній інтеграції ромів в українське суспільство шляхом розробки нового багаторічного, комплексного національного Плану дій для ромів, у якому особливо наголошуватимуться питання освіти для забезпечення відповідності українським пріоритетам.

Підзавдання: оцінити вплив попередніх національних планів з питань рома та зробити висновки з попереднього досвіду; надати чіткий статус ромським посередникам у рамках нового Плану дій для ромів; створити сучасну інфраструктуру в ромських поселеннях і забезпечити здійснення майнових прав ромів на землю, на якій вони живуть; сприяти дотриманню Україною її зобов'язань і обов'язків перед Радою Європи щодо захисту ромських меншин і Страсбурзької декларації щодо ромів; сприяти процесові приєднання України до Європейського Союзу.

Очікувані результати та основні заходи

Відповідні органи отримують змогу розробки всеосяжного національного плану; представники і організації ромів дістають можливості і права взяти участь у розробці та подальшій реалізації комплексного Національного плану дій; розроблений План дій відповідає стандартам Ради Європи з питань політики щодо ромів; інформаційна кампанія дозволяє поліпшити розуміння більшістю населення потреби розробки такого всеосяжного Національного плану.

Компонент 3: Інформаційна та просвітна кампанія ("Доста!")

Загальна мета: підвищити поінформованість більшості населення про ромську культуру, традиції, мову, історію, а також про стереотипи щодо ромів

Підзавдання - покращити імідж ромів і боротися проти стереотипів і забобонів з метою поліпшити розуміння більшості населення потреби розробки Плану дій для ромів і цілеспрямованих заходів; сприяти включенню викладання історії і мови ромів у національні шкільні навчальні програми.

Очікувані результати та основні заходи

Учителі, журналісти, державні посадовці, співробітники органів внутрішніх справ проходять навчання з уникнення стереотипів; покращено імідж ромів завдяки різним інформаційно-просвітницьким заходам (фестивалі, ток-шоу, компакт-диски, свідоцтва успішних ромів тощо); довідкові публікації РЄ з питань історії ромів і комплекти матеріалів про мову романі перекладено українською мовою і введено в шкільництво на момент завершення проекту.

Проект 1.3.4: Проект із посилення і захисту прав дітей в Україні

Тривалість: 2012 - 2013 рр.

Стан виконання: запропоновано

Загальна вартість: € 1000000

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Основні Партнери: Мін'юст, міністерство соціальної політики, МВС, Уповноважений ВРУ з прав людини, місцеві державні адміністрації, Комітет Верховної ради у справах сімі'ї, молоді, спорту і туризму, Центри соціальних служб для дітей і молоді та громадські організації.

Завдання - сприяти посиленню і захистові прав людини шляхом запобігання насильству проти дітей, включаючи сексуальну експлуатацію і сексуальне розбещення. Пропагувати Керівні принципи правосуддя, дружнього до дитини.

Очікувані результати та основні заходи

Зміцнено налаштованість уряду на приєднання до норм ООН і РЄ у сфері прав дитини, зокрема Конвенцій РЄ про захист дітей від сексуальної експлуатації і сексуального розбещення, про протидію торгівлі людьми та про кіберзлочинність, та на їх дієву імплементацію. Захист дітей стає пріоритетом у політиці. Наявний Національний план дій і стратегія. Національне законодавство приведено в відповідність до Конвенції РЄ "Про захист дітей від сексуальної експлуатації і сексуального розбещення (CETS № 201). У судочинстві враховуються найкращі інтереси дитини відповідно до Керівних принципів правосуддя, дружнього до дитини.

Головні напрями діяльності: Інформаційно-просвітна/пропагандистська робота; забезпечення дітей, батьків і фахівців відповідним знанням і методиками запобігання сексуальному насильству й реагування на нього; законодавча експертиза; допомога в формулюванні і реалізації Національного Плану дій; підготовка звітів, порівняльних досліджень, аналізів здійсненності, розробка навчально-методичних матеріалів й забезпечення навчання; створення умов для ознайомчих візитів з метою обміну належною практикою; консультування з питань організації дружніх до дітей притулків для потерпілих від сексуального розбещення; розробка і реалізація програм реабілітації дітей, що зазнали впливу насильства в сім'ї; розробка пропозицій щодо стандартів послуг для дітей, що зазнали впливу насильства в сім'ї; створення баз даних дітей, потерпілих від сексуальної експлуатації, та осіб, хто схильний до вчинення таких злочинів, і забезпечення методами регулювання функціонування таких баз даних.

1.4. Забезпечення соціальних прав

Проект 1.4.1: Розробка національного Плану дій в галузі безпеки пацієнтів

Тривалість: 2011 - 2013 рр.

Стан виконання: (розпочатий 2010 р.), здійснення заходів заплановане на 2011 - 2012 роки

Загальна вартість: бюджет визначатиметься (мінімум € 100000)

Стан фінансування: Частково забезпечене коштами РБ

Партнери: Міністерство охорони здоров'я, Всеукраїнська Рада з захисту прав та безпеки пацієнтів, Уповноважений ВРУ з прав людини

Головна мета - покращити стан здоров'я громадян України шляхом розробки політики, спрямованої на посилення безпеки пацієнтів, запобігання медичним помилкам і зменшення видатків, пов'язаних із несумлінним виконанням обов'язків, шляхом реалізації Рекомендації Rec (2006)7 щодо управління безпекою пацієнтів та запобігання інцидентам у сфері охорони здоров'я

Конкретна мета: створити Цільову робочу групи з розробки національного Плану дій з безпеки пацієнтів (виконано в 2010 р.); розробити проект структури та змісту Національного Плану дій з безпеки пацієнтів; виявити іноземних партнерів для твіннинґових проектів із країн із більшим досвідом в області безпеки пацієнтів, які готові започаткувати довгострокові партнерські відносини і надавати підтримку.

Очікувані результати та основні заходи

1. Проект Національного плану дій з безпеки пацієнтів підготовлено і винесено на громадське обговорення;

2. Організовано громадське обговорення та консультації з приводу "Зеленої книги з Національного плану дій з безпеки пацієнтів";

3. Розроблено рамки законодавчої бази, потрібної для реалізації Національного плану дій з безпеки пацієнтів.

Проект 1.4.2: Наркотики в місцях позбавлення волі в Україні

Тривалість: січень 2011 р. - грудень 2012 р.

Стан виконання: поточний проект

Загальна вартість: € 237650

Стан фінансування: частково забезпечене (€ 9000 - ДВ і € 40000 - РБ)

Партнери: Державна пенітенціарна служба України та її обласне управління в Запоріжжі, Державний комітет з питань контролю за наркотиками, Національна школа суддів в співпраці з Міністерством юстиції Нідерландів, Міністерство охорони здоров'я Норвегії, Люблянський центр лікування залежностей [Словенія], НУО "Інноваційні проекти в тюрмах" [Молдова]

Завдання - надати допомогу в приведенні української політики і практики щодо обігу наркотиків у більшу відповідність до європейських стандартів. Цілі проекту полягають у тому, щоб знизити рівень рецидивної злочинності, пов'язаної з наркотиками, та збільшити кількість випадків успішного лікування наркоманії у в'язницях; рекомендувати заходи щодо приведення умов тримання в в'язницях України у відповідність до рекомендацій КЗК і прецедентної практики ЄСПЛ; презентувати можливі моделі міжвідомчої співпраці в боротьбі з проблемою наркотиків органам освіти, соціального забезпечення, охорони здоров'я і правоохоронним органам України

Очікувані результати та основні заходи:

Рада Європи надасть сприяння в створенні в Запорізькій області Центру якості з вирішення проблем наркотиків у в'язницях України. Буде здійснено ТЕО, а урядові України запрезентовано перелік запропонованих змін до політики і практики боротьби з наркотиками. Завдяки поєднанню навчальних семінарів, ознайомчих поїздок та експериментальних проектів, персонал 11 пенітенціарних установ Запорізької області, так само як медичні та соціальні працівники, що там працюють, пройдуть навчання з питань належної практики лікування наркозалежності, психологічної реабілітації та зменшення шкоди. Місцеві медичні, соціальні, правоохоронні та судові органи пройдуть навчання з питань оптимального врахування прав людини у своїй практичній роботі з правопорушниками, що вживають наркотики.

Стан виконання:

У січні - квітні 2001 здійснено оцінку потреб. 2 - 4 червня в Запорізький області відбувся семінар для 50 працівників установ виконання покарань, медичного персоналу і суддів, мета якого - зробити внесок у процес визначення практичних взірців підходів до проблеми наркотиків у пенітенціарній системі України. За наслідками семінару експерти РЄ і України запропонують подальші заходи.

Проект 1.4.3: Імплементація Європейської соціальної хартії (переглянутої)

Тривалість: 2012 - 2013 рр.

Стан виконання: Запропоновано

Загальна вартість: € 60000 (РБ)

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Міністерство соціальної політики України та інших відповідні міністерства, Уповноважений ВРУ з прав людини

Загальна мета: дієва імплементація прав, що їх гарантовано в переглянутій Європейській соціальній хартії, та виконання своїх зобов'язань; підготовка до прийняття додаткових положень та документів переглянутої Хартії, відповідно до потреб економічних і соціальних реформ в Україні

Конкретна мета: забезпечити імплементацію рішень і висновків Європейського комітету з соціальних прав (ЄКСП) в українське законодавство і практику.

Очікувані результати та основні заходи

Забезпечено застосування положень переглянутої Хартії в Україні. Україна представляє свій Четверту національну доповідь про імплементацію переглянутої Європейської соціальної хартії в жовтні 2011 року.

Пропонується внести невеликі зміни до сформульованих українськими органами влади очікуваних результатів і основних заходів Проекту, включивши до них навчальні заходи щодо Хартії для конкретних цільових груп, а також заходи, спрямовані на схвалення процедури подання колективних скарг та додаткових положень до Хартії (переглянутої).

Нарешті, слід нагадати, що 2011 року - орієнтовно, наприкінці вересня - в Україні заплановано провести семінар щодо ще не схвалених положень переглянутої Хартії (фінансуватиметься коштами РБ).

Проект 1.4.4: Європейський кодекс соціального забезпечення

Тривалість: 2011 - 2013 рр.

Стан виконання: Запропоновано

Загальна вартість: € 30000 (OB)

Стан фінансування: фінансування потрібне

Партнери: Міністерство соціальної політики України та інші відповідні міністерства

Головна мета проекту: розглянути процедуру і режими підготовки можливого підписання й ратифікації Європейського кодексу соціального забезпечення.

Конкретна мета: розробити ефективний механізм соціального забезпечення, що відповідає європейським стандартам.

Очікувані результати та основні напрями діяльності

Підписано Європейський кодекс соціального забезпечення. Завдяки тренінгам для фахівців із соціального забезпечення сформовано спроможність держави керувати питаннями соціального забезпечення відповідно до Європейського кодексу соціального забезпечення.

Проект 1.4.5: Сприяння розвиткові сучасних соціальних послуг в Україні

Тривалість: 2011 - 2014

Стан виконання: запропоновано

Загальна вартість: € 40000

Стан фінансування: фінансування потрібне

Партнери: Міністерство соціальної політики України; Управління праці і соціальної політики Донецької ОДА; Донецька ОДА; місцеві органи влади.

Головне завдання - розробити основи стратегії реалізації системи надання соціальних послуг на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях.

Очікувані результати та основні напрями діяльності

Начерк стратегії розвитку соціальних послуг з особливим акцентом на вразливих групах; запровадження заходів сприяння розвиткові третинного сектора в галузі соціальних послуг; навчальні програми для кадрів сфери соціальних послуг; технічні консультації, ознайомчі візити, семінари, практикуми.

Проект 1.4.6: Підтримка розробки в Україні Національної стратегії боротьби з наркотиками і Плану дій

Тривалість: 2011 - 2012 рр.

Стан виконання: Запропоновано

Загальна вартість: € 70000

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Державна служба з питань контролю за наркотиками, МВС, мін'юст, МОЗ, Міністерство освіти, науки, молоді і спорту

Завдання: Мета цього проекту зі зміцнення кадрового потенціалу полягає в наданні підтримки Державній службі з питань контролю за наркотиками у реалізації національної антинаркотичної стратегії і плану дій, який відповідав би загальним принципам, включеним до Плану дій ЄС в галузі наркотиків на 2009 - 2012 рр. Досягненню цієї мети слугуватимуть такі завдання:

- познайомити органи української влади з прикладами та досвідом загальної для європейських країн практики в галузі профілактики, лікування та транскордонного співробітництва правоохоронних органів

- сприяти ознайомленню з методиками моніторингу, аналізу і оцінки;

- надати допомогу в розробці структур, що вможливлюють ефективну співпрацю зацікавлених сторін на урядовому рівні, а також із представниками громадянського суспільства, в реалізації національної політики щодо наркотиків

- сприяти виробленню рекомендацій і мінімальних критеріїв для розробки й втілення в життя національної стратегії і планів дій в галузі наркотиків.

Очікувані результати та основні заходи

У 2010 році Державна служба з питань контролю за наркотиками підготувала в процесі відповідних консультацій з міжнародними та європейськими інститутами, центральними відомствами, громадськими організаціями та громадянським суспільством Національну стратегію та план дій для України в галузі контролю за наркотиками. Зацікавлені сторони візьмуть на себе конкретні зобов'язання щодо підтримки реалізації цього національного плану дій. Заходи ґрунтуватимуться на експертному висновку з питань європейської політики та практики в галузі обігу наркотиків, що його Група Помпіду надала Міністерству юстиції і Міністерству внутрішніх справ України, та наслідках візиту місії Групи Помпіду до Києва в листопаді 2010 року на запрошення Державної служби з питань контролю за наркотиками.

Проект 1.4.7: Розбудова місцевого потенціалу в галузі шкільної профілактики

Тривалість: 2011 - 2012 рр.

Стан виконання: Запропоновано

Загальна вартість: € 210000

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Міністерство освіти, молоді та спорту України, Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків

Завдання: У 2007 - 2008 роках Група Помпіду здійснила навчання 130 мультиплікаторів (вчителів, вихователів, соціальних працівників) у Запорізькій області з методології життєвих навичок в галузі профілактики наркоманії. Цей проект було профінансовано за рахунок добровільних внесків. На розвиток цього проекту та на прохання українських експертів і органів влади, Група Помпіду пропонує організувати пілотний проект в Запорізькій області України. Проект спрямовано на:

- запровадження Європейської програми шкільної профілактики (опанування методології життєвих навичок) в українському контексті,

- навчання регіональних мультиплікаторів у всіх 28 регіонах України;

- сертифікацію програми Міністерством освіти, молоді та спорту України та запровадження програми в навчальні програми шкіл.

Очікувані результати та основні заходи

1. Організація двох п'ятиденних навчальних семінарів для загалом 120 методистів освіти та вчителів з усіх 28 регіонів України,

2. Розробка навчально-методичних матеріалів для вчителів, батьків та учнів;

3. Техніко-економічне обґрунтування впровадження належної європейської практики в галузі профілактики і лікування від наркозалежності

4. Розбудова Центру якості з питань шкільної профілактики наркоманії в Запорізькій області з метою сприяння подальшому поширенню передового досвіду в Україні і, можливо, в сусідніх країнах (зокрема в Молдові та Росії).

Проект 1.4.8: Телепроект для сімей з питань профілактики наркоманії

Тривалість: червень 2011 р. - грудень 2012 р.

Стан виконання: Запропоновано

Загальна вартість: € 100000

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Міністерство освіти, молоді та спорту України, НТКУ, Український медичний і моніторинговий центр з алкоголю і наркотиків

Завдання: Метою проекту є створення, в співдружності з українською продюсерською компанією та місцевими органами освіти та охорони здоров'я формату телепрограми, спрямованого на групи батьків "зоні ризику" (напр., такий як "Супер няня"), з якими в іншому випадку важко встановити зв'язок для ведення профілактики наркотиків та інформування про допомогу і підтримку. Конкретніше кажучи, цей пілотний проект спрямований на -

- розробку телевізійного формату, який поширює наркопрофілактичні месиджі і інформацію про підтримку серед "ризикових" сімей;

- встановлення контакту з сім'ями, які зазвичай уважаються такими, з якими важко "вийти на контакт" з допомогою ТБ;

- створення медіа-продукту, що заохочує до обговорення проблеми наркотиків в сім'ях;

- надання батькам інформації про наявну інституційну допомогу і можливості самодопомоги.

Такий ТБ-формат може бути новим способом трансляції месиджів "важкодосяжним" сім'ям, спонукання їх до роздумів над проблемами наркотиків і започаткування діалогу про наркотики в контексті інших проблем і турбот, з якими стикаються і батьки і діти. Проект, у якому візьмуть участь українські та міжнародні експерти, від самого початку передбачає його наступний переклад і використання в інших країнах. До нього будуть залучені педагоги, медичні та соціальні працівники, а сам проект здійснюватиметься на засадах державно-приватного партнерства.

2. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

2.1. Забезпечення правосуддя

Проект 2.1.1: Поглиблення реформ правосуддя в державах Східного партнерства

Тривалість: березень 2011 р. - серпень 2013 р.

Стан виконання: поточний проект

Загальна вартість: € 154000 (приблизна сума коштів, виділених Україні з бюджету регіональної програми - € 923995 на шість держав, включаючи Україну)

Стан фінансування: Фінансування забезпечено (Фонд Східного партнерства, Спільний проект РЄ/ЄС)

Партнери: міністерства юстиції країн-бенефіціаріїв, спільноти суддів

Завдання: - Забезпечити підтримку і підсилити триваючий процес реформування судової влади з метою зміцнення незалежності, ефективності і професійності судових систем у державах-бенефіціаріях, що в ньому беруть участь, шляхом інтенсифікації інформаційного обміну та обміну передовим досвідом.

Проект опирається на використання спеціальних компетенцій і досвіду усіх країн-учасниць - бенефіціаріїв і помічників. Він надасть можливість обговорення юридичних і практичних перешкод на шляху імплементації застосовних європейських стандартів у країнах-учасницях і подальшого коригування напряму їхніх дій в областях, що Проект, моніторингові механізми Ради Європи, доповіді ЄС про стан виконання і самі країни-бенефіціарії визнають за такі, що викликають стривоженість.

Відповідно до Східного партнерства та цілей його Панелі з питань судової реформи Проект створить гнучкі умови для обговорення представниками країн-учасниць конкретних наслідків запровадження стандартів, спираючись на відповідні спеціальні знання і досвід й формулюючи основні висновки й застосовні узагальнення європейської практики для спільного використання.

Головні напрями діяльності

(Додаткові заходи, запропоновані Вищою радою юстиції)

1. "Круглі столи", семінари, конференції, спрямовані на ознайомлення з діяльністю інститутів, аналогічних Вищій раді юстиції України

2. Міжнародні конференції, семінари.

Повноваження судових органів і державних органів, що забезпечують організаційну підтримку роботі судів і відповідають за формування суддівського корпусу в європейських державах і в Україні.

• Диференціація юридичних обов'язків суддів України.

• Дисциплінарна відповідальність суддів в європейських країнах.

• Виявлення відмінностей між приводами і підставами для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади за порушення присяги в державах - членах Ради Європи та в Україні.

3. Навчання працівників секретаріату ВРЮ таким сучасним галузям менеджменту як

- Керування часом;

- Ефективна комунікація;

- Керування конфліктами, тощо.

4. Організація регулярного підвищення рівня професійних знань працівників секретаріату ВРЮ з питань судочинства і судоустрою України та іноземних держав, участь у відповідних конференціях, семінарах, тренінгах, включно з міжнародними.

5. Порівняльний аналіз з використанням доповідей, підготованих експертами ЄС.

• Порівняльний аналіз Вищих рад юстиції та аналогічних органів у державах - членах Ради Європи (зокрема їхнього статусу, повноважень, структури та вимог до їхніх членів, порядку підготовки та формування, організації, порядку роботи тощо).

• Порівняльний аналіз порядку призначення (обрання) суддів на адміністративні посади, а також їх звільнення, в державах ЄС, зокрема в тих державах, де немає вищої ради юстиції (магістратури).

6. Переклад відповідних законів тих держав, в яких існують вищі ради юстиції, та внутрішніх документів цих органів (наприклад, вищі ради юстиції (магістратів) Португалії, Іспанії, Італії, Польщі і Франції).

7. Відвідання працівниками секретаріату ВРЮ країн Європи, в яких функціонують інститути, аналогічні ВРЮ, з метою ближчого, безпосереднього ознайомлення з їхньою діяльністю, включаючи й навчання.

8. Оновлення програмного забезпечення з метою ефективнішого використання оргтехніки ВРЮ.

9. Візит делегації однієї з європейських держав, в яких функціонують інститути, аналогічні ВРЮ, з метою ознайомлення з їхньою діяльністю, обміну досвідом у сфері добору високо кваліфікованих працівників.

10. Доповнення до законодавства, зокрема Закону "Про судоустрій і статус суддів" та інших ключових текстів. Тісна співпраця з міністерством юстиції: праця над змінами до процесуального законодавства з метою зменшення чисельності справ, що надходять на судовий розгляд.

11. Надання підтримки Державній судовій адміністрації, зокрема шляхом сприяння зміцненню її потенціалу, вдосконалення автоматизованої системи, а також показників ефективності роботи судів, і посилення фінансування судів.

12. Надання підтримки Вищій кваліфікаційній комісії шляхом подальшого сприяння в імплементації і розробці правових норм.

Проект 2.1.2: Підтримка реформи судової системи

Тривалість: 2011 - 2014 рр.

Стан виконання: Поточний, існує домовленість про дії на його розвиток

Загальна вартість: Визначатиметься

Стан фінансування: Фінансування забезпечене до 2 червня 2011 р. (поточний бюджет Спільної програми РЄ/ЄС = € 6000000); схвалено подовження, (необхідні нові кошти від початку 2012 року)

Партнери: Мін'юст (включно з Секретаріатом Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини), ВСУ, Вища рада юстиції, Національна школа суддів, ВАСУ, ГПУ, ДСАУ, Уповноважений ВРУ з прав людини, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Національна комісія зі зміцнення демократії і утвердження верховенства права, парламент (Верховна Рада), комітети ВРУ з правової політики і судоустрою, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Завдання: Головна мета поточної Спільної програми РЄ/ЄС під назвою "Прозорість, незалежність та ефективність судової системи та розширення доступу до правосуддя для всіх громадян України" (TEJSU) полягає в сприянні створенню незалежної, неупередженої, ефективної та професійної судової влади в Україні, доступної для всіх громадян, ефективної, прозорої для громадян і громадянського суспільства. Її шість окремих компонентів мають власні цілі, проте в сукупності сприятимуть подальшому зміцненню потенціалу української судової системи в царині здійснення справедливого і ефективного правосуддя. До питань, які вирішуються в її рамках, належить автоматизація документообігу в судах, вимірювання навантаження суддів, фінансування судів, системи базової підготовки та підвищення кваліфікації суддів, дисциплінарна відповідальність суддів, створення єдиного професійного об'єднання адвокатів, доступ до правової допомоги, використання альтернатив судовому врегулюванню спорів, а також процедури та засоби забезпечення дотримання відповідності законодавства європейським стандартам

Очікувані результати та основні заходи

Методологія роботи охоплює законодавчі та політичні консультації, зміцнення потенціалу, контакти та обмін передовим досвідом між колегами та створення-/зміцнення існуючих механізмів координації та робочих груп. Подальший після завершення Проекту TEJSU почин чи проект мав би спиратися на його безсумнівні досягнення та готувати ґрунт для запровадження механізму бюджетної підтримки для судової системи. Він також би міг бути інтегрованим у майбутній проект Європейського Союзу "Підтримка системних реформ в секторі правосуддя в Україні". Після завершення проекту TEJSU слід було б уточнити майбутні наслідки з урахуванням ситуації, що склалася. Було б критично важливо забезпечити наступність та взаємодоповнюваність і в той же час передбачити в структурі нового проекту елементи, що враховують наслідки для потенціалу і координації, які спричинятимуться будь-яким переходом до прямої бюджетної підтримки.

Важливий етап у реалізації Проекту пов'язаний із роботою над проектом законодавства про автоматизований документообіг в українських судах. Група Проекту, спільно зі своїми українськими партнерами, підготувала проект нормативного документа, сприяла його узгодженню, і тепер його прийнято й уведено в дію з 1 січня 2011 року. Завдяки йому ефективність і прозорість у роботі суду зросте. Окрім того, у рамках Проекту було створено проект списку категорій справ та рівнів їхньої складності. Імплементація цих документів сприятиме в подальшому спеціалізації суддів на основі об'єктивних критеріїв та забезпечить дієвий й практичний засіб для оцінки навантаження й розподілу ресурсів між судами, що, своєю чергою, сприятиме підвищенню ефективності адміністративно-організаційного забезпечення судів.

У рамках Проекту також започатковано роботу з удосконалення системи фінансування судів. У ході зустрічей як представники судової влади, так і урядові відомства засвідчили свою зацікавленість у її результатах. Реалізація, причому впродовж короткого часу, нових додаткових заходів за запитом зацікавлених сторін, а саме підготовка методичних рекомендацій з застосування ЄКПЛ та практики ЄСПЛ, оцінка й експертиза з боку колег, а також організація конференцій, присвячених професійній освіті суддів, - виявилися життєздатними і вдалими прикладами, що свідчать про популярність цінностей РЄ та її унікальне вміння поєднати, причому вперше, навколо спільної ідеї двох ключових суб'єктів (Академія суддів і Академія прокуратури) і налагодити тісний діалог.

Проект сприяв появі у полі зору громадян і представників влади України такого способу альтернативного врегулювання спорів (АВС), як медіація. Медіацію було успішно запроваджено в чотирьох пілотних судах країни (Білоцерківський міський суд Київської обл., Вінницький окружний адміністративний суд, Апеляційний адміністративний суд Донецької області і Івано-Франківський міський суд) як засіб скорочення кількості справ, яку доводиться розглядати судам, та підвищення їхньої економічної ефективності. Проект також забезпечив поглиблене навчання з медіації для юристів - суддів і адвокатів, з метою підготувати їх до ведення медіації у доручених їм справах. Медіація стала ще одним із чинників, які визначили успішність Проекту.

Тренінги з питань практичного запровадження нової системи управління документообігом у загальних судах, підтримка в розробці навчальних програм базової професійної підготовки й безперервної освіти та заходи з підвищення якості судових рішень належать до найбільш успішних напрямів, яким реципієнти давали високу оцінку протягом періоду подовження.

Зміцнення потенціалу головних бенефіціаріїв повсякчас перебувало серед головних наслідків, на які націлено Проект. Окрім того, Група проекту не переставала надавати інституційну підтримку всім їм з метою подолання розбіжностей і сприяння діалогові. До того ж вона сприяла налагодженню ділових зв'язків і обміну інформацією завдяки участі в конференціях, семінарах, навчальних заходах, організованих іншими донорами.

Проект 2.1.3: Підтримка реформи пенітенціарної системи в Україні

Тривалість: березень 2011 р. - лютий 2013 р.

Стан виконання: поточний проект

Загальна вартість: € 1000000

Стан фінансування: Фінансування забезпечене. Здійснюється за фінансової підтримки Шведської агенції міжнародного розвитку і співробітництва (SIDA)

Партнери: Державна кримінально-виконавча служба України, міністерство юстиції, міністерство внутрішніх справ, міністерство охорони здоров'я, Генеральна прокуратура України, Державна судова адміністрація, Уповноважений ВРУ з прав людини, Комітети Верховної Ради України та громадські організації.

Завдання: посилити реформи в сфері виконання кримінальних покарань в Україні відповідно до стандартів КЗК та інших стандартів і рекомендацій Ради Європи. У Проекті використовуватиметься поєднання таких підходів, як консультації з питань політики і складання секторальної стратегії та/або "дорожньої карти"; підвищення рівня обізнаності; професійна підготовка, включаючи підготовку керівництва та необхідні методики й програми ефективного навчання; горизонтальні контакти з іншими європейськими юрисдикціями.

Остаточна структура проекту та його заходи будуть визначені тільки наприкінці початкової фази, виходячи з оцінки потреб, яка здійснюватиметься на цьому етапі, і зауважень з боку Платформи зацікавлених сторін, яка створюється з метою обговорення та схвалення основних напрямів і пріоритетів проекту.

Серед тих цілей, що тепер розглядаються і можуть бути включені в остаточну структуру проекту, фігурують такі, як удосконалення і посилення функціонування служби пробації, сприяння ширшому застосуванню альтернативних санкцій, впровадження програм, що сприяють збільшенню вірогідності успішної реінтеграції ув'язнених, а також підвищення професійної кваліфікації і управлінських навичок персоналу установ. Він також може включати аналіз та вдосконалення системи медичної допомоги в в'язницях. За результатами роботи Платформи зацікавлених сторін можуть бути додані й інші аспекти.

Проект 2.1.4: Підтримка реформи прокуратури в рамках реформи кримінального правосуддя

Тривалість: 2012 - 2014 рр.

Стан виконання: Запропоновано

Загальна вартість: Визначатиметься

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Генеральна прокуратура України, мін'юст, МВС, Уповноважений ВРУ з прав людини, Національна Академія прокуратури, ВСУ.

Завдання: підтримати реформу прокуратури, з урахуванням значного числа справ, у яких ЄСПЛ встановлює порушення статей 2, 3, 5 і 6 Європейської конвенції з прав людини. Деякі з цих рішень свідчать про те, що Генеральна прокуратура потребує комплексного і глибокого реформування. А ще це пов'язано з тими зобов'язаннями, які Україна взяла на себе, вступаючи до РЄ, серед яких і прийняття кримінально-процесуального кодексу та перегляд ролі і функцій Генеральної прокуратури. У рамках Проекту також розглядатимуться шляхи забезпечення якнайповнішої реалізації Указу Президента "Про концепцію державної політики в галузі кримінального правосуддя" (№ 311/2008).

2.2 Протидія загрозам верховенству права

Проект 2.2.1 Належне врядування та боротьба з корупцією в країнах Східного партнерства

Тривалість: березень 2011 р - серпень 2013 р.

Стан виконання: Поточний проект

Загальна вартість: € 187727 (приблизна сума коштів, виділених Україні з бюджету регіональної програми - € 1126365 на шість країн, включаючи Україну)

Стан фінансування: Фінансування забезпечено (Фонд Східного партнерства, Спільний проект РЄ/ЄС)

Партнери: Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство фінансів; Рада суддів, Рада прокурорів, спеціалізовані відомства, підрозділ фінансової розвідки, громадянське суспільство та асоціації приватного сектору, центральні виборчі адміністрації, ДСАУ, Уповноважений ВРУ з прав людини, ГПУ, ВСУ.

Мета цього проекту - посилити на національному рівні спроможність України (поряд із іншими членами ініціативи "Східне партнерство") застосовувати превентивні і правоохоронні заходів з метою посилення належного врядування і боротьби з корупцією.

Окрім цього, даний регіональний проект, будучи частиною фонду СхП/РЄ, спрямовано на:

- Інтенсифікацію регіонального діалогу і створення платформи для обміну належною практикою у сфері запобігання економічним злочинам та боротьби з ними;

- Належне врядування та боротьба з корупцією - і далі визнані пріоритети, тож результати проекту і робота, виконана в його рамках, будуть предметом аналізу Східного партнера;

- Врахування дотичних рекомендацій GRECO і, можливо, деяких із рекомендацій MONEYVAL в рамках пілотних заходів (які конкретизуватиметься на засіданні Панелі СхП у Тбілісі (Грузія) та на двосторонніх зустрічах у Києві (Україна) ще до кінця травня 2011 року);

- Забезпечення спеціалізованого навчання працівникам правоохоронних органів щодо виявлення і розслідування корупційних злочинів тими, хто безпосередньо причетний до боротьби з корупцією (Рекомендація VI), з урахуванням об'єднаної 1 і 2 Аналітичної доповіді GRECO;

Загальне мета: активізувати реформи у шести країнах-партнерах на основі багатостороннього підходу і наблизити їх до стандартів Ради Європи та ЄС в ключових сферах, охоплених Платформою Східного партнерства I.

Конкретна мета: Зміцнити засади належного врядування і потенціал у секторах державного управління та кримінального правосуддя з метою ефективного запобігання та боротьби з корупцією відповідно до Конвенцій Ради Європи та інших міжнародних договорів.

Усі заходи здійснюватимуться з урахуванням регіонального підходу та поєднуватимуть технічні консультації, навчання, оцінку, розробку методології, розробку стратегії та засобів обміну в області належного управління, протидії корупції та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Проект 2.2.2: Співробітництво в боротьбі з кіберзлочинністю країн Східного партнерства

Тривалість: березень 2011 р. - серпень 2013 р.

Стан виконання: Поточний проект

Загальна вартість: € 120667 (приблизна сума коштів, виділених Україні з бюджету регіональної програми - € 724000 на 6 країн, включаючи Україну)

Стан фінансування: Фінансування забезпечено (Фонд Східного партнерства, Спільний проект РЄ/ЄС)

Партнери: Мін'юст, МВС, Рада суддів України, Асоціація прокурорів України, профільні відомства, місцеві громадські організації, Уповноважений ВРУ з прав людини

Загальна мета: Активізувати реформи у шести країнах-партнерах на основі багатостороннього підходу і наблизити їх до стандартів Ради Європи та ЄС в ключових сферах, охоплених Платформою Східного партнерства I.

Конкретна мета: Зміцнити потенціал у сфері кримінального правосуддя країн Східного партнерства з метою ефективного співробітництва в сфері боротьби з кіберзлочинністю.

Додаткові пропозиції міністерства внутрішніх справ України: забезпечити ефективне функціонування цілодобового контакт-центру реагування на кіберзлочини як частини міжнародної мережі контакт-центрів реагування на кіберзлочини, створених на підставі ст. 35 Конвенції РЄ "Про протидію кіберзлочинності"; логістичне забезпечення цілодобового центру; розробка й схвалення положення про діяльність контактного пункту; створення регіональної мережі контакт-центрів із боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми; організація робочих візитів до компетентних підрозділів іноземних правоохоронних органів для обміну позитивним досвідом у сфері виявлення і припинення кіберзлочинів, обміну інформацією про таку категорію злочинів й реалізації спільних заходів із виявлення і припинення кіберзлочинів.

Проект 2.2.3: Посилення безпеки фінансової системи в Україні

Тривалість: 2011 - 2015 рр.

Стан виконання: Запропоновано

Загальна вартість: Визначатиметься

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: МВС, Державний комітет України з фінансового моніторингу, мін'юст, мінфін, НБУ, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Державна комісія регулювання ринку фінансових послуг, СБУ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, міні-інфраструктури

Загальна мета: сприяти розвитку і вдосконаленню системи БВГ/ФТ, відповідно до європейських стандартів і рекомендацій MONEVAL, з метою забезпечення фінансової безпеки України; посилення внутрідержавної співпраці та зміцнення потенціалу на центральному та регіональному рівні в таких ключових напрямах, як фінансові розслідування, посилення заходів нагляду за банківськими, небанківськими кредитно-фінансовими і нефінансовими суб'єктами звітності в галузі БВГ/ФТ; сприяти розвитку та оптимізації нормативних, регулятивних та наглядових функцій Державного комітету фінансового моніторингу України, Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та інших наглядових органів з метою забезпечити дотримання суб'єктами звітності норм законодавства про боротьбу з відмиванням грошей та фінансування тероризму та усунути законодавчі перешкоди, що заважають розвиткові фінансового ринку і при максимальному врахуванні інтересів його учасників.

Конкретна мета: забезпечити надійну систему регулярного зворотного зв'язку між державним і приватним секторами; розробка та реалізація ефективної системи керування ризиками у царині боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму і поступовий перехід до системи контролю на основі рівнів ризику та географічних особливостей регіону; сприяння прозорості фінансових організацій щодо бенефіціарних власників, продуктів, послуг, фінансових операцій, звітності та посилення прозорості наглядових органів; посилення спроможності наглядових органів здійснювати правозастосовну діяльність з метою підвищення прозорості, вдосконалення корпоративного управління та глибини розкриття комерційної, банківської таємниці та інших фінансових відомостей і створення рівних умов на ринку; посилення існуючої технологічної підтримки наглядових органів з метою забезпечення своєчасного збору даних (включно з обов'язковою звітністю), та в такий спосіб підвищення якості та оперативності аналізу та коригуючих заходів; підвищення ефективності фінансових розслідувань на національному та регіональному рівні; розробка методологічної бази з метою здійснення узгоджених заходів нагляду за суб'єктами звітності з урахуванням ризиків; підвищення аналітичних спроможностей, потрібних для здійснення наглядової діяльності з урахуванням ризиків; забезпечення ефективного функціонування небанківських і акредитованих нефінансових підприємств і професійних контролерів. Створення системи цілодобового обміну інформацією між банківськими установами і Департаментом боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України з метою забезпечення оперативного реагування на факти вчинення шахрайських дій із пластиковими платіжними картками у мережі банкоматів і касових терміналів.

Проект 2.2.4: Проект проти корупції в Україні - UPAC 2

Тривалість: 2012 - 2014 рр.

Стан виконання: Запропоновано Спільну програму ЄС/РЄ

Загальна вартість: € 1380000

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Міністерство юстиції, Уповноважений ВРУ з прав людини, ДСАУ

Загальна мета: сприяти поліпшенню українського антикорупційного законодавства і політики, а також зміцненню потенціалу відповідних українських установ для ефективного і дієвого їх здійснення.

Конкретна мета: зміцнити потенціал у сфері запобігання корупції, посилити інституційну спроможність правоохоронних органів провадити розслідування та кримінальне переслідування корупційних правопорушень і надати сприяння майбутнім реформам вітчизняного законодавства про боротьбу з корупцією.

Проект 2.2.5: Проект протидії кіберзлочинності в Україні

Тривалість: травень 2011 р. - квітень 2013 р. (24 місяці)

Стан виконання: Запропоновано Спільну програму ЄС/РЄ

Загальна вартість: € 1200000

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Мін'юст, МВС, СБУ, Рада суддів України, Асоціація прокурорів України, профільні відомства, місцеві громадські організації, Уповноважений ВРУ з прав людини

Джерело обґрунтування:

1. Конвенція проти кіберзлочинності (ETS № 185)

Завдання: зміцнити потенціал кримінального правосуддя для боротьби з кіберзлочинністю на основі Будапештської конвенції (законодавство, підрозділи боротьби зі злочинами з використанням високих технологій, підготовка співробітників правоохоронних та судових органів, співробітництво правоохоронних органів із провайдерами послуг Інтернет, заходи з протидії дитячій порнографії, ефективне міжнародне співробітництво); сприяти обміну досвідом проведення розслідувань і судово-експертних досліджень у галузі боротьби з кіберзлочинністю; забезпечити створення сучасної науково-методологічної бази для оцінки зловмисного програмного забезпечення та апаратних засобів, якими користуються кіберзлочинці; організувати і провести навчання працівників правоохоронних органів, які беруть участь у боротьбі з кіберзлочинністю; сприяти створенню окремого структурного підрозділу - Національного центру протидії кіберзагрозам.

Проект 2.2.6: Проект з протидії торгівлі людьми в Україні

Тривалість: 30 місяців

Стан виконання: Запропоновано

Загальна вартість: € 1500000

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Основні партнери: Міністерство внутрішніх справ, міністерство соціальної політики, мін'юст, суди й прокуратура, ВРУ, Центри соціальних служб і громадські організації

Завдання: Сприяти ратифікації та повній імплементації Конвенції Ради Європи про протидію торгівлі людьми (CETS № 197) як ефективного засобу в галузі запобігання торгівлі людьми, переслідування торговців людьми та захисту потерпілих; зміцнити потенціал ключових установ, що беруть участь у боротьбі з торгівлею людьми; створити законодавчі процедури й механізми забезпечення своєчасної допомоги потерпілим від торгівлі людьми.

Очікувані результати та головні напрями діяльності

1. Робота з запобігання торгівлі людьми, судове переслідування торговців людьми і захист потерпілих від торгівлі людьми відбувається відповідно до вимог Конвенції Ради Європи про протидію торгівлі людьми;

2. Зміцнено потенціал ключових інститутів, які беруть участь у боротьбі з торгівлею людьми;

3. Удосконалено навички застосування стандартів у сфері протидії торгівлі людьми. Судді, прокурори, посадові особи правоохоронних органів, соціальні працівники та інші відповідні посадові особи проходять підготовку з питань імплементації Конвенції Ради Європи про протидію торгівлі людьми;

4. Надано допомогу в організації притулків і телефонних ліній допомоги;

5. Забезпечено консультації з питань розробки плану і проведення інформаційно-просвітних кампаній.

6. Проведено семінари, тренінги, конференції з питань запобігання і протидії торгівлі людьми.

7. Поліпшено умови матеріально-технічного забезпечення підрозділів правоохоронних органів із боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми.

8. Здійснено візити до компетентних підрозділів іноземних правоохоронних органів з метою обміну належною практикою у напрямі виявлення і припинення фактів торгівлі людьми, обміну інформацією щодо злочинів, орієнтованих на це, та проведення спільних заходів із їх виявлення і припинення.

9. Розроблено рекомендації з актуальних проблем документування, виявлення і розслідування фактів торгівлі людьми.

3. ДЕМОКРАТІЯ

3.1. Парламентська демократія; Підтримка в удосконаленні виборчого законодавства та практики

Проект 3.1.1: Підтримка вільних і справедливих виборів у країнах Східного партнерства

Тривалість: березень 2011 р. - серпень 2013 р.

Стан виконання: Поточний проект

Загальна вартість: € 155983 (приблизна сума коштів, виділених Україні з бюджету регіональної програми - € 935900 на 6 країн, включаючи Україну)

Стан фінансування: Фінансування забезпечено (Фонд Східного партнерства, Спільний проект РЄ/ЄС)

Партнери: Центральні виборчі адміністрації країн-бенефіціаріїв, місцеві громадські організації

Мета - забезпечити ефективну імплементацію принципів європейської виборчої спадщини, спираючись зокрема на заходи із зміцнення потенціалу поглиблення обізнаності за участю компетентних органів і громадянського суспільства.

Конкретна мета - зміцнити потенціал виборчої адміністрації на всіх рівнях з метою організації виборів відповідно до європейських стандартів. Здійснюватися це буде, фактично, з залученням місцевих фахівців і створення з їхньою допомогою координаційного центру з підготовки виборчих комісій та посадових осіб останніх на всіх рівнях з метою забезпечити сталість; сприяти вирішенню загальних проблем в регіоні, пов'язаних із організацією демократичних виборів і, зокрема, з модернізацією виборчого процесу завдяки, наприклад, створенню доступних електронних списків виборців або механізмів для реєстрації виборців за кордоном; надати підтримку громадянському суспільству в посиленні його спроможності бути за надійне, стабільне джерело незалежних національних спостерігачів за виборами, спираючись на регіональні механізми обміну знаннями та досвідом і об'єднання навчальних ресурсів; глибше залучити виборців у виборчий процес як передумова повноцінної участі у суспільному та політичному житті, що змушує їх усвідомлювати важливість їхньої участі (і, відповідно, утримання від участі) в виборах, індивідуальних прав кожного виборця і свободу вибору при голосуванні. Заходи проекту спрямовуватимуться, зокрема, на молодих виборців, що голосуватимуть уперше, та жінок з метою подолання такого явища, як "сімейне голосування".

Проект 3.1.2: Сприяння у зміцненні потенціалу Центральної виборчої комісії України та підготовці посадовців виборчих органів і суддів

Тривалість: 2011 - 2014 рр.

Стан виконання: запропонований

Загальна вартість: € 30000

Стан фінансування: фінансування потрібне

Партнери: Мін'юст, ЦВК, ВСУ, ВАСУ, Національна школа суддів, ГПУ, Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, ДСАУ, ЗМІ, громадянське суспільство

Короткий опис/цілі:

Удосконалення та імплементація законодавства про вибори, ефективне здійснення виборчих прав і умов, доконечних для вільної та свідомої участі виборців. Конкретні заходи охоплюватимуть, крім іншого, підготовку довідників і навчальних програм для навчальних занять - зокрема на основі стандартів ЄКПЛ відповідно до їх тлумачення у практиці ЄСПЛ та висновків Венеціанської комісії, підготовку виборчої адміністрації на всіх рівнях; з'ясування ролі засобів масової інформації у забезпеченні збалансованого висвітлення виборчої кампанії, інформаційно-просвітницьку роботу з виборцями.

3.2. Демократія на місцевому рівні: сприяння громадському обговоренню міжнародних стандартів проведення демократичних виборів

Проект 3.2.1: : Зміцнення демократії на місцевому рівні та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні

Тривалість: 1 січня 2010 р. - 31 грудня 2012 р.

Стан виконання: Поточний проект

Загальна вартість: прибл. € 1500000

Стан фінансування: Фінансування забезпечено (внесок SIDA)

Партнери: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство фінансів, Верховна Рада, Державний фонд підтримки місцевого самоврядування, асоціації міст, сіл і регіонів

Короткий опис/цілі

Програма покликана забезпечити органам української влади наявність керівних настанов, правової допомоги й технічної експертизи. Програма сприятиме створенню ефективної системи місцевого самоврядування з метою заохочення належного врядування та дієвішого надання послуг громадянам в Україні. Мета програми - сприяти поліпшенню інституційної та законодавчої бази місцевої демократії в Україні та розвиткові системи децентралізованого управління відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування, європейських стандартів і цілей Плану дій Ради Європи для України.

Очікувані результати та основні заходи-1

__________

-1 За умови, що уряд проголосить курс на реформу і співпрацюватиме з Програмою.

1. Розроблено й узгоджено структурні реформи МСВ. Реформування МСВ інтегровано в ширший процес ПАР. Уточнено й оптимізовано розподіл ролей і відповідальності між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями.

2. Зміцнено системи місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин з метою зменшення вертикальних і горизонтальних дисбалансів; посилено бюджетну автономію МСВ; покращено керування бюджетним процесом.

3. Зміцнено Національну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Стимулюється міжмуніципальна співпраця.

4. Підвищео рівень поінформованості громадськості й зацікавлених сторін щодо процесу реформування і його наслідків.

Проект 3.2.2: Зміцнення інституційного потенціалу місцевих органів влади та їхніх об'єднань для реалізації європейських стандартів ефективного врядування на місцевому рівні, забезпечення активної громадянської позиції та демократії прямої участі

Тривалість: 2011 - 2013 рр.

Стан виконання: поточний

Загальна вартість: € 1200000 (внески Данії й Швейцарії)

Стан фінансування: частково забезпечено (другий транш внеску Швейцарії залежить від успішної реалізації заходів першого року)

Партнери: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, ВРУ, Державний фонд підтримки місцевого самоврядування, асоціації міст, сіл, регіонів, Клуб міських голів, Центр досліджень проблем регіонального та місцевого розвитку та підтримки адміністративної реформи, окремі муніципалітети, українська делегація в Конгресі МРВ РЄ

Короткий опис/цілі

Пропоновану програму спрямовано на поліпшення якості місцевого самоврядування в Україні. Програма доповнюватиме іншу, згадану вище програму, фінансовану SIDA, що зосереджена на наданні правової допомоги в сфері реформування місцевого самоврядування. Обидві програми, таким чином, уможливлять комплексне виконання Плану дій Ради Європи. Програма розбудови потенціалу складається з 5 окремих, проте взаємопов'язаних компонентів, і опирається на методики, розроблені Центром експертизи, вже успішно втілені на практиці в багатьох державах ЦСЄ. Ці Програми передбачають проведення тренінгів, розробку методик для використання місцевими органами влади та надання в цьому їм підтримки, а також практичні реформи нормативного регулювання і практики місцевого самоврядування.

Очікувані результати та основні заходи:

1. Посилено суспільну етику на місцевому рівні завдяки імплементації Програми еталонного аналізу суспільної етики, внаслідок чого ініційовано зміни нормативних документів і практики роботи в пілотних муніципалітетах, а також ухвалено кодекси професійної поведінки і створено комітети у справах етики.

2. Інституційне керівництво органів місцевого самоврядування зміцнено завдяки реалізації програми "Академія лідерів".

3. Якість послуг місцевого самоврядування поліпшено завдяки застосуванню показників ефективності в рамках Програми вимірювання і управління ефективністю.

4. Покращено систему місцевих бюджетів як на центральному, так і на місцевому рівнях завдяки реалізації Програми еталонного аналізу місцевих фінансів.

5. Заохочується, визнається і поширюється належна практика завдяки реалізації Програми кращих зразків практики.

Проект 3.2.3: Посилення лідерських якостей місцевих виборних представників

Тривалість: 2012 - 2014

Стан виконання: Запропоновано

Загальна вартість: € 600000

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Місцеві виборні представники, асоціації міст, український Фонд розвитку місцевого самоврядування, європейські асоціації міст і регіонів, Асамблея єврорегіонів.

Короткий опис/цілі

Загальне завдання полягає в сприянні розвиткові місцевої і регіональної демократії в Україні, зміцненні довіри до місцевих виборних представників і стимулюванні більшої прозорості на місцевому рівні.

Запропонована програма робить наголос на якості місцевого самоврядування і консолідації реформ у цій галузі. Її спрямовано на поліпшення лідерських якостей місцевих виборних представників і наданні їм ширших повноважень для участі в конструктивному діалозі з центральними органам влади та громадянами.

Вона складається з низки рівноправних обмінів та інтерактивних семінарів за участю членів Конгресу з інших держав - членів РЄ та експертів. Роботу буде організовано за такими головними темами: роль місцевих виборних представників, етика в політиці і ухваленні рішень, участь громадян, транскордонне співробітництво, позитивні кампанії (під оглядом наближення місцевих виборів), та імплементація прав людини на місцевому рівні.

Програма доповнюватиме вже існуючі програми, у центрі уваги яких - надання правової допомоги в галузі реформ місцевого самоврядування та імплементація європейських стандартів децентралізації і належного врядування на місцевому і регіональному рівнях. Окрім того, особливу увагу буде приділено процесові регіоналізації.

3.3. Зміцнення демократичного врядування і стабільності

Проект 3.3.1: : Регіональна програма "Київська ініціатива"

Тривалість: 2011 - 2014 рр.

Стан виконання: Попередня фаза "Пілотного проекту з реабілітації культурної спадщини історичних міст" триває (завершення - листопад 2011 р., СП і РБ).

Загальна вартість: € 50000 (приблизна частка коштів, виділених Україні з бюджету регіональної програми - € 2000000)

Стан фінансування: Фінансування буде гарантованим від 2012 року. Наразі з Європейською Комісією обговорюється можливість фінансування Оперативного етапу (з 2012 по 2014 рік) даної Спільної програми в рамках Платформи 4 "Східного партнерства" - "контакти між людьми".

Партнери: Міністерство культури, обласні державні адміністрації

Завдання: Цей пілотний проект покликаний сприяти центральним, регіональним та місцевим органам влади в здійсненні стратегічного оновлення та зробити внесок у сталий соціально-економічний розвиток. У рамках цього підходу, архітектурна спадщина розглядається як економіко-соціальний фактор, стосовно до якого неможливо обмежуватися простою охороною та реставрацією, заохочується і спрощується реконструкція, внаслідок якої з'являються нові форми використання та нові можливості для місцевого населення, водночас забезпечуючи зв'язок із плануванням майбутніх обрисів антропогенного середовища.

Проект 3.3.2: Утвердження європейських стандартів в українському медійному середовищі

Тривалість: 2008 - 2012 рр.

Стан виконання: Поточний проект

Загальна вартість: € 2208918

Стан фінансування: Забезпечено (Спільна програма ЄС/РЄ)

Партнери: Державний комітет телебачення і радіомовлення, Комітет ВРУ з питань свободи слова, Уповноважений ВРУ з прав людини, Національна рада у справах телебачення і радіомовлення

Загальна мета: підвищити журналістські стандарти з метою забезпечити краще інформування українського загалу про політичних та соціальних процеси.

Конкретна мета: привести законодавчу базу в сфері ЗМІ в відповідність до європейських стандартів; підвищення етичні стандарти у журналістиці і сприяти постійному діалогові між ЗМІ, громадянським суспільством і органами державного управління на місцевому/регіональному рівні.

Очікувані результати та основні заходи

Законодавство про ЗМІ приведене у відповідність до європейських стандартів. Розроблено нормативно-правову базу та інституційний потенціал організації суспільного мовлення. Підготовлено проект стратегії цифрового мовлення. Журналісти та працівники редакцій розвивають професійні методи роботи на основі передової практики Європи. Професіонали ЗМІ усвідомлюють і погоджуються з необхідністю дотримання норм журналістської етики і започатковують процес створення саморегулівного механізму (Рада у справах преси / Комісія з розгляду скарг). Удосконалено механізми співпраці та діалогу між журналістами, представниками громадянського суспільства та державними чиновниками.

Проект 3.3.3: Міжкультурні міста

Тривалість: 2011 - 2014 рр.

Стан виконання: запропонований

Загальна вартість: € 250000

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Міністерство культури України, Інститут культурології Академії наук України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Центр за демократію через культуру

Загальна мета: створити українську і ширшу (східноєвропейську) мережу полікультурних міст як мережу-партнерку Програми РЄ МКМ, що сприятиме ширшому обміну досвідом і дії ефекту мультиплікатора.

Конкретна мета: впровадити механізми ефективного формування громад, заснованих на розмаїтих культурних ресурсах та врахуванні інтересів українських і закордонних міст.

Проект 3.3.4: Програма Песталоцці: Підготовка інструкторів

Тривалість: 2011 - 2014 рр.

Стан виконання: запропонований

Загальна вартість: € 200000

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Міністерство освіти, науки, молоді і спорту і навчальні заклади

Загальна мета: підкреслити важливість освіти і навчання педагогічних кадрів; підвищити рівень усвідомлення ключової ролі освіти у царині утвердження прав людини, демократії та верховенства права.

Конкретна мета: Співпрацювати над проектами спільного тематичного та педагогічного інтересу; зміцнити особисті та професійні зв'язки в Європі та світі.

Очікувані результати та основні заходи

Започатковано концептуальні дослідження в галузі міжкультурної освіти; розроблено аналітичні методи, і виявлення та виявлено і поширено інформацію про приклади належної практики в Україні; розроблено національні програми, спрямовані на краще спілкування та взаєморозуміння, зокрема шляхом вивчення мов; надано підтримку ініціативам і експериментам в галузі демократичного врядування в школах; посилено компоненти міжкультурної освіти та керування розмаїттям в процесі навчання; розроблено освітні стратегії і методи роботи з підготовки вчителів для керування новими ситуаціями.

Проект 3.3.5: Навчальний курс з молодіжної політики, участі і просвіти з питань прав людини для представників українських молодіжних громадських організацій та державних службовців, відповідальних за справи молоді

Тривалість: 2012 і 2013

Стан виконання: Запропоновано

Загальна вартість: € 30000 на курс

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Міністерство освіти, науки, молоді і спорту, Державна служба у справах молоді і спорту, громадські організації

Завдання: ознайомити представників державних органів і громадських організацій зі стандартами РЄ щодо розробки молодіжної політики та залучення молоді; провести вступний тренінг з питань освіти молоді про права людини; зміцнити потенціал українських молодіжних організацій та сприяти консолідації їхньої ролі як партнерів у молодіжній сфері; підтримати реформування і розвиток молодіжної політики; готувати лідерів молодіжних ГО та державних службовців, відповідальних за молодіжні справи (на національному і місцевому рівнях); пропагувати співпрацю між державними і неурядовими суб'єктами молодіжної політики в Україні.

Очікувані результати та основні заходи

1. Один або два курси, в межах яких будуть представлені й проаналізовані різні моделі творення молодіжної політики та залучення молоді в Європі (практичні приклади, зразки належної практики, стандарти РЄ, знайомство з навчальним посібником "Have your say!").

2. Основи освіти в області прав людини і виховання громадянськості з використанням довідково-методичних публікацій РЄ ("Компас" і "Компасіто", по змозі українською мовою). Очікуються подальші загальнодержавні і місцеві проекти для державних органів і громадських організацій.

3. Зміцнення ролі молодіжних організацій України й ефективності дій РЄ у молодіжному секторі.

4. Ініціювання реформ у молодіжному секторі.

5. Застосування позитивного європейського досвіду у процесі розробки й ухвалення відповідної правової бази у царині молодіжної політики.

Проект 3.3.6: Міжнародна експертиза української молодіжної політики

Тривалість:

Стан виконання: Заплановано на 2012 рік

Загальна вартість: € 40000

Стан фінансування: У разі ненадходження додаткових ресурсів, фінансуватиметься коштом РБ Директорату у справах молоді і спорту на 2012 - 2013 рр.

Партнер: Міністерство освіти, науки, молоді і спорту Державна служба у справах молоді і спорту

Мета: Міжнародна група експертів у сфері молодіжної політики здійснює поглиблений аналіз молодіжної політики в Україні і дає свої рекомендації на основі моделі, застосованої при здійсненні попередніх досліджень.-2

__________

2 Див. http://www.coe.int/t/dg4/youth/IG_Coop/youth_policy_reviews_en.asp

Очікувані результати та основні заходи

Результати аналізу будуть представлені в Україні під час національного публічного слухання, після чого їх представлять і обговорять на засіданні Об'єднаної ради у справах молоді (CMJ) Ради Європи.

Проект 3.3.7: Сприяння соціальній згуртованості

Тривалість: 2011 - 2014 рр.

Стан виконання: Запропоновано

Загальна вартість: € 30000 (РБ)

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Міністерство соціальної політики України, Управління праці і соціальної політики Миколаївської ОДА, місцеві органи влади і самоврядування

Загальна мета: сприяти соціальній згуртованості в Україні

Конкретна мета: Удосконалити систему соціальних послуг для населення сільських районів Миколаївської області.

Очікувані результати та основні заходи

1. Публікація, презентація та реалізація на регіональному рівні Плану дій Ради Європи для соціальної згуртованості.

2. Забезпечення системного підходу до реалізації політики у сфері соціальних послуг, удосконалення надання соціальних послуг уразливим категоріям населення, що мешкають у сільській місцевості та перебувають у скрутних умовах.

3. Підготовка відповідних нормативних документів щодо розширення категорій населення та переліку соціальних послуг, що надаються безпосередньо вдома за місцем проживання.

4. Поширення здобутого досвіду в усіх регіонах України.

Проект 3.3.8: Європейська ідентичність і освіта (Європейський простір вищої освіти)

Тривалість: січень 2011 р. - грудень 2014 р.

Загальна вартість: € 60000

Стан виконання: Поточний проект

Стан фінансування: Гарантовано € 10000 з РБ, є потреба в додатковому фінансуванні

Партнери: Міністерство освіти, науки, молоді і спорту

Основна мета: Забезпечити проведення реформи вищої освіти в Україні на основі європейських стандартів і належної практики, зокрема, що стосується нормативно-правової бази та стандартів кваліфікацій, відповідно до принципів Європейського простору вищої освіти

Конкретна мета: Зважаючи на роль РЄ в сприянні структурних реформ вищої освіти в цілому, і, зокрема, обміну досвідом у процесі розробки національних систем кваліфікацій, надати експертну допомогу з метою активізації розробки і втілення в життя основ системи національної кваліфікацій в Україні як найважливішого засобу реформування системи вищої освіти до 2014 року; надати експертну допомогу у створенні національної нормативно-правової бази, що повною мірою відображає принцип автономії університетів та академічної свободи та відповідність принципам Європейського простору вищої освіти.

Проект 3.3.9: Утвердження європейських стандартів в українських медійному середовищі

Тривалість: 2013 - 2015 рр.

Стан виконання: запропонований

Бюджетна пропозиція: € 2000000 (СП РЄ/ЄС)

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Національна рада телебачення і радіомовлення, Державний комітет телебачення і радіомовлення, Верховна Рада, фахівці в галузі ЗМІ, громадянське суспільство

Мета: Сприяти утвердженню свободи вираження поглядів, свободи інформації і свободи ЗМІ шляхом зміцнення і імплементації відповідної нормативно-правової бази, створенню справді суспільного мовлення та підвищенню професійних стандартів журналістики.

Очікувані результати та основні заходи

1. Запропонований проект здійснюватиметься на розвиток результатів, досягнутих дотепер у рамках Спільної програми РЄ/ЄС "Утвердження європейських стандартів в українському медійному середовищі", що завершується 31 грудня 2012 р. Він прагнутиме сприяти подальшому реформуванню сектора засобів масової інформації, маючи на увазі досягнення стійких наслідків. Це дозволить наблизити відповідне українське законодавство і практику до європейських стандартів, водночас націлюючись на досягнення відповідних пріоритетів Порядку денного асоціації ЄС - Україна. Подальша підтримка процесові зміцнення правових основ функціонування ЗМІ включатиме експертну допомогу, правові експертизи, робочі зустрічі і публічні дискусії з народними депутатами, посадовими особами уряду, фахівцями в області ЗМІ і громадянським суспільством. За такої підтримки можна сподіватися на формування нормативно-правової бази для створення справді суспільного мовлення та переходу на мовлення в цифровому форматі

2. Практична імплементація відповідних правових норм, як очікується, наблизиться до європейських стандартів, зробивши таким чином внесок у формування середовища, більш сприятливого для існування незалежних і професійних ЗМІ - як традиційних, так і "нових". Досягти цієї мети плановано за рахунок експертної допомоги, навчальних програм, семінарів, конференцій та інших заходів за участю насамперед державних посадових осіб, фахівців у галузі засобів масової інформації і громадянського суспільства.

3. Також очікується, що спільнота фахівців у галузі ЗМІ ухвалить кодекс професійної етики/поведінки і створить механізм його добровільного дотримання. Досягти цієї мети плановано за рахунок експертної допомоги, навчальних програм, семінарів і симпозіумів, а також за рахунок заохочення українських фахівців у галузі ЗМІ до участі в регіональній мережі саморегулівних органів. На зустрічі, що пройшла в Кишиневі 9 - 10 червня 2011 р. досягнуто згоди створити таку мережу, куди входитиме Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова, Росія і Україна.

Проект 3.3.10: Завершення оформлення Смарагдової мережі зон спеціального природоохоронного значення в Україні

Тривалість: січень 2013 р. - грудень 2016 р.

Стан виконання: Запропонований (проект на розвиток буде предметом обговорення з ЄС)

Загальна вартість: € 371430 (приблизна частка коштів, виділених Україні з бюджету регіональної програми - € 2600000 на 7 цільових країн)

Стан фінансування: Фінансування потрібне (через бюджет СП)

Партнери: Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Державна агенція з питань природоохоронних територій, ГО Інтерекоцентр

Загальна мета: Головним завданням проекту є захист біорозмаїття у семи цільових державах Центрально-Східної Європи і Південного Кавказу (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна і Росія).

Конкретною метою проекту є імплементація сформульованих в Аїчі орієнтирів Конвенції ООН про біологічне розмаїття щодо природоохоронних територій, а також принципів ЄС і Бернської конвенції щодо охорони природних середовищ існування і видів завдяки формуванню Смарагдової мережі територій особливого природоохоронного значення.

Очікувані результати і головні напрями діяльності:

Даний проект здійснюватиметься на розвиток поточної Спільної програми (СП) Європейського Союзу і Ради Європи під назвою "Підтримка імплементації програми передбаченої Конвенцією про біорозмаїття (КБР) роботи щодо природоохоронних територій у східній зоні Політики сусідства ЄС і Росії: розширення застосування принципів Натура 2000 ЄС в межах Смарагдової мережі". Вона має на увазі досягнення цілей останньої, сприяючи її сталості завдяки поступові в процесі оформлення Смарагдової мережі територій особливого природоохоронного значення (ASCI).

Створена 1989 року Постійним комітетом Бернської конвенції, Смарагдова мережа є засобом забезпечення довготривалого виживання найцінніших і загрожених європейських видів природних середовищ існування. Вона доповнює мережу ЄС "Натура 2000" і використовує ту ж методологію та наукові підходи. Під цим оглядом усі зацікавлені суб'єкти загалом погодилися з тим, що формування Смарагдової мережі відіграватиме ролі підготовки держав-кандидатів на членство в ЄС до інтеграції в мережу ЄС "Натура 2000".

Завдяки реалізації даної проектної пропозиції Україна зможе завершити роботу в рамках I і II етапів процесу оформлення мережі, довівши до логічного кінця оцінку своїх природних ресурсів, ідентифікацію видів і природних середовищ існування, що підлягатимуть охороні, а також аналіз економічної ефективності запропонованих Смарагдових зон для довготермінового виживання видів і природних середовищ існування. Окрім того, проект сприятиме розробці рекомендацій та/чи національного плану дій для забезпечення належного керування й моніторингу окремих територій перед тим, як їхні кандидатури буде офіційно висунуто на отримання статусу Смарагдових зон.

І нарешті, проект розвиватиме досягнення попередньої СП, послідовно продовжуючи мобілізувати і накопичувати українські знання в області біорозмаїття, а також поновлюючи національні наукові дані та поглиблюючи поінформованість про методи і принципи ЄС щодо охорони природи і біологічного розмаїття.

3.4. Формування демократичної культури

Проект 3.4.1: Викладання історії

Тривалість: січень 2008 р. - грудень 2011 р.

Стан виконання: поточний

Загальна вартість: € 100000

Стан фінансування: Гарантована частка в РБ, є потреба в додатковому фінансуванні

Партнери: Міністерство освіти, науки, молоді і спорту

Джерело обґрунтування:

1. Запит із Міністерства освіти, науки, молоді і спорту

2. Рекомендація КМ № (2001) 15 про викладання історії в Європі XXI століття

3. Біла книга "Жити разом гідно"

Мета: посприяти реформуванню системи викладання історії в Україні, узгодити національну систему освіти з європейськими стандартами, і допомогти молодому поколінню набути навичок, необхідних для життя й побудову партнерських відносин у сучасному полікультурному суспільстві.

Проект 3.4.2: Характеристики мовної політики в галузі освіти

Тривалість: січень 2008 р. - грудень 2011 р.

Стан виконання: Поточний проект

Загальна вартість: € 40000

Стан фінансування: Гарантована частка в РБ, є потреба в додатковому фінансуванні

Партнери: Міністерство освіти, науки, молоді і спорту

Мета: надати допомогу в аналізі проблем політики в галузі мовної освіти шляхом забезпечення цільовим групам змоги провести самооцінку своєї політики в дусі діалогу з експертами Ради Європи, наголошуючи при цьому можливі майбутні зміни відповідної політики всередині країни. Процес стосується всіх мов у сфері освіти - мови навчання в школах, сучасних мов і мов меншин.

Проект 3.4.3: Розширення та зміцнення національної політики в галузі спорту з метою забезпечення якнайкращої правової основи та політичного поля для проведення Чемпіонату УЄФА Євро-2012 відповідно до міжнародних стандартів

Тривалість: 2010 - 2012 рр.

Стан виконання: Поточний проект

Загальна вартість: € 10000

Стан фінансування: Гарантована частка в РБ

Партнери: Міністерство освіти, науки, молоді і спорту Державна служба у справах молоді і спорту

Мета: Здійснити моніторинг втілення в життя Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів; надати сприяння в підготовці та організації великих спортивних заходів, зокрема Європейського футбольного чемпіонату УЄФА в 2012 році; надати підтримку українським органам влади в розробці антидопінгових правил.

Проект 3.4.4: Мовна політика та соціальна інтеграція

Тривалість: 2011 - 2014 рр.

Стан виконання: Запропоновано

Загальна вартість: € 200000

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Міністерство культури, міністерство освіти, науки, молоді і спорту, громадські організації

Загальна мета: продемонструвати, що мовна освіта, мовні послуги і використання мов вимагають застосування стратегічних підходів і збільшення інвестицій.

Конкретна мета - розробити доступні для осіб, що визначають політику, методичні рекомендації щодо еталонів та довідкового інструментарію, які стосуються до мовних навичок, необхідних для забезпечення рівного доступу всіх до якісної освіти на основі вартостей РЄ.

Очікувані результати та основні заходи

Очікується, що проект матиме такі наслідки: Розробка "Національної платформи", яка охоплюватиме не тільки питання мов навчання, але й поточні та нові напрацювання в галузі іноземних мов та міноритарних мов; характеристика мовних компетенцій та досвіду навчання, на який учні мають право в рамках доступу до освіти для соціальної інтеграції та активної демократичної громадянської позиції в мультикультурному суспільстві; розробка інструментів для аналізу та внесенню змін до поточних програм навчання; розробка методичних рекомендацій і матеріалів для створення багатомовних і міжкультурних навчальних програм на основі загальноєвропейських компетенцій володіння іноземними мовами (CEFR); підготовка пропозицій щодо можливих "портфельних" підходів в межах Мови освіти (всіма мовами).

Проект 3.4.5: Європейська наука із спільної історії

Тривалість: 2011 - 2014 рр.

Стан виконання: Запропоновано

Загальна вартість: Визначатиметься

Стан фінансування: Фінансування потрібне

Партнери: Міністерство освіти, науки, молоді і спорту України, Інститут етнонаціональних досліджень, АПН, культурні товариства різних національних меншин України, педуніверситети, школи і місцеві громади

Загальна мета: сприяти громадському обговоренню щодо потреби перегляду ролі полікультурної освіти в посткомуністичному суспільстві, а також визначити нові можливості для створення образу багатокультурного українського суспільства на основі європейського демократичного підходу до освіти.

Конкретна мета: розробка шкільних підручників, проведення семінарів, літніх шкіл толерантності; проведення конкурсу соціальних проектів для школярів "Усередині культури"; проведення конкурсу методичних робіт і есеїв для молодих викладачів і студентів; Міжнародна освітня путь українського вчителя до Європи.

Очікувані результати та основні заходи

Зважаючи на такий проблемний стан справ, важливо якісно формувати ідентичність і громадянське самоусвідомлення. У цім зв'язку з метою підвищення взаємодії різних культур в школах, місцевих громадах і країні в цілому розробляється полікультурний складник освіти. Учні і студенти не відчувають тиску стереотипів соціальної та культурної дискримінації й ксенофобії. Вони усвідомлюють допустимість альтернативних думок і форм самовираження та вважають терпимість до "несхожих" нормою соціальної поведінки. Дотримується принцип особистої незалежності й засади громадянської солідарності. Відбувається розвиток самостійності і незалежності особистості разом із засвоєнням соціальних і правових норм.

Очікувані результати та основні заходи

2012: Навчальні семінари з залученням усіх партнерів в Одесі і Києві (Фонд Спілберґа, Яхад-ін Унум, Меморіал Шоа)

2012 - 2013: Моніторинг процесу розробки педагогічного інструментарію і заходів із учнями й лідерами молоді

2013: Організація культурного маршруту присвяченого меморіалам жертв Голокосту

2013 Моніторинг довготривалих наслідків здійснення плану мультиплікаторних заходів із поширення належної практики в інших містах і селах України

Проект 3.4.6: Швейцарсько-українська пілотна ініціатива щодо Хартії Ради Європи про виховання демократичної громадянськості і освіту в галузі прав людини [ухваленої в рамках Рекомендації CM/Rec (2010)7]

Тривалість: 2011 - 2013 рр.

Стан виконання: Запропоновано

Загальна вартість: Визначатиметься

Стан фінансування: РБ: € 10000 (2011), РБ € 10000 (2012), є потреба в додатковому фінансуванні

Партнери: Міністерство освіти, науки, молоді і спорту

Загальна мета: дослідити - у формі технічної допомоги - можливі шляхи реалізації Рекомендації CM/Rec (2010)7 щодо Хартії Ради Європи про виховання демократичної громадянськості і освіту в галузі прав людини (EDC/HRE).

Конкретна мета: підвищити рівень обізнаності про Хартію; надати підтримку імплементації Хартії в ряді конкретних напрямів - таких, як навчальні програми (стаття 6) та підготовка педагогічних кадрів (стаття 9)

Очікувані результати та основні заходи

Заходи включатимуть візити експертів до Швейцарії і України, тематичні семінари, літній університет з питань виховання громадянськості і освіти в галузі прав людини. Буде підготована серія брошур/книг з питань ВДГ/ОПЛ у Швейцарії та Україні, з погляду положень Хартії. Буде створено мережу суб'єктів ВДГ/ОПЛ створено і розроблено веб-сторінку пілотного проекту.


Додаток 1

Проект: Оцінка Плану дій

Тривалість: 2011 - 2012 рр.

Стан виконання: Поточний проект

Загальна вартість: Уточнюватиметься (наявний € 500000 внесок SIDA)

Стан фінансування: Фінансування забезпечено

Партнери: основні зацікавлені сторони на національному рівні, міжнародні партнери, експерти

Загальна мета: Дана оцінка є частиною ширших заходів, що складаються з двох частин: перша частина зосереджуватиметься на процесі визначення складників і затвердження Плану дій для України на 2008 - 2011 роки, що є предметом даного Технічного завдання, а друга - на глобальній ефективності і, отже, змісті Плану дій, на що буде складено окреме Технічне завдання.

Мета цієї оцінки полягає в тому, щоб сформулювати висновки, які правитимуть за орієнтир при підготовці, розробці та визначенні порядку звітності про майбутній ПД для України, а також ПД, що готуватимуться для інших пріоритетних країн.

Під час оцінки буде здійснено аналіз процесу підготовки та методів розробки й реалізації Плану дій для України. Основну увагу при цьому буде приділено таким аспектам, як порядок проведення внутрішніх консультацій і ухвалення рішень РЄ; визначення пріоритетів та створення відповідних програм; зв'язок між результатами моніторингу та розробкою пропозицій щодо співробітництва; міра, до якої проекти і програми в рамках ПД взаємопов'язані і сприяють досягненню спільної мети; мобілізація джерел фінансування; відносини з донорами; відносини з іншими зацікавленими сторонами (внутрішня і зовнішня координація); загальний процес; і логіка заходів ПД.

Оцінка дасть змогу зробити висновки на основі об'єктивних і достовірних фактів. На їхній підставі буде сформульовано низку рекомендацій для всіх зацікавлених сторін (КМ, оперативні рівні керівництва РЄ, органи влади України, відповідні партнери).


Додаток 2

Документи РЄ/України, що мають відношення до реалізації Плану дій Ради Європи для України на 2011 - 2014 роки:

- 77 Конвенцій Ради Європи, підписаних і ратифікованих Україною;

- Указ Президента України "Про План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи" від 12 січня 2011 р., зі змінами, внесеними Указом Президента України від 27 квітня 2011 р.;

- Програма економічних реформ України на 2010 - 2014 роки "Wealthy society, competitive economy, effective government";

- Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 р.;

- Закон України "Про засади протидії корупції в Україні" від 7 квітня 2011 р.;

- Указ Президента України "Про створення робочої групи з удосконалення виборчого законодавства" від 2 листопада 2010 р.;

- Указ Президента України "Про затвердження Концепції реформування кримінального судочинства в Україні" від 8 квітня 2008 р.;

- Opinion of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe no. 190 on the application by Ukraine for membership of the Council of Europe;

- Резолюція ПАРЄ № 1755 (2010) "Про функціонування демократичних інститутів в Україні";

- Доповіді Європейського комітету з запобігання катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК) за результатами періодичних візитів в Україну в 2002, 2005 і 2007 роках;

- Доповідь Комісара РЄ з прав людини про наслідки візити в Україну, 10 - 17 грудня 2006 року;

- Рішення Суду, в яких встановлено порушення з боку України в зв'язку з жорстоким поводженням і неналежним розслідуванням (див. найновіше рішення в справі "Новак проти України" (Заява № 60846/10);

- Рекомендація № Rec(2006)5 Комітету міністрів державам-членам щодо Плану дій РЄ із утвердження прав і забезпечення повної участі людей з обмеженими можливостями в житті суспільства: поліпшення якості життя людей з обмеженими можливостями в Європі на 2006 - 2015 рр.;

- Страсбурзька декларація щодо ромів, ухвалена за Зустрічі високого рівня в Римі з питань ромів 20 жовтня 2010 року; Рекомендації КМ щодо ромів [Rec(2008)5 "Про національну політику для ромів; Rec(2009)4 і Rec(2000)4 "Про освіту ромів"; Rec(2006)10 "Про доступ ромів до послуг охорони здоров'я"; Rec(2005)4 "Про поліпшення житлових умов для ромів"; Rec(2001)17 "Про доступ ромів до працевлаштування"];

- Рекомендація КМ Ради Європи Rec(2006)7 "Про управління безпекою пацієнтів й запобігання інцидентам у сфері охорони здоров'я. Опорою також слугують результати Конференції РЄ "Безпека пацієнтів - виклик для Європи", Варшава, 14 - 15 квітня 2005 р.;

- Висновки Європейського комітету із соціальних прав;

- Рекомендації експертів Групи Помпіду Ради Європи щодо ефективних заходів профілактики наркотиків у школах (P-PG/MinConf (2006)1);

- Резолюція ПАРЄ № 1703 (2010) ("Про корупцію в суддівському середовищі");

- Рекомендація ПАРЄ № 1896 (2010) ("Про корупцію в суддівському середовищі");

- Рекомендація № 102 (2001) Конгресу місцевих і регіональних влад щодо місцевої і регіональної демократії в Україні;

- Утрехтський порядок денний побудови належного місцевого і регіонального врядування на 2010 - 2013 рр., схвалений схвалена міністрами європейських країн, відповідальними за місцеве самоврядування, 2009 року;

- Рекомендація 303 (2011) і Резолюція № 322 (2011) про місцеві вибори в Україні (31 жовтня 2010 р.);

- Декларація, схвалена міністрами культури Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови і України, про започаткування Регіональної програми "Київська ініціатива" (грудень 2006 р.);

- "Біла книга" про діалог між культурами;

- Заключна декларація 8-ї Конференції міністрів Ради Європи у справах молоді, Київ, 2008 р., ("Порядок денний 2020"); Резолюція CM/Res(2008)23 КМ щодо молодіжної політики Ради Європи; щорічні пріоритети молодіжного сектора, визначені Об'єднаною радою у справах молоді (CMJ);

- Рекомендація КМ № (2001) 15 про викладання історії в Європі XXI століття

- Біла книга "Жити разом гідно";

- Хартія Ради Європи про виховання демократичної громадянськості і освіту в галузі прав людини [ухвалена в рамках Рекомендації CM/Rec(2010)7].


Додаток 3

Фінансова інформація

Кількість проектів разом: 51

КОШТОРИС ПЛАНУ ДІЙ РАЗОМ: € 23991375

Таблиця 1

Type of project

РБ

(2011)

СП ЄС/РЄ

(2011 - 2014)

ДВ

Гарантовано коштів разом

Потреба в додаткових коштах

Національні

450000

2208918

4437650

17636000

Регіональні / багатосторонні

150000

1318377

1219320

РАЗОМ

600000

3527295

4437650

8564945

15426430

КОШТОРИС ПЛАНУ ДІЙ РАЗОМ: € 23991375

Таблиця 2

Основні напрями

Гарантовано коштів разом

Потреба в додаткових коштах

1. Права людини

1287650

5575000

2. Верховенство права

1462394

4080000

3. Демократія

5314901

5771439

РАЗОМ

8564945

15426430

КОШТОРИС ПЛАНУ ДІЙ РАЗОМ: € 23991375

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Рада Європи:

 1. РІШЕННЯ № 1/2019 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 25/03-2019 про створення списку арбітрів, передбаченого статтею 323(1) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2019 рікк
 2. РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року. Рада Європи. 2018 рікк
 3. Протокол N 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "{Протокол втратив чинність з дати набрання чинності Протоколом N 14 до Конвенції ( 994_527 ). Див. статтю 9 цього Протоколу }"{ Щодо застосування Протоколу Україною додатково див.Лист МЗС ( v612-321-10 ) від 21.01.2010 }. Рада Європи. 2018 рікк
 4. РІШЕННЯ № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2018 рікк
 5. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рікк
 6. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рікк
 7. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рікк
 8. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо. Рада Європи. 2017 рікк
 9. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рікк
 10. КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016 рікк
 11. ВЕРБАЛЬНА НОТА. Рада Європи. 2014 рікк
 12. Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рікк
 13. Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рікк
 14. СТАТУС Конвенции о внедрении системы регистрации завещаний (ETS N 077)(по состоянию на 3 августа 2012 г.). Рада Європи. 2012 рікк
 15. ЧЕТВЕРТИЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВИДАЧУ ПРАВОПОРУШНИКІВ. Рада Європи. 2012 рікк
 16. Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_518 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк
 17. Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 132) (Страсбург, 5 мая 1989 года) ( 994_444 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк
 18. Домовленість (у формі обміну нотами) між Представництвом України при Європейському Союзі "та Генеральним секретаріатом Ради Європейського Союзу про виправлення технічних помилок в україномовному тексті Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства"(Державний герб України) Представництво України при Європейському Союзі Mission d'Ukraine aupres de l'Union Europeenne. Рада Європи. 2011 рікк
 19. Коментарі Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Міністрів Ради Європи "Щодо проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду""Страсбург, 16 березня 2011 року. Рада Європи. 2011 рікк
 20. Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 171) (Страсбург, 9 сентября 1998 года) ( 994_090 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк