<<
>>

Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. 2018

Документ актуальний на 28.12.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

РІШЕННЯ № 1/2018
Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

ПІДКОМІТЕТ Україна - ЄC З ПИТАНЬ МИТНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА,

ураховуючи Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема пункт 2 статті 26,

ураховуючи Протокол I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,

зважаючи на те, що:

(1) пункт 2 статті 26 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), посилається на Протокол I до Угоди (далі - Протокол I), який встановлює правила походження;

(2) Угода набрала чинності 01 вересня 2017 року;

(3) стаття 39 Протоколу I передбачає, що Підкомітет з питань митного співробітництва, заснований відповідно до статті 83 Глави 5 Розділу IV Угоди, може прийняти рішення про внесення змін до положень Протоколу I та заміну правил походження, встановлених цим Протоколом;

(4) Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (далі - Конвенція) має на меті замінити протоколи про правила походження, що діють на цей час у країнах пан-євро-середземноморського регіону, єдиним законодавчим актом;

(5) Європейський Союз підписав Конвенцію 15 червня 2011 року.

16 травня 2017 року Спільний Комітет, заснований відповідно до пункту 1 статті 3 Конвенції, запросив Україну приєднатися до Конвенції;

(6) Європейський Союз та Україна передали свої документи про приєднання до депозитарію Конвенції 26 березня 2012 року та 19 грудня 2017 року відповідно. Отже, відповідно до пунктів 2, 3 статті 10 Конвенції Конвенція набрала чинності для Європейського Союзу 01 травня 2012 року, для України - 01 лютого 2018 року;

(7) Протокол I відповідно має бути замінений новим протоколом із посиланням на Конвенцію,

СХВАЛИВ ТАКЕ РІШЕННЯ:

Стаття 1

Протокол I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, замінюється текстом, викладеним у Додатку до цього Рішення.

Стаття 2

Це Рішення публікується в Офіційному журналі Європейського Союзу, Офіційному віснику України.

Стаття 3

Це Рішення набирає чинності з дня його схвалення.

Воно застосовується з 1 січня 2019 року.

Вчинено в м. Брюсселі

Від Підкомітету Україна - ЄС
з питань митного співробітництва

Голова

Секретарі

Ф. ПЕРРЕАУ ДЕ ПІННІНК

__________________________
(підпис)

Д. ВЕНЦЕЛЬ ____________________________
                                      (підпис)


Н. БІЛОУС ______________________________
                                     (підпис)


Додаток

«ПРОТОКОЛ I
щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва

Стаття 1
Правила походження, що застосовуються

1. З метою імплементації цієї Угоди застосовуються Доповнення I і відповідні положення Доповнення II до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (далі - Конвенція).

2. Усі посилання на «відповідну угоду» в Доповненні I й у відповідних положеннях Доповнення II до Конвенції тлумачаться у значенні цієї Угоди.

Стаття 2
Врегулювання суперечок

1. Якщо стосовно процедур перевірки відповідно до Статті 32 Доповнення I до Конвенції виникають суперечки й не можуть бути врегульовані між митними органами, що запитують, і митними органами, що відповідають за проведення такої перевірки, вони передаються до Підкомітету з митного співробітництва. Положення механізму врегулювання суперечок Глави 14 «Вирішення спорів» Розділу IV (Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею) цієї Угоди не застосовуються.

2. В усіх випадках врегулювання суперечок між імпортером і митними органами країни - ввезення відбувається згідно з законодавством цієї країни.

Стаття 3
Зміни до Протоколу

Підкомітет з питань митного співробітництва може прийняти рішення про внесення змін та доповнень до положень цього Протоколу.

Стаття 4
Вихід з Конвенції

1. У разі надання письмового повідомлення Європейським Союзом або Україною до депозитарію Конвенції щодо їх наміру виходу з Конвенції відповідно до Статті 9 Європейський Союз й Україна невідкладно розпочинають переговори з правил походження з метою імплементації цієї Угоди.

2. До набрання чинності такими новими узгодженими правилами походження правила походження, які містяться в Доповненні I і, де можливо, у відповідних положеннях Доповнення II до Конвенції, і які застосовуються на момент виходу, продовжують застосовуватись до цієї Угоди. Проте, починаючи з моменту виходу, правила походження, які містяться в Доповненні I і, де можливо, у відповідних положеннях Доповнення II до Конвенції, тлумачаться таким чином, який дозволяє виключно двосторонню кумуляцію між Європейським Союзом і Україною.

Стаття 5
Прикінцеві положення - кумуляція

Незважаючи на пункт 5 Статті 16 і пункт 3 Статті 21 Доповнення I до Конвенції, де кумуляція включає тільки держави ЄАВТ, Фарерські острови, держави - члени Європейського Союзу, Турецьку Республіку, учасників процесу Стабілізації й Асоціації, Республіку Молдова, Грузію й Україну, доказом походження може бути сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларація походження.».Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2018 — 2018 р., № 94, стор. 169, стаття 3126

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Стаття 4 Вихід з Конвенції

Рада Європи:

 1. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2019 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 25/03-2019 про створення списку арбітрів, передбаченого статтею 323(1) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони - 2019 год
 2. Рада Європи. РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року - 2018 год
 3. Рада Європи. Протокол N 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "{Протокол втратив чинність з дати набрання чинності Протоколом N 14 до Конвенції ( 994_527 ). Див. статтю 9 цього Протоколу }"{ Щодо застосування Протоколу Україною додатково див.Лист МЗС ( v612-321-10 ) від 21.01.2010 } - 2018 год
 4. Рада Європи. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" - 2018 год
 5. Рада Європи. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" - 2018 год
 6. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету - 2017 год
 7. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо - 2017 год
 8. Рада Європи. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету - 2017 год
 9. Рада Європи. КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями - 2016 год
 10. Рада Європи. ВЕРБАЛЬНА НОТА - 2014 год
 11. Рада Європи. Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - 2013 год
 12. Рада Європи. Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - 2013 год
 13. Рада Європи. СТАТУС Конвенции о внедрении системы регистрации завещаний (ETS N 077)(по состоянию на 3 августа 2012 г.) - 2012 год
 14. Рада Європи. ЧЕТВЕРТИЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВИДАЧУ ПРАВОПОРУШНИКІВ - 2012 год
 15. Рада Європи. Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_518 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"------------------------------------------------------------------------------- - 2011 год
 16. Рада Європи. Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 132) (Страсбург, 5 мая 1989 года) ( 994_444 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"------------------------------------------------------------------------------- - 2011 год
 17. Рада Європи. ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ для України на 2011 - 2014 роки - 2011 год
 18. Рада Європи. Домовленість (у формі обміну нотами) між Представництвом України при Європейському Союзі "та Генеральним секретаріатом Ради Європейського Союзу про виправлення технічних помилок в україномовному тексті Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства"(Державний герб України) Представництво України при Європейському Союзі Mission d'Ukraine aupres de l'Union Europeenne - 2011 год
 19. Рада Європи. Коментарі Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Міністрів Ради Європи "Щодо проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду""Страсбург, 16 березня 2011 року - 2011 год
 20. Рада Європи. Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 171) (Страсбург, 9 сентября 1998 года) ( 994_090 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"------------------------------------------------------------------------------- - 2011 год