<<
>>

РІШЕННЯ № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2018

Документ актуальний на 28.12.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

РІШЕННЯ № 1/2018

Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

ПІДКОМІТЕТ Україна - ЄC З ПИТАНЬ МИТНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА,

ураховуючи Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема пункт 2 статті 26,

ураховуючи Протокол I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,

зважаючи на те, що:

(1) пункт 2 статті 26 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), посилається на Протокол I до Угоди (далі - Протокол I), який встановлює правила походження;

(2) Угода набрала чинності 01 вересня 2017 року;

(3) стаття 39 Протоколу I передбачає, що Підкомітет з питань митного співробітництва, заснований відповідно до статті 83 Глави 5 Розділу IV Угоди, може прийняти рішення про внесення змін до положень Протоколу I та заміну правил походження, встановлених цим Протоколом;

(4) Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (далі - Конвенція) має на меті замінити протоколи про правила походження, що діють на цей час у країнах пан-євро-середземноморського регіону, єдиним законодавчим актом;

(5) Європейський Союз підписав Конвенцію 15 червня 2011 року.

16 травня 2017 року Спільний Комітет, заснований відповідно до пункту 1 статті 3 Конвенції, запросив Україну приєднатися до Конвенції;

(6) Європейський Союз та Україна передали свої документи про приєднання до депозитарію Конвенції 26 березня 2012 року та 19 грудня 2017 року відповідно. Отже, відповідно до пунктів 2, 3 статті 10 Конвенції Конвенція набрала чинності для Європейського Союзу 01 травня 2012 року, для України - 01 лютого 2018 року;

(7) Протокол I відповідно має бути замінений новим протоколом із посиланням на Конвенцію,

СХВАЛИВ ТАКЕ РІШЕННЯ:

Стаття 1

Протокол I «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, замінюється текстом, викладеним у Додатку до цього Рішення.

Стаття 2

Це Рішення публікується в Офіційному журналі Європейського Союзу, Офіційному віснику України.

Стаття 3

Це Рішення набирає чинності з дня його схвалення.

Воно застосовується з 1 січня 2019 року.

Вчинено в м. Брюсселі

Від Підкомітету Україна - ЄС

з питань митного співробітництва

Голова

Секретарі

Ф. ПЕРРЕАУ ДЕ ПІННІНК

__________________________

(підпис)

Д. ВЕНЦЕЛЬ ____________________________

                                      (підпис)

Н. БІЛОУС ______________________________

                                     (підпис)


Додаток

«ПРОТОКОЛ I

щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва

Стаття 1

Правила походження, що застосовуються

1. З метою імплементації цієї Угоди застосовуються Доповнення I і відповідні положення Доповнення II до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (далі - Конвенція).

2. Усі посилання на «відповідну угоду» в Доповненні I й у відповідних положеннях Доповнення II до Конвенції тлумачаться у значенні цієї Угоди.

Стаття 2

Врегулювання суперечок

1. Якщо стосовно процедур перевірки відповідно до Статті 32 Доповнення I до Конвенції виникають суперечки й не можуть бути врегульовані між митними органами, що запитують, і митними органами, що відповідають за проведення такої перевірки, вони передаються до Підкомітету з митного співробітництва. Положення механізму врегулювання суперечок Глави 14 «Вирішення спорів» Розділу IV (Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею) цієї Угоди не застосовуються.

2. В усіх випадках врегулювання суперечок між імпортером і митними органами країни - ввезення відбувається згідно з законодавством цієї країни.

Стаття 3

Зміни до Протоколу

Підкомітет з питань митного співробітництва може прийняти рішення про внесення змін та доповнень до положень цього Протоколу.

Стаття 4

Вихід з Конвенції

1. У разі надання письмового повідомлення Європейським Союзом або Україною до депозитарію Конвенції щодо їх наміру виходу з Конвенції відповідно до Статті 9 Європейський Союз й Україна невідкладно розпочинають переговори з правил походження з метою імплементації цієї Угоди.

2. До набрання чинності такими новими узгодженими правилами походження правила походження, які містяться в Доповненні I і, де можливо, у відповідних положеннях Доповнення II до Конвенції, і які застосовуються на момент виходу, продовжують застосовуватись до цієї Угоди. Проте, починаючи з моменту виходу, правила походження, які містяться в Доповненні I і, де можливо, у відповідних положеннях Доповнення II до Конвенції, тлумачаться таким чином, який дозволяє виключно двосторонню кумуляцію між Європейським Союзом і Україною.

Стаття 5

Прикінцеві положення - кумуляція

Незважаючи на пункт 5 Статті 16 і пункт 3 Статті 21 Доповнення I до Конвенції, де кумуляція включає тільки держави ЄАВТ, Фарерські острови, держави - члени Європейського Союзу, Турецьку Республіку, учасників процесу Стабілізації й Асоціації, Республіку Молдова, Грузію й Україну, доказом походження може бути сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларація походження.».


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2018 — 2018 р., № 94, стор. 169, стаття 3126

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Рада Європи:

 1. РІШЕННЯ № 1/2019 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 25/03-2019 про створення списку арбітрів, передбаченого статтею 323(1) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Рада Європи. 2019 рікк
 2. РІШЕННЯ № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року. Рада Європи. 2018 рікк
 3. Протокол N 14-bis до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "{Протокол втратив чинність з дати набрання чинності Протоколом N 14 до Конвенції ( 994_527 ). Див. статтю 9 цього Протоколу }"{ Щодо застосування Протоколу Україною додатково див.Лист МЗС ( v612-321-10 ) від 21.01.2010 }. Рада Європи. 2018 рікк
 4. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рікк
 5. від РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони "РІШЕННЯ № 1/2018 Ради асоціації Україна - ЄС від 2/07/2018 року, що доповнює Додаток 1-А до Глави 1 Розділу IV Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Рада Європи. 2018 рікк
 6. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рікк
 7. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цьо. Рада Європи. 2017 рікк
 8. РІШЕННЯ № 1/2017 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 15 червня 2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету. Рада Європи. 2017 рікк
 9. КОНВЕНЦІЯ Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Рада Європи. 2016 рікк
 10. ВЕРБАЛЬНА НОТА. Рада Європи. 2014 рікк
 11. Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рікк
 12. Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи. 2013 рікк
 13. СТАТУС Конвенции о внедрении системы регистрации завещаний (ETS N 077)(по состоянию на 3 августа 2012 г.). Рада Європи. 2012 рікк
 14. ЧЕТВЕРТИЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВИДАЧУ ПРАВОПОРУШНИКІВ. Рада Європи. 2012 рікк
 15. Список подписаний и ратификаций Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) (Страсбург, 8 ноября 2001 года) ( 994_518 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк
 16. Список подписаний и ратификаций Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 132) (Страсбург, 5 мая 1989 года) ( 994_444 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк
 17. ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ для України на 2011 - 2014 роки. Рада Європи. 2011 рікк
 18. Домовленість (у формі обміну нотами) між Представництвом України при Європейському Союзі "та Генеральним секретаріатом Ради Європейського Союзу про виправлення технічних помилок в україномовному тексті Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства"(Державний герб України) Представництво України при Європейському Союзі Mission d'Ukraine aupres de l'Union Europeenne. Рада Європи. 2011 рікк
 19. Коментарі Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Міністрів Ради Європи "Щодо проекту Закону України "Про гарантії держави щодо виконання рішень суду""Страсбург, 16 березня 2011 року. Рада Європи. 2011 рікк
 20. Список подписаний и ратификаций Дополнительного протокола к Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ETS N 171) (Страсбург, 9 сентября 1998 года) ( 994_090 ) "(по состоянию на 25 января 2011 года)"-------------------------------------------------------------------------------. Рада Європи. 2011 рікк