<<
>>

Рекомендація щодо боротьби з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходів профілактики N 147 "Генеральна конференція Міжнародної організації праці,"що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці і зібралася 5 червня 1974 року на свою 59-ту сесію,. Міжнародна організація праці. 1974

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Рекомендація

щодо боротьби з небезпекою, спричинюваною

канцерогенними речовинами й агентами у виробничих

умовах, та заходів профілактики

N 147

Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро

праці і зібралася 5 червня 1974 року на свою 59-ту сесію, беручи до уваги положення Конвенції ( 993_116 ) і

Рекомендації ( 993_019 ) 1960 року про захист від радіації та

Конвенції ( 993_007 ) і Рекомендації ( 993_073 ) 1971 року про

бензол, вважаючи, що бажано встановити міжнародні норми, котрі

стосуються захисту від канцерогенних речовин або агентів, беручи до уваги відповідну діяльність інших міжнародних

організацій, і особливо Всесвітньої організації охорони здоров'я

та Міжнародного агентства по вивченню раку, з якими співробітничає

Міжнародна організація праці, постановивши ухвалити ряд пропозицій про боротьбу з

небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у

виробничих умовах, та заходи профілактики, що є п'ятим пунктом

порядку денного сесії, вирішивши надати цим пропозиціям форму рекомендації, ухвалює цього двадцять четвертого дня червня місяця тисяча

дев'ятсот сімдесят четвертого року нижченаведену рекомендацію, яка

може називатися Рекомендацією 1974 року щодо професійних ракових

захворювань:

I. Загальні положення

1. Має бути вжито всіх заходів для заміни канцерогенних

речовин та агентів, впливу яких працівники можуть зазнавати в ході

своєї роботи, неканцерогенними речовинами чи агентами або менш

шкідливими речовинами чи агентами; при виборі замінних речовин чи

агентів слід враховувати їхні канцерогенні, токсичні та інші

властивості. 2. Кількість працівників, які зазнають впливу канцерогенних

речовин чи агентів, а також тривалість і ступінь такого впливу

повинні скорочуватися до мінімуму, який відповідає вимогам

безпеки. 3. 1) Компетентний орган влади повинен приписувати заходи,

потрібні для захисту працівників від ризику впливу канцерогенних

речовин чи агентів. 2) Компетентний орган влади повинен постійно оновлювати

приписані заходи, беручи до уваги зведення практичних правил або

посібники, які може розробляти Міжнародне бюро праці, висновки

нарад експертів, які може скликати Міжнародне бюро праці, а також

інформацію, отримувану від інших компетентних органів. 4. 1) Роботодавці повинні докладати всіх зусиль для того, щоб

застосовувати виробничі процеси, які не спричиняють утворення і,

особливо, виділення у виробниче навколишнє середовище

канцерогенних речовин чи агентів у вигляді основної продукції,

проміжних продуктів, побічних продуктів, відходів чи в будь-якому

іншому вигляді. 2) Коли повне усунення канцерогенної речовини чи агента

неможливе, роботодавці повинні після консультації з працівниками

та їхніми організаціями і в світлі рекомендацій, що надходять з

компетентних джерел, серед яких служби гігієни праці, вживати всіх

відповідних заходів для усунення дії або скорочення до мінімуму

кількості осіб, які зазнають впливу, тривалості впливу та його

ступень. 3) У випадках, котрі визначає компетентний орган влади,

роботодавці повинні вживати заходів для систематичного контролю

тривалості та ступеня впливу канцерогенних речовин чи агентів у

виробничому навколишньому середовищі. 4) Під час транспортування або зберігання канцерогенних

речовин або агентів треба вживати всіх відповідних заходів для

уникнення витоку або зараження. 5.

Працівники та інші особи, котрі беруть участь у виробничій

діяльності, пов'язаній з небезпекою впливу канцерогенних речовин

або агентів, повинні дотримуватись встановлених правил безпеки і

належним чином використовувати все оснащення, надане для їхнього

захисту або для захисту інших.

II. Заходи профілактики

6. Компетентний орган влади повинен періодично визначати

канцерогенні речовини й агенти, піддавати впливу яких на

виробництві заборонено або допускається тільки з дозволу чи під

контролем, або які підпадають під дію інших положень цієї

Рекомендації. 7. Визначаючи такі речовини та агенти, компетентний орган

влади повинен брати до уваги останні дані, що містяться в

зведеннях практичних правил або посібниках, які може розробляти

Міжнародне бюро праці, та у висновках нарад експертів, які може

скликати Міжнародне бюро праці, а також інформацію, котра

надходить від інших компетентних органів. 8. Компетентний орган влади може допускати винятки із

заборони шляхом видачі дозволу з зазначенням в кожному окремому

разі: a) потрібних технічних заходів, заходів гігієни та

індивідуального захисту; b) медичного нагляду або інших аналізів чи досліджень, до

яких слід вдаватися; c) потрібної реєстрації; d) професійної кваліфікації, що вимагається від осіб, які

займаються питаннями контролю за впливом такої речовини або

агента. 9. 1) Щодо речовин та агентів, застосування яких допускається

тільки з дозволу або під контролем, компетентний орган влади

повинен: a) заручитись потрібними порадами, особливо щодо існування

замінних продуктів чи методів, щодо потрібних технічних заходів,

заходів гігієни та індивідуального захисту, а також щодо медичних

спостережень чи інших аналізів або досліджень, які мають

проводитися до, протягом і після призначення на роботу, пов'язану

з впливом даних канцерогенних речовин чи агентів; b) вимагати вжиття таких заходів, які є потрібними. 2) Компетентний орган влади повинен, крім того, встановлювати

критерії для визначення ступеня впливу даних канцерогенних речовин

чи агентів і, у відповідних випадках, повинен визначати рівні

впливу як індикатори для контролю виробничого навколишнього

середовища у зв'язку з технічними заходами профілактики, що

вимагаються. 10. Компетентний орган влади повинен постійно оновлювати

список канцерогенних речовин та агентів, складений відповідно до

положень даного розділу цієї Рекомендації.

III. Контроль за станом здоров'я працівників

11. Слід передбачити, в межах національних законодавства чи

правил або за допомогою будь-якого іншого методу, сумісного з

національною практикою та умовами, що всі працівники, призначені

на роботу, пов'язану з впливом певних канцерогенних речовин чи

агентів, повинні, у відповідних випадках, проходити: a) медичне обстеження до призначення на роботу; b) періодичні медичні обстеження через належні проміжки часу; c) біологічні або інші аналізи та дослідження, котрі можуть

бути потрібні для оцінки впливу і для перевірки стану здоров'я

відносно професійних захворювань. 12. Компетентний орган влади повинен забезпечити вжиття

заходів, спрямованих на те, щоб відповідні медичні обстеження

працівників або біологічні чи інші аналізи або дослідження

проводились і після припинення виконання роботи, згаданої в

параграфі 11 цієї Рекомендації. 13. Обстеження, аналізи та дослідження, передбачені в

параграфах 11 і 12 цієї Рекомендації, повинні, по можливості,

проводитися протягом робочого часу і мають бути безплатними для

працівників. 14. Якщо в результаті будь-якої дії, здійсненої на виконання

цієї Рекомендації, небажано піддавати працівника подальшому впливу

канцерогенних речовин чи агентів у процесі виконання цим

працівником його звичайної роботи, слід докласти всіх належних

зусиль для надання такому працівникові іншої підхожої роботи. 15. 1) Компетентний орган влади повинен створити і зберігати,

де це практично можливо та якомога швидше, у співробітництві з

окремими роботодавцями і представниками працівників, систему

профілактики професійних ракових захворювань та контролю за ними,

куди входить: a) створення, ведення, збереження й пересилка реєстраційних

карток; b) обмін інформацією. 2) Під час створення такої системи реєстрації та обміну

інформацією слід враховувати можливість отримання допомоги від

міжнародних і національних організацій, серед яких організації

роботодавців і працівників, та від окремих роботодавців. 3) У разі закриття підприємства з реєстрацією та інформацією,

що здійснюються відповідно до цього параграфа, слід чинити згідно

із вказівками компетентного органу влади. 4) У будь-якій країні, де компетентний орган влади не створює

такої системи реєстрації та інформації, роботодавець, після

консультації з представниками працівників, повинен докласти всіх

зусиль для досягнення мети цього параграфа.

IV. Інформація та заходи просвітницького характеру

16. 1) Компетентний орган влади повинен сприяти

епідеміологічним та іншим дослідженням і збирати та поширювати

інформацію, що стосується ризику професійних ракових захворювань,

вдаючись, у відповідних випадках, до допомоги міжнародних і

національних організацій, серед яких організації роботодавців і

працівників. 2) Він повинен прагнути до встановлення критеріїв для

визначення канцерогенності речовин та агентів. 17. Компетентний орган влади повинен розробляти для

роботодавців і працівників відповідні довідники речовин та

агентів, котрі можуть спричинити професійні ракові захворювання. 18. Роботодавці повинні звертатися, особливо до компетентного

органу влади, по інформацію про небезпеку ракових захворювань, яка

може виникнути у зв'язку з будь-якою речовиною чи агентом, що

застосовується або намічається до застосування на підприємстві; у

разі підозри наявності канцерогенності вони повинні, після

консультації з компетентним органом влади, приймати рішення про

необхідність проведення додаткових досліджень. 19. Роботодавці повинні забезпечити, щоб на робочому місці,

за наявності будь-якої речовини чи агента, що має канцерогенні

властивості, була відповідна вказівка про ймовірну небезпеку для

будь-якого працівника, котрий може зазнавати їхнього впливу. 20. Роботодавці повинні інструктувати своїх працівників до

призначення на роботу, а потім регулярно, а також у разі

запровадження нової канцерогенної речовини чи агента, відносно

небезпеки впливу канцерогенних речовин чи агентів і відносно

заходів, яких треба вживати. 21. Організації роботодавців і працівників повинні вживати

позитивних заходів для здійснення програм інформації та діяльності

просвітницького характеру з питань небезпеки професійних ракових

захворювань і повинні заохочувати своїх членів до повної участі в

програмах профілактики таких захворювань та контролю за ними. 22. Кожний член Організації повинен: a) здійснювати, за допомогою національних законодавства чи

правил або за допомогою будь-якого іншого методу, що відповідає

національним практиці та умовам, такі заходи, серед них прийняття

положень про відповідні покарання, які можуть знадобитися для

втілення в життя положень цієї Рекомендації; b) призначати, відповідно до національної практики, органи

або осіб, на яких лежить обов'язок щодо дотримання положень цієї

Рекомендації; c) передбачати відповідні служби інспекції з метою контролю

за застосуванням положень цієї Рекомендації або перевіряти

здійснення такої інспекції. 23. Застосовуючи положення цієї Рекомендації, компетентний

орган влади повинен консультуватися з найбільш представницькими

заінтересованими організаціями роботодавців і працівників.

"Міжнародне законодавство

про охорону праці",

Конвенції та рекомендації МОП,

Київ, 1998 р.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна організація праці:

 1. "СПИСОК РАТИФИКАЦИЙ Конвенции № 188 Международной организации труда "О труде в рыболовном секторе"(Женева, 14 июня 2007 года)". Міжнародна організація праці. 2012 рікк
 2. Список ратификаций Конвенции N 155 Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда и производственной среде" (Женева, 22 июня 1981 года) ( 993_050 ) " (по состоянию на 18 ноября 2011 года)" (неофициальный перевод). Міжнародна організація праці. 2011 рікк
 3. "КОНВЕНЦИЯ № 189 Конвенция о достойном труде домашних работников". Міжнародна організація праці. 2011 рікк
 4. Рекомендация о ВИЧ/СПИДе и сфере труда N 200 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся в Женеве на свою 99-ю сессию 2 июня 2010 года,. Міжнародна організація праці. 2010 рікк
 5. "ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА: Глобальный пакт о рабочих местах". Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 6. Статус Конвенции Международной Организации Труда N 31 об ограничении рабочего времени в угольных шахтах ( 993_511 ) " (Женева, 18 июня 1931 г.)" (по состоянию на 1 мая 2009 г.). Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 7. Статус Конвенции Международной Организации Труда N 5 о минимальном возрасте приема детей на работу в промышленности (Вашингтон, 29 октября 1919 г.) ( 993_109 ) " (по состоянию на 1 мая 2009 г.)"Дата вступления в силу: 13.06.21 г.. Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 8. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством праці та соціальної політики України та Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на 2008-2011 рр. "Дата підписання: 09.06.2008"Дата набрання чинності для України: 09.06.2008. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 9. Витяги з норм Конвенцій Міжнародної організації праці щодо права на участь організацій працівників у вирішенні трудових і соціально-економічних питань "------------------------------------------------------------------"| Конвенція | Дата |. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 10. Протокол між Урядом України та Міжнародною організацією праці, представленою Міжнародним бюро праці, про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Міжнародною організацією праці, представленою Міжнародним бюро праці, від 10 червня 2002 року "Дата підписання: 11.12.2008"Дата набрання чинності для України: 11.12.2008. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 11. Конвенция о труде в рыболовном секторе N 188 " Статус Конвенции см.( 993_533 )"Генеральная конференция Международной организации труда,. Міжнародна організація праці. 2007 рікк
 12. Рекомендация о труде в рыболовном секторе N 199 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся на свою 96-ю сессию 30 мая 2007 года,. Міжнародна організація праці. 2007 рікк
 13. Рекомендация об основах, содействующих безопасности и гигиене труда N 197 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 14. Резолюция о роли МОТ в области технического сотрудничества " Принята 15 июня 2006 г."Генеральная конференция Международной организации труда, собравшаяся на свою 95-ю сессию 2006 года,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 15. Рекомендация о трудовом правоотношении N 198 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 16. Конвенция Международной организации труда 2006 года о труде в морском судоходстве " (Женева, 23 февраля 2006 года)" (неофициальный перевод). Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 17. Конвенция об основах, содействующих безопасности и гигиене труда N 187 "Генеральная конференция Международной организации труда, созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,"признавая глобальные масштабы производственного травматизма, профессиональных заболеваний и гибели людей на производстве и необходимость принятия дальнейших мер с целью их сокращения,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 18. Статус Конвенции N 170 Международной организации труда "О безопасности при использовании химических веществ на производстве" ( 993_009 ) " (Женева, 6 июня 1990 г.)" (по состоянию на 1 июня 2006 г.). Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 19. "РЕКОМЕНДАЦИЯ № 195 о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение". Міжнародна організація праці. 2004 рікк
 20. Список ратификаций Конвенции N 182 Международной организации труда "О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда" ( 993_166 ) " (Женева, 17 июня 1999 года)" (по состоянию на 30 марта 2003 года). Міжнародна організація праці. 2003 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -