<<
>>

Рекомендація щодо інспекції праці в сільському господарстві N 133 "Генеральна конференція Міжнародної організації праці,"що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці і зібралася 4 червня 1969 року на свою 53-ю сесію,. Міжнародна організація праці. 1969

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Рекомендація

щодо інспекції праці в сільському господарстві

N 133

Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро

праці і зібралася 4 червня 1969 року на свою 53-ю сесію, постановивши прийняти ряд пропозицій щодо інспекції праці в

сільському господарстві, що є четвертим пунктом порядку денного

сесії, вирішивши надати цим пропозиціям форму рекомендації, яка

доповнює Конвенцію 1969 року про інспекцію праці в сільському

господарстві, ухвалює цього двадцять п'ятого дня червня місяця тисяча

дев'ятсот шістдесят дев'ятого року нижченаведену рекомендацію, яка

буде називатися Рекомендацією 1969 року щодо інспекції праці в

сільському господарстві: 1. Коли дозволяють національні умови, функції інспекції праці

в сільському господарстві повинні бути розширені, з тим щоб

включати співпрацю з компетентними технічними службами з метою

надання допомоги сільськогосподарському виробнику, незалежно від

його статусу, для поліпшення його господарства та умов життя і

праці працюючих в ньому осіб. 2. За умови дотримання положень, передбачених в пункті 3

статті 6 Конвенції 1969 року про інспекцію праці в сільському

господарстві, інспекція праці в сільському господарстві може брати

участь у застосуванні законоположень у таких галузях: a) професійна підготовка працівників; b) соціальні служби в сільському господарстві; c) кооперативи; d) обов'язкове шкільне навчання. 3. 1) Як правило, на інспекторів праці не повинні покладатися

функції примирення або арбітражу трудових спорів. 2) Коли у сільськогосподарському секторі не існує спеціальних

органів для цього, інспекторам праці може бути доручено тимчасове

виконання функцій примирення. 3) У випадку, передбаченому в пункті 2 цього параграфа,

компетентний орган влади повинен вживати заходів, відповідно до

положень національного законодавства та ресурсів департаменту

праці відповідної країни, з метою поступового звільнення

інспекторів праці від виконання таких функцій для того, щоб вони

могли присвячувати більше часу безпосередньо інспекційній роботі

на підприємствах. 4. Інспектори праці в сільському господарстві повинні

знайомитися з умовами життя і праці в цьому секторі діяльності і

володіти знаннями в економічній і технічній галузях праці в

сільському господарстві. 5. Кандидати на керівні посади в інспекції праці в сільському

господарстві повинні мати відповідну професійну або академічну

кваліфікацію чи володіти великим практичним досвідом в галузі

адміністрації праці. 6. Якщо рівень освіти в країні дозволяє, то кандидати на інші

посади в інспекції праці в сільському господарстві (заступники

інспекторів, молодші співпрацівники і т. п.) повинні мати

закінчену середню освіту, доповнену, в міру можливості,

відповідною технічною підготовкою, чи володіти достатнім

адміністративним або практичним досвідом в галузі праці. 7.

У країнах з недостатньо розвиненою системою освіти особи,

які призначаються на посаду інспекторів праці в сільському

господарстві, повинні мати принаймні деякий практичний досвід в

галузі сільського господарства або виявляти інтерес і мати

відповідні здібності до виконання таких функцій. Вони повинні

якнайшвидше пройти належну підготовку на виробництві. 8. Центральний орган інспекції праці повинен давати

інспекторам праці в сільському господарстві відповідні вказівки з

тим, щоб вони могли однаково виконувати свої завдання по всій

країні. 9. Діяльність інспекторів праці в сільському господарстві в

нічний час має бути обмежена тими питаннями, які не можуть бути

ефективно проконтрольовані в денний час. 10. Одним з видів співпраці працівників інспекції праці в

сільському господарстві з роботодавцями та працівниками або їхніми

організаціями (де такі існують) може бути використання в

сільському господарстві комітетів з питань гігієни і техніки

безпеки, до складу яких входять представники роботодавців і

працівників. 11. Передбачена статтею 17 Конвенції 1969 року про інспекцію

праці в сільському господарстві участь органів інспекції праці в

сільському господарстві в проведенні превентивного контролю нових

установок, нових матеріалів або речовин і нових процесів обробки

чи переробки продуктів, які можуть становити загрозу здоров'ю

працівників або безпеці праці, повинна охоплювати попередню

консультацію з інспекції праці щодо: a) пуску в хід цих установок і використання цих матеріалів,

речовин і процесів; b) планів будь-якої установки, в якій мають застосовуватись

небезпечні машини або шкідливі для здоров'я працівників або

небезпечні процеси виробництва. 12. Роботодавці повинні створювати інспекторам праці в

сільському господарстві всі необхідні умови, включаючи у

відповідних випадках користування приміщеннями, щоб дати їм

можливість розмовляти з особами, які працюють на підприємстві. 13. У щорічних доповідях, оприлюднюваних центральним органом

інспекції, крім питань, перелічених у статті 27 Конвенції 1969

року про інспекцію праці в сільському господарстві, можуть також

розглядатися такі проблеми, в тій мірі, в якій вони входять до

кола ведення цього органу влади: a) статистичні дані щодо трудових спорів у сільському

господарстві; b) визначення проблем, пов'язаних із застосуванням

законоположень і прогресу, наявного щодо розв'язання таких

проблем; c) пропозиції з метою поліпшення умов життя і праці в

сільському господарстві. 14. 1) Члени Організації повинні організовувати або

заохочувати просвітницькі кампанії з метою інформування

заінтересованих сторін, шляхом використання всіх відповідних

засобів, щодо застосовних законоположень та необхідності їх

суворого виконання, а також щодо небезпеки, яка може становити

загрозу життю або здоров'ю осіб, які працюють на

сільськогосподарських підприємствах, та щодо найбільш підхожих

засобів її усунення. 2) Такі просвітницькі кампанії можуть, з урахуванням

національних умов, включати: a) використання послуг сільських організаторів або

інструкторів; b) розповсюдження плакатів, брошур, періодичних видань і

газет; c) організацію показу кінофільмів і радіо- та телепередач; d) організацію виставок і показу практичного застосування

правил гігієни праці і техніки безпеки; e) включення предметів гігієни праці і техніки безпеки, а

також інших відповідних предметів до програми викладання сільських

і сільськогосподарських шкіл; f) організацію бесід для працюючих у сільському господарстві

осіб, яких стосується введення нових методів праці або нових

матеріалів або речовин; g) участь інспекторів праці в сільському господарстві у

здійсненні програм робочої освіти; h) організацію лекцій, дискусій і семінарів, а також змагань

з видачею премій.

"Міжнародне законодавство

про охорону праці",

Конвенції та рекомендації МОП,

Київ, 1997 р.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна організація праці:

 1. "СПИСОК РАТИФИКАЦИЙ Конвенции № 188 Международной организации труда "О труде в рыболовном секторе"(Женева, 14 июня 2007 года)". Міжнародна організація праці. 2012 рікк
 2. Список ратификаций Конвенции N 155 Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда и производственной среде" (Женева, 22 июня 1981 года) ( 993_050 ) " (по состоянию на 18 ноября 2011 года)" (неофициальный перевод). Міжнародна організація праці. 2011 рікк
 3. "КОНВЕНЦИЯ № 189 Конвенция о достойном труде домашних работников". Міжнародна організація праці. 2011 рікк
 4. Рекомендация о ВИЧ/СПИДе и сфере труда N 200 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся в Женеве на свою 99-ю сессию 2 июня 2010 года,. Міжнародна організація праці. 2010 рікк
 5. "ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА: Глобальный пакт о рабочих местах". Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 6. Статус Конвенции Международной Организации Труда N 31 об ограничении рабочего времени в угольных шахтах ( 993_511 ) " (Женева, 18 июня 1931 г.)" (по состоянию на 1 мая 2009 г.). Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 7. Статус Конвенции Международной Организации Труда N 5 о минимальном возрасте приема детей на работу в промышленности (Вашингтон, 29 октября 1919 г.) ( 993_109 ) " (по состоянию на 1 мая 2009 г.)"Дата вступления в силу: 13.06.21 г.. Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 8. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством праці та соціальної політики України та Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на 2008-2011 рр. "Дата підписання: 09.06.2008"Дата набрання чинності для України: 09.06.2008. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 9. Витяги з норм Конвенцій Міжнародної організації праці щодо права на участь організацій працівників у вирішенні трудових і соціально-економічних питань "------------------------------------------------------------------"| Конвенція | Дата |. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 10. Протокол між Урядом України та Міжнародною організацією праці, представленою Міжнародним бюро праці, про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Міжнародною організацією праці, представленою Міжнародним бюро праці, від 10 червня 2002 року "Дата підписання: 11.12.2008"Дата набрання чинності для України: 11.12.2008. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 11. Конвенция о труде в рыболовном секторе N 188 " Статус Конвенции см.( 993_533 )"Генеральная конференция Международной организации труда,. Міжнародна організація праці. 2007 рікк
 12. Рекомендация о труде в рыболовном секторе N 199 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся на свою 96-ю сессию 30 мая 2007 года,. Міжнародна організація праці. 2007 рікк
 13. Рекомендация об основах, содействующих безопасности и гигиене труда N 197 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 14. Резолюция о роли МОТ в области технического сотрудничества " Принята 15 июня 2006 г."Генеральная конференция Международной организации труда, собравшаяся на свою 95-ю сессию 2006 года,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 15. Рекомендация о трудовом правоотношении N 198 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 16. Конвенция Международной организации труда 2006 года о труде в морском судоходстве " (Женева, 23 февраля 2006 года)" (неофициальный перевод). Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 17. Конвенция об основах, содействующих безопасности и гигиене труда N 187 "Генеральная конференция Международной организации труда, созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,"признавая глобальные масштабы производственного травматизма, профессиональных заболеваний и гибели людей на производстве и необходимость принятия дальнейших мер с целью их сокращения,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 18. Статус Конвенции N 170 Международной организации труда "О безопасности при использовании химических веществ на производстве" ( 993_009 ) " (Женева, 6 июня 1990 г.)" (по состоянию на 1 июня 2006 г.). Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 19. "РЕКОМЕНДАЦИЯ № 195 о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение". Міжнародна організація праці. 2004 рікк
 20. Список ратификаций Конвенции N 182 Международной организации труда "О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда" ( 993_166 ) " (Женева, 17 июня 1999 года)" (по состоянию на 30 марта 2003 года). Міжнародна організація праці. 2003 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -