<<
>>

Рекомендація щодо захисту від небезпеки отруєння бензолом N 144 "Генеральна конференція Міжнародної організації праці,"що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці і зібралася 2 червня 1971 року на свою 56-ту сесію,. Міжнародна організація праці. 1971

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Рекомендація

щодо захисту від небезпеки отруєння бензолом

N 144

Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро

праці і зібралася 2 червня 1971 року на свою 56-ту сесію, ухваливши Конвенцію 1971 року про бензол ( 993_007 ), постановивши ухвалити ряд пропозицій про захист працівників

від небезпек, пов'язаних із використанням бензолу, що є шостим

пунктом порядку денного сесії, вирішивши надати цим пропозиціям форму рекомендації, ухвалює цього двадцять третього дня червня місяця тисяча

дев'ятсот сімдесят першого року нижченаведену рекомендацію, яка

називатиметься Рекомендацією 1971 року щодо бензолу:

I. Сфера застосування

1. Ця Рекомендація застосовується до всіх видів діяльності,

під час яких трудівники зазнають впливу: a) ароматичного вуглеводню бензолу (C6H6), далі - бензол; b) продуктів, вміст бензолу в яких перевищує один об'ємний

відсоток, далі - продукти, що містять бензол; вміст бензолу в них

має визначатися методами аналізу, які рекомендують компетентні

міжнародні організації. 2. Незалежно від положень параграфа 1 цієї Рекомендації,

вміст бензолу в продуктах, котрі не охоплює абзац "b" зазначеного

параграфа, має бути поступово зменшений, де це потрібно для

захисту здоров'я трудівників, до практично можливого найнижчого

рівня.

II. Обмеження використання бензолу

3. 1) Кожного разу, коли є нешкідливі або менш шкідливі

продукти-замінники, вони повинні застосовуватися замість

продуктів, що містять бензол. 2) Пункт 1 цього параграфа не застосовується: a) до виробництва бензолу; b) до використання бензолу в хімічному синтезі; c) до використання бензолу в моторному паливі; d) до виконуваних в лабораторіях робіт, пов'язаних із

проведенням аналізів і наукових досліджень. 4. 1) Використання бензолу та продуктів, що містять бензол,

має бути заборонено в деяких виробничих процесах, які визначаються

національними законодавством чи правилами. 2) Ця заборона повинна стосуватися, як мінімум, використання

бензолу та продуктів, що містять бензол, як розчинників чи

розріджувачів, за винятком операцій, які виконуються в

герметизованих пристроях або за допомогою інших, так само

безпечних методів робіт, коли такі є. 5. Продаж деяких промислових продуктів, що містять бензол

(таких, як фарби, лаки, мастики, клеї, адгезиви, друкарські фарби

та різні розчини), котрі повинні визначатися національними

законодавством чи правилами, має бути заборонений у випадках, які

визначає компетентний орган влади.

III. Технічні заходи запобігання та промислова

санітарія

6. 1) 3 метою ефективного захисту працівників, які зазнають

впливу бензолу чи продуктів, що містять бензол, повинні

застосовуватися технічні заходи запобігання та заходи промислової

санітарії. 2) Незалежно від положень параграфа 1 цієї Рекомендації, такі

заходи повинні також застосовуватися в тих випадках, коли

працівники зазнають впливу продуктів, що містять менше одного

об'ємного відсотка бензолу, якщо це потрібно для того, щоб

концентрація бензолу в повітрі залишалася нижчою від максимального

рівня, встановленого компетентним органом влади. 7.

1) У приміщеннях, де бензол чи продукти, що містять

бензол, виробляються, використовуються або з ними виконуються

які-небудь операції, мають вживати всіх потрібних заходів для

запобігання виділенню пари бензолу в повітря робочого приміщення. 2) Коли працівники зазнають впливу бензолу чи продуктів, що

містять бензол, роботодавець повинен вжити заходів для того, щоб

концентрація бензолу в повітрі робочого приміщення не перевищувала

максимальної концентрації, котру має встановити компетентний орган

влади на рівні, який не перевищує верхньої межі в 25 частин на

мільйон (80 мг/куб. м). 3) Максимальну концентрацію, згадану в пункті 2 цього

параграфа, має бути знижено якомога скоріше, якщо медичні висновки

свідчитимуть про бажаність цього. 4) Компетентний орган влади повинен давати інструкції про

порядок вимірювання концентрації бензолу в повітрі робочих

приміщень. 8. 1) Роботи, пов'язані з використанням бензолу чи продуктів,

що містять бензол, мають виконуватися, наскільки це можливо, в

герметизованих пристроях. 2) Коли немає можливості застосовувати герметизовані

пристрої, місця роботи, на яких використовуються бензол або

продукти, що містять бензол, має бути обладнано ефективними

засобами, котрі забезпечують видалення пари бензолу в тій мірі, в

якій це потрібно для охорони здоров'я працівників. 3) Треба вживати заходів для того, щоб відходи, котрі містять

рідкий бензол або пару бензола, не становили небезпеки для

здоров'я працівників. 9. 1) Працівники, які можуть мати контакт із рідким бензолом

або з рідкими продуктами, що містять бензол, повинні

забезпечуватися засобами індивідуального захисту від небезпеки

проникнення бензолу через шкірний покрив. 2) Працівники, які з особливих причин можуть зазнавати впливу

концентрацій бензолу в повітрі робочих приміщень, котрі

перевищують максимальну концентрацію, зазначену в пункті 2

параграфа 7 цієї Рекомендації, повинні забезпечуватися

відповідними засобами індивідуального захисту, котрі запобігають

вдиханню пари бензолу. Тривалість перебування під впливом пари

бензолу по можливості має бути обмежена. 10. Будь-який працівник, який зазнає впливу бензолу або

продуктів, що містять бензол, повинен носити відповідний робочий

одяг. 11. Використання працівниками бензолу чи продуктів, що

містять бензол, для миття рук або чищення робочого одягу має бути

заборонено. 12. Їжу не допустимо заносити до приміщень або вживати у

приміщеннях, де бензол чи продукти, що містять бензол,

виробляються, використовуються або з ними виконуються які-небудь

операції. Куріння в цих приміщеннях має бути заборонено. 13. На підприємствах, де бензол чи продукти, що містять

бензол, виробляються, використовуються або з ними виконуються

які-небудь операції, підприємець повинен вживати всіх потрібних

заходів для того, щоб забезпечувати працівникам: a) відповідне санітарно-технічне обладнання для вмивання, яке

у достатній кількості розташоване в підхожих місцях і утримується

в належному порядку; b) підхожі приміщення для приймання їжі, якщо немає належних

умов для приймання працівниками їжі в іншому місці; c) гардеробні або інші підхожі приміщення, де працівники

можуть зберігати свій робочий одяг окремо від звичайного одягу. 14. 1) Засоби індивідуального захисту, згадані в параграфі 9

цієї Рекомендації, та робочий одяг, згаданий у параграфі 10,

повинен надавати, чистити і регулярно утримувати в справному стані

підприємець. 2) Працівники мають бути зобов'язані користуватися цими

засобами індивідуального захисту і робочим одягом, а також

дбайливо з ним поводитись.

IV. Заходи медичного характеру

15. 1) Працівники, які мають виконувати роботи, пов'язані з

впливом бензолу чи продуктів, що містять бензол, повинні

проходити: a) ретельний попередній медичний огляд, до якого входить

дослідження крові, з метою визначення придатності до роботи; b) наступні періодичні огляди, до яких входять біологічні

дослідження, зокрема дослідження крові, періодичність яких, не

менш ніж один раз на рік, встановлюється національними

законодавством чи правилами. 2) Компетентний орган влади в кожній країні, після

консультації з найбільш представницькими заінтересованими

організаціями роботодавців і працівників, якщо такі є, може

дозволити виключення з положень пункту 1 цього параграфа відносно

деяких категорій працівників. 16. Під час медичних оглядів працівникам повинні давати

письмові інструкції щодо заходів захисту від шкідливого для

здоров'я впливу бензолу. 17. Медичні огляди, передбачені в пункті 1 параграфа 15 цієї

Рекомендації, повинні: a) проводитись під відповідальністю кваліфікованого лікаря,

призначеного за погодженням із компетентним органом влади, за

допомогою, у разі потреби, компетентних лабораторій; b) документально підтверджуватись належним чином. 18. Ці медичні огляди мають проводитись у робочий час і не

повинні спричиняти яких-небудь витрат для працівників. 19. Жінки в період медично встановленої вагітності і

матері-годувальниці не повинні бути зайняті на роботах, пов'язаних

із впливом бензолу чи продуктів, що містять бензол. 20. Підлітки віком молодше 18 років не повинні бути зайняті

на роботах, пов'язаних із впливом бензолу чи продуктів, що містять

бензол, за винятком випадків, коли вони проходять навчання або

підготовку і перебувають під належним технічним та медичним

наглядом.

V. Тара

21. 1) Напис "Бензол" і необхідні символи небезпеки має бути

ясно видно на будь-якій тарі, в якій знаходяться бензол чи

продукти, що містять бензол. 2) Має також зазначатися відсотковий вміст бензолу в цих

продуктах. 3) Символи небезпеки, згадані в пункті 1 цього параграфа,

мають бути визнаними в міжнародному плані. 22. Бензол та продукти, що містять бензол, повинні вноситися

до будь-якого робочого приміщення виключно в тарі з підхожого

матеріалу, належної міцності і сконструйованої та виготовленої

таким чином, щоб запобігти будь-якому випадковому витокові рідини

чи пари.

VI. Заходи в галузі навчання

23. Кожний член Організації повинен вживати всіх відповідних

заходів для того, щоб будь-який працівник, котрий зазнає впливу

бензолу чи продуктів, що містять бензол, діставав належну

підготовку та інструктаж за рахунок роботодавця про заходи щодо

охорони здоров'я і щодо запобігання нещасним випадкам, а також про

заходи, яких слід вживати у разі появи симптомів отруєння. 24. У приміщеннях, де використовуються бензол чи продукти, що

містять бензол, у відповідних місцях мають вивішувати об'яви із

зазначенням: a) можливої небезпеки; b) запобіжних заходів, яких слід вживати; c) засобів захисту, які слід використовувати; d) заходів першої допомоги, яких слід вживати у випадках

гострого отруєння бензолом.

VII. Загальні положення

25. Кожний член Організації повинен: a) вживати у законодавчому порядку чи будь-яким іншим шляхом,

що відповідає національній практиці й умовам, потрібних заходів

для здійснення положень цієї Рекомендації; b) зазначати, відповідно до національної практики, особу чи

осіб, на яких лежить обов'язок забезпечувати застосування положень

цієї Рекомендації; c) покладати на відповідні служби інспекції контроль за

застосуванням положень цієї Рекомендації або стежити за

здійсненням належної інспекції. 26. Компетентний орган влади в кожній країні повинен активно

заохочувати вишукування нешкідливих або менш шкідливих продуктів,

що могли б замінити бензол. 27. Компетентний орган влади повинен ввести статистичну

систему збирання даних про медично встановлені випадки отруєння

бензолом та щороку публікувати такі дані.

"Міжнародне законодавство

про охорону праці",

Конвенції та рекомендації МОП,

Київ, 1998 р.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна організація праці:

 1. "СПИСОК РАТИФИКАЦИЙ Конвенции № 188 Международной организации труда "О труде в рыболовном секторе"(Женева, 14 июня 2007 года)". Міжнародна організація праці. 2012 рікк
 2. Список ратификаций Конвенции N 155 Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда и производственной среде" (Женева, 22 июня 1981 года) ( 993_050 ) " (по состоянию на 18 ноября 2011 года)" (неофициальный перевод). Міжнародна організація праці. 2011 рікк
 3. "КОНВЕНЦИЯ № 189 Конвенция о достойном труде домашних работников". Міжнародна організація праці. 2011 рікк
 4. Рекомендация о ВИЧ/СПИДе и сфере труда N 200 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся в Женеве на свою 99-ю сессию 2 июня 2010 года,. Міжнародна організація праці. 2010 рікк
 5. "ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА: Глобальный пакт о рабочих местах". Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 6. Статус Конвенции Международной Организации Труда N 31 об ограничении рабочего времени в угольных шахтах ( 993_511 ) " (Женева, 18 июня 1931 г.)" (по состоянию на 1 мая 2009 г.). Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 7. Статус Конвенции Международной Организации Труда N 5 о минимальном возрасте приема детей на работу в промышленности (Вашингтон, 29 октября 1919 г.) ( 993_109 ) " (по состоянию на 1 мая 2009 г.)"Дата вступления в силу: 13.06.21 г.. Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 8. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством праці та соціальної політики України та Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на 2008-2011 рр. "Дата підписання: 09.06.2008"Дата набрання чинності для України: 09.06.2008. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 9. Витяги з норм Конвенцій Міжнародної організації праці щодо права на участь організацій працівників у вирішенні трудових і соціально-економічних питань "------------------------------------------------------------------"| Конвенція | Дата |. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 10. Протокол між Урядом України та Міжнародною організацією праці, представленою Міжнародним бюро праці, про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Міжнародною організацією праці, представленою Міжнародним бюро праці, від 10 червня 2002 року "Дата підписання: 11.12.2008"Дата набрання чинності для України: 11.12.2008. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 11. Конвенция о труде в рыболовном секторе N 188 " Статус Конвенции см.( 993_533 )"Генеральная конференция Международной организации труда,. Міжнародна організація праці. 2007 рікк
 12. Рекомендация о труде в рыболовном секторе N 199 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся на свою 96-ю сессию 30 мая 2007 года,. Міжнародна організація праці. 2007 рікк
 13. Рекомендация об основах, содействующих безопасности и гигиене труда N 197 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 14. Резолюция о роли МОТ в области технического сотрудничества " Принята 15 июня 2006 г."Генеральная конференция Международной организации труда, собравшаяся на свою 95-ю сессию 2006 года,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 15. Рекомендация о трудовом правоотношении N 198 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 16. Конвенция Международной организации труда 2006 года о труде в морском судоходстве " (Женева, 23 февраля 2006 года)" (неофициальный перевод). Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 17. Конвенция об основах, содействующих безопасности и гигиене труда N 187 "Генеральная конференция Международной организации труда, созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,"признавая глобальные масштабы производственного травматизма, профессиональных заболеваний и гибели людей на производстве и необходимость принятия дальнейших мер с целью их сокращения,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 18. Статус Конвенции N 170 Международной организации труда "О безопасности при использовании химических веществ на производстве" ( 993_009 ) " (Женева, 6 июня 1990 г.)" (по состоянию на 1 июня 2006 г.). Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 19. "РЕКОМЕНДАЦИЯ № 195 о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение". Міжнародна організація праці. 2004 рікк
 20. Список ратификаций Конвенции N 182 Международной организации труда "О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда" ( 993_166 ) " (Женева, 17 июня 1999 года)" (по состоянию на 30 марта 2003 года). Міжнародна організація праці. 2003 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -