<<
>>

Рекомендація щодо захисту прав представників працівників на підприємстві та можливостей, які їм надаються N 143 "Генеральна конференція Міжнародної організації праці,"що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася 2 червня 1971 року на свою п'ятдесят шосту сесію,. Міжнародна організація праці. 1971

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Рекомендація 

щодо захисту прав представників працівників на

підприємстві та можливостей, які їм надаються

N 143

Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного

бюро праці та зібралася 2 червня 1971 року на свою п'ятдесят шосту

сесію, ухваливши Конвенцію 1971 року про представників працівників

( 993_186 ), ухваливши прийняти ряд пропозицій щодо захисту прав

представників працівників на підприємстві та можливостей, які їм

надаються, що є п'ятим пунктом порядку денного сесії, вирішивши надати цим пропозиціям форми рекомендації, ухвалює цього двадцять третього дня червня місяця тисяча

дев'ятсот сімдесят першого року нижченаведену Рекомендацію, яка

може називатися Рекомендацією 1971 року щодо представників

працівників:

I. Методи застосування

1. Здійснення цієї Рекомендації може бути забезпечено за

допомогою національного законодавства або правил, колективних угод

чи будь-яким іншим шляхом, котрий відповідає національній

практиці.

II. Загальні положення

2. Відповідно до мети цієї Рекомендації термін "представники

працівників" означає осіб, яких визнано такими відповідно до

національних законодавства чи практики, будь то: a) представники професійних спілок, а саме представники,

призначені чи обрані професійними спілками або членами таких

профспілок; або b) виборні представники, а саме представники, вільно обрані

працівниками підприємства відповідно до положень національного

законодавства чи правил або колективних угод, і функції яких не

охоплюють діяльності, котру визнано як виключну прерогативу

професійних спілок у відповідній країні. 3. Національне законодавство чи правила, колективні угоди,

арбітражні або судові рішення можуть визначати категорію чи

категорії представників працівників, за якими визнається право на

захист і можливості, передбачені в цій Рекомендації. 4. Коли на одному й тому самому підприємстві є як

представники професійної спілки, так і виборні представники, має

бути вжито відповідних заходів, коли це потрібно, для того, щоб

наявність виборних представників не використовувалась для підриву

позиції зацікавлених профспілок чи їхніх представників, а також

для того, щоб заохочувати співробітництво в усіх відповідних

питаннях між виборними представниками та зацікавленими

профспілками і їхніми представниками.

III. Захист представників працівників

5. Представникам працівників на підприємстві має бути

забезпечено ефективний захист проти будь-якої дії, яка може

завдати їм шкоди, куди входить звільнення, яке грунтується на

їхньому статусі чи на їхній діяльності як представників

працівників, або на їхньому членстві в профспілці, чи на їхній

участі в профспілковій діяльності в тій мірі, в якій вони діють

відповідно до наявного законодавства чи колективних угод або інших

спільно погоджених умов. 6. 1) Там, де немає достатніх відповідних заходів щодо

захисту, застосовних до працівників узагалі, має бути вжито

конкретних заходів для забезпечення ефективного захисту

представників працівників. 2) Вони можуть охоплювати, наприклад, такі заходи: a) докладне й точне визначення причин, що виправдовують

припинення трудових відносин представників працівників; b) вимогу про консультації з незалежним органом, державним

або приватним, чи з об'єднаним органом, або про отримання його

думки чи згоди, перш ніж рішення про звільнення представника

працівників стане остаточним; c) спеціальну процедуру оскарження для представників

працівників, котрі вважають, що їхні трудові відносини припинено

без підстав або їхні умови роботи несприятливо змінені, або до них

застосовано несправедливих заходів; d) встановлення дійового порядку виправлення становища

стосовно несправедливого припинення трудових відносин

представників працівників, до якого входить, якщо це не суперечить

основним правовим засадам відповідної країни, поновлення таких

представників на їхній попередній роботі з виплатою їм втраченої

заробітної плати та зі збереженням за ними набутих прав; e) покладення на підприємця тягаря доведення обгрунтованості

його дій у разі скарги на дискримінаційне звільнення чи

несприятливе змінення умов роботи представника трудівників; f) визнання пріоритету представників працівників на

збереження за ними роботи у разі скорочення штатів. 7.

1) Захист, який надається згідно з параграфом 5 цієї

Рекомендації, має також застосовуватися до працівників, котрі є

кандидатами або були висунуті згідно з відповідною чинною

процедурою кандидатами для виборів чи призначення як представників

працівників. 2) Такий самий захист може надаватися працівникам, які більше

не є представниками працівників. 3) Період, протягом якого особи, згадані в цьому параграфі,

мають такий захист, може бути визначено відповідно до методів

застосування, згаданих у параграфі 1 цієї Рекомендації. 8. 1) Особам, які виконували функції представників

працівників на підприємстві, де вони працювали, і повертаються на

свою роботу на цьому підприємстві після закінчення терміну їхніх

повноважень, повинні зберігатися або поновлюватися всі їхні права,

серед них права, що стосуються роду їхньої роботи, заробітної

плати і виробничого стажу. 2) Питання про те, чи повинні і якою мірою положення пункту

1) цього параграфа застосовуватись до представників працівників,

котрі здійснювали свої функції головним чином поза відповідним

підприємством, повинно вирішуватися на підставі національного

законодавства чи правил, колективних угод, арбітражних і судових

рішень.

IV. Можливості, котрі повинні надаватися

представникам працівників

9. 1) Представникам працівників має бути надано на

підприємстві відповідні можливості, які дають їм змогу швидко й

ефективно виконувати свої функції. 2) У зв'язку з цим повинні враховуватися особливості системи

трудових відносин певної країни та потреби, розмір і можливості

відповідного підприємства. 3) Надання таких можливостей не повинно знижувати

ефективність роботи відповідного підприємства. 10. 1) Представникам працівників на підприємстві має

надаватися потрібний вільний від роботи час, без втрати заробітної

плати чи соціальних та інших допомог, для виконання їхніх функцій

представництва на підприємстві. 2) За відсутності відповідних положень від представника

трудівників може вимагатися отримання дозволу від його

безпосереднього керівника чи від іншого відповідного представника

адміністрації підприємства, спеціально призначеного для цієї мети,

перш ніж він скористається таким вільним від роботи часом; у

такому дозволі не може бути відмовлено без розумних підстав. 3) Може бути встановлено розумні межі тривалості вільного

часу, який надається представникам працівників відповідно до

пункту 1) цього параграфа. 11. 1) Представникам працівників для забезпечення можливостей

ефективного виконання їхніх функцій має надаватися потрібний

вільний час для участі в профспілкових зборах, навчальних курсах,

семінарах, конгресах та конференціях. 2) Вільний час, що надається відповідно до пункту 1) цього

параграфа, має надаватися без втрати заробітної плати чи

соціальних та інших допомог, причому мається на увазі, що питання

про те, хто повинен нести пов'язані з цим видатки, може бути

вирішено відповідно до методів застосування, зазначених у

параграфі 1 цієї Рекомендації. 12. Представникам працівників на підприємстві має бути

забезпечено доступ до всіх робочих місць на підприємстві в тих

випадках, коли такий доступ потрібен для того, щоб дати їм змогу

виконувати їхні функції представництва. 13. Представникам працівників, коли це потрібно для належного

виконання їхніх функцій, має бути забезпечено доступ без

необгрунтованої затримки до адміністрації підприємства та до

представників адміністрації, уповноважених приймати рішення. 14. Якщо немає іншого порядку збирання профспілкових внесків,

представникам працівників, уповноваженим на те профспілкою, має

бути дозволено регулярно проводити збирання таких внесків у

приміщеннях і на території підприємства. 15. 1) Представники працівників, котрі діють від імені

профспілки, повинні мати право вивішувати в приміщеннях і на

території підприємства профспілкові об'яви в місці чи місцях,

узгоджених з адміністрацією підприємства і легко доступних для

працівників. 2) Адміністрація підприємства повинна дозволяти представникам

працівників, котрі діють від імені профспілки, розповсюджувати

серед працівників підприємства інформаційні бюлетені, брошури,

публікації та інші документи профспілки. 3) Об'яви і документи профспілки, згадані в цьому параграфі,

мають стосуватися нормальної діяльності профспілки і вивішування

та розповсюдження їх не повинно порушувати правильну роботу і

чистоту на підприємстві. 4) Представникам працівників, котрі є виборними

представниками в розумінні пункту b) параграфа 2 цієї

Рекомендації, мають надаватися аналогічні можливості, що

відповідають їхнім функціям. 16. Адміністрація підприємства повинна надавати представникам

працівників на умовах та в обсязі, котрі може бути визначено

відповідно до методів застосування, згаданих у параграфі 1 цієї

Рекомендації, такі матеріальні можливості й інформацію, які можуть

бути потрібні для виконання їхніх функцій. 17. 1) Представникам профспілки, які не працюють на

підприємстві, де зайняті інші члени тієї самої профспілки, має

бути забезпечено доступ на це підприємство. 2) Умови такого доступу має бути визначено відповідно до

методів застосування, перелічених у параграфах і і 3 цієї

Рекомендації.

Конвенції та рекомендації, ухвалені

Міжнародною організацією праці

1965-1999, Том II

Міжнародне бюро праці, Женева

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна організація праці:

 1. "СПИСОК РАТИФИКАЦИЙ Конвенции № 188 Международной организации труда "О труде в рыболовном секторе"(Женева, 14 июня 2007 года)". Міжнародна організація праці. 2012 рікк
 2. Список ратификаций Конвенции N 155 Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда и производственной среде" (Женева, 22 июня 1981 года) ( 993_050 ) " (по состоянию на 18 ноября 2011 года)" (неофициальный перевод). Міжнародна організація праці. 2011 рікк
 3. "КОНВЕНЦИЯ № 189 Конвенция о достойном труде домашних работников". Міжнародна організація праці. 2011 рікк
 4. Рекомендация о ВИЧ/СПИДе и сфере труда N 200 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся в Женеве на свою 99-ю сессию 2 июня 2010 года,. Міжнародна організація праці. 2010 рікк
 5. "ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА: Глобальный пакт о рабочих местах". Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 6. Статус Конвенции Международной Организации Труда N 31 об ограничении рабочего времени в угольных шахтах ( 993_511 ) " (Женева, 18 июня 1931 г.)" (по состоянию на 1 мая 2009 г.). Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 7. Статус Конвенции Международной Организации Труда N 5 о минимальном возрасте приема детей на работу в промышленности (Вашингтон, 29 октября 1919 г.) ( 993_109 ) " (по состоянию на 1 мая 2009 г.)"Дата вступления в силу: 13.06.21 г.. Міжнародна організація праці. 2009 рікк
 8. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством праці та соціальної політики України та Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на 2008-2011 рр. "Дата підписання: 09.06.2008"Дата набрання чинності для України: 09.06.2008. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 9. Витяги з норм Конвенцій Міжнародної організації праці щодо права на участь організацій працівників у вирішенні трудових і соціально-економічних питань "------------------------------------------------------------------"| Конвенція | Дата |. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 10. Протокол між Урядом України та Міжнародною організацією праці, представленою Міжнародним бюро праці, про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Міжнародною організацією праці, представленою Міжнародним бюро праці, від 10 червня 2002 року "Дата підписання: 11.12.2008"Дата набрання чинності для України: 11.12.2008. Міжнародна організація праці. 2008 рікк
 11. Конвенция о труде в рыболовном секторе N 188 " Статус Конвенции см.( 993_533 )"Генеральная конференция Международной организации труда,. Міжнародна організація праці. 2007 рікк
 12. Рекомендация о труде в рыболовном секторе N 199 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся на свою 96-ю сессию 30 мая 2007 года,. Міжнародна організація праці. 2007 рікк
 13. Рекомендация об основах, содействующих безопасности и гигиене труда N 197 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 14. Резолюция о роли МОТ в области технического сотрудничества " Принята 15 июня 2006 г."Генеральная конференция Международной организации труда, собравшаяся на свою 95-ю сессию 2006 года,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 15. Рекомендация о трудовом правоотношении N 198 "Генеральная конференция Международной организации труда,"созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 16. Конвенция Международной организации труда 2006 года о труде в морском судоходстве " (Женева, 23 февраля 2006 года)" (неофициальный перевод). Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 17. Конвенция об основах, содействующих безопасности и гигиене труда N 187 "Генеральная конференция Международной организации труда, созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 31 мая 2006 года на свою 95-ю сессию,"признавая глобальные масштабы производственного травматизма, профессиональных заболеваний и гибели людей на производстве и необходимость принятия дальнейших мер с целью их сокращения,. Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 18. Статус Конвенции N 170 Международной организации труда "О безопасности при использовании химических веществ на производстве" ( 993_009 ) " (Женева, 6 июня 1990 г.)" (по состоянию на 1 июня 2006 г.). Міжнародна організація праці. 2006 рікк
 19. "РЕКОМЕНДАЦИЯ № 195 о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение". Міжнародна організація праці. 2004 рікк
 20. Список ратификаций Конвенции N 182 Международной организации труда "О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда" ( 993_166 ) " (Женева, 17 июня 1999 года)" (по состоянию на 30 марта 2003 года). Міжнародна організація праці. 2003 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -