<<
>>

Закон про Державну Народню Раду Української Народньої Республіки від "12"падолиста 1920 року. . 1920

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

Іменем Української Народньої Республіки

"12" падолиста 1920 року

Затверджую

Голова Директорії С.Петлюра

Посвідчую

Т.в.о. Державного Секретаря В.Оніхімовський

Ухвалений Радою Народніх Міністрів

Закон

про Державну Народню Раду

Української Народньої Республіки

I. Про Державну Народню Раду та її склад

1. До скликання Парляменту Української Народньої Республіки

Законодавча влада в Українській Народній Республіці належить

Державній Народній Раді. 2.

Державна Народня Рада є тимчасовий орган Народнього

Представництва з компетенцією, зазначеною в IV розділі цього

закону. Члени Державної Народньої Ради заховують свої

уповноваження до скликання Парляменту, але не довше одного року.

Як що через рік по скликанню Державної Народньої Ради не буде

можливим скликати Парляменту, то для продовження законодавчої

роботи призначаються нові вибори членів Державної Народньої Ради

на таких же умовах, що до терміну їх уповноважень. 3. Державна Народна Рада складається з представників

населення, політичних, громадських, наукових, професійних і

кооперативних організацій і установ. Порядок виборів представників

і розподіл їх числа зазначається особливим законом. 4. Список членів Державної Народньої Ради оголошується до

загального відома в урядовому часописі. 5. Члени Державної Народньої Ради є представниками громадян

Української Держави. Раз обраного Члена Державної Ради не можна відкликати і в

його діяльності в Державній Раді в'язати якими-небудь

інструкціями. 6. Мандат Члена Державної Ради тратить силу тільки в наслідок

його смерти, уневажання мандату через Державну Раду, добровільного

зложення мандату, або утрати виборчого права. Про страту сили мандату Голова Державної Ради негайно

повідомляє листовно Голову Ради Народніх Міністрів, а цей, через

Міністра Внутрішніх Справ, до чотирнадцяти днів по одержанню

повідомлення оголошує в урядовім часописі наказ про доповняючий

вибір. 7. Міністр Внутрішніх Справ в день створення Державної Ради

передає їй всі виборчі акти разом з внесеними протестами.

II. Особисті права Членів Державної Народньої Ради

8. Членам Державної Народньої Ради вручає Міністр Внутрішніх

Справ окремі посвідчення, що уповноважнюють їх до вступу до

Державної Ради. 9. Члени Державної Народньої Ради користуються всіма правами

і виконують свої обов'язки тільки особисто. За свою діяльність в

Державній Народній Раді відповідають вони тільки перед самою

Державною Радою. 10. Члени Державної Народньої Ради від хвилі обрання їх до

складу Державної Народньої Ради до часу, коли скінчаться

уповноваження, не виключаючи і перерви між сесіями, не підлягають

переслідуванню, ані арештові без згоди Державної Народньої Ради,

за винятком схоплення на горячому вчинкові. В тім останнім разі належить про це донести негайно Голові

Державної Народньої Ради і просити дозволу на дальший арешт та

дальше карно-судове слідство.

На жадання Державної Народньої Ради

арешт мусить бути негайно знесений і карно-судове слідство що до

Члена Державної Народньої Ради негайно припинено. В випадку перерви між сесіями повище право належить Голові

Державної Ради. 11. Члени Державної Народньої Ради звільняються від заклику в

армію і фльоту Української Народньої Республіки і не потребують

відпусток від своїх установ для участи в праці Державної Народньої

Ради. За Членами Державної Народньої Ради на весь час перебування

їх в цім стані заховуються попередні їх посади на державній і

муніціпальній службі. 12. Члени Державної Народньої Ради за погляди і міркування,

висловлені при виконанні своїх обов'язків в засіданнях Державної

Народньої Ради, відповідають лише перед Державною Народньою Радою. 13. Члени Державної Народньої Ради на прилюдних і неприлюдних

засіданнях Державної Народньої Ради і в її комісіях користуються

правом цілком свободно висловлювати свої думки, робити внески,

вносити запроси, розповідати про одержані відомости і т.п. Як що Голова або його заступник під час засідання добачить

непристойність в поведінці Члена Державної Народньої Ради в

допущених словах, вчинках чи жестах, що зачіпають честь або самої

Державної Народньої Ради, або установ, або громадянина, то віддає

винного дісціплінарній карі, згідно з регуляміном1 Державної

Народньої Ради. Покараний в такий спосіб Член Державної Народньої

Ради не може бути покараний за ці ж вчинки по скінченні його

уповноважень.

___________________

1 Текст Регуляміну Державної Народної Ради У.Н.Р. (Порядок

чинностей Державної Народньої Ради У.Н.Р.) див.: ЦДАЖР УРСР. - Ф.

1065. - Оп. 2. - Спр. 52. - Арк. 112 - 128. (Прим. укладача).

Члена Державної Народньої Ради, що в своїй промові, або в

заяві, в Державній Народній Раді, нарушив права приватної особи,

може укривджений притягнути до карно-судової відповідальності. На

той випадок судова влада має одержати дозвіл Державної Народньої

Ради. 14. Член Державної Народньої Ради не може купувати, ані

арендувати державні добра, або приймати державні роботи, або

достави, не може також одержувати ніякої державної концесії. 15. Члени Державної Народньої Ради одержують платню і инше

задоволення в розмірах, що їх визначить сама Державна Народня

Рада. 16. За згодою Голови Державної Народньої Ради може кожен Член

Ради звертатись з устним запитом до присутнього в салі Члена

Уряду.

III. Порядок скликання сесії та вибору Президії У.Д.Р.

17. Перша сесія Державної Народньої Ради скликається Головою

Директорії Української Народньої Республіки не пізніше одного

місяця з мента, коли увійде в чинність закон про склад Державної

Народньої Ради і порядок виборів до неї. 18. Сесії Державної Народньої Ради поділяються на чергові і

надзвичайні. Чергові сесії збираються три рази в рік, перша в терміні

зазначеному в статті 17, друга 7 травня 1921 року і третя 1 жовтня

того-ж року. Про місце засідання сесії оголошується в офіціяльному

органі за два тижні до початку сесії. Чергові сесії продовжуються

два місяці. Цей термін може бути продовжений або з постанови

Державної Народньої Ради, або з вимоги Голови Директорії, або з

вимоги Ради Народніх Міністрів. Надзвичайні сесії скликаються Головою Директорії або з

власної ініціятиви, або по вимозі Ради Народніх Міністрів, або

Президії Державної Народньої Ради. Надзвичайна сесія Державної

Народньої Ради розглядає ті питання, що зазначені в офіціяльному

оголошенні про скликання надзвичайної сесії. Після розгляду сих

справ сесія закривається. 19. Перше засідання Державної Народньої Ради одкриває Голова

Директорії, або з його доручення Голова Ради Народніх Міністрів,

відчитуючи наказ про скликання Державної Народньої Ради і

покликуючи до тимчасового проводу найстаршого віком Члена

Державної Народньої Ради. 20. Державна Народня Рада вибірає зпоміж себе Голову та

відповідне число його заступників та секретарів. Всі вони творять

Президію Державної Народньої Ради і виконують свої обов'язки аж до

вибору нової Президії. 21. Державну Народню Раду можна розв'язати тільки тоді, коли

буде обрано Парлямент Української Народньої Республіки. Тим самим наказом, що розв'язується Державна Народня Рада,

скликається рівночасно Парлямент на першу його сесію. Перерва між розв'язанням Державної Народньої Ради і початком

першої сесії Парляменту Української Народної Республіки не може

тривати більш одного місяця.

IV. Про компетенцію Державної Народньої Ради

22. До компетенції Державної Народньої Ради належить: а) обговорення законопроектів, що вступають до Державної

Народньої Ради від Голови Ради Народніх Міністрів; б) розроблення законопроектів, які виникають з власної

ініціятиви Державної Народньої Ради; в) обговорення бюджету Республіки та всіх асигнувань з

Державної Скарбниці. Обрахунок державних прибутків і видатків

повинен бути внесений не пізніше початку другої сесії; г) розгляд справ про позичкі та инші державні зобов'язання; д) контроль діяльности Уряду шляхом: 1) інтерпеляції, 2)

запитань, 3) призначення окремих парляментарних анкетних або

слідчих комісій; е) розгляд відчиту Державного Контролю по виконанню бюджету

попередніх років, а також по всіх прибутках і видатках з Державної

Скарбниці; ж) розгляд і ствердження міжнародних умов; з) оголошення війни і заключення миру. 23. Тільки Державна Рада має право означувати валюту,

ухвалювати емісію Державних Кредитових білетів та державних

облігацій порядком, визначеним в окремім законі. 24. На жадання Державної Народньої Ради Голова Ради Міністрів

та инші члени Уряду, або їх представники мусять явитися в

визначений час на засідання Державної Народньої Ради або її

комісії, де і повинні бути вислухані негайно. Міністри, або визначені ними представники Уряду мають право

брати участь в засіданнях Державної Народньої Ради, або її комісій

і промовляти поза чергою. 25. Державна Народня Рада має право приймати петиції від

громадян Української Народньої Республіки, приватних і

державно-зареєстрованих товариств, кооперативів та корпорацій і

установ з публично-правовим характером. Державна Народня Рада

окремою ухвалою може передати петиції відповідним міністрам і

жадати від них пояснень що до справ, до яких відносяться петиції.

Міністри мусять дати жадані пояснення, або їх відмовити з поданням

причин. 26. Державна Народня Рада для найліпшого проведення своєї

роботи утворює зі своїх членів ріжні комісії, може також

установити окрему комісію зі своїх членів, щоб вияснити і усталити

спірні форми певної справи. Може надати право цій комісії взивати свідків і знавців, щоб

зложити свої зізнання перед комісією, а також право переслухувати

під присягою, послуговуючись відповідними постанови судового

поступовання. 27. Державна Народня Рада сама рішає про важність

опротестованих обрань членів на підставі окремого внесення своєї

мандатної комісії. Член Державної Народньої Ради, що його обрання опротестовано,

користується своїми правами і виконує свої обов'язки до хвилі,

коли Державна Рада ухвалить неважність його вибору. 28. Рада Народніх Міністрів, або окремі Міністри, що їм

Державна Народня Рада висловить недовір'я, уступають з Уряду. 29. Якщо Голова або Члени Ради Народніх Міністрів навмисне

або з важкої недбалости нарушать в обсягу своєї службової

діяльности основні або инші закони, то вони відповідають перед

карним судом. 30. Право обжалування належить Державній Народній Раді. Така

постанова ухвалюється Державною Народньою Радою в присутности

найменьше половини всіх її членів та двома третями голосів

присутніх членів. Карне поступовання веде Вищій Суд Республіки. На випадок обжаловання Державною Народньою Радою, Голова або

Члени Ради Народніх Міністрів мусять негайно здержатися від

дальшого виконування своїх службових справ і обов'язків аж до

часу, коли Вищій Суд Республіки порушить цю справу. 31. В разі виправдання Судом обжалованої особи, вона вертає

негайно до виконання своїх урядових справ і обов'язків.

V. Про порядок ведення справ Державної Народньої Ради

32. Ухвали Державної Ради приймаються звичайною більшістю

голосів присутніх членів. 33. Ухвалений Державною Народньою Радою законопроект Голова

Державної Ради разом з Головою Ради Міністрів подає на

затвердження на протязі 7 днів Голові Директорії. Затверджений Головою Директорії законопроект вертає знов до

Голови Ради Народніх Міністрів для оголошення через Державну

Канцелярію в Вістнику Державних Законів з підписом Голови

Директорії, Голови Ради Народніх Міністрів і відповідного Міністра

або відповідних Міністрів чи цілої Ради Міністрів і посвідченням

Державного Секретаря. Перед початком тексту закону належить зазначити, що ухвалила

його Державна Народня Рада згідно з постановами відповідних

артикулів. 34. На випадок відмови затвердження законопроекту Головою

Директорії, має він протягом 14 днів звернути законопроект Голові

Ради Народніх Міністрів з письменним наведенням причин, чому його

не затверджено. Голова Ради Народніх Міністрів протягом дальших 7 днів

відсилає незатверджений законопроект Голові Державної Народньої

Ради, який ставить його на денний порядок найблизшого засідання

Державної Народньої Ради. Державна Народня Рада або приймає до уваги Голови Директорії,

що до потреби змін в законопроекті, тоді відсилає його до

відповідної комісії для дальшого правильного трактування, або

приймає заново в цілости без змін. Прийнятий в цей спосіб законопроект Голова Державної

Народньої Ради підсилає Голові Ради Народніх Міністрів з метою

негайного оголошення його в Вістнику Державних Законів. 35. Законодавчі питання, що виникають з власної ініціятиви

Членів Державної Народньої Ради, подаються Президії в листовній

формі за підписом не меньше десяти Членів Ради. 36. Всі законопроекти, що поступають в Державну Народню Раду,

по обговоренню їх ухвалюються або відхиляються нею, або

направляються до розроблення комісії. 37. Інтерпеляції до Уряду або його Членів подаються в

листовній формі, за підписом трьох Членів Державної Народньої Ради

і передаються до її Президії, для докладу в засіданню Державної

Народньої Ради та в випадках їх ухвали, передаються Раді Народніх

Міністрів. 38. На внесену інтерпеляцію Уряд може відповісти негайно, або

заповісти відповідь на означений термін, або врешті відмовити в

відповідній мотивованій заяві. Державна Народня Рада на окреме внесення може ухвалити

відчинення діскусії над відповіддю Міністра на внесену

інтерпеляцію. Може вона на окреме внесення ухвалити, чи вважає відповідь

Міністра задовольняючою і приймає її до відома, чи ні, або

ухвалити, що переходить до дальших чергових справ з зазначенням

мотивів або без їх зазначення. 39. Засідання Державної Народньої Ради відбуваються, коли на

них присутні не менш як половина Членів Ради, закликаних на дану

сесію.

VI. Про прилюдність засідань Державної Народньої Ради

40. Засідання Державної Народньої Ради є прилюдні. Засідання Державної Народньої Ради можуть бути неприлюдні на

жадання Голови Державної Ради, Членів Уряду або найменьше 10

Членів Державної Ради на підставі окремої ухвали, що приймається

по упущенні публікою салі нарад. 41. Не можна нікого потягати до відповідальности за

справоздання з прилюдного засідання Державної Народньої Ради, коли

воно згідно з правдою. 42. В засіданнях комісій Державної Народньої Ради сторонні

особи не допускаються; згідно з постановою більшости комісії

можуть бути закликані на засідання комісії Народньої Ради з правом

дорадчого голосу фаховці.

VII. Про внутрішній устрій Державної Народньої Ради

43. Внутрішній устрій та розпорядок праці Державної Народньої

Ради зазначаються регуляміном, який складається Державною

Народньою Радою відповідно цьому закону. Державною Народньою Радою регулямін стає обов'язуючим після

оголошення його в Вістнику Державних Законів і для своєї важности

не потребує затвердження Голови Директорії. До ухвали Державною Народньою Радою свого регуляміну має силу

тимчасовий регулямін, який ухвалено Радою Народніх Міністрів. 44. В випадку порушення порядку Членом Державної Народньої

Ради він може бути згідно з регуляміном усунений з цього

засідання, або позбавлений на якийсь час права брати участь в

заняттях Державної Народньої Ради лише постановою Державної

Народньої Ради. 45. Закон цей вводиться в чинність з менту його

опублікування.

Голова Ради Народніх Міністрів Андрій Лівицький

Міністр Внутрішніх Справ Олександр Саліковський

___________________

ЦДАЖР УРСР. - Ф. 1065. - Оп. 2. - Спр. 246. - Арк. 1 - 6

(зв); Спр. 52. - Арк. 104 - 111 (зв.), 137 - 148, 153 - 164, 216 -

239 (зв.); Спр. 49. - Арк. 5 - 10 (зв.); Вістник Державних Законів

для всіх земель Української Народньої Республіки.- 1920, 19

листопада. - Вип. 2.

Додаток

до закону "Про Державну Народню Раду

Української Народньої Республіки"

Спис організацій, які мають нести своїх представників

до Державної Народньої Ради та кількість останніх від кожної ---------------------------------------------------------------------------- | Назва партій |Повний склад|1 черга|2 черга|3 черга| |--------------------------------------------------------------------------| | А. Політичні групи | |--------------------------------------------------------------------------| |УСДРП | | 19 | 10 | 5 | 4 | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |УПСР | | 20 | 11 | 5 | 4 | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |ЄСДПР (Бунд) | 30% | 3 | 2 | 1 | | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |СЄРП (Поалей-Ціон) | | 3 | 2 | 1 | | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |ОЄСП | | 3 | | 2 | 1 | |-------------------------------------+------+-----+-------+-------+-------| |УСПФ | | 9 | 6 | 2 | 1 | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |Селянська соціалістична партія | | 6 | 4 | 1 | 1 | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |Народня Трудова Партія | | 5 | 2 | 2 | 1 | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |Трудова Партія | 18% | 3 | 2 | | 1 | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |Єврейська "Фолкс-Партай" (Цеіре-Ціон)| | 3 | 2 | 1 | | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |Єврейська демократична сіоністська | | 3 | 2 | 1 | | |фракція (Цеіре-Ціон) | | | | | | |-------------------------------------+------+-----+-------+-------+-------| |Народня Республіканська Партія | | 6 | 5 | 1 | | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |УПСС | | 5 | 4 | 1 | | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |Союз хліборобів-демократів | 13% | 4 | 3 | 1 | | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |Сіоністські організації на Україні | | 4 | 3 | 1 | | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |Єврейські партії "Ахдус" | | 2 | 1 | 1 | | |--------------------------------------------------------------------------| | Б. Незадекларовані | |--------------------------------------------------------------------------| |Большовики України | | 2 | | 1 | 1 | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |Українська партія "боротьбістів" | 5,5% | 5 | | 3 | 2 | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |Українська партія "незалежників" | | 2 | | 1 | 1 | |-------------------------------------+------+-----+-------+-------+-------| |РСДРП | | 2 | | 1 | 1 | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |ПСР | 3,7% | 2 | 1 | 1 | | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |КД | | 2 | 1 | 1 | | |-------------------------------------+------+-----+-------+-------+-------| |ППС | | 1 | | 1 | | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |"Людова" польська партія | 2% | 1 | 1 | | | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |Польська партія "Кресовців" | | 1 | 1 | | | |--------------------------------------------------------------------------| | В. Неполітичні організації | |--------------------------------------------------------------------------| |наукові | | 3 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |кооперативні | | 5 | 2 | 2 | 1 | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |самоврядування | 16,5%| 6 | 2 | 2 | 2 | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |професійні спілки | | 9 | 3 | 3 | 3 | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |науково-проф. культурні | | 2 | 1 | 1 | | |-------------------------------------| |-----+-------+-------+-------| |конфесійні установи | | 1 | 1 | | | |-------------------------------------+------+-----+-------+-------+-------| |селоспілка | 11,7%| 19 | 9 | 5 | 5 | |--------------------------------------------+-----+-------+-------+-------| |Загалом | 161 | 81 | 49 | 30 | ---------------------------------------------------------------------------- ___________________

ЦДАЖР УРСР. - Ф. 1065. - Оп.2. - Спр. 295. - Арк. 28; Спр.

52. - Арк. 184 - 185, 241 -241 (зв.).

Конституційні акти України. 1917 - 1920.

Невідомі конституції України.

Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Державні утворення на території України (1917-1920):

 1. Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці від 12 листопада 1920 року. . 1920 рікк
 2. Універсал Трудового Конгресу України від 28.01.1919. . 1919 рікк
 3. До Світлої Директорії Української Народньої Республіки у Києві від 16.01.1919. . 1919 рікк
 4. Універсал Директорії Української Народньої Республіки від 22.01.1919. . 1919 рікк
 5. Ухвала Всенародних Зборів угорських українців 21 січня 1919 року. . 1919 рікк
 6. Закон про Виділ Української Ради 4 січня 1919 р.. . 1919 рікк
 7. Декларація Української Директорії, що зробила Директорія 26.12.1918. . 1918 рікк
 8. Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові між Українською Народньою Республікою й Західно-Українською Народньою Республікою про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю 01.12.1918. . 1918 рікк
 9. Ухвалений Радою Міністрів Закон про заснування Української Академії наук в м. Києві 14.11.1918. . 1918 рікк
 10. Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії, ухвалений Українською Національною Радою на засіданню 13 падолиста 1918. . 1918 рікк
 11. Відозва Української Національної Ради від 1 листопада 1918 року. . 1918 рікк
 12. Проклямація Української Національної Ради від 19 жовтня 1918 року. . 1918 рікк
 13. Статут Української Національної Ради, прийнятий у Львові 18 жовтня 1918 року. . 1918 рікк
 14. Тимчасовий Закон про Верховне Управління Державою на випадок смерти, тяжкої хороби і перебування по-за межами держави Ясновельможного Пана Гетьмана всієї України 01.08.1918. . 1918 рікк
 15. Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) 29.04.1918. . 1918 рікк
 16. Закони про тимчасовий державний устрій України від 29.04.1918. . 1918 рікк
 17. Грамота до всього українського народу від 29.04.1918. . 1918 рікк
 18. Універсал Української Центральної Ради (IV) від 09.01.1918. . 1918 рікк
 19. Універсал Української Центральної Ради (III) від 07.11.1917. . 1917 рікк
 20. Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні від 04.08.1917. . 1917 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -