<<

Універсал Української Центральної Ради (III) від 07.11.1917. . 1917

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Універсал 

Української Центральної Ради

(III)

Народе український і всі народи України!

Тяжка й трудна година впала на землю Російської Республіки.

На півночі в столицях іде межиусобна й крівава боротьба.

Центрального Правительства нема й по державі шириться безвластя,

безлад і руїна. Наш край так само в небезпеці. Без власти, дужої, єдиної,

народньої Україна також може впасти в безодню усобиці, різні,

занепаду. Народе Український! Ти, разом з братніми народами України,

поставив нас берегти права, здобуті боротьбою, творити лад і

будувати все життя на нашій землі.

І ми, Українська Центральна

Рада, твоєю волею, в ім'я творення ладу в нашій країні, в ім'я

рятування всеї Росії, оповіщаємо: Однині Україна стає Українською Народньою Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи

єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими

помогти всій Росії, щоб уся Республіка Російська стала федерацією

рівних і вільних народів. До Установчих Зборів України вся вдасть творити лад на землях

наших, давати закони й правити належить нам, Українській

Центральній Раді, і нашому правительству - Генеральному

Секретаріятові України. Маючи силу і власть на рідній землі, ми тою силою й властю

станемо на сторожі прав і революції не тільки нашої землі, але і

всієї Росії. Отож оповіщаємо: До території Народньої Української Республіки належать землі,

заселені у більшости Українцями: Київщина, Поділя, Волинь,

Чернігівщина, Полтавщина, Харьківщина, Катеринославщина,

Херсонщина, Таврія (без Криму). Остаточне визначення границь

Української Народньої Республіки, як що до прилучення частин

Курщини, Холмщини, Вороніжчини, так і сумежних губерен і областей,

де більшість населення українське, має бути встановлене по згоді

зорганізованої волі народів. Всіх же громадян сих земель оповіщаємо: Однині на території Української Народньої Республіки існуюче

право власности на землі поміщицькі та инші землі нетрудових

хазяйств сільсько-господарського значіння, а також на удільні,

кабінетські та церковні землі - касується. Признаючи, що землі ті єсть власність усього трудового народу

й мають перейти до нього без викупу, Українська Центральна Рада

доручає Генеральному Секретареві по земельних справах негайно

виробити Закон про те, як порядкувати земельним комітетам, обраним

народом, тими землями до Українських Установчих Зборів. Праця робітництва в Українській Народній Республіці має бути

негайно упорядкована. А зараз оповіщаємо: На території Народньої Республіки України від сього дня

встановлюється по всіх підприємствах вісім годин праці. Тяжкий і грізний час, який перебуває вся Росія, а з нею і

наша Україна, вимагає доброго упорядкування виробництва,

рівномірного роспреділення продуктів споживання і кращої

організації праці. І через те приписуємо Генеральному Секретарству

праці від сього дня разом з представництвом від робітництва

встановити державну контролю над продукцією України, пильнуючи

інтересів як України, так і цілої Росії. Четвертий рік на фронтах ллється кров і гинуть марно сили

всіх народів світу.

Волею і іменем Української Республіки ми,

Українська Центральна Рада, станемо твердо на тому, щоб мир було

встановлено як найшвидше. Для того ми вживемо рішучих заходів, щоб

через Центральне Правительство примусити й спільників і ворогів

негайно роспочати мирні переговори. Так само будемо дбати, щоб на мирному конгресі права народу

українського в Росії і по за Росією не було в замиренню порушено.

Але до миру кожен громадянин Республіки України, разом з

громадянами усіх народів Російської Республіки, повинен стояти

твердо на своїх позиціях, як на фронті, так і в тилу. Останніми часами ясні здобутки революції було затемнено

відновленою карою на смерть. Оповіщаємо: Однині на землі Республіки Української смертна кара

касується. Всім ув'язненим і затриманим за політичні виступи, зроблені

до сього дня, як уже засудженим, так і незасудженим, а також і

тим, хто ще до відповідальности не потягнений, дається повна

амністія. Про се негайно буде виданий закон. Суд на Україні повинен бути справедливий, відповідний духові

народу. З тою метою приписуємо Генеральному Секретарству Судових

Справ зробити всі заходи упорядкувати судівництво і привести його

до згоди з правними поняттями народу. Генеральному Секретарству Внутрішніх Справ приписуємо: Вжити всіх заходів до закріплення й поширення прав місцевого

самоврядування, що являються органами найвищої адміністративної

влади на місцях, і до встановлення найтіснішого зв'язку й

співробітництва його з органами революційної демократії, що має

бути найкращою основою вільного демократичного життя. Так само в Українській Народній Республіці має бути

забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією:

свободу слова, друку, віри, зібранів, союзів, страйків,

недоторканости особи і мешкання, право і можливість уживання

місцевих мов у зносинах з усіма установами. Український народ, що сам довгі літа боровшися за свою

національну волю й нині її здобувши, буде твердо охороняти волю

національного розвитку всіх народностей, на Україні сущих, тому

оповіщаємо, що народам великоруському, єврейському, польському й

иншим на Україні признаємо національно-персональну автономію для

забезпечення їм права і свободи самоврядування в справах їх

національного життя. Та доручаємо нашому Генеральному Секретарству

Національних справ подати нам в найближчому часі законопроект про

національно-персональну автономію. Справа продовольча є корінь державної сили в сей тяжкий і

відповідальний час. Українська Народня Республіка повинна

напружити всі свої сили і рятувати як себе, так і фронт і ті

частини Російської Республіки, які потребують нашої допомоги. Громадяне! Іменем Народньої Української Республіки, в

федеративній Росії ми, Українська Центральна Рада, кличемо всіх до

рішучої боротьби усяким безладдям і руїнництвом та до дружнього

великого будівництва нових державних форм, які дадуть великій і

знеможеній Республіці Росії здоровья, силу і нову будучність.

Вироблення тих форм має бути проведене на Українських і

Всеросійських Установчих Зборах. Днем виборів до Українських Установчих Зборів призначено 27

грудня (декабря) 1917 року, а днем скликання їх - 9 січня (января)

1918 року. Про порядок скликання Українських Установчих Зборів - негайно

видано буде закон.

Українська Центральна Рада.

У Київі 7(20) листопаду року 1917.

___________________

Вістник Генерального Секретаріяту Української Народньої

Республіки. - 1917, 23 листопада. - N 2.

Конституційні акти України. 1917 - 1920.

Невідомі конституції України.

Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< |

Державні утворення на території України (1917-1920):

 1. Закон про Державну Народню Раду Української Народньої Республіки від "12"падолиста 1920 року. . 1920 рікк
 2. Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці від 12 листопада 1920 року. . 1920 рікк
 3. Універсал Трудового Конгресу України від 28.01.1919. . 1919 рікк
 4. До Світлої Директорії Української Народньої Республіки у Києві від 16.01.1919. . 1919 рікк
 5. Універсал Директорії Української Народньої Республіки від 22.01.1919. . 1919 рікк
 6. Ухвала Всенародних Зборів угорських українців 21 січня 1919 року. . 1919 рікк
 7. Закон про Виділ Української Ради 4 січня 1919 р.. . 1919 рікк
 8. Декларація Української Директорії, що зробила Директорія 26.12.1918. . 1918 рікк
 9. Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові між Українською Народньою Республікою й Західно-Українською Народньою Республікою про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю 01.12.1918. . 1918 рікк
 10. Ухвалений Радою Міністрів Закон про заснування Української Академії наук в м. Києві 14.11.1918. . 1918 рікк
 11. Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії, ухвалений Українською Національною Радою на засіданню 13 падолиста 1918. . 1918 рікк
 12. Відозва Української Національної Ради від 1 листопада 1918 року. . 1918 рікк
 13. Проклямація Української Національної Ради від 19 жовтня 1918 року. . 1918 рікк
 14. Статут Української Національної Ради, прийнятий у Львові 18 жовтня 1918 року. . 1918 рікк
 15. Тимчасовий Закон про Верховне Управління Державою на випадок смерти, тяжкої хороби і перебування по-за межами держави Ясновельможного Пана Гетьмана всієї України 01.08.1918. . 1918 рікк
 16. Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) 29.04.1918. . 1918 рікк
 17. Закони про тимчасовий державний устрій України від 29.04.1918. . 1918 рікк
 18. Грамота до всього українського народу від 29.04.1918. . 1918 рікк
 19. Універсал Української Центральної Ради (IV) від 09.01.1918. . 1918 рікк
 20. Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні від 04.08.1917. . 1917 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -