Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, а також освітньої діяльності у сфері кінематографії, у тому числі виробництва (створення) фільмів студентами, навчання в Україні та за кордоном тощо. Мінкультури України. 2019

Документ актуальний на 31.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

08 жовтня 2019 року № 792

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 жовтня 2019 р.

за № 1102/34073

ІСТОТНІ УМОВИ

договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, а також освітньої діяльності у сфері кінематографії, у тому числі виробництва (створення) фільмів студентами, навчання в Україні та за кордоном тощо

1. Підстави для укладення договору - дата і номер рішення Ради з державної підтримки кінематографії про надання державної підтримки кінематографії у формі, передбаченій пунктом 6 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (далі - Закон).

2. Об’єкт договору:

1) фундаментальне або прикладне дослідження (далі - дослідження):

назва теми, очікуваний результат дослідження;

наукові, технічні, економічні та інші вимоги до дослідження відповідно до узгодженого сторонами технічного завдання;

конфіденційні відомості щодо дослідження;

2) обладнання для матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності:

вид обладнання, кількість, кошторисна вартість, код відповідно до національного класифікатора України ДК 021:2015, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 «Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора України ДК 021:2007», тощо;

технічні вимоги, комплектність або специфікація обладнання;

3) науково-методичні матеріали для науково-методичного забезпечення освітньої діяльності:

автор, назва, мова, кошторисна вартість видання;

специфікація видання (обсяг у друкованих аркушах, наклад, технічні характеристики, переклад та/або довидавнича підготовка (за потреби));

4) студентський фільм (далі - фільм):

назва, вид, жанр, хронометраж, автори фільму (автор сценарію, режисер-постановник), мова фільму (мовна частина звукового ряду, мова реплік);

технічні вимоги (звук, колір, формат кадру тощо);

вимоги до комплекту вихідних матеріалів (параметри відеоносія, відеозображення, вимоги до звуку, майстер-файлу) та комплекту довідково-інформаційних матеріалів фільму (вимоги до музичної довідки, монтажного аркуша, у тому числі монтажного аркуша англомовних субтитрів з тайм-кодами, трітменту або сценарію фільму, анотації на фільм із зазначенням місць зйомок, відомостей (біографій) про авторів фільму, інших матеріалів, що стосуються зйомок фільму, які студент бажає передати на зберігання);

вимоги щодо відповідності фільму сценарію (переробленому сценарію зі збереженням основної сюжетної лінії), на основі якого він буде вироблятися (створюватися);

5) освітня послуга:

вид освітньої послуги, форма навчання, обсяг навчального навантаження здобувача освіти (у разі здобуття вищої освіти - ступінь вищої освіти, назва спеціальності, обсяг навчального навантаження в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи);

вимоги до якості освітньої послуги відповідно до освітньої програми.

3.

Мета надання державної підтримки кінематографії - створення якісної наукової та освітньої бази для підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері кінематографії.

4. Обсяг коштів, які надаються на умовах державної підтримки кінематографії.

5. Проведення розрахунків:

бюджетна програма, за якою здійснюється виплата коштів на умовах державної підтримки кінематографії;

підстави для здійснення виплат із державного бюджету;

обсяг коштів, що виділяються впродовж бюджетного періоду для фінансування придбання товарів, робіт, послуг на підставі рішення Ради з державної підтримки кінематографії, прийнятого відповідно до частини третьої статті 7 Закону;

валюта договору - гривня;

перерахування коштів (попередня оплата, остаточний розрахунок);

погашення заборгованості перед суб’єктом кінематографії (у разі виникнення) згідно з частиною другою статті 10 Закону.

6. Обов’язки суб’єкта кінематографії (відповідно до об’єкта договору) щодо:

використання коштів, що надаються на умовах державної підтримки кінематографії, за цільовим призначенням;

забезпечення якості товарів, робіт, послуг, передбачених умовами договору;

виконання дослідження відповідно до узгодженого сторонами технічного завдання;

узгодження з Держкіно оригінал-макетів та сигнальних примірників науково-методичних матеріалів;

зазначення на звороті титульного аркуша видання інформації, що науково-методичні матеріали випущено за державної підтримки;

розміщення в початкових титрах студентського фільму інформації про те, що фільм знято за державної підтримки, хронометражем не менше ніж чотири секунди;

недопущення передання будь-кому майнових прав на використання студентського фільму в будь-який спосіб на території держави-агресора.

7. Обов’язки сторін щодо збереження конфіденційності визначених договором відомостей щодо досліджень, перебігу здійснення та одержаних результатів (у разі наявності).

8. Найменування юридичної особи державної форми власності, якій буде передано майнові права інтелектуальної власності на студентський фільм або результати дослідження.

9. Строк дії договору, який визначається календарним планом виконання дослідження, або гарантійним строком експлуатації обладнання, або строком видання науково-методичних матеріалів, або строком виробництва (створення) фільму студентами, а також строком виконання сторонами інших зобов’язань, що виникли на основі договору.

10. Додатки до договору (відповідно до об’єкта договору):

1) щодо фінансування дослідження:

технічне завдання;

календарний план;

планова калькуляція кошторисної вартості та розрахунки витрат за статтями;

2) щодо фінансування забезпечення освітньої діяльності у сфері кінематографії:

специфікація;

калькуляція кошторисної вартості;

місце доставки;

3) щодо фінансування виробництва (створення) фільмів студентами:

комплект вихідних матеріалів та комплект довідково-інформаційних матеріалів фільму;

орієнтовний кошторис витрат на виробництво фільму;

виробничо-економічні показники на виробництво фільму.

Генеральний директор

директорату мистецтв

П. Білаш


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.10.2019 — 2019 р., № 82, стор. 141, стаття 2802, код акта 96442/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 13. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -