<<
>>

НАКАЗ від 07.11.2018 № 303 "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2018

Документ актуальний на 24.04.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.11.2018  № 303

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 березня 2019 р.

за № 292/33263

Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Відповідно до частини четвертої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, з метою належної організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України забезпечити ознайомлення з Порядком підлеглих працівників.

3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (Гуріна О.М.) спільно з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Віце-прем’єр-міністр України -

Міністр регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

Г.

Зубко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції

О.А. Мангул


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

07 листопада 2018 року № 303

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 березня 2019 р.

за № 292/33263

ПОРЯДОК

організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб під час отримання, реєстрації, розгляду та обліку повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), що надходять через телефонну «гарячу лінію», офіційний веб-сайт, засобами поштового чи електронного зв’язку, а також на особистому прийомі громадян.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, використовуються у таких значеннях:

ідентифікація повідомлення - встановлення відповідності інформації, наведеної в повідомленні, ознакам корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

повідомлення про корупцію - повідомлення про порушення вимог Закону, яке містить інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону, вчинене працівниками апарату Мінрегіону;

попередній розгляд - аналіз інформації, яка міститься у повідомленні про корупцію, на відповідність вимогам Закону.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних».

3. Інформація, наведена у повідомленні про корупцію, має стосуватися конкретного працівника апарату Мінрегіону, містити фактичні дані про порушення ним вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом, які можуть бути перевірені.

4. Повідомлення про корупцію має містити:

прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посаду та місце роботи;

інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;

прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автора повідомлення).

5. Повідомити про корупцію може працівник апарату Мінрегіону без зазначення авторства (анонімно). Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначено частиною п’ятою статті 53 Закону.

6. Повідомлення про корупцію, яке не відповідає вимогам Закону, розглядається відповідно до вимог, встановлених іншими законами України.

7. Повідомлення про корупцію може подавати окрема особа (індивідуальне) або група осіб (колективне). Повідомлення може бути як письмовим, так і усним.

8. Усне повідомлення викривач викладає на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через телефонну «гарячу лінію» Мінрегіону.

9. Письмове повідомлення надсилається поштою з поміткою «Про корупцію», вноситься через офіційний веб-сайт Мінрегіону, спеціальну електронну пошту Мінрегіону, передається викривачем особисто до служби діловодства Мінрегіону, або до скриньки для кореспонденції Мінрегіону, або на особистому прийомі.

II. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію

1. Організація роботи з повідомленнями про корупцію ґрунтується на таких засадах:

1) знання та обізнаність - інформування про можливість подати повідомлення про корупцію;

2) доступність - забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення про корупцію;

3) довіра - інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів;

4) ефективність - реагування на випадки порушення вимог Закону;

5) прозорість - інформування викривачів про те, як розглядаються їх повідомлення про корупцію;

6) аналіз та вивчення - систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями про корупцію.

2. Принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію:

1) доброчесність - поведінка працівників апарату Мінрегіону відповідно до вимог Закону, Закону України «Про державну службу» та Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333;

2) захист прав викривачів - розуміння працівниками апарату Мінрегіону, які мають доступ до повідомлень про корупцію, ризиків для викривачів, що пов’язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону;

3) конфіденційність - виконання вимог Закону щодо нерозголошення інформації про викривача працівниками апарату Мінрегіону в процесі збирання, використання та збереження інформації;

4) зворотний зв’язок - підтримання зв’язку з викривачем навіть тоді, коли повідомлення надано анонімно;

5) неупередженість - розгляд повідомлення про корупцію по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати в результаті попередніх контактів викривача з Мінрегіоном;

6) об’єктивність - надання повної та об’єктивної оцінки інформації, одержаної під час розгляду повідомлення про корупцію;

7) рівність - забезпечення однакового ставлення до всіх викривачів незалежно від віку, статі, національної належності, віросповідання тощо.

III. Порядок отримання повідомлень про корупцію

1. Прийняття повідомлень, що надійшли через телефонну «гарячу лінію», офіційний веб-сайт, спеціальну електронну пошту Мінрегіону, а також на особистому прийомі громадян, здійснюють працівники Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Сектор).

2. Номер телефону, за яким працює телефонна «гаряча лінія», та графік її роботи підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

3. Інформація про години особистого прийому працівників Сектору також підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

4. Під час особистого прийому повідомлень та для прийому повідомлень телефонною «гарячою лінією» працівники Сектору можуть використовувати опитувальний лист, зразок якого наведено у додатку 3 до Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 липня 2017 року № 286.

5. Повідомлення, які надходять поштою до служби діловодства Мінрегіону, а також до скриньки для кореспонденції Мінрегіону з поміткою «Про корупцію», після їх реєстрації передаються працівнику Сектору.

6. Для отримання повідомлень через офіційний веб-сайт Мінрегіону на головній сторінці у рубриці «Співпраця з викривачами корупції» розділу «Запобігання та протидія корупції» створюється категорія «Повідомити про корупційне правопорушення».

7. Для викривачів на офіційному веб-сайті Мінрегіону розміщується адреса спеціальної електронної поштової скриньки - anti-corruption@minregion.gov.ua, через яку здійснюється передавання повідомлень про корупцію викривачами.

8. Повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт Мінрегіону в категорію «Повідомити про корупційне правопорушення» та на спеціальну електронну пошту, передаються працівником Сектору у день їх надходження або на наступний робочий день, якщо таке повідомлення надійшло у вихідні, святкові та неробочі дні (поза робочим часом), до служби діловодства Мінрегіону для їх реєстрації.

9. Повідомлення, які надходять на спеціальну електронну пошту Мінрегіону, мають містити інформацію та відповідати вимогам, зазначеним у пунктах 3, 4 розділу I цього Порядку.

IV. Реєстрація повідомлень про корупцію

1. Повідомлення про корупцію, незалежно від каналів надходження, служба діловодства Мінрегіону реєструє за допомогою системи електронного документообігу Мінрегіону.

2. У правому нижньому куті чи на іншому вільному від тексту місці повідомлення зазначаються дата надходження та вхідний номер повідомлення, що складається з індексу, номера за порядком у відповідному році та року реєстрації.

Реєстрація та облік повідомлень здійснюються згідно з індексами:

ЗП - заява-повідомлення про корупцію;

АП - анонімне повідомлення.

3. Під час реєстрації повідомлень про корупцію забезпечуються їх облік, зокрема щодо кількості повідомлень, що надійшли до Мінрегіону, стан виконання, результати розгляду.

4. Після реєстрації повідомлення про корупцію передаються службою діловодства Мінрегіону до Сектору у міру їх надходження щодня до 16.00, але не пізніше наступного робочого дня за днем їх находження для їх подальшого попереднього розгляду.

V. Порядок розгляду повідомлень про корупцію

1. Попередній розгляд повідомлень про корупцію працівник Сектору здійснює в день отримання або не пізніше наступного робочого дня за днем отримання повідомлення.

2. Якщо повідомлення про корупцію за змістом не відповідає вимогам Закону, про це інформується Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (у разі його відсутності - особа, яка виконує його обов’язки) (далі - Міністр). Якщо повідомлення про корупцію неанонімне, повідомляється викривач.

3. Якщо повідомлення про корупцію за змістом відповідає вимогам Закону, після проведення його ідентифікації, реєстрації працівник Сектору невідкладно передає таке повідомлення Міністру для прийняття рішення щодо розгляду (перевірки) інформації, зазначеної у повідомленні, шляхом накладення відповідної резолюції. До розгляду (перевірки) повідомлень про корупцію, крім працівників Сектору, можуть залучатися інші працівники апарату Мінрегіону, до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні. Після накладення резолюції повідомлення передається до Сектору.

4. Відповідно до резолюції Міністра відповідальні виконавці забезпечують опрацювання повідомлень у строки, визначені пунктом 2 розділу VI цього Порядку.

5. Для забезпечення чітких та узгоджених дій щодо розгляду повідомлення працівник Сектору використовує Схему процедури розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (додаток).

6. Якщо наведені у повідомленні про корупцію інформація та факти не належать до компетенції Мінрегіону, таке повідомлення надсилається для розгляду до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Якщо повідомлення про корупцію неанонімне, про це обов’язково повідомляється викривач.

7. Працівники Сектору для проведення перевірки мають право одержувати усні та письмові пояснення від працівників апарату Мінрегіону, про діяльність яких ідеться в повідомленні, а також інших осіб, які обізнані або причетні до фактів або діянь, отримувати від них необхідну інформацію та документи.

8. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону Міністр вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення працівник Сектору за дорученням Міністра інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

9. Посадові особи Мінрегіону, залучені до процесу роботи з повідомленнями про корупцію, зобов’язані дотримуватися вимог статті 43 Закону.

10. Обробка персональних даних викривачів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

11. За підсумками роботи із повідомленнями, внесеними викривачами, один раз на рік працівники Сектору складають звіт, який розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону. Звіт має містити інформацію про:

кількість і види повідомлень, що надійшли до Мінрегіону;

результати розгляду.

12. Документи і матеріали щодо розгляду повідомлень, що надійшли до Мінрегіону, обліковуються і формуються у справи.

VI. Строки розгляду повідомлень про корупцію

1. Повідомлення про корупцію, розгляд яких належить до компетенції Мінрегіону та які містять реквізити, зазначені у пункті 4 розділу І цього Порядку, підлягають обов’язковому розгляду відповідальними виконавцями відповідно до резолюції Міністра.

2. Анонімне повідомлення про корупцію підлягає перевірці у строк не більше ніж 15 днів із дати його отримання, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Якщо у зазначений строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, не можна, Міністр продовжує строк розгляду повідомлення до 30 днів із дати його отримання.

3. Відповідь на повідомлення, які надходять через категорію «Повідомити про корупційне правопорушення» на офіційному веб-сайті Мінрегіону або через спеціальну електронну поштову скриньку, обов’язково надається заявнику в електронній формі, а у разі зазначення заявником поштової адреси для листування - і у паперовій формі.

Завідувач Сектору

з питань запобігання

та виявлення корупції

О. Гуріна


Додаток

до Порядку організації роботи

з повідомленнями про корупцію,

внесеними викривачами, в апараті

Міністерства регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального

господарства України

(пункт 5 розділу V)

СХЕМА

процедури розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Наказ; Мінрегіон України від 07.11.2018 № 303

Прийняття від 07.11.2018

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0292-19

Законодавство України

станом на 19.03.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.04.2019 — 2019 р., № 28, стор. 338, стаття 1013, код акта 94032/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінрегіон України:

 1. НАКАЗ від 22.01.2019 № 3 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі". Мінрегіон України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 20.02.2019 № 38/29 "Про затвердження Порядку взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 21.03.2019 № 74 "Про внесення зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року № 240". Мінрегіон України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 03.04.2019 № 91 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79". Мінрегіон України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 01.03.2019 № 48 "Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами". Мінрегіон України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 17.05.2019 № 112 "Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів". Мінрегіон України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 21.06.2019 № 137 "Про затвердження Переліку об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна". Мінрегіон України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 30.05.2019 № 125 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.04.2019 № 100 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання". Мінрегіон України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 24.06.2019 № 140 "Про затвердження Типової форми угоди про транскордонне співробітництво". Мінрегіон України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 15.07.2019 № 157 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 27 грудня 1993 року № 245". Мінрегіон України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.06.2019 № 145 "Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.07.2019 № 164 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 травня 2017 року № 120". Мінрегіон України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.07.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Положення про конкурсну комісію з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу". Мінрегіон України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 17.07.2019 № 165 "Про внесення змін до Порядку оцінки проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу". Мінрегіон України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 12.08.2019 № 183 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02 лютого 2009 року № 13". Мінрегіон України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 01.08.2019 № 170 "Про внесення змін до Порядку відбору проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки". Мінрегіон України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 26.07.2019 № 169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води". Мінрегіон України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 26.07.2019 № 169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води". Мінрегіон України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 01.08.2019 № 171 "Про внесення змін до Порядку розроблення містобудівної документації". Мінрегіон України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -