<<
>>

НАКАЗ від 12.09.2018 № 239 "Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення". Мінрегіон України. 2018

Документ актуальний на 27.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.09.2018  № 239

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 жовтня 2018 р.

за № 1172/32624

Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 року № 817 «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, що додається.

2. Департаменту економіки систем життєзабезпечення (Хоцянівська Н.В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно із введенням в дію Закону України від 09 листопада 2017 року № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», але не раніше дня його офіційного опублікування.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Віце-прем’єр-міністр України -

Міністр регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Перший заступник

Голови Державної служби України з питань

безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

Голова Антимонопольного комітету України

В.о. Виконавчого директора Асоціації міст України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

К. Ляпіна

А.О. Жук

Ю. Терентьєв

В.В. Сидоренко

Р. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

12 вересня 2018 року № 239

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 жовтня 2018 р.

за № 1172/32624

ПОРЯДОК

розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, які провадять (або мають намір провадити) господарську діяльність із виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - транспортування) та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення (далі - ліцензована діяльність) і в установленому законодавством порядку отримали відповідні ліцензії Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та суб’єктами господарювання незалежно від форм власності (далі - суб’єкти господарювання), що надають (або мають намір надавати) комунальні послуги, визначені статтею 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (крім послуг із постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії), для подальшого встановлення тарифів відповідно до повноважень, наданих Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про житлово-комунальні послуги».

2. Цей Порядок застосовується органами місцевого самоврядування під час розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги (послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами) і поширюється на суб’єктів господарювання, зазначених у пункті 1 цього Порядку.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

встановлення тарифів - прийняття органом місцевого самоврядування рішення про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

заява - письмове звернення суб’єкта господарювання до органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади, на території якої суб’єкт господарювання провадить (має намір провадити) ліцензовану діяльність, надає (має намір надавати) комунальні послуги, про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги;

заявник - суб’єкт господарювання, який звертається до органу місцевого самоврядування із заявою про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги;

коригування тарифів - перерахунок тарифів у зв’язку із зміною протягом строку їх дії обсягу окремих складових, вартість яких змінилася з причин, не залежних від суб’єкта господарювання;

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, а також надання комунальних послуг для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного суб’єкта господарювання.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанові Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

4. Суб’єкт господарювання (заявник) подає до органу місцевого самоврядування у друкованому та електронному вигляді розрахунки тарифів разом із заявою, підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися під час проведення розрахунків тарифів.

Комплект документів, поданий суб’єктом господарювання (заявником) до органу місцевого самоврядування, підлягає реєстрації службою діловодства.

5. Розрахунки тарифів здійснюються суб’єктами господарювання відповідно до вимог Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, та Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року № 1010.

6. За результатами розгляду поданих суб’єктом господарювання (заявником) згідно з вимогами цього Порядку розрахунків тарифів органом місцевого самоврядування здійснюється встановлення відповідних тарифів.

До рішення про встановлення тарифів додається структура тарифів.

Встановлення тарифів здійснюється як при повному перегляді (перерахунку) тарифів і їх структури, так і за результатами коригування тарифів.

7. Розрахунок та встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво для суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках із використанням альтернативних джерел енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення, здійснюється відповідно до статті 20 Закону України «Про теплопостачання».

II. Вимоги до оформлення заяви та формування комплекту документів

1. Для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги заявник подає до органу місцевого самоврядування у паперовому та електронному вигляді заяву про встановлення тарифів за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, а також розрахунки тарифів, підтвердні матеріали і документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків, а саме:

1) пояснювальну записку щодо потреби встановлення тарифів, що містить обґрунтування планових витрат суб’єкта господарювання за їх складовими, аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період та очікувані зміни у плановому періоді (у довільній формі);

2) інформацію про суб’єкта господарювання (заявника) із зазначенням відомостей про наявність у нього ліцензій на провадження відповідних видів ліцензованої діяльності, кількості споживачів у розрізі їх категорій, переліку цих споживачів із зазначенням їх місцезнаходження / місця проживання, системи оподаткування суб’єкта господарювання, особливостей виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання комунальних послуг, контактної інформації заявника тощо (у довільній формі);

3) інформацію про середньооблікову чисельність персоналу суб’єкта господарювання (заявника). За потреби збільшення чисельності працівників та/або витрат на оплату праці для врахування в тарифах, що подаються на розгляд органу місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання надають до органу місцевого самоврядування для погодження відповідні пояснення та обґрунтування таких змін;

4) копію штатного розпису суб’єкта господарювання;

5) копію колективного договору суб’єкта господарювання (за наявності);

6) інвестиційну програму суб’єкта господарювання, розроблену відповідно до вимог нормативно-правових актів у відповідній сфері (за наявності);

7) копії установчих документів (статуту, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань тощо);

8) копії розпорядчих документів про облікову політику підприємства з визначенням бази розподілу понесених витрат;

9) копії договорів, укладених суб’єктами господарювання для забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання комунальних послуг;

10) інформацію щодо балансової вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів із розбивкою за групами та видами діяльності станом на перше число місяця, в якому подаються розрахунки тарифів;

2. Розрахунки тарифів, підтвердні матеріали та документи, що враховують особливості діяльності суб’єкта господарювання у відповідній сфері (теплопостачання, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, поводження з побутовими відходами), додаються до документів, визначених у пункті 1 цього розділу.

3. У разі встановлення тарифів у сфері теплопостачання заявником додатково надаються:

1) розрахунки одноставкових тарифів на планований період:

на виробництво теплової енергії (примірну форму розрахунку наведено у додатку 2);

на транспортування теплової енергії (примірну форму розрахунку наведено у додатку 3);

на постачання теплової енергії (примірну форму розрахунку наведено у додатку 4);

на теплову енергію (примірну форму розрахунку наведено у додатку 5).

Розрахунок суб’єктом господарювання двоставкових тарифів на теплову енергію здійснюється згідно з формами, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 грудня 2012 року № 605, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за № 2136/22448;

2) розрахунок втрат суб’єкта господарювання, яких зазнано протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування (за наявності) (примірну форму розрахунку наведено у додатку 6);

3) копія рішення органу місцевого самоврядування про відшкодування втрат суб’єкта господарювання з місцевого бюджету, яких зазнано протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування (за наявності);

4) річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води, складений на підставі фактичних та прогнозованих обсягів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з урахуванням укладених договорів та інших техніко-економічних факторів (примірну форму наведено у додатку 7);

5) розрахунки показників річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та документи, що їх підтверджують та обґрунтовують, зокрема:

пооб’єктний щомісячний розрахунок корисного відпуску теплової енергії власним споживачам та на господарські потреби суб’єкта господарювання у сфері теплопостачання на планований період у розрізі кожного джерела теплової енергії та категорій споживачів;

реєстр приєднаного теплового навантаження власних споживачів згідно з укладеними договорами на постачання теплової енергії у розрізі категорій споживачів та об’єктів теплоспоживання суб’єкта господарювання;

аналітична інформація щодо обсягів споживання теплової енергії споживачами, які мають лічильники, та щодо відповідності фактичної температури теплоносія за базовий період у подавальному і зворотному трубопроводах відповідним показникам затвердженого температурного графіка щодо кожного джерела теплової енергії;

інформація щодо виконання суб’єктом господарювання перерахунків розміру плати за надання послуг із централізованого опалення та постачання гарячої води у попередніх періодах відповідно до Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року № 151;

6) щомісячний розрахунок технологічних втрат теплової енергії в теплових мережах на планований період у розрізі кожного джерела теплової енергії та документи, що підтверджують вихідні дані для розрахунку, зокрема:

інформація щодо протяжності теплових мереж суб’єкта господарювання в розрізі джерел теплової енергії, способу прокладання, типу ізоляції, року введення в експлуатацію (проведення модернізації, реконструкції тощо);

копія температурного графіка роботи тепломережі;

інформація щодо фактичних витоків теплоносія з теплових мереж за останні три роки;

7) копія погоджених в установленому порядку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

8) розрахунок палива, технологічних витрат електроенергії та води на планований період (у натуральних і вартісних одиницях виміру) та документи, що їх підтверджують і обґрунтовують. Розрахунки мають містити розрахункові формули, пояснення з посиланням на відповідні нормативні акти, якими керуються заявники під час виконання розрахунків, чіткі вихідні дані, підтверджені завіреними копіями документів, зокрема:

копії паспортів котлів, насосного обладнання, вентиляторів, димососів, водопідготовчого обладнання, теплових мереж тощо;

копії експлуатаційної документації - ремонтні журнали котлів, копії режимних карт наладки котлів, водопідготовчого обладнання тощо;

копія плану організаційно-технічних заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів, складеного відповідно до вимог пункту 7.10 глави 7 Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджених наказом Державного комітету України з енергозбереження від 22 жовтня 2002 року № 112, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2002 року за № 878/7166 (із змінами);

інформація щодо фактичних витрат паливно-енергетичних ресурсів у розрізі кожного джерела теплової енергії, теплового пункту, насосної станції за базовий період і період, що передує базовому;

9) копія графіка планово-запобіжних ремонтних робіт на планований період, затвердженого суб’єктом господарювання, та дефектні акти;

10) копія проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт;

11) копії рішень власника щодо користування майном, що використовується під час виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, та акти приймання-передавання зазначеного майна;

12) копія наказу суб’єкта господарювання про встановлення норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті;

13) довідка щодо сумарної встановленої потужності джерел теплової енергії, зокрема у розрізі джерел, та довідка щодо сумарної протяжності теплових мереж у розрізі діаметрів трубопроводів;

14) розрахунок вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями (примірну форму розрахунку наведено у додатку 8);

15) розрахунок вартості технологічних витрат електроенергії на виробництво та транспортування теплової енергії (примірну форму розрахунку наведено у додатку 9);

16) інформація про суб’єкт господарювання, що здійснює виробництво/транспортування/постачання теплової енергії, надає послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (загальна характеристика) (примірну форму надання інформації наведено у додатку 10);

17) копії статистичної звітності за базовий період і період, що передує базовому, а також із початку поточного року:

форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», затверджена наказом Державної служби статистики України від 10 червня 2016 року № 90;

форма № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», затверджена наказом Державної служби статистики України від 26 липня 2018 року № 160;

форма № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», затверджена наказом Державної служби статистики України від 24 жовтня 2013 року № 321 (зі змінами);

форма № 11-МТП (річна) «Звіт про постачання та використання енергії», затверджена наказом Державної служби статистики України від 31 серпня 2016 року № 162;

форма № 4-МТП (річна) «Звіт про використання та запаси палива», затверджена наказом Державної служби статистики України від 31 серпня 2016 року № 162;

форма № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води», затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за № 382/26827;

форма № 2-інвестиції (річна) «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів», затверджена наказом Державної служби статистики України від 21 липня 2017 року № 195;

звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств за формою № 1С-теплопостачання, затвердженою наказом Держжитлокомунгоспу України від 16 грудня 2004 року № 224 «Про затвердження звітності за формами 1С (звіт про витрати на виробництво послуг)»;

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (із змінами);

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 783/27228 (із змінами);

Податкова декларація екологічного податку, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1052/27497 (із змінами);

додаток 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до Податкової декларації з рентної плати, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1051/27496 (із змінами).

4. У разі встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води заявником додатково надаються:

1) розрахунок тарифу на послугу з постачання теплової енергії, що дорівнює тарифу на теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, розрахунок тарифу на послугу з постачання гарячої води для відповідної категорії споживачів (примірну форму розрахунку наведено у додатку 11);

2) перелік житлових та нежитлових приміщень, теплопостачання яких здійснює суб’єкт господарювання (виконавець) (примірну форму надання інформації наведено у додатку 12);

3) розрахунок витрат на оплату праці персоналу, безпосередньо задіяного в наданні послуг із постачання гарячої води;

4) інформація щодо планованих обсягів теплової енергії для надання послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для відповідної категорії споживачів, опалюваної площі та відповідних питомих норм на опалення будинків (будівель) у розрізі поверхів та кліматичних показників (примірну форму надання інформації наведено у додатку 13), інформація щодо планованих обсягів теплової енергії та води для надання послуг з постачання гарячої води для відповідної категорії споживачів (примірну форму надання інформації наведено у додатку 14) та консолідована інформація щодо планованих обсягів теплової енергії на надання комунальних послуг: послуг із постачання теплової енергії, постачання гарячої води;

5) розрахунок інших витрат абонентської служби, розрахунок витрат на придбання води для надання послуги з постачання гарячої води, розрахунок витрат на послуги банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів.

5. Суб’єкт господарювання (заявник) може надавати до органу місцевого самоврядування додаткові розрахункові та обґрунтувальні матеріали, які потрібні для підтвердження витрат, що вносяться до складу тарифів.

6. Комплект документів, що подається для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, формується згідно з переліком, наведеним у додатку 15 до цього Порядку.

7. У разі встановлення тарифів у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення заявником додатково надаються:

1) розрахунки тарифів на послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення на планований період:

розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водопостачання (примірну форму розрахунку наведено у додатку 16);

розрахунок тарифів на послугу з централізованого водопостачання для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (примірну форму розрахунку наведено у додатку 17);

розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водовідведення (примірну форму розрахунку наведено у додатку 18);

розрахунок тарифів на послугу з централізованого водовідведення для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (примірну форму розрахунку наведено у додатку 19);

розрахунок вартості електричної енергії на технологічні потреби для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на плановий період (примірну форму розрахунку наведено у додатку 20);

розрахунок загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (примірну форму розрахунку наведено у додатку 21);

розрахунок адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (примірну форму розрахунку наведено у додатку 22);

розрахунок витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (примірну форму розрахунку наведено у додатку 23);

розрахунок інших операційних витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (примірну форму розрахунку наведено у додатку 24);

розрахунок фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (примірну форму розрахунку наведено у додатку 25);

розрахунок прибутку від надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (примірну форму розрахунку наведено у додатку 26);

2) розрахунок втрат суб’єкта господарювання у сфері водопостачання та водовідведення, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування (за наявності) (примірну форму розрахунку наведено у додатку 27);

3) копія рішення органу місцевого самоврядування про відшкодування втрат суб’єкта господарювання з місцевого бюджету, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування (за наявності);

4) річний план надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (примірну форму наведено у додатку 28);

5) схеми та розрахунки балансів водоспоживання:

оперативна схема системи централізованого водопостачання;

оперативна схема системи централізованого водовідведення, стічних і зливових вод із зазначенням типу водовідведення (загальносплавний, роздільний, напівроздільний), діаметрів мереж (з урахуванням внутрішньоквартальних та дворових мереж);

розрахунок балансу води, який надається у схематичному та табличному вигляді із зазначенням обсягів, приладів обліку, протяжності, діаметрів мереж;

розрахунок балансу стічних вод;

розрахунок обсягу дренажних та зливових вод;

6) копія рішення органу місцевого самоврядування про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

7) інформація про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуги з централізованого водопостачання (загальна характеристика виконавця послуги з централізованого водопостачання) (форму надання інформації наведено у додатку 29);

8) інформація про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуги з централізованого водовідведення (загальна характеристика виконавця послуги з централізованого водовідведення) (форму надання інформації наведено у додатку 30);

9) загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на 20___ рік за формою, наведеною в додатку 1 до Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 вересня 2012 року № 449, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 року за № 1606/21918;

10) інформація щодо надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення виконавцем відповідних послуг (у натуральних показниках) (примірну форму надання інформації наведено у додатку 31);

11) копія дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод);

12) копії статистичної звітності за базовий період і період, що передує базовому, а також із початку поточного року:

форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», затверджена наказом Державної служби статистики України від 10 червня 2016 року № 90;

форма № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», затверджена наказом Державної служби статистики України від 26 липня 2018 року № 160;

форма № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», затверджена наказом Державної служби статистики України від 24 жовтня 2013 року № 321 (зі змінами);

форма № 11-МТП (річна) «Звіт про постачання та використання енергії», затверджена наказом Державної служби статистики України від 31 серпня 2016 року № 162;

форма № 4-МТП (річна) «Звіт про використання та запаси палива», затверджена наказом Державної служби статистики України від 31 серпня 2016 року № 162;

форма № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води», затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за № 382/26827;

форма № 2-інвестиції (річна) «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів», затверджена наказом Державної служби статистики України від 21 липня 2017 року № 195;

звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств за формою № 1С-водопостачання, водовідведення, затвердженою наказом Держжитлокомунгоспу України від 16 грудня 2004 року № 224 «Про затвердження звітності за формами 1С (звіт про витрати на виробництво послуг)»;

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (із змінами);

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 783/27228 (із змінами);

Податкова декларація екологічного податку, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1052/27497 (із змінами);

додаток 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до Податкової декларації з рентної плати, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1051/27496 (із змінами).

8. Суб’єкт господарювання (заявник) може надавати до органу місцевого самоврядування додаткові розрахункові та обґрунтувальні матеріали, які потрібні для підтвердження витрат, що вносяться до складу тарифів.

9. Комплект документів, що подається для встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, формується згідно переліком, наведеним у додатку 32 до цього Порядку.

10. У разі встановлення тарифів у сфері поводження з побутовими відходами заявником додатково надаються:

1) розрахунок повної собівартості та тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (примірну форму розрахунку наведено у додатку 33);

розрахунок загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами (примірну форму розрахунку наведено у додатку 34);

розрахунок адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами (примірну форму розрахунку наведено у додатку 35);

розрахунок витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами (примірну форму розрахунку наведено у додатку 36);

розрахунок інших операційних витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами (примірну форму розрахунку наведено у додатку 37);

розрахунок фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами (примірну форму розрахунку наведено у додатку 38);

аналіз впливу зміни тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів на загальний тариф на послуги з поводження з побутовими відходами для кінцевого споживача у прогнозному періоді (інформація надається відповідно до форми, наведеної у додатку 39);

2) розрахунок втрат суб’єктів господарювання у сфері поводження з побутовими відходами, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування (за наявності) (примірну форму розрахунку наведено у додатку 40);

3) копія рішення органу місцевого самоврядування про відшкодування втрат суб’єкта господарювання з місцевого бюджету, яких зазнано протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування (за наявності);

4) річний план надання послуг з поводження з побутовими відходами (примірну форму наведено у додатку 41);

5) розрахунки показників річного плану надання послуг з поводження з побутовими відходами та документи, що їх підтверджують та обґрунтовують, зокрема:

копія дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів поводження з відходами;

копія правил благоустрою населеного пункту;

копія схеми санітарного очищення населених пунктів, затвердженої в установленому порядку;

копія погодженого та затвердженого проекту полігона/звалища (для полігонів, введених в експлуатацію після 01 січня 2006 року);

копія санітарно-технічного паспорта полігона/звалища;

копія паспорта місця видалення відходів із переліком відходів, які підлягають захороненню на цьому полігоні/звалищі в установленому порядку;

копія інструкції з експлуатації полігона, розробленої суб’єктом господарювання;

копії річних технологічних (ситуаційних) планів організації робіт із захоронення побутових відходів, на яких позначаються робочі карти за останні 3 роки;

помісячний розрахунок обсягу захоронення побутових відходів на планований період відповідно до встановлених норм вивезення побутових відходів, укладених договорів на вивезення побутових відходів та категорій споживачів;

копії документів, що підтверджують коефіцієнти щільності побутових відходів, які застосовуються суб’єктом господарювання;

6) копія графіка планово-запобіжних ремонтних робіт на планований період, затвердженого суб’єктом господарювання, та дефектні акти;

7) копія проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт;

8) копії рішень власника щодо користування земельною ділянкою та майном, що використовується під час надання послуги з поводження з побутовими відходами, та акти приймання-передачі зазначеного майна;

9) копія наказу суб’єкта господарювання про встановлення норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті;

10) інформація про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуг з поводження побутовими відходами (загальна характеристика виконавця послуг) (форму надання інформації наведено у додатку 42);

11) копії статистичної звітності за базовий період і період, що передує базовому, а також із початку поточного року:

форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», затверджена наказом Державної служби статистики України від 10 червня 2016 року № 90;

форма № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», затверджена наказом Державної служби статистики України від 26 липня 2018 року № 160;

форма № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», затверджена наказом Державної служби статистики України від 24 жовтня 2013 року № 321 (зі змінами);

форма № 11-МТП (річна) «Звіт про постачання та використання енергії», затверджена наказом Державної служби статистики України від 31 серпня 2016 року № 162;

форма № 4-МТП (річна) «Звіт про використання та запаси палива», затверджена наказом Державної служби статистики України від 31 серпня 2016 року № 162;

форма № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води», затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за № 382/26827;

форма № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами», затверджена наказом Державної служби статистики України від 19 серпня 2014 року № 243 (зі змінами);

форма № 1-ТПВ (річна) «Звіт про поводження з твердими побутовими відходами», затверджена наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 19 вересня 2006 року № 308;

форма № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про охорону атмосферного повітря», затверджена наказом Державної служби статистики України від 27 листопада 2015 року № 345;

форма № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі» за 20___ рік, затверджена наказом Державної служби статистики України від 30 вересня 2015 року № 259 (зі змінами);

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (із змінами);

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 783/27228 (із змінами);

Податкова декларація екологічного податку, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1052/27497 (із змінами).

Суб’єкт господарювання (заявник) може надавати до органу місцевого самоврядування додаткові розрахункові та обґрунтувальні матеріали, які потрібні для підтвердження витрат, що вносяться до складу тарифів.

Якщо послуги з поводження з побутовими відходами надаються окремими суб’єктами господарювання, що забезпечують вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, розрахунки, документи та матеріали, передбачені у пункті 10 цього Порядку, визначаються під час формування комплекту документів, що додається до заяви про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, для кожного суб’єкта господарювання окремо з урахуванням особливостей його діяльності (вивезення, перероблення, захоронення побутових відходів).

11. Комплект документів, що подається для встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, формується згідно з переліком, наведеним у додатку 43 до цього Порядку.

12. Документи, що подаються до органу місцевого самоврядування, засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання.

Достовірність зазначеної в документах інформації забезпечує суб’єкт господарювання (заявник).

13. Для встановлення тарифу на теплову енергію, тарифу на виробництво теплової енергії для суб’єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії заявник подає органу місцевого самоврядування заяву із зазначенням розміру відповідних тарифів згідно із додатком 44 до цього Порядку. До заяви про встановлення тарифів на теплову енергію, на виробництво теплової енергії додається розрахунок тарифів, здійснений для відповідної категорії споживачів («бюджетні установи та організації», «населення»), та підтвердні матеріали:

1) пояснювальна записка щодо потреби встановлення тарифів, що містить пояснення до здійсненого заявником розрахунку (довільна форма);

2) інформація про суб’єкта господарювання (заявника) із зазначенням відомостей про наявність у нього ліцензій на виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, кількості споживачів у розрізі їх категорій, переліку цих споживачів із зазначенням їх місцезнаходження / місця проживання, системи оподаткування суб’єкта господарювання, особливостей виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, контактної інформації заявника тощо (довільна форма);

3) копії установчих документів (статуту, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань тощо).

Вимоги щодо комплекту документів, які визначено у пунктах 1-3 цього розділу, не застосовуються до суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення.

IІІ. Вимоги щодо розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що подаються до органу місцевого самоврядування

1. Розрахунки тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що додаються до заяви, здійснюються заявниками на планований період за формами, встановленими органами місцевого самоврядування.

2. Примірні форми розрахунків одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги наведено у додатках до цього Порядку.

3. Форми, потрібні для розрахунку двоставкових тарифів на теплову енергію та комунальні послуги, затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 грудня 2012 року № 605, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за № 2136/22448.

4. Сторінки розрахунків тарифів із відповідними розрахунковими, підтвердними матеріалами і документами нумеруються, усі таблиці подаються з наскрізною нумерацією стовпців на кожній сторінці.

5. Числова інформація в розрахунках тарифів зазначається з точністю до двох цифр після коми, а якщо ціла частина числа дорівнює нулю - з точністю до двох значущих цифр після коми.

IV. Порядок та строки розгляду заяви

1. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам, установленим цим Порядком, а також відповідності розрахунків тарифів формам, встановленим органами місцевого самоврядування (а у разі розрахунку двоставкових тарифів на теплову енергію та комунальні послуги - формам, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 грудня 2012 року № 605, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за № 2136/22448), їх розгляд здійснюється протягом одного календарного місяця з дня отримання відповідної заяви (з дня її реєстрації).

2. Під час розгляду розрахунків тарифів, доданих до заяви, органом місцевого самоврядування перевіряється додержання суб’єктом господарювання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», та, зокрема, правильність здійснення суб’єктом господарювання розрахунків планованих економічно обґрунтованих витрат, що внесені до складу тарифів, урахування при їх визначенні фактичних за останні п’ять років та прогнозованих обсягів виробництва і споживання теплової енергії, надання комунальних послуг згідно з річними планами, додержання стандартів, нормативів (норм) витрат і втрат ресурсів, технологічних регламентів та вимог щодо виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання комунальних послуг.

3. Якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам цього Порядку, а розрахунки тарифів - формам, встановленим органами місцевого самоврядування (а у разі розрахунку двоставкових тарифів на теплову енергію та комунальні послуги - формам, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 грудня 2012 року № 605, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за № 2136/22448), заява залишається без розгляду, про що орган місцевого самоврядування письмово повідомляє заявника протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви (з дня її реєстрації) з чітким обґрунтуванням причин такої відмови і посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

4. Особливості порядку та строків розгляду органами місцевого самоврядування заяви про встановлення тарифів на теплову енергію, на виробництво теплової енергії для суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках із використанням альтернативних джерел енергії, визначено статтею 20 Закону України «Про теплопостачання».

V. Умови зміни тарифів

1. Зміна тарифів на теплову енергії, її виробництво, транспортування та постачання, тарифів на комунальні послуги здійснюється шляхом перегляду тарифу і його структури або шляхом коригування тарифів.

Коригування тарифів здійснюється протягом строку їх дії винятково у випадках зміни вартості окремих складових чинних тарифів із причин, не залежних від суб’єкта господарювання (збільшення або зменшення мінімальної заробітної плати, податків, зборів, обов’язкових платежів, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні ресурси та інші матеріальні ресурси, а також інших складових, щодо зміни вартості яких прийнято рішення уповноваженим державним органом). В усіх інших випадках здійснюється повний перегляд тарифу (тарифів) і його (їх) структури.

У разі коригування тарифів кількісні показники, враховані у структурі чинних тарифів, не переглядаються.

2. Зміна тарифів ініціюється суб’єктом господарювання шляхом подання до органу місцевого самоврядування відповідної заяви про встановлення тарифів та доданих до неї документів, а саме:

всього комплекту документів, зазначених у розділі ІІ цього Порядку - у разі повного перегляду тарифів;

документів, які підтверджують зміну вартості окремих складових тарифів - у разі коригування тарифів.

3. Підставою для звернення суб’єкта господарювання щодо зміни тарифів можуть бути обставини, що впливають або можуть вплинути на результати його діяльності, а саме:

1) зміна обсягів виробництва і споживання теплової енергії, надання комунальних послуг, урахованих під час встановлення чинних тарифів;

2) зростання/зниження вартості складових тарифів та зміна структури цих тарифів;

3) зміна в установленому порядку інвестиційної програми суб’єкта господарювання, якщо це призводить до зміни рівня тарифів;

4) зміна протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних із виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, наданням комунальних послуг, із причин, які не залежать від суб’єкта господарювання (збільшення або зменшення мінімальної заробітної плати, податків, зборів, обов’язкових платежів, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні ресурси та інші матеріальні ресурси, а також інших складових, щодо зміни вартості яких прийнято рішення уповноваженим державним органом).

4. У разі виявлення органом місцевого самоврядування фактів, що безпосередньо впливають на рівень тарифів та їх структуру, орган місцевого самоврядування має врахувати їх під час розгляду заяви та забезпечити перегляд (перерахування) суб’єктом господарювання тарифу (тарифів) та його (їх) структури.

До таких фактів належать:

1) невиконання суб’єктом господарювання інвестиційної програми, яка була врахована в чинних тарифах;

2) установлення факту наявності перехресного субсидіювання між видами господарської діяльності, за якими встановлюються тарифи, та іншими видами господарської діяльності суб’єкта господарювання;

3) установлення факту надання суб’єктом господарювання до органу місцевого самоврядування недостовірної інформації щодо здійснення ліцензованої діяльності та діяльності з надання комунальних послуг та/або недостовірної інформації під час обґрунтування і розрахунків тарифів.

VІ. Інформування споживачів у процесі розгляду органом місцевого самоврядування заяви

1. Під час розгляду органом місцевого самоврядування заяви про встановлення тарифів на комунальні послуги (послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, послуг із поводження з побутовими відходами) та доданих до неї документів, зокрема розрахунків тарифів на комунальні послуги, суб’єктом господарювання (заявником) здійснюється інформування споживачів про намір зміни тарифів відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Після завершення процедури доведення до відома споживачів інформації про намір зміни тарифів (на наступний робочий день після останнього дня приймання пропозицій/зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань) суб’єкт господарювання письмово повідомляє орган місцевого самоврядування про її результати (надходження/ненадходження пропозицій та зауважень, врахування їх або вмотивоване відхилення).

Якщо у процесі доведення до відома споживачів інформації про намір зміни тарифів суб’єктом господарювання враховано зауваження та/або пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та відповідно перераховано тарифи, які доводилися до відома споживачів, розрахунки таких тарифів надсилаються органу місцевого самоврядування листом із висловленою позицією та відповідними обґрунтуваннями для розгляду та подальшого встановлення тарифів.

3. Рішення про встановлення тарифів оприлюднюється органом місцевого самоврядування у засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування невідкладно, але не пізніше ніж п’ять робочих днів із дати його прийняття.

4. Суб’єкт господарювання (заявник) інформує споживачів про зміну тарифів на комунальні послуги (з посиланням на рішення органу місцевого самоврядування) відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

5. Спори щодо формування та встановлення тарифів, а також порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги вирішуються в судовому порядку.

Директор

Департаменту економіки

систем життєзабезпечення

Н. Хоцянівська

Додаток 1

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(пункт 1 розділу ІІ)

ЗАЯВА

про встановлення тарифів

Додаток 2

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ

тарифів на виробництво теплової енергії


Додаток 3

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ

тарифів на транспортування теплової енергії

(без податку на додану вартість)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Усього

період, що передує базовому (факт)

базовий період (факт)

передбачено чинним тарифом

планований період

1

2

3

4

5

6

7

1

Виробнича собівартість, зокрема:

тис. грн

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

тис. грн

1.1.1

електроенергія

тис. грн

1.1.2

транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

тис. грн

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

тис. грн

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

тис. грн

1.2

прямі витрати на оплату праці

тис. грн

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

тис. грн

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

1.3.2

амортизаційні відрахування

тис. грн

1.3.3

інші прямі витрати

тис. грн

1.4

загальновиробничі витрати, зокрема:

тис. грн

1.4.1

витрати на оплату праці

тис. грн

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

1.4.3

інші витрати

тис. грн

2

Адміністративні витрати, зокрема:

тис. грн

2.1

витрати на оплату праці

тис. грн

2.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

2.3

інші витрати

тис. грн

3

Витрати на збут, зокрема:

тис. грн

3.1

витрати на оплату праці

тис. грн

3.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

3.3

інші витрати*

тис. грн

4

Інші операційні витрати*

тис. грн

5

Фінансові витрати

тис. грн

6

Повна собівартість*

тис. грн

7

Витрати на відшкодування втрат

тис. грн

8

Розрахунковий прибуток*, усього, зокрема:

тис. грн

8.1

податок на прибуток

тис. грн

8.2

дивіденди

тис. грн

8.3

резервний фонд (капітал)

тис. грн

8.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

тис. грн

8.5

інше використання прибутку

тис. грн

9

Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами

тис. грн

10

Середньозважений тариф на транспортування теплової енергії

грн/Гкал

11

Обсяг надходження теплової енергії до мережі ліцензіата, зокрема:

Гкал

11.1

власної теплової енергії

Гкал

11.2

теплової енергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата

Гкал

12

Втрати теплової енергії в мережах ліцензіата, усього, зокрема:

Гкал

12.1

власної теплової енергії

Гкал

12.2

теплової енергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата

Гкал

13

Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, усього, зокрема:

Гкал

13.1

господарські потреби ліцензованої діяльності

Гкал

13.2

корисний відпуск теплової енергії інших власників

Гкал

13.3

корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, зокрема на потреби:

Гкал

13.3.1

населення

Гкал

13.3.2

релігійних організацій

Гкал

13.3.3

бюджетних установ та організацій

Гкал

13.3.4

інших споживачів

Гкал

14

Обсяг транспортування теплової енергії ліцензіата мережами іншого(их) транспортувальника(ів)

Гкал

15

Тариф(и) іншого(их) транспортувальника(ів) на транспортування теплової енергії

грн/Гкал

__________

* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

Додаток 4

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ

тарифів на постачання теплової енергії

(без податку на додану вартість)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Усього

період, що передує базовому (факт)

базовий період (факт)

передбачено чинним тарифом

планований період

1

2

3

4

5

6

7

1

Виробнича собівартість, зокрема:

тис. грн

1.1

прямі матеріальні витрати

тис. грн

1.2

прямі витрати на оплату праці

тис. грн

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

тис. грн

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

1.3.2

амортизаційні відрахування

тис. грн

1.3.3

інші прямі витрати

тис. грн

1.4

загальновиробничі витрати, зокрема:

тис. грн

1.4.1

витрати на оплату праці

тис. грн

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

1.4.3

інші витрати

тис. грн

2

Адміністративні витрати, зокрема:

тис. грн

2.1

витрати на оплату праці

тис. грн

2.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

2.3

інші витрати

тис. грн

3

Витрати на збут, зокрема:

тис. грн

3.1

витрати на оплату праці

тис. грн

3.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

3.3

інші витрати*

тис. грн

4

Інші операційні витрати*

тис. грн

5

Фінансові витрати

тис. грн

6

Повна собівартість*

тис. грн

7

Витрати на відшкодування втрат

тис. грн

8

Розрахунковий прибуток, усього, зокрема:

тис. грн

8.1

податок на прибуток

тис. грн

х

х

8.2

дивіденди

тис. грн

х

х

8.3

резервний фонд (капітал)

тис. грн

х

х

8.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

тис. грн

х

х

8.5

інше використання прибутку

тис. грн

х

х

9

Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами

тис. грн

10

Середньозважений тариф на постачання теплової енергії

грн/Гкал

11

Обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам, зокрема на потреби:

Гкал

11.1

населення

Гкал

11.2

релігійних організацій

Гкал

11.3

бюджетних установ та організацій

Гкал

11.4

інших споживачів

Гкал

__________

* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

Додаток 5

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ

тарифів на теплову енергію

(без податку на додану вартість)

№ з/п

Найменування показника

Одиниці виміру

Сумарні та середньозважені показники

На потреби споживачів

населення

релігійних організацій

бюджетних установ

інших споживачів

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема:

грн/Гкал

1.1

повна планована собівартість виробництва теплової енергії

грн/Гкал

1.2

витрати на відшкодування втрат

тис. грн

1.3

планований прибуток

грн/Гкал

2

Тариф на транспортування теплової енергії, зокрема:

грн/Гкал

2.1

повна планована собівартість транспортування теплової енергії

грн/Гкал

2.2

витрати на відшкодування втрат

тис. грн

2.3

планований прибуток

грн/Гкал

3

Тариф на постачання теплової енергії, зокрема:

грн/Гкал

3.1

повна планована собівартість постачання теплової енергії

грн/Гкал

3.2

витрати на відшкодування втрат

тис. грн

3.3

планований прибуток

грн/Гкал

4

Тариф на теплову енергію, зокрема:

грн/Гкал

4.1

повна планована собівартість теплової енергії

грн/Гкал

4.2

витрати на відшкодування втрат

тис. грн

4.3

планований прибуток

грн/Гкал

5

Річні плановані доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, усього, зокрема:

тис. грн

5.1

повна планована собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

тис. грн

5.2

витрати на відшкодування втрат

тис. грн

5.3

планований прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

тис. грн

6

Річні плановані доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії без транспортування мережами ліцензіата теплової енергії інших власників, усього, зокрема:

тис. грн

6.1

повна планована собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

тис. грн

6.2

витрати на відшкодування втрат

тис. грн

6.3

планований прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

тис. грн

7

Планований корисний відпуск з мереж ліцензіата теплової енергії власним споживачам та теплової енергії інших власників, зокрема:

Гкал

7.1

корисний відпуск теплової енергії власним споживачам

Гкал

7.2

корисний відпуск теплової енергії інших власників

Гкал

8

Рівні рентабельності тарифів:

8.1

на виробництво теплової енергії

%

8.2

на транспортування теплової енергії

%

8.3

на постачання теплової енергії

%

8.4

на теплову енергію

%

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

Додаток 6

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ

втрат суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування

Додаток 7

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 4 пункту 3 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії/надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води


Додаток 8

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 14 пункту 3 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ

вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями

на _______ рік

(без податку на додану вартість)

Вид палива

Відпуск теплової енергії з колекторів, Гкал

Норма питомих витрат умовного палива, кг у.п./Гкал

Витрати умовного палива, тонн

Калорійність натурального палива, ккал/м-3, ккал/кг

Витрати натурального палива, тис. м-3, тонн

Ціна натурального палива, грн/тис. м-3, грн/тонну

Вартість палива, тис. грн

Ціна 1 тонни умовного палива, грн/тонну

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Газ, зокрема для потреб:

населення

релігійних організацій

бюджетних установ та організацій

інших споживачів

Мазут, зокрема для потреб:

населення

релігійних організацій

бюджетних установ та організацій

інших споживачів

Вугілля, зокрема для потреб:

населення

релігійних організацій

бюджетних установ та організацій

інших споживачів

Інше технологічне паливо, зокрема для потреб:

населення

релігійних організацій

бюджетних установ та організацій

інших споживачів

Сумарні та середньозважені показники, зокрема для потреб:

населення

релігійних організацій

бюджетних установ та організацій

інших споживачів

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

Додаток 9

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 15 пункту 3 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ

вартості технологічних витрат електроенергії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії


Додаток 10

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 16 пункту 3 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

інформації про суб’єкта господарювання, що здійснює виробництво/транспортування/постачання теплової енергії, надає послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (загальна характеристика)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Період, що передує базовому (факт)

Базовий період (факт)

Передбачено чинними тарифами

Планований період

1

2

3

4

5

6

7

Виробництво теплової енергії

1

Встановлена потужність джерел теплопостачання (генерувальних джерел)

Гкал/год

2

Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів

Гкал/год

3

Питоме використання палива (газу) до обсягу відпуску в мережу теплової енергії з колекторів генерувальних джерел

м-3 /Гкал

3.1

інше паливо (зазначити)

4

Фактичне питоме використання умовного палива на відпуск теплової енергії з колекторів генерувальних джерел

кг у.п./Гкал

5

Встановлений норматив використання умовного палива на відпуск теплової енергії з колекторів генерувальних джерел

кг у.п./Гкал

6

Обсяг виробленої теплової енергії

Гкал

7

Обсяг використання теплової енергії на власні потреби джерел теплопостачання (генерувальних джерел)

Гкал

8

Обсяг відпущеної в мережу теплової енергії з колекторів генерувальних джерел

Гкал

9

Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності

осіб

10

Середньомісячна заробітна плата персоналу ліцензованої діяльності

грн

11

Витрати на оплату праці у повній собівартості, усього

тис. грн

12

Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього

тис. грн

12.1

зокрема без заробітної плати з нарахуваннями

тис. грн

13

Амортизаційні відрахування у повній собівартості, усього

тис. грн

14

Витрати на електроенергію у повній собівартості, усього

тис. грн

Транспортування теплової енергії

1

Загальна довжина теплових мереж у двотрубному обчисленні станом на кінець року

км

2

Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності

осіб

3

Середньомісячна заробітна плата персоналу ліцензованої діяльності

грн

4

Річний обсяг надходження теплової енергії в мережу ліцензіата

Гкал

5

Фактичні втрати теплової енергії у власних мережах:

Гкал

5.1

у відсотках

%

6

Нормативні втрати теплової енергії у власних мережах:

Гкал

6.1

у відсотках

%

7

Річний обсяг транспортування теплової енергії мережами, зокрема:

Гкал

7.1

власної теплової енергії мережами сторонніх підприємств

Гкал

7.2

власними тепловими мережами усього, у тому числі:

Гкал

7.2.1

власної теплової енергії

Гкал

7.2.2

теплової енергії інших власників

Гкал

8

Витрати на оплату праці у повній собівартості, усього

тис. грн

9

Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього

тис. грн

9.1

зокрема без заробітної плати з нарахуваннями

тис. грн

10

Амортизаційні відрахування у повній собівартості, усього

тис. грн

11

Витрати на електроенергію у повній собівартості, усього

тис. грн

12

Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання споживачів інших власників теплової енергії*, яка транспортується мережами ліцензіата, зокрема на потреби:

Гкал/год

12.1

населення

Гкал/год

12.2

релігійних організацій

Гкал/год

12.3

бюджетних установ та організацій

Гкал/год

12.4

інших споживачів

Гкал/год

Постачання теплової енергії

1

Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата, усього, зокрема:

одиниць

1.1

населення - фізичні особи

одиниць

1.2

виконавці комунальних послуг (з постачання теплової енергії та постачання гарячої води)

одиниць

1.3

релігійні організації

одиниць

1.4

бюджетні установи та організації

одиниць

1.5

інші споживачі

одиниць

2

Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності

осіб

3

Середньомісячна заробітна плата персоналу ліцензованої діяльності

грн

4

Річний обсяг постачання теплової енергії споживачам, зокрема на потреби:

Гкал

4.1

населення - фізичних осіб

Гкал

4.1.1

зокрема, що обліковується приладами обліку

Гкал

4.2

виконавців комунальних послуг для населення з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

Гкал

4.2.1

зокрема що обліковується приладами обліку

Гкал

4.3

релігійних організацій

Гкал

4.3.1

зокрема, що обліковується приладами обліку

Гкал

4.4

бюджетних установ та організацій

Гкал

4.4.1

зокрема, що обліковується приладами обліку

Гкал

4.5

інших споживачів

Гкал

4.5.1

зокрема, що обліковується приладами обліку

Гкал

5

Витрати на оплату праці у повній собівартості, усього

тис. грн

6

Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього

тис. грн

6.1

зокрема без заробітної плати з нарахуваннями

тис. грн

7

Амортизаційні відрахування у повній собівартості, усього

тис. грн

8

Витрати на електроенергію у повній собівартості, усього

тис. грн

Надання послуги з постачання теплової енергії

1

Кількість споживачів (абонентів) виконавця послуг, яким надається послуга з постачання теплової енергії усього, зокрема:

одиниць

1.1

населення - фізичні особи

одиниць

1.2

релігійні організації

одиниць

1.3

бюджетні установи та організації

одиниць

1.4

інші споживачі

одиниць

2

Середньооблікова чисельність персоналу, що забезпечує надання послуги з постачання теплової енергії (без персоналу за ліцензованими видами діяльності)

осіб

3

Середньомісячна заробітна плата персоналу, що забезпечує надання послуги з постачання теплової енергії (без персоналу за ліцензованими видами діяльності)

грн

4

Річний обсяг надання послуги з постачання теплової енергії споживачам, зокрема:

Гкал

4.1

населенню - фізичним особам

Гкал

4.1.1

зокрема, що обліковується приладами обліку

Гкал

4.2

релігійним організаціям

Гкал

4.2.1

зокрема, що обліковується приладами обліку

Гкал

4.3

бюджетним установам та організаціям

Гкал

4.3.1

зокрема, що обліковується приладами обліку

Гкал

4.4

іншим споживачам

Гкал

4.4.1

зокрема, що обліковується приладами обліку

Гкал

5

Витрати на оплату праці у повній собівартості послуг, усього

тис. грн

6

Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості послуг, усього

тис. грн

6.1

зокрема без заробітної плати з нарахуваннями

тис. грн

7

Амортизаційні відрахування у повній собівартості послуг, усього

тис. грн

8

Витрати на електроенергію у повній собівартості послуг, усього

тис. грн

Надання послуги з постачання гарячої води

1

Кількість споживачів (абонентів) виконавця послуг, яким надається послуга з постачання гарячої води усього, зокрема:

одиниць

1.1

населення - фізичні особи

одиниць

1.2

релігійні організації

одиниць

1.3

бюджетні установи та організації

одиниць

1.4

інші споживачі

одиниць

2

Середньооблікова чисельність персоналу, що забезпечує надання послуги з постачання гарячої води (без персоналу за ліцензованими видами діяльності)

осіб

3

Середньомісячна заробітна плата персоналу, що забезпечує надання послуги з постачання гарячої води (без персоналу за ліцензованими видами діяльності)

грн

4

Річний обсяг надання послуги з постачання гарячої води споживачам, зокрема:

м-3

4.1

населенню - фізичним особам

м-3

4.1.1

зокрема, що обліковується приладами обліку

м-3

4.2

релігійним організаціям

м-3

4.2.1

зокрема, що обліковується приладами обліку

м-3

4.3

бюджетним установам та організаціям

м-3

4.3.1

зокрема, що обліковується приладами обліку

м-3

4.4

іншим споживачам

м-3

4.4.1

зокрема, що обліковується приладами обліку

м-3

5

Витрати на оплату праці у повній собівартості послуг, усього

тис. грн

6

Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості послуг, усього

тис. грн

6.1

зокрема без заробітної плати з нарахуваннями

тис. грн

7

Амортизаційні відрахування у повній собівартості послуг, усього

тис. грн

8

Витрати на електроенергію у повній собівартості послуг, усього

тис. грн

__________

* Заповнюється в разі встановлення двоставкових тарифів.

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

Додаток 11

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку одноставкових тарифів на послуги з постачання гарячої води для відповідної категорії споживачів

____________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання - виконавця послуг)

№ з/п

Назва показника

Послуга з постачання гарячої води

тис. грн

грн/м-3

1

2

3

4

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів

1.1

зокрема паливна складова

2

Витрати на утримання абонентської служби, зокрема:

2.1

витрати на оплату праці

2.2

внески на соціальні заходи

2.3

інші витрати абонентської служби

3

Витрати на придбання холодної води для надання послуги з постачання гарячої води

4

Решта витрат, крім послуг банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів

5

Собівартість послуг без урахування послуг банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів

6

Розрахунковий прибуток, усього, зокрема:

6.1

прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів

6.2

податок на прибуток

7

Послуги банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів

8

Повна планована собівартість послуг з урахуванням послуг банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів

9

Вартість послуги

x

10

Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води

x

11

Плановані тарифи на послуги з ПДВ, усього, зокрема:

x

11.1

паливна складова з ПДВ

x

11.2

решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ

x

12

Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку собівартості, Гкал

x

13

Обсяг споживання гарячої води відповідною категорією споживачів, тис. м 3

x

14

Кількість абонентів, яким надаються послуги

x

15

Середньорічна кількість штатних працівників, задіяних у наданні послуг, зокрема:

x

15.1

абонентська служба

x

15.2

решта працівників, задіяних у наданні послуг

x

16

Середньорічна кількість позаштатних працівників за договором, задіяних у наданні послуг, зокрема:

x

16.1

абонентська служба

x

16.2

решта працівників, задіяних у наданні послуг

x

17

Середньомісячна заробітна плата, грн

x

18

Обсяг холодної води для підігріву, тис. м-3

x

19

Вартість 1 м-3 холодної води без ПДВ, грн

x

20

Відсоток послуг банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів, %

x

21

Питомі норми, враховані у планованих тарифах на послуги з постачання гарячої води, Гкал/м-3

x

__________

Примітка.

Рядки, відмічені позначкою X, суб'єктом господарювання - виконавцем послуг не заповнюються;

розрахунок тарифів за наведеною формою здійснюється окремо для кожної категорії споживачів.

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

Додаток 12

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 2 пункту 4 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

інформації щодо переліку житлових та нежитлових приміщень


Додаток 13

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 4 пункту 4 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

надання інформації щодо планованих обсягів теплової енергії для надання послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для відповідної категорії споживачів, опалюваної площі та відповідних питомих норм на опалення будинків (будівель) у розрізі поверхів та кліматичних показників

____________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання - виконавця послуг)

з/п

Показник

Усього

Зокрема

з будинковими приладами обліку теплової енергії

без будинкових приладів обліку теплової енергії

1

2

3

4

5

1

Кількість абонентів, яким надається послуга з постачання теплової енергії

2

Загальна опалювана площа житлових будинків станом на початок планованого періоду без площі квартир з автономним опаленням, м-2, усього, зокрема:

2.1

1-2-поверхових будинків

2.2

3-4-поверхових будинків

2.3

5 і більше поверхів

3

Річний обсяг теплової енергії для забезпечення послугою з постачання теплової енергії у житлових будинках (пункт 2), Гкал, усього, зокрема:

3.1

1-2-поверхових будинків

3.2

3-4-поверхових будинків

3.3

5 і більше поверхів

4

Питоме споживання теплової енергії для забезпечення послугою з постачання теплової енергії у житлових будинках (пункт 2), Гкал/м 2 на рік, зокрема:

4.1

1-2-поверхових будинків

4.2

3-4-поверхових будинків

4.3

5 і більше поверхів

5

Обсяг теплової енергії для надання послуги з постачання гарячої води для населення, Гкал

6

Сума рядків 3 і 5, Гкал

7

Максимальне теплове навантаження житлових будинків (пункт 2), Гкал/год

8

Дані, що плануються для розрахунку тарифів на послугу з постачання теплової енергії

х

8.1

кількість діб опалювального періоду

8.2

розрахункова температура для проектування системи опалення, ° C

8.3

середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, ° C

9

Дані згідно з додатком 1 до КТМ 204 України 244-94

х

9.1

кількість діб опалювального періоду

9.2

розрахункова температура для проектування системи опалення, ° C

9.3

середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, ° C

10.

Дані згідно з додатком ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія:

х

10.1

кількість діб опалювального періоду

10.2

розрахункова температура для проектування системи опалення, ° C

10.3

середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, ° C

__________

Примітка

Інформація за наведеною формою заповнюється окремо для кожної категорії споживачів

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)


Додаток 14

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 4 пункту 4 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

надання інформації щодо планованих обсягів теплової енергії та води для надання послуг з постачання гарячої води для відповідної категорії споживачів

________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання - виконавця послуг)

з/п

Показник

Усього

Зокрема

з квартирними засобами обліку гарячої води

без квартирних засобів обліку гарячої води

1

2

3

4

5

1

Кількість абонентів, яким надається послуга з постачання гарячої води

2

Відповідна кількість мешканців, яким надається послуга з централізованого постачання гарячої води

3

Планований обсяг використання споживачами відповідної категорії гарячої води на розрахунковий період, м-3 на рік*:

3.1

затверджена органом місцевого самоврядування норма споживання гарячої води, м-3 на місяць

х

х

3.2

розрахунковий річний обсяг послуги з централізованого постачання гарячої води за нормою (підпункт 3.1), м-3

х

х

4

Планований обсяг використання споживачами гарячої води, м-3 на рік

5

Обсяг закупівлі холодної води для підігріву, м-3 на рік

6

Кількість теплової енергії, потрібної для підігріву обсягу води (пункт 5), усього, Гкал на рік

7

Нормативна кількість теплової енергії, потрібної для підігріву 1 м-3 холодної води, Гкал/м-3

8

Фактична кількість днів надання послуги з постачання гарячої води за базовий період, діб

9

Планована кількість днів надання послуги з постачання гарячої води протягом опалювального періоду, діб

10

Планована кількість днів надання послуги з постачання гарячої води протягом міжопалювального періоду, діб

11

Планована кількість годин надання послуги з постачання гарячої води на добу протягом опалювального періоду, годин

12

Планована кількість годин надання послуги з постачання гарячої води на добу протягом міжопалювального періоду, годин

13

Середня температура холодної води протягом опалювального періоду, ° C

14

Середня температура холодної води протягом міжопалювального періоду, ° C

__________

* Розраховується за кожною затвердженою органом місцевого самоврядування нормою споживання гарячої води, м-3 на місяць.

__________

Примітка.

Рядки, відмічені позначкою X, виконавцем послуг не заповнюються; інформація за наведеною формою заповнюється окремо для кожної категорії споживачів

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)


Додаток 15

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(пункт 6 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

що подаються для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води

на __________ рік

з/п

Зміст

Посилання на документ

1

Заява за встановленою формою

(стор. __ - __)

2

Пояснювальна записка (обґрунтування потреби встановлення тарифів)

(стор. __ - __)

3

Інформація про суб'єкта господарювання (заявника)

(стор. __ - __)

4

Інформація про середньооблікову чисельність персоналу суб'єкта господарювання (заявника)

(стор. __ - __)

5

Копія штатного розпису суб'єкта господарювання

(стор. __ - __)

6

Копія колективного договору суб'єкта господарювання (за наявності)

(стор. __ - __)

7

Інвестиційна програма суб'єкта господарювання (за наявності)

(стор. __ - __)

8

Копії установчих документів (статуту, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань тощо)

(стор. __ - __)

9

Копії розпорядчих документів про облікову політику підприємства з визначенням бази розподілу понесених витрат

(стор. __ - __)

10

Копії договорів, укладених з організаціями, підприємствами та суб'єктами господарювання для забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання комунальних послуг

(стор. __ - __)

11

Інформація щодо балансової вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів

(стор. __ - __)

12

Розрахунки тарифів на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання)

(стор. __ - __)

13

Розрахунок втрат суб'єкта господарювання, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування, або копія рішення органу місцевого самоврядування про відшкодування таких втрат із місцевого бюджету

(стор. __ - __)

14

Річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води

(стор. __ - __)

15

Розрахунки та документи, передбачені підпунктами 5-6 пункту 3 розділу II Порядку

(стор. __ - __)

16

Копія погоджених в установленому порядку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів

(стор. __ - __)

17

Розрахунок палива, технологічних витрат електроенергії, води та відповідні підтвердні документи, передбачені підпунктом 8 пункту 3 розділу II Порядку

(стор. __ - __)

18

Копія графіка планово-запобіжних ремонтних робіт та дефектні акти

(стор. __ - __)

19

Копія проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт

(стор. __ - __)

20

Копії рішень власника щодо користування майном, що використовується під час виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (користування, оренда тощо), та акти приймання - передавання зазначеного майна

(стор. __ - __)

21

Копія наказу про встановлення норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті суб'єкта господарювання

(стор. __ - __)

22

Довідка щодо сумарної встановленої потужності джерел теплової енергії, зокрема у розрізі джерел, та довідка щодо сумарної протяжності теплових мереж у розрізі діаметрів трубопроводів

(стор. __ - __)

23

Розрахунок вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями

(стор. __ - __)

24

Розрахунок вартості технологічних витрат електроенергії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії

(стор. __ - __)

25

Інформація про суб'єкта господарювання, що здійснює виробництво/транспортування/постачання теплової енергії, надає послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (загальна характеристика)

(стор. __ - __)

26

Звітність, передбачена підпунктом 17 пункту 3 розділу II Порядку

(стор. __ - __)

27

Розрахунки тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води

(стор. __ - __)

28

Перелік житлових та нежитлових приміщень, теплопостачання яких здійснює суб'єкт господарювання

(стор. __ - __)

29

Розрахунок витрат на оплату праці персоналу, безпосередньо задіяного в наданні послуг із постачання гарячої води, передбачений підпунктом 3 пункту 4 розділу II Порядку

(стор. __ - __)

30

Інформація щодо планових обсягів теплової енергії на надання комунальних послуг: послуг із постачання теплової енергії, постачання гарячої води для відповідної категорії споживачів, щодо опалюваної площі та відповідних питомих норм на опалення будинків (будівель)

(стор. __ - __)

31

Розрахунок інших витрат абонентської служби, розрахунок витрат на придбання води для надання послуги з постачання гарячої води, розрахунок витрат на послуги банку та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів, передбачений підпунктом 5 пункту 4 розділу II Порядку

(стор. __ - __)

Додаток 16

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ

повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водопостачання

Додаток 17

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку тарифів на послугу з централізованого водопостачання для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

Додаток 18

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА РОЗРАХУНКУ

повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водовідведення


Додаток 19

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку тарифів на послугу з централізованого водовідведення для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

(без податку на додану вартість)

з/п

Показник

Код рядка

Розрахунок тарифу для суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Розрахунок тарифу для інших споживачів

Розрахунок середньозваженого тарифу

усього,

тис. грн

грн/куб. м

усього,

тис. грн

грн/куб. м

усього,

тис. грн

грн/куб. м

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

1

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

2

1.1.1

покупна вода

3

1.1.2

покупна вода у природному стані

4

1.1.3

електроенергія

5

1.1.4

інші прямі матеріальні витрати

6

1.2

прямі витрати на оплату праці

7

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

8

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

9

1.3.2

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги

10

1.3.3

інші прямі витрати

11

1.4

загальновиробничі витрати

12

2

Адміністративні витрати

13

3

Витрати на збут

14

4

Інші операційні витрати

15

5

Фінансові витрати

16

6

Витрати повної собівартості, усього

17

7

Витрати на відшкодування втрат

18

8

Планований прибуток

19

8.1

податок на прибуток

20

8.2

чистий прибуток, зокрема:

21

8.2.1

дивіденди

22

8.2.2

резервний фонд (капітал)

23

8.2.3

Виробничі інвестиції на розвиток виробництва питної води (виробничі інвестиції)

24

8.2.4

інші виробничі інвестиції

25

8.2.5

інше використання прибутку

26

9

Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами

27

10

Обсяг очищення стічних вод, тис. куб. м

28

0,00

11

Обсяг реалізації, тис. куб. м

29

12

Тариф

30

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

Додаток 20

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку вартості електричної енергії на технологічні потреби для надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на плановий період

Структурний підрозділ підприємства

Код рядка

Подача води, пропуск стоків

Загальновиробничі норми питомих витрат

Витрати активної електроенергії

Тариф за 1 кВт·год активної електроенергії (I чи II клас), без ПДВ*

Вартість активної електроенергії, без ПДВ

Витрати реактивної електроенергії

Тариф за 1 кВАр·год реактивної електроенергії, без ПДВ

Вартість реактивної електроенергії, без ПДВ

Вартість електроенергії на технологічні потреби, без ПДВ

тис. куб. м

кВт·год/куб. м

тис. кВт·год

коп.

тис. грн

тис. кВАр·год

коп.

тис. грн

тис. грн

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з централізованого водопостачання

Підрозділ 1

001

Підрозділ 2

002

...

Усього на послугу з централізованого водопостачання

003

Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з централізованого водовідведення

Підрозділ 1

004

Підрозділ 2

005

Усього на послугу з централізованого водовідведення

006

__________

* За наявності в підрозділі електроенергії I і II класів відповідний рядок розділяється на два рядки.

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

Додаток 21

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Додаток 22

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Додаток 23

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Додаток 24

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку інших операційних витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Додаток 25

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Додаток 26

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку прибутку від надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Додаток 27

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 2 пункту 7 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку втрат суб’єктів господарювання у сфері водопостачання та водовідведення, які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування


Додаток 28

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 4 пункту 7 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ

надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ___________________________________________

на 12 місяців з __________

з/п

Показники

Код рядка

Значення, тис. куб. м

фактично

передбачено чинним тарифом

плановий період ___ рік

_____ рік

_____ рік

_____ рік

попередній до базового ___ рік

базовий період ___ рік

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

1

Обсяг I підйому води, усього, зокрема:

1

1.1

поверхневий водозабір

2

1.2

підземний водозабір

3

1.3

покупна вода

4

1.4

покупна вода в природному стані

5

2

Витрати води технологічні до II підйому

6

3

Втрати води технологічні до II підйому

7

4

Обсяг реалізації води до II підйому

8

5

Подано води в мережу (II підйом), усього

9

5.1

зокрема: покупна питна вода

10

6

Витрати питної води після II підйому, усього, зокрема: на потреби:

11

6.1

водопровідного господарства

12

6.2

каналізаційного господарства

13

7

Втрати та необліковані витрати питної води після II підйому

14

8

Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання, зокрема:

15

8.1

населенню

16

8.2

іншим ВКГ

17

8.3

іншим споживачам

18

9

Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди, усього

19

9.1

зокрема: біологічна очистка стоків

20

10

Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, усього, зокрема:

21

10.1

населенню

22

10.2

іншим ВКГ

23

10.3

іншим споживачам

24

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

Додаток 29

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 7 пункту 7 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ

про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуги з централізованого водопостачання

(загальна характеристика виконавця послуги з централізованого водопостачання)

з/п

Показники

Попередній до базового рік (факт.)

Базовий період (факт.)

Передбачено чинними тарифами

Плановий період

1

2

3

4

5

6

1

Загальна довжина водопровідних мереж*, км:

1.1

з них водоводів

1.2

вуличної водопровідної мережі

1.3

внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі

2

Піднято води насосними станціями (I підйом), тис. куб. м

3

Відпущено води стороннім підприємствам, тис. куб. м

4

Поставлено води сторонніми підприємствами, тис. куб. м

5

Витрати води на технологічні потреби, тис. куб. м

6

Втрати води на технологічні потреби, тис. куб. м

7

Подано води в мережу (II підйом), тис. куб. м

8

Втрати та необліковані витрати води під час транспортування, тис. куб. м

9

Витрати води на технологічні та господарські потреби після II підйому, тис. куб. м, зокрема:

9.1

на потреби водопровідного господарства, тис. куб. м

9.2

на потреби каналізаційного господарства, тис. куб. м

10

Обсяги надання послуги з централізованого водопостачання споживачам, тис. куб. м, зокрема для:

10.1

суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тис. куб. м

10.2

інших споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тис. куб. м, зокрема:

10.2.1

для населення, тис. куб. м

10.2.2

бюджетних установ та організацій, тис. куб. м

10.2.3

інших споживачів, тис. куб. м

11

Вартість реалізації послуги з централізованого водопостачання (без ПДВ) за відповідними тарифами, тис. грн

12

Повна собівартість послуги з централізованого водопостачання**, тис. грн

13

Розрахунковий прибуток**, тис. грн

14

Середньозважений тариф (без ПДВ) на послугу з централізованого водопостачання, грн/куб. м

15

Фактичні втрати та необліковані витрати води, %

16

Нормативні втрати та необліковані витрати води, %

17

Середньооблікова чисельність персоналу, задіяного у процесі надання послуги з централізованого водопостачання, осіб

18

Середньомісячна заробітна плата працівників, задіяних у процесі надання послуги з централізованого водопостачання, грн

19

Витрати на оплату праці в повній собівартості, усього, тис. грн, зокрема віднесені до:

19.1

загальновиробничих витрат, тис. грн

19.2

адміністративних витрат, тис. грн

19.3

витрат на збут, тис. грн

20

Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього, тис. грн

20.1

зокрема без заробітної плати з нарахуваннями, тис. грн

21

Амортизаційні відрахування в повній собівартості, усього, тис. грн

22

Витрати на електроенергію в повній собівартості, усього, тис. грн

23

Кількість споживачів, усього, зокрема:

23.1

суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

23.2

інших споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (абонентських рахунків), зокрема:

23.2.1

населення - фізичні особи

23.2.2

бюджетні установи та організації

23.2.3

інші споживачі

__________

* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.

** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

Додаток 30

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 8 пункту 7 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ

про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуги з централізованого водовідведення

(загальна характеристика виконавця послуги з централізованого водовідведення)

з/п

Показники

Попередній до базового рік (факт.)

Базовий період (факт.)

Передбачено чинними тарифами

Плановий період

1

2

3

4

5

6

1

Загальна довжина каналізаційних мереж*, км:

1.1

з них головних колекторів

1.2

вуличної каналізаційної мережі

1.3

внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі

2

Витрати води на власні потреби каналізаційного господарства, тис. куб. м

3

Обсяги надання послуги з централізованого водовідведення споживачам, тис. куб. м, зокрема:

3.1

суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тис. куб. м

3.2

інших споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тис. куб. м, зокрема:

3.2.1

для населення, тис. куб. м

3.2.2

бюджетних установ та організацій, тис. куб. м

3.2.3

інших споживачів, тис. куб. м

4

Вартість реалізації послуги з централізованого водовідведення (без ПДВ) за відповідними тарифами, тис. грн

5

Повна собівартість послуги з централізованого водовідведення**, тис. грн

6

Розрахунковий прибуток**, тис. грн.

7

Середньозважений тариф (без ПДВ) на послугу з централізованого водовідведення, грн/м 3

8

Середньооблікова чисельність персоналу, задіяного у процесі надання послуги з централізованого водовідведення, осіб

9

Середньомісячна заробітна плата працівників, задіяних у процесі надання послуги з централізованого водовідведення, грн

10

Витрати на оплату праці в повній собівартості, усього, тис. грн, зокрема віднесені до:

10.1

загальновиробничих витрат, тис. грн

10.2

адміністративних витрат, тис. грн

10.3

витрат на збут, тис. грн

11

Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього, тис. грн

11.1

зокрема без заробітної плати з нарахуваннями, тис. грн

12

Амортизаційні відрахування в повній собівартості, усього, тис. грн

13

Витрати на електроенергію в повній собівартості, усього, тис. грн

14

Кількість споживачів, усього, зокрема:

14.1

суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

14.2

інших споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (абонентських рахунків), зокрема:

14.2.1

населення - фізичні особи

14.2.2

бюджетні установи та організації

14.2.3

інші споживачі

__________

* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.

** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

Додаток 31

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 10 пункту 7 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

інформації щодо надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення виконавцем відповідних послуг (у натуральних показниках)

I

Послуга з централізованого водопостачання

1

Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послугу з централізованого водопостачання, усього, зокрема:

абонентів

кількість

1.1

управителі багатоквартирних будинків (підприємства та організації, що забезпечують утримання будинків, споруд та прибудинкових територій)

абонентів

1.1.1

зокрема з приладами обліку

абонентів

1.1.2

зокрема без приладів обліку

абонентів

1.2

населення

абонентів

1.2.1

зокрема з приладами обліку

абонентів

1.2.2

зокрема без приладів обліку

абонентів

1.3

бюджетні установи та організації

абонентів

1.3.1

зокрема з приладами обліку

абонентів

1.3.2

зокрема без приладів обліку

абонентів

1.4

інші споживачі

абонентів

1.4.1

зокрема з приладами обліку

абонентів

1.4.2

зокрема без приладів обліку

абонентів

2

Кількість вводів (приєднань до внутрішньобудинкових мереж) абонентів, які отримують послугу з централізованого водопостачання, усього, зокрема:

вводів

2.1

управителі багатоквартирних будинків (підприємства та організації, що забезпечують утримання будинків, споруд та прибудинкових територій)

вводів

2.1.1

зокрема з приладами обліку

вводів

2.1.2

зокрема без приладів обліку

вводів

2.2

населення

вводів

2.2.1

зокрема з приладами обліку

вводів

2.2.2

зокрема без приладів обліку

вводів

2.3

бюджетні установи та організації

вводів

2.3.1

зокрема з приладами обліку

вводів

2.3.2

зокрема без приладів обліку

вводів

2.4

інші споживачі

вводів

2.4.1

зокрема з приладами обліку

вводів

2.4.2

зокрема без приладів обліку

вводів

II

Послуга з централізованого водовідведення

1

Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послугу з централізованого водовідведення, усього, зокрема:

абонентів

1.2

управителі багатоквартирних будинків (підприємства та організації, що забезпечують утримання будинків, споруд та прибудинкових територій)

абонентів

1.3

населення

абонентів

1.4

бюджетні установи та організації

абонентів

1.5

інші споживачі

абонентів

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

Додаток 32

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(пункт 9 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК

документів, що подаються для встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення

на _________ рік

з/п

Зміст

Посилання на документ

1

Заява за встановленою формою

(стор. __ - __)

2

Пояснювальна записка (обґрунтування потреби встановлення тарифів)

(стор. __ - __)

3

Інформація про суб'єкта господарювання (заявника)

(стор. __ - __)

4

Інформація про середньооблікову чисельність персоналу суб'єкта господарювання (заявника)

(стор. __ - __)

5

Копія штатного розпису суб'єкта господарювання

(стор. __ - __)

6

Копія колективного договору суб'єкта господарювання (за наявності)

(стор. __ - __)

7

Інвестиційна програма суб'єкта господарювання (за наявності)

(стор. __ - __)

8

Копії установчих документів (статуту, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань тощо)

(стор. __ - __)

9

Копії розпорядчих документів про облікову політику підприємства з визначенням бази розподілу понесених витрат

(стор. __ - __)

10

Копії договорів, укладених з організаціями, підприємствами та суб'єктами господарювання для забезпечення надання комунальних послуг

(стор. __ - __)

11

Інформація щодо балансової вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів

(стор. __ - __)

12

Розрахунки тарифів та їх складових

(стор. __ - __)

13

Розрахунок втрат суб'єкта господарювання, які зазнано протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення для відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування, або копія рішення органу місцевого самоврядування про відшкодування таких втрат із місцевого бюджету

(стор. __ - __)

14

Річний план надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

(стор. __ - __)

15

Схеми та розрахунки балансів водоспоживання, передбачені підпунктом 5 пункту 7 розділу II Порядку

(стор. __ - __)

16

Копія рішення органу місцевого самоврядування про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

(стор. __ - __)

17

Інформація про суб'єкта господарювання, що здійснює надання послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення (загальна характеристика виконавця послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення)

(стор. __ - __)

18

Загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів

(стор. __ - __)

19

Інформація щодо надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення виконавцем відповідних послуг

(стор. __ - __)

20

Копія дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод)

(стор. __ - __)

21

Звітність, передбачена підпунктом 12 пункту 7 розділу II Порядку

(стор. __ - __)

Додаток 33

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 10 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку повної собівартості та тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (без податку на додану вартість)

з/п

Показник

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період рік ____

попередній до базового рік ____

базовий період рік ____

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

001

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

002

1.1.1

паливно-мастильні матеріали

003

1.1.2

матеріали для ремонту засобів механізації

004

1.1.3

електроенергія на технологічні потреби

005

1.1.4

доставка ґрунту**

006

1.1.5

матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату**

007

1.1.6

інші прямі матеріальні витрати

008

1.2

прямі витрати на оплату праці

009

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

010

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

011

1.3.2

амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги

012

1.3.3

інші прямі витрати

015

1.4

загальновиробничі витрати

016

2

Адміністративні витрати

017

3

Витрати на збут

018

4

Інші операційні витрати

019

5

Фінансові витрати

020

6

Усього витрат повної собівартості*

021

7

Витрати на покриття втрат

022

8

Планований прибуток*

023

8.1

податок на прибуток

024

8.2

чистий прибуток, зокрема:

025

8.2.1

дивіденди

026

8.2.2

резервний фонд (капітал)

027

8.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

028

8.2.4

інше використання прибутку

029

9

Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів

030

10

Обсяг послуг з поводження з обутовими відходами (тис. м-3, тис. т):

031

11

Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами

032

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

"___" ______________ 20__ року

__________

Примітка.

Розрахунок повної собівартості та тарифів здійснюється окремо за послугами з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

__________

* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

** Заповнюється під час розрахунку повної собівартості та тарифів на послуги із захоронення побутових відходів.


Додаток 34

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 10 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку загальновиробничих витрат, пов’язаних

з наданням послуг з поводження з побутовими відходами

з/п

Складові загальновиробничих витрат

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період рік ____

попередній до базового рік ____

базовий період рік ____

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Загальновиробничі витрати з надання послуг з поводження з побутовими відходами усього, зокрема:

001

1

Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу:

002

1.1

витрати на оплату праці

003

1.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

004

1.3

витрати на оплату службових відряджень

005

1.4.

витрати з підготовки та перепідготовки кадрів

2

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення

006

3

Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення, усього, зокрема:

007

3.1

витрати на утримання виробничих приміщень:

008

3.1.1

опалення

009

3.1.2

освітлення

010

3.1.3

дезінфекція

011

3.1.4

дератизація

012

3.1.5

водопостачання

013

3.1.6

водовідведення

014

3.1.7

інші витрати на утримання виробничих приміщень

015

3.2

витрати на ремонт основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення

016

3.3

витрати на страхування основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення

017

3.4

витрати на операційну оренду основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення

018

4

Витрати на вдосконалення технології та організації виробництва

019

5

Витрати на охорону праці та дотримання вимог техніки безпеки

020

5.1

021

5.2

022

5.3

023

6

Витрати на охорону навколишнього природного середовища

024

7

Витрати на охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення:

025

7.1

пожежна охорона

026

7.2

сторожова охорона

027

7.3

утримання санітарних зон

028

8

Витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю послуг з поводження з побутовими відходами:

029

8.1

030

8.2

031

9

Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств:

032

9.1

проведення планових перевірок стану обладнання

033

9.2

виконання регламентних робіт

034

9.3

освоєння нових потужностей

035

9.4

036

10

Витрати на ПММ, усього, зокрема (розшифрувати):

037

10.1

бензин

038

10.2

дизельне паливо, л

039

10.3

мазут, л

040

10.4

041

11

Сплата податків, зборів:

042

11.1

043

11.2

044

11.3

045

12

Інші витрати загальновиробничого призначення послуги з надання послуг з вивезення побутових відходів:

046

12.1

047

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

__________

Примітка.

Розрахунок загальновиробничих витрат здійснюється окремо за послугами з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

Додаток 35

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 10 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами

з/п

Складові адміністративних витрат

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період рік ____

попередній до базового рік ____

базовий період рік ____

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Адміністративні витрати з надання послуг з поводження з побутовими відходами, усього:

001

1

Витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу

002

2

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

003

3

Витрати на службові відрядження

004

4

Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів

005

5

Витрати на малоцінні та швидкозношувані предмети

006

6

Витрати на придбання канцелярських товарів

007

7

Витрати на придбання періодичних професійних видань

008

8

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського використання, визначена відповідно до вимог Податкового кодексу України

009

9

Витрати на утримання основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного використання:

010

9.1

витрати на ремонт

011

9.2

витрати на оренду

012

9.3

витрати на страхування майна

013

9.4

витрати на утримання основних засобів адміністративного призначення:

014

9.4.1

опалення

015

9.4.2

освітлення

016

9.4.3

сторожова охорона

017

9.4.4

пожежна охорона

018

9.4.5

дератизація

019

9.4.6

водопостачання

020

9.4.7

водовідведення

021

9.4.8

022

10

Витрати на оплату професійних послуг:

023

10.1

юридичні

024

10.2

аудиторські

025

10.3

з оцінки майна

026

10.4

027

11

Витрати на оплату послуг зв'язку, усього, зокрема (розшифрувати):

028

11.2

поштовий

029

11.3

телеграфний

030

11.4

телефонний

031

11.5

інтернет

032

11.6

радіозв'язок

033

12

Витрати на оплату послуг банків:

034

12.1

розрахунково-касове обслуговування

035

12.2

036

13

Витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів, крім тих, що вносяться до виробничої собівартості:

037

13.1

038

14

Витрати на розв'язання спорів у судах

039

15

Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством:

040

15.1

Бензин

041

15.2

дизельне паливо, л

042

15.3

мазут, л

043

15.4

044

15.6

045

16

Інші адміністративні витрати, усього, зокрема (розшифрувати):

046

16.1

047

16.2

048

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

__________

Примітка.

Розрахунок адміністративних витрат здійснюється окремо за послугами з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

Додаток 36

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 10 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами

з/п

Складові витрат на збут

код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період рік ____

попередній до базового рік ____

базовий період рік ____

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Витрати на збут послуг з поводження з побутовими відходами

001

1

Витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут послуг з поводження з побутовими відходами споживачам

002

2

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

003

3

Витрати на оплату службових відряджень

004

4

Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу

005

5

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що безпосередньо задіяні у збуті послуг з поводження з побутовими відходами

006

6

Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг з поводження з побутовими відходами

007

7

Витрати на оплату інформаційних послуг, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг з поводження з побутовими відходами

008

8

Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг з поводження з побутовими відходами

009

9

Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахунку коштів споживачів за послуги з поводження з побутовими відходами

010

10

Інші витрати збуту:

011

10.1.

012

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

__________

Примітка.

Розрахунок витрат на збут здійснюється окремо за послугами з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

Додаток 37

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 10 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку інших операційних витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами

з/п

Статті витрат

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період рік ____

попередній до базового рік ____

базовий період рік ____

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Інші операційні витрати, пов'язані з наданням послуг з поводження з побутовими відходами, зокрема (розшифрувати):

001

1.1

002

1.2

003

1.3

004

1.4

005

1.5

006

1.6

007

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

__________

Примітка.

Розрахунок інших операційних витрат здійснюється окремо за послугами з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

Додаток 38

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 10 розділу ІІ)

ПРИМІРНА ФОРМА

розрахунку фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг з поводження з побутовими відходами

з/п

Статті витрат

Код рядка

Фактично за базовий період ____ рік

Планований період ____ рік

розмір невиплачених запозичень, тис. грн

ставка, %

сума витрат, усього, тис. грн

грн/м-3

грн/т

розмір невиплачених запозичень, тис. грн

ставка, %

сума витрат, усього, тис. грн.

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Фінансові витрати, пов'язані з наданням послуг з поводження з побутовими відходами, усього:

001

1.1

002

1.2

003

1.3

004

1.4

005

1.5

006

1.6

007

____________________________

(керівник)

__________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

__________

Примітка.

Розрахунок фінансових витрат здійснюється окремо за послугами з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

Додаток 39

до Порядку розгляду органами місцевого

самоврядування розрахунків тарифів

на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, а також

розрахунків тарифів на комунальні

послуги, поданих для їх встановлення

(підпункт 1 пункту 10 розділу ІІ)

АНАЛІЗ

впливу зміни тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів на загальний тариф на послуги з поводження з побутовими відходами для кінцевого споживача у прогнозному періоді по

______________________________________________________

(назва населеного пункту*)

(без податку на додану вартість)

з/п

Показник

Код рядка

Фактично станом на ____

Планований період ____ рік

Відхилення (зменшення/

збільшення)

грн/м-3

грн/т

грн/на 1 особу

грн/м-3

грн/т

грн/на 1 особу

грн/м-3

грн/т

грн/на 1 особу

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Розділ I. Інформація щодо тарифів

1

Тариф на захоронення побутових відходів

001

X

X

X

2

Плата за захоронення побутових відходів для населення на 1 особу на місяць

002

X

X

X

X

X

X