Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 18.10.2018 № 274 "Про затвердження Порядку незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем". Мінрегіон України. 2018

Документ актуальний на 18.12.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018  № 274

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 листопада 2018 р.

за № 1277/32729

Про затвердження Порядку незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем

Відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем, що додається.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В.В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник Міністра

В. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства

з енергоефективності

та енергозабезпечення України

Голова Державної регуляторної служби України

С. Савчук

К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

регіонального розвитку,

будівництва

та житлово-комунального

господарства України

18 жовтня 2018 року № 274

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 листопада 2018 р.

за № 1277/32729

ПОРЯДОК

незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем

1.

Цей Порядок визначає процедуру здійснення незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем (далі - Моніторинг) відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (далі - Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

3. Моніторинг здійснює Мінрегіон.

4. Для здійснення Моніторингу можуть залучатися експертні установи та/або фахівці з обстеження інженерних систем, які не мають конфлікту інтересів щодо його результатів.

Для здійснення Моніторингу можуть залучатися лише ті фахівці з обстеження інженерних систем та/або фахівці, що є у складі експертних установ, з досвідом здійснення обстеження інженерних систем (протягом двох років), що підтверджується наявністю складених ними звітів про результати обстеження інженерних систем.

5. Моніторинг здійснюється шляхом перевірки звітів про результати обстеження інженерних систем (далі - Звіти) щодо відповідності вимогам законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель, зокрема Методиці обстеження інженерних систем будівлі, затвердженій наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11 липня 2018 року № 173, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 року за № 826/32278 (далі - Методика).

6. Після накопичення протягом календарного року кожних 50 Звітів, внесених до відповідної бази даних, здійснюється випадковий відбір одного з них для перевірки.

Відбір здійснюється автоматизовано за наявності відповідного програмного забезпечення.

7. Перевірка Звітів, які не відібрано, здійснюється за наявності однієї з таких підстав:

підготовка Звіту фахівцем з обстеження інженерних систем з анульованим кваліфікаційним атестатом;

звернення замовника обстеження інженерних систем або власника (співвласника) будівлі, інженерні системи якої були обстежені (для багатоквартирних будинків - власника (співвласників) будинку, житлово-будівельного кооперативу, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку);

надходження негативної рецензії на Звіт (не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів з оцінки технічних параметрів інженерних систем, є неякісним та не може бути використаний).

8. Перевірка Звітів здійснюється на предмет відповідності Методиці та включає перевірку:

повноти Звіту та обґрунтованості показників енергетичної ефективності обстежуваних інженерних систем;

обґрунтованості висновків та рекомендацій, викладених у Звіті.

9. Звіт вважається складеним з порушенням вимог нормативно-правових актів та нормативних документів (не відповідає вимогам законодавства) у разі встановлення за результатами перевірки його невідповідності пункту 8 цього Порядку та/або наявності під час його підготовки, зокрема, конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості фахівців з обстеження інженерних систем у результатах обстеження інженерних систем (у тому числі рішення суду).

10. Строк здійснення перевірки Звітів становить до 30 календарних днів з дня відбору чи надходження до Мінрегіону відповідних документів.

11. За результатами перевірки Звітів складається висновок за результатами незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем (далі - Висновок) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

12. Звіту на підставі Висновку у відповідній базі даних присвоюється одне з таких маркувань:

«Не відповідає вимогам законодавства»;

«Відповідає вимогам законодавства».

13. У разі якщо за результатами Моніторингу виявлено, що Звіти не відповідають вимогам законодавства, Мінрегіон протягом 5 робочих днів з дня складання Висновку надсилає фахівцю з обстеження інженерних систем Висновок (копію Висновку - замовнику обстеження інженерних систем) та інформує фахівця з обстеження інженерних систем про те, що у разі повторного порушення ним законодавства відповідна інформація буде передана атестаційній комісії, що проводить професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із обстеження інженерних систем (далі - Атестаційна комісія), відповідно до статті 9 Закону.

14. У разі встановлення за результатами Моніторингу невідповідності двох Звітів вимогам законодавства, в тому числі наявності під час їх підготовки, зокрема, конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості фахівців з обстеження інженерних систем у результатах обстеження інженерних систем (у тому числі рішення суду), Мінрегіон надсилає Атестаційній комісії інформацію щодо повторного порушення законодавства фахівцем з обстеження інженерних систем для прийняття рішення про анулювання кваліфікаційного атестата відповідно до вимог Закону.

15. Спори, пов’язані з Моніторингом, вирішуються в судовому порядку.

Заступник директора

Департаменту систем

життєзабезпечення

та житлової політики

В. Токаренко


Додаток

до Порядку незалежного моніторингу

звітів про результати обстеження

інженерних систем

(пункт 11)

ВИСНОВОК

за результатами незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем


Документи та файли

Сигнальний документ — f479832n45.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2018 — 2018 р., № 94, стор. 113, стаття 3116, код акта 92361/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінрегіон України:

 1. НАКАЗ від 22.01.2019 № 3 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі". Мінрегіон України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 20.02.2019 № 38/29 "Про затвердження Порядку взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 21.03.2019 № 74 "Про внесення зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року № 240". Мінрегіон України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 03.04.2019 № 91 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79". Мінрегіон України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 01.03.2019 № 48 "Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами". Мінрегіон України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 17.05.2019 № 112 "Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів". Мінрегіон України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 21.06.2019 № 137 "Про затвердження Переліку об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна". Мінрегіон України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 30.05.2019 № 125 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.04.2019 № 100 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання". Мінрегіон України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 24.06.2019 № 140 "Про затвердження Типової форми угоди про транскордонне співробітництво". Мінрегіон України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 15.07.2019 № 157 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 27 грудня 1993 року № 245". Мінрегіон України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.06.2019 № 145 "Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.07.2019 № 164 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 травня 2017 року № 120". Мінрегіон України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.07.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Положення про конкурсну комісію з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу". Мінрегіон України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 17.07.2019 № 165 "Про внесення змін до Порядку оцінки проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу". Мінрегіон України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 12.08.2019 № 183 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02 лютого 2009 року № 13". Мінрегіон України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 01.08.2019 № 170 "Про внесення змін до Порядку відбору проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки". Мінрегіон України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 26.07.2019 № 169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води". Мінрегіон України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 26.07.2019 № 169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води". Мінрегіон України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 01.08.2019 № 171 "Про внесення змін до Порядку розроблення містобудівної документації". Мінрегіон України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -