<<
>>

НАКАЗ від 18.10.2018 № 275 "Про затвердження Порядку рецензування звітів про обстеження інженерних систем". Мінрегіон України. 2018

Документ актуальний на 18.12.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018  № 275

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 листопада 2018 р.

за № 1266/32718

Про затвердження Порядку рецензування звітів про обстеження інженерних систем

Відповідно до статті 10 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок рецензування звітів про обстеження інженерних систем, що додається.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В.В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник Міністра

В. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державного агентства з енергоефективності

та енергозабезпечення України

К. Ляпіна

С. Савчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

регіонального розвитку,

будівництва

та житлово-комунального

господарства України

18 жовтня 2018 року № 275

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 листопада 2018 р.

за № 1266/32718

ПОРЯДОК

рецензування звітів про обстеження інженерних систем

1.

Цей Порядок визначає процедуру та вимоги до проведення рецензування звітів про обстеження інженерних систем відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (далі - Закон).

2. Рецензування звітів про обстеження інженерних систем (далі - Рецензування) виконується з метою неупередженого критичного розгляду звітів про результати обстеження інженерних систем (далі - Звіт), складених членами саморегулівних організацій у сфері енергетичної ефективності, та полягає у наданні рецензії на звіт про обстеження інженерних систем (далі - Рецензія).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

4. Рецензування здійснюється на підставі письмової вимоги про рецензування звіту про обстеження інженерних систем (далі - Вимога) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних або юридичних осіб.

5. Плата за Рецензування не стягується.

6. На Вимогу щодо Рецензування Звіту, Рецензія щодо якого вже здійснювалась саморегулівною організацією, надається копія такої Рецензії.

7. Рецензування здійснюється саморегулівними організаціями у сфері енергетичної ефективності, членами яких складено Звіти. Для здійснення Рецензування залучаються фахівці з обстеження інженерних систем.

8. Під час Рецензування перевіряються наявність, повнота заповнення форм та анкет обстеження інженерних систем, результатів обстеження інженерних систем та інформації щодо технічного стану інженерних систем, обґрунтованість критеріїв, за якими визначається технічний стан інженерних систем, обґрунтованість проведених оцінок технічних параметрів інженерних систем та висновків за результатами обстеження інженерних систем відповідно до Методики обстеження інженерних систем будівлі, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11 липня 2018 року № 173, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 року за № 826/32278 (далі - Методика).

9. Строк Рецензування не може перевищувати 30 календарних днів з дня надходження Вимоги до саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності.

10. У Рецензії зазначаються:

підстави проведення Рецензування;

загальна інформація про Звіт;

інформація про кваліфікаційні атестати фахівців з обстеження інженерних систем, що склали Звіт;

дата підписання Рецензії;

обґрунтованість та достовірність оцінки технічних параметрів інженерних систем відповідно до вимог нормативно-правових актів та нормативних документів;

перелік нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері енергетичної ефективності будівель, відповідно до яких здійснюється оцінювання інженерних систем;

оцінка зібраних фахівцем з обстеження інженерних систем вхідних даних та інша інформація (їх повнота для проведення оцінки технічних параметрів інженерних систем та розкриття у Звіті);

відповідність Звіту вимогам Методики;

характеристика Звіту.

Рецензія може містити перелік обґрунтованих рецензентом зауважень до Звіту, у тому числі застереження щодо можливості впливу цих зауважень на достовірність оцінки технічних параметрів інженерних систем.

11. Характеристика Звіту у Рецензії відповідає одному із таких критеріїв:

Звіт повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів;

Звіт у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, але має незначні недоліки, що не впливають на достовірність оцінки;

Звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, є неякісним і не може бути використаний.

12. Під час Рецензування не береться до уваги будь-яка додаткова інформація про інженерні системи будівлі, що з’явилася після дати складення Звіту.

Заступник директора

Департаменту систем

життєзабезпечення

та житлової політики

В. Токаренко


Додаток

до Порядку рецензування звітів

про обстеження інженерних систем

(пункт 4)

ВИМОГА

про рецензування звіту про обстеження інженерних систем


Документи та файли

Сигнальний документ — f479828n48.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2018 — 2018 р., № 94, стор. 116, стаття 3117, код акта 92362/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінрегіон України:

 1. НАКАЗ від 22.01.2019 № 3 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі". Мінрегіон України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 20.02.2019 № 38/29 "Про затвердження Порядку взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 21.03.2019 № 74 "Про внесення зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року № 240". Мінрегіон України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 03.04.2019 № 91 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79". Мінрегіон України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 01.03.2019 № 48 "Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами". Мінрегіон України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 17.05.2019 № 112 "Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів". Мінрегіон України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 21.06.2019 № 137 "Про затвердження Переліку об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна". Мінрегіон України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 30.05.2019 № 125 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.04.2019 № 100 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання". Мінрегіон України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 24.06.2019 № 140 "Про затвердження Типової форми угоди про транскордонне співробітництво". Мінрегіон України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 15.07.2019 № 157 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 27 грудня 1993 року № 245". Мінрегіон України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.06.2019 № 145 "Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.07.2019 № 164 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 травня 2017 року № 120". Мінрегіон України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.07.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Положення про конкурсну комісію з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу". Мінрегіон України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 17.07.2019 № 165 "Про внесення змін до Порядку оцінки проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу". Мінрегіон України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 12.08.2019 № 183 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02 лютого 2009 року № 13". Мінрегіон України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 01.08.2019 № 170 "Про внесення змін до Порядку відбору проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки". Мінрегіон України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 26.07.2019 № 169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води". Мінрегіон України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 26.07.2019 № 169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води". Мінрегіон України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 01.08.2019 № 171 "Про внесення змін до Порядку розроблення містобудівної документації". Мінрегіон України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -