<<
>>

(підпис) О.П.Гінзбург (підпис) А.М.Артізов 14 квітня 2011 рік 14 квітня 2011 рік "Дата підписання: 14.04.2011". Укрдержархів. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

 За Державну службу України    За Федеральне архівне агентство 
(Російська Федерація)
(підпис) О.П.Гінзбург (підпис) А.М.Артізов
14 квітня 2011 рік 14 квітня 2011 рік

Дата підписання: 14.04.2011 Дата набрання чинності для України: 14.04.2011

План
спільних заходів Державної архівної служби України
і Федерального архівного агентства
(Російська Федерація)
на 2011-2013 рр.


---------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва заходу | Терміни | Виконавці | Місце | Примітки | | п/п | | проведення | |проведення | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1. |Організація | | | | | | |документальних | | | | | | |виставок | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1.1. |До 25-ї річниці |2011 р. |Державна |м. Київ |За участі | | |Чорнобильської |квітень |архівна | |держархівів | | |катастрофи | |служба, ЦДАГО,| |Білорусі | | | | |ЦДАВО, | | | | | | |ЦДКФФА; | | | | | | |Росархів, | | | | | | |РДАНІ, ДАРФ | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1.2. |До 70-ї річниці |2011 р. |Державна |м. Київ | | | |початку Великої |червень |архівна | | | | |Вітчизняної війни | |служба, ЦДАГО,| | | | |1941-1945 років | |ЦДАВО, | | | | | | |ЦДКФФА, | | | | | | |державні | | | | | | |архіви; | | | | | | |Росархів, | | | | | | |РДВА, ДАРФ, | | | | | | |РДАСПІ, | | | | | | |РДАКФД | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1.3. |До 70-річчя |2011 р. |Державна |м. Київ | | | |трагедії в |вересень |архівна | | | | |Бабиному Яру | |служба, ЦДАВО,| | | | | | |держархіви | | | | | | |Київської | | | | | | |області та | | | | | | |м. Києва, ГДА | | | | | | |СБУ; Росархів,| | | | | | |ДАРФ | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1.4. |З історії розвитку|2012 р. |Державна |м. Миколаїв| | | |суднобудування в | |архівна | | | | |Новоросійському | |служба, | | | | |краї у | |держархіви | | | | |XVIII-XX ст. ст. | |Миколаївської,| | | | | | |Одеської та | | | | | | |Херсонської | | | | | | |областей; | | | | | | |Росархів, | | | | | | |РДАВМФ, | | | | | | |федеральні | | | | | | |архіви | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1.5. |Партизанський рух |2012 р. |Державна |м. Київ |За участі | | |у роки Великої |вересень |архівна | |держархівів | | |Вітчизняної війни | |служба, ЦДАГО,| |Білорусі | | | | |державні | | | | | | |архіви; | | | | | | |Росархів, | | | | | | |РДАСПІ, | | | | | | |федеральні | | | | | | |архіви | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1.6. |До 200-річчя |2012 р. |Державна |м. Москва | | | |Вітчизняної війни | |архівна | | | | |1812 року | |служба, ЦДІАК;| | | | | | |Росархів, | | | | | | |РДВІА | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1.7. |Одеса |2013 р. |Державна |мм. Одеса, | | | |наприкінці XVIII- | |архівна |Санкт- | | | |на початку | |служба, ЦДІАК,|Петербург | | | |XIX ст. ст.) | |Держархів | | | | | | |Одеської | | | | | | |області; | | | | | | |Росархів, | | | | | | |РДАДА, РДІА | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 2. |Підготовка | | | | | | |спільних | | | | | | |публікацій | | | | | | |документів: | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 2.1. |Україна у 1918 р.:|2011 р. |ЦДАВО; ДАРФ | | | | |гетьман | | | | | | |П.Скоропадський | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 2.2. |Олександр |2011 р. |Державна | | | | |Довженко. | |архівна | | | | |Щоденникові | |служба, | | | | |записи. | |ЦДАМЛМ; | | | | |1941-1956 рр. | |Росархів, | | | | | | |РДАЛМ | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 2.3. |Повість полум'яних|2011-2013 рр.|Державна | | | | |років Олександра | |архівна | | | | |Довженка | |служба, | | | | | | |ЦДАМЛМ, | | | | | | |ЦДАГО, ГДА | | | | | | |СБУ; Росархів,| | | | | | |РДАЛМ | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 2.4. |Листування |2011-2013 рр.|Державна | | | | |гетьманів | |архівна | | | | |лівобережної | |служба, ЦДІАК;| | | | |України з Москвою | |Росархів, | | | | |та Санкт- | |РДАДА | | | | |Петербургом | | | | | | |в 1654-1764 рр. | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 3. |Співробітництво в | | | | | | |галузі науково- | | | | | | |дослідної та | | | | | | |методичної роботи | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 3.1. |Проведення | | | | | | |науково-практичних| | | | | | |семінарів: | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| |3.1.1.|Організація |2011 р. |Державна |м. Великий |У рамках | | |використання | |архівна |Новгород |тристоронньої| | |документів в | |служба, | |зустрічі | | |архівних | |УНДІАСД; | | | | |установах: | |Росархів, | | | | |нормативно-правове| |ВНДІДАС; | | | | |регулювання та | |Белархів, | | | | |практична | |БілНДІДАС | | | | |діяльність | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| |3.1.2.|Досвід роботи з |2012 р. |Державна |Україна |У рамках | | |електронними | |архівна | |тристоронньої| | |документами | |служба, | |зустрічі | | | | |УНДІАСД; | | | | | | |Росархів, | | | | | | |ВНДІАСД; | | | | | | |Белархів, | | | | | | |БілНДІДАС | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| |3.1.3.|Створення |2013 р. |Державна |Білорусь |У рамках | | |страхового фонду | |архівна | |тристоронньої| | |та фонду | |служба, | |зустрічі | | |користування на | |УНДІАСД; | | | | |документи | |Росархів, | | | | | | |ВНДІАСД; | | | | | | |Белархів, | | | | | | |БілНДІДАС | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 3.2. |Проведення | | | | | | |наукових | | | | | | |конференцій | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| |3.2.1.|Питання збереження|2011 |Державна |Україна | | | |електронних |(2012) р. |архівна | | | | |документів та | |служба, | | | | |проблеми створення| |УНДІАСД, | | | | |страхового фонду | |державні | | | | |на них | |архіви; | | | | | | |Росархів, | | | | | | |ВНДІАСД, | | | | | | |федеральні | | | | | | |архіви | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 4. |Співробітництво | | | | | | |між науково- | | | | | | |дослідними | | | | | | |інститутами з | | | | | | |проведення | | | | | | |наукових та | | | | | | |прикладних | | | | | | |досліджень | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 4.1. |Участь українських|2011-2013 рр.|Росархів, |м. Москва | | | |архівістів у | |ВНДІАСД | | | | |Міжнародній | | | | | | |науковій | | | | | | |конференції | | | | | | |"Документація в | | | | | | |інформаційному | | | | | | |суспільстві" | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 4.2. |Співробітництво з |2011-2013 рр.|УНДІАСД; |мм. Москва,| | | |підготовки | |ВНДІАСД |Київ | | | |наукових кадрів у | | | | | | |сфері | | | | | | |архівознавства та | | | | | | |документознавства.| | | | | | |Участь у | | | | | | |міжнародних | | | | | | |навчальних | | | | | | |семінарах для | | | | | | |архівістів та | | | | | | |документознавців | | | | | | |країн СНД та | | | | | | |ЄВРАЗІКИ | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 4.3. |Взаємне |2011-2013 рр.|УНДІАСД; | | | | |рецензування | |ВНДІАСД | | | | |наукових робіт та | | | | | | |дисертацій | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 4.4. |Обмін науково- |2011-2013 рр.|УНДІАСД; | | | | |методичною | |ВНДІАСД | | | | |літературою та | | | | | | |науково-технічною | | | | | | |інформацією з | | | | | | |проблем архівної | | | | | | |справи та | | | | | | |документознавства | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 4.5. |Організація |2011-2013 рр.|УНДІАСД; |мм. Москва,| | | |стажування | |ВНДІАСД |Київ | | | |співробітників | | | | | | |УНДІАСД та ВНДІАСД| | | | | | |з обміну досвідом | | | | | | |роботи на | | | | | | |постійній основі | | | | | | |(за окремим | | | | | | |планом) | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 4.6. |Регулярне |2011-2013 рр.|УНДІАСД; | | | | |розміщення | |ВНДІАСД | | | | |матеріалів про | | | | | | |діяльність УНДІАСД| | | | | | |та ВНДІАСД на | | | | | | |сайтах інститутів | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 5. |Обмін інформацією | | | | | | |з актуальних | | | | | | |проблем архівної | | | | | | |справи: | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 5.1. |Обмін інформацією,|2011-2013 рр.|Державна | | | | |отриманою у ході | |архівна | | | | |реалізації програм| |служба; | | | | |з виявлення | |Росархів | | | | |документів з | | | | | | |історії України у | | | | | | |федеральних | | | | | | |архівах Росії | | | | | | |("Архівна | | | | | | |Україніка в | | | | | | |Росії") та історії| | | | | | |Росії в | | | | | | |центральних | | | | | | |державних архівах | | | | | | |України ("Архівна | | | | | | |Росіка в | | | | | | |Україні"), та | | | | | | |копіями | | | | | | |документів, що | | | | | | |представляють | | | | | | |інтерес для обох | | | | | | |сторін | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 5.2. |Обмін інформацією |2011-2013 рр.|Державна | | | | |про архівні | |архівна | | | | |документи, | |служба; | | | | |втрачені | |Росархів | | | | |внаслідок | | | | | | |крадіжок, та | | | | | | |вироблення | | | | | | |спільних заходів з| | | | | | |боротьби із | | | | | | |незаконним обігом | | | | | | |архівних | | | | | | |документів | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 5.3. |Обмін досвідом |2011-2013 рр.|Державна | | | | |роботи із | |архівна | | | | |забезпечення | |служба; | | | | |збереження | |Росархів | | | | |документів на | | | | | | |стадії прийому, | | | | | | |зберігання та | | | | | | |користування | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 5.4. |Обмін методичною |2011-2013 рр.|Державна | | | | |та науково- | |архівна | | | | |технічною | |служба; | | | | |літературою з | |Росархів | | | | |проблем архівної | | | | | | |справи | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 5.5. |Обмін досвідом з |2011-2013 рр.|Державна | | | | |впровадження | |архівна | | | | |електронного | |служба; | | | | |документообігу та | |Росархів | | | | |електронного | | | | | | |цифрового підпису,| | | | | | |інформаційно- | | | | | | |комунікаційних | | | | | | |технологій та | | | | | | |зберігання баз | | | | | | |даних | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 6. |Проведення |2011 р. |Росархів |Росія | | | |щорічних зустрічей| | | | | | |керівників |-------------+--------------+-----------+-------------| | |державних архівних|2012 р. |Державна |Україна | | | |служб та державних| |архівна служба| | | | |архівів України, |-------------+--------------+-----------+-------------| | |Росії, Білорусі |2013 р. |Белархів |Білорусія | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 7 |Участь в інших | | | | | | |заходах | | | | | |------+------------------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 7.1. |Участь у щорічному|2011-2013 рр.|ЦДКФФА; |м. Київ | | | |Міжнародному | |РДАКФД | | | | |фестивалі | | | | | | |документальних | | | | | | |фільмів | | | | | | |"Кінолітопис" | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.05.2011 — 2011 р., № 32, стор. 155, стаття 1370, код акта 56133/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Укрдержархів:

 1. ДОГОВІР від домовилися про таке: "про співробітництво між Державною архівною службою України, Інститутом досліджень тоталітарних режимів та Архівом справ держбезпеки Чеської Республіки". Укрдержархів. 2020 рікк
 2. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Фінляндії". Укрдержархів. 2019 рікк
 3. УГОДА про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Естонії 22.05.2018. Укрдержархів. 2018 рікк
 4. НАКАЗ 09.02.2011 N 12 "{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції N 3496/5 ( z1432-11 ) від 09.12.2011 }". Укрдержархів. 2018 рікк
 5. НАКАЗ 09.02.2011 N 13 "{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції N 3327/5 ( z1305-11 ) від 15.11.2011 }". Укрдержархів. 2018 рікк
 6. Дата підписання: 30.05.2011 Дата набрання чинності для України: 30.05.2011 "Державна архівна служба України та Генеральний державний архів Греції, (далі - Сторони),". Укрдержархів. 2018 рікк
 7. службою України та Національним Меморіалом Катастрофи і Героїзму Яд Вашем (Держава Ізраїль) Дата підписання: 15.12.2011 "Дата набрання чинності для України: 15.12.2011". Укрдержархів. 2018 рікк
 8. УГОДА про співробітництво між Державною архівною службою України та Архівами Республіки Словенія. Укрдержархів. 2017 рікк
 9. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною архівною службою України та Міністром культури Португальської Республіки щодо співробітництва в архівній сфері. Укрдержархів. 2017 рікк
 10. ДОГОВІР від Дата підписання: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Меморіальним музеєм Голокосту Сполучених Штатів Америки". Укрдержархів. 2016 рікк
 11. УГОДА від домовилися про таке: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Латвійської Республіки". Укрдержархів. 2015 рікк
 12. УГОДА від домовились про таке: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Угорщини". Укрдержархів. 2015 рікк
 13. ПРОТОКОЛ від погодили таке: "про спільні проекти Державної архівної служби України та Національного архіву Угорщини". Укрдержархів. 2015 рікк
 14. МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Державним архівом Республіки Кіпр". Укрдержархів. 2015 рікк
 15. ДОГОВІР від домовилися про таке: "про співробітництво між Державними архівами Бельгії та Державною архівною службою України". Укрдержархів. 2013 рікк
 16. ПРОТОКОЛ від затвердили "про затвердження Плану спільних заходів Державної архівної служби України і Федерального архівного агентства (Російська Федерація) на 2014 - 2016 роки". Укрдержархів. 2013 рікк
 17. УГОДА від домовились про таке: "між Державною архівною службою України та Державним архівним управлінням Китайської Народної Республіки про співробітництво в архівній сфері". Укрдержархів. 2013 рікк
 18. УГОДА від домовилися про таке: "про співробітництво між Державним архівом Республіки Македонія та Державною архівною службою України". Укрдержархів. 2013 рікк
 19. ДОГОВІР від Дата підписання: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Республіки Куба". Укрдержархів. 2012 рікк
 20. УГОДА від Дата підписання: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Архівом Югославії". Укрдержархів. 2012 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -