<<
>>

службою України та Національним Меморіалом Катастрофи і Героїзму Яд Вашем (Держава Ізраїль) Дата підписання: 15.12.2011 "Дата набрання чинності для України: 15.12.2011". Укрдержархів. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Угода 
про співробітництво між Державною архівною
службою України та Національним Меморіалом Катастрофи
і Героїзму Яд Вашем (Держава Ізраїль)

Дата підписання: 15.12.2011 Дата набрання чинності для України: 15.12.2011
Державна архівна служба України (далі - Укрдержархів) та
Національний Меморіал Катастрофи і Героїзму Яд Вашем (Держава
Ізраїль) (далі - Яд Вашем), надалі іменуються "Сторони".
Преамбула
Враховуючи, що гуманістичне та історичне значення увічнення
пам'яті жертв нацизму, необхідність викриття злочинів гітлеризму
проти людства мають величезне значення для майбутніх поколінь;
враховуючи, що завданням Яд Вашем є ідентифікація,
збереження, науково-дослідна робота та оприлюднення інформації про
долю єврейського народу, у тому числі євреїв України напередодні
війни, під час війни та у повоєнний час (1930-1950 роки);
враховуючи, що завдання Укрдержархіву - забезпечення
збереження та доступу до державних архівів;
враховуючи, що Укрдержархів та державні архіви його системи
зберігають документи, що стосуються долі єврейського народу та
історичного контексту подій напередодні, під час та після Другої
світової війни; і
виходячи з принципів
Договору про співробітництво між Державним комітетом архівів
України та Меморіальним музеєм Голокост Сполучених Штатів Америки
(далі - Музей) ( 840_088 ) від 29 березня 2005 року
та беручи до уваги
лист Музею від 6 липня 2010 року щодо погодження використання
Яд Вашем копій документів, отриманих Музеєм у процесі роботи в
державних архівах відповідно до згаданого Договору ( 840_088 ),
Укрдержархів і Яд Вашем, домовилися про таке:
Стаття I
Ця Угода має на меті виявлення, вивчення та обмін копіями
архівних документів, що містять інформацію про Голокост, довоєнної
та повоєнної історії єврейських громад України,
реалізацію спільних проектів, спрямованих на збереження
пам'яті жертв Голокосту та розповсюдження інформації про документи
з історії Голокосту, що зберігаються в державних архівах системи
Укрдержархіву.
Сторони розвивають співробітництво на основі принципів
рівноправності та взаємної вигоди, із дотриманням відповідного
національного законодавства держав Сторін, загальновизнаних
принципів і норм міжнародного права та положень даної Угоди.
Стаття II
1. Укрдержархів визначає державні архіви, в яких має
проводитися копіювання документів та надає у кожному конкретному
випадку відповідно до письмового звернення Яд Вашем офіційний
дозвіл на здійснення копіювання документів, а також дозвіл на
укладання державним архівом з Яд Вашем окремої Угоди, що базується
на пунктах цієї Угоди і не суперечить їм.

2. Графік копіювання та розмір оплати, яку вносить Яд Вашем,
визначаються спільно у ході переговорів між Сторонами - учасниками
цієї Угоди про співробітництво.
3. Укрдержархів та його державні архіви забезпечують доступ
представників Яд Вашем до пошукових засобів та архівних
документів, визначених у преамбулі.
Укрдержархів та його державні архіви не заперечують проти
повнотекстового копіювання документів, зміст яких відповідає
тематиці, зазначеній у преамбулі.
Спірні питання, що виникають з цього приводу вирішуються
Укрдержархівом та Яд Вашем шляхом переговорів.
4. Копіювання відібраних архівних документів здійснюється
працівниками державних архівів системи Укрдержархіву або
представниками Яд Вашем.
Умови копіювання, графік отримання копій та оплата за
копіювання визначаються у відповідних Угодах Яд Вашем з конкретним
державним архівом, проект якої погоджується з Укрдержархівом.
Стаття III
1. Яд Вашем визнає права Укрдержархіву та його державних
архівів, утримувачів та юридичних розпорядників оригіналів
архівних документів, відібраних для копіювання відповідно до
Статті II цієї Угоди.
2. Яд Вашем сплачує вартість копіювання архівних матеріалів
відповідно до Статі II цієї Угоди.
Яд Вашем гарантує державним архівам своєчасне здійснення
платежів за виконану ними роботу відповідно до розцінок,
зазначених в Угодах з державними архівами.
3. Яд Вашем безкоштовно надає Укрдержархіву та його державним
архівам цифрові копії архівних документів, виготовлених державними
архівами для Яд Вашем.
4. Яд Вашем зобов'язується інформувати будь-яку третю
сторону, яка бажає отримати доступ до використання матеріалів
Укрдержархіву та його державних архівів, які знаходяться у
розпорядженні Яд Вашем, у комерційних цілях, про обов'язковість
отримання письмової згоди Укрдержархіву та його державних архівів
та внесення відповідної плати.
5. Відповідно до правил доступу до архівних зібрань Яд Вашем,
Яд Вашем надасть Укрдержархіву та його архівам повний доступ до
всіх архівних матеріалів, які є в розпорядженні Яд Вашем.
6. У рамках реалізації спільних проектів, передбачених
Статтею I цієї Угоди, Укрдержархів може використовувати архівні
матеріали з архівних колекцій Яд Вашем в некомерційних,
дослідницьких цілях, а також у випадку підготовки документальних
видань з тематики Голокосту.
При цьому Укрдержархів має отримати письмовий дозвіл від Яд
Вашем на використання архівних матеріалів Яд Вашем у вище
зазначених цілях.
7. Укрдержархів та Яд Вашем погоджуються не розмішувати
отримані у рамках цієї Угоди архівні матеріали в Інтернеті,
Глобальній мережі (World Wide Web) або будь-якій іншій мережі, до
якої існує загальний доступ, без письмового дозволу іншої Сторони.
Укрдержархів та Яд Вашем зобов'язуються обов'язково
інформувати будь-які треті сторони, яким буде надано доступ до
зазначених архівних матеріалів, про ці умови.
Стаття IV
Меморіальний музей Голокосту Сполучених Штатів Америки як
сторона зацікавлена в співробітництві з Укрдержархівом та Яд Вашем
відповідно до Статті I цієї Угоди, з метою уникнення подвійного
копіювання одних і тих самих оригіналів архівних документів,
погоджується на передачу Яд Вашем копій цих документів, отриманих
Музеєм в процесі роботи в державних архівах відповідно до Договору
( 840_088 ) згаданого в преамбулі, а Яд Вашем на передачу Музею
копій документів, отриманих Яд Вашем в процесі роботи в державних
архівах відповідно до цієї Угоди.
В іншому випадку копіювання оригіналів архівних документів
визначених абзацами 1-2 Статті 1 цієї Угоди здійснюється Яд Вашем
відповідно до умов визначених у Статті II цієї Угоди.
Стаття V
1. Ця Угода набуває сили з дати підписання і діє протягом
п'яти років. Вона може бути продовжена за взаємною згодою Сторін
на наступний п'ятирічний період. Дія цієї Угоди може бути
припинена шляхом письмового повідомлення однієї із Сторін іншої
Сторони про свій намір припинити дію Угоди за 90 днів до
закінчення чергового терміну її дії.
2. За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити до цієї
Угоди зміни та доповнення, які оформлюються додатковим Протоколом,
що становитиме невід'ємну частину цієї Угоди.
Вчинено 15.12.2011 року в м. Ієрусалім.
Угода про співробітництво складена у чотирьох примірниках,
два з яких українською мовою, інші два - англійською мовою,
причому всі тексти є автентичними.
За Державну архівну За Національний Меморіал
службу України Катастрофи і Героїзму
Яд Вашем
Перший заступник Голови Директор
(підпис) (підпис)
В.М.Воронін Авнер Шалев


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.01.2012 — 2012 р., № 3, стор. 179, стаття 113, код акта 59983/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Укрдержархів:

 1. ДОГОВІР від домовилися про таке: "про співробітництво між Державною архівною службою України, Інститутом досліджень тоталітарних режимів та Архівом справ держбезпеки Чеської Республіки". Укрдержархів. 2020 рікк
 2. МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Фінляндії". Укрдержархів. 2019 рікк
 3. УГОДА про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Естонії 22.05.2018. Укрдержархів. 2018 рікк
 4. НАКАЗ 09.02.2011 N 12 "{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції N 3496/5 ( z1432-11 ) від 09.12.2011 }". Укрдержархів. 2018 рікк
 5. НАКАЗ 09.02.2011 N 13 "{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції N 3327/5 ( z1305-11 ) від 15.11.2011 }". Укрдержархів. 2018 рікк
 6. (підпис) О.П.Гінзбург (підпис) А.М.Артізов 14 квітня 2011 рік 14 квітня 2011 рік "Дата підписання: 14.04.2011". Укрдержархів. 2018 рікк
 7. Дата підписання: 30.05.2011 Дата набрання чинності для України: 30.05.2011 "Державна архівна служба України та Генеральний державний архів Греції, (далі - Сторони),". Укрдержархів. 2018 рікк
 8. УГОДА про співробітництво між Державною архівною службою України та Архівами Республіки Словенія. Укрдержархів. 2017 рікк
 9. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною архівною службою України та Міністром культури Португальської Республіки щодо співробітництва в архівній сфері. Укрдержархів. 2017 рікк
 10. ДОГОВІР від Дата підписання: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Меморіальним музеєм Голокосту Сполучених Штатів Америки". Укрдержархів. 2016 рікк
 11. УГОДА від домовилися про таке: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Латвійської Республіки". Укрдержархів. 2015 рікк
 12. УГОДА від домовились про таке: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Угорщини". Укрдержархів. 2015 рікк
 13. ПРОТОКОЛ від погодили таке: "про спільні проекти Державної архівної служби України та Національного архіву Угорщини". Укрдержархів. 2015 рікк
 14. МЕМОРАНДУМ від Дата підписання: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Державним архівом Республіки Кіпр". Укрдержархів. 2015 рікк
 15. ДОГОВІР від домовилися про таке: "про співробітництво між Державними архівами Бельгії та Державною архівною службою України". Укрдержархів. 2013 рікк
 16. ПРОТОКОЛ від затвердили "про затвердження Плану спільних заходів Державної архівної служби України і Федерального архівного агентства (Російська Федерація) на 2014 - 2016 роки". Укрдержархів. 2013 рікк
 17. УГОДА від домовились про таке: "між Державною архівною службою України та Державним архівним управлінням Китайської Народної Республіки про співробітництво в архівній сфері". Укрдержархів. 2013 рікк
 18. УГОДА від домовилися про таке: "про співробітництво між Державним архівом Республіки Македонія та Державною архівною службою України". Укрдержархів. 2013 рікк
 19. ДОГОВІР від Дата підписання: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Республіки Куба". Укрдержархів. 2012 рікк
 20. УГОДА від Дата підписання: "про співробітництво між Державною архівною службою України та Архівом Югославії". Укрдержархів. 2012 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -