Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/703 від 30 квітня 2015 року, про мережевий кодекс щодо правил інтероперабельності та обміну даними

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

(До Розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею"Глава 11. Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
ГЛАВА I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
(8) Глава V цього Регламенту повинна забезпечувати належний рівень гармонізації обміну даними на підтримку формування та функціонування внутрішнього європейського газового ринку і його функціонування, надійності постачання та упорядкованого і захищеного доступу до інформації, сприяючи у такий спосіб транскордонному транспортуванню.
Стаття 1 Предмет та сфера застосування
ГЛАВА II УГОДИ ПРО МІЖСИСТЕМНЕ З’ЄДНАННЯ
Стаття 2 Терміни та означення
Стаття 3 Загальні положення
Стаття 4 Зобов’язання щодо інформації
Стаття 5 Шаблон угоди про міжсистемне з’єднання
Стаття 6 Правила регулювання потоків газу
Стаття 7 Принципи вимірювання обсягу та якості газу
Стаття 8 Правила щодо процесу узгодження
Стаття 9 Правила алокації обсягів газу
Стаття 10 Порядок оповіщення на випадок надзвичайних подій
3. Ця стаття застосовується без обмеження дії положень, закріплених Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1227/2001 (-1), та його імплементаційних актів.
Стаття 11 Урегулювання спорів, що виникають на основі угод про міжсистемне з’єднання
ГЛАВА III ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ
Стаття 12 Порядок внесення змін та доповнень
Стаття 13 Типові одиниці вимірювання
ГЛАВА IV ОДОРУВАННЯ ТА ЯКІСТЬ ГАЗУ
Стаття 14 Додаткові одиниці вимірювання
Стаття 15 Врегулювання транскордонних торговельних обмежень, спричинених різною якістю газу
Стаття 16 Короткостроковий моніторинг якості газу - публікація даних
Стаття 17 Надання інформації про короткострокові коливання якості газу
Стаття 18 Довгостроковий моніторинг якості газу в газотранспортних системах
ГЛАВА V ОБМІН ДАНИМИ
Стаття 19 Врегулювання обмежень транскордонної торгівлі, спричинених розбіжностями у практиці одорування
Стаття 20 Загальні положення
Стаття 21 Типові рішення для обміну даними
Стаття 22 Безпека і доступність систем обміну даними
Стаття 23 Впровадження типових рішень для обміну даними
ГЛАВА VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 24 Процес розробки типових інструментів експлуатації мереж
Стаття 25 Моніторинг імплементації
Стаття 26 Набуття чинності

Завантажити інші законодавчі акти Законодавство Європейського Союзу:

 1. Європейський Союз. УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435) - 2020 год
 2. Європейський Союз. РІШЕННЯ № ____/2019 РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС від ____ ____________ 2019 року про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони - 2019 год
 3. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року" - 2018 год
 4. Європейський Союз. "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”" - 2018 год
 5. Європейський Союз. ДОДАТКОВА УГОДА № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України" - 2017 год
 6. Європейський Союз. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії" - 2016 год
 7. Європейський Союз. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС - 2016 год
 8. Європейський Союз. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу - 2016 год
 9. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) - 2016 год
 10. Європейський Союз. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку - 2016 год
 11. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС - 2016 год
 12. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС - 2016 год
 13. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС - 2016 год
 14. Європейський Союз. УГОДА про фінансування - 2016 год
 15. Європейський Союз. УГОДА про фінансування - 2016 год
 16. Європейський Союз. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова" - 2015 год
 17. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 2 (у формі обміну листами)між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства"(ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року" - 2015 год
 18. Європейський Союз. "МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ""КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором" - 2015 год
 19. Європейський Союз. "РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС" - 2015 год
 20. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року" - 2015 год