<<
>>

Європейський Союз. "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”". 2018

{Угоду ратифіковано Законом № 1904-VIII від 22.02.2017}Дата підписання:04.05.2016Дата ратифікації Україною:22.02.2017Дата набрання чинності для України:21.03.2017ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОРАТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ, ПРОМИСЛОВОСТІ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СМБм. Брюссель, 22.09.2016 р.GROW/A4/MH/htxgrow.a.4(2016)5934831пану Миколі ТочицькомуГолові Представництва Українипри Європейському СоюзіТема: виправлення україномовної версії Угоди між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (С05МЕ) (2014-2020)»Ваша Високоповажносте,Дякую за вашу ноту від 13 вересня 2016 року стосовно виправлення україномовної версії Угоди між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)», яка була підписана у м. Брюссель 4 травня 2016 року.Ми враховуємо виправлення українського тексту та вважаємо виправлену версію остаточним перекладом англійського тексту Угоди. Врахуйте, що, відповідно до статті 6 Угоди, у разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.Після цього обміну листами Україна може здійснювати ратифікацію Угоди COSME у Парламенті. Ми закликаємо здійснити швидку ратифікацію Угоди з метою якнайшвидшого набрання нею чинності.Сподіваємося на конструктивне співробітництво у галузі забезпечення конкурентоспроможності підприємств малого і середнього бізнесу та з інших питань.З повагою,Лоурі ЕВАНСПРЕДСТАВНИЦТВО УКРАЇНИ ПРИ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ№ 3111/31-202/2-1783Представництво України при Європейському Союзі засвідчує свою повагу Генеральному Директорату Європейської Комісії з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та СМБ і має честь послатися на Угоду між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)», підписану у м. Брюссель 4 травня 2016 року. Українська Сторона виявила окремі технічні помилки в українському тексті Угоди та, за згодою Генерального Директорату, пропонує виправити їх шляхом обміну нотами.З метою приведення української версії документа у відповідність із англійською, український текст Угоди має бути виправлений, як зазначено у додатку.Представництво України при Європейському Союзі користується цією нагодою, щоб поновити Генеральному Директорату Європейської Комісії з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та СМБ запевнення у своїй високій повазі.Додаток: текст Угоди на 14 арк.м. Брюссель, 13 вересня 2016 рокуГенеральний Директорат Європейської Комісії з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та СМБ м. БрюссельУГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”УРЯД УКРАЇНИ (далі – Україна),з одного боку, іЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ (далі – Комісія) від імені Європейського Cоюзу,з іншого боку,БЕРУЧИ ДО УВАГИ, ЩО:(1) Протокол III до Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку, про Рамкову Угоду між Україною та Європейським Союзом про загальні принципи участі України в програмах Європейського Союзу (далі – Протокол) встановлює загальні принципи участі України в програмах Європейського Союзу та передбачає, що правила та умови, в тому числі фінансові внески участі в кожній конкретній програмі, визначаються Комісією та уповноваженими органами України.(2) Програма підтримки конкурентоспроможності підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) була затверджена Регламентом Європейського Парламенту і Ради № 1287/2013 від 11 грудня 2013 року про створення Програми щодо підтримки конкурентоспроможності підприємств малого та середнього бізнесу (COSME) (2014 – 2020).(3) Відповідно до статті 6.1 (с) Регламенту ЄС № 1287/2013 країни, що підпадають під дію Європейської політики сусідства, можуть брати участь у Програмі, якщо це дозволяють угоди та процедури, та згідно із загальними принципами і загальними положеннями та умовами участі цих країн в програмах Європейського Союзу, започаткованих відповідними рамковими угодами, протоколами до Угоди про асоціацію та рішеннями Ради асоціації.(4) Юридичні особи, засновані в Україні, мають право брати участь у заходах, які розпочалися до набрання чинності цією Угодою. Як наслідок, витрати понесені для участі у заходах, реалізація яких починається у 2016 році, можуть вважатися прийнятними на тих же умовах, що застосовуються до витрат, понесених юридичними особами, заснованими в державах-членах, за умови, що ця Угода набере чинності до кінця дії участі в заходах.ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>

Законодавство Європейського Союзу:

 1. Європейський Союз. РІШЕННЯ № ____/2019 РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС від ____ ____________ 2019 року про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони - 2019 год
 2. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року" - 2018 год
 3. Європейський Союз. ДОДАТКОВА УГОДА № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України" - 2017 год
 4. Європейський Союз. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії" - 2016 год
 5. Європейський Союз. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС - 2016 год
 6. Європейський Союз. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу - 2016 год
 7. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) - 2016 год
 8. Європейський Союз. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку - 2016 год
 9. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС - 2016 год
 10. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС - 2016 год
 11. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС - 2016 год
 12. Європейський Союз. УГОДА про фінансування - 2016 год
 13. Європейський Союз. УГОДА про фінансування - 2016 год
 14. Європейський Союз. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова" - 2015 год
 15. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 2 (у формі обміну листами)між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства"(ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року" - 2015 год
 16. Європейський Союз. "МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ""КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором" - 2015 год
 17. Європейський Союз. "РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС" - 2015 год
 18. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року" - 2015 год
 19. Європейський Союз. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським Парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності" - 2015 год
 20. Європейський Союз. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1501 від 8 вересня 2015 року про рамки інтероперабельності відповідно до статті 12(8) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку - 2015 год