<<
>>

"РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС". Європейський Союз. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1

від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС

РАДА АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Беручи до уваги Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а саме статтю 463 Угоди про асоціацію,

Враховуючи що:

(1) Відповідно до статті 463 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони-1 (далі - Угода), Рада Асоціації має повноваження надавати необхідні рекомендації з метою досягнення цілей Угоди про асоціацію.

__________

-1Офіційний вісник ЄС L 161, 29.05.2014, стор. 3.

(2) Відповідно до статті 476 Угоди, Сторони повинні вживати будь-яких загальних або спеціальних заходів, необхідних для виконання своїх зобов'язань, передбачених Угодою.

(3) До набрання чинності Угода застосовується тимчасово, відповідно до Рішення Ради 2014/295/ЄС-2, Рішення Ради 2014/668/ЄС-3 та Рішення Ради 2014/691 /ЄС-4.

__________

-2Рішення Ради 2014/295/ЄС від 17.03.2014 щодо підписання від імені Європейського Союзу та тимчасового застосування Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, відповідно до Преамбули, Статті 1 та Розділів I, II та VII Угоди про асоціацію (Офіційний вісник ЄС L 161, 29.05.2014, стор.

1)

-3Рішення Ради 2014/668/ЄС від 23.06.2014 щодо підписання від імені Європейського Союзу та тимчасового застосування Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, відповідно до Розділу III (за виключенням положень, що стосуються поводження з громадянами третіх країн, які легально працевлаштовані в якості робітників на території іншої Сторони) та Розділів IV, V, VI та VII Угоди про асоціацію, а також відповідних додатків та протоколів (Офіційний вісник ЄС L 278, 20.09.2014, стор. 1).

-4Рішення Ради 2014/691/ЄС від 29.09.2014, що вносить зміни до Рішення 2014/668/ЄС щодо підписання від імені Європейського Союзу та тимчасового застосування Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, відповідно до Розділу III (за виключенням положень, що стосуються поводження з громадянами третіх країн, які легально працевлаштовані в якості робітників на території іншої Сторони) та Розділів IV, V, VI та VII Угоди про асоціацію, а також відповідних додатків та протоколів (Офіційний вісник ЄС L 289, 03.10.2014, стор. 1).

(4) Сторони узгодили текст Порядку денного асоціації, що спрямований на підготовку та сприяння в імплементації Угоди шляхом створення практичної основи для реалізації їх першочергових цілей політичної асоціації та економічної інтеграції.

(5) Порядок денний асоціації виконує подвійну мету, визначаючи конкретні кроки для виконання зобов'язань Сторін, викладених в Угоді, та створюючи ширшу основу для подальшого зміцнення відносин України та ЄС з метою залучення значного потенціалу економічної інтеграції та поглиблення політичного співробітництва відповідно до загальної мети Угоди.

СХВАЛИЛА ТАКУ РЕКОМЕНДАЦІЮ:

Єдина стаття

Рада Асоціації рекомендує Сторонам виконувати Порядок денний асоціації між Україною та ЄС-1, оскільки його імплементація спрямована на досягнення цілей Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

__________

-1Див. документ ST 6978/15 на http://register.consilium.europa.eu.

Прийнято у Брюсселі 16-03-2015

Від Ради Асоціації

Голова

Секретарі

А. YATSENYUK

N. GNYDIUK

D. FLOREAN

(підпис)

(підпис)

(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.07.2016 — 2016 р., № 49, стор. 510, стаття 1772

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Законодавство Європейського Союзу:

 1. УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435). Європейський Союз. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ № ____/2019 РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС від ____ ____________ 2019 року про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони. Європейський Союз. 2019 рікк
 3. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року". Європейський Союз. 2018 рікк
 4. "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”". Європейський Союз. 2018 рікк
 5. ДОДАТКОВА УГОДА № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України". Європейський Союз. 2017 рікк
 6. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії". Європейський Союз. 2016 рікк
 7. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 8. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу. Європейський Союз. 2016 рікк
 9. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). Європейський Союз. 2016 рікк
 10. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Європейський Союз. 2016 рікк
 11. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 12. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС. Європейський Союз. 2016 рікк
 13. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 14. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 15. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 16. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова". Європейський Союз. 2015 рікк
 17. "ДОДАТКОВА УГОДА № 2 (у формі обміну листами)між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства"(ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року". Європейський Союз. 2015 рікк
 18. "МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ""КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Європейський Союз. 2015 рікк
 19. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року". Європейський Союз. 2015 рікк
 20. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським Парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності". Європейський Союз. 2015 рікк