<<
>>

ДОДАТКОВА УГОДА № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України". Європейський Союз. 2017

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДОДАТКОВА УГОДА № 2

між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України"

Дата підписання:

22.11.2017

Дата набрання чинності для України:

22.11.2017

Уряд України (далі - Бенефіціар),

з однієї Сторони,

та Європейська Комісія (далі - Комісія), що діє від імені Європейського Союзу (далі - ЄС),

з іншої Сторони,

домовились внести до Угоди про фінансування програми ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України" від 27 листопада 2014 року та внесених поправок Додатковою угодою № 1 від 19 липня 2016 року такі зміни:

1. Особливі умови: Стаття 2 - ТЕРМІН ВИКОНАННЯ:

Стаття 2 Особливих умов має бути викладена у такій редакції:

2.1 Термін виконання цієї Угоди про фінансування, як визначено у статті 15 Додатку II (Загальні умови) починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування та закінчується через 96 місяців після цієї дати

2.2 Період практичної реалізації становить 72 місяці.

2.3 Тривалість завершального етапу становить 24 місяці.

2. Особливі умови: Стаття 3 - АДРЕСИ:

Стаття 3 Особливих умов має бути викладена у такій редакції:

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування мають бути оформлені у письмовому вигляді, мати чітку посилання на Програму і надсилатися на такі адреси:

a) Бенефіціара

Пану Геннадію Зубку

Віце-прем’єр-міністру України -

Міністру регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства

вул.

Велика Житомирська, 9,

Київ, 01601, Україна

Тел: +38 (044) 278-82-90

Факс: +38 (044) 278-83-90

Пану Степану Кубіву

Першому віце-прем’єр-міністру України -

Міністру економічного розвитку і торгівлі

вул. М. Грушевського, 12/2,

Київ, 01008, Україна

Факс: +38 (044) 226-31-81

b) Комісії

Пану Х’ю Мінгареллі

Голові Представництва

Представництво ЄС в Україні

вул. Володимирська, 101,

Київ, 01033, Україна

Тел.: +38 (044) 390 80 10

Факс: +38 (044) 930 80 15

Всі інші терміни та умови Угоди про фінансування та Додаткових угод до неї залишаються незмінними. Ця Додаткова угода набуває чинності з дати її підписання останньою із Сторін.

Ця Додаткова угода укладена у двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому один з примірників переданий Бенефіціару, а інший - Комісії. Обидві мовні версії є рівно автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Додаткової угоди, текст англійською мовою має переважну силу.

ЗА БЕНЕФІЦІАРА

ЗА КОМІСІЮ

(підпис)

(підпис)

Степан КУБІВ

Пітер ВАГНЕР

Перший віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економічного розвитку і торгівлі

Директор -

Керівник Групи підтримки України

Генеральний Директорат

з питань Сусідства та переговорів

щодо розширення

Дата 22/11/2017

Дата 25/04/2017


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.09.2018 — 2018 р., № 70, стор. 424, стаття 2408, код акта 91213/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Законодавство Європейського Союзу:

 1. УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435). Європейський Союз. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ № ____/2019 РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС від ____ ____________ 2019 року про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони. Європейський Союз. 2019 рікк
 3. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року". Європейський Союз. 2018 рікк
 4. "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”". Європейський Союз. 2018 рікк
 5. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії". Європейський Союз. 2016 рікк
 6. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 7. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу. Європейський Союз. 2016 рікк
 8. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). Європейський Союз. 2016 рікк
 9. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Європейський Союз. 2016 рікк
 10. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 11. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС. Європейський Союз. 2016 рікк
 12. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 13. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 14. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 15. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова". Європейський Союз. 2015 рікк
 16. "ДОДАТКОВА УГОДА № 2 (у формі обміну листами)між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства"(ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року". Європейський Союз. 2015 рікк
 17. "МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ""КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Європейський Союз. 2015 рікк
 18. "РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС". Європейський Союз. 2015 рікк
 19. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року". Європейський Союз. 2015 рікк
 20. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським Парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності". Європейський Союз. 2015 рікк