<<
>>

"ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року". Європейський Союз. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

(у формі обміну листами)

між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року

Дата підписання:

29.07.2016

Дата набрання чинності для України:

29.07.2016

м. Київ, 29.07.2016

Європейська Комісія

Генеральний директорат з питань

сусідства і переговорів з розширення

Група підтримки України

Брюссель,

SGUA/PMW/ivb

Міністру економічного розвитку

і торгівлі України

Україна, Київ 01008

вул. М. Грушевського, 12/2

Стосовно:

Додаткової угоди № 1 (у формі обміну листами) до Угоди про фінансування між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, та Урядом України "Рамкова програма на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом" (ENPI/2012/023-714) - подовження термінів виконання та практичної реалізації

Ваша Високоповажносте,

Користуючись цією нагодою хотів би засвідчити Вам свою повагу, та від імені Європейського Союзу запропонувати подовжити на 2 роки термін виконання та період практичної реалізації Угоди про фінансування "Рамкова програма на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом" (ENPI/2012/023-714) від 20 грудня 2013 року з метою забезпечення реалізації угод, укладених у відповідності до цілей даної програми, поза межами періоду практичної реалізації програми, який наразі встановлено до 20 грудня 2018 року.

З огляду на це, пропоную викласти Статтю 5 особливих Умов Угоди про фінансування ENPI/2012/023-714 від 20 грудня 2013 року в такій редакції:

"СТАТТЯ 5 - ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

5.1 Термін виконання цієї Угоди про фінансування згідно з положеннями Статті 4 "Період реалізації" Загальних умов починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування і закінчується через 108 місяців після цієї дати.

5.2 Період практичної реалізації становить 84 місяці.

5.3 Завершальна стадія становить 24 місяці.

У разі прийнятності вищезазначених змін я буду вдячний отримати від Вас лист у відповідь із посиланням на цю Додаткову угоду.

Разом цей лист та лист-відповідь будуть становити Додаткову Угоду № 1 до Угоди про фінансування між Європейським Союзом, представленим Європейською комісією, та Урядом України "Рамкова програма на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом" (ENPI/2012/023-714) у формі обміну листами.

Ця Додаткова угода набере чинності з дати підписання Вашого листа-відповіді.

Користуюсь цією нагодою, щоб поновити Вам, Ваша Високоповажносте, запевнення у моїй високій повазі.

(підпис)

Пітер М. ВАГНЕР

Керівник Групи підтримки


Його Високоповажності

Пітеру М. Вагнеру

Керівнику Групи підтримки

Генеральний директорат

з питань сусідства

і переговорів з розширення

Я маю честь підтвердити отримання Вашого листа, який надійшов на адресу Мінекономрозвитку, датований 5 травня 2016 року, у якому йдеться про нижченаведене:

Стосовно:

Додаткової угоди № 1 (у формі обміну листами) до Угоди про фінансування між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, та Урядом України "Рамкова програма на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом" (ENPI/2012/023-714) - подовження термінів виконання та практичної реалізації

Ваша Високоповажносте,

Користуючись цією нагодою хотів би засвідчити Вам свою повагу, та від імені Європейського Союзу запропонувати подовжити на 2 роки термін виконання та період практичної реалізації Угоди про фінансування "Рамкова програма на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом" (ENPI/2012/023-714) від 20 грудня 2013 року з метою забезпечення реалізації угод, укладених у відповідності до цілей даної програми, поза межами періоду практичної реалізації програми, який наразі встановлено до 20 грудня 2018 року.

З огляду на це, пропоную викласти Статтю 5 особливих Умов Угоди про фінансування ENPI/2012/023-714 від 20 грудня 2013 року в такій редакції:

"СТАТТЯ 5 - ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

5.1 Термін виконання цієї Угоди про фінансування згідно з положеннями Статті 4 "Період реалізації" Загальних умов починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування і закінчується через 108 місяців після цієї дати.

5.2 Період практичної реалізації становить 84 місяці.

5.3 Завершальна стадія становить 24 місяці.

У разі прийнятності вищезазначених змін я буду вдячний отримати від Вас лист у відповідь із посиланням на цю Додаткову угоду. Разом цей лист та лист-відповідь будуть становити Додаткову Угоду № 1 до Угоди про фінансування між Європейським Союзом, представленим Європейською комісією, та Урядом України "Рамкова програма на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом" (ENPI/2012/023-714) у формі обміну листами.

Ця Додаткова угода набере чинності з дати підписання Вашого листа-відповіді.

Користуюсь цією нагодою, щоб поновити Вам, Ваша Високоповажносте, запевнення у моїй високій повазі.

(підпис)

Пітер М. ВАГНЕР

Керівник Групи підтримки


Я також маю честь підтвердити від імені Уряду України вищевикладені домовленості та погодитись, щоб лист Вашої Високоповажності і цей лист-відповідь вважались Додатковою угодою № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року, яка набере чинності з дати підписання цього листа-відповіді.

Користуючись нагодою, хочу поновити Вашій Високоповажності запевнення у моїй глибокій повазі.

(підпис)

Степан КУБІВ

Перший віце-прем'єр-міністр України -

Міністр економічного розвитку і торгівлі

Національний координатор

з питань технічної допомоги ЄС


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.12.2017 — 2017 р., № 96, стор. 619, стаття 2960, код акта 87692/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Законодавство Європейського Союзу:

 1. УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435). Європейський Союз. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ № ____/2019 РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС від ____ ____________ 2019 року про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони. Європейський Союз. 2019 рікк
 3. "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”". Європейський Союз. 2018 рікк
 4. ДОДАТКОВА УГОДА № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України". Європейський Союз. 2017 рікк
 5. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії". Європейський Союз. 2016 рікк
 6. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 7. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу. Європейський Союз. 2016 рікк
 8. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). Європейський Союз. 2016 рікк
 9. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Європейський Союз. 2016 рікк
 10. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 11. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС. Європейський Союз. 2016 рікк
 12. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 13. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 14. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 15. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова". Європейський Союз. 2015 рікк
 16. "ДОДАТКОВА УГОДА № 2 (у формі обміну листами)між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства"(ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року". Європейський Союз. 2015 рікк
 17. "МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ""КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Європейський Союз. 2015 рікк
 18. "РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС". Європейський Союз. 2015 рікк
 19. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року". Європейський Союз. 2015 рікк
 20. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським Парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності". Європейський Союз. 2015 рікк