>>

Європейський Союз. РІШЕННЯ № ____/2019 РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС від ____ ____________ 2019 року про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони. 2019

Беручи до уваги Угоду про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони, та, зокрема, її статтю 463,Оскільки:(1) Угода про асоціацію (далі - "Угода") між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони, була підписана 21 березня та 27 червня 2014 року та набрала чинності 1 вересня 2017 року.(2) У преамбулі до Угоди визнано прагнення Сторін просувати в Україні процес реформування та наближення, таким чином сприяючи поступовій економічній інтеграції та поглибленню політичної асоціації, а також досягненню економічної інтеграції за допомогою широкого регуляторного наближення. У преамбулі також згадано зобов’язання Сторін щодо зміцнення енергетичної безпеки, серед іншого шляхом посилення ринкової інтеграції та регуляторного наближення до ключових елементів acquis ЄС.(3) Окрім того, у двосторонньому Меморандумі ЄС-Україна про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства від 24 листопада 2016 року визнано, що метою активізації співпраці у сфері енергетики та реформи в енергетичному секторі є повна інтеграція енергетичних ринків ЄС та України.(4) У статті 1 Угоди зазначено ціль підтримувати зусилля України стосовно завершення переходу до діючої ринкової економіки, серед іншого шляхом поступового наближення законодавства до законодавства Союзу.(5) Відповідно до статті 273 Угоди, Сторони адаптують своє законодавство, як передбачено у додатку XXVII до Угоди, для забезпечення того, щоб усі умови для транспортування електроенергії та газу були об’єктивними, обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними.(6) Окрім того, з метою досягнення прогресу у напрямку ринкової інтеграції, у статті 337 Угоди передбачено, що Сторони продовжують та активізують свою співпрацю з енергетичних питань, у тому числі шляхом поступового зближення в енергетичному секторі.(7) У статті 341 Угоди встановлено, що поступове наближення в енергетичному секторі відбуватиметься відповідно до графіка, передбаченого у додатку XXVII до Угоди.(8) У статті 474 Угоди підтверджується загальне зобов’язання України проводити поступове наближення свого законодавства до законодавства Союзу, у тому числі в енергетичному секторі.(9) Положення acquis ЄС в енергетичному секторі зазнали суттєвих змін з моменту завершення переговорів щодо Угоди, і, таким чином, змінилися зобов’язання України, що випливають з імплементації Угоди, та її членства у Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства. Зазначені зміни необхідно відобразити у додатку XXVII до Угоди, який, отже, необхідно оновити.... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
| >>

Законодавство Європейського Союзу:

 1. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року" - 2018 год
 2. Європейський Союз. "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”" - 2018 год
 3. Європейський Союз. ДОДАТКОВА УГОДА № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України" - 2017 год
 4. Європейський Союз. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії" - 2016 год
 5. Європейський Союз. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС - 2016 год
 6. Європейський Союз. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу - 2016 год
 7. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) - 2016 год
 8. Європейський Союз. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку - 2016 год
 9. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС - 2016 год
 10. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС - 2016 год
 11. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС - 2016 год
 12. Європейський Союз. УГОДА про фінансування - 2016 год
 13. Європейський Союз. УГОДА про фінансування - 2016 год
 14. Європейський Союз. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова" - 2015 год
 15. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 2 (у формі обміну листами)між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства"(ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року" - 2015 год
 16. Європейський Союз. "МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ""КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором" - 2015 год
 17. Європейський Союз. "РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС" - 2015 год
 18. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року" - 2015 год
 19. Європейський Союз. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським Парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності" - 2015 год
 20. Європейський Союз. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1501 від 8 вересня 2015 року про рамки інтероперабельності відповідно до статті 12(8) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку - 2015 год