<<
>>

РІШЕННЯ від 01.12.2020 № 464 "Про виконання у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Закону України «Про доступ до публічної інформації»". НКРЗІ. 2020

Документ актуальний на 21.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

01.12.2020  № 464

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 грудня 2020 р.

за № 1268/35551

Про виконання у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 4 «Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок складення, подання, реєстрації та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, що додається.

2. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, що додається.

3. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк копій документів або виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, що додається.

4.

Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 21 червня 2012 року № 310 «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 липня 2012 року за № 1160/21472.

5. Департаменту забезпечення діяльності в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Керівника

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України

з прав людини

І. Савицька


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює

державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

01 грудня 2020 року № 464

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 грудня 2020 р.

за № 1268/35551

ПОРЯДОК

складення, подання, реєстрації та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений з метою створення механізму реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон).

3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є НКРЗІ.

4. Доступ до публічної інформації НКРЗІ забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

6. Дія цього Порядку не поширюється на відносини у сфері звернень громадян та адвокатських запитів, які регулюються Законом України «Про звернення громадян» та Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відповідно.

II. Складення, подання, реєстрація та опрацювання запитів  на публічну інформацію

1. Запитувач має право звернутися до НКРЗІ із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

3. Запит на інформацію подається НКРЗІ в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, факсом, телефоном або електронною поштою на вибір запитувача.

4. Письмовий запит на інформацію подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію повинен містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форми для подання запиту на інформацію (далі - форми запиту), затверджені НКРЗІ.

7. Форми запиту розміщуються на офіційному вебсайті НКРЗІ та у спеціально визначених місцях НКРЗІ.

8. Запитувач може заповнити форми запиту безпосередньо на вебсайті НКРЗІ.

9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до відділу організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту забезпечення діяльності (далі - відділ), який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НКРЗІ, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку НКРЗІ.

10. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, розпорядником якої є НКРЗІ, його оформлює представник відділу, із зазначенням у запиті відомостей відповідно до вимог частини п’ятої статті 19 Закону. Копія запиту надається особі, яка його подала.

11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту на інформацію проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування НКРЗІ, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

12. Реєстрацію запитів на інформацію здійснює Відділ документального забезпечення та Архіву в системі електронного документообігу НКРЗІ шляхом створення реєстраційно-контрольних карток у журналі вхідних документів з присвоєнням індексу «/із» у встановленому порядку.

13. Відділ документального забезпечення та Архіву протягом одного дня забезпечує попередній розгляд отриманих запитів на інформацію та передає Голові НКРЗІ або особі, що виконує його обов’язки для накладення резолюції, який (яка) визначає уповноважений структурний підрозділ НКРЗІ, відповідальний за підготовку інформації на запит на інформацію.

14. У разі надходження запиту на інформацію після завершення робочого часу, встановленого згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку НКРЗІ, його реєстрація здійснюється у встановленому порядку Відділом документального забезпечення та Архіву до 12 год 00 хв наступного робочого дня.

15. Після накладення Головою НКРЗІ резолюції, запит на інформацію повертається до відділу для подальшого його опрацювання та надання відповіді запитувачу.

16. Якість і своєчасність підготовки відповіді на запит на інформацію забезпечує керівник самостійного структурного підрозділу, якому доручено його виконання.

17. НКРЗІ має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

18. Якщо під час надходження запиту на отримання інформації відділом з’ясовано, що частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є публічною, то така інформація надається відповідно до вимог статей 6 та 22 Закону.

19. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

20. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, НКРЗІ може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку НКРЗІ повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

21. НКРЗІ має право відмовити в задоволенні запиту та відстрочити його у випадках та порядку, передбачених статтею 22 Закону.

22. У НКРЗІ визначаються спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями відповідно до вимог пункту 4 частини першої статті 14 Закону.

Директор Департаменту

забезпечення діяльності

О. Овчаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.01.2021 — 2021 р., № 1, стор. 423, стаття 66, код акта 102270/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 8. вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж. НКРЗІ. 2021 рікк
 9. вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету. НКРЗІ. 2021 рікк
 10. вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 11. вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 02.03.2021 № 80 "Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 20.07.2021 № 270 "Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 299 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року № 403". НКРЗІ. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296". НКРЗІ. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 296 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 17.08.2021 № 302 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот»". НКРЗІ. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 07.09.2021 № 327 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302". НКРЗІ. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 14.09.2021 № 336 "Про внесення змін до Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 02.11.2021 № 413 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 10 серпня 2021 року № 299". НКРЗІ. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -