Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. НКРЗІ. 2021

Документ актуальний на 07.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

02 березня 2021 року № 80

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2021 р.

за № 580/36202

МЕТОДИКА

вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку

І. Призначення методики вимірювань

Методика вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку (далі - Методика) розроблена відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку від 15 квітня 2010 року № 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2010 року за № 429/17724 (далі - Положення про якість), Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 30 липня 2013 року № 487, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2013 року за № 1426/23958 (далі - Положення про вимірювання), інших нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері телекомунікацій, документів Європейського інституту стандартизації електрозв’язку (ETSI), рекомендацій Сектору стандартизації телекомунікацій Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU-T).

Методика визначає сукупність процедур та послідовність дій щодо вимірювання та обчислення (випробування) параметрів та часових характеристик, які використовуються для розрахунків показників якості телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв’язку (далі - РМЗ).

1.1. Нормативні посилання

У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681-94 Метрологія.

Терміни та визначення;

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT);

СОУ 64.2-00017584-005:2009 Телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв’язку загального користування. Система показників якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. Загальні положення;

СОУ 64.2-00017584-006:2009 Телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв’язку загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробування;

ДСТУ ETSI EG 202 057-1:2015 Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 1. Загальні положення (ETSI EG 202 057-1:2013, IDT);

ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2015 Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 2. Послуги голосової телефонії, факсу групи 3 та передавання даних та коротких повідомлень (SMS) за допомогою модему» (ETSI EG 202 057-2:2011, IDT);

ДСТУ ETSI EG 202 057-3:2015 Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 3. Спеціальні параметри якості послуг для суходільних мереж рухомого зв’язку загального користування (PLMN) (ETSI EG 202 057-3:2005, IDT);

ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 4. Доступ до «Інтернету» (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT);

ДСТУ 8861:2019 Системи рухомого зв’язку. Показники якості послуг. Методика визначення параметрів.

1.2. Познаки та скорочення

У цій Методиці застосовано такі познаки та скорочення:

ЗВТ

засоби вимірювальної техніки;

МВК

мобільний вимірювальний комплекс;

МВТ

мобільний вимірювальний термінал;

МКП

мережа з комутацією пакетів;

ОПТ

оператор, провайдер телекомунікацій;

ПЗ

програмне забезпечення;

ПЯ

показник якості;

РМЗ

рухомий (мобільний) зв'язок;

ЯТП

якість телекомунікаційної послуги;

ЦОВЗ

центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку;

DL

лінія вниз (down link);

ETSI

European Telecommunications Standartization Institute (Європейський інститут стандартів у сфері телекомунікацій);

GPRS

General Packet Radio Service (загальна служба пакетного радіозв'язку);

GSM

Global System for Mobile Communications (глобальна система мобільного зв'язку);

HTTP

Hyper Text Transport Protocol (протокол передавання гіпертексту);

IP

Internet Protocol (протокол Інтернет, протокол міжмережевої взаємодії);

UL

лінія вгору (up link);

ITU

International Telecommunication Union (Міжнародний телекомунікаційний союз);

ITU-T

Сектор стандартизації телекомунікацій Міжнародного телекомунікаційного союзу;

LTE

стандарт високошвидкісного бездротового зв'язку передачі даних розроблений групою 3GPP;

PLMN

Public Land Mobile Network - мережа рухомого (мобільного) зв'язку;

POLQA

Perceptual Objective Listening Quality Analysis (глобальний стандарт для порівняльної якості голосу фіксованих, мобільних та IP-мереж);

QoS

Quality of Service (якість телекомунікаційної послуги (обслуговування));

UMTS

Universal Mobile Telecommunication System (універсальна система рухомого зв'язку).

1.3. Терміни

Терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про телекомунікації», Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295, Положенні про якість, Положенні про вимірювання.

1.4. Сфера застосування

Ця Методика застосовується для мереж РМЗ будь-яких технологій, зокрема:

глобальної системи мобільного зв’язку (GSM);

системи множинного доступу з кодовим розподілом сигналів (CDMA);

загальної служби пакетного радіозв’язку (GPRS/EDGE, HSPA);

універсальної системи рухомого зв’язку (UMTS);

системи рухомого зв’язку LTE.

1.5. Мета вимірювань

Метою вимірювань є оцінка відповідності ЯТП мереж РМЗ вимогам, що встановлені відповідним нормативно-правовим актом (Показники якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку та їх граничні нормовані рівні, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 19 березня 2010 року № 147, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2010 року за № 277/17572 (далі - наказ ЦОВЗ).

1.6. Об’єкт вимірювання

Відповідно до мети вимірювань, об’єктом вимірювання є телекомунікаційні мережі РМЗ в частині показників якості (ПЯ) послуг, що надаються в мережах РМЗ.

Перелік показників:

Коефіцієнт непридатності мережі (Кнпрм);

Коефіцієнт недоступності мережі (Кндм);

Відсоток спроб підключення та реєстрації у мережі, які відповідають нормам за часом підключення та реєстрації у мережі (Qпрм);

Відсоток неуспішних спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів (Qнсп);

Відсоток спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів, які відповідають нормам за часом приєднання (Qпкп);

Відсоток неуспішних викликів для національних викликів (Qнув);

Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення викликів для національних викликів (Qввчз);

Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації (Qзвям);

Відсоток встановлених з’єднань, які закінчилися передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента для національних з’єднань (Qрвз);

Відсоток неуспішних спроб встановлення ТСР/ІР-з’єднань для отримання послуги НТТР (Qн HTTP);

Відсоток ТСР/ІР-з’єднань для доступу до послуги НТТР, під час встановлення яких відбулось перевищення нормованого часу (Qневч_ІР);

Середня швидкість передавання даних (Vшв_HTTP);

Час затримки між пакетами відправлення та приймання (Тping);

Варіація затримки пакетів (джиттер, J);

Втрата пакетів (відсоток втрати пакетів, Pingdrop_ratio);

Відсоток текстових повідомлень SMS, що відповідають нормам за часом доставки від кінця до кінця (Qн_дост_пов_КК);

Відсоток недоставлених текстових повідомлень SMS (Qн_дост_SMS).

II. Методи вимірювань

2.1. Загальні положення

Для вимірювання параметрів та обчислення (випробування) ПЯ послуг РМЗ застосовуються тестові сеанси, крім вимірювання параметрів, що визначають покриття радіомережі.

Вимірювання параметрів показників якості послуг методом контрольних викликів виконують у межах зони впевненого приймання мереж РМЗ, яку визначають випробувальними комплексами. Рівні корисного сигналу від базової станції (БС) у місці вимірювання мають відповідати значенням, наведеним у таблиці 1 Методики.

Таблиця 1 - Рівні корисного сигналу від БС у місці вимірювання

Наявність зв’язку

Рівні корисного сигналу від БС, дБм

Для мереж

стандарту GSM

Для мереж

стандарту LTE

Для мереж

стандарту UMTS

Зв’язок може бути встановлено всередині автомобілю та на відкритих ділянках місцевості поза автомобіля

-93

-

-99

Зв’язок може бути встановлено на відкритих ділянках поза автомобіля

-97

-106

-105

Зв’язок відсутній

< -97

< -106

< -105

Для вимірювання показника Коефіцієнт непридатності радіомережі (Kнпрм), не застосовують тестовий сеанс, мобільний термінал має бути ввімкненим та знаходитись в режимі «Idle». Цей показник також може вимірюватись за допомогою скануючого приймача, який здатний вимірювати та обчислювати критерії придатності мережі згідно рекомендацій ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019 (ETSI TS 102 250-2 V2.6.1 (2017-10), IDT).

Для вимірювання показників щодо підключення та реєстрації в мережі застосовують тестовий сеанс «Registration», впродовж якого мобільний вимірювальний термінал примусово припиняє реєстрацію в мережі шляхом застосування Flight mode (альтернативні назви режиму: Airplane mode, Aeroplane mode, Offline mode, або Standalone mode) (далі - Flight mode), а після паузи виконує процедуру підключення та реєстрації у мережі.

Для вимірювання ПЯ основних послуг (голосова телефонія) застосовуються тестові сеанси «Active», які являють собою сеанс голосового виклику, впродовж якого виконуються вимірювання (час встановлення з’єднання, якість передавання мовної інформації, тощо) та спостерігаються події (блокування виклику, вдалий виклик, закінчення виклику не за ініціативою абонента, тощо).

Для вимірювання ПЯ додаткових послуг (пошуку інформації в Web) застосовуються тестові сеанси «Data», які являють собою сесію «Web Browsing» (перегляд Web-сторінок в Інтернеті).

Для вимірювання визначення ПЯ додаткових послуг (передавання та приймання текстових повідомлень) застосовуються тестові сеанси «SMS», які являють собою сеанс передавання/отримання SMS-повідомлення.

Дані кожного сеансу зберігаються для подальшої обробки.

2.2. Схема під’єднання

Варіант типової схеми вимірювань якості послуг РМЗ включає в себе мобільний вимірювальний комплекс (МВК), який підключається до мережі РМЗ та сервери для тестування передачі даних, як показано на малюнку 1 Методики. За необхідності, в схемі можуть бути застосовані сервери для тестування якості передачі мовної інформації (на малюнку не відображені).

Малюнок 1 - Варіант типової схеми вимірювань параметрів мережі РМЗ

Типовий МВК складається з мобільних вимірювальних терміналів (МВТ), комп’ютера (за необхідності) з встановленим програмним забезпеченням (ПЗ) системи керування та скануючого приймача (за необхідності). Максимальна кількість терміналів, наявність комп’ютера та скануючого приймача визначається виробником конкретного вимірювального комплексу.

МВТ забезпечує доступ до мережі РМЗ, виконує команди від комп’ютера, або самостійно виконує програму (сценарій) вимірювань та передає до комп’ютера дані про вимірювання та події, або зберігає такі дані та події на локальному носії. МВТ має спеціальне вбудоване ПЗ, яке забезпечує роботу МВТ як автовідповідача та пристрою для обробки мовної інформації для обчислення рівня якості передавання за алгоритмом POLQA.

МВТ забезпечує прийняття/передавання даних через мережу РМЗ та передає комп’ютеру дані про вимірювання та події або, зберігає такі дані та події на локальному носії. Обмін даними має відбуватися з тестовим сервером, який рекомендовано розташовувати на транспортній мережі оператора та якомога ближче до національної точки обміну трафіком. За погодженням з оператором, у якості тестового серверу може застосовуватись любий публічний сервер, розташований поза мережею оператора.

МВТ забезпечує передавання та прийняття SMS-повідомлень та передає комп’ютеру дані про вимірювання та події.

III. Похибки вимірювань

3.1. Вимоги до похибки вимірювання часових характеристик

Вимоги до похибки вимірювання часових характеристик наведені в таблиці 2 Методики.

Таблиця 2 - Вимоги до похибки вимірювання часових характеристик

Найменування часового параметра

Вимоги до показника

Вимоги до абсолютної похибки вимірювання

Час підключення та реєстрації в мережі РМЗ:

не більше 30 с

±0,3 с

Час завершення викликів (національних викликів)

не більше 10 с

±0,1 с

Час приєднання до МКП

не більше 30 с

±0,3 с

Час встановлення TCP/IP-з’єднання

не більше 10 с

±0,1 с

Час доставки повідомлення SMS до SMSC

не більше 30 с

±0,3 с

Час доставки повідомлення SMS від кінця до кінця

не більше 60 с

±0,6 с

__________

Примітка.

У таблиці 2 Методики наведені вимоги до похибки вимірювання часових характеристик ПЯ, для яких згідно закону встановлені граничні нормовані рівні відповідним наказом ЦОВЗ.

3.2. Визначення похибок вимірювання часових характеристик

За результат прямого одноразового вимірювання приймають значення, яке отримане під час вимірювання однієї характеристики. При цьому відомі систематичні похибки повинні бути виключені до проведення вимірювань.

Враховуючи, що середнє арифметичне значення результатів вимірювання та їх математичне очікування майже рівні між собою, то випадковою складовою похибки результату вимірювання можна знехтувати.

Для МВК відносна похибка реєстрування тривалості інтервалів між подіями в діапазоні інтервалів від 100 мс до 100 с складає не більше ніж 1 x 10–3, що забезпечує вимоги щодо похибок вимірювання часових характеристик, зазначених у таблиці 2 Методики.

Відносна похибка вимірювання - похибка вимірювання, виражена відношенням абсолютної похибки вимірювання до дійсного xtrue або виміряного xmeans значення вимірюваної величини:

(1)

В разі, коли виміряне значення часу реєстрації в мережі оператора складає xmeas = 30c, при максимальній відносній похибці δx = 1 x 10–3, похибка вимірювання буде складати:

Δx = δx × xmeas = 0,001 × 30 с = ±0,03 с

(2)

IV. Вимоги та умови вимірювань

4.1. Вимоги до ЗВТ

Вимірювання параметрів, які включають у себе часові та/або електричні характеристики або інші характеристики одиниць вимірювання, мають здійснюватися з використанням відповідних ЗВТ, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

Під час вимірювань ЗВТ не повинні виконуватись ніякі інші операції, окрім пов’язаних з даними вимірюваннями.

МВК, який застосовується для проведення вимірювань, повинен відповідати наступним вимогам:

можливості автоматичного збору даних щодо показників, які вимірюються;

автоматичного збереження результатів оцінки параметрів та географічних координат місць/маршруту вимірювань;

можливості подальшої статистичної обробки збережених МВК значень параметрів спеціалізованими системами для формування звітів;

забезпечувати підтримку всіх режимів передачі мовної інформації, які можуть використовуватись у мережах операторів, у яких здійснюються вимірювання;

можливості забезпечити пересування визначеним згідно технічного завдання маршрутом (мобільність).

4.2. Організація вимірювань

Оператор, провайдер телекомунікацій (ОПТ) може забезпечувати (надавати) тестові SIM-картки у кількості, яка забезпечує виконання Завдання на проведення вимірювань (далі - Завдання), складеного за формою, наведеною в додатку 1 до Положення про вимірювання. Тестові SIM-картки оператора, у мережі якого проводяться вимірювання, не повинні мати обмежень, які можуть вплинути на результати вимірювань. ОПТ забезпечує блокування міжнародного роумінгу, вихідних міжнародних викликів та вихідних викликів на інші мережі для тестових SIM-карток (якщо інше не передбачено Завданням).

Оператор може забезпечувати доступ до серверів для вимірювання параметрів щодо послуг передавання даних (HTTP, Ping, тощо). Розміщення серверів повинно забезпечувати найкоротший маршрут до транспортної мережі оператора. HTTP сервер має містити тестову сторінку «Kepler», тестові файли для завантаження (HTTP Download), які відповідають вимогам, визначеним цією Методикою, та сторінку для вивантаження тестових файлів (HTTP Upload).

4.3. Умови вимірювань

Вимірювання можуть проводитися на технічному майданчику ОПТ, приміщеннях споживачів послуг (за їх згодою), на відкритій місцевості. Вимірювання можуть здійснюватися з використанням транспортних засобів. Вимірювання здійснюються при наступних умовах:

температура: (-20 ~ +35) °С;

відносна вологість: (60 ± 25) %;

параметри мережі електроживлення мають відповідати вимогам, які наведені в інструкції на експлуатацію ЗВТ.

4.4. Вимоги до техніки безпеки

Спеціальних заходів для забезпечення безпеки вимірювань не передбачено.

4.5. Вимоги до кваліфікації працівників

Вимірювання проводяться працівниками, які пройшли відповідну підготовку з питань експлуатації засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що використовуються при даних вимірюваннях.

V. Проведення вимірювань

5.1. Підготовка до вимірювань

Вимірювання ПЯ послуг РМЗ виконуються згідно з Завданням, яке визначає об’єкт, по відношенню до якого мають проводитись вимірювання (об’єктом може бути мережа ОПТ в цілому, або її фрагменти), перелік регіонів, населених пунктів, доріг та інших місць або районів, в яких виконуються вимірювання, маршрути МВК, місця виконання стаціонарних вимірювань, мінімальну кількість вимірювань для кожного виду послуг РМЗ з урахуванням необхідного рівня довіри та відносної точності оцінки параметрів.

Завдання повинно містити наступні відомості:

підставу для вимірювань;

планові строки початку та закінчення вимірювань;

найменування ОПТ, на мережі якого проводяться вимірювання;

вимоги до вимірювань. Параметри мережі чи значення показників, які необхідно відобразити;

методи вимірювань;

порядок оформлення результатів.

5.2. Рекомендації щодо орієнтовного терміну проведення вимірювання

Тривалість і терміни вимірювань визначаються обсягом даних, які необхідно виміряти для досягнення необхідної точності оцінки параметрів при заданому рівні довіри.

У робочі дні вимірювання можуть виконуватись щоденно в інтервалі від 08:00 до 22:00 години місцевого часу, для вимірювань на внутрішніх залізничних сполученнях - у відповідності з розкладом руху потягів, у передвихідні (передсвяткові), вихідні (святкові) дні та інший час - якщо це визначено Завданням.

Графік вимірювань, розклад їх проведення по днях та годинах, маршрути переміщення МВК складаються, зазвичай, разом з ОПТ мережі, в якій виконуються вимірювання з урахуванням рекомендацій ДСТУ ETSI EG 202 057-3:2015 (ETSI EG 202 057-3:2005, IDT) таким чином, щоб ОПТ підтвердив відсутність позаштатних ситуацій на території об’єкта вимірювань (аварії, регламентні роботи, тощо), та з обов’язковим охопленням періодів найбільшої завантаженості мережі, а саме:

для центральних та промислових частин міст у робочі дні з 8:00 до 18:00 годин місцевого часу;

для житлових районів (спальних районів) у робочі дні з 17:00 до 22:00 годин;

в окремих випадках, у разі необхідності цілодобово.

Тривалість вимірювань встановлюється Завданням.

5.3. Рекомендації щодо маршруту вимірювання ЯТП

Вимірювання можуть виконуватися під час руху за визначеним маршрутом. Вимірювання під час руху повинно проводитись, на швидкості:

в населених пунктах до 50 км/год (за виключенням ділянок, де встановлено інші обмеження швидкості руху);

поза населеними пунктами не більше 90 км/год.

Перед вимірюванням ПЯ в русі повинен бути заздалегідь складений маршрут руху МВК відповідно до обсягу робіт і вимог цієї Методики.

До маршруту руху при вимірюваннях в залежності від цілей вимірювань мають включатися:

вулиці відповідного населеного пункту (адміністративного центру, міст та селищ, а також кільцеві, об’їзні дороги);

автодороги загального користування державного значення на яких можливий і дозволений рух автомобільного легкового транспорту;

основні напрямки мережі внутрішніх залізничних сполучень (у разі визначення Завданням);

території значної концентрації абонентів мереж РМЗ (центральні площі та основні транспортні магістралі населеного пункту, місця компактного мешкання абонентів, місця концентрації ділової активності населення, великі освітні установи, туристичні зони доступні для проїзду, «спальні райони» міста тощо);

території, на яких розташовані заклади державних органів;

території навколо великих торгових, культурних, розважальних центрів та установ;

території лікарень та великих лікувально-оздоровчих закладів;

території навколо спортивних будівель відкритого і закритого типу;

території вокзалів (аеропорти, залізничні, автобусні, річкові, морські вокзали), включаючи території, на яких розташовані об’єкти інфраструктури;

інші території, важливі для суспільства та ведення бізнесу.

Маршрут при вимірюваннях повинен бути максимально рівномірно розподілений по території населеного пункту. При складанні маршруту необхідно брати до уваги можливі обмеження в доступі на територію окремих ділянок населених пунктів.

Протяжність маршруту руху повинна розроблятися з урахуванням мінімально необхідного числа контрольних викликів при рівні довіри 95 %.

Маршрути вимірювань у містах з населенням більше ніж 0,5 млн мешканців обираються в адміністративних межах міста та охоплюють шляхи до аеропорту, якщо відстань від адміністративної межі міста до аеропорту не перевищує 30 км.

У населених пунктах, протяжність доріг в яких недостатня для вимірювань, можливо повторення об’їзду маршруту або його частини.

Відхилення від маршруту вимірювань допускається у випадку обмеження можливості проїзду автотранспорту через значне погіршення дорожніх умов, проведення ремонтних робіт, інших умов непереборної сили.

Вимірювання не повинні перериватися під час короткочасних зупинок, що характерні для звичайного режиму руху транспорту. Під час довготривалих зупинок (на час більше 10 хвилин) вимірювання повинні бути призупинені до відновлення руху.

В маршрут вимірювань на автомобільних дорогах повинні включатися міжнародні автомобільні дороги (з індексом М), національні автомобільні дороги (з індексом Н), регіональні автомобільні дороги (з індексом Р) і територіальні автомобільні дороги (з індексом Т).

В маршрут при вимірюваннях на внутрішніх залізничних сполученнях повинні включатися основні напрямки залізничної мережі.

5.4. Рекомендації щодо обсягів вимірювань ЯТП

Відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057-3:2015 (ETSI EG 202 057-3:2005, IDT) визначено, який взаємозв’язок існує між такими параметрами:

відсотком неуспішних викликів;

кількістю спостережень, застосованих під час випробування;

необхідним статистичним інтервалом (точністю) випробування;

рівнем довіри для цього інтервалу.

Результати спостережень повинні забезпечувати відносну точність оцінки параметрів з рівнем довіри, що дозволяють оцінити відповідність вимірюваних показників рівням, визначеним у відповідному наказі ЦОВЗ.

Для того, щоб з ймовірністю 0,95 відносна точність оцінки параметрів не перевищувала встановлене значення δ, необхідну кількість вимірювань для спостережень (N) обчислюють за формулою:

(3)

де

p

-

величина оцінюваного граничного нормованого рівня показника якості (наприклад, якщо ця величина складає 5 %, то p = 0,05);

δ

-

відносна точність оцінки параметра (приймається рівною 10 %, тобто δ = 0,1, якщо інше не визначено Завданням).

Визначення кількості вимірювань залежно від обраної відносної точності оцінки надано у таблиці 3 Методики.

Таблиця 3 - Кількість вимірювань залежно від обраної відносної точності оцінки

Значення граничного нормованого рівня показника (р)

Кількість вимірювань (N), необхідних для спостереження, для обраної відносної точності оцінки

5 %

10 %

20 %

0,010

152120

38030

9500

0,015

100900

25220

6300

0,020

75300

18820

4700

0,025

60000

14980

3750

0,030

49680

12420

3100

0,040

36900

9220

2300

0,050

29200

7300

1825

0,100

13830

3460

865

0,150

8710

2180

545

0,200

6150

1540

385

0,300

3590

900

225

Згідно з ДСТУ ETSI EG 202 057-3:2015 (ETSI EG 202 057-3:2005, IDT) під час вимірювання рекомендовано застосовувати таку кількість спроб реєстрації у мережі, яка забезпечує обрану відносну точність оцінки з рівнем довіри 95 %.

При вимірюваннях за декількома показниками якості одночасно, якщо для кожного з них необхідна кількість вимірювань може бути різною, загальна кількість вимірювань дорівнює максимальній кількості необхідних вимірювань.

При вимірюваннях у ході заходів державного нагляду (контролю) повинні бути забезпечені такі кількість викликів, відносна точність оцінки та рівень довіри, що дозволяють оцінити відповідність вимірюваних показників встановленим наказом ЦОВЗ вимогам.

5.5. Програма вимірювань та розрахунок результатів

5.5.1. Коефіцієнт непридатності радіомережі (Kнпрм)

Для вимірювання Kнпрм МВТ використовує режим «Idle». В цьому режимі, МВТ вимірює та обчислює критерії придатності мережі згідно рекомендацій ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019 (ETSI TS 102 250-2 V2.6.1 (2017-10), IDT). Обчислені значення критеріїв зберігаються на локальному носії МВТ, або надсилаються у комп’ютер для зберігання. У разі використання скануючого приймача для вимірювання Kнпрм, комп’ютер дає команду приймачу на вимірювання, впродовж процесу вимірювання зберігає дані на жорсткому диску та зупиняє приймач по завершенню вимірювання.

Kнпрм визначається як відсоток випадків непридатності мережі від загальної кількості спроб доступу. Розраховується за формулою:

(4)

де

Nвнпд

-

кількість випадків непридатності РМЗ при спробі доступу;

Nсд

-

загальна кількість спроб доступу за період вимірювання.

5.5.2. Коефіцієнт недоступності мережі (Кндм)

Для вимірювання Кндм застосовують тестовий сеанс «Registration». В цьому режимі МВТ переходить в режим «Flight Mode», а після паузи виконує підключення та реєстрацію у мережі. Результат про спробу реєстрації зберігається на локальному носії МВТ, або надсилаються у комп’ютер для зберігання.

Кндм визначається як відсоток випадків, коли споживач не може здійснити успішну реєстрацію в мережі.

Розраховується за формулою:

(5)

де

Nнср

-

кількість неуспішних спроб реєстрації в мережі;

Nср

-

загальна кількість спроб реєстрації в мережі за період вимірювання.

Коефіцієнт недоступності мережі вимірюють тільки за умови придатності мережі.

Послідовність дій для спостереження спроби реєстрації в мережі РМЗ наведена у таблиці 4 Методики.

Таблиця 4 - Послідовність дій для спостереження спроби реєстрації в мережі РМЗ

Дія

Параметри що спостерігаються

Опис процедури/протокол

Скасування реєстрації в мережі

Результат спроби скасування реєстрації

На термінал передаються команди («Режим польоту» / «Flight Mode»

Спроба реєстрації в мережі

1. Результат спроби реєстрації

2. Час реєстрації в мережі (якщо спроба вдала)

На термінал передаються команди для спроби реєстрації у «своїй» мережі

Технічна реалізація процедури реєстрації в мережі залежить від термінального обладнання та програмного забезпечення, що використовується у складі МВК.

Під час виконання процедури результати кожної спроби зберігаються для подальшого обчислення показника.

За результатами вимірювання розраховують показник якості Kндм.

5.5.3. Відсоток спроб підключення та реєстрації у мережі, які відповідають нормам за часом підключення та реєстрації у мережі (Qпрм)

Для вимірювання Qпрм застосовують тестовий сеанс «Registration».

Qпрм визначається як відношення спроб підключення та реєстрації у мережі, які відповідають нормам за часом підключення та реєстрації у мережі, до загальної кількості спроб реєстрації у мережі. Розраховується за формулою:

(6)

де

Nсрм

-

кількість спроб підключення та реєстрації в мережі, які відповідають нормам за часом підключення та реєстрації у мережі;

Nср

-

загальна кількість спроб реєстрації в мережі за період вимірювання.

Коефіцієнт неуспішних спроб підключення та реєстрації у мережі повинен вимірюватися тільки за умови придатності мережі.

5.5.4. Відсоток неуспішних спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів (Qнсп)

Для вимірювання Qнсп застосовують тестовий сеанс «Registration».

Qнсп визначається як відсоток випадків, коли споживач не може здійснити успішне приєднання до мережі з комутацією пактів.

Розраховується за формулою:

(7)

де

Nнсп

-

кількість неуспішних спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів;

Nсп

-

загальна кількість спроб приєднання до мережі за період вимірювання.

Коефіцієнт неуспішних спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів повинен вимірюватися тільки за умови придатності мережі.

Послідовність дій для спостереження спроби реєстрації в мережі з комутацією пакетів наведена у таблиці 5 Методики.

Таблиця 5 - Послідовність дій для спостереження спроби реєстрації в мережі з комутацією пакетів

Дія

Параметри що спостерігаються

Технічний опис процедури/протокол

Скасування реєстрації в мережі з комутацією пакетів

1. Скасування реєстрації в мережі з комутацією пакетів

PS Detach

Спроба реєстрації в мережі з комутацією пакетів

1. Результат спроби реєстрації

PS Attach Attempt

2. Час реєстрації в мережі (якщо спроба вдала)

PS Attach Success

Під час виконання процедури результати кожної спроби зберігаються для подальшого обчислення показника.

За результатами вимірювання розраховують показник якості Qнсп.

PS Attach - процедура, яка використовується для повідомлення мережі про те, що мобільний термінал під’єднаний до мережі з комутацією пакетів та доступний для трафіку.

PS Detach - процедура, яка використовується для повідомлення мережі про те, що мобільний термінал від’єднаний від мережі з комутацією пакетів.

5.5.5. Відсоток спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів, які відповідають нормам за часом приєднання (Qпкп)

Для вимірювання Qпкп застосовують тестовий сеанс «Data».

Qпкп визначається як відношення кількості приєднання до мережі з комутацією пакетів, які відповідають нормам за часом приєднання до мережі з комутацією пакетів, до загальної кількості спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів. Розраховується за формулою:

(8)

де

Nспм

-

кількість спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів, які відповідають нормам за часом приєднання до мережі з комутацією пакетів, при яких час приєднання до мережі з комутацією пакетів не перевищує часу, визначеного відповідним наказом ЦОВЗ. Значення параметра Тнпр визначається як різниця між часом приєднання до мережі та часом початку спроби приєднання;

Nсп

-

загальна кількість спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів за період вимірювання або звітний період.

5.5.6. Відсоток неуспішних викликів для національних викликів (Qнув)

Для вимірювання Qнув застосовують тестовий сеанс «Active».

Qнув визначається як відношення кількості неуспішних викликів до загальної кількості викликів за період вимірювання. Розраховується за формулою:

(9)

де

Nнув

-

кількість неуспішних викликів;

Nзкв

-

загальна кількість викликів за період вимірювання.

Критерії щодо успішності виклику встановлені ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2015 (ETSI EG 202 057-2:2011, IDT). Відповідно, неуспішними викликами вважаться такі виклики, що не відповідають критеріям успішності виклику.

5.5.7. Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення викликів для національних викликів (Qввчз)

Для вимірювання Qввчз застосовують тестовий сеанс «Active».

Qввчз визначається як відношення кількості викликів, які відповідають нормам за часом завершення викликів, до викликів, зроблених за період вимірювання. Розраховується за формулою:

(10)

де

Nввчз

-

кількість викликів, які відповідають нормам за часом завершення викликів. Всі інші події не враховуються.

Nзкпв

-

загальна кількість викликів, зроблених за період вимірювання.

Час завершення виклику - відповідно до ДСТУ ETSI TS 102 250-2:2019 (ETSI TS 102 250-2 V2.6.1 (2017-10), IDT) це період часу, який починається з моменту натиснення кнопки виклику та закінчується моментом отримання стороною, яка передала сигнал виклику, одного із сигналів:

відповідь від віддаленого абонента;

тоновий сигнал зайнятості від віддаленого абонента;

контроль посилки виклику.

5.5.8. Відсоток неуспішних спроб встановлення ТСР/ІР-з’єднань для отримання послуги НТТР (Qн HTTP)

Для вимірювання Qн HTTP застосовують тестовий сеанс «Data».

Qн HTTP визначається як відношення кількості неуспішних спроб встановлення TCP/IP-з’єднання із сервером передачі даних до загальної кількості спроб встановлення TCP/IP-з’єднання, зроблених за період вимірювання. Розраховується за формулою:

(11)

де

Nн спр ІР з’єдн

-

кількість неуспішних спроб встановлення TCP/IP-з’єднання із сервером передачі даних;

Nспр ІР з’єдн

-

загальна кількість спроб з’єднання із сервером передачі даних за період випробовування або звітний період.

Процедура визначення неуспішних спроб встановлення ТСР/ІР-з’єднань для отримання послуги НТТР (Qн HTTP) наведена у таблиці 6 Методики.

Таблиця 6 - Послідовність дій для визначення неуспішних спроб встановлення ТСР/ІР-з’єднань для отримання послуги НТТР

Параметри для визначення Qн HTTP

Початок/кінець процедури

Технічний опис процедури/протокол

Спроба встановити TCP/IP-з’єднання із сервером послуги

Початок:

користувач уводить URL-адресу и натискає кнопку «Enter/Send».

Перший пакет [SYN] відправлено

Успішна спроба

Кінець:

Починається завантаження вебсторінки

Процедура А. Прийом першого пакета даних з контентом.

Процедура В. Посилка першої команди «GET»

Неуспішна спроба

TCP/IP-з’єднання із сервером не виконано протягом часу очікування 30 с

__________

Примітка

1. Показник розраховують лише за умов:

мережі зв’язку, у яких виконують вимірювання, доступні;

вимірювальний термінал перебуває в режимі «PS Attach»;

__________

Примітка

2. Не допускається одночасного спостереження, різних послуг (наприклад - передача файлу UL, передача файлу DL або перегляд веб-сторінок).

Режим «PS Attach» означає що процедура PS Attach була попередньо успішно виконана.

5.5.9. Відсоток ТСР/ІР-з’єднань для доступу до послуги НТТР, під час встановлення яких відбулось перевищення нормованого часу (Qневч_ІР)

Для вимірювання Qневч_ІР застосовують тестовий сеанс «Data».

Qневч_ІР визначають як відношення TCP/IP-з’єднань, при встановленні яких відбулось перевищення нормованого часу, до загального числа TCP/IP-з’єднань.

Показник Qневч_ІР обчислюють за формулою:

(12)

де

Nневч_IP_з’єдн

-

кількість TCP/IP-з’єднань, при встановленні яких відбулось перевищення нормованого часу;

Nспр_IP_з’єдн

-

загальна кількість спроб встановлення TCP/IP-з’єднань за період випробування або звітний період.

5.5.10. Середня швидкість передавання даних (Vшв_HTTP)

Для вимірювання Vшв_HTTP застосовують тестовий сеанс «Data».

Vшв_HTTP визначається як відношення розміру отриманих даних до часового інтервалу від початку передачі даних до кінця. Середню швидкість передавання даних у кбіт/с обчислюють за формулою:

(13)

де

Wроз дан

-

розмір даних користувача (файла або веб-сторінки), кбіт;

ТПД зав

-

час завершення передачі даних, с;

ТПД поч

-

час початку передачі даних, с.

Значення показника обчислюється лише для сеансів успішно переданих даних.

Процедура визначення параметрів наведена в таблиці 7 Методики.

Таблиця 7 - Процедура визначення параметрів

Параметри для визначення показника Vшв_HTTP

Початок/кінець процедури

Технічний опис процедури / протокол

ТПД поч: час початку успішної передачі даних

Початок:

користувач уводить URL-адресу и натискає кнопку «Enter/Send».

Починається завантаження вебсторінки

Процедура А. Прийнято перший пакет даних з контентом.

Процедура В. Посилка першої команди «GET»

ТПД зав: Час, коли передачу даних завершено

(успішна спроба)

Кінець:

Завантаження вебсторінки

успішно завершено

Прийнято останній пакет даних з контентом

__________

Примітка.

Показник розраховують лише за умов:

вимірювальний термінал перебуває в режимі «PS Attach»;

TCP/IP з’єднання встановлено.

Час очікування - 30 секунд.

Тестовий файл має складатись з нестисливих даних. Зазвичай це досягається шляхом генерування послідовності випадкових чисел. Іншим практичним рішенням може бути застосування вже стиснутого файлу даних, такого, як, наприклад, файл формату zip або jpg, або застосування розрядів числа Пi. Розмір тестового файлу має щонайменше вдвічі перевищувати (в кбіт) теоретичну максимальну швидкість передачі даних за секунду (в кбіт/с) в мережі, що вимірюється. Сервер для тестування послуг передачі даних повинен розміщуватись на території України.

Кожен цикл вимірювання являє собою вимірювальну процедуру, що складається з декількох вимірювань.

Зразок циклу вимірювання при передаванні даних наведено в таблиці 8 Методики.

Таблиця 8 - Цикли вимірювання при передаванні даних

Операція

Тривалість операції

Тривалість часу очікування

Примітка

HTTP

пакет 1000 MB

IP доступ - 30 с переривання не менше ніж за 10 с

Стиснутий контент

Пауза (min)

5 с

HTTP

веб-браузер

IP доступ - 30 с переривання - 30 с

Kepler

Вікно тестування - 60 с

Пауза (min)

5 с

__________

Примітка.

1. Якщо пауза між тестами явно не вказана, то її тривалість визначається мінімальною апаратною затримкою вимірювального комплексу.

__________

Примітка.

2. Новий цикл тестів виконується після технологічної паузи тривалістю від 5 с до 30 с.

Процедура вимірювального циклу повинна виконуватися без виходу з режиму «PS Attach».

Процедуру виконання вимірювального циклу для послуг на основі HTTP наведено в таблиці 9 Методики.

Таблиця 9 - виконання вимірювального циклу для послуг на основі HTTP

Передавання файлів HTTP (DL/UL)

HTTP веб-браузер

Очищення використовуваного DNS кеша (OC і веб-браузер) або установка часу зберігання даних (TTL) 1 с для кожного

Видалення всіх об’єктів веб-браузер, за винятком cookies and java-scripts2;

Очищення використовуваного DNS кеша (OC і веб-браузер) або установка часу зберігання даних (TTL) 1 с для кожного

Завантаження веб-сторінки, що містить посилання на тестовий файл, що підлягає завантаженню

Спроба завантаження тестової вебсторінки

Пауза (за замовчуванням 5 с)

Пауза (за замовчуванням 5 с)

Спроби завантаження випробного файлу по протоколу HTTP за посиланням з вебсторінки

Спроба завантаження випробної вебсторінки

Загальний час для виконання процедури дорівнює (за замовчуванням):

для HTTP DL 120 с;

для HTTP-браузер 60 с.

Якщо режим «PS Attach» перерваний під час виконання процедури не за ініціативою ВК, вимірювальний цикл повинен бути перерваний.

За кількох неуспішних послідовних спробах завантаження веб-сторінки (за замовчуванням 3) вимірювальний цикл має бути перерваний. Ці відмови мають бути зазначено у висновках за аналізом результатів вимірювання.

5.5.11. Час затримки між пакетами відправлення та приймання (Тping)

Для вимірювання Тping застосовують тестовий сеанс «Data».

Тping визначається як половина часу в мілісекундах, між відправкою Запиту Відклику до отримання Відклику (PING) за протоколом ICMP на дійсну IP-адресу.

Середній час затримки між пакетами Tping розраховується за формулою:

(14)

де

Ті

-

половина часу затримки пакета з номером і;

n

-

кількість пакетів у вимірювальному циклі.

Цикл вимірювання часу затримки пакетів наведено в таблиці 10 Методики.

Таблиця 10 - Цикл вимірювання часу затримки пакетів

Операція

Тривалість операції

Тривалість часу очікування

Примітка

Активація режиму «PS Attach»

Пакет з 10

Ping*

32 байт, ICMP Ping x 10, без пауз між Ping-командами

(ping 1.1.1.1 -n 10)

Деактивація режиму «PS Attach»

__________

Примітка. *

- Не менше 10 Ping

5.5.12. Варіація затримки пакетів (джиттер, J)

Для вимірювання J застосовують тестовий сеанс «Data».

Джиттер - значення максимального відхилення часу затримки передачі (прийому) пакетів відносно середнього значення часу затримки передачі (прийому) пакетів впродовж вимірювання.

Джиттер розраховується за формулою:

(15)

де

Dcep

-

середня затримка передачі пакетів;

di

-

затримка окремого пакета.

Цикл вимірювання джиттеру наведено в таблиці 11 Методики.

Таблиця 11 - Цикл вимірювання джиттеру

Операція

Час очікування

Примітка

Активація режиму «PS Attach»

Пакет з 100 Ping

1 с (на кожен Ping)

32 байт, ICMP Ping x 100, без пауз між Ping-командами: (ping 1.1.1.1 -n 100 -w 1000)

деактивація режиму «PS Attach»

5.5.13. Втрата пакетів (відсоток втрати пакетів, Pingdrop_ratio)

Для вимірювання Pingdrop_ratio застосовують тестовий сеанс «Data».

Втрата пакетів визначається як кількість неотриманих Відкликів (PING) після відправлення Запитів.

Pingdrop_ratio відсоток втрати пакетів визначається як відношення кількості неотриманих Відкликів до загальної кількості відправлених Запитів.

Відсоток втрати пакетів розраховується за формулою:

(16)

де

Pinglost

-

загальна кількість відправлених Запитів.

Pingtotal

-

кількість неотриманих Відкликів

Цикл вимірювання втрати пакетів наведено в таблиці 12 Методики.

Таблиця 12 - Цикл вимірювання втрати пакетів

Операція

Час очікування

Примітка

активація режиму «PS Attach»

Пакет з 100 Ping

32 байт, ICMP Ping x 100, без пауз між Ping-командами: (ping 1.1.1.1 -n 100)

деактивація режиму «PS Attach»

5.5.14. Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації (Qзвям)

Для вимірювання Qзвям застосовують тестовий сеанс «Active».

Qзвям визначається як відношення кількості з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації (гучність, розбірливість, розпізнаваність), до загальної кількості з’єднань, встановлених за період вимірювання або за звітний період. Розраховується за формулою:

(17)

де

Nзвям

-

кількість з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації при яких рівень якості передачі мовної інформації оцінюється не менше ніж на 3 бали (Qзвям 3,0). Всі події, при яких якість передачі мовної інформації оцінені менше ніж на 3 бали, відсіюються. Реально значення параметру Nзвям визначається шляхом підрахунку подій, для яких виставлена оцінка якості не менше 3 балів;

Nзкз

-

загальна кількість з’єднань, встановлених за період вимірювання або за звітний період.

Умови вимірювань параметрів якості передачі мовної інформації:

для проведення вимірювань використовується метод оцінки з автоматичним вимірюванням якості передачі мови;

вимірювання виконується із застосуванням вимірювального комплексу, що відповідає вимогам Завдання, шляхом здійснення послідовності викликів на призначені для цього номери телефонів РМЗ. Тривалість успішного виклику 120 секунд. Захисна пауза між успішними викликами становить не менше 5 секунд;

для автоматичного вимірювання якості передачі мовної інформації використовується відповідне мобільне та серверне обладнання, або тільки мобільне обладнання, що відповідає вимогам Завдання.

Програма вимірювання складається з повторення одиничного циклу вимірювань в кількості, яка забезпечує зазначений у Завданні обсяг вимірювань.

Контрольні виклики можуть виконуватися по черзі для вихідного і вхідного дзвінків. Цикл вимірювання показників якості при голосовому з’єднанні наведено в таблиці 13 Методики.

Таблиця 13 - Цикл вимірювання показників якості при голосовому з’єднанні

Напрямок виклику

Операція

Тривалість, с

Виклик, ініційований мобільним абонентом, вимірювальним терміналом

Загальна тривалість циклу вимірювання (Call Window)

180

Установлення з’єднання (Call setup timeout)

20

Тривалість успішного з’єднання (Call Duration)

120

Завершення виклику й захисна пауза, не менше

10

Виклик, отриманий на стороні мобільного абонента

(приймальним терміналом)

Установлення з’єднання (Call setup timeout)

20

Значення пауз і проміжків часу (часу очікування) вибираються залежно від типу МВТ, для корект-них циклів проведення вимірювання.

Після закінчення зазначених в таблиці 13 Методики проміжків часу (часу очікування) спроба встановлення з’єднання повинна розглядатися і враховуватися в результатах вимірювання як неуспішна.

Максимальна загальна тривалість вимірювання переданих чи прийнятих викликів не повинна перевищувати 180 секунд.

Оцінка якості передавання мови повинна проводитися по черзі в напрямках «мобільний абонент - автовідповідач випробувального комплексу», «автовідповідач вимірювального комплексу - мобільний абонент», або «мобільний абонент - мобільний абонент» у разі, коли один з мобільних абонентів виконує роль автовідповідача.

Протягом часу успішно встановленого з’єднання тестові мовні послідовності повинні передаватися рівномірно і по черзі в напрямку до вимірювального терміналу і від вимірювального терміналу. Під час вимірювання повинні використовуватися випробні мовні послідовності англійською мовою.

Оцінка розбірливості мови повинна бути виконана з використанням алгоритму POLQA.

Під час вимірювань якості послуг передавання мови в русі повинні бути оцінені показники якості послуг і технологічні параметри.

Кожен одиничний цикл вимірювання складається з таких операцій:

встановлення з’єднання та активація процесу вимірювання якості передавання мовної інформації;

вимірювання якості передавання мовної інформації впродовж 120 секунд;

завершення вимірювання та розрив з’єднання;

технологічна пауза не менше 5 секунд.

Оцінка якості передавання мовної інформації здійснюється послідовно у напрямку «кінцеве термінальне обладнання - автовідповідач ВК» та у зворотному напрямку.

5.5.15. Відсоток встановлених з’єднань, які закінчилися передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента для національних з’єднань (Qрвз)

Для вимірювання Qрвз застосовують тестовий сеанс «Active». Тривалість виклику має бути не менше 120 секунд.

Qрвз Визначається як відношення кількості встановлених з’єднань, які закінчилися передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента, до загальної кількості з’єднань, встановлених за період вимірювання.

Розраховується за формулою:

(18)

де

Nзпр

-

кількість встановлених з’єднань, які закінчилися передчасних роз’єднанням не за ініціативою абонента;

Nзквз

-

загальна кількість з’єднань, встановлених за період вимірювання або звітний період.

5.5.16. Відсоток текстових повідомлень SMS, що відповідають нормам за часом доставки від кінця до кінця (Qн_дост_пов_КК)

Для вимірювання Qн_дост_пов_КК застосовують тестовий сеанс «SMS».

Qн_дост_пов_КК визначається як відношення кількості повідомлень SMS, що відповідають нормам за часом доставки SMS від кінця до кінця, до загального числа доставлених повідомлень SMS від кінця до кінця. Розраховується за формулою:

(19)

де

Nн_дост_пов_КК

-

кількість повідомлень SMS, що відповідають нормам за часом доставки від кінця до кінця, при яких різниця між часом отримання повідомлення та часом його відправки не перевищує часу встановленого відповідним наказом ЦОВЗ.

Nдост_пов_КК

-

загальна кількість доставлених повідомлень SMS від кінця до кінця за період вимірювання.

5.5.17. Відсоток недоставлених текстових повідомлень SMS (Qн_дост_SMS)

Для вимірювання Qн_дост_пов_КК застосовують тестовий сеанс «SMS».

Qн_дост_SMS визначається як відношення не отриманих та відправлених повідомлень SMS, за вирахуванням отриманих двічі та пошкоджених текстових повідомлень SMS. Розраховується за формулою:

(20)

де

Nнеусп_дост_SMS

-

кількість усіх неуспішних спроб доставки текстових повідомлень SMS визначається як різниця між кількістю відправлених та кількістю отриманих повідомлень SMS;

Nдв_отр_SMS

-

кількість текстових повідомлень SMS, прийнятих двічі;

Nпошк_SMS

-

кількість пошкоджених текстових повідомлень SMS;

Nвідпр_SMS

-

загальна кількість відправлених текстових повідомлень SMS

Довжина випробного SMS повідомлення повинна бути не більше ніж 140 символів. Передавання цих SMS повідомлень здійснюється між двома МВТ, підключеними до мереж зв’язку одного ОПТ РМЗ.

З метою скорочення кількості залученого до вимірювань обладнання допускається передача коротких SMS повідомлень з використанням одного абонентського МВТ, якщо така можливість підтримується мережею, яку перевіряють, і підтримується обладнанням МВК. Відповідну функціональність МВК, який виконує також функції ЗВТ, має бути зазначено в його технічній документації і підтверджено його відповідність вимогам цієї Методики.

Цикл вимірювання показників якості під час передавання SMS повідомлень наведено в таблиці 14 Методики.

Таблиця 14 - Цикл вимірювання показників якості під час передавання SMS повідомлень

Операція

Тривалість, с

Загальна тривалість циклу вимірювання (window of measurements)

175

Проміжок часу доставки SMS повідомлення з кінця в кінець (max)

115

Пауза між послідовно передаваними SMS, не менше

1

До початку виконання тестів пам’ять приймального абонентського терміналу, яка використовується для зберігання отриманих SMS, має бути очищена.

З метою усунення збоїв через брак пам’яті терміналу в процесі вимірювання повинно проводитися очищення пам’яті приймального абонентського МВТ. Кількість вимірювань, після яких повинно проводитися очищення пам’яті, визначається в залежності від ємності пам’яті використовуваного абонентського МВТ.

5.6. Оформлення результатів вимірювань

Оформлення результатів вимірювань виконується виходячи з цілей вимірювань.

По завершенню вимірювання ЯТП та за результатами вимірювання часових характеристик, а також за результатами обробки даних вимірювань та спостережень складають Акт або Протокол, за формами, наведеними у додатках 2 та 3 до Положення про вимірювання, відповідно (далі - Акт/Протокол). В Акті/Протоколі фактичні значення показників вказують із зазначенням відносної точності оцінки.

Директор Департаменту

державного нагляду

О. Шнайдер


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.05.2021 — 2021 р., № 37, стор. 376, стаття 2276, код акта 104677/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 8. вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж. НКРЗІ. 2021 рікк
 9. вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету. НКРЗІ. 2021 рікк
 10. вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 11. РІШЕННЯ від 02.03.2021 № 80 "Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 20.07.2021 № 270 "Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 299 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року № 403". НКРЗІ. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296". НКРЗІ. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 296 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 17.08.2021 № 302 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот»". НКРЗІ. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 07.09.2021 № 327 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302". НКРЗІ. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 14.09.2021 № 336 "Про внесення змін до Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 02.11.2021 № 413 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 10 серпня 2021 року № 299". НКРЗІ. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 16.11.2021 № 434 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -