Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

РІШЕННЯ від 17.08.2021 № 302 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот»". НКРЗІ. 2021

Документ актуальний на 24.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

17.08.2021  № 302

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 вересня 2021 р.

за № 1160/36782

Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот»

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 14 та частини четвертої статті 16 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Тарифи на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 01 листопада 2016 року № 578 «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2016 року за № 1530/29660 (із змінами).

3. Департаменту економічного аналізу в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з 31 грудня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює

державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

17 серпня 2021 року № 302

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 вересня 2021 р.

за № 1160/36782

ТАРИФИ

на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»

I.

Тарифи на роботи (послуги), пов’язані з розглядом заявочних документів (замовлень (декларацій) на підготовку та оформлення розрахунків електромагнітної сумісності радіообладнання), присвоєнням радіочастот, призначенням позивних сигналів (сигналів розпізнавання), підготовкою та оформленням висновків, дозволів на експлуатацію (експлуатаційних документів суднових та радіоаматорських станцій)

№ з/п

Види робіт (послуг)

Одиниця виміру

Тариф без ПДВ (грн)

1

2

3

4

1

Розгляд заяви про видачу висновків щодо електромагнітної сумісності (далі - ЕМС) (замовлення на підготовку розрахунків ЕМС радіообладнання)-1:

1.1

короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового радіозвязку, радіозвязку передавання даних, радіозвязку берегових та суднових станцій, радіотелеметрії охоронних і пожежних систем, радіотелеметрії та радіодистанційного керування, індуктивних радіозастосувань

Номінал частоти стаціонарного радіоелектронного засобу (далі - РЕЗ) (радіообладнання (далі - РО))

264,7

1.2

цифрового стільникового радіозвязку:

1.2.1

E-GSM/GSM-900, R-GSM, GSM-1800

Базова станція

226,4

1.2.2

CDMA-800, CDMA-2000

Номінал частоти РЕЗ (РО)

135,0

1.2.3

IMT-2000 (UMTS)

Номінал частоти РЕЗ (РО)

135,0

1.2.4

LTE-1800, LTE-2600 - для базового тарифу ресурсного блока 5 МГц-2

Базова станція

810,0

1.2.5

LTE-800, LTE-850, LTE-900, UMTS-900 - для ресурсного блока 5 МГц (або 3 МГц, або 1,4 МГц)

Базова станція

943,0

1.3

цифрової безпроводової телефонії мереж радіозвязку в системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT, радіоподовжувачів абонентських телефонних ліній, багатоканального наземного телерадіомовлення, радіолокації, радіонавігації, супутникового радіозвязку, телеметрії та телеуправління супутникових мереж, мультимедійного, мультисервісного, широкосмугового радіодоступу-3

РЕЗ (РО)

213,2

1.4

радіорелейного звязку

РЕЗ (РО)

60,0

1.5

звукового мовлення, телевізійного мовлення

РЕЗ (РО)

236,4

1.6

розроблення розрахунку ЕМС РЕЗ (РО) мовлення, багатоканальної телемережі

РЕЗ (РО)

236,4

1.7

інших радіотехнологій, що не увійшли до підпунктів 1.1-1.6

Номінал частоти РЕЗ (РО), випромінювального пристрою (далі - ВП)

207,2

2

Розрахунок умов забезпечення ЕМС РЕЗ (РО)-1, 4:

Сільська місцевість

В адміністративних межах:

міст та селищ - районних центрів з чисельністю менше 0,5 млн

міст з чисельністю населення 0,5 млн і більше

міст Києва, Сімферополя, Севастополя та обласних центрів

2.1

короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового радіозвязку, радіозвязку передавання даних, радіотелеметрії охоронних і пожежних систем, радіотелеметрії та радіодистанційного керування, індуктивних радіозастосувань, радіозвязку берегових та суднових станцій

Номінал частоти стаціонарного (берегового) РЕЗ (РО)

685,0

1027,5

1164,5

1370,0

2.2

цифрового стільникового радіозвязку:

2.2.1

E-GSM/GSM-900, R-GSM, GSM-1800

Базова станція

665,0

997,5

1130,5

1330,0

2.2.2

CDMA-800, CDMA-2000

Номінал частоти в кожному секторі базової станції

420,0

630,0

714,0

840,0

2.2.3

IMT-2000 (UMTS)

Номінал частоти в кожному секторі базової станції

420,0

630,0

714,0

840,0

2.2.4

LTE-1800, LTE-2600 - для базового тарифу ресурсного блока 5 МГц-2

Базова станція

2520,0

3780,0

4284,0

5040,0

2.2.5

LTE-800, LTE-850, LTE-900, UMTS-900 - для ресурсного блока 5 МГц (або 3 МГц, або 1,4 МГц)

Базова станція

2933,0

4399,5

4986,1

5866,0

2.3

мультимедійного, мультисервісного, широкосмугового радіодоступу-3

Номінал частоти РЕЗ (РО)

593,5

887,8

1034,4

1181,7

2.4

радіорелейного звязку в діапазоні частот:

2.4.1

до 17 ГГц включно

Номінал частоти РЕЗ (РО)

665,0

997,5

1130,5

1330,0

2.4.2

понад 17 ГГц

Номінал частоти РЕЗ (РО)

330,0

495,0

561,0

660,0

2.5

РЕЗ (РО) супутникового радіозвязку, радіолокації, радіонавігації, багатоканального наземного телерадіомовлення

Номінал частоти РЕЗ (РО)

175,2

260,2

302,6

345,2

2.6

звукового мовлення, телевізійного мовлення

РЕЗ (РО)

1252,1

1875,3

2186,8

2498,4

2.7

інших радіотехнологій, що не увійшли до підпунктів 2.1-2.6

Номінал частоти РЕЗ (РО)

390,9

583,5

679,8

775,8

3

Підбір радіочастоти з розрахунком ЕМС РЕЗ (РО)-1, 4:

Сільська місцевість

В адміністративних межах:

міст та селищ - районних центрів з чисельністю менше 0,5 млн

міст з чисельністю населення 0,5 млн і більше

міст Києва, Сімферополя, Севастополя та обласних центрів

3.1

короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового радіозвязку, радіозвязку передавання даних, радіозвязку берегових та суднових станцій, радіотелеметрії охоронних і пожежних систем, радіотелеметрії та радіодистанційного керування, індуктивних радіозастосувань

Для однієї мережі радіозвязку  -номінал частоти стаціонарного РЕЗ (РО)

822,0

1233,0

1397,4

1644,0

3.2

радіорелейного звязку в діапазоні частот:

3.2.1

до 17 ГГц включно

Номінал частоти РЕЗ (РО)

900,0

1350,0

1530,0

1800,0

3.2.2

понад 17 ГГц

Номінал частоти РЕЗ (РО)

396,0

594,0

673,2

792,0

3.3

мультимедійного, мультисервісного, широкосмугового радіодоступу-3

Номінал частоти РЕЗ (РО)

594,0

891,0

1009,8

1188,0

3.4

звукового мовлення, телевізійного мовлення

РЕЗ (РО)

2186,8

3277,4

3822,8

4367,8

3.5

радіолокації, радіонавігації

Номінал частоти РЕЗ (РО)

1105,8

1655,8

1930,8

2205,6

3.6

інших радіотехнологій, що не увійшли до підпунктів 3.1-3.5

Номінал частоти РЕЗ (РО)

775,8

1160,7

1353,3

1545,8

4

Міжнародна координація одного радіочастотного присвоєння з однією адміністрацією звязку:

4.1

звукового мовлення, телевізійного мовлення

Номінал частоти

572,6

4.2

інших радіотехнологій

Номінал частоти

350,7

5

Оформлення висновків (розрахунку) ЕМС РЕЗ (РО), у тому числі мовлення, багатоканальної телемережі

РЕЗ (РО)

85,7

6

Розгляд та аналіз заявочних документів про надання дозволу на експлуатацію РЕЗ, що не потребує розрахунків ЕМС (розгляд декларації про забезпечення ЕМС РО):

6.1

пересувної земної станції (далі - ЗС)-5, 6, у тому числі встановленої на автомобілі (SNG)-5, 6, ЗС на мобільних платформах-5, 6, ЗС VSAT-Ka-5, 7, ЗС VSAT-Ku-5, 8, радіорелейних станцій-5 діапазонів 59-64 ГГц, 74-76 ГГц, 84-86 ГГц та 92-94 ГГц

РЕЗ (РО)

343,4

6.2

базової станції пікосот (Pico BTS), повторювача сигналу базової станції цифрового стільникового радіозвязку GSM-900, GSM-1800-5

Базова станція/ повторювач

145,4

6.3

суднової станції-5

Кожний РЕЗ (кожне РО), що входить до складу станції

55,2

6.4

ретранслятора аматорського радіозвязку-5

Ретранслятор

65,4

6.5

короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового, супутникового радіозвязку, радіозвязку передавання даних, берегових та суднових станцій, радіотелеметрії охоронних і пожежних систем, радіотелеметрії та радіодистанційного керування, індуктивних радіозастосувань, мультимедійного-3, мультисервісного-3, широкосмугового радіодоступу-3, радіорелейного звязку, цифрової безпроводової телефонії мереж радіозвязку в системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

РЕЗ (РО)

149,8

6.6

GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, CDMA-800, CDMA-2000, IMT-2000 (UMTS), LTE-800, LTE-850, LTE-900, UMTS-900, LTE-1800, LTE-2600

Базова станція

285,8

6.7

інших РЕЗ (інше РО)-5

РЕЗ (РО), аматорська радіостанція

55,2

7

Оформлення та подання документів на реєстрацію (нотифікацію) радіочастотного присвоєння або судна в Міжнародному союзі електрозвязку

Номінал частоти РЕЗ (РО) або судно

237,7

8

Призначення сигналів розпізнавання (позивних, номерів вибіркового виклику, ідентифікаторів морської рухомої служби) береговим та судновим радіостанціям; Призначення спеціального та вкороченого позивного сигналу служби аматорського радіозвязку, аматорського супутникового радіозвязку та оформлення відповідного дозволу (експлуатаційного документу)

Сигнал

85,9

9

Оформлення, продовження строку дії та надання дублікату експлуатаційного документу суднової станції, радіоаматорської станції, спеціального дозволу на експлуатацію РЕЗ (РО) дипломатичного представництва

Експлуатаційний документ, спеціальний дозвіл на експлуатацію або його дублікат

74,2

10

Розрахунок теоретичної зони впевненого прийому РЕЗ (РО) телерадіомовлення

РЕЗ (РО)

2624,0

11

Внесення міжнародного ідентифікатора, у тому числі коду IMEI

Кожний ідентифікатор або код IMEI

10,0

12

Проведення первинного технічного контролю РЕЗ (РО) та ВП на місці експлуатації (без проведення вимірювань параметрів РЕЗ (РО) та ВП):

12.1

першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ (РО) або ВП

РЕЗ (РО), ВП

1060,4

12.2

кожного наступного приймача-передавача стаціонарного РЕЗ (РО) або ВП, місце розташування якого те саме, що й у першого-9

РЕЗ (РО), ВП

140,2

13

Проведення вимірювань параметрів РЕЗ (РО) та ВП на місці їх експлуатації:

13.1

першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ (РО) або ВП

РЕЗ (РО), ВП

1075,0

13.2

кожного наступного приймача-передавача стаціонарного РЕЗ (РО), місце розташування якого те саме, що й у першого-9

РЕЗ (РО), ВП

140,0

14

Розгляд технічної документації на розробку РЕЗ (РО) та іншого обладнання

Сторінка

97,2

15

Визначення можливості або неможливості застосування заявленого типу РЕЗ (РО) або ВП на території України

РЕЗ (РО), ВП

783,2

16

Визначення географічних координат та адреси місця встановлення РЕЗ (РО), у тому числі допоміжного обладнання (антени) та ВП на окреме замовлення користувача радіочастотного ресурсу (спектру)

РЕЗ (РО), ВП

276,6

17

Участь у роботі комісій під час проведення натурних випробувань РЕЗ (РО), виконання інших робіт із залученням спеціалізованого обладнання

Людино-година

634,0

18

Надання довідкових матеріалів

Сторінка

31,7

II. Тарифи на роботи (послуги), пов’язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ (РО)

№ з/п

Радіотехнологія

Одиниця виміру

Тариф без ПДВ (грн на місяць)

1

2

3

4

19

Радіозвязок берегових та суднових станцій:

19.1

суднових станцій

РЕЗ (РО)

12,1

19.2

берегових станцій

Кожний номінал частоти РЕЗ (РО)

28,6

20

Ультракороткохвильовий радіозвязок:

20.1

для мереж радіозвязку, що використовуються для надання телекомунікаційних (електронних комунікаційних) послуг

Кожний номінал частоти базової станції, ретранслятора

118,3

20.2

для мереж радіозвязку технологічних користувачів радіочастотного ресурсу (спектру)

Кожний номінал частоти кожного РЕЗ (РО)

7,9-10

21

Аналоговий короткохвильовий радіозвязок

21.1

за потужності передавача до 100 Вт включно

Кожний номінал частоти РЕЗ (РО)

8,0-10

21.2

за потужності передавача понад 100 Вт

Кожний номінал частоти РЕЗ (РО)

9,8-10

22

Пейджинговий радіозвязок

Стаціонарний РЕЗ (стаціонарне РО)

118,3

23

Ультракороткохвильовий радіозвязок для систем радіально-зонового звязку (типу «Алтай»), цифровий і аналоговий транкінговий радіозвязок

Дуплексна пара частот базової станції

118,3-10

24

Цифровий стільниковий радіозвязок:

24.1-11

GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800

Стаціонарний РЕЗ (стаціонарне РО)

181,3

24.2-11

GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, що працює у режимі стрибків за частотою (frequency hopping)

Стаціонарний РЕЗ (стаціонарне РО)

138,8

24.3

E-GSM/GSM-900, R-GSM

Базова станція

569,2

24.4

GSM-1800

Базова станція

972,1

24.5

IMT-2000 (UMTS)

Дуплексна пара частот базової станції

160,0

24.6

CDMA-450, CDMA-800, CDMA-2000

Дуплексна пара частот базової станції

107,0

24.7

мультистандартна базова станція (GSM-1800, LTE-1800)

Базова станція

1571,3

24.8

LTE-1800, LTE-2600

Базова станція

726,0

24.9

мультистандартна базова станція (E-GSM/GSM-900, LTE-900, UMTS-900)

Базова станція

1328,0

24.10

LTE-800, LTE-850, LTE-900, UMTS-900

Базова станція

788,0

25

Цифрова безпроводова телефонія мереж радіозвязку в системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

Базова станція

118,3

26

Ультракороткохвильовий радіозвязок для мереж радіозвязку з можливістю пакетної передачі даних, радіозвязок передавання даних

Базова станція, ретранслятор

118,3

27

Широкосмуговий радіодоступ

Базова станція

76,3

28

Радіорелейний звязок:

28.1

у діапазоні частот до 17 ГГц включно

РЕЗ (РО)

870,0-12

28.2

у діапазоні частот понад 17 ГГц

РЕЗ (РО)

330,0-12

29

Радіолокація, радіонавігація

РЕЗ (РО)

21,8

30

Багатоканальне наземне телерадіомовлення

Базова станція

321,5

31

Мультимедійний, мультисервісний радіодоступ

Базова станція, ретранслятор

108,1

32

Супутниковий радіозвязок, телеметрія та телеуправління супутникових мереж:

32.1

ЗС VSAT-Ka, ЗС VSAT-Ku

РЕЗ (РО)

106,8

32.2

інших земних станцій

РЕЗ (РО)

177,6

33

Звукове мовлення:

33.1

при потужності передавача до 0,1 кВт включно

РЕЗ (РО)

78,2-10, 13

33.2

при потужності передавача понад 0,1 кВт до 1,0 кВт включно

РЕЗ (РО)

125,3-10, 13

33.3

при потужності передавача понад 1,0 кВт

РЕЗ (РО)

170,5-10, 13

34

Телевізійне мовлення:

34.1

при потужності передавача до 1 Вт включно

РЕЗ (РО)

16,9-10, 13

34.2

при потужності передавача понад 1 до 10 Вт включно

РЕЗ (РО)

117,2-10, 13

34.3

при потужності передавача понад 10 до 100 Вт включно

РЕЗ (РО)

220,8-10, 13

34.4

при потужності передавача понад 0,1 кВт до 5,0 кВт включно

РЕЗ (РО)

264,1-10, 13

34.5

при потужності передавача понад 5,0 кВт

РЕЗ (РО)

312,7-10, 13

35

Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній

Базова станція

35,3

36

Радіотелеметрія та радіодистанційне керування, радіотелеметрія охоронних і пожежних систем

РЕЗ (РО)

6,7

37

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої

ВП

22,5

III. Тарифи на роботи (послуги), пов’язані з підготовкою та оформленням тимчасового спеціального дозволу на експлуатацію РЕЗ (РО) (ВП) на обумовлений термін в Україні іноземними користувачами

№ з/п

Види робіт (послуг)

Одиниця виміру

Тариф без ПДВ (євро)

1

2

3

4

38

Підготовка та оформлення тимчасового спеціального дозволу на експлуатацію РЕЗ (РО) на строк до 3 місяців-14:

38.1

супутникового радіозвязку:

38.1.1

рухомої радіослужби

РЕЗ (РО)

52,0

38.1.2

фіксованої радіослужби

кожний РЕЗ (кожне РО) кожної супутникової мережі

300,0

38.1.3

пересувної ЗС SNG

кожний РЕЗ (кожне РО) кожної супутникової мережі

590,0

38.2

базової станції ультракороткохвильового, транкінгового радіозвязку, радіотелеметрії та радіодистанційного керування

Кожен номінал частоти кожної базової станції

31,0

38.3

базової станції широкосмугового радіодоступу-3

Номінал частоти РЕЗ (РО)

17,0

38.4

безпроводової відеокамери

Номінал частоти РЕЗ (РО)

100,0

38.5

радіомовного передавача з потужністю до 5 Вт

Кожен номінал частоти кожного РЕЗ (РО)

42,0

38.6

абонентської станції короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового радіозвязку, широкосмугового радіодоступу,

РЕЗ (РО)

7,0

радіотелеметрії та радіодистанційного керування

38.7

безпроводового (радіо) мікрофона

Кожен номінал частоти кожного РЕЗ (РО)

7,0

38.8

портативної радіостанції стандартів PMR446 та dPMR446 для персонального радіотелефонного звязку, РЕЗ (РО) безпосереднього ультракороткохвильового радіозвязку, радіостанції СВ (Citizens Band) для персонального радіозвязку в діапазоні 27 МГц

РЕЗ (РО)

7,0

38.9

аматорського радіозвязку, аматорського супутникового радіозвязку

Аматорська радіостанція

7,0

38.10

радіокерування моделями

Комплект (передавач/ приймач)

7,0

38.11

РЕЗ (РО) інших радіотехнологій, ВП

РЕЗ (РО) (ВП)

29,0

IV. Тарифи на роботи (послуги), пов’язані з вимірюванням параметрів телекомунікаційних (електронних комунікаційних) мереж

№ з/п

Види робіт (послуг)

Одиниця виміру

Тариф без ПДВ (грн)

1

2

3

4

39

Проведення робіт з вимірювання параметрів телекомунікаційних (електронних комунікаційних) мереж фіксованого звязку:

Один захід з вимірювання

39.1

обсягом до 250 абонентів включно

882,3

39.2

обсягом від 251 до 500 абонентів включно

1176,2

39.3

обсягом від 501 до 1000 абонентів включно

1764,3

39.4

обсягом від 1001 до 2000 абонентів включно

3528,5

39.5

обсягом від 2001 до 5000 абонентів включно

4498,1

39.6

обсягом від 5001 до 20000 абонентів включно

5063,7

39.7

обсягом від 20001 абонентів і більше

5629,3

40

Проведення робіт з вимірювання параметрів телекомунікаційних (електронних комунікаційних) мереж мобільного звязку:

Один захід з вимірювання

40.1

обсягом до 1,0 млн абонентів включно:

40.1.1

з тестовим трафіком

4704,9

40.1.2

без тестового трафіку

3416,3

40.2

обсягом понад 1,0 до 2,0 млн абонентів включно:

40.2.1

з тестовим трафіком

5881,0

40.2.2

без тестового трафіку

4547,6

40.3

обсягом понад 2,0 млн абонентів

40.3.1

з тестовим трафіком

7057,3

40.3.2

без тестового трафіку

5678,8

41

Проведення робіт з вимірювання мереж передачі даних щодо порядку маршрутизації трафіку

Один захід з вимірювання

1762,9

42

Проведення робіт з вимірювання параметрів та обчислення показників якості телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного звязку (міжособистісних електронних комунікацій) методом моніторингу реального трафіку (ММРТ):

Один захід з вимірювання

42.1

обсягом до 250 абонентів включно

916,0

42.2

обсягом від 251 до 500 абонентів включно

1144,9

42.3

обсягом від 501 до 1000 абонентів включно

1831,7

42.4

обсягом від 1001 до 2000 абонентів включно

3151,6

42.5

обсягом від 2001 до 5000 абонентів включно

4022,5

42.6

обсягом від 5001 до 20000 абонентів включно

4893,4

42.7

обсягом від 20001 абонентів і більше

5764,6

43

Проведення робіт з вимірювання параметрів та обчислення показників якості послуг передачі даних, доступу до мережі Інтернет у фіксованому місці

Один захід з вимірювання

4893,5

44

Проведення робіт з вимірювання параметрів та обчислення показників якості послуг доступу до мережі Інтернет у фіксованому місці бюджетним установам

Один захід з вимірювання

2289,7

45

Проведення робіт з вимірювання параметрів та обчислення показників якості телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного звязку (міжособистісних електронних комунікацій) методом тестових контрольних викликів (МТКВ)

Один захід з вимірювання

4893,5

46

Проведення робіт з вимірювання параметрів та обчислення показників якості передачі мови для методу оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови (PESQ)

Один захід з вимірювання

4893,5

V. Тарифи на послуги, пов’язані з централізованим технічним адмініструванням перенесених абонентських номерів

№ з/п

Види послуг

Одиниця виміру

Тариф без ПДВ (грн)

1

2

3

4

47

Доступ до інформації централізованої бази даних перенесених абонентських номерів для періодичної синхронізації локальних баз даних операторів телекомунікацій (постачальників електронних комунікаційних послуг), що надають послуги рухомого (мобільного) звязку, та зберігання інформації про перенесені абонентські номери і їх номери маршрутування

1 000 номерів задіяного номерного ресурсу мереж рухомого (мобільного) звязку

13,14 (на місяць)

48

Надання інформації іншим субєктам господарювання, які використовують дані про абонентські номери у своїх технологічних процесах-15

Одноразове надання інформації на добу

11908,84 (на місяць)

49

Перенесення абонентського номера на телекомунікаційних (електронних комунікаційних) мережах рухомого (мобільного) звязку

Перенесення

0,01 (за кожне перенесення)

____________

-1 Для РЕЗ (РО), що використовує один і той самий номінал частоти передавання та/або приймання у різних азимутах максимального випромінювання, застосовуються відповідні тарифи пунктів 1, 2, 3 для кожного окремого азимуту максимального випромінювання.

-2 Для базової станції цифрового стільникового радіозв’язку LTE-1800, LTE-2600 при збільшенні смуги на кожний додатковий частотний ресурсний блок 5 МГц базової станції застосовується коефіцієнт 0,6 до базового тарифу ресурсного блока 5 МГц.

-3 Для базових станцій широкосмугового, мультисервісного та мультимедійного радіодоступу, до складу яких входить декілька одиниць РЕЗ (РО), які планується експлуатувати з метою забезпечення передавання та/або приймання сигналів у різних азимутах максимального випромінювання, тариф підпунктів 1.3, 2.3, 3.3, 6.5, 38.3 застосовується для кожного окремого азимуту максимального випромінювання. Для РЕЗ (РО), що використовує один і той самий номінал частоти передавання та приймання в одному секторі (азимуті), застосовуються одиниця виміру за один номінал частоти.

-4 Підставою для віднесення населених пунктів до однієї з передбачених пунктами 2, 3 категорій є статистичний збірник «Чисельність наявного населення України», що видається Державною службою статистики України. У разі якщо у зазначеному збірнику населений пункт, у якому передбачається створення радіомережі, відсутній, вважається, що цей населений пункт є селом і в цьому випадку застосовується тариф для сільської місцевості.

-5 Для присвоєння радіочастот РЕЗ (РО), експлуатація якого не потребує проведення розрахунків ЕМС.

-6 У разі подання користувачем одного і того самого РЕЗ (РО) у декількох адміністративно-територіальних одиницях України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) плата визначається шляхом множення тарифу, що визначений відповідним підпунктом цих Тарифів, на кількість заявлених адміністративно-територіальних одиниць України.

-7 ЗС VSAT-Ka - земна станція супутникового зв’язку типу VSAT (very small aperture terminal), що працює в діапазоні частот 18,1-21,2 ГГц, 27,5-31,0 ГГц (Ka-діапазон), з діаметром параболічної антени, що не перевищує 1 м, та максимальною еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю до 49 дБВт включно.

-8 ЗС VSAT-Ku - земна станція супутникового зв’язку типу VSAT (very small aperture terminal), що працює в діапазоні частот 10,95-11,2 ГГц, 11,45-11,7 ГГц, 12,5-12,75 ГГц, 13,75-14,5 ГГц (Ku-діапазон), з діаметром параболічної антени, що не перевищує 2 м, та максимальною еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю до 50 дБВт включно.

-9 Підпункт 12.2 пункту 12 та підпункт 13.2 пункту 13 застосовуються для кожного другого та наступних приймачів-передавачів стаціонарного РЕЗ (РО) або ВП тієї самої технології, що й перший, які розташовані на тому самому місці, що й перший, та за умови виконання робіт у той самий день, що й для першого приймача-передавача

-10 Для користувачів РЧР, які фінансуються виключно за рахунок державного або місцевого бюджету, на підставі довідки територіальних органів Казначейства України або довідки органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач РЧР, про 100-відсоткове їх фінансування за рахунок державного або місцевого бюджету та для передавачів, що здійснюють розповсюдження програм на підставі дозволів на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, до тарифу застосовується коефіцієнт 0,84.

-11 Підпункти 24.1 та 24.2 пункту 24 розділу II цих Тарифів діють до 31.12.2022 року включно.

-12 Тариф застосовується за кожний окремий захід радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС для кожного окремого РЕЗ (РО).

-13 Для передавачів, що здійснюють розповсюдження програм виключно державних телерадіокомпаній, на підставі заяви суб’єкта господарювання та додатка до ліцензії на мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, в якому вказаний власник телерадіокомпанії, лише для розповсюдження програм телерадіокомпаній, засновниками яких є виключно органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, до тарифу застосовується коефіцієнт 0,84.

-14 У разі подання іноземним користувачем заяви (замовлення) на експлуатацію одного і того самого РЕЗ (РО) у декількох адміністративно- територіальних одиницях України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) плата за підготовку та оформлення тимчасового спеціального дозволу на експлуатацію цього РЕЗ (РО) визначається шляхом множення тарифу, що визначений відповідним підпунктом пункту 38 цих Тарифів, на кількість заявлених адміністративно-територіальних одиниць України.

-15 У разі надання інформації про перенесені абонентські номери іншим суб’єктам господарювання двічі або тричі на добу до базового тарифу застосовуються відповідні коефіцієнти 2 або 3, більше трьох разів на добу - коефіцієнт 5.

_________

Примітки:

1. Ці Тарифи поширюються на всіх користувачів радіочастотного ресурсу (спектра) та операторів, провайдерів телекомунікацій (постачальників електронних комунікаційних мереж або послуг) усіх форм власності та бюджетних установ.

2. Терміни, які застосовуються в цих Тарифах, вживаються в значеннях, наведених у Законах України «Про радіочастотний ресурс України» та «Про телекомунікації» (Законі України «Про електронні комунікації»), Регламенті радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Регламенті аматорського радіозв’язку України та інших нормативно-правових актах.

3. УДЦР має право знижувати рівень цих Тарифів, але не нижче собівартості виконання відповідних робіт, та скасовувати такі зниження за погодженням з НКРЗІ (регуляторним органом, у сфері управління якого перебуває підприємство).

4. У всіх випадках застосування цих Тарифів для визначення розміру плати стосовно конкретного РЕЗ (РО) або ВП використовуються технічні параметри, зазначені в дозволі на експлуатацію (присвоєні радіочастоти).

5. Тарифи на виконання робіт відповідно до пунктів 12, 13, 16, 17 та 39-46 установлені за виконання безпосередньо зазначених робіт без урахування вартості пробігу автотранспорту. Вартість пробігу автотранспорту до місця виконання робіт та у зворотному напрямку визначається калькуляцією УДЦР.

6. Оплата всіх видів робіт (послуг), що не визначені цими Тарифами, здійснюється на договірних засадах. Вартість робіт (послуг), що не визначені цими Тарифами, визначається окремими калькуляціями УДЦР.

В.о. директора Департаменту

економічного аналізу

І. Литвиновська


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.09.2021 — 2021 р., № 74, стор. 271, стаття 4687, код акта 107173/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 8. вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж. НКРЗІ. 2021 рікк
 9. вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету. НКРЗІ. 2021 рікк
 10. вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 11. вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 02.03.2021 № 80 "Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 20.07.2021 № 270 "Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 299 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року № 403". НКРЗІ. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296". НКРЗІ. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 296 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 28.01.2020 № 30 "Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 21.04.2020 № 160 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж". НКРЗІ. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 03.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"". НКРЗІ. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -