Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021

Документ актуальний на 15.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

23 лютого 2021 року № 69

ЗВІТНІСТЬ

Сфера телекомунікацій (квартальна, піврічна, річна)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

23 лютого 2021 року № 69

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 березня 2021 р.

за № 324/35946

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій»

Форма звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій» заповнюється операторами, провайдерами телекомунікацій, та складається з:

загальних показників діяльності;

розділу I «Рухомий (мобільний) зв’язок та послуги передачі даних, у тому числі доступу до мережі Інтернет»;

розділу II «Фіксований телефонний зв’язок»;

розділу III «Фіксований доступ до мережі Інтернет».

розділу IV «Інші види телекомунікаційних послуг»;

розділу V «Розподіл ліній фіксованого телефонного зв’язку за адміністративно-територіальними одиницями»;

розділу VI «Розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями»;

розділу VII «Розподіл певних послуг рухомого (мобільного) зв’язку за адміністративно-територіальними одиницями»;

розділу VIII «Наявна можливість фактичного надання рухомого (мобільного) зв’язку відповідно до встановлених показників якості за адміністративно-територіальними одиницями».

Фінансово-економічні показники, а також показники щодо обсягів трафіку заповнюються наростаючим підсумком з початку року станом на кінець останнього дня звітного періоду.

Фінансово-економічні показники зазначаються без урахування податку на додану вартість та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з округленням до двох знаків після коми.

Інші показники зазначаються станом на останній день звітного кварталу.

Операторами, провайдерами телекомунікацій зобов’язані надавати звітність в такі строки:

квартальні, піврічні розділи - не пізніше ніж 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за підсумками року - не пізніше ніж 28 лютого року, наступного за звітним;

річні розділи - не пізніше ніж 28 лютого року, наступного за звітним;

1. У блоці «Респондент» зазначаються:

найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) для фізичних осіб - підприємців;

поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу місцезнаходження для юридичних осіб або місця проживання для фізичних осіб - підприємців;

код за ЄДРПОУ для юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб - підприємців чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

за наявності юридична особа або фізична особа - підприємець зазначає посилання на вебсайт своєї організації;

відповідальна особа за заповнення форми звітності, її власне ім’я, прізвище, телефон та електронна пошта.

2. Блок «Ідентифікація мереж оператора, провайдера телекомунікацій» заповнюють суб’єкти господарювання, які надають послуги доступу до мережі Інтернет.

За наявності у суб’єкта господарювання призначених номерів автономних систем, які виділяються Internet Assigned Numbers Authority, зазначаються відповідні номери, а інформація щодо призначених блоків IР-адрес не зазначаються.

У разі якщо суб’єкт господарювання не має призначених номерів автономних систем, він повинен зазначити призначені/орендовані блоки IР-адрес у форматах IPv4 та/або IPv6.

3. У Загальних показниках діяльності оператора, провайдера телекомунікацій зазначаються показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій за звітний період (графа 1).

4. У рядку 1001 «Загальні доходи від надання телекомунікаційних послуг» зазначається загальний обсяг доходів, отриманих від надання послуг у сфері телекомунікацій, що є сумою рядків 1101, 1103-1106, 1135, 2001, 2008, 3001, 3004, 4001, 4005-4008.

5. У рядку 1002 «Обсяги капітальних інвестицій у сферу телекомунікацій» зазначаються витрати у нові та наявні матеріальні та нематеріальні активи, пов’язані з наданням телекомунікаційних послуг, які було введено в експлуатацію у звітному періоді, придбано, у тому числі за договором фінансового лізингу, або створено для власного використання зі строком служби понад один рік. Також до інвестицій належать витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта, що зумовлює збільшення його строку служби або виробничої потужності, та не належать витрати на технічне обслуговування і поточні ремонти.

6. У рядку 1003 «Середня кількість працівників, задіяних у сфері телекомунікацій (у цілих числах)» зазначається середня кількість штатних працівників, які задіяні у сфері телекомунікацій, включно з усіма найманими працівниками, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власників підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві, а також фізичних осіб - підприємців.

7. У рядку 1004 «з них жінок» із середньої кількості працівників, задіяних у сфері телекомунікацій (з рядка 1003), зазначається кількість жінок.

8. У розділі I зазначаються показники діяльності операторів рухомого (мобільного) зв’язку від наданих послуг за звітний період для споживачів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що поділяються на «Усього» (графа 1) та «з них фізичним особам, у т.ч. незареєстрованим абонентам» (графа 2).

9. У рядку 1101 «Доходи від надання послуг голосової телефонії, споживачам» зазначається загальний обсяг доходів від надання послуг голосової телефонії рухомого (мобільного) зв’язку споживачам.

10. У рядку 1102 «з них міжнародного зв’язку» зазначаються доходи від вихідних дзвінків на телекомунікаційні мережі операторів рухомого (мобільного) та фіксованого телефонного зв’язку інших держав (із рядка 1101).

11. У рядку 1103 «Доходи від надання послуг передачі SMS-, MMS-повідомлень, споживачам» зазначаються доходи від передачі SMS- та MMS-повідомлень (у тому числі з мереж національних роумінг-партнерів) у межах власної мережі, на телекомунікаційні мережі операторів рухомого (мобільного) зв’язку інших держав, без урахування тарифних SMS- і MMS-повідомлень, урахованих в абонентній платі.

12. У рядку 1104 «Доходи від надання послуг міжнародного роумінгу, споживачам» зазначаються доходи від надання послуг міжнародного роумінгу, а саме за межами України.

13. У рядку 1105 «Інші доходи від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку, споживачам» зазначаються інші доходи від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку (надання послуг у національному роумінгу, передачі SMS-повідомлень на мережу фіксованого телефонного зв’язку, доступ до контент-послуг тощо).

14. У рядку 1106 «Доходи від надання послуг операторам, провайдерам телекомунікацій, усього (сума рядків 1107-1114), у т. ч.:» зазначається загальний обсяг доходів від надання послуг операторам, провайдерам телекомунікацій, що є сумою рядків 1107-1114.

15. У рядку 1107 «початку з’єднання» зазначаються доходи від надання послуг початку з’єднання (послуга із встановлення та підтримки телекомунікаційною мережею оператора фізичних та/або логічних з’єднань від кінцевого обладнання абонентів, які ініціюють з’єднання, до точки взаємоз’єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора, для отримання послуг термінації трафіку та/або транзиту трафіку).

16. У рядку 1108 «термінації міжнародного трафіку на власній мережі рухомого (мобільного) зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг термінації будь-якого трафіку на власній мережі рухомого (мобільного) зв’язку, який надходить від телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій інших держав.

17. У рядку 1109 «термінації міжміського трафіку на власній мережі рухомого (мобільного) зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг термінації міжміського трафіку на власній мережі рухомого (мобільного) зв’язку.

18. У рядку 1110 «термінації мобільного трафіку на власній мережі рухомого (мобільного) зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг термінації мобільного трафіку на власній мережі рухомого (мобільного) зв’язку.

19. У рядку 1111 «транзиту трафіку на інші мережі рухомого (мобільного) зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг транзиту трафіку на інші мережі рухомого (мобільного) зв’язку.

20. У рядку 1112 «транзиту трафіку на інші мережі фіксованого зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг транзиту трафіку на інші мережі фіксованого зв’язку.

21. У рядку 1113 «транзиту трафіку на міжнародні мережі за межами телекомунікаційної мережі загального користування України» зазначаються доходи від надання послуг транзиту трафіку на міжнародні мережі за межами телекомунікаційної мережі загального користування України.

22. У рядку 1114 «доступу до мережі, усього, у т.ч.:» зазначається обсяг доходів, отриманих від надання послуг доступу до власної мережі, як національним, так і операторам телекомунікацій інших держав.

23. У рядку 1115 «при наданні послуг роумінгу операторам телекомунікацій інших держав» зазначається обсяг доходів, отриманих від надання послуг доступу до власної мережі операторам телекомунікацій інших держав (із рядка 1114).

24. У рядку 1116 «при наданні послуг національного роумінгу» зазначається обсяг доходів, отриманих від надання послуг доступу до власної мережі іншим національним операторам зв’язку (із рядка 1114).

25. У рядку 1117 «Загальний обсяг голосового трафіку (сума рядків 1118, 1123, 1128, 1129), у т.ч.:» зазначається обсяг голосового трафіку, що є сумою рядків 1118, 1123, 1128, 1129.

26. У рядку 1118 «вихідний (сума рядків 1119-1122), у т.ч.:» зазначається обсяг вихідного голосового трафіку, що є сумою рядків 1119-1122.

27. У рядку 1119 «на мережі інших операторів рухомого (мобільного) зв’язку» зазначається вихідний обсяг голосового трафіку на мережі інших операторів рухомого (мобільного) зв’язку.

28. У рядку 1120 «на мережі операторів фіксованого зв’язку» зазначається вихідний обсяг голосового трафіку на мережі операторів фіксованого зв’язку.

29. У рядку 1121 «міжнародний трафік» зазначається вихідний обсяг голосового міжнародного трафіку.

30. У рядку 1122 «інший» зазначається інший вихідний голосовий трафік, який не увійшов до рядків 1119-1121.

31. У рядку 1123 «вхідний (сума рядків 1124-1127), у т. ч.:» зазначається обсяг вхідного голосового трафіку, що є сумою рядків 1124-1127.

32. У рядку 1124 «з мереж інших операторів рухомого (мобільного) зв’язку» зазначається обсяг вхідного голосового трафіку з мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку.

33. У рядку 1125 «з мереж операторів фіксованого зв’язку» зазначається обсяг вхідного голосового трафіку з мереж операторів фіксованого зв’язку.

34. У рядку 1126 «міжнародний трафік» зазначається обсяг вхідного голосового міжнародного трафіку.

35. У рядку 1127 «інший» зазначається інший вхідний голосовий трафік, який не увійшов до рядків 1124-1126.

36. У рядку 1128 «транзитний трафік» зазначається обсяг транзитного голосового трафіку.

37. У рядку 1129 «внутрішньомережевий» зазначається обсяг голосового трафіку, згенерований у межах мереж одного оператора телекомунікацій.

38. У рядку 1130 «Кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, з них:» зазначається кількість усіх активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі оператора в цілому по Україні.

39. У рядку 1131 «за контрактним обслуговуванням» зазначається кількість усіх активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі оператора в цілому по Україні, які обслуговуються за контрактом, у графі 2 «з них фізичним особам, у т. ч. незареєстрованим абонентам» зазначаються лише фізичні особи, які обслуговуються за контрактом (із рядка 1130).

40. У рядку 1132 «за передплаченою послугою, зареєстрованим абонентам» зазначається кількість усіх зареєстрованих ідентифікаційних телекомунікаційних карток у мережі оператора в цілому по Україні, які обслуговуються за передплаченою послугою, у графі 2 «з них фізичним особам, у т.ч. незареєстрованим абонентам», зазначаються лише фізичні особи, які є зареєстрованими та обслуговуються за передплаченою послугою (із рядка 1130).

41. У рядку 1133 «Кількість надісланих SMS-, MMS-повідомлень» зазначається загальна кількість надісланих SMS-, MMS-повідомлень з мереж оператора телекомунікацій.

42. У рядку 1134 «з них міжнародні» зазначається кількість надісланих SMS-, MMS-повідомлень за межі України на телекомунікаційні мережі операторів телекомунікацій інших держав (із рядка 1133).

43. У рядку 1135 «Доходи від надання послуг передачі даних, у т.ч. доступу до мережі Інтернет, усього, з них:» зазначаються доходи від передачі даних та надання послуг з безпроводового доступу до мережі Інтернет з використанням технологій CDMA 2000 (Code Division Multiple Access), CDMA 1x, 1xEv-Do Rel 0, Rev. A, Rev.B, Rev. B+, GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data-Rates For GSM Evolution), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), HSPA (High-Speed Packet Access) та ін. HSPA (High-Speed Packet Access) = HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) + HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) та LTE (LTE Advanced).

44. У рядку 1136 «за технологіями 3G, 4 G» зазначаються доходи від надання послуг з безпроводового доступу до мережі Інтернет з використанням технологій IMT-2000, у т.ч. UMTS, HSPA, HSPA+, CDMA 1xEV-DO Rel.0, CDMA 1xEV-DO Rev. A, CDMA2000 1xEV-DO Rev. B, WiMAX (IEEE 802.16), LTE (LTE Advanced).

45. У рядку 1137 «Кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, з яких був здійснений доступ до мережі Інтернет (активних SIM (USIM, R-UIM), з них:» зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі оператора, з яких протягом звітного періоду зафіксовано щонайменше одну та/або більше сесій доступу до мережі Інтернет.

46. У рядку 1138 «за контрактним обслуговуванням» зазначається кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі оператора, які обслуговуються за контрактом, з яких протягом звітного періоду зафіксовано щонайменше одну та/або більше сесій доступу до мережі Інтернет, у графі 2 «з них фізичним особам, у т.ч. незареєстрованим абонентам» зазначаються лише фізичні особи, які обслуговуються за контрактом.

47. У рядку 1139 «за передплаченою послугою зареєстрованим абонентам» зазначається кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі оператора, які обслуговуються за передплаченою послугою, з яких протягом звітного періоду зафіксовано щонайменше одну та/або більше сесій доступу до мережі Інтернет, у графі 2 «з них фізичним особам, у т.ч. незареєстрованим абонентам» зазначаються лише фізичні особи, які є зареєстрованими та обслуговуються за передплаченою послугою.

48. У розділі II зазначаються показники діяльності оператора фіксованого телефонного зв’язку від наданих послуг за звітний період для споживачів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що поділяються на «Усього» (графа 1) та «з них фізичним особам» (графа 2).

49. У рядку 2001 «Доходи від надання послуг фіксованого телефонного зв’язку споживачам, усього (сума рядків 2002, 2005-2007), у т.ч.:» зазначається загальний обсяг доходів від надання послуг фіксованого телефонного зв’язку споживачам, що є сумою рядків 2002, 2005-2007.

50. У рядку 2002 «місцевого телефонного зв’язку, усього (сума рядків 2003, 2004), з них:» зазначаються доходи від надання послуг доступу до телекомунікаційних мереж загального користування, що є сумою рядків 2003, 2004.

51. У рядку 2003 «міського телефонного» зазначаються доходи від надання послуг міського телефонного зв’язку (проводового), а саме: від встановлення телефону, переустановлення основного та/або паралельного телефонного апарата, переоформлення договору на користування телефоном, від абонентної плати за послуги доступу до мережі фіксованого телефонного зв’язку та користування телефонним апаратом місцевої телефонної мережі міст, районних центрів, від надання послуг голосової телефонії, від вихідних дзвінків, понад ліміт хвилин, включених в абонентну плату, від надання послуг довідково-інформаційних служб.

52. У рядку 2004 «сільського телефонного» зазначаються доходи від надання послуг сільського телефонного зв’язку (проводового), а саме: від встановлення телефону, переустановлення основного та/або паралельного телефонного апарату, переоформлення договору на користування телефоном, від абонентної плати за користування телефонним апаратом місцевої телефонної мережі сіл і селищ, від надання послуг голосової телефонії, від вихідних дзвінків, понад ліміт хвилин, включених в абонентну плату, від надання послуг довідково-інформаційних служб.

53. У рядку 2005 «міжміського телефонного зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг міжміського телефонного зв’язку абонентам власної мережі включно з доходами від надання послуг вихідного автоматичного міжміського телефонного зв’язку та міжміського телефонного зв’язку за попереднім замовленням, доходами від надання послуг вихідного міжміського телефонного зв’язку на мережі інших операторів фіксованого телефонного зв’язку, у тому числі автоматичний зв’язок та зв’язок за попереднім замовленням, доходами від надання послуг вихідного міжміського телефонного зв’язку на мережі операторів рухомого (мобільного) зв’язку, у тому числі автоматичний зв’язок та зв’язок за попереднім замовленням тощо, крім доходів від надання разових послуг з виділенням скорочених номерів, номерів формату 700, 800, 808, 900 та доходів від щомісячної плати за користування скороченими номерами, номерами формату 700, 800, 808, 900.

54. У рядку 2006 «міжнародного телефонного зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг вихідного міжнародного телефонного зв’язку на телекомунікаційні мережі операторів телекомунікацій інших держав, у тому числі автоматичний зв’язок, зв’язок за картками попередньо оплачених послуг та за попереднім замовленням.

55. У рядку 2007 «від надання інших послуг фіксованого телефонного зв’язку (у тому числі з використанням скорочених номерів, кодів послуг 700, 800, 808, 900 тощо)» зазначаються всі інші доходи, що не увійшли в рядки 2002-2006, включно з доходами від надання разових послуг з виділенням скорочених номерів, номерів формату 700, 800, 808, 900 та доходів від щомісячної плати за користування скороченими номерами, номерами формату 700, 800, 808, 900 тощо, за виключенням доходу від трафіку на номери 800, 900.»

56. У рядку 2008 «Доходи від надання послуг операторам, провайдерам телекомунікацій, усього (сума рядків 2009-2018), у т.ч.:» зазначається загальний обсяг доходів від надання послуг операторам, провайдерам телекомунікацій, що є сумою рядків 2009-2018.

57. У рядку 2009 «доступу до мережі» зазначаються доходи від надання послуг доступу до власних мереж як національним, так і іноземним операторам зв’язку.

58. У рядку 2010 «початку з’єднання» зазначаються доходи від надання послуг початку з’єднання (послуга із встановлення та підтримки телекомунікаційною мережею оператора фізичних та/або логічних з’єднань від кінцевого обладнання абонентів, які ініціюють з’єднання, до точки взаємоз’єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора, для отримання послуг термінації трафіку та/або транзиту трафіку).

59. У рядку 2011 «термінації місцевого трафіку на власній мережі фіксованого телефонного зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг термінації місцевого трафіку на власній мережі фіксованого телефонного зв’язку.

60. У рядку 2012 «термінації міжнародного трафіку на власній мережі фіксованого телефонного зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг термінації трафіку на власній мережі фіксованого телефонного зв’язку, який надходить від телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій інших держав.

61. У рядку 2013 «термінації міжміського трафіку на власній мережі фіксованого телефонного зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг термінації міжміського трафіку на власній мережі фіксованого телефонного зв’язку.

62. У рядку 2014 «термінації мобільного трафіку на власній мережі фіксованого телефонного зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг термінації мобільного трафіку на власній мережі фіксованого телефонного зв’язку.

63. У рядку 2015 «транзиту місцевого трафіку на інші мережі фіксованого телефонного зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг транзиту місцевого трафіку для інших мереж фіксованого телефонного зв’язку.

64. У рядку 2016 «транзиту міжміського трафіку на інші мережі фіксованого телефонного зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг транзиту міжміського трафіку для інших мереж фіксованого телефонного зв’язку.

65. У рядку 2017 «транзиту трафіку на мережі рухомого (мобільного) зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг транзиту трафіку на мережі рухомого (мобільного) зв’язку.

66. У рядку 2018 «транзиту трафіку на мережі за межами телекомунікаційної мережі загального користування України» зазначаються доходи від надання послуг транзиту трафіку на телекомунікаційні мережі оператора телекомунікацій іншої держави за межами телекомунікаційної мережі загального користування України.

67. У рядку 2019 «Загальний обсяг трафіку (сума рядків 2020, 2026, 2032, 2033), у т.ч.» зазначається обсяг голосового трафіку, що є сумою рядків 2020, 2026, 2032, 2033.

68. У рядку 2020 «вихідний (сума рядків 2021-2025), у т.ч.:» зазначається обсяг вихідного голосового трафіку, що є сумою рядків 2021-2025.

69. У рядку 2021 «місцевий на мережі інших операторів фіксованого телефонного зв’язку» зазначається обсяг вихідного голосового трафіку на мережі інших фіксованих операторів телекомунікацій на місцевому рівні.

70. У рядку 2022 «міжміський на мережі інших операторів фіксованого телефонного зв’язку» зазначається обсяг вихідного голосового трафіку на мережі інших фіксованих операторів телекомунікацій на міжміському рівні.

71. У рядку 2023 «на мережі рухомого (мобільного) зв’язку» зазначається обсяг вихідного голосового трафіку на мережі операторів рухомого (мобільного) зв’язку.

72. У рядку 2024 «міжнародний трафік» зазначається обсяг вихідного міжнародного голосового трафіку.

73. У рядку 2025 «інший» зазначається загальний обсяг вихідного голосового трафіку, який не віднесено до рядків 2021–2024.

74. У рядку 2026 «вхідний (сума рядків 2027-2031), у т.ч.:» зазначається обсяг вхідного голосового трафіку, що є сумою рядків 2027-2031.

75. У рядку 2027 «місцевий з мереж інших операторів фіксованого телефонного зв’язку» зазначається обсяг вхідного голосового трафіку з мереж інших фіксованих операторів телекомунікацій на місцевому рівні.

76. У рядку 2028 «міжміський з мереж інших операторів фіксованого телефонного зв’язку» зазначається обсяг вхідного голосового трафіку з мереж інших фіксованих операторів телекомунікацій на міжміському рівні.

77. У рядку 2029 «з мереж рухомого (мобільного) зв’язку» зазначається обсяг вхідного голосового трафіку з мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку.

78. У рядку 2030 «міжнародний трафік» зазначається обсяг вхідного міжнародного голосового трафіку.

79. У рядку 2031 «інший» зазначається загальний обсяг вхідного голосового трафіку, який не віднесено до рядків 2027-2030.

80. У рядку 2032 «транзитний трафік» зазначається обсяг транзитного голосового трафіку.

81. У рядку 2033 «внутрішньомережевий» зазначається обсяг голосового трафіку, здійсненого в межах мережі одного оператора телекомунікацій.

82. У рядку 2034 «Кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку, з них:» зазначається загальна кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку, а саме: кількість традиційних телефонних ліній (POTS), ліній ISDN BRI (від однієї до двох ліній фіксованого телефонного зв’язку відповідно), ліній ISDN PRI (від однієї до тридцяти ліній фіксованого телефонного зв’язку відповідно) та ліній фіксованого телефонного зв’язку, створених засобами пакетної комутації (ліній IP-продовження, IP-телефонів, софтфонів тощо) в цілому в оператора.

83. У рядку 2035 «у сільській місцевості» зазначається кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку телефонної мережі сіл і селищ.

84. У розділі III зазначаються показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій, що надають послуги фіксованого доступу до мережі Інтернет від наданих послуг за звітний період для споживачів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що поділяються на «Усього» (графа 1) та «з них фізичним особам» (графа 2).

85. У рядку 3001 «Доходи від надання послуг з доступу до мережі Інтернет, споживачам, усього, у т.ч.:» зазначається загальний обсяг доходів від надання споживачам послуг з фіксованого доступу до мережі Інтернет, а саме: від надання споживачам послуг з фіксованого доступу до мережі Інтернет на швидкості менше ніж 2 Мбіт/с, від надання споживачам послуг з фіксованого доступу до мережі Інтернет на швидкості не менше ніж 2 Мбіт/с, від надання інших послуг з доступу до мережі Інтернет.

86. У рядку 3002 «з використанням ліній зв’язку на швидкості не менше ніж 2 Мбіт/с» зазначаються доходи від надання споживачам послуг з фіксованого доступу до мережі Інтернет з використанням ліній зв’язку на швидкості не менше ніж 2 Мбіт/с.

87. У рядку 3003 «з використанням технологій широкосмугового радіодоступу, крім технологій рухомого (мобільного) зв’язку (UMTS, CDMA тощо), та технологій супутникового зв’язку» зазначаються доходи від надання споживачам послуг з доступу до мережі Інтернет з використанням технологій радіодоступу, крім технологій рухомого (мобільного) зв’язку (UMTS, CDMA тощо), та технологій супутникового зв’язку.

88. У рядку 3004 «Доходи від надання послуг з доступу до мережі Інтернет операторам, провайдерам телекомунікацій» зазначається загальний обсяг доходів від надання послуг з доступу до мережі Інтернет включно з доходами від послуг з підключення до мережі оператора, провайдера телекомунікацій для отримання послуги IР-транзиту (разовий платіж), IP-транзиту (надання послуги транзиту IР-трафіку від/до оператора, провайдера телекомунікацій для забезпечення можливості їх з’єднання з мережею Інтернет) та іншими доходами від надання послуг з доступу до мережі Інтернет.

89. У рядку 3005 «з них IP-транзит (надання послуги транзиту ІР-трафіку від/до оператора, провайдера телекомунікацій для забезпечення можливості їх з’єднання з мережею Інтернет)» зазначаються доходи від надання послуги транзиту IР-трафіку від/до оператора, провайдера телекомунікацій для забезпечення можливості їх з’єднання з мережею Інтернет незалежно від форми платежу - за порт чи помегабітно (заповнюється за наявності технічної можливості).

90. У рядку 3006 «Кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет, усього, з них:» зазначається загальна кількість ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет, у тому числі у фізичних осіб.

91. У рядку 3007 «з використанням ліній зв’язку на швидкості не менше ніж 2 Мбіт/с» зазначається загальна кількість ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет з використанням ліній зв’язку на швидкості не менше ніж 2 Мбіт/с відповідно до укладених договорів (з урахуванням публічних договорів (оферти)) з абонентами, у тому числі у фізичних осіб.

92. У рядку 3008 «з використанням технологій широкосмугового радіодоступу, крім технологій рухомого (мобільного) зв’язку (UMTS, CDMA тощо), та технологій супутникового зв’язку» зазначається загальна кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет з використанням технологій радіодоступу, крім технологій рухомого (мобільного) зв’язку (UMTS, CDMA тощо), та технологій супутникового зв’язку, у тому числі у фізичних осіб.

93. У рядку 3009 «Кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет у сільській місцевості, усього, з них:» зазначається кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет на території сіл, селищ міського типу, у тому числі у фізичних осіб.

94. У рядку 3010 «з використанням ліній зв’язку на швидкості не менше ніж 2 Мбіт/с» зазначається кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет з використанням ліній зв’язку на швидкості не менше ніж 2 Мбіт/с в абонентів, на території сіл, селищ міського типу, у тому числі у фізичних осіб.

95. У рядку 3011 «з використанням технологій широкосмугового радіодоступу, крім технологій рухомого (мобільного) зв’язку (UMTS, CDMA тощо), та технологій супутникового зв’язку» зазначається кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет з використанням технологій радіодоступу, крім технологій рухомого (мобільного) зв’язку, та технологій супутникового зв’язку на території сіл, селищ міського типу, у тому числі у фізичних осіб.

96. У розділі IV зазначаються показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій, що надають інші види телекомунікаційних послуг від наданих послуг за звітний період для споживачів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що поділяються на «Усього» (графа 1) та «з них фізичним особам» (графа 2).

97. У рядку 4001 «Доходи від надання в користування каналів електрозв’язку та/або передачі даних, усього, з них:» зазначаються доходи від надання в користування цифрових каналів електрозв’язку, створених за технологіями SDH, PDH, за технологіями Ethernet, IP/MPLS, IP VNP та іншими технологіями.

98. У рядку 4002 «національних» зазначаються доходи від надання в користування національних каналів електрозв’язку та/або передачі даних на території України.

99. У рядку 4003 «міжнародних» зазначаються доходи від надання в користування міжнародних каналів електрозв’язку та/або передачі даних.

100. У рядку 4004 «міжнародних транзитних через територію України» зазначаються доходи від надання в користування міжнародних транзитних каналів електрозв’язку та/або передачі даних через територію України.

101. У рядку 4005 «Доходи від надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку» зазначаються доходи від надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку.

102. У рядку 4006 «Доходи від надання у користування ліній електрозв’язку, телекомунікаційних мереж та/або їх фрагментів, у тому числі від надання в користування оптичних ліній зв’язку включно з «темними» волокнами та віртуальними лініями, створеними за технологією xWDM» зазначаються доходи від надання в користування ліній електрозв’язку, телекомунікаційних мереж та/або їх фрагментів (ліній безпосереднього зв’язку, оптичних ліній зв’язку, враховуючи «темні» та віртуальні волокна, створені за технологіями xWDM, ліній електрозв’язку, створених за іншими технологіями).

103. У рядку 4007 «Доходи від надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж» зазначаються доходи від послуг з трансляції програм ефірного телебачення та радіомовлення, доходи від надання послуг проводового радіомовлення, зокрема установлення радіоточок; переустановлення радіоточок; тимчасове відключення радіоточок; повторне включення радіоточок; переоформлення договору на користування радіоточкою; установлення вуличних гучномовців; забезпечення синхронного перекладу, звукопідсилення (озвучення в приміщеннях та на відкритому просторі); трансляція сигналів оповіщення у разі виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану; надання студій для створення радіопрограм; надання власних телекомунікаційних мереж, каналів проводового радіомовлення у користування телерадіоорганізаціям.

104. У рядку 4008 «Доходи від надання інших видів телекомунікаційних послуг» зазначаються доходи від надання будь-яких інших послуг, пов’язаних з наданням послуг у сфері телекомунікацій, які не увійшли у рядки 1101, 1103-1106, 1135, 2001, 2008, 3001, 3004, 4001, 4005-4007.

105. У рядку 4009 «Протяжність власних каналів кабельної каналізації електрозв’язку» зазначається загальна довжина всіх каналів кабельної каналізації, яка знаходиться на балансі оператора, провайдера телекомунікацій.

106. У розділі V зазначаються показники діяльності оператора фіксованого телефонного зв’язку від наданих послуг за звітний період для споживачів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що поділяються на графи 1-4 «Інформація про кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку у споживачів», графах 5-8 «Інформація про кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку за технологіями», графах 9-10 «Інформація про номерний ресурс, наданий споживачам».

107. Рядок 2101 розділу V «Україна, усього, у тому числі:» дорівнює сумі рядків 2102-2128 розділу V по усіх графах.

108. У рядках 2102-2128 розділу V в усіх графах показники зазначаються з розподілом за адміністративно-територіальними одиницями. Поділ за адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за місцем розташування кінцевого обладнання.

109. У графах 1-4 зазначається інформація про кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку у споживачів.

110. У графі 1 зазначається загальна кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку усього.

111. У графі 2 зазначається загальна кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку у фізичних осіб (з графи 1).

112. У графі 3 зазначається загальна кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку усього у сільській місцевості.

113. У графі 4 зазначається загальна кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку у сільській місцевості у фізичних осіб (з графи 3).

114. У графах 5-8 зазначається інформація про кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку за технологіями.

115. У графі 5 зазначається загальна кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку (POTS, ISDN BRI, ISDN PRI) усього.

116. У графі 6 зазначається загальна кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку (POTS, ISDN BRI, ISDN PRI) в сільській місцевості (з графи 5).

117. У графі 7 зазначається загальна кількість ліній, створених засобами пакетної комутації фіксованого телефонного зв’язку усього.

118. У графі 8 зазначається загальна кількість ліній, створених засобами пакетної комутації фіксованого телефонного зв’язку, в сільській місцевості (з графи 7).

119. У графах 9-10 зазначається інформація про кількість номерного ресурсу, наданого споживачам.

120. У графі 9 зазначається загальна кількість номерного ресурсу, наданого споживачам.

121. У графі 10 зазначається загальний обсяг номерного ресурсу, наданого споживачам, у сільській місцевості (на території сіл, селищ міського типу) (з графи 9).

122. У розділі VI зазначаються кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет за технологіями в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (область, район (місто), населений пункт), а у разі відсутності ліній, але наявності можливості фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет, ставиться відповідна позначка про таку можливість. Населеним пунктом, в якому наявна можливість фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет за відповідною технологією, вважається наявність технічних засобів оператора, провайдера телекомунікацій, який спроможний надавати послуги за відповідними технологіями в межах певного населеного пункту.

123. Оператори, провайдери телекомунікацій, що надають послуги фіксованого доступу до мережі Інтернет, вносять інформацію за звітний період у граф А - В «Інформація про адміністративно-територіальні одиниці (область, район (місто), населений пункт)», графа С «Інформація про державний класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)», графи 1-2 «Кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет», графи 3-9 «З них підключених», графи 10-14 «З них підключені за швидкістю».

124. У графах А - В зазначається інформація про адміністративно-територіальні одиниці (область, район (місто), населений пункт), в яких наявні лінії фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями, за кожним населеним пунктом окремо.

125. У графі С зазначається державний класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

126. У графах 1-2 зазначається інформація про загальну кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет.

127. У графі 1 зазначається загальна кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет усього за всіма технологіями, ця цифра є сумою граф 3-9 відповідного рядка, а у разі відсутності ліній, але наявності можливості фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет, ставиться позначка про таку можливість.

128. У графі 2 зазначається загальна кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет за всіма технологіями у фізичних осіб (з графи 1).

129. У графах 3-9 зазначається інформація про кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет за підключенням з використанням технологій.

130. У графі 3 зазначається загальна кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет за технологією підключення з використанням коаксіального кабелю (DOCSIS), а у разі відсутності ліній, але наявності можливості фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет за відповідною технологією, ставиться позначка про таку можливість.

131. У графі 4 зазначається загальна кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет з використанням волоконно-оптичного кабелю (FTTx), а у разі відсутності ліній, але наявності можливості фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет за відповідною технологією, ставиться позначка про таку можливість.

132. У графі 5 зазначається загальна кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет з використанням волоконно-оптичного кабелю (xPON), а у разі відсутності ліній, але наявності можливості фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет за відповідною технологією, ставиться позначка про таку можливість.

133. У графі 6 зазначається загальна кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет з використанням технологій широкосмугового фіксованого радіодоступу, крім технологій рухомого (мобільного) зв’язку (UMTS, CDMA та інших), а у разі відсутності ліній, але наявності можливості фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет за відповідною технологією, ставиться позначка про таку можливість.

134. У графі 7 зазначається загальна кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет за технологією xDSL, а у разі відсутності ліній, але наявності можливості фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет за відповідною технологією, ставиться позначка про таку можливість.

135. У графі 8 зазначається загальна кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет з використанням супутникового Інтернету, а у разі відсутності ліній, але наявності можливості фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет за відповідною технологією, ставиться позначка про таку можливість.

136. У графі 9 зазначається загальна кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет з використанням інших технологій.

137. У графах 10-14 зазначається інформація про кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет за підключенням за швидкістю відповідно до укладених договорів (з урахуванням публічних договорів (оферти)) з абонентами, а у разі відсутності ліній, але наявності можливості фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет за відповідною швидкістю, ставиться позначка про таку можливість.

138. У графі 10 зазначається загальна кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет, що підключені зі швидкістю менше ніж 2 Мбіт/с, а у разі відсутності ліній, але наявності можливості фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет за відповідною швидкістю, ставиться позначка про таку можливість.

139. У графі 11 зазначається загальна кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет, що підключені зі швидкістю від 2 Мбіт/с до менше ніж 30 Мбіт/с, а у разі відсутності ліній, але наявності можливості фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет за відповідною швидкістю, ставиться позначка про таку можливість.

140. У графі 12 зазначається загальна кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет, що підключені зі швидкістю від 30 Мбіт/с до менше ніж 100 Мбіт/с, а у разі відсутності ліній, але наявності можливості фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет за відповідною швидкістю, ставиться позначка про таку можливість.

141. У графі 13 зазначається загальна кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет, що підключені зі швидкістю від 100 Мбіт/с до менше ніж 1 Гбіт/с, а у разі відсутності ліній, але наявності можливості фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет за відповідною швидкістю, ставиться позначка про таку можливість.

142. У графі 14 зазначається загальна кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет, що підключені зі швидкістю, що дорівнює або вище 1 Гбіт/с, а у разі відсутності ліній, але наявності можливості фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет за відповідною швидкістю, ставиться позначка про таку можливість.

143. У розділі VII зазначаються показники діяльності оператора, провайдера рухомого (мобільного) зв’язку від наданих послуг за звітний період для споживачів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що поділяються на графи 1-4 «Кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, од.», графи 5-14 «Кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет (активних SIM (USIM, R-UIM)), з них, од.», графа 15 «Кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, які були вперше активовані протягом звітного періоду», графа 16 «Дохід від надання послуг за активними ідентифікаційними телекомунікаційними картками мережі рухомого (мобільного) зв’язку».

144. Рядок 2101 розділу VII «Україна, усього, у тому числі:» дорівнює сумі рядків 2102-2128 розділу VII по усіх графах.

145. У рядках 2102-2128 розділу VII в усіх графах показники зазначаються з розподілом за адміністративно-територіальними одиницями. Поділ за адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за принципом переважного місцеперебування абонента протягом останнього місяця, яке фіксується технічним обладнанням, що відповідає за покриття мережею рухомого (мобільного) зв’язку на території України. У рядку 2129 в усіх графах показники зазначаються, які не увійшли в рядки 2102-2128 у зв’язку з тим, що абонент знаходився за кордоном або його місце розташування неможливо визначити, тощо.

146. У графах 1-4 зазначається інформація про кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку.

147. У графі 1 зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку усього.

148. У графі 2 зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку усього на контрактній основі (з графи 1).

149. У графі 3 зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку на контрактній основі у фізичних осіб (з графи 2).

150. У графі 4 зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку за послугою IоТ(М2М) (з графи 1).

151. У графах 5-14 зазначається інформація про активні ідентифікаційні телекомунікаційні картки мереж рухомого (мобільного) зв’язку, з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет (активних SIM (USIM, R-UIM)) у звітному періоді.

152. У графі 5 зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет (активних SIM (USIM, R-UIM)) усього у звітному періоді.

153. У графі 6 зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет (активних SIM (USIM, R-UIM)) у звітному періоді у фізичних осіб (з графи 5).

154. У графі 7 зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет (активних SIM (USIM, R-UIM)) усього з модемів у звітному періоді (з графи 5).

155. У графі 8 зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет (активних SIM (USIM, R-UIM)) з модемів у звітному періоді у фізичних осіб (з графи 7).

156. У графі 9 зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку виключно за технологією 2G (GSM/GPRS/EDGE/CDMA 2000 1X), з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет (активних SIM (USIM, R-UIM)) у звітному періоді, без урахування активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, з яких також було здійснено доступ до мережі Інтернет за технологіями 3G (UMTS/HSPA/HSPA+/ CDMA 2000 EV-DO/DV), 4G (LTE, LTE advanced) та інших технологій рухомого (мобільного) зв’язку.

157. У графі 10 зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку виключно за технологією 3G (UMTS/HSPA/HSPA+), з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет (активних SIM (USIM, R-UIM)) у звітному періоді, без урахування активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, з яких також було здійснено доступ до мережі Інтернет за технологіями 2G (GSM/GPRS/EDGE/CDMA 2000 1X), 4G (LTE, LTE advanced), 3G (CDMA 2000 EV-DO/DV), 5G та інших технологій рухомого (мобільного) зв’язку.

158. У графі 11 зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку виключно за технологією 3G (CDMA 2000 EV-DO/DV), з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет (активних SIM (USIM, R-UIM)) у звітному періоді, без урахування активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, з яких також було здійснено доступ до мережі Інтернет за технологіями 2G (GSM/GPRS/EDGE/CDMA 2000 1X), 4G (LTE, LTE advanced), 3G (UMTS/HSPA/HSPA+), 3G (CDMA 2000 EV-DO/DV) та інших технологій рухомого (мобільного) зв’язку.

159. У графі 12 зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку виключно за технологією 4G (LTE, LTE advanced), з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет (активних SIM (USIM, R-UIM)) у звітному періоді, без урахування активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, з яких також було здійснено доступ до мережі Інтернет за технологіями 2G (GSM/GPRS/EDGE/CDMA 2000 1X), 3G (UMTS/HSPA/HSPA+/ CDMA 2000 EV-DO/DV) та інших технологій рухомого (мобільного) зв’язку.

160. У графі 13 зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку виключно за технологією 5G, з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет (активних SIM (USIM, R-UIM)) у звітному періоді, без урахування активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, з яких також було здійснено доступ до мережі Інтернет за технологіями 2G (GSM/GPRS/EDGE/CDMA 2000 1X), 4G (LTE, LTE advanced), 3G (UMTS/HSPA/HSPA+), 5G та інших технологій рухомого (мобільного) зв’язку. Зазначається з моменту впровадження технології 5G.

161. У графі 14 зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку виключно за іншими технологіями рухомого (мобільного) зв’язку, зокрема IEEE 802.16 (e, m, n) тощо, з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет (активних SIM (USIM, R-UIM)) у звітному періоді, без урахування активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, з яких також було здійснено доступ до мережі Інтернет за технологіями 2G (GSM/GPRS/EDGE/CDMA 2000 1X), 3G (UMTS/HSPA/HSPA+/ CDMA 2000 EV-DO/DV) та 4G (LTE, LTE advanced).

162. У графі 15 зазначається загальна кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, які були вперше активовані протягом звітного періоду, є унікальними та по яким не надавались послуги в минулих періодах. Сюди також входять картки із номерами, що колись використовувались, однак були перевипущені та видані новим абонентам (re-use sim). Цей показник формується кожного звітного періоду окремо, без застосування наростаючого підсумку.

163. У графі 16 зазначається сума доходів від надання послуг за активними ідентифікаційними телекомунікаційними картками мережі рухомого (мобільного) зв’язку. У рядках 2102-2129 графи 14 зазначається сума доходів від надання послуг за активними ідентифікаційними телекомунікаційними картками мережі рухомого (мобільного) зв’язку по кожному регіону надання послуг. Визначення регіону, до якого слід відносити доходи, відбувається по принципу, аналогічному визначенню регіону активної ідентифікаційної телекомунікаційної картки. Всі доходи, отримані від користувачів активної ідентифікаційної телекомунікаційної картки за відповідний звітний період, враховуються в регіоні, зазначеному у відповідному рядку графи 1, до якого віднесений цей користувач. Цей показник формується кожного звітного періоду окремо, без застосування наростаючого підсумку.

164. У розділі VIII зазначається наявна можливість фактичного надання рухомого (мобільного) зв’язку відповідно до встановлених показників якості за адміністративно-територіальними одиницями та заповнюється операторами, провайдерами рухомого (мобільного) зв’язку за звітний період, що поділяються на графи А - В «Інформація про адміністративно-територіальні одиниці (область, район (місто), населений пункт)», графу С «Інформація про державний класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)», графи 1-5 «Інформація про наявну можливість фактичного надання рухомого (мобільного) зв’язку відповідно до встановлених показників якості за технологіями».

165. У графах А - В зазначається інформація про адміністративно-територіальні одиниці (область, район (місто), населений пункт), в яких наявна можливість фактичного надання рухомого (мобільного) зв’язку відповідно до встановлених показників якості, за кожним населеним пунктом окремо. Населеним пунктом, в якому наявна можливість фактичного надання рухомого (мобільного) зв’язку відповідно до встановлених показників якості, вважається, якщо оператор, провайдер телекомунікацій спроможний надавати телекомунікаційні послуги із встановленими рівнем якості відповідних послуг у такому населеному пункті.

166. У графі С зазначається державний класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

167. У графах 1-5 зазначається інформація про наявну можливість фактичного надання рухомого (мобільного) зв’язку відповідно до встановлених показників якості за технологіями.

168. У графі 1 зазначається наявна можливість фактичного надання рухомого (мобільного) зв’язку відповідно до встановлених показників якості за технологією 2G (GSM/GPRS/EDGE/CDMA 2000 1X) з поміткою «так» чи «ні».

169. У графі 2 зазначається наявна можливість фактичного надання рухомого (мобільного) зв’язку відповідно до встановлених показників якості за технологією 3G (UMTS/HSPA/ HSPA+) з поміткою «так» чи «ні».

170. У графі 3 зазначається наявна можливість фактичного надання рухомого (мобільного) зв’язку відповідно до встановлених показників якості за технологією 3G (CDMA2000 EV-DO/DV) з поміткою «так» чи «ні».

171. У графі 4 зазначається наявна можливість фактичного надання рухомого (мобільного) зв’язку відповідно до встановлених показників якості за технологією 4G (LTE, LTE advanced) з поміткою «так» чи «ні».

172. У графі 5 зазначається наявна можливість фактичного надання рухомого (мобільного) зв’язку відповідно до встановлених показників якості за технологією 5G з поміткою «так» чи «ні».

Директор Департаменту

економічного аналізу

А. Барабін


Документи та файли

Сигнальний документ — f504727n265.doc / zip

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.03.2021 — 2021 р., № 23, стор. 440, стаття 1107, код акта 103558/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж. НКРЗІ. 2021 рікк
 8. вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету. НКРЗІ. 2021 рікк
 9. вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 10. вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 11. РІШЕННЯ від 02.03.2021 № 80 "Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 20.07.2021 № 270 "Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 299 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року № 403". НКРЗІ. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296". НКРЗІ. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 296 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 17.08.2021 № 302 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот»". НКРЗІ. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 07.09.2021 № 327 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302". НКРЗІ. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 14.09.2021 № 336 "Про внесення змін до Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 02.11.2021 № 413 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 10 серпня 2021 року № 299". НКРЗІ. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 16.11.2021 № 434 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації". НКРЗІ. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -