<<
>>

"МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським Парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності". Європейський Союз. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ

про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським Парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності

Беручи до уваги:

що історична одночасна ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Верховною Радою України та Європейським Парламентом 16 вересня 2014 року чітко продемонструвала європейську перспективу для України, а також зацікавленість і прихильність обох Сторін до розвитку міцних міжпарламентських відносин;

що Парламентський комітет асоціації Україна - ЄС, зібравшись вперше в Брюсселі 24 - 25 лютого 2015 року, підтвердив обопільний намір підтримувати швидке і повне здійснення Україною орієнтованих на ЄС комплексних реформ;

що Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман і Президент Європейського Парламенту Мартін Шульц на зустрічі в Брюсселі 24 лютого 2015 року домовилися розпочати комплексну програму парламентської підтримки для України;

що рішення Групи Європейського Парламенту з питань підтримки демократії та координації виборів - на основі пропозиції делегації Європейського Парламенту зі спостереження за виборами на парламентських виборах у жовтні 2014 року - розглядати Україну в якості пріоритетної країни для діяльності у галузі підвищення інституційної спроможності парламенту та сприяння діалогу також продемонструвало прихильність до встановлення довгострокових і плідних партнерських відносин з Верховною Радою України;

Сторони домовляються про наступне:

I. МЕТА

Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі - «Меморандум») є створення спільних рамок для парламентської підтримки і підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України. Діяльність з надання парламентської підтримки здійснюватиметься відповідно до національного порядку денного реформ та програм розвитку України, пріоритетів Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, буде послідовною і доповнюватиме загальні зусилля ЄС, що координуються Групою підтримки України в Європейській Комісії, спрямовані на зміцнення демократії та верховенства права в Україні.

II. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Сторони цього Меморандуму домовилися працювати в напрямку:

забезпечення ефективного виконання конституційних функцій Верховної Ради України - законодавчої, контролюючої та представницької;

підвищення якості українського парламентаризму;

підвищення прозорості, передбачуваності, ефективності та відкритості процесу роботи Верховної Ради України;

реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Переслідуючи ці цілі, Сторони будуть зосереджені на:

підвищенні якості законодавства та законодавчого процесу в Україні,

зміцненні інституційної спроможності парламентських комітетів, в тому числі шляхом використання кращого європейського досвіду планування та організації їх роботи, а також підтримці політичного аналізу з метою гармонізації законодавства України з законодавством ЄС;

перегляді Регламенту та інших документів, що визначають внутрішню організацію Верховної Ради України, а також допомозі у розробці кодексу поведінки парламентаріїв; підвищенні ефективності взаємодії між більшістю та опозицією, між політичними фракціями, а також між комітетами Верховної Ради України;

посиленні кадрового потенціалу та реформуванні Апарату Верховної Ради України на сучасну службу, орієнтовану на надання послуг;

розширення комунікації і полегшення взаємодії Верховної Ради України з громадськістю, громадянським суспільством, засобами масової інформації та іншими зацікавленими сторонами.

III.

ОБСЯГ І ЗАХОДИ

Обсяг програми парламентської підтримки і підвищення інституційної спроможності буде визначено протягом 3-х місяців діяльності «Місії з оцінки потреб», яку очолюватиме авторитетний політичний діяч з великим парламентським досвідом, підсумком роботи якої буде «Доповідь та Дорожня карта щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України». «Місія з оцінки потреб» користуватиметься підтримкою обох інституцій і матиме повний доступ до діяльності і документів Верховної Ради України в обсязі, необхідному для належного виконання цього Меморандуму.

«Доповідь» буде представлено на спільному заході високого рівня в Європейському Парламенті («Український тиждень»), в якому візьмуть участь Верховна Рада України, Європейський Парламент, національні парламенти держав-членів ЄС, а також представники інших інституцій ЄС, міжнародних організацій та громадянського суспільства.

Рекомендації «Доповіді» буде імплементовано під політичним керівництвом Голови Верховної Ради України і Президента Європейського Парламенту та за відповідальністю співголів Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, яких також було уповноважено наглядати та координувати заходи у галузі парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності. Заходи здійснюватимуться у співпраці з усіма іншими відповідними інституціями ЄС та національними парламентами держав-членів ЄС.

Заходи з підтримки можуть серед іншого включати:

навчальні візити народних депутатів України до Європейського Парламенту;

навчання працівників Апарату Верховної Ради України;

обмін передовим досвідом між членами парламентів і працівниками апаратів;

парламентські конференції, семінари та круглі столи у Києві або в Брюсселі/Страсбурзі;

необхідну технічну допомогу, парламентську підтримку та іншого роду заходи щодо підвищення інституційної спроможності;

посилення співпраці на рівні відповідних комітетів Верховної Ради України та Європейського Парламенту.

IV. ТЕРМІН ДІЇ

Цей Меморандум діє протягом 18 місяців з дати підписання і може бути продовжений за взаємною згодою Сторін.

Вчинено у м. Київ 3 липня 2015 року в двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні переважну силу матиме текст англійською мовою.

Володимир ГРОЙСМАН,

Голова Верховної Ради України

Мартін ШУЛЬЦ,

Президент Європейського Парламенту


Публікації документа

 • Голос України від 04.07.2015 — № 118

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Законодавство Європейського Союзу:

 1. УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435). Європейський Союз. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ № ____/2019 РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС від ____ ____________ 2019 року про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони. Європейський Союз. 2019 рікк
 3. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року". Європейський Союз. 2018 рікк
 4. "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”". Європейський Союз. 2018 рікк
 5. ДОДАТКОВА УГОДА № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України". Європейський Союз. 2017 рікк
 6. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії". Європейський Союз. 2016 рікк
 7. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 8. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу. Європейський Союз. 2016 рікк
 9. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). Європейський Союз. 2016 рікк
 10. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку. Європейський Союз. 2016 рікк
 11. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 12. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС. Європейський Союз. 2016 рікк
 13. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС. Європейський Союз. 2016 рікк
 14. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 15. УГОДА про фінансування. Європейський Союз. 2016 рікк
 16. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова". Європейський Союз. 2015 рікк
 17. "ДОДАТКОВА УГОДА № 2 (у формі обміну листами)між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства"(ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року". Європейський Союз. 2015 рікк
 18. "МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ""КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Європейський Союз. 2015 рікк
 19. "РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС". Європейський Союз. 2015 рікк
 20. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року". Європейський Союз. 2015 рікк