Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ДОДАТКОВА УГОДА № 1 від Партнер "між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для сходу України"(ENI/2017/040-554)". Мінекономрозвитку України. 2019

Документ актуальний на 09.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для сходу України" (ENI/2017/040-554)

Дата підписання:

08.07.2019

Дата набрання чинності для України:

08.07.2019

Уряд України (далі - Партнер),

з однієї Сторони, та

Європейська Комісія (далі - Комісія), що діє від імені Європейського Союзу (далі - ЄС),

з іншої Сторони,

домовилися внести до Угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для сходу України" ENI/2017/040-554 такі зміни:

1. Особливі умови: Стаття 1 - Характер заходу

Стаття 1.2 Особливих умов викладається так:

1.2 Загальна кошторисна вартість цього заходу становить 60500000 євро, максимальний внесок з боку ЄС становить 60000000 євро.

2. Додаток I - Технічні та адміністративні положення

Оновлений Додаток I "Технічні та адміністративні положення" додається.

Всі інші терміни та умови Угоди про фінансування залишаються незмінними. Ця Додаткова угода набуває чинності з дати її підписання останньою із Сторін.

Ця Додаткова угода укладена в Києві у двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому один з примірників переданий Партнеру, а інший - Комісії. Обидві мовні версії є однаково автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Додаткової угоди, текст англійською мовою має переважну силу.

За Партнера:

За Комісію:

(підпис)

(підпис)

Степан КУБІВ

Йоганнес ГАН

Перший віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економічного розвитку та торгівлі

Член Європейської Комісії

з питань розширення

та Європейської політики сусідства

08.07.2019

08.07.2019

(підпис)

Петер ВАГНЕР

Директор -

Керівник Групи підтримки України

Генеральний директорат

у справах сусідства та переговорів

з питань розширення ЄС

08.07.2019


Додаток I до Угоди про фінансування ENI/2017/040-554

"Підтримка ЄС для сходу України"

ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.

Назва / основний акт / номер у системі CRIS

Підтримка ЄС для сходу України

Номер у системі CRIS: ENI/2017/040-554

фінансується в рамках Європейського інструменту сусідства

2. Регіон - бенефіціар заходу/ місце реалізації

Сусідство Схід, Україна

Місце реалізації заходу: Донецька та Луганська області (підконтрольні уряду території) та Запорізька область.

3. Програмний документ

Не застосовується (це - спеціальний захід)

4. Пріоритетний сектор/ Тематичний напрямок

Не застосовується

5. Відповідні суми

Загальна кошторисна вартість: 60,5 млн євро

Загальна сума внеску з бюджету ЄС: 60 млн євро

Цей захід співфінансується потенційними грантоотримувачами на орієнтовну суму 500000 євро

6. Методи надання допомоги та механізми реалізації

Проектний метод

• Пряме управління: гранти (конкурс заявок) та закупівля послуг

• Непряме управління з Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН)

• Непряме управління з банком Kreditanstalt Wiederaufbau (KfW)

7. Код(и) DAC

43010 - Багатосекторна допомога

15100 - Уряд та громадянське суспільство

32130 - Розвиток МСП

12200 - Базова охорона здоров’я

11420 - Вища освіта.

8. Показники (відповідно до форми DAC у системі CRIS)

Загальні стратегічні напрямки

Не є метою

Важлива мета

Основна мета

Розвиток з активною участю громадськості / належне урядування

Допомога у сфері охорони навколишнього середовища

Ґендерна рівність (у тому числі участь жінок у розвитку)

Розвиток торгівлі

Охорона репродуктивного здоров’я, здоров’я матері, новонароджених та дітей

Показники відповідно до конвенцій Ріо-де-Жанейро

Не є метою

Важлива мета

Основна мета

Біологічне різноманіття

Боротьба з опустелюванням

Пом’якшення наслідків зміни клімату

Адаптація до зміни клімату

9. Глобальні суспільні блага та виклики (GPGC), тематичні програми

Людський розвиток

Продовольча та харчова безпека і сталий розвиток сільського та рибного господарства

Міграція та притулок

Стислий виклад

У Донецькій та Луганській областях України, які дуже залежать від вугледобувної та інших галузей важкої промисловості, останніми десятиліттями спостерігається стійке погіршення їхнього економічного становища Корупція, відсутність інвестицій в інфраструктуру, деградація навколишнього середовища та слабке врядування - це довготривалі проблеми, які також сприяли створенню умов для маніпуляцій місцевим населенням у 2014 році, коли виник конфлікт. Через активні військові дії, які відбувалися улітку 2014 року та на початку 2015 року, велика кількість людей ви-їхала з Донецької та Луганської областей в інші регіони України, а ще більша кількість людей перемістилися в межах регіону або перетнули лінію зіткнення з боку непідконтрольних уряду територій (НУТ). Пошкоджена інфраструктура та велика кількість вибухонебезпечних пережитків війни зробили життя багатьох людей небезпечним та непевним з туманними перспективами відновлення. На сьогоднішній день понад 10000 людей загинули, майже 24000 отримали поранення та майже 3,1 млн осіб були переміщені (з них приблизно 1,7 млн всередині країни).

Загострення ситуації в регіоні Азовському моря, в тому числі захоплення українських моряків та військово-морських суден у Керченській протоці 25 листопада 2018 року, суттєво позначилося на регіональній безпеці. Постійні обмеження щодо свободи проходу через Керченську протоку ще більше погіршили економічну ситуацію уздовж берегової лінії Азовського моря в Донецькій та Запорізькій областях. Нові можливості для працевлаштування, реструктуризація економіки, а також питання розвитку громад та їхньої безпеки є серед тих пріоритетних завдань, які необхідно вирішувати в Приазов’ї.

Загальний економічний, соціальний та психологічний вплив на громади в Донецькій, Луганській областях, а також в Приазов’ї виявився значним. З середини 2015 року запроваджується широкий спектр заходів із якнайшвидшого відновлення.

Зараз настав час внести якісні зміни у допомогу, яка буде спрямована на забезпечення середньо- та довгострокової підтримки, необхідної Донбасу та Приазов’ю, щоб розпочати реальний процес економічного та соціального відновлення та відродження.

Послідовна програма відновлення з належним висвітленням та фінансуванням може допомогти зменшити загрозу нестабільності, що походить з регіону, і, можливо, одного дня зробить свій внесок у реінтеграцію територій, контрольованих сепаратистами, в Україну через силу позитивного прикладу.

Програма сприятиме підтриманню миру та примирення в Східній Україні через соціальне та економічне відродження, де особлива увага приділятиметься підконтрольним уряду територіям (ПУТ) Донецької та Луганської областей, а також Запорізькій області. Вона складається з декількох взаємопов’язаних компонентів, розподілених за такими чотирма конкретними цілями: 1) Децентралізація та врядування (підтримка навчання та розвитку спроможностей, а також інвестиції в центри надання адміністративних послуг та центри соціальних служб); 2) Економічне відновлення та розвиток ММСП (покращення доступу до фінансування, послуг та ринків за допомогою професійно-технічного навчання); 3) Безпека громад та соціальна згуртованість (зміцнення існуючих груп громадян зі спільними інтересами, які відіграють провідну роль у стимулюванні міцних громадських зв’язків та підтримці комунікації між людьми); 4) Секторальні реформи та структурні зміни (реалізація національної реформи охорони здоров’я в регіоні, національна та місцева спроможність у координації та розробці планів реагування на зруйновану інфраструктуру, відновлення надійних інформаційних потоків). Замість того, щоб намагатися реконструювати те, що було втрачено, після реалізації цього заходу Донецька та Луганська області, а також визначені території уздовж узбережжя Азовського моря отримають вигоду від модернізації всіх аспектів життя, від інфраструктури та економіки до відносин між державою та громадянином та відносин всередині громади.

Окрім вирішення проблем, характерних для Донецької, Луганської та частини Запорізької областей, цей захід також допоможе збільшити публічність допомоги ЄС, яку в регіонах України іноді сприймають як надто зосереджену на Києві.

1 ОПИС ЗАХОДУ

1.1 Цілі/результати

Загальна ціль

Сприяння миру, економічному відновленню та примиренню в Східній Україні через соціальне та економічне відродження, де особлива увага приділятиметься підконтрольним уряду територіям (ПУТ) Донецької та Луганської областей, а також Приазов’ю, що охоплює частини Запорізької області.

Конкретні цілі

1) Розвиток спроможностей на місцевому рівні для ґендерно-чутливих реформ децентралізації та адміністративної реформи з метою покращення врядування, місцевого розвитку та надання послуг.

2) Стимулювання зайнятості та економічного зростання шляхом надання допомоги для розвитку мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) за допомогою послуг з розвитку бізнесу та професійного навчання на основі попиту.

3) Зміцнення соціальної єдності та примирення через заохочення громадських ініціатив.

4) Підтримка секторальних реформ та структурних змін у сфері охорони здоров’я, освіти та критичної інфраструктури для пом’якшення безпосередніх наслідків конфлікту.

Очікувані результати

КОМПОНЕНТ 1 - ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ВРЯДУВАННЯ

Результат 1.1 Загальнонаціональний процес реформи децентралізації повністю впроваджується у новостворених об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей

Результат 1.2. Покращення доступу до якісних адміністративних та соціальних послуг для всіх представників постійного населення та переміщених осіб, у тому числі в зоні, що прилягає до лінії зіткнення та маргіналізованих груп.

Результат 1.3 Підвищено спроможність державних органів влади щодо стратегічного планування за участю громадськості, ґендерно-чутливого бюджетування та формування політики, прозорої реалізації проектів та вироблення політики, спрямованих на зміцнення соціальної єдності на регіональному та місцевому рівнях з метою збільшення державних та приватних інвестицій та сприяння інклюзивному економічному зростанню.

КОМПОНЕНТ 2 - ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ММСП

Результат 2.1 Створення ефективної та широкодоступної мережі постачальників консультативних, технічних та інших послуг і покращений доступ до ринку для ММСП у сфері сільського господарства, бізнесу та виробництва.

Результат 2.2 Покращений та гнучкіший доступ до кредитів та фінансування для розвитку індивідуального підприємництва та ММСП у регіоні.

Результат 2.3. Підвищено якість та адаптовано до потреб місцевого ринку праці систему професійно-технічного навчання, включаючи навчання технічних спеціальностей для перекваліфікації дорослих.

КОМПОНЕНТ 3 - БЕЗПЕКА ГРОМАД ТА СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ

Результат 3.1 Сформовано мережу груп громадян з метою сприяння соціальній єдності та сталому соціально-економічному розвитку, з приділенням особливої уваги бідним людям, жінкам, молоді, людям літнього віку, маргіналізованим етнічним та соціальним групам, а також особам, які зазнали насильства та втрат у зв’язку із конфліктом.

Результат 3.2. Забезпечено фінансову підтримку ініціатив груп громадян через конкурентний фонд.

КОМПОНЕНТ 4 - СЕКТОРАЛЬНІ РЕФОРМИ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ

Результат 4.1 Регіональна система охорони здоров’я в обох областях ефективно функціонує відповідно до національних реформ та задовольняє конкретні потреби населення, яке безпосередньо постраждало від конфлікту, людей з обмеженими можливостями та потерпілих від сексуального та ґендерно-обумовленого насильства (СҐОН). Посилено систему направлення в медичні установи / невідкладної медичної допомоги / швидкої допомоги, включаючи ті, що належать до інших маргіналізованих груп.

Результат 4.2 Підвищення якості системи освіти та зміцнення університетів, коледжів, переміщених з контрольованих сепаратистами територій.

Результат 4.3 Підвищення спроможності державних органів влади у питаннях національної координації для подолання надзвичайних ситуацій та проблем, пов’язаних зі структурним розривом у громадській інфраструктурі та послугах між територіями, що контролюються урядом, та територіями, що контролюються сепаратистами.

1.2 Основні види діяльності

КОМПОНЕНТ 1 - ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ВРЯДУВАННЯ

1.1 Загальнонаціональний процес реформи децентралізації повністю впроваджується

1.1.1 Забезпечення підтримки розвитку спроможностей та надання технічної допомоги органам місцевого самоврядування щодо адміністративної та фіскальної децентралізації.

1.1.2 Забезпечення підтримки розвитку спроможностей та надання технічної допомоги в управлінні процесом об’єднання територіальних громад та підтримка у створенні нових об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в Донецькій та Луганській областях, що знаходяться під контролем Уряду; підкреслення необхідності об’єднання та побудови соціальної єдності між сусідніми громадами для отримання вигоди від децентралізації, включаючи фіскальну децентралізацію.

1.1.3 Допомога органам місцевого самоврядування та громадам у містах та селищах, а також адміністративним центрам новостворених об’єднаних територіальних громад у різних сферах, включаючи: фінансовий менеджмент та прозоре бюджетування і закупівлі, ґендерно-чутливе бюджетування, основні функції загального управління тощо.

1.1.4 Визначення можливостей для взаємодії з іншими областями, в яких вже зафіксовані певні успіхи, та підтримка в наданні зворотного зв’язку, методологій та належної практики, які можуть бути використані на національному рівні.

1.2 Покращено доступ до якісних адміністративних та соціальних послуг

1.2.1 Оцінка спроможностей, розвиток спроможностей та технічна допомога для покращення надання державних послуг на місцевому рівні (адміністративні, соціальні, освітні, медичні та комунальні послуги) та підтримка ВПО з боку органів місцевого самоврядування та громад в містах та селищах, а також адміністративних центрів новостворених об’єднаних територіальних громад.

1.2.2 Розробка планів організаційного розвитку, надання малих грантів для вдосконалення надання послуг на місцевому рівні та програм обміну для зміцнення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування міста/селища/громади.

1.2.3 Упровадження інноваційних підходів і технологій шляхом оцінки застосовності та ідентифікації й розробки електронних інструментів для вдосконалення послуг на місцевому рівні та підвищення прозорості.

1.3 Підвищено спроможність уряду щодо стратегічного планування за участю громадськості та прозорої реалізації проектів

1.3.1 Здійснення аналізу даних для Луганської та Донецької областей, який має слугувати відправною точкою, розподіляючи дані за статтю, де це доречно; визначення потенційних можливостей для розвитку бізнесу та ланцюжків цінності, яким має надаватися підтримка.

1.3.2 Розвиток спроможності органів місцевого самоврядування для планування місцевого економічного розвитку та інвестицій на основі всеохоплюючих та прозорих процесів із залученням громадськості.

1.3.3 Спрощення нормативно-правової та податкової бази для стимулювання створення нових підприємств, підвищення рівня зайнятості та спрощення процедури банкрутства.

1.3.4 Технічна підтримка агентств регіонального розвитку Донецької та Луганської областей для розвитку спроможності та здійснення закупівель для проектів у сфері громадської інфраструктури за допомогою системи електронних закупівель ProZorro.

1.3.5 Підтримка розвитку посилених антикорупційних заходів органів місцевого самоврядування у сфері державних закупівель на регіональному рівні, сприяння підвищенню прозорості державних органів влади та підтримка у здійсненні моніторингу громадянським суспільством рішень, що приймаються державними органами влади, а також у здійсненні державної політики.

1.3.6. Розвиток спроможності органів місцевого самоврядування щодо координації та підтримки різних інституційних та неурядових організацій, що беруть участь у заходах з відновлення; підтримка місцевих НУО та громадянського суспільства.

КОМПОНЕНТ 2 - ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ММСП

2.1 Створено мережу постачальників послуг і покращено доступ до ринку

2.1.1 Місцеві постачальники послуг з різних організацій (Торгівельна палата, НУО, державні та приватні дорадчі служби поширення знань, постачальники технічних послуг, постачальники соціальних послуг) пройшли підготовку та надають практичні консультації й індивідуальні тренінги для ММСП, включаючи фермерські господарства, сільськогосподарські підприємства та ВПО. Особливу увагу може бути зосереджено на юридичних та податкових вимогах, складанні бізнес-планів, енергоефективності, інноваціях та участі жінок у бізнесі. Буде проведено оцінку навичок, у тому числі для цільових ланцюжків цінності для забезпечення відповідності підготовки вимогам.

2.1.2 У цільових ланцюжках цінності співробітництво між ММСП, фермерами та іншими зацікавленими сторонами покращується завдяки впровадженню схем співпраці / укладення договорів на надання послуг (у тому числі технічних послуг), а також, коли це можливо, сприяння створенню та зміцненню асоціацій/груп/кооперативів виробників для забезпечення розширення їхніх можливостей та присутності в сільських районах. Увага також приділяється жіночим групам, підприємствам, власниками яких є жінки.

2.1.3 Підтримка якості продукції, що виробляється на місцевому ринку, за допомогою інвестицій (зберігання та упакування), технічної допомоги та інновацій. Підтримка маркетингу та просування місцевих продуктів за допомогою брендингу та потенційної реєстрації географічного зазначення (за потреби).

2.1.4 Вивчення потреб у лабораторній підтримці, включаючи зв’язки між державними та приватними суб’єктами, надання рекомендацій щодо відновлення функціонування харчової лабораторії (спільна для визначених областей), зміцнення місцевого потенціалу шляхом проведення масштабного навчання та надання обладнання.

2.1.5 Підтримка розвитку торговельних зв’язків між підприємствами, розташованими у Донецькій та Луганській областях та підприємствами з інших регіонів України шляхом організації та участі у комерційних та інвестиційних ярмарках Донецької та Луганської областей та в інших регіонах України.

2.2 Покращений та гнучкіший доступ до кредитів та фінансування

2.2.1 Визначення та оцінка можливостей і потреб для подальших інвестицій ММСП, у тому числі в цільові ланцюжки цінності та встановлення критеріїв прийнятності для різних інвестиційних проектів та бенефіціарів.

2.2.2 Створення грантового фонду для підприємств, щоб полегшити їм доступ до кредитних продуктів фінансових установ для: лізингу техніки, придбання обладнання, інвестування у фермерські господарства, бізнес та логістику, отримання сезонних торгових кредитів тощо.

2.2.3 Надання технічної допомоги в розробці процесу кредитного оцінювання в банках-партнерах, подальшому нарощуванні відповідних можливостей на місцевому рівні та проведенні спеціалізованого навчання для ММСП щодо фінансової грамотності.

2.2.4 Започаткування грантової програми для фінансування сезонної торгівлі (вкладення), невеликих інвестицій у техніку, обладнання та інфраструктуру через потенційні інвестиційні канали (гранти, співфінансування проектів тощо) на основі заздалегідь визначених критеріїв.

2.3 Підвищення якості професійно-технічного навчання

2.3.1 Здійснення аналізу системи професійно-технічної освіти, державної служби зайнятості та місцевих підприємств з точки зору покращення можливостей для працевлаштування, розбиваючи дані за статтю, де це необхідно.

2.3.2 На основі результатів заходів 1.3.1 та 2.3.1, розробка навчальних програм та підготовка педагогів так, щоб вони могли здійснювати навчання за оновленими освітніми стандартами та проводили відповідні курси підвищення кваліфікації відповідно до потреб місцевого ринку праці.

2.3.3 Розвиток спроможностей державної служби зайнятості на національному та регіональному рівнях для підвищення якості надання послуг шукачам роботи.

2.3.4 Аналіз існуючих професійно-технічних навчальних закладів у регіоні та пропонування план розвитку та капіталовкладень відповідно до рекомендацій заходу 1.3.1.

2.3.5 Розвивання зв’язків між державними установами та приватним сектором з метою покращення можливостей для працевлаштування, в тому числі для молоді та жінок.

2.3.6 Підтримка адресного ремонту, включаючи надання необхідного обладнання, для обмеженої кількості професійно-технічних навчальних закладів та їхніх житлових об’єктів.

КОМПОНЕНТ 3 - БЕЗПЕКА ГРОМАД ТА СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ

3.1. Створено мережу груп громадян з метою сприяння соціальній єдності та сталому соціально-економічному розвитку

3.1.1 Визначення цільових добровільних громад, приділяючи особливу увагу тим громадам у "сірій зоні", які найближче розміщені до лінії зіткнення або найбільшого безпосереднього впливу від конфлікту, а також тим, що розміщені вздовж узбережжя Азовського моря.

3.1.2 Підтримка цільових (об’єднаних або не об’єднаних) громад у створенні громадських організацій, які будуть офіційно зареєстровані, організовані в мережі, навчатимуться визначати та встановлювати пріоритети для місцевих потреб, задоволення яких має здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів, включаючи бюджет на регіональний розвиток.

3.1.3 Надання технічної підтримки для ефективної координації та діалогу між правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування і громадами, а також підтримка та розвиток спроможностей і практики роботи місцевих органів охорони безпеки та правосуддя, щоб зробити їх більш доступними та адаптованими до потреб різних груп, включаючи більш уразливих груп (ВПО, жінки, жертви СҐОН, ЛГБТІ, роми, люди з обмеженими можливостями, люди літнього віку).

3.1.4 Адвокація та сприяння ініціативам громадянського голосу та підзвітності, зосереджуючи уваги на потребах та правах соціально незахищених, вразливих груп населення, включаючи ВПО, особливо жінок, молодь та людей літнього віку, ЛГБТІ; в тому числі через реалізацію підходу "Мобілізація громад задля розширення прав і можливостей" (Community Mobilization for Empowerment, CME).

3.1.5 Підтримка ініціатив, що стосуються налагодження діалогу між громадами та всередині них для побудови миру та примирення, реінтеграції ВПО, місцевого врядування та розвитку місцевих засобів масової інформації через конфліктно-чутливий підхід.

3.1.6 Підвищення рівня поінформованості про ґендерну рівність та права жінок і розвиток спроможностей у ґендерно-чутливому плануванні, бюджетуванні та забезпеченні безпеки громади. Посилення спроможності жіночих груп до значущої участі у процесі прийняття рішень / координації у сфері планування місцевого відновлення, розвитку та забезпечення безпеки громад, у тому числі відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека".

3.1.7 Сприяння застосуванню інклюзивного підходу до меншин та маргінальних груп. Посилення спроможностей організацій громадянського суспільства, які виступають за залучення цих груп до значущої участі у процесі прийняття рішень/координації планування місцевого відновлення, розвитку та забезпечення безпеки громад.

3.1.8 Підтримка розробки та трансляції якісних теле- і радіопрограм через локальні станції для передачі достовірної інформації в регіоні та, зокрема, уздовж лінії зіткнення (і, бажано, за лінію зіткнення).

3.2. Фінансова підтримка ініціатив груп громадян

3.2.1 Створення невеликого грантового фонду для фінансової підтримки груп громадян та їхніх ініціатив, включаючи для інтеграції ВПО.

3.2.2. Підтримка в розробці мікропроектних пропозицій та мобілізації ресурсів у громаді, джерел державного фінансування та приватного сектору.

3.2.3 Наставництво у впровадженні мікропроектів та моніторинг використання малих грантів групами-бенефіціарами.

КОМПОНЕНТ 4 - СЕКТОРАЛЬНІ РЕФОРМИ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ

4.1 Регіональна система охорони здоров’я ефективно функціонує на регіональному та місцевому рівнях, а також вирішуються конкретні потреби місцевого населення

4.1.1 Надання підтримки органам місцевого самоврядування та громадам у впровадженні реформи системи охорони здоров’я шляхом здійснення інформаційних, освітніх заходів та заходів з розвитку спроможностей обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, персоналу лікарень та населення (тобто пацієнтів).

4.1.2 Розвиток спроможностей обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у стратегічному плануванні, ефективному використанні наявних ресурсів та мобілізації ресурсів для охорони здоров’я.

4.1.3 Розвиток спроможностей обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, а також постачальників медичних послуг з точки зору прозорості, непідкупності, протидії корупції та найкращих практик здійснення закупівель.

4.1.4 Забезпечення нагляду за пацієнтами та моніторинг прозорості з використанням державних ресурсів у секторі охорони здоров’я, підтримка їхніх наглядових заходів щодо захисту прав на здоров’я.

4.1.5 Підготовка постачальників медичних послуг усіх рівнів (лікарів, парамедиків, медсестер) для надання їм сучасних професійних знань та підвищення кваліфікації, а також здобуття нових навичок, необхідних для здійснення поточної реформи системи охорони здоров’я, зокрема на рівні догоспітальної та невідкладної медичної допомоги, для створення належно функціонуючої сучасної системи направлення хворих до медичних закладів, навчання щодо психічного здоров’я та психосоціальних факторів для реагування на особливі потреби людей, які брали участь у збройному конфлікті тощо.

4.1.6 Заходи зі зміцнення здоров’я населення, підвищення обізнаності та стимулювання змін у поведінці (особливо серед молоді), реагування на конкретні потреби місцевого населення, зокрема: стрес під впливом особистих факторів та факторів навколишнього середовища, психосоціальна підтримка населення для подолання наслідків посттравматичного розладу, пропагування здорового способу життя та зниження факторів ризику неінфекційних захворювань, боротьба з негативними механізмами пристосування, таких як алкоголізм, комерційний секс, тощо.

4.1.7. Продовження підтримки первинної медико-санітарної допомоги: зміцнення системи спеціалізованої медичної допомоги за допомогою мобільних клінік, постачання медичного обладнання та розвиток спроможностей медичного персоналу, а також зміцнення системи направлення пацієнтів. Подальша підтримка системи епідеміологічного нагляду, системи раннього попередження та психосоціальної допомоги.

4.2 Зміцнення університетів, коледжів, переміщених з контрольованих сепаратистами територій.

4.2.1 Покращення матеріальної інфраструктури як очної форми навчання, так і ефективного та безпечного дистанційного навчання, включаючи умови проживання студентів та викладачів.

4.2.2 Покращення умов для ефективної роботи адміністративно-педагогічних кадрів, включаючи модернізацію навчальних програм та посилення співпраці з бізнесом.

4.2.3 Розвиток студентських служб, включаючи сприяння міжнародним обмінам та участь у програмі Erasmus+.

4.3 Підвищення спроможності державних органів влади у питаннях національної координації та врахування регіональних структурних розривів

4.3.1 Розвиток спроможностей Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) у здійсненні моніторингу та координації нещодавно затвердженого плану дій уряду у постраждалих від конфлікту районах Східної України та у формуванні національної команди експертів у сфері управління конфліктами, розбудови миру та посередництва, а також інтеграції та соціального захисту ВПО.

4.3.2 Підтримка МТОТ та відповідних державних обласних адміністрацій та місцевих органів влади у подальшій координації здійснення досліджень з відновлення та вдосконалення ключових об’єктів інфраструктури та надання послуг у Східній Україні, включаючи північно-південну дорожню мережу, систему постачання питної води та будь-які інші потенційні питання пов’язані з екологією. Заохочення МФІ до розробки кредитних програм для відновлення пошкодженої інфраструктури, коли це можливо.

4.3.3 Підтримка Представництва ЄС у координації та моніторингу виконання компонентів програми різними партнерами.

4.3.4 Підтримка Представництва ЄС у розробці та впровадженні комунікаційних заходів та заходів зі збільшення публічності.

1.3 Логіка реалізації

Після кількох років від початку конфлікту Донецька та Луганська області потребують більше, ніж гуманітарної допомоги. Своєчасне відновлення та підтримка розвитку є життєво важливими для стабільності ширшого південно-східного регіону України, включаючи Приазов’я, та єдності країни. З огляду на особливий характер Донецької та Луганської областей в будь-якій стратегії розвитку регіон Донецької та Луганської областей слід розглядати як особливий комплекс завдань, що потребує зосередження уваги на конкретних чинниках, що сприяють нестабільності на Сході України, навіть коли збройний конфлікт продовжується. Специфікою Азовського регіону є тривале роз’єднання з рештою території України, економічний спад, ще більше посилений тиском внаслідок подій листопада 2018 року, та спричинені ними соціальні проблеми.

Тому реакція складається з комплексного пакету заходів, спрямованих на соціальне та економічне відновлення підконтрольних уряду територій (ПУТ) Донецької та Луганської областей у Східній Україні та Приазов’я в частині Запорізької області. Це питання вирішуватиметься шляхом надання фінансових ресурсів та технічної допомоги як державному, так і приватному секторам на національному, регіональному рівнях та рівні громад. Визначені в цьому регіоні потреби у відновленні та розвитку мають пріоритет у таких сферах: децентралізація та врядування; економічне відновлення; соціальна єдність; структурні зміни та інформаційні потоки.

2 РЕАЛІЗАЦІЯ

2.1 Механізми реалізації

2.1.1 Компонент 1; Компонент 2 - Результат 2.1; Компонент 2 - Результат 2.2 (частково); Компонент 2 - Результат 2.3; Компонент 3; Компонент 4 - Результат 4.1; Компонент 4 - Результат 4.2 (частково); Компонент 4 - Результат 4.3

2.1.1.1 Непряме управління з ПРООН

Частина цього заходу може бути реалізована в рамках непрямого управління з ПРООН відповідно до Статті 58(1)(c) Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012 або у партнерстві з іншими агентст-вами ООН, міжнародними чи місцевими НУО та громадянським суспільством. Ця реалізація передбачає підтримку таких компонентів:

- Підтримка децентралізації та місцевого врядування у Донецькій та Луганській областях згідно у рамках Компоненту 1.

У рамках Компоненту 2 - підтримка створення дієвої мережі постачальників послуг та покращення доступу до ринку для ММСП, а також підвищення якості професійно-технічної освіти в регіоні (Результати 2.1 та 2.3); підтримка інвестицій ММСП за допомогою грантової програми (Результат 2.2).

- У рамках Компоненту 3 - подальша підтримка місцевих громад та груп громадян зі спільними інтересами за допомогою підходу, орієнтованого на громаду, та виділення грантів.

- У рамках Компоненту 4 - підтримка регіональної системи охорони здоров’я та реагування на конкретні потреби місцевого населення (Результат 4.1); посилення потенціалу переміщених університетів та коледжів (Результат 4.2); покращення інституційної спроможності уряду та створення відповідного експертного потенціалу (Результат 4.3),

Ця реалізація є обґрунтованою, оскільки ПРООН має спеціалізовану технічну компетенцію та багаторічний досвід підтримки реформ децентралізації в Україні. З 2008 року ПРООН впроваджує Проект "Місцевий розвиток, орієнтований на громадськість", що фінансується ЄС, для підтримки місцевого розвитку та мобілізації громад, що є важливим для того, щоб адміністративні реформи принесли відчутну користь місцевому населенню. Зокрема, в Донецькій та Луганській областях ПРООН, разом з іншими агенціями ООН, впроваджує програму, що фінансується ЄС, для сприяння економічному відновленню, реформам децентралізації та місцевого самоврядування, безпеці громад та соціальній єдності в рамках Програми ООН з та відновлення та розбудови миру в регіонах, що постраждали від конфлікту.

ПРООН здійснює активну діяльність в Україні з 1993 року і є однією з найбільших міжнародних організацій, що працює на всій території України, в тому числі з активною присутністю в Донецькій та Луганській областях, де це дозволило ЄС скористатися своїм значним практичним досвідом у здійсненні адміністративних реформ у районах, що постраждали від конфлікту. ПРООН співпрацювала з іншими агентствами ООН та активно займається координацією гуманітарної допомоги, допомоги з відновлення, проведення реформ та розвитку в регіоні.

Зрештою, мандат ПРООН зосереджений на всебічному та стабільному економічному зростанні та розвитку, включаючи виробничі потужності, що створюють умови для зайнятості та засоби до існування для бідних та відторгнутих груп населення. ПРООН, яка співпрацювала з іншими агентствами ООН та має великий потенціал у сфері постконфліктного відновлення, також зможе забезпечити за допомогою цього заходу активний зв’язок між гуманітарними програмами, програмами реконструкції, відновлення, здійснення реформам та розвитку.

Уповноважена організація буде виконувати такі завдання з виконання бюджету: здійснення процедур закупівель та надання грантів, управління відповідними контрактами та платежами.

2.1.2 Компонент - 2 Результат 2.2 (частково)

2.1.2.1 Непряме управління з KfW.

Частина цього заходу може бути реалізована в рамках непрямого управління з KfW відповідно до Статті 58(1)(c) Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012. Ця реалізація відбувається в рамках Компонента 2:

- Визначення та оцінка можливостей і потреб для подальших інвестицій ММСП, надання підтримку банкам-партнерам у розробці процесу оцінки кредитів та навчання фінансової грамотності для ММСП (Результат 2.2).

- Створення фонду для надання підприємствам грантів, щоб полегшити їм доступ до кредитних продуктів фінансових установ (Результат 2.2).

Ця реалізація виправдана, оскільки:

KfW здійснює фінансове співробітництво з Україною від імені Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини з 2003 року. Сталий економічний розвиток України є одним з пріоритетних напрямів для уряду Німеччини, і KfW отримала мандат на впровадження проектів, спрямованих на підтримку ММСП. Повністю згідно з Результатом 2.2 цього проекту, головною метою KfW в Україні є покращення доступу ММСП до фінансування. Уряд Німеччини вже виділив близько 100 млн євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні, які частково були спрямовані через банки-партнери KfW та через Німецько-Український фонд (НУФ).

Як і інші міжнародні фінансові інституції (МФІ), що діють в Україні, KfW пропонує банкам довгострокове фінансування та допоміжні консультаційні послуги для розробки кредитних продуктів, впровадження технологій кредитування ММСП, впровадження політик оцінки ризиків ММСП, підготовки банківських службовців тощо. Однак на відміну від інших міжнародних фінансових інституцій KfW орієнтований переважно на мікро- та малі підприємства, які точно відповідають основній цільовій групі ММСП в межах цього проекту. Крім того, KfW пропонує подвійну перевагу роботи з лізинговими продуктами та інституціями, беручи до уваги той факт, що багато з його банків-партнерів вже мають філії у Східній Україні.

Зрештою, KfW вже має досвід роботи на сході України від моменту початку конфлікту, зокрема через реалізацію проектів з реконструкції соціальної і комунальної інфраструктури та передачі енергії, що були спрямовані на ВПО та їхні приймаючі громади.

Уповноважена організація буде виконувати такі завдання з виконання бюджету: здійснення процедур закупівель та надання грантів, управління відповідними контрактами та платежами.

Якщо переговори з вищезазначеною уповноваженою організацією будуть неуспішними, ця частина цього заходу може бути реалізована в рамках непрямого управління ПРООН відповідно до механізму реалізації, визначеного в розділі 2.1.1.1

2.1.3 Компонент 4 - Результат 4.2

2.1.3.1 Гранти: конкурс заявок на підтримку переміщених університетів та коледжів з контрольованих сепаратистами територій, які все ще знаходяться в Донецькій та Луганській областях (пряме управління)

(a) Цілі грантів, сфери втручання, пріоритети року та очікувані результати

Механізм конкурсу заявок сприятиме досягненню конкретної мети заходу 4) секторальні реформи та відновлення мереж.

Він буде спрямований на пом’якшення безпосереднього впливу конфлікту у секторі вищої освіти в Донецькій і Луганській областях через зміцнення університетів та коледжів, переміщених з контрольованих сепаратистами територій.

Очікувані результати:

• Покращення матеріальної інфраструктури як очної форми навчання, так і ефективного та безпечного дистанційного навчання, включаючи умови проживання студентів та викладачів.

• Покращення умов праці адміністративного та педагогічного персоналу, у тому числі шляхом модернізації навчальних програм та посилення співпраці з бізнесом.

• Розвиток студентських служб.

(b) Критерії прийнятності

У конкурсі заявок орієнтовно зможуть взяти участь неурядові організації, навчальні заклади та органи місцевого самоврядування, створені в Україні.

З урахуванням інформації, яка буде опублікована в оголошенні про конкурс заявок, орієнтовний розмір внеску ЄС на один грант становитиме 1 млн євро. Орієнтовна тривалість грантової програми (період її реалізації) становить 24 місяці.

(c) Основні критерії відбору та присудження

Основними критеріями відбору є фінансовий та операційний потенціал заявника.

Основними критеріями присудження є актуальність запропонованого заходу для цілей конкурсу заявок; задум, ефективність, здійсненність, стійкість та економічна ефективність заходу.

(d) Максимальний рівень співфінансування

Максимальна можлива ставка співфінансування грантів за цим конкурсом становить 95 %.

Відповідно до статі 192 Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012, якщо для реалізації заходу є необхідним повне фінансування, максимальна можлива ставка співфінансування може бути збільшена до 100 %. Необхідність повного фінансування обґрунтовуватиметься уповноваженою посадовою особою Комісії, яка відповідає за прийняття рішень щодо присудження з урахуванням принципів рівноправності та раціонального управління фінансами.

(e) Орієнтовні часові рамки для запуску конкурсу

Другий триместр 2018 року.

2.1.4 Компоненти 1-4

2.1.4.1 Закупівлі (пряме управління)

Предмет в загальних рисах, якщо можливо

Тип (роботи, товари, послуги)

Орієнтовна кількість договорів

Орієнтовний триместр запуску процедури

Оцінка

Послуги

2

4-й триместр 2020 р.

1-й триместр 2022 р.

Аудит

Послуги

1

1-й триместр 2022 р.

2.2 Застосування критеріїв прийнятності за географічною ознакою під час проведення закупівель та надання грантів

Критерії відповідності за географічною ознакою, тобто за місцем реєстрації заявників для участі у процедурах закупівель та надання грантів, а також стосовно країни походження товарів, закупівля яких здійснюється відповідно до положень основного акта та умов відповідних договірних документів, будуть застосовуватись згідно з наведеними нижче положеннями.

Відповідальна уповноважена посадова особа Комісії має право розширити критерії прийнятності за географічною ознакою згідно з пунктом (b) частини 2 Статті 9 Регламенту (ЄС) № 236/2014 з огляду на терміновість або через відсутність товарів та послуг на ринках відповідних країн або в інших випадках, обґрунтованих у належному порядку, у тих випадках, коли дотримання правил прийнятності унеможливить або суттєво ускладнить реалізацію цього заходу.

2.3 Орієнтовний бюджет

Внесок ЄС (сума в євро)

Орієнтовна сума внеску третьої сторони, в євро

2.1.1. -

Компонент 1 Децентралізація та врядування

7000000

Компонент 2 - Результат 2.1 Мережа постачальників послуг

4000000

Компонент 2 - Результат 2.2 Доступ до фінансування (технічна допомога та гранти)

7000000

Компонент 2 - Результат 2.3 Професійно-технічне навчання

5000000

Компонент 3 - Безпека громад та соціальна єдність

10000000

Компонент 4 - Результат 4.1 Охорона здоров’я

2000000

Компонент 4 - Результат 4.2 Переміщені університети та 4.3 Розвиток спроможностей, моніторинг, координація

5000000

2.1.1.1. - Непряме управління з ПРООН

40000000

0

2.1.2. - Компонент 2 - Результат 2.2 Доступ до фінансування (технічна допомога та програма гарантій за кредитами)

9500000

2.1.2.1. - Непряме управління з KfW

9500000

0

2.1.3. - Компонент 4 - Результат 4.2 Переміщені університети

10000000

2.1.3.1. - Конкурс заявок на підтримку переміщених університетів та коледжів з контрольованих сепаратистами територій, які все ще знаходяться в Донецькій та Луганській областях (пряме управління)

10000000

500000

Загальний обсяг за розділом 2.1

59500000

500000

Оцінка, аудит

500000

Н/Д

Комунікація і публічність (включено в пункт 2.1.4)

Н/Д

Н/Д

Непередбачені витрати

0

Н/Д

Всього

60000000

500000

2.4 Організаційна схема та розподіл обов’язків

Детальне технічні завдання / опис заходу будуть розроблятися для кожного окремого заходу, включаючи структуру управління, групу експертів, склад Керівного комітету, відповідального за нагляд за реалізацією проекту тощо.

2.5 Моніторинг результативності та звітність

Щоденний технічний і фінансовий моніторинг виконання заходу є постійним процесом, що входить до кола відповідальності виконавця заходу. З цією метою виконавець має створити постійну систему внутрішнього технічного і фінансового моніторингу заходу, а також складати регулярні звіти про хід виконання робіт (як мінімум щорічні) та кінцеві звіти. Кожен звіт повинен містити детальний опис реалізації заходу, труднощі, з якими довелося стикнутися, внесені зміни, а також ступінь досягнення результатів (практичні результати та наслідки реалізації), шляхом порівняння з відповідними показниками, використовуючи для цього логічну матрицю (для механізму реалізації проекту) або перелік показників результатів (для бюджетної підтримки). Звіт має бути викладений таким чином, щоб за його допомогою можна було здійснювати моніторинг передбачених та використаних засобів, а також використання бюджету. Кінцевий звіт, описовий та фінансовий, має охоплювати весь період реалізації заходу.

Комісія може здійснювати додаткові візити для моніторингу виконання проекту як через своїх власних співробітників, так і через незалежних консультантів, найнятих безпосередньо Комісією для незалежних моніторингових оглядів (або відібраних відповідальним агентом найнятим Комісією для здійснення таких оглядів).

2.6 Оцінка

З огляду на важливість заходу, проміжне та заключне оцінювання реалізації цього заходу або його компонентів здійснюватиметься незалежними консультантами.

Проміжне оцінювання здійснюватиметься для цілей вирішення проблем та навчання, зокрема щодо компонентів 1, 2 і 3 для оцінки прогресу та обгрунтованості підходу.

Заключне оцінювання здійснюватиметься для цілей підзвітності та навчання на різних рівнях (у тому числі для перегляду політики) з урахуванням, зокрема, того факту, що компонент 2 передбачає заходи зі стимулювання банків-партнерів до роботи в регіоні, близькому до конфлікту.

Комісія повинна інформувати виконавця заздалегідь принаймні один місяць до дати проведення оцінювання. Виконавець повинен дієво та ефективно співпрацювати з експертами, які проводитимуть оцінювання, та, поміж іншим, надавати їм всю необхідну інформацію та документацію, а також доступ до відповідних приміщень та місць здійснення проектної діяльності.

Звіти про результати оцінювання мають бути надані країні-партнеру та іншим ключовим зацікавленим сторонам. Виконавець заходу та Комісія повинні проаналізувати висновки та рекомендації, складені за результатами оцінювання, та у необхідних випадках, за погодженням з країною-партнером, спільно прийняти рішення щодо подальших дій та будь-яких необхідних поправок, у тому числі, якщо це зазначено, про переорієнтацію проекту.

У відповідних випадках і коли це буде доречно застосовуватимуться положення, що містяться в рамковій угоді (угодах), що підписані з договірними організаціями.

Два договори на оціночні послуги мають бути укладені відповідно до рамкового контракту орієнтовно в 4-му кварталі 2020 року (проміжна оцінка) та у 1-му кварталі 2022 року (заключна оцінка).

2.7 Аудит

Без обмеження прав щодо зобов’язань за контрактами, укладеними для реалізації цього заходу, Комісія має право на підставі результатів оцінки ризиків укладати контракти на проведення незалежного аудиту або перевірки витрат по відношенню до одного або кількох контрактів або договорів.

У відповідних випадках і коли це буде доречно застосовуватимуться положення, що містяться в рамковій угоді (угодах), що підписані з договірними організаціями.

Один договір на аудиторські послуги має бути укладений за рамковим контрактом орієнтовно у першому кварталі 2022 року.

2.8 Інформаційна взаємодія та забезпечення публічності

Інформаційна взаємодія і забезпечення публічності ЄС є встановленим законом зобов’язанням для всіх зовнішніх заходів, що фінансуються ЄС.

Цей захід передбачає дії щодо інформаційної взаємодії і забезпечення публічності, які будуть базуватись на відповідному Плані заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності. Зазначений план буде розроблено на початку реалізації заходу і фінансуватиметься з бюджету, зазначеному вище у розділі 5.6.

Що стосується встановлених законом зобов’язань у сфері інформаційної взаємодії та забезпечення публічності, зазначені заходи мають здійснюватись Комісією, країною-партнером, підрядниками, бенефіціарами грантів та/або уповноваженими організаціями. Належні договірні зобов’язання мають бути включені, відповідно, в угоду про фінансування, контракти про закупівлі та надання грантів та угоди про делегування повноважень.

Для розроблення Плану заходів з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності Проекту повинен використовуватись Посібник з інформаційної взаємодії та забезпечення публічності зовнішніх заходів ЄС, а також передбачено відповідні договірні зобов’язання.

У відповідних випадках і коли це буде доречно застосовуватимуться положення, що містяться в рамковій угоді (угодах), що підписані з договірними організаціями.

• Додаток 1: Глосарій.

• Додаток 2: Орієнтовна логічна матриця (для механізму реалізації проекту).


ДОДАТОК 1 - ГЛОСАРІЙ

Стратегія РСГСТ

Стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій

ОТГ

Об’єднані територіальні громади (громади)

МГРМ

Мобілізація громад для розширення можливостей

ГО

Громадська організація

ECH

Генеральний Директорат Європейської Комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги

ЄС

Європейський Союз

Представництво ЄС

Представництво Європейського Союзу

ФАО

Продовольча та сільськогосподарська організація

ҐОН

Ґендерно-обумовлене насильство

ВВП

Валовий внутрішній продукт

GIZ

Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit

ВРП

Валовий регіональний продукт

ПУТ

Підконтрольна уряду територія

НУФ

Німецько-Український фонд

ВПО

Внутрішньо переміщені особи

МФІ

Міжнародна фінансова інституція

KFW

Kreditanstalt Wiederaufbau

ЛГБТ

Лесбійки, геї, бісексуали, трансґендери / транссексуали та інтерсексуали.

Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства

МОН

Міністерство освіти і науки

НУТ

Непідконтрольні уряду території

НУО

Неурядова організація

ОБСЄ

Організація з безпеки та співробітництва в Європі

ЛЖВ

Люди, що живуть з ВІЛ

АРР

Агентство регіонального розвитку

ПРООН

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй

ПТО

Професійно-технічна освіта

ДОДАТОК 2 - ОРІЄНТОВНА ЛОГІЧНА МАТРИЦЯ (ДЛЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ)

Заходи, очікувані результати та всі показники, цільові та базові показники, що включені в логічну матрицю, є орієнтовними та можуть бути оновлені під час здійснення заходу без зміни рішення про фінансування. Орієнтовна логічна матриця оновлюватиметься протягом усього терміну здійснення заходу: додаватимуться нові рядки для включення до списку нових заходів, а також нові стовпці - для включення проміжних цілей (етапів), коли це буде доречно та для цілей звітування про досягнення результатів відповідно до показників.

Логіка реалізації

Показники

База включаючи базовий рік)

Цілі (включаючи базовий рік)

Джерела та засоби перевірки

Припущення

Загальна ціль: Вплив

Сприяння миру та примиренню в Східній Україні через соціальне та економічне відродження, де особлива увага приділятиметься підконтрольним уряду територіям (ПУТ) Донецької та Луганської областей, а також Приазов’ю, що охоплює частини Запорізької області.

• Реальний ріс валового регіонального продукту (ВРП), регіональної економіки.

• Рівень безробіття.

• Частка населення, що перебуває за національною межею бідності (за статтю/віком/інвалідністю/ групою населення, включаючи вразливі групи, такі як ВПО, ЛГБТІ та меншини).

• 2,1 % у 2016 році, за оцінками 2,0 % у 2017 році

• Національна та регіональна статистика.

• Статистика зайнятості.

• % реального зростання з кожним роком до 2025 року.

• % зниження рівня безробіття з кожним роком.

• Зменшення вразливої частки населення на 20 % з 2017 по 2025 р.

Національна статистика для східних регіонів/ Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Звіти від МВФ, СБ

Конкретна ціль (цілі): Результат(и)

1. Розвинуті спроможності на місцевому рівні для ґендерно-чутливих реформ децентралізації та адміністративної реформи з метою покращення врядування, місцевого розвитку та надання послуг.

1.1. Частка населення, яка виражає задоволення якістю та результатами реформи децентралізації (за статтю/ віком/інвалідністю / групою населення).

1.1. 0 % людей [2017 р.]

1.1. 50 % людей (принаймні 50 % жінок)

Звіти, плани та програми органів державної влади і обласних державних адміністрацій

Статистичні дані

Соціологічні дослідження

Звіти за проектом

Звіти ЗМІ

Дослідження сприйняття

• Регіон залишається політично стабільним, поточна (травень 2017 р.) "лінія зіткнення" залишається незмінною, а угода про припинення вогню в цілому виконується.

• Уряд України продовжує втілювати реформи для вдосконалення урядування та створення сприятливого середовища для бізнесу.

• Макроекономічна стабільність.

• Ціни, включаючи ціни на сільськогосподарську продукцію скориговані з урахуванням незвичних сезонних коливань цін

• До 2019 року забезпечено функціонування інституційної та нормативно-правової бази для сільськогосподарської продукції згідно з вимогами до географічних зазначень.

• Уряд України демонструє готовність до об’єднання

• Гендерна рівність, національні/ регіональні/місцеві пріоритетів у рамках впровадження реформи.

1.2. Частка населення, яка вважає, що процес прийняття рішень є інклюзивним та адаптивним (за статтю/віком/ інвалідністю та групою населення).

1.2. Потребує уточнення

1.2. Потребує уточнення

2. Стимулювання зайнятості та економічного зростання шляхом надання допомоги для розвитку мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) за допомогою послуг з розвитку бізнесу та професійного навчання на основі попиту.

2.1. Частка населення, що працює в ММСП (за статтю/віком/інвалідністю/

групою населення)

• у Донецькій області

• у Луганській області

• у Запорізькій області

2.1.

• 7,2 % людей у Донецькій області [2017 р.]

• 7,3 % людей у Луганській області [2017 р.]

• 11,9 людей у Запорізькій області [2017 р.]

2.1.

• 13 % людей у Донецькій області (за статтю та віком)

• 13 % людей у Луганській області (за статтю та віком)

• 17 % людей у Запорізькій області (за статтю та віком)

2.2. Внесок ММСП в місцеву економіку (додана вартість)

2.2. Потребує підтвердження [2017 р.]

2.2. Потребує підтвердження

2.3. Частка сільського господарства у ВРП

2.3. Потребує підтвердження [2017 р.]

2.3. Потребує підтвердження

3. Зміцнення соціальної єдності та примирення через заохочення громадських ініціатив.

3.1. Кількість громадських організацій (ГО), об’єднаних в мережу груп громадян, які демонструють задовільну соціальну єдність та сталий соціально-економічний розвиток.

3.1. 0 ГО [2017 р.]

3.1. 120 ГО [2022 р.]

3.2. Частка населення (за статтю/віком/ інвалідністю/ групою населення), яке відчуває себе в безпеці, прогулюючись по району, в якому вони проживають.

3.2. Потребує підтвердження [2018 р.]

3.2. Потребує підтвердження [2022 р.]

4. Підтримка секторальних реформ та структурних змін у сфері охорони здоров’я, освіти та критичної інфраструктури для пом’якшення безпосередніх наслідків конфлікту.

4.1. Рівень впровадження реформ в галузі охорони здоров’я, що забезпечив надання населенню, яке постраждало від конфлікту, медичних послуг вищої якості (шкала від 0 до 4): 1 - Низький, 2 - Дуже частково, 3 - Частково, 4 - Повністю)

• у Донецькій області

• у Луганській області

4.1.

• 0 у Донецькій області [2017 р.]

• 0 у Луганській області [2017 р.]

4.1.

• 4 у Донецькій області [2022 р.]

• 4 у Луганській області [2022 р.]

КОМПОНЕНТ 1 - ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ВРЯДУВАННЯ

Результат 1.1

Загальнонаціональний процес реформи децентралізації повністю впроваджується у новостворених об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей

1.1.1. Кількість ОТГ, що завершили процес об’єднання:

• у Донецькій області

• у Луганській області

1.1.1.

• 7 ОТГ у Донецькій області [2017 р.]

• 4 ОТГ у Луганській області [2017 р.]

1.1.1.

• 39 ОТГ у Донецькій області [2022 р.]

• 24 ОТГ у Луганській області [2022 р.]

• Координований моніторинг реформ децентралізації за допомогою Матриці результатів ради донорів (Мінрегіон)

• Моніторинг проекту та звіти про здійснені заходи

• Звіти органів місцевого самоврядування та громад;

• Звіти ЗМІ

• Співпраця центральних органів влади, обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування на підтримку процесу добровільного об’єднання громад, окресленого у Перспективному плані та відповідних політиках і посібниках Мінрегіону.

1.1.2. Відсоток охоплення території дієздатними ОТГ з повним обсягом "нових" компетенцій, що свідчить про завершення формування базового рівня органів місцевого самоврядування.

2.1.1. 0 % [2017 р.]

2.1.1. 100 % [2022 р.]

Результат 1.2

Покращений доступ до якісних адміністративних та соціальних послуг для всіх представників постійного населення та переміщених осіб, у тому числі в зоні, що прилягає до лінії зіткнення.

1.2.1. Частка ОТГ, в яких створені та повністю функціонують центри надання адміністративних послуг;

1.2.1. 0 % [2017 р.]

1.2.1. 100 % [2021 р.]

• Звіти про моніторинг проекту.

• Річні звіти про здійснені заходи

• Звіти органів місцевого самоврядування та громад, включаючи статистичні та бюджетні дані.

• ОЦІНКА В БАЛАХ.

• Звіти ЗМІ.

1.2.2. Частка громадян (за віком/статтю/інвалідністю/ групою населення), задоволених якістю державних послуг

1.2.2. 0 % [2017 р.]

1.2.2. 80 % (за віком/статтю) [2021 р.]

1.2.3. Частка населення

(за віком/статтю) в районах, що постраждали від конфлікту, і які розташовані поруч з лінією зіткнення, яка має адекватний доступ до державних послуг.

1.2.3. 0 % [2017 р.]

1.2.3. 50 % (за віком/статтю) [2021 р.]

Результат 1.3

Підвищено спроможність державних органів влади щодо стратегічного планування за участю громадськості та прозорої реалізації проектів на регіональному та місцевому рівнях з метою збільшення державних та приватних інвестицій та сприяння інклюзивному економічному зростанню.

1.3.1. Частка цільових показників Плану дій, які щорічно виконуються агентствами регіонального розвитку (АРР)

• у Донецькій області

• у Луганській області

1.3.1. Обидва АРР створені, але не функціонують

• 0 % у Донецькій області [2017 р.]

• 0 % у Луганській області [2017 р.]

1.3.1.

• 80 % цільових показників у Донецькій області [2020 p.]

• 80 % цільових показників у Луганській області [2020 p.]

• Звіти про моніторинг проекту.

• Річні звіти про здійснені заходи.

• Звіти органів місцевого самоврядування та громад, включаючи статистичні та бюджетні дані;

• Звіти АРР.

• Закони щодо АРР прийняті і РДА повністю укомплектовані персоналом.

• Антикорупційні заходи ретельно застосовуються

• Укомплектованість кадрами органів місцевого самоврядування залишається стабільною.

2.3.1. Частка членів робочих груп, які є представниками місцевих груп населення, включаючи вразливі групи (за статтю/віком);

1.3.2. 0 % [2017 р.]

1.3.2. 50 % [2021 р.]

1.3.3. Частка фінансування, що виділяється державою на реалізацію ухвалених стратегій та планів дій;

1.3.3. 0 % [2017 р.]

1.3.3. 80 % [2021 р.]

• Звіти ЗМІ.

1.3.4. Кількість ОТГ, які застосовують ґендерно-чутливі стратегії/практики.

1.3.4. 1. Статут та Програма соціально-економічного розвитку Лиманської ОТГ [2017 р.]

1.4.3. Підлягаю уточненню до 2019 року

КОМПОНЕНТ 2 - ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ММСП

Результат 2.1

Створення ефективної та широкодоступної мережі постачальників консультативних, технічних та інших послуг і покращений доступ до ринку для ММСП у сфері сільського господарства, бізнесу та виробництва.

2.1.1. Кількість постачальників послуг з розвитку бізнесу та навчання, що зміцнили свої спроможності та надають послуги ММСП ( у тому числі % ММСП, власниками яких є жінки, і ММСП, що належать до особливо вразливих груп)

2.1.1 0 послуг з розвитку бізнесу [2017 р.]

2.1.1. 25 [2021 р.]

• Моніторинг та звіти про здійснені заходи.

• Оцінка та дослідження ринку послуг з розвитку бізнесу.

• Дослідження ММСП.

• Інвестиційні ярмарки та комерційні контракти.

• Сільськогосподарська статистика.

• Звіти ЗМІ.

• Постачальники послуг з розвитку бізнесу та постачальники техніки зацікавлені в роботі у регіоні.

• Декілька існуючих МСП та фермерських господарств готові надавати технічні послуги іншим фермерам.

• Кількість постачальників технічних послуг за контрактом з інших областей, готових надавати технічні послуги в Луганській та Донецькій областях.

• На мапі точно відображені безпечні (розміновані) території.

2.1.2. Кількість ММСП, які розширили свій бізнес.

2.1.2. 0 ММСП [2017 р.]

2.1.2. 600 ММСП

2.1.3. Частка зміни кількості договорів між підприємствами Донецької/Луганської областей та іншими українськими і міжнародними підприємствами

2.1.3. 0 % [2017 р.]

2.1.3 +20 % [2022 р.]

2.1.4. Частка зміни показника сільськогосподарського виробництва.

2.1.4. Потребує підтвердження [2017 р.]

2.1.4. +20 % [2022 р.]

2.1.5. Кількість функціонуючих сільськогосподарських кооперативів.

2.1.5. 20 [2017 р.]

2.1.5. 60+ кооперативів [2021 р.]

Результат 2.2

Покращений та гнучкіший доступ до кредитів та фінансування для розвитку індивідуального підприємництва та ММСП у регіоні.

2.2.1. Кількість нових інвестицій ММСП у бізнес, у тому числі в сільське господарство та агробізнес (включаючи підприємства, що належать жінкам; підприємства, що належать представникам уразливих груп населення) через комбінування позик (включаючи лізинг) та грантів.

2.2.1. 0 євро [2017 р.].

2.2.1. Щонайменше 10 млн євро,

включаючи 6 млн євро на сільське господарство та агробізнес.

• Моніторинг проекту та звіти про здійснені заходи

• Звіт про виплату грантів та позик.

• Звіти банківського сектору

• Дослідження ММСП.

• Звіти ЗМІ.

• Регіон залишається стабільним з точки зору політики та безпеки.

• Економіка України продовжує зростати.

• Банки приймають нерухоме майно та майбутній врожай як заставу в Луганській та Донецькій областях.

2.2.2. Обсяг комерційних позик та кредитів, наданих ММСП.

2.2.2. 0 грн [2017 р.].

2.2.2. Потребує підтвердження

2.2.3. Обсяг торгових кредитів на первинні матеріали, наданих дистриб’юторами.

2.2.3. 0 грн [2017 р.].

2.2.3. Потребує підтвердження

Результат 2.3

Підвищено якість та адаптовано до потреб місцевого ринку праці систему професійно-технічного навчання, включаючи навчання технічних спеціальностей для перекваліфікації дорослих.

2.3.1. Частка зміни кількості професійно-технічних навчальних закладів (за статтю та групою населення), які знайшли роботу, що відповідає їхній кваліфікації, включаючи самозайнятість.

2.3.1. 0 % випускників ПТНЗ [2017 р.].

2.3.1. +30 % випускників ПТНЗ (за статтю) [2021 р.].

• Моніторинг та звіти про здійснені заходи.

• Статистика щодо соціально-економічного статусу.

• Звіти органів місцевого самоврядування

• Меморандуми про взаєморозуміння між ПТНЗ та бізнесом.

• Незалежні зовнішні оцінювання.

• Звіти Torino (Torino Reports).

• Звіти ЗМІ.

• Навчальний план та навчальна програми професійно-технічних навчальних центрів.

• Статистика зайнятості

• Фіскальна децентралізація триває.

• Локальні пілотні реформи можливі в рамках ширшого процесу реформування системи професійно-технічної освіти.

• Визначено відповідні об’єкти для відновлення.

• Надходження до місцевих бюджетів є достатніми для підтримки діяльності професійно-технічних навчальних центрів.

2.3.2. Кількість професійно-технічних навчальних центрів, створених на основі потреб ринку через державно-приватні партнерства (ДПП) між професійно-технічними навчальними закладами та приватним сектором та які повністю функціонують;

2.3.2. 0 навчальних центрів ДПП [2017 р.].

2.3.2. 3 навчальних центри ДПП [2021 р.]

2.3.3. Кількість реконструйованих та оснащених професійно-технічних навчальних закладів.

2.3.3. 0 ПТНЗ [2017 р.]

2.3.3. 13 ПТНЗ [2021 р.]

2.3.4. Кількість моделей малого підприємництва, внесених до навчального плану професійно-технічних навчальних центрів

2.3.4. 0 бізнес-моделей

2.3.4. 25+ стандартних бізнес-моделей

КОМПОНЕНТ 3 - БЕЗПЕКА ГРОМАД ТА СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ

Результат 3.1

Сформовано мережу груп громадян з метою сприяння соціальній єдності та сталому соціально-економічному розвитку, з приділенням особливої уваги бідним людям, жінкам, молоді, а також особам, які зазнали насильства та втрат у зв’язку із конфліктом.

3.1.1. Кількість посадових осіб ГО, посадових осіб обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування та членів громади, які здобули та зміцнили свої навички у розбудові соціальної єдності та розвитку громад;

3.1.1. 0 посадових осіб ГО, посадових осіб обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування [2017 р.].

3.1.1. 450 посадових осіб ГО, 70 посадових осіб обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування та 4500 членів громад [2021 р.].

• Звіти про моніторинг.

• Річні звіти про здійснені заходи

• Звіти органів місцевого самоврядування та громад, включаючи статистичні та бюджетні дані.

• ОЦІНКА В БАЛАХ.

• Звіти ЗМІ.

Звіти ЗМІ та звіти про охоплення ЗМІ.

• органів місцевого самоврядування продовжують підтримувати процес реформ, а поточний хід впровадження реформи децентралізації продовжуються.

• Посадові особи обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування та члени громад прагнуть отримати нові знання та навички.

• Робочі групи з питань забезпечення безпеки місцевих громад отримують належне фінансування для реалізації ініціатив.

• Правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування та громадські організації відкриті для здійснення спільних заходів із запобігання та реагування на ҐОН.

3.1.2. Частка представників груп громадян, які беруть участь у плануванні громадської безпеки, і які вважають, що їхня думка враховується.

3.1.2. 73,8 % [2017 р.]

3.1.2. не менше ніж 80 % представників груп громадян.

3.1.3. Частка населення (за віком/статтю/інвалідністю/ групою населення), яка довіряє місцевій владі, у тому числі поліції та судам.

3.1.3. У Донецькій області: 31 % органів місцевого самоврядування, 37 % органів поліції та 17 % судів,

У Луганській області: 23 % органів місцевого самоврядування, 40 % органів поліції та 21 % судів [2017 р.]

В Запорізькій області: 33 % органів місцевого самоврядування, 32 % органів поліції та 19 % судів [2018 р.]

3.1.3.+ 20 % у всіх обраних областях [2021 р.]

3.1.4. Кількість ініціатив, спрямованих на запобігання ґендерно-обумовленому насильству, спільно впроваджених правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями.

3.1.4. Потребує уточнення (2018 р.)

3.1.4. 80 [2021 р.]

3.1.5. Кількість теле- та/або радіомовників, які отримати підтримку в регіоні та кількість мовників, які підвищили якість своїх програм.

3.1.5. 0 теле- та/або радіомовників, які отримати підтримку [2017 р.]

3.1.5. 1 теле- та/або радіомовник, який отримав підтримку [2019 р.)

Результат 3.2

Забезпечено фінансову підтримку ініціатив груп громадян через конкурентний фонд.

3.2.1. Кількість успішних ініціатив груп громадян, включаючи ініціативи жіночих груп самодопомоги, реалізованих за підтримки малих грантів.

3.2.1. 0 малих грантів [2017 р.]

3.2.1. 350 малих грантів % [2021 р.]

• Звіти про моніторинг.

• Річні звіти про здійснені заходи.

• Зніти місцевих органів влади та громад, включаючи статистичні та бюджетні дані.

• Звіти ЗМІ.

• Державне та громадське фінансування здійснюється згідно з домовленостями.

3.2.2. Загальна та середня сума малих грантів, виділених на підтримку ініціатив груп громадян, включаючи ініціативи жіночих груп самодопомоги.

3.2.2. 0 євро за малими грантами [2017 р.]

3.2.2. 1,8 млн євро та в середньому 7000 євро на малий грант [2021 р.]

3.2.3. Частка витрат на ініціативи, покритих місцевими органами влади та громадами.

3.2.3. 0 співфінансування [2017 р.]

3.2.3. 50 % співфінансування [2021 р.]

КОМПОНЕНТ 4 - СЕКТОРАЛЬНІ РЕФОРМИ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ

Результат 4.1

Регіональна система охорони здоров’я в обох областях ефективно функціонує відповідно до національних реформ та задовольняє конкретні потреби населення, яке безпосередньо постраждало від конфлікту, включаючи ЛЖВ, людей з обмеженими можливостями та потерпілих від сексуального та ґендерно-обумовленого насильства (СҐОН).

4.1.1. Кількість фахівців (як органів місцевого самоврядування, так і лікарень), які зміцнили свою спроможність у стратегічному плануванні, мобілізації ресурсів, організаційному управлінні, забезпеченні прозорості, виконанні стратегії ґендерної рівності, підзвітності та ефективному використанні державних коштів.

4.1.1. 0 фахівців [2017 р.]

4.1.1. 1000 фахівців [2021 р.]

• Звіти про моніторинг.

• Річні звіти про здійснені заходи.

• Звіти органів місцевого самоврядування та громад, включаючи статистичні та бюджетні дані.

• Звіти організацій пацієнтів.

• Звіти ЗМІ.

• Реформа системи охорони здоров’я ухвалена парламентом, а уряд продовжує її впроваджувати.

• Обласні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, працівники системи охорони здоров’я, організації пацієнтів позитивно ставляться до реформ та підтримують їх впровадження.

• державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, громади та працівники системи охорони здоров’я мають мотивацію щодо розвитку свої навичок стратегічного планування, ефективного використання ресурсів і підтримують заходи з протидії корупції.

• Люди з обмеженими можливостями беруть участь у прийнятті рішень що реформи системи охорони здоров’я та мають доступ до медичних послуг.

4.1.2. Кількість людей, які отримують якісні послуги для подолання наслідків посттравматичних розладів та ґендерно-обумовленого насильства (за статтю/віком/інвалідністю/ групою населення).

4.1.2. 0 людей [2017 р.]

4.2.1. 20 000 людей [2021 р.]

4.1.3. Кількість працівників системи охорони здоров’я (лікарі, фельдшери, медсестри), які пройшли спеціалізовані тренінги, щоб оновити свої професійні знання та навички, а також здобути нові навички

4.1.3. 0 працівників [2017 р.]

4.1.3. 1000 працівників [2021 р.

Результат 4.2

Зміцнення університетів та коледжів, переміщених з контрольованих сепаратистами територій.

4.2.1. Кількість навчальних закладів, які отримали грант на своє зміцнення після переміщення.

4.2.1. 0 навчальних закладів [2017 р.]

4.2.2. 10 навчальних закладів, які отримали грант [2021 р.].

• Звіти про моніторинг.

• Річні звіти про здійснені заходи.

• Звіти органів місцевого самоврядування та навчальних закладів, включаючи статистичні та бюджетні дані.

• Звіти ЗМІ.

• Державне фінансування здійснюється згідно з домовленостями.

4.2.2. Кількість студентів та викладачів (включаючи частку жінок у %), які користуються покращеною інфраструктурою та умовами праці.

4.2.2. 0 студентів та викладачів [2017 р.].

4.2.2. 5000 студентів та викладачів (за статтю) [2021 р.].

Результат 4.3

Підвищення спроможності органів державної влади у питаннях національної координації для подолання надзвичайних ситуацій та проблем, пов’язаних зі структурним розривом у громадській інфраструктурі між територіями, що контролюються урядом, та територіями, що контролюються сепаратистами.

4.3.1. Кількість досліджень до структурного розриву в громадській інфраструктурі та послугах регіону (в тому числі зосереджених на забезпеченні постачання питної води та автомобільній мережі).

4.3.1. 0 досліджень.

4.3.1. Щонайменше два дослідження щодо структурного розриву в громадській інфраструктурі, послугах та рекомендації щодо подальших дій [2019 р.].

• Звіти про моніторинг.

• Піврічні звіти про здійснені заходи та попередні техніко-економічні обґрунтування.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.09.2019 — 2019 р., № 72, стор. 256, стаття 2562, код акта 95691/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінекономрозвитку України:

 1. НАКАЗ від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2019 № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 04.02.2019 № 149/44 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 22.02.2019 № 302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 13.02.2019 № 217 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 11.03.2019 № 380 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 06.03.2019 № 358 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 263 "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 463 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 24.05.2019 № 898 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 03.05.2019 № 770 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.04.2019 № 647 "Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 13.05.2019 № 825/453/1455/5 "Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 07.05.2019 № 790 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 16.04.2019 № 642 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.04.2019 № 667 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 13.05.2019 № 823/191/153 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року № 49/76/117". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -