<<
>>

НАКАЗ від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу". Мінекономрозвитку України. 2019

Документ актуальний на 25.07.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2019  № 552

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 червня 2019 р.

за № 572/33543

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1403 від 27.07.2020}

Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з метою вдосконалення процедури проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12 серпня 2011 року № 36 «Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1036/19774.

3. Департаменту управління державною власністю забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є.

Перший

віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економічного розвитку

і торгівлі України

С.І.

Кубів

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби

фінансового моніторингу України

Голова Державної регуляторної служби України

І. Гаєвський

К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

03 квітня 2019 року № 552

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 червня 2019 р.

за № 572/33543

ПОРЯДОК

проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) з метою здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Мінекономрозвитку, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних.

2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 7 частини першої статті 14 Закону здійснює Мінекономрозвитку, а саме на товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами (далі - суб’єкт).

3. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі.

4. Мінекономрозвитку має право здійснювати планові та позапланові перевірки.

Плановою перевіркою діяльності суб’єкта вважається перевірка, передбачена планом проведення перевірок дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Позаплановою перевіркою вважається перевірка, не передбачена планом проведення перевірок.

Мінекономрозвитку має право здійснювати безвиїзні та виїзні перевірки.

Безвиїзна перевірка - планова або позапланова перевірка суб’єкта працівниками Мінекономрозвитку, не пов’язана з виїздом працівників Мінекономрозвитку за місцезнаходженням суб’єкта.

Виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка суб’єкта працівниками Мінекономрозвитку, пов’язана з виїздом працівників Мінекономрозвитку за місцезнаходженням суб’єкта.

Перевірці підлягають суб’єкт та/або його відокремлені підрозділи (у разі наявності).

Участь у планових та позапланових перевірках, у тому числі безвиїзних, має (мають) право брати працівник(и) Держфінмоніторингу.

II. Організація та підготовка проведення перевірки

1. Підставою для проведення Мінекономрозвитку планової перевірки суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є включення його до плану проведення перевірок на відповідний квартал. План проведення перевірок затверджується наказом Мінекономрозвитку.

Планова перевірка суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу проводиться не рідше ніж один раз на три роки на підставі наказу Мінекономрозвитку.

2. Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки.

3. Планова перевірка передбачає перевірку відповідності діяльності суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом періоду, що підлягає перевірці. Планова перевірка проводиться за весь або певний період діяльності суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу. Питання, охоплені плановою перевіркою за певний період, не можуть стати об’єктом наступної перевірки.

4. Плановою перевіркою охоплюється перелік питань щодо додержання суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом обов’язків, визначених статтями 6, 7, 9-12, 17 Закону, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5. Про проведення планової перевірки Мінекономрозвитку інформує суб’єкта та/або його відокремлений підрозділ рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж за 10 календарних днів (з дати отримання суб’єктом повідомлення) до початку її проведення.

У разі неможливості проведення перевірки через відсутність у Мінекономрозвитку підтвердження отримання суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом повідомлення про проведення перевірки до суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу повторно надсилається повідомлення про проведення перевірки.

У разі повторного повернення до Мінекономрозвитку повідомлення про проведення перевірки у зв’язку з неможливістю вручення його суб’єкту та/або його відокремленому підрозділу працівники Мінекономрозвитку складають акт про неможливість проведення перевірки суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Повторне повернення до Мінекономрозвитку повідомлення про проведення перевірки у зв’язку з неможливістю вручення його суб’єкту та/або його відокремленому підрозділу є однією з підстав для проведення позапланової перевірки.

6. Позапланову перевірку проводять на підставі наказу Мінекономрозвитку за період, що підлягає перевірці, за окремими питаннями.

7. Позапланову перевірку проводять без попереднього повідомлення суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу за наявності хоча б однієї з таких підстав:

письмове повідомлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування про ознаки порушення суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

за ініціативою Держфінмоніторингу в разі безпосереднього виявлення нею ознак порушення суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення під час його діяльності;

виявлення нових документів (обставин), що не були відомими та не могли бути відомими під час проведення планової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами її проведення;

повторне повернення до Мінекономрозвитку повідомлення про проведення перевірки у зв’язку з неможливістю вручення його суб’єкту та/або його відокремленому підрозділу.

8. Повторна перевірка питань, які перевірялися раніше, здійснюється лише за рішенням суду та/або за постановою (ухвалою) слідчого, прокурора (слідчого судді) у кримінальному провадженні.

9. Перевірку здійснює робоча група, до складу якої входять працівники апарату Мінекономрозвитку та можуть залучатися працівники Держфінмоніторингу.

10. До складу робочої групи має входити не менше ніж дві особи.

11. Для проведення виїзної перевірки видається посвідчення на право проведення планової/позапланової перевірки (далі - посвідчення) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, яке підписує Міністр економічного розвитку і торгівлі України (особа, яка виконує його обов’язки) або його заступник згідно з функціональними обов’язками.

12. Строк проведення перевірки становить не більше ніж сім робочих днів.

13. У разі потреби за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи строк проведення перевірки може бути продовжено Міністром економічного розвитку і торгівлі України (особою, яка виконує його обов’язки) або його заступником згідно з функціональними обов’язками, але не більше ніж на п’ять робочих днів.

14. Перевірка вважається розпочатою з дати отримання копії посвідчення керівником суб’єкта (особою, яка виконує його обов’язки) або уповноваженою ним особою (далі - керівник суб’єкта/ уповноважена особа). Про отримання копії посвідчення керівник суб’єкта / уповноважена особа на оригіналі посвідчення власноруч робить відмітку такого змісту: «Копію отримав», вказує прізвище, ініціали, дату отримання та засвідчує це власним підписом.

За потреби керівник робочої групи за своїм підписом разом з посвідченням надає керівнику суб’єкта / уповноваженій особі запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 3).

15. Облік посвідчень ведеться за місцем їх видачі та реєструється в журналі обліку посвідчень на право проведення перевірок (додаток 4).

Кожному посвідченню, внесеному до журналу, присвоюється порядковий номер у межах одного календарного року.

III. Проведення планової перевірки

1. Планова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна планова перевірка здійснюється в разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу.

2. Під час проведення планової перевірки робоча група вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, що стосуються діяльності суб’єкта та/або його відокремлених підрозділів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. Представники робочої групи мають право знімати копії з документів суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, необхідних для проведення перевірки, та вимагати їх засвідчення керівником суб’єкта / уповноваженою особою.

4. У разі існування документа лише в електронній формі за умови, що такий документ створений суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом, суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов’язаний надати його паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, засвідчену підписом керівника суб’єкта / уповноваженої особи.

У разі неможливості надати паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, здійснюється огляд електронного документа, про що складається акт огляду електронного документа (додаток 5).

5. У разі здійснення планової безвиїзної перевірки до суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу разом з повідомленням про проведення планової безвиїзної перевірки надсилається запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки.

6. У разі проведення планової безвиїзної перевірки до складу робочої групи входить дві особи.

7. Суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі подавати на запит Мінекономрозвитку достовірну інформацію, документи, копії документів або витяги з документів, засвідчені підписом керівника суб’єкта / уповноваженої особи.

У разі неможливості надати необхідні документи суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ зазначає причини їх неподання.

IV. Проведення позапланової перевірки

1. Позапланова перевірка може бути виїзною чи безвиїзною.

Безвиїзна позапланова перевірка здійснюється в разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу.

2. Позапланова перевірка може бути призначена за наявності підстав, передбачених абзацом четвертим пункту 5 та пунктом 7 розділу II цього Порядку, Міністром економічного розвитку і торгівлі України (особою, яка виконує його обов’язки) або його заступником згідно з функціональними обов’язками. При цьому питання, охоплені плановою виїзною перевіркою за певний період, не можуть бути об’єктом позапланової перевірки, окрім випадків, передбачених законодавством.

3. За потреби одержання від суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу документів, необхідних для проведення позапланової безвиїзної перевірки, суб’єкту та/або його відокремленому підрозділу надсилається письмовий запит з вимогою надання відповідних документів.

4. Суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту подати Мінекономрозвитку всі зазначені в запиті документи або належним чином засвідчені їх копії.

5. Позапланова перевірка здійснюється з урахуванням положень пунктів 2-4 розділу III цього Порядку.

V. Оформлення результатів перевірок

1. За результатами планових та позапланових перевірок робоча група складає у двох примірниках акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - акт перевірки) згідно з додатком 6 до цього Порядку.

Акт перевірки підписують члени робочої групи та керівник суб’єкта / уповноважена особа не пізніше дати закінчення строку проведення перевірки.

За результатами проведення планової та позапланової безвиїзних перевірок акт перевірки складається згідно з додатком 7 до цього Порядку в одному примірнику та підписується членами робочої групи.

2. У разі якщо перевірки проводилися за місцезнаходженням суб’єкта та його відокремленого підрозділу в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення викладаються в різних актах перевірки.

При цьому до акта перевірки суб’єкта включаються дані про порушення, виявлені в його відокремленому підрозділі.

3. До акта перевірки обов’язково додаються матеріали перевірки - копії документів, витяги з документів, належним чином засвідчені суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом, пояснення, протоколи та інші документи згідно з переліком, зазначеним в акті перевірки.

Інформація, що міститься в акті перевірки, не підлягає розголошенню співробітниками Мінекономрозвитку, яким вона стала відома. Акт та матеріали перевірки не підлягають переданню іншим юридичним та фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законом.

4. Під час складання акта перевірки мають бути додержані об’єктивність і вичерпність опису виявлених фактів та даних.

5. Не допускається викладати в акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документально.

6. В акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки факти невиконання (неналежного виконання) суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами перевірки в разі встановлення фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення керівник робочої групи зазначає в акті перевірки пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

У разі усунення суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом під час проведення перевірки порушень та недоліків, виявлених у ході проведення перевірки, це відображається в акті перевірки.

7. Будь-які виправлення та доповнення в акті перевірки після його підписання членами робочої групи не допускаються. Про виявлення описок після підписання акта перевірки суб’єкта та/або його відокремлений підрозділ повідомляють письмово.

8. У разі ненадання суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення перевірки, в акті перевірки робиться відповідний запис із зазначенням причин.

9. Член робочої групи, який не згодний зі змістом акта перевірки, має право викласти в письмовій формі свою окрему думку з обґрунтуванням і додати її до акта перевірки.

10. Якщо керівник суб’єкта / уповноваженої особи відмовляється підписати акт перевірки, про це робиться відмітка на обох його примірниках.

Керівник суб’єкта / уповноважена особа має право надати в письмовій формі зауваження до акта перевірки.

Перший примірник акта перевірки під особистий підпис вручається керівнику суб’єкта / уповноваженій особі, другий - зберігається в Мінекономрозвитку.

Про результати планової або позапланової безвиїзної перевірки суб’єкта та/або його відокремлений підрозділ повідомляють письмово згідно з додатком 8 до цього Порядку рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів після підписання акта перевірки.

11. У разі відмови керівника суб’єкта / уповноваженої особи отримати перший примірник акта перевірки та зробити про це запис на другому примірнику акта перевірки керівник робочої групи робить відповідний запис у двох примірниках акта перевірки в місці, визначеному для підпису представника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, після чого протягом п’яти робочих днів перший примірник акта перевірки надсилається суб’єкту та/або його відокремленому підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

12. Зауваження до акта перевірки суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ можуть надавати протягом трьох робочих днів з дати отримання першого примірника акта перевірки. Ці зауваження є невід’ємною частиною акта перевірки.

13. Акт перевірки не пізніше наступного робочого дня з дати його підписання реєструють у журналі обліку результатів перевірок (додаток 9), що зберігається в Мінекономрозвитку.

У разі участі представника(ів) Держфінмоніторингу в проведенні перевірок суб’єктів копія акта перевірки надається Держфінмоніторингу.

VI. Права та обов’язки керівника та членів робочої групи

1. Керівник та члени робочої групи під час проведення перевірки мають право:

доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати необхідні документи та іншу інформацію для виконання своїх повноважень;

вимагати в межах компетенції в посадових осіб суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

у разі якщо є дані, що свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров’ю або майну членів робочої групи, звертатися до правоохоронних органів з метою вжиття спеціальних заходів для гарантування безпеки;

у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо членів робочої групи насильства звертатися до органів внутрішніх справ з метою вжиття заходів відповідно до законодавства;

узгоджувати з керівництвом суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу організаційні питання щодо проведення перевірки.

2. Керівник та члени робочої групи під час проведення перевірки зобов’язані:

вручити керівнику суб’єкта / уповноваженій особі в приміщенні суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу чи в приміщенні Мінекономрозвитку копію посвідчення та отримати відповідну відмітку. У разі відмови представника суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу поставити відмітку на оригіналі посвідчення про отримання копії посвідчення керівник робочої групи робить відповідний запис на оригіналі посвідчення та засвідчує це власноручним підписом;

повідомити усно керівника суб’єкта / уповноважену особу про права, обов’язки та повноваження членів робочої групи, причину та мету перевірки, про права, обов’язки та відповідальність посадових осіб суб’єкта;

визначити перелік необхідних для перевірки документів та терміни їх надання;

у випадках, передбачених пунктом 3 цього розділу, скласти акт про відмову суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки (додаток 10);

узгодити інші організаційні питання щодо проведення перевірки.

3. Акт про відмову суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки складається в разі:

недопуску робочої групи до приміщень суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу;

відмови (ухилення) керівника суб’єкта / уповноваженої особи надати документи, необхідні для проведення перевірки;

відмови керівника суб’єкта / уповноваженої особи поставити на оригіналі посвідчення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду та дату отримання копії посвідчення;

відмови керівника суб’єкта / уповноваженої особи повернути оригінал посвідчення.

4. У разі відсутності суб’єкта за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи або у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та/або його відокремленого підрозділу за його місцезнаходженням складається акт про відсутність суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням (додаток 11).

5. У разі відмови керівника суб’єкта / уповноваженої особи на усний запит членів робочої групи надати документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) керівник робочої групи вручає керівнику суб’єкта / уповноваженій особі запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки, із зазначенням дати та часу їх надання.

VII. Права та обов’язки суб’єкта

1. Посадові особи суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки мають право отримувати від членів робочої групи інформацію про порядок і план проведення перевірки, права та обов’язки робочої групи, а також про свої права та обов’язки.

2. Посадові особи суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки зобов’язані:

допустити робочу групу до приміщень, у яких суб’єкт та/або його відокремлений підрозділ провадить свою діяльність;

підтвердити повноваження керівника суб’єкта / уповноваженої особи відповідними документами;

забезпечити робочій групі необхідні умови для проведення перевірки;

поставити на оригіналі посвідчення відмітку про отримання копії посвідчення, повернути посвідчення керівнику робочої групи;

надавати членам робочої групи документи, копії документів, витяги з документів, необхідних для проведення перевірки;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

підписати паперову копію електронного документа чи акт огляду електронного документа.

3. Керівник суб’єкта / уповноважена особа може звернутися зі скаргою на дії членів робочої групи до Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Директор

департаменту управління

державною власністю

Р.В. Кропивницький


Додаток 1

до Порядку проведення

Міністерством економічного розвитку

і торгівлі України перевірок суб’єктів

первинного фінансового моніторингу

(пункт 5 розділу II)

АКТ

про неможливість проведення перевірки суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу

Додаток 2

до Порядку проведення

Міністерством економічного розвитку

і торгівлі України перевірок суб’єктів

первинного фінансового моніторингу

(пункт 11 розділу II)

ПОСВІДЧЕННЯ

на право проведення планової/позапланової перевірки

Додаток 3

до Порядку проведення

Міністерством економічного розвитку

і торгівлі України перевірок суб’єктів

первинного фінансового моніторингу

(пункт 14 розділу II)

ЗАПИТ

про надання документів, необхідних для проведення перевірки


Додаток 4

до Порядку проведення

Міністерством економічного розвитку

і торгівлі України перевірок суб’єктів

первинного фінансового моніторингу

(пункт 15 розділу II)

ЖУРНАЛ

обліку посвідчень на право проведення перевірок

Посвідчення

Інформація про суб’єкта та/або його відокремлений підрозділ

Вид перевірки

Підстава проведення перевірки

Строк проведення перевірки

Склад робочої групи

Продовження строку проведення перевірки

№ з/п

дата видачі

найменування

обліковий ідентифікатор

область

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Додаток 5

до Порядку проведення

Міністерством економічного розвитку

і торгівлі України перевірок суб’єктів

первинного фінансового моніторингу

(пункт 4 розділу III)

АКТ

огляду електронного документа

Додаток 6

до Порядку проведення

Міністерством економічного розвитку

і торгівлі України перевірок суб’єктів

первинного фінансового моніторингу

(пункт 1 розділу V)

АКТ

перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Додаток 7

до Порядку проведення

Міністерством економічного розвитку

і торгівлі України перевірок суб’єктів

первинного фінансового моніторингу

(пункт 1 розділу V)

АКТ

безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Додаток 8

до Порядку проведення

Міністерством економічного розвитку

і торгівлі України перевірок суб’єктів

первинного фінансового моніторингу

(пункт 10 розділу V)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати проведення безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Додаток 9

до Порядку проведення

Міністерством економічного розвитку

і торгівлі України перевірок суб’єктів

первинного фінансового моніторингу

(пункт 13 розділу V)

ЖУРНАЛ

обліку результатів перевірок

Додаток 10

до Порядку проведення

Міністерством економічного розвитку

і торгівлі України перевірок суб’єктів

первинного фінансового моніторингу

(пункт 2 розділу VI)

АКТ

про відмову суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки

Додаток 11

до Порядку проведення

Міністерством економічного розвитку

і торгівлі України перевірок суб’єктів

первинного фінансового моніторингу

(пункт 4 розділу VI)

АКТ

про відсутність суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням


Документи та файли

Сигнальний документ — f486258n156.doc
Сигнальний документ — f486258n157.doc
Сигнальний документ — f486258n158.doc
Сигнальний документ — f486258n159.doc
Сигнальний документ — f486258n160.doc
Сигнальний документ — f486258n161.doc
Сигнальний документ — f486258n162.doc
Сигнальний документ — f486258n163.doc
Сигнальний документ — f486258n164.doc
Сигнальний документ — f486258n165.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.07.2019 — 2019 р., № 51, стор. 192, стаття 1769, код акта 94947/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінекономрозвитку України:

 1. НАКАЗ від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2019 № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 04.02.2019 № 149/44 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 22.02.2019 № 302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 13.02.2019 № 217 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 11.03.2019 № 380 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 06.03.2019 № 358 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 263 "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 463 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 24.05.2019 № 898 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 03.05.2019 № 770 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.04.2019 № 647 "Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 13.05.2019 № 825/453/1455/5 "Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 07.05.2019 № 790 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 16.04.2019 № 642 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.04.2019 № 667 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 13.05.2019 № 823/191/153 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року № 49/76/117". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 19.04.2019 № 676 "Про затвердження Порядку ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -