Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 04.02.2019 № 149/44 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України". Мінекономрозвитку України. 2019

Документ актуальний на 27.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.02.2019  № 149/44

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2019 р.

за № 204/33175

Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України

Відповідно до пункту 5 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 21 грудня 2017 року № 2265-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель», Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 70 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 244-р, підпунктів 2, 3 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою забезпечення обміну інформацією про проведені процедури закупівлі (у разі якщо замовник є розпорядником або одержувачем бюджетних коштів) і здійснення оплати за договорами в електронному вигляді НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України, що додається.

2.

Департаменту регулювання публічних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня, що настає за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є. та Міністра фінансів України Маркарову О.С.

Перший

віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економічного

розвитку і торгівлі України

С.І. Кубів

Міністр фінансів України

О.С. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської

служби України

Т.Я. Слюз


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України,

Міністерства фінансів України

04 лютого 2019 року № 149/44

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2019 р.

за № 204/33175

ПОРЯДОК

інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення обміну інформацією про проведені процедури закупівлі (у разі якщо замовник є розпорядником або одержувачем бюджетних коштів) і здійснення оплати за договорами про закупівлю в електронній формі між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України.

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, установлених в Бюджетному кодексі України, Законах України «Про публічні закупівлі», «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про відкритість використання публічних коштів».

3. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Мінекономрозвитку, Мінфін та Казначейство.

Державне підприємство «ПРОЗОРРО» (далі - ДП «ПРОЗОРРО»), адміністратор єдиного веб-порталу використання публічних коштів і Казначейство здійснюють технічну підтримку інформаційної взаємодії.

4. Інформація, що передається відповідно до цього Порядку, є відкритою.

5. Інформаційна взаємодія забезпечується електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Казначейства шляхом передання електронних повідомлень та здійснюється виключно в електронній формі інформаційно- телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до законодавства з питань захисту інформації та з дотриманням вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» і постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 303 «Деякі питання організації міжвідомчого обміну інформацією в Національній системі конфіденційного зв’язку».

6. На кожне електронне повідомлення, що надходить від електронної системи закупівель до інформаційної системи Казначейства, накладається кваліфікована електронна печатка ДП «ПРОЗОРРО».

На кожне електронне повідомлення, що надходить від інформаційної системи Казначейства до електронної системи закупівель або єдиного веб-порталу використання публічних коштів, накладається кваліфікована електронна печатка Казначейства.

7. Електронна система закупівель в автоматизованому режимі передає до інформаційної системи Казначейства документи та інформацію про закупівлю відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», а саме:

1) унікальний системний ідентифікатор договору про закупівлю;

2) річний план закупівель і зміни до нього, що містять інформацію про заплановану процедуру закупівлі відповідного предмета закупівлі згідно з кодом Єдиного закупівельного словника;

3) договір про закупівлю та зміни до нього із зазначенням унікального ідентифікатора закупівлі;

4) звіт про результати проведення процедури закупівлі, що підтверджує проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю, у вигляді набору електронних полів, що містять інформацію про:

унікальний ідентифікатор закупівлі;

код згідно з ЄДРПОУ замовника;

найменування або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) учасників процедури закупівлі;

номер і дату договору про закупівлю та змін до нього;

суму, визначену в договорі.

8. Інформаційна система Казначейства в автоматизованому режимі передає до електронної системи закупівель інформацію про:

статус реєстрації бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на підставі договору про закупівлю в органах Казначейства;

здійснення оплати за договорами про закупівлю, що містить унікальний системний ідентифікатор договору про закупівлю, дату платежу та суму.

Казначейство щодня надає до електронної системи закупівель інформацію про розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, зареєстрованих у Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, у формі електронного повідомлення.

9. Інформаційна система Казначейства додатково до інформації, яка передається відповідно до Порядку оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 року № 676, в автоматизованому режимі передає до єдиного веб-порталу використання публічних коштів:

унікальний системний ідентифікатор договору про закупівлю;

унікальний ідентифікатор закупівлі.

10. Структура і формати даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, визначаються спільно Мінекономрозвитку, Мінфіном і Казначейством та оформлюються окремими протоколами обміну інформацією, підготовленими відповідно до цього Порядку.

11. Інформаційний обмін між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Казначейства здійснюється в робочі дні в межах операційного часу, визначеного технологічним регламентом роботи системи електронних платежів Національного банку України.

12. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, ДП «ПРОЗОРРО», адміністратор єдиного веб-порталу використання публічних коштів і Казначейство зобов’язані невідкладно інформувати про це один одного.

13. ДП «ПРОЗОРРО», адміністратор єдиного веб-порталу використання публічних коштів і Казначейство забезпечують своєчасність, достовірність та повноту даних, якими обмінюються відповідно до цього Порядку.

Директор департаменту

регулювання публічних

закупівель Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

Л.В. Лахтіонова

Виконувач обов’язків

директора Департаменту

інформаційних систем

та технологій Міністерства

фінансів України

М.В. Матюшенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.03.2019 — 2019 р., № 22, стор. 212, стаття 789, код акта 93731/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінекономрозвитку України:

 1. НАКАЗ від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2019 № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.02.2019 № 302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 13.02.2019 № 217 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 11.03.2019 № 380 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 06.03.2019 № 358 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.02.2019 № 263 "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 21.03.2019 № 463 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 24.05.2019 № 898 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 03.05.2019 № 770 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 17.04.2019 № 647 "Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 13.05.2019 № 825/453/1455/5 "Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 07.05.2019 № 790 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 16.04.2019 № 642 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 19.04.2019 № 667 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 13.05.2019 № 823/191/153 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року № 49/76/117". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 19.04.2019 № 676 "Про затвердження Порядку ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -