Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 13.05.2019 № 825/453/1455/5 "Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам". Мінекономрозвитку України. 2019

Документ актуальний на 19.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2019   № 825/453/1455/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 травня 2019 р.

за № 502/33473

Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам

Відповідно до Законів України «Про Фонд державного майна України», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», постанов Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 року № 1058 «Про передачу нерухомого майна творчим спілкам» та від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Фонду державного майна України, Міністерства юстиції України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Фонду державного майна України, Міністерства юстиції України від 18 серпня 1998 року № 110/1639/45/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 1998 року за № 559/2999, що додаються.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів та заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Перший

віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економічного розвитку

і торгівлі України

С. Кубів

В.о. Голови Фонду

державного майна України

В. Трубаров

Міністр юстиції України

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України,

Фонду державного

майна України,

Міністерства юстиції України

13 травня 2019 року

№ 825/453/1455/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 травня 2019 р.

за № 502/33473

ЗМІНИ

до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам

1. Абзац сьомий пункту 3 викласти в такій редакції:

«прийняття Фондом державного майна України рішення про передачу нерухомого майна творчій спілці та оформлення акта приймання-передачі.».

2. У пункті 5:

абзац другий викласти в такій редакції:

«технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;»;

абзац п’ятий виключити.

3. Пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Підписаний членами комісії та погоджений з творчою спілкою акт щодо належності об’єкта затверджується Фондом державного майна України. Такий акт є підставою для прийняття Фондом державного майна України рішення про передачу нерухомого майна творчій спілці та оформлення акта приймання-передачі за формою, наведеною в додатку 2.

Акт щодо належності об’єкта та акт приймання-передачі складаються у двох примірниках.».

4. Пункт 10 виключити.

У зв’язку з цим пункти 11, 12 вважати відповідно пунктами 10, 11.

5. Пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Оригінали або копії документів, на підставі яких Фондом державного майна України прийнято рішення про передачу нерухомого майна творчій спілці, а також акт приймання-передачі підшиваються в окремі папки-справи.».

6. Додаток 2 виключити.

У зв’язку з цим додаток 3 вважати додатком 2.

7. У тексті Порядку слова «Фонд державного майна» у всіх відмінках замінити словами «Фонд державного майна України» у відповідних відмінках.

Директор

департаменту  управління

державною власністю

Мінекономрозвитку

Р. Кропивницький

Начальник Управління

з питань розпорядження 

державним майном

Фонду державного майна

Т. Микитенко

Директор Департаменту

приватного права Мін’юсту

О. Ференс


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.06.2019 — 2019 р., № 45, стор. 225, стаття 1579, код акта 94714/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінекономрозвитку України:

 1. НАКАЗ від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2019 № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 04.02.2019 № 149/44 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 22.02.2019 № 302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 13.02.2019 № 217 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 11.03.2019 № 380 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 06.03.2019 № 358 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 263 "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 463 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 24.05.2019 № 898 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 03.05.2019 № 770 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.04.2019 № 647 "Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 07.05.2019 № 790 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 16.04.2019 № 642 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 19.04.2019 № 667 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 13.05.2019 № 823/191/153 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року № 49/76/117". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 19.04.2019 № 676 "Про затвердження Порядку ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -