Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 19.04.2019 № 667 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції". Мінекономрозвитку України. 2019

Документ актуальний на 24.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2019  № 667

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 травня 2019 р.

за № 540/33511

Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції

Відповідно до статей 11, 17, 23, 26, 27, 32-34, 38, 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Законів України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», з метою вдосконалення державного ринкового нагляду і державного контролю продукції в Україні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі типові форми документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції, що додаються:

направлення на проведення перевірки (форма № 1);

акт перевірки характеристик продукції (форма № 2);

акт перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма № 3);

акт перевірки стану виконання суб’єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (форма № 4);

припис про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма № 5);

рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма № 6);

рішення про відбір зразків продукції (форма № 7);

рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (форма № 8);

рішення про внесення змін до рішення (форма № 9);

рішення про скасування рішення (форма № 10);

рішення про знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання (форма № 11);

рішення про призупинення митного оформлення продукції за результатами державного контролю продукції (форма № 12);

протокол про виявлене(і) порушення вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» (форма № 13);

постанова про накладення штрафу (форма № 14).

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11 червня 2012 року № 690 «Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за № 1096/21408.

3. Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший

віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економічного

розвитку і торгівлі України

С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної екологічної

інспекції України

Голова Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

Голова Державної служби України

з лікарських засобів  та контролю за наркотиками

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

Голова Державної служби України з питань

безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

В.о. голови Державної служби України

з безпеки на транспорті

Голова Державної архітектурно-будівельної

інспекції України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Голова Державної служби України

з питань праці

Голова Державної інспекції ядерного

регулювання України

Заступник Міністра з питань європейської

інтеграції

В.о. Міністра охорони здоров’я України

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Міністра регіонального

розвитку, будівництва  та житлово-комунального

господарства України

В.о. Міністра інфраструктури України

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України з питань

європейської інтеграції

Міністр фінансів України

І. Яковлєв

О. Животовський

Р. Ісаєнко

О. Власов

В. Лапа

В. Дідківський

О.В. Кудрявцев

М. Чечоткін

Р.Т. Чернега

Г. Плачков

М. Кузько

У. Супрун

А. Рева

В.А. Негода

Ю. Лавренюк

О. Трофімцева

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

19 квітня 2019 року № 667

Форма № 1

НАПРАВЛЕННЯ

на проведення перевірки

Директор департаменту

розвитку підприємництва

та регуляторної політики

Д.В. Гутенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

19 квітня 2019 року № 667

Форма № 2

АКТ

перевірки характеристик продукції

Директор департаменту

розвитку підприємництва

та регуляторної політики

Д.В. Гутенко


Додаток 1

до Акта перевірки характеристик продукції

ІНФОРМАЦІЯ

щодо ідентифікації продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам

Найменування продукції, торговельна марка

Тип (номер) моделі

Модифікація, артикул

Номер партії (серія)

Штриховий код

Країна-виробник

Код згідно з УКТЗЕД (для імпортованої продукції) / ДКПП (для продукції вітчизняного виробництва)

Найменування та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, який проводив оцінку відповідності продукції

Опис продукції

Нормативно-правовий акт чи нормативний документ, на відповідність вимогам якого перевіряється продукція

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Додаток 2

до Акта перевірки характеристик продукції

ІНФОРМАЦІЯ

щодо ланцюга постачання продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам

Суб’єкт господарювання

розповсюджувач (суб’єкт господарювання, продукція якого перевіряється)

розповсюджувач (будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка перевіряється)

уповноважений представник виробника

імпортер

виробник

найменування

місцезнаходження

адреса потужностей виробництва

код згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Документи, що засвідчують одержання продукції від виробника/імпортера / уповноваженого представника виробника та/або надання продукції іншим розповсюджувачем**

найменування

номер

дата

__________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.

** Копії документів, що засвідчують одержання продукції від виробника/імпортера / уповноваженого представника виробника та/або надання продукції іншим розповсюджувачем, є обов’язковими додатками до акта.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

19 квітня 2019 року № 667

Форма № 3

АКТ

перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам

Директор департаменту

розвитку підприємництва

та регуляторної політики

Д.В. Гутенко

Додаток

до Акта перевірки додержання вимог

щодо представлення продукції

за місцем проведення ярмарку,

виставки, показу чи демонстрації

в інший спосіб продукції,

що не відповідає встановленим вимогам

ІНФОРМАЦІЯ

щодо ідентифікації продукції, яка представлена за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції

Найменування продукції, торговельна марка

Тип (номер) моделі

Модифікація, артикул

Номер партії (серія)

Штриховий код

Виробник, країна-виробник

Код згідно з УКТЗЕД (для імпортованої продукції) / ДКПП (для продукції вітчизняного виробництва)

Найменування та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, який проводив оцінку відповідності продукції

Опис продукції та упаковки

Нормативно- правовий акт чи нормативний документ, на відповідність вимогам якого перевіряється продукція

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

19 квітня 2019 року № 667

Форма № 4

АКТ

перевірки стану виконання суб’єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

Директор департаменту

розвитку підприємництва

та регуляторної політики

Д.В. Гутенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

19 квітня 2019 року № 667

Форма № 5

ПРИПИС

про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам

Директор департаменту

розвитку підприємництва

та регуляторної політики

Д.В. Гутенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

19 квітня 2019 року № 667

Форма № 6

РІШЕННЯ

про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам

Директор департаменту

розвитку підприємництва

та регуляторної політики

Д.В. Гутенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

19 квітня 2019 року № 667

Форма № 7

РІШЕННЯ

про відбір зразків продукції

Директор департаменту

розвитку підприємництва

та регуляторної політики

Д.В. Гутенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

19 квітня 2019 року № 667

Форма № 8

РІШЕННЯ

про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

Директор департаменту

розвитку підприємництва

та регуляторної політики

Д.В. Гутенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

19 квітня 2019 року № 667

Форма № 9

РІШЕННЯ

про внесення змін до рішення

Директор департаменту

розвитку підприємництва

та регуляторної політики

Д.В. Гутенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

19 квітня 2019 року № 667

Форма № 10

РІШЕННЯ

про скасування рішення

Директор департаменту

розвитку підприємництва

та регуляторної політики

Д.В. Гутенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

19 квітня 2019 року № 667

Форма № 11

РІШЕННЯ

про знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання

Директор департаменту

розвитку підприємництва

та регуляторної політики

Д.В. Гутенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

19 квітня 2019 року № 667

Форма № 12

РІШЕННЯ

про призупинення митного оформлення продукції за результатами державного контролю продукції

Директор департаменту

розвитку підприємництва

та регуляторної політики

Д.В. Гутенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

19 квітня 2019 року № 667

Форма № 13

ПРОТОКОЛ

про виявлене(і) порушення вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

Директор департаменту

розвитку підприємництва

та регуляторної політики

Д.В. Гутенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

19 квітня 2019 року № 667

Форма № 14

ПОСТАНОВА

про накладення штрафу

Директор департаменту

розвитку підприємництва

та регуляторної політики

Д.В. Гутенко


Документи та файли

Сигнальний документ — f485083n114.doc
Сигнальний документ — f485083n115.doc
Сигнальний документ — f485083n116.doc
Сигнальний документ — f485083n117.doc
Сигнальний документ — f485083n118.doc
Сигнальний документ — f485083n119.doc
Сигнальний документ — f485083n120.doc
Сигнальний документ — f485083n121.doc
Сигнальний документ — f485083n122.doc
Сигнальний документ — f485083n123.doc
Сигнальний документ — f485083n124.doc
Сигнальний документ — f485083n125.doc
Сигнальний документ — f485083n126.doc
Сигнальний документ — f485083n127.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.06.2019 — 2019 р., № 45, стор. 186, стаття 1577, код акта 94713/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінекономрозвитку України:

 1. НАКАЗ від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2019 № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 04.02.2019 № 149/44 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 22.02.2019 № 302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 13.02.2019 № 217 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 11.03.2019 № 380 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 06.03.2019 № 358 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 263 "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 463 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 24.05.2019 № 898 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 03.05.2019 № 770 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.04.2019 № 647 "Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 13.05.2019 № 825/453/1455/5 "Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 07.05.2019 № 790 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 16.04.2019 № 642 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 13.05.2019 № 823/191/153 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року № 49/76/117". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 19.04.2019 № 676 "Про затвердження Порядку ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -